Regeringen föreslår ny skatt på förnybar energi

sol

Regeringen föreslår skatt på el från vind och vågkraft med en effekt på 32 kilowatt och solkraft med en effekt på 144 kilowatt. Det innebär att solcellsanläggningar med en yta över 1000 kvadratmeter kommer att beskattas. Bakgrunden till förslaget är avtal med Norge. Men förslaget möter skarp kritik.

Förslagen finns i promemorian "Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016". Skatten föreslås bli cirka 30 öre per kilowattimme. Förslaget påverkar alltså inte solel från ett villtak, men för större solcellsanläggningar får det konsekvenser. Förslaget har fått skarp kritik, skriver Dagens Nyheter.

Att betala energiskatt för el man producerar och sedan använder själv är ologiskt. Det är ungefär som om du skulle betala skatt på det bröd som du själv bakar och äter upp, säger forskaren Johan Lindahl till DN.

Gustav Hemming (C), miljölandstingsråd Stockholm, är en annan kritiker av förslaget:

Det är vansinnigt att Stockholmsregionens ambitiösa miljöarbete nu ska straffbeskattas. Miljöpartiet har återigen blivit totalt överkörda i en viktig miljöfråga, säger han i ett pressmeddelande.

Kritik riktas även mot att förslaget innebär att  effekten inte räknas per anläggning utan per organisation.

Det innebär att stor orättvisa. Om till exempel Ica vill satsa på solel kan varje handlare ha upp till 144 kw utan att behöva betala energi­skatt. Medan Coop som har ett organisationsnummer bara kan ha 144 kw totalt för hundratals butiker, säger solcellsföretagaren Harald Överholm till DN

Energiminister Ibrahim Baylan (S) säger till DN om kritiken att:

Jag förstå hur man tänker. Men vi ser framför oss ett system där man kan vara både producent och konsument. Därför har vi tillsatt en energikommission, som också har i uppdrag att titta på de här styrmedlen

Bakgrunden till förslaget är en ändring i avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringen innebär att det nuvarande undantaget på skatt från förnybara energikällor ska begränsas. Undantaget har kritiserats av både den svenska och norska energiindustrin för att orsaka snedvridning av elcertifikatmarknaden, skriver Finansdepartementet.  Systemet med elcertifikat innebär att de som producerar förnybar el kan tjäna pengar, utöver elförsäljningen, på att sälja certifikat till elleverantörer, mer finns att läsa hos Energimyndigheten.

Skatten föreslås gälla från 1 juli 2016.

Kärnkraft – Björklunds nallebjörn?

Häromkvällen försvarade Fp-ledaren Jan Björklund kärnkraften... igen. I Aktuellt debatterade han mot Mp:s Åsa Romson och hävdadeatt det fanns en lång kö av företag som ville bygga nya kärnkraftverk. Pinsamt nog hade just ett inslag om sjunkande elpris, mycket tack vare ny vindkraft och en framtid där reaktorer snart kan börja läggas ned i förtid eftersom utbyggnaden av inte minst just vindkraft ökar så hastigt. 

För varje år som går blir Björklunds argument mer och mer irrelevanta eller obsoleta. Men med en märkvärdig envishet biter han fast sig i uppfattningen att kärnkraft, det är framtidens melodi, det. Bara nästa generation kraftverk får byggas så blir allting bättre, heter det ungefär. Och har låtit sedan decennier tillbaka. Det Åsa Moberg påpekar i sin bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” stämmer onekligen;

”Satsningen på kärnkraft är kanske historiens mest långlivade framtidsprojekt”.

Moberg har grävt noga i kärnkraftens historia och funnit att näringslivet redan från start varit tveksamma till att satsa på civil kärnkraft eftersom de inte kunde överblicka om den någonsin skulle bli lönsam. Anslagen kom till en börja från militären. Bomber lockade mer än energiproduktion.

Prognoserna som bl.a. Energimyndigheten ger talar om att vindkraften kan klara sig utan subventioner någon gång i början av 20-talet. Kärnkraften har inte klarat det sedan den började byggas/utvecklas på 1950-talet och lär inte bli lönsammare med tiden. Klas Eklund, chefsekonom på SEB, sa till DN för en dryg månad sedan att kärnkraftskalkylen "spruckit totalt" och att det till stor del beror på att de stora investeringar som måste göras ska räknas hem över en så lång tid som 50 år vilket inte är rimligt när utvecklingen på energiområdet går så snabbt. Tomas Kåberger vid Chalmers tekniska högskola menar också att sol- och vindkraft utvecklas ständigt och industrialiseras i den grad att de snart blir ekonomiskt fördelaktiga investeringsobjekt i förhållande till kärnkraft (eller redan är). Svenska Kraftnäts VD Mikael Odenberg kallade också för inte så länge sedan tankar om nybyggd svensk kärnkraft för "en utopi"

Jan Björklund hävdade inte denna gång att kärnkraften stod för hälften av elproduktionen, som tidigare, utan nöjde sig med 40 % vilket är närmare den korrekta siffran (lite upp och ner för varje år) men kunde inte låta bli att lägga till ”nästan hälften”. Varför överge en slagkraftig överdrift helt? Dessutom lanserade han en ny; ”Det blåser mindre på vintern”.

Jan Björklund är ju bra på en sak och det är att prata och det går i en sådan hastighet att en inte alltid hänger med på vad han egentligen säger. Men det där hann jag fundera lite på om det verkligen stämde. Det visade sig att han inte bara lanserade en överdrift utan att det faktiskt,enligt Energimyndigheten, blåser merpå vintern än på sommaren. Förargligt nog förefaller alltså vindkraft vara ett alldeles utmärkt komplement till baskraften vattenkraft just här i Sverige.

Jan Björklund och Folkpartiet har ju en viss förkärlek för att propagera för dödförklarade projekt (läs euron) men ändå är det faktiskt lite lätt gåtfullt att Björklund klamrar sig så fast vid denna "lame horse" kärnkraft. Som ett barn vid sin älskade nallebjörn.

Fast nu börjar det blåsa rätt kraftigt. Jo, vintern är snart här, Janne!


Förnybart behövs

En upprörd dunkerbo, sommarstugeägare antar jag, värnade om örnarna i en insändare i Sörmlands Nyheter igår. Insändaren menar att vindkraften håller på att ta död på örnarna. Han anser också att vindkraften utarmar djurlivet och avfolkar bygder utan att producera någon ström att tala om. Det må vara att vissa anläggningar skadar vissa enskilda intressen men det gäller verkligen inte bara vindkraft. Det gäller vägar, fabriker, flyg, kraftledningar och mycket annat. Ibland behöver gemensamma intressen prioriteras framför enskilda. Men påståendena om att vindkraften orsakar utarmning av djurliv och avfolkning av landsbygden är gripna ur luften och allmänt tyckande, liksom att ingen energi genereras. Jag rekommenderar insändaren att släcka ljuset på lördag kl. halv nio och tänka efter.

Vi behöver sol och vind – inte luftslott

Tillsammans med språkrörskandidaten Lorentz Tovatt besöker jag frågan om Sveriges energipolitik på nytt. Vår artikel har publicerats i Uppsala Fria Tidning och kan även läsas här nedan;

Vi behöver sol och vind – inte luftslott

“Sveriges energipolitik ska bestå av tre ben – kärnkraft, vattenkraft och förnybart”. Budskapet har runt om i Sverige upprepats som ett mantra av centerpartister. Vikten läggs vid det tredje benet, det förnyelsebara, och centerpartiet försöker mena att den tillväxt som idag sker inte funnits tidigare i svensk historia. Tyvärr är allt tal om det tredje benet bara ett retoriskt luftslott. Siffror från både Energimyndigheten och EU visar att det förnyelsebara i Sverige inte alls upplevt någon tillväxtboom under alliansregeringen. Redan år 1970-talet tillfördes 84 TWh förnybar energi och sedan dess har Sverige haft en konstant utbyggnadstakt inom sektorn. Om man ser till den prognos Energimyndigheten gjorde innan regeringens uppgörelse och den som gjordes efteråt så ökade bara tillförseln med minimala 5 procent över tio år.

Den andra delen i Centerpartiets retorik, att Sverige ska nå 50 procent förnyelsebar energi till 2020, avslöjar hur låga målen egentligen är. Trots att målet låter ambitiöst så har Sverige redan i skrivande stund 48 procent förnyelsebar energi. Det planerade målet för 2020 är så lågt satt att till och med EU reagerat och kallat det för ”väldigt lågt”. Faktum är att vindkraften i Europa just nu slår rekord och beräknas stå för 14 procent av eltillförseln år 2020. I Sverige beräknas motsvarande andel vara 8 procent – ljusår efter länder som Tyskland, Danmark och Irland. Än värre är det med mål för utbyggnad av solenergi. Där är inte Sverige bara under snittet, där är vi sämst i hela EU.

I länder som Tyskland har solenergin blomstrat på grund av smarta ersättningssystem som gynnar enskilda konsumenter och när kärnkraftverken nu stängs ner har vindkraften och solkraften ersatt den energi som föll bort. I Sverige bör vi med våra goda förutsättningar och framtida elöverskott kunna ta efter men istället står regeringen tandlös.

När man granskar Centerpartiets energipolitik inom Alliansen så finner man inte bara att det är ett luftslott. Vi märker dessutom att vi halkar efter övriga Europa. Om Centerpartiet med gott samvete vill fortsätta kalla sig Alliansens gröna röst krävs det att de nu tar krafttag för att stärka den förnyelsebara energin.


Postat i:Grön Ungdom, Miljö, Politik Tagged: Centerpartiet, Energi, EU, Grön Ungdom, Jakob Lundgren, Lorentz Tovatt, Miljö, Politik, solkraft, uppsala fria, Vindkraft

Vätgasdrivna färjor en vinst för Gotland

Från 2015 begränsas utsläppen av svaveldioxid i Östersjön som följd av svaveldirektivet som EU har godkänt. Direktivet tvingar rederierna att antingen byta bränsle eller installera utrustning som renar avgaserna. Detta är en nödvändig vinst för miljön. Baksidan av denna förändring är att det blir dyrare att transportera både gods och personer över Östersjön.

Väte-atom
För färjetrafiken till och från Gotland innebär detta merkostnader som måste hanteras. Det enda rimliga är att staten går in och tar merkostnaderna. Miljöförbättrande åtgärder av detta slag kan inte skjutas över på en liten öbefolkning som är helt beroende av sjötransporter för att vara en del av den övriga världen. Men samtidigt som vi går fram med dessa krav till staten kunde vi komma med lite mer offensiva förslag. Fokus på andra bränslen, i kombination med klimatutmaningen som antar allt mer skrämmande proportioner, borde öppna upp möjligheterna att skynda på teknikutvecklingen för att kunna köra vätgasdrivna färjor. Väte-atomen reagerar med syre som finns i luften och bildar vatten. I denna process frigörs energi som färjorna skulle kunna drivas på och restprodukten, ja det är ju vatten...

Tekniken är inte tillräckligt utvecklat för att kunna köra. Det behövs mer forskning för att kunna få fram vätgas på ett effektivt sätt, det behövs mer forskning för att få till en effektiv förbränning. På Gotland har vi väldigt goda förutsättningar för denna typ av forskning, för vi har behov av båda delarna - produktion och konsumtion - på ett och samma ställe. 


Nytt bränsle till Gotlandsfärjan?
Destination Gotland har tidigare presenterat sin framtidsvision med vätgasdrivna båtar. De anser det vara realistiskt att kunna få hit båtarna 2030, dvs när nästa avtalsperiod löper ut. Men det sker inte av sig självt. Det är nu vi behöver jobba mycket aktivt med det.

Vindkraftens potential
Och när det gäller möjligheterna att bygga ut vindkraft, så har vi en besvärlig begränsning - eller intressant möjlighet - av att kunna producera långt mer energi än vad vi gör oss av med på Gotland. Då blir det extra intressant och angeläget att titta på hur vi skulle kunna använda oss av vindkraft för att producera vätgas som då gör oss oberoende av direktkonsumtion av elen som produceras. Vätgasen fungerar som en slags batteri som då i sin tur skulle kunna bli bränsle till färjorna.


Vill staten satsa på Gotland, på ny teknikutveckling, på att möta klimatutmaningen och på nya jobb? Här finns det potential... 

Återvinning av kärnavfall -vinst eller förlust?

Min bror gästar Miljöpartiet de Gröna i Göteborg idag för ett seminarium om återvinning av kärnavfall och Vindkraft. Se program nedan:


Dag: Onsdagen den 28/3, kl 19-21

Plats: Miljöpartiet de Grönas kansli, Ekelundsgatan 4

Vi kommer att diskutera temat: Återvinning av kärnavfall med gästföreläsande professor vid KTH Janne Wallenius och vi diskuterar även Vindkraften, främst i Västsverige med

Fredrik Dolff som är MP:s ersättare i Göteborgs Energi och arbetar på Ecoplan till vardags.För vem? - alla som känner sig intresserade eller provocerade, arrangemanget är kostnadsfritt.


Välkommen önskar arrangören Tina Wallenius

tina.wallenius@mp.se

Portugal – ett föredöme i förnybar energi

Det är med glädje jag tar del av reportaget om Portugals storsatsning på vindkraft.
Spanien har nyligen dragit ner på sin satsning efter finanskrisen men grannlandet Portugal, som är världsledande när det gäller förnyelsebar energi, gör precis tvärtom.

Se här;
Vindkraft är med dagens elcertifikatregler mycket lönsamt i Sverige och kostar ca 15 MSEK per GW att investera i (på land). Om man räknar med (i goda vindlägen) ca 3 Gwh/år och MW vindkraft i energiproduktion och sen antar ett elpris på 50 öre/kWh och elcertifikat på 20 öre/kWh och slutligen drift mm på 20 öre/kWh så får man en avkastning per år på 1,5 MSEK. Dvs ROI är 10 år!

Inte illa eller hur?


MatsRG
med hjälp av min Iphone
Tänk på att minska koldioxidutsläppen!

Stoppa den orättfärdiga vindkraftskatten Maud Olofsson

Nu är måttet rågat!
Skatterättsnämnden har beslutat att vindkraftkooperativ ska uttagsbeskattas. Det är ju sanslöst och jag liksom alla andra andelsägare i vindkraftverk undrar vad regeringen och Maud Olofsson egentligen tänker med? Det här är nästa lika dumt som att ta bort skatten på handelsgödsel och tro att användningen minskar när gödslet blir billigare.

Just nu pågår ju COP15 och det här två besluten rimmar ju inte alls med målet att minska CO2-utsläppen.
Det första den grön-röda nya regeringen skall göra är att ändra lagstiftningen så att ökad produktion av el från sol och vind stimuleras!
Om du vill protestera mot detta konstiga beslut utan rim och reson så gå till vindandelar.nu och protestera.

Mats
med hjälp av min Iphone
Tänk på att minska koldioxidutsläppen!