Energieffektivisering och förnybart viktigast för att nå klimatmålen

solarpark-1288842_960_720

Satsning på energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste åtgärderna för att inte gå över tvågradersgränsen, enligt en klimatrapport från International Energy Agency (IEA). Rapporten bygger på ett scenario där klimatmålen nås med befintlig teknik och utan att BNP påverkas.

Kostnaderna för förnybar energi sjunker. För solceller har kostnaden minskat med två tredjedelar mellan 2010 och 2015. Kostnaden för landbaserad vindkraft har minskat med 30 procent under samma tid.

Utvecklingen inom förnybar energi har aldrig gått så fort som nu, men trots det går det för långsamt. För att nå klimatmålen behöver investeringarna i förnybar energi vara större än vad de hittills har varit.

Kolanvändningen utan CCS måste minska dramatiskt efter 2030 och ha upphört vid 2050 för att tvågradersgränsen inte ska passeras. Om naturgas ersätter kol leder det till lägre utsläpp, men efter 2035 behöver användningen av naturgas utan CCS också minska. Det behövs det även kärnkraft och koldioxidlagring (CCS) för att tvågradersgränsen inte ska passeras, enligt IEA:s scenario.

Om temperaturökningen ska stanna vid 1,5 grader måste utvecklingen gå ännu snabbare än så. Om temperaturökningen ska stanna vid 1,5-grader är koldioxidinfångning från bioenergi (BECCS) och andra tekniker som tar ner koldioxid från atmosfären viktiga.

Tyrkfelsnisse…


... har varit framme. Det är inte så mycket att säga om. Alla skriver vi fel lite då och då.

I ett reportage i SN igår om en planerad vindkraftpark i havet sydost om Trosa stod att de 190 verken planeras bli uppemot två meter höga. Hoppsan! Militären har som den enda av alla tillfrågade myndigheter satt sig på tvären. Det gör de för det mesta. Man kan få uppfattningen att militären, särskilt flyget men antagligen de andra också, tycker att vindkraftverk är av ondo för försvarsförmågan, oavsett var de står. Militären hade kanske reagerat på planerna även om misstaget vid höjdangivelsen inte varit ett misstag. Flyget kan knappast flyga lägre än två meter över havet men marinen kan få navigeringsproblem för att inte tala om att vilket fint gömställe för ryska ubåtar ett gäng vindkraftverk skulle vara, höga som låga.