Mörkblått


I Trollhättan har M, L och KD röstat fram en SD-ledamot till positionen som kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen. Denne SD-politiker, Ulf Erlandsson, har, rapporterar Expo, delat och spritt massor av nyfascistiska och rasistiska texter på nätet, texter där invandrare kallas kriminella och tillskrivs låg IQ. T.ex. har han spritt 130 texter från Fria Tider, en högerpopulistisk, invandringsfientlig site. Kommunalrådets kommentar till detta var att han ska se upp lite mer med, vilka texter han sprider. Om han inte håller med om det rasistiska innehållet i den dynga han spritt, borde han kanske ha varit tydlig med det.

Skåne är Skåne. Det lär vara värst där. Men det finns högerextremister på många håll nu för tiden. Man måste fråga sig, hur det står till i Trollhättan. Vill trollhätteborna verkligen ha ett sådant kommunalråd? Förstod de, vad de röstade på? Brydde de sig? Kommunens styrande moderater, liberaler och kristdemokrater tror uppenbarligen att ett kommunalråd, som sprider fascistiska texter i parti och minut är rätt medicin för kommunen. Det förutsåg vi inte, vore ett svagt försvar. Nu är det som det är och det är bara att önska trollhätteborna bättre lycka nästa gång vid valurnorna.

Öppet brev till en moderat


Ibland läser jag SvD. Lite skamset ska jag medge att jag har ett SvD-abonnemang, inte för att jag delar den politiska inriktning den tidningen har utan för korsordens skull. De är bäst och har alltid varit det. I SvD skriver Tove Lifvendahl, som jag tycker är en någorlunda balanserad moderat. Men på sistone har jag sett ett par oroande inlägg från henne om den amerikanske presidenten. Om jag skulle skriva ett brev till henne om det, skulle det kunna bli så här.

Nää, Tove Lifvendahl, jag läste just i SvD, för andra gången på kort tid, att du tycker att det ligger något i vad Trump säger. Själv har jag hittills inte hört ett enda vettigt ord från det hållet. Intressant behov det där annars med ett driv att hitta några fina korn även i den skitigaste omgivning. Eller håller du på att jobba upp ett mer allmänt medhåll? Jag hoppas inte det.

Du säger att Trump är som han är och att man inte ska ta så allvarligt på, hur han uttrycker sig. Du säger att man inte ska fästa sig för mycket vid de ovidkommande dumheter han slänger ur sig utan i stället se till det, som kan vara riktigt i det underliggande budskapet. Tja, allmänt sett, låter det bra men det är bara det att de underliggande budskapen från Trump, om de alls finns, suger.

Trump
- är rasist,
- vill upprusta,
- har en mossig kvinnosyn,
- äventyrar planetens klimat,
- saknar respekt för andra,
- ljuger.

Det vore inte svårt att göra den listan längre. Lycka till med din fortsatta bevakning av politik! Mig har du tappat som läsare eller lyssnare, vilket naturligtvis inte skulle bekymra dig det minsta, ens om du visste vem jag var.

Med vänlig hälsning

"Begagnade försäljare"


Förr i världen följde inget vidare anseende med att vara "begagnad bilförsäljare". Det berodde väl delvis på att folk visste mindre, att många bilar var väldigt dåliga men också på att många av de "begagnade bilförsäljarna" var skojare. Lögner och halvsanningar låg till grund för många köp av gamla bilar. "I befintligt skick" betydde verkligen "i befintligt skick", ett begrepp som senare fått en mer nyanserad rättslig betydelse, både när det gäller bilar, fastigheter och annat. Förr var det inte lika noga med fakta, moral, rättvisa och konsumentskydd. Rena Vilda Västern, kan man säga. Så småningom har det rensats upp i träsket med praxis och lagstiftning.Jag vet inte riktigt, varför jag nämner detta. Jag tror det kan ha att göra med ständiga nyheter om personer inom ett annat område, politiken, vilka beter sig ungefär som de "begagnade bilhandlarna" gjorde förr. Personer som bara agerar i egna intressen, som saknar moralisk kompass och är hänsynslösa både mot sina "kunder", väljarna alltså, och andra. När det gäller att komma till makten eller behålla makt, finns det hos vissa politiker inga anständiga gränser för vilka budskap som framförs och hur de framförs. Jag får för mig att det finns fler sådana politiker i dessa dagar än förr men det går nog i vågor över tid. Det fanns ju några smaskiga exempel i mitten av förra århundradet och så blev det lite bättre. Men just nu torgförs på nytt inom politiken allehanda odemokratiska, militanta, miljövidriga, rasistiska och egennyttiga idéer. Jag tänker förstås på nutidens högerpopulister, som t.ex. Orban i Ungern, Wilders i Holland, Le Pen i Frankrike, Putin i Ryssland, Grillo i Italien, Trump i USA och även lille Åkesson i Sverige. De verkar finnas överallt. De är många nu. För vanligt folk finns inget motsvarande konsumentskydd vid "politikförsäljning", som svenska "begagnade bilköpare" kan räkna med. Nu gäller det mer än vanligt att syna torgförda idéer, att inte köpa paketerade, oftast begagnade politiska budskap, som kan ha fint omslagspapper eller glansig ytlack men som har ett ruttet innehåll.


M och KD bryter EU-förhandlingar om utsläppsrätter

power-plant-2012377_1920

Antalet krediter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter har varit för många och därför blivit för billiga. Miljöutskottet i EU gjorde en överenskommelse om att minska antalet, men nu bryts överenskommelsen av den konservativa partigruppen EPP.

Handelssystemet med utsläppsrätter infördes 2005 och betyder att industrier inom EU tilldelas ett visst antal krediter att använda för utsläpp. Industrier som släpper ut mer än de tilldelats kan köpa rätter av den industri som lyckats minska sina utsläpp. På så vis skapas ett handelssystem med ett utsläppstak och priset bestäms sedan på marknaden.

Taket på utsläppsrätter ska sedan successivt sänkas. Men systemet har hittills inte fungerat och har fått mycket kritik, framförallt för att priset har varit alldeles för lågt.

Ett sätt att komma till rätta med det är att minska antalet utsläppsrätter i en snabbare takt än tidigare tänkt. EU:s miljöutskott kom i december överens om en minskning med 2,4 procent, vilket skulle driva upp priset från 50 kronor per ton till mellan 250 och 300 kronor, enligt Dagens Nyheter.

Men den konservativa partigruppen EPP, där Kristdemokraterna och Moderaterna ingår, hoppar nu av överenskommelsen. Det är därmed troligt att sänkningen istället landar på 2,2 procent, i linje med EU-kommissionens förslag.

Isabella Lövin (MP) är besviken och menar att även om det bara handlar om några tiondels procent hade det gjort stor skillnad för hur snabbt målet om noll-utsläpp kan nås.

Centerpartiets Fredrik Federley och Socialdemokraternas Jytte Guteland, som också deltagit i förhandlingarna, är även de missnöjda med beslutet:

Det är ett hinder för att få till en väl fungerande marknad, vilket jag är mycket besviken över, säger Federley till Svenska Dagbladet.

Den konservativa gruppen agerar märkligt och oansvarigt. Vi har kämpat för den här balanserade överenskommelsen som innebär att EU kan leva upp till Parisavtalet, säger Guteland till Dagens Nyheter.

Kristdemokraterna har inte uttalat sig i media angående avhoppet och till Ekot vill Moderaterna inte lämna några kommentarer. Men till Västerbottenskuriren säger EU-parlamentsledamoten Christofer Fjellner (M) att han är nöjd med beslutet.

Kommissionen föreslog 2,2 procent. Det är överensstämmande med de mål vi satte i Paris. Att skärpa det målet nu hjälper inte klimatet, men slår hårt mot vår konkurrenskraft, säger Fjellner.

Imorgon ska ministerrådet och parlamentet mötas för att förhandla. Ett slutgiltigt beslut om vad som ska gälla för utsläppsrätterna förväntas komma innan året är slut, skriver Ekot. Men tack vare den konservativa partigruppen kommer resultatet troligtvis bli mindre ambitiöst än vad som var tanken.

Sociala medier är anledningen av framväxten av populistiska högerkrafter

Sociala medier är anledningen av framväxten av populistiska högerkrafter där de har använt sig av det för att sprida propaganda av enkla budskap för att vinna politiska poänger för att fördomar ska bli sanningar. Sanning urvattnas och man ser med oklarhet över media som tidigare ansågs som sanningsbärare.

Om man inte inkorporerar dagens media på samma sätt som man har gjort med tidigare medier som en del i demokratiska processen så kommer demokratin att falla och mörkerkrafter få ta över dem med tolkningsföreträde.

Vi behöver revidera demokratin eftersom två nya tekniker har skakat om demokratins grundvalar. Internet och Mobilen har gjort att vi kan få information mycket snabbare och sprida propaganda snabbare.

Vi har fått "fake news" som en fråga om demokratin är det bästa.

Pendeln svänger än


SVT intervjuade igår ledaren för det kristna KD. Hon vill regera med stöd av SD men säger att KD inte vill förhandla med SD. Ja, ja, men egentligen spelar det väl mindre roll, vad KD tycker. Enligt opinionsundersökningar har KD för tillfället stöd av ungefär två och en halv procent av väljarna. Förr eller senare åker de ur riksdagen, antagligen förr. Det gör inget, tycker jag, som inte kan se att KD tillför debatten något. Det är i alla fall för väl att de inte börjat propagera öppet mot aborter och preventivmedel ännu.

Sedan M ändrat sin retorik lite, ägnar sig både SVT och tidningar för tillfället åt att lista olika regeringsalternativ. SD gnuggar händerna och ägnar sig som vanligt åt alternativa fakta, ett orwellskt uttryck som fått ny aktualitet tack vare andra lögnhalsar än lilla svenska SD. Kris för Alliansen, ropas det i media och man radar upp fyra, fem olika alternativa regeringskonstellationer, varav Alliansen fortfarande är en. Än så länge. V finns med i någon liksom SD. MP finns med i vänsteralternativen. Än så länge.

Det lär knappast hända något konkret före valet nästa år. För vems skull media börjar spekulera om den kommande regeringen redan nu, kan man undra. Ska man ändå hålla på, låter det inte alltför långsökt att spekulera i att SD släpps in i det allra heligaste nästa år. Pendeln tycks fortsätta sin högerrörelse på många håll och har nu nått oanade höjder. Men den måste, som jag hoppats länge nu, vända någon gång, förhoppningsvis innan saker och ting hamnat bortom rimlig kontroll. Jag trummar med fingrarna.

Känslor och makt, en jobbig kombo


Andreas Cervenka är en krönikör i SvD. Han är en lysande skribent. Varför han hålls i gammelborgerliga SvD, kan man undra. Men strunt i det. Han skriver medryckande i ett målande språk om intressanta företeelser, ofta med anknytning till problem inom finans- och bankvärlden. Senast jag läste ett inlägg av honom, handlade det om livsfarliga politiska ledare. De flesta kan gissa, vem som fanns i siktet. Bl.a. kom Cervenka där in på en bok av en Daniel Kahneman och skrev följande.

"Politiska ledare som inte inser sina begränsningar och har en övertro på den egna förmågan var något som oroade Daniel Kahneman redan i början av 70-talet. I The Undoing Project citeras ett tal där han påpekade det bekymmersamma i att en organism utrustad med ett känsloliv och hormonsystem inte helt olikt det hos en djungelråtta har getts möjligheten att utplåna allt liv med några knapptryckningar.”

En träffande referens. Tycker jag. Det Cervenka återger är allmänmänskligt uttryckt och förringar inte just (den i eget tycke gudabenådade) Trumps intelligens och impulskontroll, i varje fall inte på långa vägar så mycket som vore motiverat.

Ingen stor sak


Läste ett debattinlägg av Tove Lifvendahl i SvD i söndags. Ett onekligen välformulerat inlägg, även om tonen var aggressivare än vanligt från det hållet. Själva saken var politiskt taskspeleri rörande lag eller inte lag om könskvotering vid utseende av styrelser i börsnoterade bolag. Det ligger en del i Lifvendahls kritik av det politiska agerandet. I själva sakfrågan om bolagsstyrelserna kan jag faktiskt, om än lite motvilligt, hålla med om att det inte vore vidare förnuftigt att lagstifta om könskvotering.

Det är kanske att hårddra att säga att samhällsutvecklingen i största allmänhet sker, trots politikerna men man undrar lite ibland. Det är knappast politikernas förtjänst att det går framåt med jämlikhetsarbetet, låt vara i långsammare takt än många önskar, men ändå framåt. Tidens högerpopulistiska strömningar hjälper inte heller. När det gäller den lilla frågan om sammansättningen av styrelser i börsnoterade bolag, lär chansen till god avkastning och framtida vinster avgöra val av ledningsfrågorna även i fortsättningen. Investerare och placerare lär fortsätta att vara krassa och fullständigt strunta i, om styrelsen är kvoterad si eller så. Styrelser, som skapar värden, gillas oavsett sammansättning. Styrelser som inte gör det, ojämlika eller inte, lär åka ut. Att det, med hänsyn till verklighetens krassa sidor krävs lagstiftning inom en rad andra områden för att hålla alla bolags verksamhet inom acceptabla gränser, är självklart.

Stöveltramp…


... hörs här och där i dessa tider. Det ropas om militär upprustning. Ropen ackompanjeras på många håll av högernationalistiska kretsar.

NPD är ett politiskt parti i Tyskland. Partiet fick 2013 1,3 % av rösterna till parlamentet. NPD är ett litet parti men inte vilket parti som helst. Det har till och från varit representerat i ett antal lokala parlament. Det är ett nynazistiskt parti. NPD står för Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Partiet är ultranationalistiskt, revanschistiskt och rasistiskt. Man hyllar det gamla nazistpartiet, även om man hymlar lite om saken. Man vill inte ta i så att det strider mot tysk lag och så att man riskerar att förbjudas. Författningsdomstolen i Tyskland har just, i demokratins namn och efter en långdragen rättsprocess, beslutat att NPD inte förbjuds. Här är en bild av Udo Voigt, en tidigare NPD-ledare, som numera representerar NPD i Europaparlamentet. På bilden på väggen bakom honom syns Rudolf Hess.Vilka uppfattningar Le Pen, Orbán, May, Wilders, Trump, Grillo, Duda, Åkesson m.fl. har om NPD, har jag inte hunnit kolla. Men att det blåser ogästvänliga, snåla, kalla, politiska vindar på många håll, särskilt i Europa, det känner vi alla. Vinden vänder alltid förr eller senare. Man får hoppas att den gör det, innan alltför många träd blåst omkull.

Underhållning eller politik?


Lyssnade häromdagen på ett samtal i tv mellan Fredrik Reinfeldt och Jens Stoltenberg. Det hade föregåtts av tre liknande program, där Reinfeldt samtalat med Anders Fogh Rasmussen, Condoleezza Rice och Tony Blair, vilka jag missat. En hel del kritik hade hörts mot programmen men mest från journalister, som jag tror ogillar att amatörer försöker sno deras jobb och tror att de kan det, bara för att de kan något annat. Som när idrottsmän, artister eller för den delen politiker plötsligt börjar skriva böcker. Det brukar inte bli något vidare. Det klagades på att programmen med Reinfeldt kanske inte innehöll de allra mest djuplodande politiska analyserna och att frågorna till de utvalda deltagarna kanske inte var de mest kritiska. Tja, måste alla program leva upp till det? Det kan väl journalisterna sköta.

Men Reinfeldts samtal, åtminstone att döma av det enda av programmen som jag såg, fördes i god ton, på ett seriöst sätt och visade en del personliga sidor hos några viktiga beslutsfattare. Det var befriande att slippa det vanliga aggressiva politikerkäbblet. Och Jens Stoltenberg framstod som både en sympatisk människa och en stor statsman, låt vara att det är lite svårt att svälja att han numera ägnar hela sin arbetstid åt en krigsorganisation.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är på allas läppar och vi talar om det som om det vore självklart. När jag säker på google så finns det ingen kartläggning. Jag ser otaliga exempel på att de just nu är påtagliga och har förändrat vår värld. Det handlar om artmigration, ostadigt väder, extrema väderförhållanden, översvämningar,bränder och klimatflyktingar.

Det är inget som tidningarna följer eller skriver om eftersom det inte händer över en dag. Möjligtvis kan de skriva om en klimatkonferens i Paris eller att det är konstiga temperaturer i Arktis. Det verkar som ingen följer det längre skeendet av media eller bryr sig om att föra dagbok över de extrema händelser som faktiskt påverkar oss och ligger till grund att den generella temperaturen beter sig konstigt.

Det är dessutom konstigt att trots att vi får otaliga tecken på dem så fortsätter vi att ignorera tecknen som om dem inte fanns. Det selektiva seendet är nästan hypnotisk och är som ett lämmeltåg som är på väg att springa utför ett stup.

Trots att de fossila bränslena som energislag ökar i världen så verkar vi märkligt nollställda över det som händer och försöker släcka branden med bensin. Genom att öka de fossila bränslena. Jag fattar inte att det här är något svårt att förstå. ALLA vet att om vi sätter till mer koldioxid i atmosfären så kommer temperaturen att öka ändå flyger vi till thailand över jul som om det är någon annan som måste se till att temperaturen ska minska.

Vi verkar dessutom strunta i att de största ökningarna av fossilt bränsle sker i länder utanför OECD när vår strategi borde vara att hälla vatten där det brinner som mest. Jag får faktiskt inte det här att gå ihop. Jag tror inte någon i världen inte har hört om global uppvärmning och ändå springer vi runt som höns och pekar på den andra hönan.

Misstag


Läste ett intressant debattinlägg i SvD av ett stort gäng aktiva miljöpartister. Den för MP aktuella frågan om makt contra principer vädrades på ett vettigt sätt och med klädsam återhållsamhet. Man pekade på vissa framgångar, som MP nått tack vara sin regeringsmedverkan men också på några kompromisser, som man tycker äventyrar hela MPs själ. De exempel som man lyfte fram som de värsta var brunkolet, flyktingpolitiken och värdlandsavtalet med NATO.

Så pacifistisk som jag är, kan jag tycka att det sistnämnda är en mindre besvärande fråga för MP än de båda förstnämnda. Men att medverka till Vattenfalls försäljning av brunkolet är även enligt min uppfattning oförlåtligt för ett miljöparti i dessa dagar. Jag måste säga att jag har viss förståelse för dem, som föredrar att inte längre lägga sin röst på ett parti, som lägger så lite värde i en av sina egna hjärtefrågor. Är det någon fråga som MP bort stå upp för, både av sakliga skäl och för symbolvärdet, är det just brunkolet. Här tummade partiet för mycket på sin heder och på sin själ. Ett allvarligt misstag av den nuvarande partiledningen. Tycker jag.

Ordförande…


... i en bolagsstyrelse är en person, som har ansvaret för att styrelsearbetet bedrivs på rätt sätt. Ordförande betyder inte med automatik att man för ordet i alla upptänkliga offentliga sammanhang. Ibland är det tvärtom så att en styrelseordförande kan behöva visa återhållsamhet med att vädra personliga åsikter åt ena eller andra hållet.

En stockkonservativ högerknodd verkar finländaren Björn Wahlroos vara, smällrik och, som ordförande i Nordeas styrelse, en mycket inflytelserik person. Kunde man vänta sig lite omdöme och samhällsansvar från honom? Ja, det kunde man. Men är det vad han levererar? Nej, det är det inte, i varje fall inte alltid. Han uttrycker gärna högerpolitiska ståndpunkter och personligen tycker jag det vore lika bra, om han inte yttrade sig om politik över huvud taget. Åtminstone borde han avstå från det, så länge han innehar en förtroendepost i Sveriges största bank.

Senast uttalade han i en intervju att Trumps skattesänkningar och avregleringar kommer att gynna USAs ekonomi. För det första tror jag faktiskt inte Wahlroos har en aning om orsak och verkan här. För det andra vet varken han eller Trump eller någon annan, vilka skattesänkningar och avregleringar det kommer att bli fråga om. För det tredje skulle jag, om jag ägde aktier i Nordea, vilket jag inte gör, aldrig rösta på en styrelseledamot, som offentligt uttalar stöd, öppet eller inlindat, för en sådan som Trump. Det är bättre för en banks styrelseordförande att leda styrelsearbetet på ett vettigt sätt än att torgföra privata idéer om lägre skatter för besuttna. Hade Wahlroos hållit sig mer till det förstnämnda, hade kanske Nordea kunnat undvika t.ex. att bli tvunget att betala jätteböter för brister i åtgärder mot penningtvätt eller att bli indraget i härvan med Panamadokumenten.

Om medmänsklighet är att vara politisk korrekt, så är jag det

Jag har hört till leda att det är de politiskt korrekta som har orsakat detta kaos. När det är kriget och att man gör pengar på att sälja vapen som är orsaken till att vi nu lever i ett kaos. Samtidigt har vi en annan katastrof i och med klimatförändringarna som också ger flyktingar. Miljontals människor flyr klimatförändringarnas verkningar.

Globalisering och folkförflyttningar av olika orsaker har skett under alla år och har ökat under senare år. Det kommer inte minska och vi behöver möta detta som sker världen över. Argumentet att politiskt korrekta är skulden till att vi är naiva och att medmänsklighet skulle vara fel tycker jag haltar så länge man ska se allas lika värde.

Om vi ska ha ett demokratiskt samhälle där människor är lika värda kan vi inte sluta våra gränser. Vad är för samhälle som vi vill leva i? Vi måste börja ifrågasätta vad rasister och fördomsfylla människor verkligen vill och inte bara agera utifrån vår egen rädsla. Krigen som härjar är numer en industri och olika makter hyr in legosoldater för att föra krig. Krigen kommer inte sluta eftersom företag vill gå med vinst och om krigen slutar kommer ingen att hyra in soldater. Hur tror du att vi någonsin ska få fred på jorden om kapitalister ska kunna göra vinst på krig?

Ta inte debatten med rasister

Det är ingen idé att ta debatten eftersom rasister inte är intresserade av att ta debatten. De är intresserade av att förvirra och lägga ett dis av oklarhet så att de kan flytta diskussionens positioner så att man kan ta deras ståndpunkt. Det ska vara enklare att dehumanisera vissa grupper. Det är det som deras oklara argument syftar till och inte att försöka vara rationella.

Vi ser en tydligare polarisering av åsikterna med Donald Trump i täten. Vi får inte återfalla till att makter som vill avskaffa demokrati och förminska medias roll i samhället så att de kan få tolkningsföreträde.

Det var Goebbels som sa det först att om man säger en lögn tillräckligt många gånger kommer den bli sann. Vi måste försöka att bli civila och se olika människor som likvärdiga annars kommer att demokrati förlora sin styrka.

Rasism och mobbing handlar om samma sak att man ska utesluta någon eller några för att verka starkare. Vi måste visa med att agera och visa att ALLA är välkomna och lika mycket värda.

Grönt är skönt…


... men tydligen inte lika skönt som förr. Snålblåsten drar kallt i ansiktet, både bokstavligen nu på hösten och, om man är miljöpartist, i överförd bemärkelse inom politiken. MP har usla opinionssiffror och det värsta är att man kan ha viss förståelse för det. Mer förståelse i alla fall än för SDs absurt höga siffror. C går framåt på den borgerliga sidan, man kan hoppas mer tack vare en ljusgrön profil från förr än för flyktingpolitisk opportunism som de andra borgarvännerna. I USA är det samma sak fast ännu värre. Det gröna partiet för en undanskymd tillvaro med stöd av ett par enstaka procent av opinionen utan uppmärksamhet av media, vare sig där eller här, medan högerpopulisten ligger nästan jämnt med täten i presidentvalsracet.

Men tillbaka till lilla svenska MP. Att småpartier har svårt att hävda sig i regeringssamarbeten är en gammal och allmän sanning. Och att ett alltför långtgående kompromissande är ödesdigert för vilket parti som helst, är självklart. Ett miljöparti som ställer sig bakom Vattenfalls försäljning av brunkolstillgångar, som överger kärnkraftsmotståndet och som inte tar strid för sina hjärtefrågor har svårt med trovärdigheten och förlorar respekten hos många väljare. MP måste nog visa lite andra takter under de kvarvarande två åren fram till valet, om man vill undvika att åka ur riksdagen. Man måste våga mopsa lite mer mot de krassa socialdemokraterna. Eller lämna...

Det är en ödets ironi att gröna partier har motvind och mörkblå medvind. Världen är inte i bättre skick nu än tidigare. Varken miljön eller klimatet ges större chanser att återhämta sig än förr. Stora delar av den biologiska mångfalden håller på att skrotas. Haven skitas ner mer för varje timme. Miljöpartier behövs mer än någonsin.

Det sprids ett okritiskt politikerförakt på Internet

Just nu finns det krafter som med vilje sprider ett politikerförakt. Man försöker få den demokratiska processen stå i skumrask dager trots att politiker har god vilja och försöker att göra det bästa av situationen.

Det handlar om att vara kritisk i sitt läsande av olika hemsidor och allt som står på nätet. Ta sig tid att ifrågasätta och ta reda på hur det egentligen förhåller sig och inte okritiskt köpa allt som delas på facebook.

Vi är alla medvetna om att det sprids allt mer dynga på internet. Det handlar om att allt som sägs tillräckligt många gånger inte alls blir sannare ju fler som säger det. Du måste våga ta egen ställning och inte bara följa alla andra som ett dumt får. Visa att du har egen intelligens och att dina åsikter och tankar räknas lika mycket som dem färdigt tillredda av spinndoktors på nätet.

Det handlar om att ta tillbaka sanningen.

Asylkaos skriver brev till lokalpolitiker

Asylkaos skriver brev till lokalpolitiker och berättar att dem är landsförrädare. Nu börjar det bli allvarligt att vara politiker och engagera sig lokalt såsom riks. Det är numer normaliserat att man kan följa olika politiker över sociala medier lokalt som riks.

Det innebär att integriteten tummar man på och du kan enkelt leta reda på demokratiska politiker i syfte att påverka dem. Sociala medier betyder inte bara positiva saker utan också att det har en baksida med mordhot, mobbning, utfrysning och det som vår värsta fantasi trodde var omänskligt. Vi har givit bort vår frihet att agera i ett samhälle och vara anonym.

Du syns vad du än gör varje klick och varje. Stasi är bara förnamnet för nu kan alla höra dig skrika i sociala medier.

Det gäller att välja sina fajter


Två riksdagsmän från liberalerna, Örnebjär och Tysklind, skrev i ett debattinlägg i SvD i onsdags att alla bilförare, som vill förnya sitt körkort, bör bevisa att de fortfarande är fysiskt lämpliga att köra bil. Framförallt menade de tydligen att en obligatorisk synundersökning vore på sin plats för alla som blivit 45. Att man kan utgöra en fara, om man ser tillräckligt dåligt och struntar i glasögonen, må vara riktigt. Men, allvarligt talat, är det här ett problem? Och, om någon svarar ja på den frågan, hur stort är problemet? Har de här folkpartisterna, förlåt liberalerna, några säkra siffror till stöd för sina förslag? Finns något som helst vetenskapligt stöd för att bilförare över 45 år förorsakar skador i trafiken p.g.a. nedsatt syn och glasögonslarv? Det kan jag inte tänka mig och det påstår faktiskt inte de här liberalerna själva heller.

Så frågan är, om det inte finns ganska många viktigare frågor för liberala riksdagsmän att föra fram i pressen. För det finns många viktiga ämnen bara rörande biltrafiken, som är mer värda att uppmärksamma. Relationen till kollektivtrafik, hållbar utveckling, förnybara bränslen m.m. Olycks- och dödstal i trafiken är förstås, även om de inte stiger, en viktig fråga men man lär inte komma någon vart genom att byråkratisera körkortsinnehavet mer än nödvändigt eller genom att trumpeta ut faror, som inte finns.

Det här påminner mig om en händelse under min korta och föga framgångsrika politiska karriär i lilla hemkommunen. Jag hade en bestämd uppfattning i en fråga, som kanske var av ganska marginell betydelse för flertalet kommuninnevånare men som jag tyckte spelade roll. Alltså skrev jag en interpellation och någon insändare om saken. Det blev ingen hit. Vad sysslar de med, de där politikerna? Det finns väl viktigare saker att arbeta med. O.s.v. Inte ens det egna partiet höll med mig. Det var för all del inte så ovanligt. Inte ledde mitt lokala korståg någonstans heller. Att fritidspolitker inte får någon större ekonomisk glädje av sitt engagemang, är kanske ett klent men ändå ett försvar,

Fritt fram


Jag får skriva vad jag vill på den här bloggen - inom lagens råmärken förstås och inom någorlunda moraliska gränser. Ett privilegium är det, som inte är alla förunnat. Ingen stämmer mig, ingen anhåller mig och nästan ingen hutar åt mig, för att jag skriver något, som vissa kan tycka opassande, nedsättande eller inopportunt. Yttrandefriheten är en gåva. Jag får säga, vad jag tycker också. Och tänka vad jag vill.

I alla tider har det funnits makthavare som velat begränsa dessa rättigheter för att bevara sin makt och rikedom. Sådana finns det fortfarande gott om på jorden. Ibland har de politiska förtecken, ibland religiösa, ibland är det bara rena rama styrkan och våldet som används. Ofta är det ett mischmasch av alltihop. Ambitionerna att hindra det fria ordet kläs i olika dräkter. Moral, högre makt, försvagning av staten, skydd mot fientliga krafter, skydd för vissa medborgargrupper o.s.v. Uppfinningsrikedomen är stor och propagandan kan bli hur tossig som helst. Envåldshärskare, diktatorer, nazister, fascister, mullor, kalla dem vad man vill, girighet efter makt och rikedom förenar dem.

Det här har vi alla sett och hört hur många exempel på som helst. Men jag får ibland en känsla av att yttrandefriheten är något som sticker i ögonen även på de nya högerkrafterna i demokratiska länder runt om i världen. Har Front National, Gyllene Gryning, Fremskrittspartiet, Republikaner med Trump i spetsen, Jobbik, Sverigedemokraterna och andra en dold agenda, som innehåller begränsningar av det fria ordet? Ska det vara tillåtet att vara muslim i länder med religionsfrihet? Ska man få man säga att man tycker som en muslim, trots terroristorganisationer i Mellanöstern? Är det bara enstaka företrädare som råkar säga fel saker?