Förnybart behövs

En upprörd dunkerbo, sommarstugeägare antar jag, värnade om örnarna i en insändare i Sörmlands Nyheter igår. Insändaren menar att vindkraften håller på att ta död på örnarna. Han anser också att vindkraften utarmar djurlivet och avfolkar bygder utan att producera någon ström att tala om. Det må vara att vissa anläggningar skadar vissa enskilda intressen men det gäller verkligen inte bara vindkraft. Det gäller vägar, fabriker, flyg, kraftledningar och mycket annat. Ibland behöver gemensamma intressen prioriteras framför enskilda. Men påståendena om att vindkraften orsakar utarmning av djurliv och avfolkning av landsbygden är gripna ur luften och allmänt tyckande, liksom att ingen energi genereras. Jag rekommenderar insändaren att släcka ljuset på lördag kl. halv nio och tänka efter.

Det suger

Under söndagens hundpromenad såg jag ett par kilometer bort en nyuppsatt vindsnurra. Kul att någon gör något. Vi har ett otroligt vackert, kuperat kulturlandskap här nere i Sörmland. Det störs inte av vindsnurran, tycker jag. Det gör det däremot av jättefula kraftledningar, en del bönders enorma överskott av fula hösilagebalar, som stackas upp i allt högre travar år för år och på vissa håll jättesilos för spannmålstorkning. Apropå vindkraft, solel också för den delen, så har vår regering nu lyckats hålla på i sju år utan att kunna införa en rätt till nettodebitering för småskalig, egenproducerad el. Vad håller de på med? Det funderas och utreds och fastnas i olika modeller utan att man får tummen ur ... vad det nu är man bör få tummen ur. Senast var det en utredning som inte gillade nettodebiteringen utan i stället föreslog en skatterabatt. Krumbukter. Man börjar undra, om olje-, kärnkrafts- och fordonsindustrierna påverkar våra politiker eller vad det egentligen är som håller igen. Det kan knappast råda någon tvekan om att en möjlighet till nettodebitering vore bra från miljösynpunkt. Under tiden som regeringen motarbetar nettodebiteringen, missar man en rad av sina egna miljömål. Man gör lite annat också. Man skär ner budgetanslagen till klimatarbete, man låter Vattenfall öppna kolgruvor, man bygger gigantiska biltrafiksystem i Stockholmsområdet, man trappar ned solelstödet, man missköter järnvägstrafiken, man tar bort skatten på handelsgödsel o.s.v. Kort sagt, regeringens miljö- och energipolitik suger.

Borås Energi lägger ner planer på vindkraft i Borgstena

I gårdagens BT gick det läsa att det kommunala bolaget Borås Energi & Miljö (Bemab) har dragit tillbaka sin ansökan om att bygga vindkraftverk i närheten av Borgstena.

Bemab valde att ta tillbaka sin ansökan om att få bygga vindkraft i Borgstena
För ett par månader sedan sa kommunstyrelsen nej till de fem vindkraftverk som Bemab ville bygga.

När jag och den rödgröna gruppen i kommunstyrelsen beredde frågan var just fågellivet en av de punkter där kompletterande uppgifter behövdes. Därför kunde vi inte säga ja med det material som fanns. Den rödgröna gruppen i kommunstyrelsen ville däremot inte låsa området för vindkraft för all framtid, och lämnade en liten öppning i beslutet.

Därför lät Bemab en konsult göra en ny bedömning av påverkan på fågellivet, och denna konsult har nu kommit fram till att placeringen faktiskt inte var lämplig. Häckande bivråk avgjorde.

Häckande Bivråk är anledningen till att vindkraft inte bedöms lämpligt i Borgstena.

Jag har blandade känslor inför att det inte blir någon vindkraft i Borgstena. Å ena sidan känns det som en vinst att kommunstyrelsen gjorde rätt bedömning. Men å andra sidan - det känns inte bra att vindkraftsutbyggnaden totalt i Borås går så långsamt.

Den rödgröna gruppens lilla öppning för att ansöka igen i samma markområde finns kvar, och jag tycker att det var rätt av oss att skriva in detta i beslutet. Vi vet inte vilken teknik för vindkraft som kommer att utvecklas, och vilka förutsättningar det medför. Kanske framtidens teknik lämpar sig än bättre för att samexistera både med natur och människor? Då skall vi inte för all framtid lägga en död hand över kommunens bästa vindläge.

Jag konstaterar också att arbetet med att involvera och få de som bor i Borgstenatrakten med på noterna inte har fungerade väl den här gången. Motståndet i bygden var omfattande. Den slutsats jag drar är att Sverige behöver en helt nu vindkraftspolitik – Miljöpartiets vindkraftspolitik. Vi föreslår bland annat en rätt för alla som bor i närheten av planerade vindkraftverk att få köpa andelar i verken. Vi vill att det ska kunna löna sig också för enskilda att vara en del av den nödvändiga energiomställningen.