CSR


CSR betyder Corporate social responsibility. Även vinstdrivande privata företag bör numera ta ett sådant ansvar. Det gäller även banker. Det sägs att Nordea är medfinansiär till den planerade oljeledningen i "the Dakotas" i USA. Nordea självt vill inte, i varje fall inte öppet, medge det men man har ändå skickat någon observatör till Standing Rock i North Dakota. Stöder man bygget av den oljeledningen, tar man ställning mot ett ursprungsfolk och mot miljön. Det gäller inte bara Trump, som har personliga, ekonomiska intressen där utan även Nordea. Nu har bygget av oljeledningen stoppats tills vidare men risken finns att Trump ändrar det, så fort han kan.

Personligen anlitar jag Nordeas tjänster. Om Nordea inte gör klart att man inte stöder eller inte längre stöder oljeledningen på något sätt, kommer jag att byta bank. Droppe i havet, javisst. Nordea märker inte ens sådant men, om fler hotar att göra det eller faktiskt gör det, och sedan fler, och fler. Ja, då kan det kanske påverka även ett gäng bankstofiler.