Veganen Per-Anders felslut

Jag läste ett inlägg av Per-Anders Svärd som i korthet handlade om hur dåligt det är att vara lakto-ovo-vegetarian. Jag ska direkt avslöja att jag är lakto-ovo-vegetarian eller möjligtvis inte ens det eftersom jag typ en gång om året äter fisk men det är en annan historia. Jag kanske också bör nämna att jag inte av princip är emot allt dödande av djur även om jag är emot mycket av det dödande som sker idag.

Per-Anders har flera poänger och jag tror det är viktigt att vi ser hur mjölkproduktionen och äggproduktionen bidrar till att vissa djur lider. Det jag vänder mig emot i hans argumentation är dess oförsonliga och självhävdande uppdelning i gott och ont och inget däremellan. Det är en svart-vit syn på världen som inte leder oss framåt (vilket däremot hans kritik av mjölkdrickande och äggätande kan göra).

Låt mig presentera några av de logiska felslut som leder till att han tror sig ha rätt när han egentligen har fel:

Han menar att lakto-ovo-vegetarianism är ok bara som ett tillfälligt stadium på väg mot veganism därför att “döden är absolut”. Vad han menar är i korthet att antingen dör ett djur eller så gör det inte det och så långt är det sant. Han exemplifierar vidare med “Det är inte okej att jag oprovocerat slår ner dig och sedan försvarar mig med att jag i alla fall inte sparkade på dig när du låg ner.”. Där har han helt rätt. Det är inte ok. Det är dock skillnad mellan att dömas för vållande till annans död och att dömas för mord på 300 personer (på icke-juridiska även kallat massmord). På samma sätt är det skillnad mellan att dömas för fortkörning och för våldtäkt. Inget av dessa saker är rätt men det är definitivt olika mycket fel.

Att “döden är absolut” innebär med automatik inget annat än just det. Om du avlivar ett djur som lider oerhört och där ingen vård finns att få är döden också absolut men de flesta av oss tycker det är bättre än att plåga ett friskt djur till döds för vårt nöjes skull.

Döden är kanske absolut men en vettig moral delar inte upp saker endast i de absoluta värdena “helt rätt” och “helt fel”!!!

(Huruvida döden är absolut kan man ev diskutera rent medicinskt också – när är någon död? – men jag låter bli detta i denna blogg-post.)

Låt mig istället gå vidare med hans argument att även om själva mjölkandet inte är ett dödande så bidrar man till den djurindustri som faktiskt dödar och plågar samt att mjölkproduktionen med nödvändighet medför ett visst dödande. Jag skulle säga att det är sant i sån måtto att den industriella nivån vi använder oss av idag så ser det ut så. Men om någon har ett par kor som någon gång (på naturlig väg) får kalvar och sedan mjölkar korna efter att kalvarna är klara med mjölken så är det inte så. Att både kalvarna och korna (liksom jag själv och Per-Anders) någon gång kommer dö hör i detta fall inte till saken, även om “döden är absolut”. (Vilket f.ö. visar hur fördummande det är att förvisa komplicerade saker till korta absoluta sentenser.)

Vidare så är problemet med resonemanget också att det här med att bidra faktiskt är relativt (även om “döden är absolut”). För den läkemedelsanvändning vi har idag (industriell) är det nödvändigt att staten går in och betalar det mesta (jmf med mjöklen ovan) och för att staten ska kunna göra detta är det nödvändigt att vi får in skatter. Jag är inte säker på om Per-Anders betalar någon skatt i Sverige men sannolikheten är hög om han inte bor utomlands (och då bidrar han till ett annat lands skatter) eller … tja … jag kom inte på något rimligt exempel där man inte åtminstone betalar viss moms… Läkemedelsindustrin använder djurförsök (det kan man vara emot liksom man kan vara emot hur mjölken produceras men det hör inte hit) och därmed stödjer man djurförsök om man betalar skatt. “Döden är absolut”. (Jag utgår här ifrån att djuren i djurförsöken dödas och plågas vilket väl inte är sant i alla fall men iaf i många.)

Vidare köper Sverige (för skattepengar) in vapen av svensk vapenindustri. Denna industri säljer också vapen till konflikter och diktaturer (det spelar ingen roll att borgarna och sossarna vill mörka detta) och används för att döda människor, troligen stryker några djur med också. Även här bidrar sannolikt Per-Anders. Men Per-Anders kanske inte vill bidra till detta? (Jag vill inte och jag tror inte han vill heller!) Faktum kvarstår ändå att så sker. Jag kanske vill att mjölken i min ost ska komma från bra mjölkproduktion men jag kan inte välja någon sådan ost.

Men om man relaterar mitt ostätande till Per-Anders skattebetalande så kan man ju troligen se att det är lättare för mig att sluta äta ost än det är för Per-Anders att sluta betala skatt. Så är det troligen. Men nu pratar vi gråskalor och “döden är absolut”.

Kontentan av detta är att jag vill visa att resonemanget inte håller. Det är bättre för djuren att vara vegan (och troligen ännu bättre att inte existera som människa) än att vara lakto-ovo-vegetarian vilket är bättre än att äta kött. Samtidigt är det nog ännu viktigare hur ofta och hur mycket man konsumerar och ännu viktigare vilken sorts mjölk eller kött man konsumerar och hur den har producerats. Det är inte absolut utan relativt och det finns många saker som är viktiga att göra i vårt samhälle för att få det bättre och självklart kan vi hacka på dem som inte är helt perfekta men vill vi ha verklig förändring tror jag det är viktigare att faktiskt verka positivt för förändring där vi utan skuld och skam får människor att vilja förändring. Detta innebär inte att vi inte ska berätta sanningen vilken ofta kan vara hemsk men innebär att vi bör låta människor dra sina egna slutsatser. Jag tror dessutom (förutom att det är mer sympatiskt) att det är lättare att följa sina egna slutsatser än andras.

Tankar kring olika sorters rasism och privilegier

Jag har tidigare skrivit lite om vad jag egentligen anser vara rasism. Nu har jag dock läst ett mycket intressant blogginlägg om rasism (och mer) som jag känner en stor lust att diskutera här på bloggen, och väljer för detta syfte att använda ordet rasism i dels den mening jag uppfattar finns i inlägget och dels den mening jag tror folk i gemen många gånger använder (som kanske sammanfaller – det är en fråga för sig).

Jag tänkte kommentera och föra in mina tankar kring några av sakerna som nämns där. Först några allmänna anmärkningar:

Jag är vit och har föräldrar som är födda i Sverige, alla deras föräldrar är födda i Sverige och alla deras föräldrar är födda i Sverige och säkert fler men det vet jag inte så noga. Jag är svensk (dvs svensk medborgare – det är den enda vettiga definitionen). Jag pluggar juridik och det kommer influera den här bloggposten. Kanske kommer även min fäbless för naturvetenskap att göra det.

Jag funderade direkt när jag läste “pkmaffians” inlägg och kategorisering i två olika former av antirasism vilken form jag kunde tänkas tillhöra: (jag citerar)

Jag tänker mig att det just nu praktiseras (åtminstone) två olika sorters antirasism. Den ena låter ungefär såhär: ”All rasism är lika dålig, oavsett vem som drabbas. Att en vit svensk blir utsatt för rasism av en rasifierad svensk är lika illa som det omvända scenariot. Handlingar och motiv är viktigare än kontexten i vilken handlingarna sker.”

Den andra lyder: ”Vi lever i ett samhälle/en kontext som gynnar vita över icke-vita personer. Det leder i sin tur till att vita människor har ett särskilt privilegium – white privilege – och makten som kommer med det. Vi vill kritisera och ifrågasätta den makten, eftersom den föder ett system som när sig på ojämn makt-och-resursfördelning. Rasismen som riktas uppifrån – av vita, som då har systemisk makt – förstärker rasistiska strukturer och vithetens överordnade status.” *djupt andetag*

Enligt Antirasism Typ Två verkar alltså rasistiska handlingar i och genom ett system – det är det systemet (fördomar plus makt) man talar om när man talar om rasism.

Enligt Antirasism Typ Ett är rasism rasistiska fördomar, och maktperspektivet spelar (oftast) ingen större roll.

Jag känner mig inte hemma i någon. Enligt min mening är all rasism dålig, men inte lika dålig. Graden av “dålighet” beror enligt min mening på hur stor skada rasismen gör. Detta säger kanske inte någonting direkt men det avvisar perspektivet dels att all rasism är lika dålig men också någonting som jag uppfattar i variant två ovan, nämligen att rasism i princip bara finns inom ett system.

Jag anser (se denna post) att rasism är rasistiska fördomar. I definitionen av rasism spelar maktperspektivet ingen roll. I praktiken och i studierna av rasism spelar dock maktperspektivet stor roll och inte minst i frågan om skadan som den ställer till med, alltså hur dålig den är (enligt mitt sätt att se).

Vad beror då skadan på? Jag tror den beror mycket på vilken maktställning den som blir utsatt och den som utsätter har. Rasism gentemot svenskar faller i dagens Sverige i många fall tämligen platt och gör därför inte särskilt stor skada (betyder inte att det inte är rasism utan bara just att den inte gör så stor skada). Skadan beror mycket på den som blir drabbad och hur den uppfattar det och hur den känner det. Handlingen att utsätta någon för sin rasism kan se likadan ut gentemot två personer som kan uppfatta det olika och lida olika skada. Detta ger då olika resultat som för samhället är olika dåligt.

Det är inte samma sak som att de båda handlingarna är olika mycket förkastansvärda! Det är en annan sak som jag tycker ska bedömas utefter andra kriterier där man bör gå in på gärningsmannens subjektiva sida. Har personen kännedom (eller borde den ha det) om hur sin rasism kommer mottagas? Har personen några onda avsikter? (Återigen – skadan kan vara mycket stor utan onda avsikter men den som yttrat det rasistiska behöver kanske inte vara lika förkastansvärd.) Kanske finns det någonting specifikt som kan ursäkta beteendet i något avseende (typ dödsfall inom familjen eller liknande)?

Hur samhället bör arbeta mot rasism är ytterligare en annan sak där man bör se på skadan som människor lider av rasismen och prioritera det där skadan är störst vilket i snittfallet är de som i snitt är mest utsatta, vilket inte kommer vara folk som ser ut som “svenskar”. Här bör man tydligt se maktstrukturerna eftersom dessa i så stor utsträckning bidrar till skadan och här måste man se till diskriminering men också ge människor verktyg att personligen hantera de saker de utsätts för på bästa sätt. (Kort sagt de metoder som genom vetenskap bäst minimerar skadan och de metoder som minimerar de moraliskt mest förkastliga uttrycken bör prioriteras.)

Som ni märker är jag en stor anhängare av att man är väldigt tydlig med vad man egentligen menar och inte slarvar med formuleringar. Jag säger inte att pkmaffian gjort det mer än någon annan, och jag tror att sådana här texter som jag läser ofta dels blir relativt långrandiga och kanske inte så roliga att läsa. Det jag säger är att jag tror vi skulle förstå varandra mycket bättre om vi var mycket tydligare med vad vi egentligen menar. Låt mig ge exempel genom att diskutera några fler saker i pkmaffians text:

Texten om Erik Helmersson i DNs resonemang om RFSU förstår jag inte alls (då har jag ändå läst hans text) men texten om Fredrik Strages text i DN tänkte jag kommentera. Förlåt mig för ett väldigt långt citat här men jag tror det underlättar förståelse bäst:

Enligt Strage behöver ”Miley Cyrus […] bara skaka och smiska rumpa för att stämplas som rasist.” Strage ifrågasätter begreppet ”cultural appropriation” och menar att vi inte skulle ha haft rockmusiken (tragedi!!) om det inte hade varit för att man, eh, “lånade” av varandra.

Okej. Här är en del av kritiken som har riktats mot Miley – inte av Strages “kulturvänster” (vilka är de och hur blir jag medlem????), utan av svarta amerikanska feminister: när Miley gjorde sin ”sexiga” debut gjorde hon det genom att lägga till sig med attribut som i USA förknippas med svarta amerikanska kvinnor. Därigenom kopplas sexualiteten, den vågade, farliga sexualiteten, med svarthet – det Miley gjorde var speciellt för att en vit kvinna gjorde det. Det bidrar till en vidare, rasistisk och sexistisk struktur i vilken svart kvinnlig sexualitet definieras med och mot vit femininitet. Miley Cyrus agerande kan därför kallas för rasistiskt enligt Antirasism Typ Två – men inte enligt Typ Ett, remember? När Strage skriver såhär:

Men kravet på artister att ta hänsyn till [kolonialt förtryck/rasism]  – och vara “jävligt försiktiga” – påminner om extremhögerns idéer om att kulturer helst inte ska blandas.

erkänner han inte att problemet som de svarta feministerna tog upp faktiskt inte handlade om att kulturer ”inte ska blandas”, utan var en kritik av att en vit kvinna i en maktposition tog sig rätten att definiera sig med och mot svarthet. För, enligt dessa kvinnors analys, befäster det en vit överhöghet – och kostar således svarta kvinnor. (Jag tänker osökt på att den här sortens analys, dvs bland annat MIN, kan se samband mellan exempelvis blackface på Berns och de ökande hatbrotten mot svarta i Sverige – att båda är en del av ett vidare system som objektifierar svarta kroppar, som fråntar oss agens och subjektivitet.)

Men ÄN en gång konfronteras inte analysmodellen eller teorin bakom den – i stället drar Strage en sexig extremhöger-liknelse. (Ååh, extremhöger-liknelser, vad skulle antirasismen vara utan mantrat, ”Ni är lika illa som Avpixlat!!”?)

För mig är det här väldigt frustrerande – som att försöka ha en konversation med någon som hela tiden ba, ”Yo, Imma let you finish, but vi är alla lika goda kålsupare!!” Utan att låta en tala till punkt. Det leder dessutom till en ointressant och repetitiv debatt, då man på sin höjd ser lösryckta citat kritiseras utan djupare analys. Ibland försöker någon drämma till en med ”har du tänkt på…!”-grejer, som faktiskt länge har diskuterats inom området (se exempelvis Adam Cwejman, vars ”har ni tänkt på att prat om svarthet och vithet till en viss del skapar identiteterna svart och vit!?!” har diskuterats av bland annat Sara Ahmed, Richard Dyer, och Nira Yuval-Davies).

Här tycker jag att pkmaffian missar något MYCKET väsentligt. Pkmaffian skriver att Miley Cyrus kan klassas som rasist enligt pkmaffians analysmodell. Det är möjligt men i sådana fall är det en felaktig analysmodell. Innan jag går in på varför vill jag bara säga något om Miley Cyrus: Jag vet knappt vem det är och jag har inte sett hennes video och jag har ingen som helst aning om hon är rasist eller inte eller var hon står i någon politisk fråga. Jag tycker det är mycket problematiskt att hon bidrar (som jag förstått det) till att unga kvinnliga pop/rock-artister måste vara sexiga och klä av sig och den fokus på utseende som blir följden. Jag tycker det är hennes rättighet att göra det om hon vill men hade önskat att hon tänkt på konsekvenserna och inte gjort det.

Det jag vänder mig emot i pkmaffians text är just att bara för att hon lånat/stulit/härmat från någon form av svart kultur eller liknande så kan hon ses som rasist. Hon kanske är rasist men det är inte detta som gör det isf! Jag tycker pkmaffian kommer in på en begreppsförvirring: Jag utesluter inte att Miley Cyrus handlande blir en del i en rasistisk sktruktur som kan få stora skador som följd. Jag har ingen möjlighet att överblicka detta och lämnar det åt andra att bedöma. Men för att en människa ska vara rasist tycker jag det faktiskt krävs att personen hyser någon form av rasistiska fördomar.

Låt mig ta ett exempel: Säg att jag kör en stor rosa bil och några rasister (som också är homofober – surprise!) blir sura och försöker förfölja mig till fots men ger upp efter en stund. De ser då en svart människa. De hade kommit att se denna svart människa om det inte varit för mig och min rosa bil. Nu börjar de håna och trakassera sin medmänniska. Detta hade aldrig hänt om inte jag kört min bil tidigare. Är då detta mitt fel?

Nej svarar jag och säkert de flesta andra också. Min poäng är att bara för att ett handlande får en viss konsekvens betyder det inte att den som handlar också kan hållas moraliskt ansvarig för konsekvensen. Jag tycker då att frågan är om Miley Cyrus kan hållas moraliskt ansvarig för de (potentiella) negativa konsekvenserna av sitt handlande. Jag vet inte svaret. Det jag vet är att det inte är givet.

Kanske invänder någon att det var helt omöjligt för mig i bilen att förutsäga konsekvenserna men att Miley Cyrus mycket väl visste precis vad hennes handlande skulle få för konsekvenser och att hon gjorde det ändå eller kanske till och med just därför? Så kan det vara men då har vi ändå gått ifrån den automatiska kopplingen mellan handlande och rasismen och lagt till ett mycket viktigt mellanled – nämligen subjektivt granskat vad Miley Cyrus visste eller borde veta om konsekvenserna.

För mig så låter dessutom de analyser som pkmaffian pratar om att svarta amerikanska feminister gör inte långsökt utan en analys med väldigt många steg. För att Miley Cyrus handlade ska ha rasistiska konsekvenser (vilket inte automatiskt gör henne till rasist) måste alla stegen klaffa och jag tycker det verkar vara väldigt många hål. Det måste liksom hålla empiriskt (dvs i verkliga livet) och inte bara i en teori för att verkliga människor ska bli utsatta. Jag säger inte att det inte gör det men det borde väl åtminstone behöva göras troligt. (Mycket möjligt att feministerna redan gjort det – jag vet ju inte alls eftersom jag inte läst vad de skrivit.)

Slutligen håller jag med pkmaffian om att det är frustrerande när folk bara plockar saker ifrån tomma luften (som det verkar som om Fredrik Strage gjort i detta fall) utan att ha belägg eller på ett vettigt sätt definiera sin syn osv. Mitt problem med pkmaffians text är att jag tycker de också gör det, om än i mindre utsträckning. Kanske är det en nödvändig konsekvens av att inte blir för långrandig (som jag är – dock utan att ha nått perfektion på tydlighetsaspekten är jag väl medveten om).

Vill slutligen bara säga att jag tycker det är viktigt att hålla isär dels handlande, tankarna bakom handlandena och de konsekvenser handlande får (se ovan).

Till eventuella rekryterare som googlar mig …

Till er som googlar på mig - OM det är ett problem med följande lista så kan ni skippa att kontakta mig överhuvudtaget.


 • Jag blankvägrar att ha NÅGOT inom mitt hushålls väggar som Radiotjänst i Kiruna AB tror sig kunna klassa som "tv" eller i framtiden troligen kommer försöka få klassat som "tv".
 • Jag kommer inte att under rådande omständigheter acceptera en internetuppkoppling i mitt hem.
 • Jag kommer blankvägra att på fritiden ha någon pryl med mig (oavsett om den kallas Ifån, "smart"fån eller dylikt) om det därmed blir betalningsskyldighet för mig som PRIVATPERSON för ett FÖRETAGS INVENTARIE (/fullständigt vanvettig konstruktion/).
 • Därmed kommer jag tyvärr inte ha möjlighet att läsa mail dygnet runt. 
 • Jag kommer vilja ha en egen privat oregistrerad kontantkortsmobil som ENBART kan ringa och sms:a som jobbmobil åtminstone på fritiden (vidarekoppling av samtal etc kan ni för min del gärna dra på lönen om det blir extrakostnader) - ifall Radiotjänst gör allvar av hotet att också försöka jaga mobilägare. 

Ovanpå allt annat jag tidigare skrivit på denna blogg -

Det är fullständigt VANSINNE att kräva en PRIVATPERSON på en FAST MÅNADSKOSTNAD/KVARTALSKOSTNAD för ett FÖRETAGS INVENTARIE!

Det går emot alla principer som annars gäller inom avtal att pracka på en person en vara eller tjänst denne ej beställt och kräva fast månadsbetalning för - speciellt om personen inte ens medelst en aktiv viljehandling har köpt eller beställt något!

Jag stöjder ej några som helst företag som kör med stasi- och maffiametoder och försöker dra in pengar med snokande, lyssnande, hot, skrämsel, taktikringning, fritidsstörande uppringning etc etc etc ...

Man måste sätta ned foten! NU!

//snorförbannad helgonblomma

Fortfarande gäller: vill de dra in pengar av även de mest inbitna tv-hatarna så gör för fan om det till den skatt det i så fall är - och då SKALL den summan dras av alla skattebetalare och på något sätt relateras till inkomsten! Lägg ned snokarföretaget i Kiruna som agerar som medeltida stråtrövare och kapar infrastruktur och kräver "tull"!


Tiden som smartfån-lös

Har gett mig två reflektioner ...

a) För egen del är det väldigt skönt att bara låta tankarna vila i kollektivtrafiken. Fundera, tänka, dagdrömma ,  skapa i sinnet ... Har fått helt annan energi igen!
Riktigt roligt också att kunna försjunka djupt i en god pappersbaserad bok igen ...
Plus att gammal teknik oftast är bättre - även den garanterat internet- och wap-fria mobil jag fick 2000 och som är tillverkad 1999 funkar bra för det den är tänkt för - ringa och sms:a - och mer behövs inte. Batteritiden visade sig också vara bättre än befarat - den håller i minst två dagar helt utan laddning även vid flitig användning medan den smartfån jag hade ett tag behövde laddas varje natt!

b) Det blir verkligen fler och fler och fler - även väldigt unga barn - som hela resan bara stirrar ned i sina skärmar eller hackar runt på dem - vad kommer det leda till i förlängningen? De ser inte sol, ser inte regn, hör ingenting utom det de har  i lurarna ... Kommer dagens ungdom ha sinne för grönt gräs i solsken och vindens sus i träden? Om inte vart är vi på väg då?

//helgonblomma

P.S. Biblioteken fyller en viktig funktion i samhället, det är också en lärdom ... Fler än jag sitter och fixar saker på datorerna där ...

Vart tar valmöjligheten "jag vill inte ha med "tv" i någon form att göra" vägen?

Så ... År 2013 ... 

Har man i princip "över natt" endast två lagliga möjligheter och en helt orimlig situation med totalt absurda konsekvenser som individ om vissa maffia-spionage-och-bluff-fakture-företag får som de vill och ändrar sig vad gäller den "nåd" de visar just nu vad gäller tv-avgiften:

I stället för att som tidigare lagligen och helt sanningsenligt kunna protestera mot ett föråldrat medium, system-dinosaurier som överlevt sig själva och skit i kvadrat man inte vill ha att göra med så ska man år 2013 tydligen bara  kunna välja mellan att antingen
a) betala för något man *aktivt* valt bort för 10+ år sedan och som man avskyr som pesten *helt oavsett kanal och sätt att överföra det på* därför att det framförallt är en fördummande *passiv* tvångsmatning genom en enkelriktad kanal som dessutom i flera fall är mycket kraftigt vinklad och annars mest består av "fluff" 


eller
b) tvingas inte bara säga upp sitt internetabonnemang utan även plocka bort varenda pryl och del ur sitt hushåll som möjligtvis ens har en -teoretisk- möjlighet att ansluta till det globala publika internet - ett internet som har funnits i decennier, är globalt, skickar sina tcp/ip-paket tvärs över alla gränser (speciellt även inom EU!) och till sin natur inte har ett skit med "tv" att göra!

för att 

1) undvika att ens "beräkningskonstverk" (som jag själv har designat, skapat och byggt av huvudsakligen skrotade delar och som definitivt ALDRIG har varit eller är avsedd/a att ha något som helst med "tv" i någon form att göra) plötsligt blir klassad/e som "tv-mottagare" - och om RIKAB skulle få igenom sin tolkning i domstolarna och rätterna (det finns fler än jag som kommer dra det till sin yttersta spets juridiskt, i flera instanser, om så behövs och vi blir tvingade) tydligen helt oavsett hårdvaru- eller mjukvaruförutsättningar, helt oavsett typ av "uppkoppling" eller "uppkopplingshastighet" med mera, helt oavsett att jag gör allt vad jag själv kan både hårdvaru-, mjukvaru- och brandväggsmässigt för att INTE kunna bearbeta vissa typer av data och INTE kunna "ta emot" någon skit (och jag kommer göra än mer för att blockera -allt- vad "tv" heter den dagen vissa saker exakt definieras med domstolarnas hjälp ...) ...
2) undvika alternativ a) ovan, en totalt orättvis obligatorisk avgift på över 2000 kr om året, en avgift som inte tar hänsyn till vare sig inkomst eller om man vill ha att göra med skiten den är tänkt att finansiera
3) undvika att formellt bli betraktad som kriminell

men

4) därmed fortfarande kunna ha kvar ett vettigt arbetsredskap att göra HELT andra saker med - saker som "beräkningskonstverket" var -avsett- för från början, fortfarande är avsett för och som jag designat det för, byggt det för, valt fria operativsystem för och installerat fria programvaror på - som gör exakt det jag behöver och vill göra med det - och någon form av gloende på "tv" har aldrig ingått i det och kommer aldrig att göra det heller!


År 2013 är man sedan som konsekvens av b) hänvisad till "dator"- och internet-tillgång på bibliotek och arbetsförmedling och vänners hem om man vill ha kvar ett "beräkningskonstverk" och inte plötsligt över natt ha en "tv-mottagare" som RIKAB vill ha över 2000 kr per år för - är inte det absurt? 

...
Nu får det fan vara slut med hyckleriet! 
Vakna politiker och gör något! 
NU! * Kan man som konsument inte längre VÄLJA BORT något (framförallt inte utan helt absurda konsekvenser år 2013) så ÄR det en "skatt" och SKA dras av alla som betalar skatt - via skattsedeln! 
Vad som sedan står på skattsedeln under posten ("skatt", "avgift", "fan-och-hans-moster-peng") intresserar mig lika lite som konceptet "tv" i sig!

Jag har klarat mig bättre dessa 10+ år utan någon som helst "tv" och bland annat haft mer tid över för vettigare saker än passiv tvångsmatning. I alla fall med tillgång till det globala publika internet och dess rika källor till information och möjlighet till dubbelriktad realtidskommunikation med möjlighet att själv i realtid jämföra olika källor - de källor jag själv väljer och eventuellt väljer att betala för! - och dra mina egna slutsatser och diskutera dem med andra!

Kom inte med argument att det blir problem med "oberoende" eller "statsbudget" - man har kunnat dra rätt begravningsavgift eller kyrkoavgift till rätt "organisation" oavsett om eller vilken religiös sekt folk är med i så detta kan lösas - om man vill.
Och orden "oberoende" och "SVT" i samma mening är bara skrattretande ...


* Om man inte har mod och vett nog att i den vevan fundera över nivån på beloppet och justera det så bör det som ska betalas på något sätt relateras till inkomsten så inte t ex låginkomsttagare, studenter, arbetslösa och pensionärer, framförallt ensamstående, drabbas hårdast av att man som konsument inte längre ska kunna välja bort skit utan att alla måste vara med och betala för något som bedöms som så oerhört livsviktigt att alla till och med tvångsmässigt och uttryckligen mot sin vilja blir försedda med "tv-mottagare" och man därmed kan nå målet med 100% täckning i antalet hushåll som ska betala för att hålla liv i en "public-service-koloss" som växt till en underhållnings-fluff-svamp av sällan skådat slag


* Anses det att "public service"idén -i sig- är så oerhört "livsnödigt viktig" att man också därmed kan motivera att det måste dras in pengar av alla (målet är ju tydligen enligt vissa SVT/SR-höjdare 100% täckning vad gäller betalning! vilket faktiskt ytterligare är ett argument för att lägga det hela på skattsedeln!) även med tvångsomklassningsmetoder man annars mest förknippar med gamla sovjet och liknande statssystem så borde man dock egentligen också fundera över VAD som egentligen verkligen är så "överlevnadsviktigt" - så det är i klass med sjukvård och annat som räknas som "allmännyttigt" och "icke-bortväljbart" - så att det ska finansieras av alla medborgare - och sedan koncentrera detta "allmänfinansierade" till enbart sådant och lägga allt annat "trams", "flams", "matlagande", "tävlande", "sport", "sponsrat", inköpta amerikanska serier etc i självfinansierande kanaler/delar/webbsidor-med-inlogg/whatever!

Det verkar finnas nog med människor som vill betala för eländet.

Skulle alla vara med och betala för enbart renodlad "livsnödvändig" "ska-inte-på-några-som-helst-villkor-kunna-väljas-bort-av-någon-i-detta-land" "public service" och man också som sidoeffekt äntligen kan lägga ned stasi-metods-snokarna RIKAB och deras agenter och få bort deras maffiametoder så borde t ex 20-50 kr i månaden räcka en bra bit. 
De som -vill- kan ju -aktivt välja- att betala 100-150 kr i månaden extra för det man därutöver vill ha för slags "fluff" till en annan del av bolagskonglomeratet som kan fixa moderna tekniska lösningar så de som -vill- betalar och kan titta och de som -inte vill- slipper!
* Eller så lägger man ned SVT (och RIKAB) helt och hållet och låter folk själva välja vad de vill göra med sina pengar år 2013+ - det kan ju tänkas finnas en marknad för ett nytt SVT-bolag med den tramsprofil det nuvarande har dit folk gladeligen VILL betala pengar.*Man kan säkert, om viljan finns, också utveckla ny teknik som på något enkelt energisnålt solarcellsladdningsbart lägre-tech-sätt kan nå alla medborgare i händelse av krig och katastrofer utan att behöva blanda in sportsändningar, dokusåpor, frågesport och tv-kockar
Som tips: se till att den här low-tech-lösningen är helt oberoende av sladdbaserad elförsörjning, "traditionell" internetuppkoppling, "traditionella mobilnät" etc - för det är inte säkert att vare sig el, nät, mobilnät och liknande kan förutsättas fungera i riktiga krissituationer i ett ytterst sårbart elberoende teknikberoende samhälle som vårt! 

Visst, det tredje alternativet c) är att helt enkelt skita i att betala - men det åtgärdar inte grundproblemen i sig och skapar andra ...

Det allra största problemet med det alternativet är att man därmed *tvingar* hittills laglydiga och sanningsenliga människor till att ingå i den gruppen som helt enkelt inte betalar eller kommer att betala - vilket ökar precis den andel så kallade "licensskolkare" som jag antar att det här syftade till att minska!
En grupp som därmed än mer kommer öka i stället med dessa regler! 
Vi som verkligen helt sanningsenligt inte vill ha någonting med "tv" göra är dessutom utlämnade till "nåden" hos ett maffia-bluff-fakture-företags-och-dinosauriekonglomerat som överlevt sig själva och sitt eget syfte och borde SKÄRAS NED OCH/ELLER LÄGGAS NED så fort det går ... År 2013!

En annan lösning är förstås att SVT m fl ser till att endast de som verkligen *vill* utnyttja deras tjänster på det globala publika internet betalar för det - eller alternativt uttryckt att endast de som faktiskt *vill* betala för skit och *betalar* för den skit de *väljer* att se kan utnyttja en tjänst genom att genomföra en *aktiv viljehandling* som motiverar en rätt till att kräva *betalning*, men det skulle ju kräva någon form av login till deras webb och det verkar de inte ha intresse av eller kompetens till ... 

Man ser hellre till att försöka tvångsomklassa prylar i folks hem!
Fler maffiametoder och metoder som i gamla sovjet med andra ord! 
År 2013! 
I ett Sverige som styrs av en höger-regering vars partier i de flesta andra sammanhang skriker högst om "valfrihet" och "frihet"!!!
MAN TAR SIG FÖR PANNAN!RIKAB/SVT-konglomeratet märker väl att vi som aktivt valt bort "tv" blir fler och fler och försöker nu med *alla* medel rädda sina inkomster  - i dagsläget och framförallt i framtiden - för att finansiera inte bara samhällsnytta utan all annan total onödig underhållning  som folk har börjat få upp ögonen för att det går helt utmärkt att leva utan!


Jag säger bara: 
I HELVETE ... inte utan strid!


//helgonblomma

Riksdagsledamotens självständighet – min erfarenhet

Med anledning av Anne-Marie Pålssons (fd riksdagsledamot för Moderaterna) bok “Knapptryckarkompaniet” som jag själv inte har läst utan endast läst artiklar om, exempelvis denna, har jag några tankar:

Hon menar att det inom Moderaterna finns en riktigt dålig partikultur och att riksdagsledamöterna mest är statister (något förenklat). Hon menar vidare att detta inte är specifikt för Moderaterna utan finns inom alla partier.

Jag har tänkt lite på det och hur väl detta speglar mina egna erfarenheter av Riksdagen. Jag anser mig vara fullständigt ärlig i detta men för en läsare kan det vara värt att notera att även om jag inte längre sitter i Riksdagen så är jag fortfarande medlem i Miljöpartiet de Gröna och har ingen som helst lust att skada partiet. Troligen skulle jag inte skriva detta inlägg om jag anser att det hade skadat partiet.

Jag tycker det är djupt problematiskt om inte riksdagsledamöter i grunden har den positionen att de kan fatta självständiga beslut om hur de ska rösta. Detta egentligen av väldigt många anledningar (det skulle kunna bli ett eget blogginlägg) men i korthet handlar det om den roll som grundlagen ger riksdagsledamöter samt vad effekterna blir av många människor som inte tar ansvar för sina egna beslut trots att de sitter på stor makt, eller iaf stor potentiell makt.

Jag upplever att när jag satt i Riksdagen för Miljöpartiet så var det väldigt högt i tak internt. Man kunde diskutera det mesta och man bemöttes med respekt och argument byggda på fakta. Hårda ord kunde det säkert bli men det var inte något som sedan återspeglade sig på det sociala efter mötena. Största problemet var nog egentligen att det inte fanns tid för riksdagsgruppen (alltså alla miljöpartistiska riksdagsledamöter tillsammans) att diskutera igenom allt vi hade behövt tala om.

Det fanns givetvis någon form av grupptryck men jag tycker inte att det enbart är någonting negativt. Är man en grupp så bör man också försöka hålla ihop, annars blir partiets position ohållbar och samtliga i gruppens möjligheter att få igenom någonting minskar radikalt. Det finns dock en gräns för hur långt grupptrycket ska kunna nå. Jag kände själv ett antal gånger att om en viss linje hade vunnit gehör så hade jag varit tvungen att rösta emot den oavsett vad det skulle få för resultat. Lyckligtvis vann aldrig någon sådan linje.

Däremot är mitt minne av omröstningarna att jag betydligt oftare än snittet stod på den förlorande sidan. Det handlade kanske inte om livsviktiga saker men en del gånger om i mitt tycke riktigt dåliga beslut. Av naturliga skäl berättar jag inte om dem här! :-) “Partiledningen”, ett något diffust uttryck som nog för nästan alla i ett parti är någon annan än de själva, utövade ibland ett  hårt tryck på att få igenom sin linje. Ur en mp-riksdagsledamots perspektiv är nog (eller var iaf när jag satt i Riksdagen) partiledningen samordningsgruppen, bestående av språkrören, gruppledarna och sammankallande i partistyrelsen.

Jag kunde ibland vara kritisk till detta. Inte främst till partiledningen faktiskt, utan snarare till de riksdagsledamöter som slentrianmässigt röstade med. Detta är kanske en helt felaktig bild, kanske var de verkligen övertygade och insatta, men när jag stod på andra sidan i debatten kändes det inte alltid så…

Som avslutning vill jag nämna att när jag satt i Riksdagen hade regeringen egen majoritet i Riksdagen och vi satt i opposition. Det säger sig självt att det är lättare att tillåta att folk tycker olika i opposition men jag har ändå känslan av att det är högre i tak i Miljöpartiet. Hade jag opponerat mig starkt mot någon fråga och röstat emot så hade jag hela tiden känslan av att jag skulle kunnat få stöd för mig sak i lokalavdelningen, som också är den som nominerar riksdagskandidaterna. Partiet centralt har alltså egentligen inget inflytande på om du blir omvald eller inte så länge du har lokalavdelningens stöd, och det tyckte jag kändes skönt även om jag nu inte ville ställa upp till omval i senaste valet.

Det är kanske värre än så …

Tyvärr tror jag att debattörerna i artikeln (http://www.aftonbladet.se/debatt/article13211394.ab) inte till fullo insett alliansens politik och yttersta konsekvenser ...

"Alliansens föreställning att arbetslösheten beror på att lata och oföretagsamma människor inte lägger manken till för att fixa ett jobb, har lett till en politik där de människorna ska behandlas så illa att de till slut tar ett jobb till vilket pris som helst."

Det som började som en skämtsam konspirationsteori från min sida för några år sedan, börjar tyvärr mer och mer kännas som nattsvart verklighet ...

Nej, alliansens politiks yttersta mål är nog inte "bara" att "folk ska behandlas så illa att de till slut tar ett jobb till vilket pris som helst" utan snarare att
"folk ska behandlas så illa så att de till slut tar livet av sig, speciellt om de redan är sjuka, arbetslösa, pensionärer eller andra 'tärande individer' - och därmed göra de rika ännu rikare" ...

'nuff said ...

Jag är GRYMT BESVIKEN på mitt partis riksdagsgrupp!!!

Att skicka KRIGSFLYGPLAN till Libyen är en katastrof för vårt partis strävan efter fredssamarbete.

Låt andra leka av sig med sina svindyra leksaker - alternativt som någon så träffande formulerade det få leksakerna certifierade som använda i strid! - men miljöpartiet borde ha haft mod nog att rösta emot just insatsen med krigsflygplan! (Personligen tycker jag att de borde ha haft vett nog att rösta emot att dra in Sverige i ett onödigt krig över huvud taget, speciellt med tanke på vad som faktiskt står i vårt partiprogram!!!)

Just nu är jag grymt besviken på dem som ingår i miljöpartiets riksdagsgrupp!

Det finns andra sätt att delta om man nu absolut vill dra in Sverige i ett krig (ett krig som nog handlar om HELT andra saker än det som det påstås handla om!) - vill man använda sig av high-tech vad sägs om att t ex selektivt slå ut deras flygplans radiokommunikation, deras flygplans styrsystem eller deras flygledningscentralers kommunikationsförmåga etc etc - man behöver INTE svindyra krigsflygplan till den typen av insatser ...

Kan bara hoppas på att det kommer finnas lika mycket pengar till de nödvändiga humanitära insatserna i efterdyningarna av kriget (men det kanske man inte kan använda lika bra i reklamsyfte?!?) och att riksdagsgruppen då och där åtminstone kommer rösta bättre och driva en politik som överensstämmer med vårt partiprogram!

//Helgonblomma

Och angående småpojkar som vill leka med dyra leksaker …

Småpojkar (om än i s.k. vuxet format) som är ivriga att testa sina nya dyra teknikstinna leksaker (och "reality"-"dataspel") och sätter igång innan alla har kommit överens om ett kanske nödvändigt ont krig har jag inte heller något till övers för ...

Fattar inte människor, speciellt män, att -varje- liv du släcker har burits och närts av en kvinna i circa 9 månader! Och fötts fram under stor smärta och vånda - ofta med risk för livet för modern - speciellt i länder som saknar vår typ av sjukvård med bedövningsmöjligheter och efterkontroller etc. ...

Nej, den här s.k. civilisationen ska definitivt INTE tro att den kommer överleva på sikt ...

MEN vi BORDE kunna se till att vi
SLUTAR omgående med tekniker som
LÄMNAR efter sig
AVFALL SOM KOMMER PÅVERKA
minst 400 GENERATIONER
framåt i tiden!!!!

Börjar bli riktigt förbannad på alla kortsiktigt tänkande idioter med HYBRIS

OM människor hade levat som vi gör idag för runt 12 000 år sedan - och det är bara HALVA HALVERINGSTIDEN för *en* viss plutoniumisotop - SÅ tror jag inte vi hade varit här idag ...

Arkeologerna blir glada över små stenfragment och benknot or och annat SMÅTT som inte är farligt på något sätt ... VI kommer lämna efter oss BERG av STRÅLANDE AVFALL som kommer stråla bra längre än så ... OM vi inte tänker om ...

INGET, absolut INGET i mänsklighetens hittillsvarande historia säger att en viss civilisation kommer vara för evigt.
ALLA har gått under för eller senare ...
Och alla de som hittills grävts fram och dokumenterats var ändå låååååångt ifrån så sårbara som vårat samhälle (se t ex att bensinbristen är det största hindret för att få ut hjälp till nödställda i Japan!)
De sista hundra-tvåhundra åren ÄR och förblir ett undantagstillstånd i mänsklighetens villkor! En mänsklighet som väl ungefär hittills kan räkna med en historia på 200 000 år!
Den sista lilla tusendelen är INTE det som kan betecknas som normaltillstånd!
FATTA DET alla ni som lider av hybris! Speciellt teknikhybris!

Varför vägrar så många inse konsekvenserna? Alla kan väl ändå inte vara köpta av atom(vapen)maffian?

Varför har vi så fega politikerkrakar som inte vågar tala klarspråk och börja driva en politik som ger effekter - av rädsla för opinionssiffror (i bästa fall i -fyra-årsperioder! Cesium har en halveringstid på 30 år!).

Det går alldeles utmärkt att ersätta en hel del av energin med bättre än atomenergi
OM MAN VILL
och VÅGAR satsa ...
NU
...
Sluta blunda för de LÅNGsiktiga konsekvenserna av atomklyvningsteknikbaserade lösningar
(oavsett reaktorteknik, så länge det kommer finnas strålande avfall i tidsperioder som är längre framåt än bronsåldern är bakåt i tiden är det inte ett LÅNGsiktigt alternativ!)

UTVECKLA den teknik som redan finns!

ANVÄND den!

Utvärdera den!

UTVECKLA nya lösningar baserat på utvärderingarna!

Om så behövs lagstiftningsvägen - och även om enskilda eller mindre grupper kommer gnälla i högan sky i några månader - i ett LÅNGsiktigt perspektiv för hela mänskligheten är det nog enda vägen.

* tvinga folk att HUSHÅLLA med elen - om så med metoder som att öka elpriset för dem som förbrukar mest och premierar folk som faktiskt stänger av apparater och byter till led-lampor mm.
* premiera att folk skaffar egna värme/el-genererande lösningar i stället för att sätta käppar i hjulet för enskilda från stora koncerner som Vattenfall m fl ... ja, lagstiftningsvägen om så behövs!
* driv igenom förslag som gör det LÖNSAMT för företag att spara el (t ex genom automatisk avstängning av alla eldrivna apparater som inte behövs och all belysning när folk går hem!)
* driv igenom fler vindkraftparker (speciellt i lägen där det blåser bra!),
* stifta lagar om att alla hus måste byggas med solpaneler åt de väderstreck solen ligger på
* utveckla och driv igenom parker med vågkraft,
* ta tillvara geotermiska möjligheter
* utveckla SAMARBETE mellan länder och regioner (i stället för krigshets och lekande med massdödsvapen) och driv t ex igenom solkraftverk i Sahara -

Jämfört med typ minst 24 000 års konsekvenser och mer är allt som kan uppstå på vägen små problem.


//helgonblomma

P.S.
Och "kramarna" av allt-vad-energi-utvinning-ur-radioaktivitet-oavsett-restprodukter-och-halveringstider heter kan ju börja fila på reklamsnuttar för grundvatten förorenat av bl a
* Plutonium (halveringstid 24 000 år)
* Cesium (halveringstid 30 år, men det du dricker kommer ackumuleras i kroppen och stråla inifrån!)
* och alla andra biprodukter som i vissa fall sönderfaller i komplicerade serier och därmed kommer stråla ännu längre -sammanlagt- ...

De får gärna dricka det i måååånga generationer om DE vill ... Och det bör de vilja då de vill ha kärnkraft och verkar vilja försvara den med alla argument de kan hitta på - då måste de väl ändå också acceptera effekterna ... Men konsekvens lär man väl inte stöta på där ...

Tankar om TV …

För egen del har jag valt bort *allt* vad stenålders envägskommunikation i form av "tv" heter.

Jag är INTE INTRESSERAD av att vid en viss exakt tidpunkt som någon annan bestämmer under en viss bestämd tidslängd som någon annan bestämmer bli *passivt* matad av en ström bilder som någon annan valt ut och passivt tvingas lyssna till någon oerhört -l--å--n--g--s--a--m--t-- mässande röst till bilderna

när det är SÅ OÄNDLIGT mycket mer givande och snabbare och kreativare och utvecklande och lärande etc etc etc att t ex
* när jag själv vill, hur länge jag själv vill och var jag själv vill!
* debattera med folk i realtid (ja, även "vanligt folk" direkt i drabbade eller intressanta länder - oftast kan de ändå ge en mycket mer ingående, icke tidsbegränsad, målande bild av livet och händelsen än en ditrest journalist som ska försöka få in sin information i en viss bestämd tidsperiod!),
* diskutera med "vanligt folk" i forum om händelser och ideer
* läsa "vanligt folks" tankar på bloggar, på twitter, i forum etc ...
* jämföra minst 5-6 källor SAMTIDIGT (i samma webbläsare/olika tidningar/etc)
* skapa mig mina egna bilder i mitt huvud utifrån det jag läser (och jag läser mycket mycket mycket snabbare än någon någonsin kommer mässa!)
* gå direkt till experter eller insatta personer och maila, chatta, läsa om jag vill veta något eller mer specifikt inom ett område ...
etc etc etc ... listan kan göras lång ...

Det fåtal filmer jag ens vill se köper eller hyr jag ...
Och *väljer* helt själv *att* jag vill lägga pengar och tid på dem och när och hur jag ser dem ... (oftast är böckerna ändå oändligt överlägsna) ...

En LÅG "skatt" (jag lägger mig inte i om det kallas skatt eller avgift eller vad-fan-som-helst bara det dras ungefär så som begravningsavgiften mycket väl verkar kunna dras på skattsedeln) som ALLA skattebetalare måste betala kan jag tänka mig att betala för något man som konsument -inte ska kunna välja bort-, men jag är INTE beredd att betala över 2000 kr om året för något jag INTE VILL HA ATT GÖRA MED!

En sådan "skatt" skulle kunna bli *mycket* lägre än deras nuvarande skyhöga avgift om man
a) skrotade övervakningssystemet med deras snokande "privatdetektiver" och alla som sysslar med att ringa runt och jaga människor
b) bantade ned hela PS-verksamheten till det som absolut behövs i fråga om samhällsgranskning, katastrofkanal, vad-det-nu-än-är-ni-tycker-är-så-absolut-samhällsviktigt-att-man-inte-ska-kunna-välja-bort-det och
c) lade HELA RESTEN av verksamheten i någon annan konstruktion som de som VILL titta på SJÄLVA VÄLJER ATT BETALA FÖR (allt flams, trams, sport, barnprogram, underhållning etc) ...

Det är *ytterst* orättvist att pracka på alla låginkomsttagare (bl a studenter, arbetslösa, pensionärer, ensamstående föräldrar etc) en skyhög avgift bara för att de råkar ha en eller annan pryl som kan behandla tcp/ip-paket ...

Som generell princip anser jag att man som konsument skall kunna VÄLJA VAD MAN BETALAR FÖR, inte bli påprackad något man aldrig bett om och få hem BLUFF-fakturor på flera tusen om året för - från ett företagskonglomerat där delar anser sig ha rätten att åka runt och snoka i folks privatliv, tar sig rätten att kontrollera vem som bor ihop med vem och hur förhållanden ser ut etc etc etc.

//Helgonblommas åsikt i frågan ...

Antisemitism i Sverige?

Ordföranden för “Svenska kommittén mot antisemitism” (en kommitté jag aldrig hört talas om men icke desto mindre ett lovvärt syfte), Willy Silberstein, har skrivit en debatt-artikel i Svenska dagbladet.

Jag vet, likaväl som åtminstone nästan alla som försökt få in en debattartikel i en tidning, att det inte räcker med att vara saklig eftersom det inte är lika roligt som något som är osakligt i tidningarnas ögon. Alltså får man tänja lite på gränsen eller komma med något roligt, udda eller liknande för att kunna komma in. Jag inser att Willy Silberstein säkert gjort detta eller att han kanske inte satt rubriken men nu står det ändå som det står och det förtjänas att bemötas.

Rubriken är t.ex. “Antisemitismen slår ut i full blom” vilket väl ändå måste vara djupt felaktig bild eftersom det handlar om Sverige. Jag säger inte att det inte förekommer antisemitism i Sverige, jag VET att det förekommer antisemitism i Sverige men att säga att den slår ut i full blom markerar i princip att det inte kunde vara värre. Jag kan inte tänka mig att det klimat gällande rasism gentemot judar som finns i Sverige skulle vara det värsta tänkbara. Det är inte bara en orättvis beskrivning utan även något som förminskar betydligt värre saker som skett på samma tema. (F.ö. tycker jag inte det är en bra metafor eftersom “slår ut i full blom” får mig att associera till någonting positivt.)

Själva innehållet i artikeln har både bra och dåliga saker. Ett intressant stycke:

Hur tunn kan fernissa bli? Hur vass knivsegg balanserar vi på?

När Israels regering drar på sig världens fördömande aktiveras antisemitismen, den slår ut i full blom. Den finns nog ständigt där, under ytan. Men i mindre dramatiska tider är det färre som vågar säga något. Samtidigt som det är självklart med legitim kritik av Israel utan att det blir antisemitism.

Jag tycker till att börja med inte att det handlar om fernissa i Sveriges fall. Det insinuerar att under allting ligger antisemitism. Uppriktigt sagt tycker jag inte att det gör det, inte överallt! Kanske hos vissa men inte överallt med bara en tunn fernissa över, vissa försöker inte ens dölja sin antisemitism!

Meningen “Samtidigt som det är självklart med legitim kritik av Israel utan att det blir antisemitism.” är också talande. För det första blir den logiska slutsatsen att det är självklart med kritik mot Israel. Är det författaren som är kritisk mot Israel, det hade i sådana fall varit intressant att få veta vari den kritiken bestod, men det kanske inte passade ämnet. Vidare säger meningen att legitim kritik av Israel inte behöver vara antisemitism. Hur ser det ut med kritik av staten Israels agerande som inte är legitim, är det automatiskt antisemitism?

Jag tycker att många i den svenska debatten har väldigt svårt att hålla isär antisemitism och kritik mot Israels agerande och Israels regering. Jag är oerhört kritisk mot staten Israels agerande på väldigt väldigt många punkter. Att de som styr Israel är judar har inget med saken att göra för min del. Möjligtvis gör det att de rättfärdigar sina handlingar på andra sätt än t.ex. svenska regeringen rättfärdigar sina (där jag tror att en majoritet är ateister) men handlingarna kan man kritisera likväl. (F.ö. är jag väldigt kritisk mot den svenska regeringen också, ägnar betydligt mer tid och kraft åt att vara kritisk mot den.)

Jag tror att om Israels regering och alla vänner till Israels regering ägnade betydligt mindre kraft åt att prata om antisemitism på olika ställen och inte nästan automatiskt betraktade kritik som antisemitism så skulle det gagna alla parter. Jag inser att det är svårt att skilja på angrepp av olika orsaker när man är van att bli angripen och anser sig utsatt (säkert med rätta) för olika sorters rasism. Jag tror ändå det skulle gagna alla.

Bättre vore om istället Sverige och människor i Sverige oavsett om de betraktar sig som judar, rollspelare, miljöpartister, muslimer eller hedningar tog tag i och bekämpade rasism tillsammans. Inte bara antisemitism men definitivt antisemitism!

För övrigt tror jag alla också skulle vara betjänta att inse att alla möjliga handlingar kan basera sig i antisemitism. Även handlingar som att fördöma Israels olagliga båt-kapningar. Det betyder inte att handlingarna är antisemitiska utan troligen att den som vi pratar om i detta fall är antisemit. Att avgöra om personen är antisemit bör man inte göra baserat på handlingar som inte är antisemitiska. Samma handling kan utföras av någon med helt andra bevekelsegrunder som inte alls är antisemit.

Att ta reda på om någon är antisemit eller inte bör man alltså göra med hjälp av handlingar som är antisemtiska. Det kan då handla om:

 • Att mena att judar är mindre värda för att de är judar.
 • Att propagera för att alla judar borde utrotas.
 • Att säga att judar är smutsiga eller giriga.

Och liknande. Man får då inte glömma att det finns handlingar som kan vara oerhört kritiska till judar och judendom som inte är antisemtiska, t.ex.:

 • Att mena att judendomen är en dålig religion.
 • Att propagera för att judendomen inte är sann.
 • Att rita nid-porträtt av den judiska guden (så länge de inte anspelar på nid-porträtt av judar).
 • Att kritisera Israels regering.
 • Att kritisera Israels opposition.
 • Att hävda att Israel inte har någon rätt att existera.
 • Att säga att Israel är en ond stat.

Allt detta kan vara fel i sak (och är det många gånger). Det kan dessutom vara osmakligt eller otrevligt men utgör inte antisemitism, även om antisemiter troligtvis ägnar sig åt ovanstående också. Några liknelser kan vara på sin plats:

 • Bara för att man kritiserar katolska kyrkan så menar man ju inte att alla katoliker är mindre värda och genetiskt underlägsna.
 • Att mena att det inte finns någon Allah och propagera för det gör en ju inte till hatare av alla muslimer.
 • Kritik av det hinduiska kast-systemet gör ju inte att man anser alla indier mindre värda.
 • Även om man anser att Indien inte borde existera utan sprängas så är det ju faktiskt inte säkert att man anser att alla indier är elaka kommunister som äter barn till frukost.

Min uppfattning är att många som gillar Israels nuvarande politik försöker måla ut väldigt mycket som inte är antisemitism som just antisemitism för att tysta deras åsikter. Ett helt sjukt exempel är t.ex. den sionistiske judiske domaren från Sydafrika som gjorde rapporten om Gaza-rkiget, som upprepade gånger har kallats antisemit, vilket är helt sjukt.

Detta kom ganska långt från artikeln och jag har ingen aning om hur Willy Silberstein står i dessa frågor (de framgår inte av artikeln vilket ju är helt i sin ordning). Vad jag däremot vet är att Willy Silberstein (medvetet?) missförstår Veronica Palm (S) för det hon skrev och tolkade det i sin värsta betydelse. Det kan finnas poänger med det men jag tycker Willy missar att göra de poängerna. (Poängerna skulle kunna handla om att en politiker riskerar att underblåsa antisemitism i samhället exempelvis.)

Istället gör han en poäng av uttalandet och säger att det är antisemitiskt. Det kanske det är, jag kan inte riktigt bedöma det, vad jag däremot kan bedöma är att Willy Silbersteins insinuation att antisemitism skulle kunna utföras genom att “kollektivt skuldbelägga en viss grupp.” är fel. Givetvis kan en grupp skuldbeläggas utan att man ser rasistiskt på den. Jag kan anse att svenskarna som kollektiv ska skuldbeläggas för någonting utan att mena att svenska är underlägsna och dåliga människor. Jag kan tvärtemot tycka att svenskar är jättebra men ändå bär skulden för någonting.

Det jag (genom Willy Silbersteins artikel) uppfattar att Torbjörn Tännsjö försöker göra är att visa på ett sätt att minska islamafobi och antisemitism (som jag inte uppfattar som samma sak fast mot olika grupper, det är enklare att ha en fobi än att vara rasist). Att peka på ett sätt för människor att minska någonting dåligt betyder ju inte att de är ansvariga för det dåliga om de inte försöker minska det. Det är väl ändå de som gör någonting dåligt som är ansvariga, tror jag både jag, Willy och Torbjörn är ense om.

Att Torbjörn “öppnar för antisemitiska reaktioner” tycker jag dock inte hör till saken, över huvud taget. Antisemiter kan ta (och tar) vad som helst till intäckning för att bedriva sin smutsiga agenda. Att någon som säger någonting som inte är antisemitiska därmed “öppnar för antisemitiska reaktioner” har inget med saken att göra. I sådana fall skulle ju varje form av kritik där en jude eventuellt skulle kunna vara ansvarig på något sätt möjlighet att bidra till just antisemitism. Den inställningen tror jag i sig själv skulle bidra till betydligt mer antisemitism.

Antisemitism är ett stort problem men jag tycker många pratar om det på ett alldeles för vårdslöst sätt, nästan som om det vore vilken anklagelse som helst.

Livet är ljust :)

Trots en förkylning som är inne på femte dygnet så känns livet ljust just nu!

 • Löneförhöjning som kommer i slutet av april!
 • jobb som är skoj och lärorikt och det jag drömt om att jobba med,
 • lite pengar på banken för att fixa ett annat boende mm ...
 • och kanske verkligen äntligen annat boende! *hoppas*

-> *glad*

//helgonblomma

Ta fram ett stoppa-mens-NU-piller …

Piller mot allt möjligt verkar finnas ... eller uppfinnas ...

Uppfinn äntligen ett jävla piller som *avslutar* en pågående mens-från-helvetet OMGÅENDE ... helst utan biverkningar, men just nu skulle nog alla biverkningar förutom total sterilitet vara bättre än en helvetesmens som är inne på dag 22 ...

Och hjärtat brast …

Skulle hem från bussen-som-inte-blev-någon-buss-utan-resegaranti-taxi från Skövde, tog vägen över hamnen som så måååånga gånger förr dessa snart 30 år jag bott här ...

Född och uppväxt som jag är här har Vätterstranden alltid varit en tillflyktsort i glädje och sorg ...

... Och hjärtat brast av all skönhet ...


... Som jag nu tvingas lämna ...

... Mitt älskade vackra Hjo ...Så som jag kämpat alla dessa gånger och envist tagit mig HEM igen ...
Så som jag kämpat för att kunna dra mitt strå till stacken för att kommunen kanske kan överleva ...
Så som jag kämpat ...

Förgäves ...
Till sist har allt varit förgäves och även jag får kasta in handduken ...


Men det är ingen merit att ha varit långtidsarbetslös ens i en högkonjunktur ...
Det är ingen merit att ha rejäl erfarenhet av trassel-med-myndigheter-för-att-överleva - någonsin.
Det verkar inte finnas några jobb att få för folk som inte är 150% belastbara, har körkort och bil och en alnslång meritlista ...

Så enda bittra utvägen är att flytta mig dit till jobben finns ...
För att överleva denna lågkonjunktur ...

Men hjärtat brast - än en gång - där nere i Hamnen idag ...

Lära sig nytt är SKOJ :)

Tänk att det finns människor som ger upp nyfikenheten när de blir äldre ...
Fick höra förra veckan "men då måste jag ju lära mig något nytt" i en diskussion apropå linux.
Visst, han har ett heltidsjobb och så, men ändå måste man väl inte "nöja sig" med det man kan bara för att man blivit över 40????

Nu har jag iaf klurat ut hur man spelar MahJong :)

På jobbsökerifronten var jag på en två timmars vägledning i förra veckan där de bara i stort sett bekräftade vad jag vet ändå ...
Passande jobb är sånt som kräver kreativt tänkande, konstnärlig inställning - opassande jobb är strikta rutinjobb med ytterst instängande regler ...

Var på en annan mycket intressant jobbintervju i fredags - det verkar hända mycket inom gymnasievärlden också vad gäller problembaserad inlärning och öppenhet för att försöka se helheter - SKOJ!

//helgonblomma

Ljuvlighetens vita väg …

Det finns ändå LJUS-skimrande stunder ...

dessa dagar ...

Som ...

att i över en timmes tid ha
morgonsol i blommande (frukt)träd ...
utanför bussfönstret ...
omväxlande med glimtar av Sjön ...
stråk av skog ...
klarblå himmel ...
som gör Sjön än blåare ...
*drömsk* ...att gå barfota över solstekt gräs ...doften av en nyslagen gräsmatta ...att se och känna livskraften från perenner som börjar växa igen ...att kunna sitta och snacka över en kopp te med nära vänner ...att se solnedgångsstämningen ...
breda ut sig över gul-lysande rapsfält ...
kontrasterat mot nyplogade åkrar ...
och grön skog ...
där skymningen sakta jämnar ut färgkontrasterna ...
tills stjärnorna blinkar fram ...att ha sned kvällssol i blommande (frukt)träd
...
och gnistrande gröna ängar ...
och över Sjöns än mörkare blå ...
omväxlande med ljusdränkt vårskog ...
på vägen hem ...


att veta att man snart är HEMMA ...
följer en väg där varje vägkrök är bekant ...
varje träd en vän ...
där minnen är ens följeslagare ...
oavsett var man går eller åker ...att återigen få se Staden vid Vattnet i kvällssol ...

och Sjön ...

Att kunna sitta på stentrappan i kvällssolen och se, känna, höra hur dagen går mot sitt slut ...
Och livet närmar sig
Total stillhet ...


Lugn ...


För att nästa morgon återigen vakna till galande tuppar och sööööta lamm ...


*ler*==> glimtar av LIVSKVALITET !!!

... det jag personligen sätter mest värde på ...


och behöver åtminstone NÅGON gång i månaden ...


P.S. rubriken är Anne på Grönkullas namn på en alle av blommande träd :)

hem till mamma …

i alla fall över jul/nyår ...
till ett ställe där jag ändå VET att det finns plats för mig - oavsett vad jag gjort ...
för att jag är ...

men hur mycket internet-tillgång jag kommer ha återstår att se ...


och lika bra är kanske det ...


orkar inte (i alla fall inte just nu) med ett samhälle där det (i alla fall online) kan jublas över domar (googla på Vaxholmsmålet) som kan komma att rasera allt vad trygghet heter för SÅ många ...

vill vi verkligen ha (tillbaks) samhällen där

vi *kommer* få
- än fler arbetslösa personer fast bosatta i Sverige - för vissa länders villkor kan inget företag här konkurrera med ... 
- än mer diskrimination gentemot folk med utländsk bakgrund - "men du låter ju som om du kom därifrån"
- än fler låglönejobb som "invandrare" i gemen kommer hänvisas till ... eller andra som av omständigheter de ofta själva inte råder över (som namn, födelsedata, hudfärg mm) kan tvingas att ta jobb till VILKA SKITVILLKOR som helst ...
- och - än värre kanske - i förlängningen i värsta fall en massa nya "kvinnofällejobb" (dvs olika former av lågt betalda deltidsjobb där minsta försök att förbättra villkoren bara leder till att man blir sparkad) ...

vill vi verkligen apa efter problemen i USA som exempelvis

- osäkra anställningar där folk utnyttjas till MAX - så länge de ORKAR och sen bara "slängs" ...
- antalet hemlösa och andra som hamnar utanför ALLT vad trygghet och humana förhållanden heter ...
- antalet folk som inte har RÅD med ens den mest grundläggande hälso- och tandvård ...
- antalet människor som måste slita ihjäl sig med två-tre-fyra-fem (deltids)jobb för att få någon slags lön att leva på - speciellt återigen kanske kvinnor, t ex ensamstående kvinnor med barn ...
- procentandelen människor som MÅSTE acceptera VILKA arbetsförhållanden SOM HELST ... (återigen delvis kvinnofällor utan like!)
- att många kvinnor blir beroende av en man (och en mans ofta LÅNGT bättre villkor vad gäller lön, utbildningsmöjligheter, karriärmöjligheter med mera!!!) för att klara överlevnaden ...
- alla försök att förbättra villkoren motarbetas av de rika som skor sig på dem de utnyttjar ...

---> listan kan göras LÅNG ...

*ryser*

Varför så lite politik?

Om nu någon som följt den här bloggen undrar varför jag skrivit så lite om politik på sistone - jag ORKAR INTE ... Mår för dåligt själv ...
Det skulle bara sluta i princip med varianter av förberedelse-till-mord-anklagelser mot regeringen och större delen av deras politik.

ALLT verkar i princip gå ut på att
vi som har det svårt ska må så JÄVLA dåligt att vi tar livet av oss ...

För då slipper samhället en himla massa kostnader och alla
de glada käcka rika
människorna-som-orkar-jobba-tills-de-stupar alternativt fuska-till-sig-så-mycket-det-går-typerna alternativt
lyfta-höga-löner-utan-minsta-samvetsbesvär-herrarna kan roffa åt sig ännu mer.

Vi som har det svårt av olika orsaker är ju ändå inte önskvärda i det här samhället ...

 • Den som INTE varit långtidsarbetslös har ingen aning om hur JÄVLA dåligt man mår av det ... Och stöd från samhället? NADA. Speciellt inte när man allmänt drar in på psykhjälp och (i bästa fall) ifrågasätter ens problem ... Speciellt inte när man flyttar runt det fåtal arbetsförmedlare som verkligen FÖRSÖKER hjälpa en. Speciellt inte - listan kunde göras hur jävla LÅNG som helst ... men jag avstår från det ... Sju-åtta års frustration ska inte dras in här och nu ...
 • Den som INTE har varit nere i riktiga depressioner har INGEN JÄVLA ANING om hur ett svart hål ser ut från INsidan! Smådeppighet som går över på några veckor har inget med depression att göra! ...
 • Den som INTE haft svåra (kroniska) smärtor en (längre) tid har INGEN JÄVLA ANING om hur det sätter ned orken, livslusten - ALLT - det enda man kan kämpa mot är smärtan - inget mer ... Att kunna tänka på NÅGOT annat när varje rörelse av överkroppen får blixtar av smärta att stråla ut i benen? Trots värktabletter! IDIOTER som lägger fram såna här nya förslag till sjukskrivningsnormer.
 • Den som INTE har slagits mot sociala myndigheter i flera år FATTAR INTE hur jävla dåligt man mår av det systemet ... Att gång på gång på gång bli ifrågasatt, totalt - att INGET av det man säger eller visar på tas som sanning innan det stötts och blötts ett antal gånger - in i minsta detalj och med en MASSA pappersexercis ... MED MERA ...
 • Den som ALDRIG varit i det läget att man undrat hur man i hela fridens namn ska kunna få NÅGOT att äta kommande dagar (även om det "bara" är gröt), hur man ska kunna betala i alla fall de mest akuta räkningarna, hur man överhuvudtaget ska kunna överleva - den personen har ingen jävla aning om hur det är att leva på marginalen ... (nej, vi är nog mååååånga som bara kan drömma om att överhuvudtaget ha NÅGOT på bankkontot - "en månadslön" - IDIOTER!)
(i den här listan ovan är det dock ändå som så att
jag personligen
emellanåt ändå haft tur,
att jag inte helt sjunkit ned i hopplöshet med mera -
men jag har en hel del bekanta som inte haft samma tur och samma ENVISHET)


Vad herrarna politiker inte fattat är att
- DE som VILL fuska kommer alltid att lyckas ...
Gäller speciellt dem som är RIKA NOG ...

Det är vi som försöker vara ärliga, vi som INTE har råd att ha "en månadslön på banken", vi som redan ligger ned, vi som inte orkar - det är oss ni trampar på än mer ... kanske just väl medvetna om att vi oftast ändå inte kommer orka sätta något emot ...

Är allergisk mot allt vad religion heter, annars hade jag önskat att ni brinner i helvetet. I stället önskar jag nog av hela mitt hjärta att de som drivit igenom den här politiken NÅGON gång i livet måtte bli HELT och HÅLLET beroende av samhället själva - om det nu finns ett samhälle kvar förstås :( ...
Någon rättvisa borde väl finnas ...

//arg och frustrerad ledsen helgonblomma