Regionallandstingslän


Regionindelningen är det många som tycker om. Senast läste jag en ledare i SN om saken. Mest gnäll, ärligt talat. Hur man än gör med regionindelningen, är det någon som är missnöjd. Det kommer alltid att finnas orter eller områden i ytterkanterna som känns avlägsna från varandra. I varje ny region, oavsett hur den utformas, finnas risk för lokala orosmoment och orättvisor. Lokalpatriotismen bidrar till att förvirra debatten. Vi kan diskutera, om vi är klokare än Axel Oxenstierna eller vem det nu var som låg bakom länsindelningen men förutsättningarna har allt förändrats tillräckligt under några hundra år, för att motivera en översyn av indelningen. Länen kan väl få vara kvar och värna om det historiska arvet. Om det sedan ska bli sex regioner av landstingen eller tio eller något annat antal, kan diskuteras.

Att landstingen behöver en reformering, har länge stått klart. Vissa politiker har torgfört idén att helt enkelt avskaffa dem. Om man nu inför regioner i stället, bör en grundbult vara att man ersätter något, inte att man kompletterar med ytterligare politiska organ och församlingar, att man tar bort snarare än lägger till politiska lager på den demokratiska mackan. Politiker finns det tillräckligt av redan.

I lilla hemkommunen säger ett av kommunalråden att förslaget om ny regionindelning är ologiskt. Vad han grundar sin uppfattning på framgår inte av tidningen men han påstår att det är kommunens uppfattning. I sammanhanget kan det vara värt att ta upp frågan om en folkomröstning rörande Gnestas länstillhörighet, alltså om Gnesta ska bli del av Stockholms län i stället för Sörmlands. Det finns allt en hel del som talar för det och för att majoriteten av kommuninvånarna stöder det. Tillfälliga politiker bör inte få avgöra frågan, om Gnesta ska bli del av det ena eller andra länet eller den ena eller andra regionen för den delen. Kommuninvånarna bör få sista ordet i den frågan och varför lokalpolitikerna undviker en folkomröstning om saken, kan man spekulera om. Jag tror att man tidigare hänvisat till att det behövdes tid för att utreda frågan. Undrar just om det pågår någon utredning eller om samma argument kommer tillbaka, nästa gång.

Bortsett från regioner och lokalpolitik, såg Baggholmen i Storsjön ut så här igår morse efter en frostnatt och med dimslöjor här och där.