Förnybart behövs

En upprörd dunkerbo, sommarstugeägare antar jag, värnade om örnarna i en insändare i Sörmlands Nyheter igår. Insändaren menar att vindkraften håller på att ta död på örnarna. Han anser också att vindkraften utarmar djurlivet och avfolkar bygder utan att producera någon ström att tala om. Det må vara att vissa anläggningar skadar vissa enskilda intressen men det gäller verkligen inte bara vindkraft. Det gäller vägar, fabriker, flyg, kraftledningar och mycket annat. Ibland behöver gemensamma intressen prioriteras framför enskilda. Men påståendena om att vindkraften orsakar utarmning av djurliv och avfolkning av landsbygden är gripna ur luften och allmänt tyckande, liksom att ingen energi genereras. Jag rekommenderar insändaren att släcka ljuset på lördag kl. halv nio och tänka efter.

Det suger

Under söndagens hundpromenad såg jag ett par kilometer bort en nyuppsatt vindsnurra. Kul att någon gör något. Vi har ett otroligt vackert, kuperat kulturlandskap här nere i Sörmland. Det störs inte av vindsnurran, tycker jag. Det gör det däremot av jättefula kraftledningar, en del bönders enorma överskott av fula hösilagebalar, som stackas upp i allt högre travar år för år och på vissa håll jättesilos för spannmålstorkning. Apropå vindkraft, solel också för den delen, så har vår regering nu lyckats hålla på i sju år utan att kunna införa en rätt till nettodebitering för småskalig, egenproducerad el. Vad håller de på med? Det funderas och utreds och fastnas i olika modeller utan att man får tummen ur ... vad det nu är man bör få tummen ur. Senast var det en utredning som inte gillade nettodebiteringen utan i stället föreslog en skatterabatt. Krumbukter. Man börjar undra, om olje-, kärnkrafts- och fordonsindustrierna påverkar våra politiker eller vad det egentligen är som håller igen. Det kan knappast råda någon tvekan om att en möjlighet till nettodebitering vore bra från miljösynpunkt. Under tiden som regeringen motarbetar nettodebiteringen, missar man en rad av sina egna miljömål. Man gör lite annat också. Man skär ner budgetanslagen till klimatarbete, man låter Vattenfall öppna kolgruvor, man bygger gigantiska biltrafiksystem i Stockholmsområdet, man trappar ned solelstödet, man missköter järnvägstrafiken, man tar bort skatten på handelsgödsel o.s.v. Kort sagt, regeringens miljö- och energipolitik suger.