Stoppa trängselfusket med spärrar

Vägspärr

I DN Stockholm kräver Jessica Rosenkrantz (M) att SL sätter stopp för fuskåkandet i kollektivtrafiken. Med lite kreativ matematik à la skivbranschen räknar hon ut att fuskandet kostar mellan 200 och 300 miljoner årligen. En miljon plankningar i månaden gånger dyraste biljettpriset. Fusket med trängselavgifter i samma stad glömmer hon bort, lite lägligt.

Tre missar i fuskmatten:

 1. Alla har inte råd att resa om de måste betala. Till exempel ser vi många hemlösa som plankar.
 2. De flesta betalar inte det dyraste möjliga priset per resa. Det finns ungdomsrabatter, studentrabatter och månadskort att ta hänsyn till.
 3. Många kan ta sig fram billigt med cykel eller till fots om de inte plankade.

Men förutom fuskmatten gör Jessica ett mycket grövre misstag. Hon attackerar den fattigaste gruppen fuskare och ignorerar en betydligt rikare – de som fuskar med trängselavgifter. För att vara konsekvent mot fuskandet borde hon ställa samma krav oavsett typ av fusk. Inför helt enkelt spärrar i trängseltullarna. Ingen betalning, inget bilåkande.

Och lustigt nog är de båda fusken ungefär lika dyra, om vi räknar lite ärligare. De verkliga kostnaderna för plankandet, om vi räknar högt, borde kunna ligga på de ungefär 120 miljonerna årligen som bilfuskarna struntar i att betala.

Svaret är enkelt. Utsätt bilisterna för samma typ av tortyr som kollektivtrafikanterna får stå ut med. Upp med spärrar.

Eller så drar vi den andra logiska slutsatsen. Det är inte okej att vi som betalar för oss ska straffas för fusket genom minskad tillgänglighet och risk för klämskador. Bort med spärrarna helt.

Enkla trafiklösningar – nyckeln till framgång


Att vänta på Huvudstatunneln löser ingatrafikproblem inom de närmaste 20 åren och vi ska inte inbilla oss attFörbifart Stockholm kommer att minska trafiken i Solna.
Trafiksituationen i Solna är ohållbar och Solna behöverarbeta strategiskt och långsiktigt för att minska biltrafiken. Trafik och miljöär två centrala frågor för Miljöpartiet. För oss handlar det om människorshälsa och om att ta ansvar för framtiden och kommande generationer. Men detborde inte vara en partipolitisk fråga. Solnabornas lidande av högapartikelhalter, hög bullernivå och begränsad framkomlighet torde vara alla politikers angelägenhet. Vi efterlyser en partipolitisk blocköverskridande överenskommelse om trafiken i Solna, och det NU.
Miljöpartiet i Solna har tagit fram ett program med enkla och effektiva lösningar som kan förändra trafiksituationen i Solna inom en nära framtid.
Förra veckan startade vi en kampanj ”Modernisera trafiken i Solna” som syftar till att i dialog med Solnaborna diskuterar våraförslag till trafikåtgärder och lyssnar till hur Solnabor upplever trafiken istaden. Under två dagar förra veckan diskuterade vi trafiksituationen i Solnamed över 100 Solnabor. Och jag kan lova, Solnaborna vill se en rejäl förändringav trafiksituationen. I Huvudsta är många upprörda över att det kan ta 30minuter att åka 300 meter under rusningstid och flera är besvikna på att Solnastads enorma expansion och många nybyggnationer leder till en begränsadframkomlighet. I Ulriksdal berättade förbipasserande att de upplever att bullermivåerna höjts och trafikmängden ökat markant sedan trängselavgifter infördes i Stockholm. Och oavsett var vi träffat Solnabor har vi mött personer som ansett att stadens cykelbanor är under all kritik.
I vårt program för en modernare trafik i Solnapresenterar vi enkla lösningar som kan ge resultat:
Begränsa genomfartstrafiken
 • Inför trängselavgifter.
 • Sänk hastigheten i bostadsområdena.
 • Inför bussfiler på huvudleder i Solna under rusningstid.
Erbjud pendlare och besökare att åka kollektivt
 • Öka utbudet av kollektivtrafik.
 • Uppmuntra arbetsgivare att erbjuda anställda SL-kort istället för gratis parkering.
 • Inför evenemangsbiljetter som inkluderar gratis kollektivtrafik.
Gör det enklare att cykla
 • Ta fram en cykelplan som kopplar ihop stadens cykelbanor och förkortar cyklisternas resväg.
 • Underhåll cykelbanorna under hela året.
 • Säkra cykelparkeringar vid skolor, centrum, tågstationer och busshållplatser

Susanne Nordling, gruppledare (MP) Solna