nytt år ger nya möjligheter

Tillbaka igen i den politiska verkligheten efter nästan tre veckors hemmamys med barnen börjar det snurra i huvudet av tankar. NU när det inte blev nåt nyval så är det lättare att lägga allt fokus på hälso- och sjukvårdspolitiken men jag känner ett behov att även lägga fokus på samhällsklimatet och den politiska debatten i stort i Sverige idag.

Läste precis den här artikeln som jag tycker sätter ord på många av mina tankar. Varför är debatten så oerhört polariserad och vad behövs för att bryta detta? På riksplanet har vi länge bevittnat i det närmaste ett verbalt skyttegravskrig mellan olika åsikter. Och det är inte bara mellan politiker av olika färg utan även av journalister, experter och andra tyckare.

Debatten kan vara i princip lika hård här lokalt, både i landstinget och på kommunnivå, ja, bitvis även inom partierna.

Samtidigt som fler och fler ”vanliga människor” uttrycker att de vill se mer av lösningsfokusering och samarbete. Inte konstigt att dom inte tycker politiker lyssnar på dom när detta egentligen ganska grundläggande inte verkar hörsammas av politiker i stort.

Jag hoppas att 2015 blir ett år där polariseringen av samhället är på väg tillbaka. Jag hoppas att 2015 blir ett år där fler börjar lyssna och jag hoppas att 2015 blir ett år då samarbeten börjar premieras igen. Det är då bra saker verkligen kan börja hända.


tid för samarbete

Sverigedemokraternas besked idag var inte oväntat men ändå förvånande. Jag tycker det är riktigt oseriöst beteende som SD visar upp.

Deras huvudargument verkar vara att MP har för stort inflytande och att vi borgar för en human asyl och flykting politik, vilket i SD-ögon är något fruktansvärt dåligt.

Det är ett väldigt märkligt sätt att resonera på. Ungefär 87% av väljarna har sagt nej till deras rasistiska politik, därför vill heller inget annat parti samarbeta med dem. De 13% som röstat på SD kallar nu deras partiledare för en tyst majoritet! Snacka om bristande mattekunskaper!

Miljöpartiets asyl- och flyktingpolitik har däremot varit förenande i Svensk politik under de senaste åren. Nu hoppas jag att detta ska ses som en ingång för vidare samtal mellan flera partier och då framförallt över blockgränserna. Alliansen behöver vara med och konstruktivt diskutera.

Lyssna på Åsa och Gustav här


Kollektivtrafikens bästa, eller…?

Ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Bengt Sörlin, är upprörd över att Sundsvalls kommun gör sin egen upphandlingen av SÄKO-trafiken. Han skriver på dagens debattsidorna i lokalpressen (ST och Dagbladet) i Sundsvall om detta. Med stöd av en konsekvensanalys menar han menar att Sundsvall och Timrå kommer att få två miljoner kronor dyrare Särskilda kollektivtrafik (SÄKO) genom att inte göra en gemensam upphandling med resten av länet. Vem som har gjort analysen eller på vems uppdrag den har gjorts framgår inte i debattartiklarna. Inte heller har någon annan i myndigheten fått ta del av den analysen. Jag sitter själv i myndighetens arbetsutskott, och har inte sett den. Däremot har jag tagit del av myndighetens egna beräkningar, om det nu är dem han syftar på.

Tvärtom kan vi se i Sundsvall möjligheter till ekonomiska vinster, då hela vår bilflotta (utom bussarna) kan samordnas i en gemensam upphandling. Där till kommer vi också få bättre kontroll över miljöbilshanteringen, som tyvärr ordförande i myndigheten att döma av hur han uttrycker sig i artiklarna uppenbarligen inte är lika intresserad av. Detta till trots de höga miljömål som även Sörlin har varit med att sätta för kollektivtrafiken i Västernorrland. Med tanke på klimatproblematiken är hans njugga inställning till hållbara transporter beklämmande.

Bengt Sörlin avslutar därtill sin debattartikel med associationer till regionbildningen, som nyligen gått i graven på grund av hans eget partis splittring i denna fråga. Han undrar hur Sundsvall agerande påverkar kommunens trovärdigheten kring framtida samverkan i regionfrågan.

Detta sistnämnda skapar andra funderingar hos mig kring hans utspel i media. Har han en annan politisk agenda, i vilken kollektivtrafikmyndigheten blir hans fort och verktyg?  Är det en inre moderat kamp vi bevittnar?

Samarbete över gränser skapas med utsträckta händer. Detta utspel signalerade raka motsatsen.


MP eftersträvar grönt styre i Sundsvall

image

Det är viktig att komma ihåg att Miljöpartiet grundades med målet att verka fristående från blockbildningar och obundet av det traditionella höger – vänster mönstret. Därför är beslutet att gå till val på eget valmanifest 2014 en självklarhet. Det borde det vara för alla partier kan man tycka. Och ett mycket lyckat samarbete inom Koalitionen ändrar inte den inställning.

En avgörande markering i politiken när man bestämmer sig för att genomföra en gemensam valrörelse är valmanifestet, något sådant har vi aldrig tagit fram tillsammans med varken socialdemokrater och vänsterpartister 2010 eller de borgerliga partierna dess för innan. Att säga något annat är att förvanska historien.

Våra väljare är inte de som vill ha en regeringen med ”lite extra miljötouch” som Svante Säwen i Dagbladet verkar tro. Våra väljare är människor som tar klimat- och miljöfrågor på allvar och vill ha en regeringen där man starkt driver gröna frågor och det med dessa väljare vi är lojala.

För att kunna ha en stark grön profil krävs det två saker: självständighet som ger en klar och tydlig profil och inflytande. Därför går vi till val på egen politik i valrörelsen och kommer att kämpa hårt för att vid nästa val få så mycket grön politik som möjlig i ett eventuellt framtida samarbete åt vänster, höger eller rakt fram.

Vi tar åt oss av din uppmaning ”vi hoppas att väljarna 2014, ger Miljöpartiet vad de förtjänar”. Vi gick till val 2010 på att ställa om Sundsvall till en klimatsmart kommun och idag kan vi tillsammans med våra samarbetspartier i Koalitionen konstatera att vi på en rad områden har gjort Sundsvall mer klimatsmart. För att nämna några frågor:

  • Kommunens samarbete med SCA som leder till att är vi på väg att få bort oljan i Korstaverket
  • Energieffektiviseringarna är nu igång inom hela kommunen
  • Program om vindkraftens möjligheter i Sundsvall kommun

Blockpolitik leder till att mindre partierna har vårt att hävda sig mot större partier. Väljarna har en skeptisk inställning till en för cementerad blockpolitik där partierna förhandlar om ett gemensamt program före val­dagen.

När oron för den globala uppvärmningen är stor och människor är redo att göra mer för klimatet är en cementerad blockpolitik knappast en lösning på detta. Bara med öppenhet och framåtsträvande kan vi förstärka Sundsvalls profil som en hållbar och klimatvänlig stad.