Min presentation för val till partistyrelsen

Lördag 14 maj väljs partistyrelsen på Miljöpartiets kongress i Karlstad. Riksvalberedningen föreslår mig till omval med följande motivering:

Göran Hådén, Härnösand, 35 år (invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)

Göran Hådén är profilerad inom partiet som radikal politisk tänkare inom en rad frågor, bland annat klimatpolitik och lyckoforskning. Utifrån detta bidrar han med viktiga perspektiv till diskussionerna och beslutet i partistyrelsen. Göran har erfarenhet som biträdande kommunalråd i Härnösand och som ledamot i partiprogramsrevideringsgruppen. Göran sitter också i partistyrelsens arbetsutskott.

MIN EGEN PRESENTATION
Kärnan i min gröna politiska vision är att alla ska få sina grundläggande behov tillfredsställda – oavsett tid, rum och art. Utöver det ska så många som möjligt få jämlika möjligheter att utvecklas för att må bra utan att förstöra för andra. Med den ideologiska ledstjärnan brukar jag hålla med om det allra mesta våra MP-kongresser beslutar.

Miljöpartiet ska fortsätta vara ett brett parti och visa hur allt hänger ihop, men vi borde prioritera miljö och klimat högst. Planetens feber är akut och helt avgörande för andra frågor.

Miljö är även det politiska område som har störst potential att locka fler väljare till MP. Av de som tycker att miljö är den viktigaste politiska frågan, så röstar de flesta INTE på Miljöpartiet (se ipsos.se). Så det räcker inte att bilda regering, vi måste även bilda opinion och fortsätta vår idéutveckling. Det är främst på miljöfrågor vi kommer att dömas i valen 2018.

När jag fick det klimatpolitiska ansvaret i partistyrelsen (intern roll) satte jag genast igång tillsammans med klimatnätverket i MP för att uppfylla ett av förra kongressens viktigaste beslut – att arbeta fram en övergripande samlad klimatfärdplan för hur vi konkret kan klara klimatmålen och inte bara närma oss dem. Nu har vi en sådan plan.

Privat trivs jag med min frivilliga enkelhet – att välja rikedom i tid istället för i pengar – så om jag blir omvald har jag fortsatt gott om tid för partistyrelsen och dess arbetsutskott där jag också är ledamot. Klimat är mitt huvudfokus, men jag har mycket att tillföra i andra ärenden också. Till exempel initierade jag partiskatten för ministrar – vilket under den här mandatperioden ska stärka partiets ekonomi med miljonbelopp.

Jag ser goda möjligheter att stärka interndemokratin, samtidigt som partistyrelsen kan underlätta för hela partiet att öka andelen tid vi jobbar utåtriktat med att sprida och genomföra grön politik. För det är ju ändå främst det som är meningen med föreningen.


Sjuktalen ökar och allt fler kvinnor drabbas

Nu presenteras siffror som visar att sjukskrivningarna ökat 80% sedan 2010 och ligger nu högre än regeringens drastiska sjukförsäkringsreform 2008 där utförsäkringsreglerna infördes och nålsögat till så kallad förtidspension blev mycket smalt utan att stora resurser sattes in för rehabilitering.

Ulf Kristersson är nöjd och säger att antalet med sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension har minskat) men många av dem har fyllt 65 år och flyttats till pension och många människor (86000) med nedsatt arbetsförmåga har utförsäkrats. 9000 av dem har till och med snurrat runt mellan arbetsförmedling och försäkringskassa och blivit utförsäkrade två gånger.

Om det var så att de som nu inte har förtidspension var friska och hade jobb skulle jag vara nöjd. Men så enkelt är det inte. FAS 3 har ökat dramatiskt, där hamnar många av dem som bollats runt mellan arbetsförmedling och försäkringskassa. Det är inte rimligt att behandla människor så. Vi kan inte vara nöjda med dagens sjukförsäkringssystem. MP vill istället se flexjobb och arbetslivstrygghet

I juni fick 112 726 kvinnor och 59795 män sjukpenning. Sedan 2010 har skillnaderna mellan män och kvinnor ökat stadigt och allt fler kvinnor blir sjukskrivna. Ofta med stressrelaterade sjukdomar. Dessa sjukskrivna kvinnor och män drabbas inte bara av ohälsa - de ska dessutom betala högre skatt för så har alliansen bestämt (den som är sjuk, arbetslös, pensionär eller föräldraledig betalar högre skatt än den som har inkomst från lön).

Nu ser vi konsekvenserna av regeringens politik, backlash för jämställdhet och 70 000  fler sjukskrivna. Som feminist blir jag både ledsen och arg att regeringen inte vill erkänna sitt misslyckande.


Försäkringskassans pressmeddelande om sjuktal
SVD artikel
Årets kock måste vara en man…

Idag fick jag ett brev från föreningen Årets Kock.
Det budskap de försökte föra fram var från VISITA arbetsgivarorganisationen för hotell och restaurang. Men budskapet drunknade i listan med mansnamn.
Jag hajade till - kan detta verkligen stämma, bara  män som fått priset med ett enda undantag.

Snacka om en skrev representation. På de 30 år som priset delats ut har det oftast gått till en man.
Det finns massor med duktiga kockar i Sverige men hur kan det komma sig att det uppenbarligen SKA vara en man på 2000-talet, bara en enda kvinna fått utmärkelsen och det för över 25 år sedan.

2014 debatterar vi fortfarande representation och hur vi  fortfarande har normer i samhället som utgår från män. Här är listan.

Torsten Kjörling, Halmstad, Årets Kock 1984
Christer Lingström, Stockholm, Årets Kock 1985
Gert Klötzke, Vansbro, Årets Kock 1986
Fredrik Eriksson, Älvsjö, Årets Kock 1987
Kristina Pettersson, Dala Järna, Årets Kock 1988
Roland Persson, Älvsjö, Årets Kock 1990
Rikard Nilsson, Munka Ljungby, Årets Kock 1991
Per Ekberg, Täby, Årets Kock 1992
Anders Dahlbom, Göteborg, Årets Kock 1993
Patric Blomquist, Enskede,Årets Kock 1994
Stefan Karlsson, Fjärås, Årets Kock 1995
Jonas Dahlbom, Åre, Årets Kock 1996
Robert Nilsson, Ängelholm, Årets Kock 1998
Karl Ljung, Stockholm, Årets Kock 1999
Michael Björklund, Tjudö (Åland), Årets Kock 2000
Christian Hellberg, Stockholm, Årets Kock 2001
Andreas Hedlund, Vaxholm, Årets Kock 2002
Magnus Lindström, Göteborg/Sköndal, Årets Kock 2003
Markus Aujalay, Enskede, Årets Kock 2004
Stefan Eriksson, Sköndal, Årets Kock 2005
Peter J Skogström, Malmö,Årets Kock 2006
Tommy Myllymäki, Jönköping, Årets Kock 2007
Tom Sjöstedt, Stockholm, Årets Kock 2008
Viktor Westerlind, Hägersten, Årets Kock 2009
Gustav Trägårdh, Västra Frölunda, Årets Kock 2010
Tomas Diederichsen, Lidingö, Årets Kock 2011
Klas Lindberg, Stockholm, Årets Kock 2012
Daniel Räms, Stockholm, Årets Kock 2013
Filip Fastén, Stockholm, Årets Kock 2014 
och dessutom är det bara män bland hedersmedlemmarna
Melker Andersson, Stockholm, Hedersmedlem
Mathias Dahlgren, Stockholm, Hedersmedlem
Magnus Johansson, Stockholm, Hedersmedlem
Skärpning jurryn som utser "årets kock"

Skrota jämställdhetsbonusen och inför tredelad FF

Folkpartiet lanserade häromdagen en ytterligare pappa månad det är bra. Men samtidigt föreslår de en utökad jämställdhetsbonus. Men en bonus är inte det som avgör fördelningen av föräldraförsäkringen. Utvärdering visar att den inte haft någon effekt. Det som haft effekt för mer jämställt uttag är när dagar knyts till respektive förälder.

Smartare är att göra föräldraförsäkringen tredelad och ta bort både vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.
Det är bra både för föräldrar och för barn

Det finns många argument mot jämställdhetsbonus. Låt oss först ta lite historik. ¨
1974 infördes föräldraförsäkringen istället för moderskapspenning

1995 den så kallade Pappamånaden införs
2002 införs den andra månaden som låses till vardera föräldern.
2008 jämställdhetsbonus införs samtidigt som vårdnadsbidrag, en kompromiss i alliansregeringen för att Kd fick igenom sin hjärtefråga vårdnadsbidrag.

Pappamånaden är effektivare än bonus.
När den första pappamånaden som infördes 1995 medförde det en marginell minskning, fem dagar i genomsnitt, av antalet uttagna dagar med föräldrapenning. Men andelen pappor som inte tog någon dag alls minskade kraftigt, från 54 till 18 procent. Andelen pappor som tog cirka en månad ökade kraftigt, från 9 till 47 procent. Så det var många fler barn som fick längre tid hemma med sin pappa efter den första pappamånadens införande än före. Andra månaden gav också effekt men inte lika kraftigt som 1995.

Jobbet är många pappors genusfälla. De tjänar ofta bättre, jobbar hårt men hinner ­inte med barnen – eller tvingas prioritera bort dem för att normen är stark – och då blir mannens situation vid en eventuell skilsmässa usel, för domstolen utgår ifrån att han inte varit nog engagerad i barnets vardagsliv och de kollar på uttag av föräldraledighet. Boken ”Mamma och pappa inför rätta” tar upp just den aspekten i vårdnadstvister och hur hovrätterna dömer. författare, professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki, 

Förväntningar och normer
Den gamla normen är att pappan förväntas vara på jobbet och kvinnor vara hemma med barn. Det kan också göra att män har svårare att hävda sin rätt att ta ut mer än de två individuella månaderna av föräldrapenningdagarna.  Både omgivning och arbetsgivare förmedlar förväntningar och reproducerar ofta det gamla mönstret.  Försäkringen är faktiskt individuell så som alla socialförsäkringar - men du kan överlåta alla dagar utom 60 till din partner. Med en tredelning så har vardera föräldern en tredjedel av föräldrapenningdagarna. En tredjedel kan de fördela mellan sig som de vill eller överlåta på en tredje part.
Många män skulle ges större möjlighet att vara hemma med barn om föräldraförsäkringen tredelas. 

Jämnt uttag av föräldraledighet – nyckel till jämställda löner
Mer jämt uttag av föräldraledighet är viktigt för båda föräldrarna och inte minst för barnen. Att båda föräldrarna är engagerade är viktigt även för barnets utveckling. Och det gäller alla familjer. Även föräldrar i samkönade par ska kunna ta ut föräldrapenning och att det ska kunna gå att överlåta på tredje part. Tex en annan person närstående till barnet, god vän, farfar eller mormor. För ett gift lesbiskt par kan det ta mer än ett halvår innan båda föräldrarna får rätt att ta ut föräldraledighet och jämställdhetsbonus kan de bara glömma eftersom tiden då de väntar på så kallad moderskapspresumtion inte räknas.
Ett gift heterosexuellt par räknas båda som föräldrar från barnets födelse (även om en av dem inte är biologisk förälder). De kan därmed utnyttja jämställdhetsbonusen om de vill fullt ut men få gör det. 13000 kr per år extra är inte det som avgör. Knappast heller om den summan fördubblas som Fp föreslagit att summan dubblas från 5:e månaden dock inte för månad 1-4.


Kvinnors frånvaro från arbetslivet leder till en allmän press neråt på kvinnors löner och kvinnor halkar efter i kompetensutveckling och karriär. Eller om vi vänder på det.

Då män generellt, varken förväntas ta eller tar sitt fulla föräldraansvar och är hemma mer med barnen, så kan männen tränga sig före i kompetensutveckling och karriär. Sammantaget leder detta för männen till högre inkomster, mer makt och inflytande i arbetslivet, samt mycket bättre pensionsnivåer - men de riskerar kontakten med barnen.

Det handlar helt enkelt om strukturell diskriminering både mot män och kvinnor. En möjlighet att bryta det är att arbetsgivare räknar med att båda föräldrarna tar ansvar för barn och att det ses som självklart att båda föräldrarna tar ledigt i småbarnsåren. En tredelad föräldraförsäkringen är en lösning men inte en bonus som dessutom bara gäller vissa familjekonstellationer.
Ny pensionsutredning saknar viktiga delar

Återigen har regeringen och partierna i den så kallade pensionsgruppen (alliansen tillsammans med socialdemokraterna) tillsatt en arbetsgrupp att se över premiepensionssystemet. 


Det är nu 19 år sedan de första avsättningarna till premiepensionssystemet gjordes. Än så länge spelar de liten roll. Bara 1% av den nu utbetalade allmänna pensionen är premiepension men det kommer att få allt större betydelse i framtiden då avsättningarna sker fullt först för dem som är födda 1954 och senare. 

”Ett viktigt syfte med premiepensionen var att uppnå en riskspridning i pensionen. Dynamiken mellan inkomst- och premiepension har bidragit till detta genom att inkomstpensionen styrs av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och premiepensionen av utvecklingen på kapitalmarknaderna (indirekt även utvecklingen i andra länder). Premiepensionens koppling till kapitalmarknaden är således av värde för den allmänna pensionen. Sedan beslutet om att föra över en del av den allmänna pensionen till en fonderad del på kapitalmarknaden har även tjänstepensionerna gått samma väg och placeras nu i väsentlig del på kapitalmarknaden. Avsättningen till tjänstepensionen har också ökat och tjänstepensionens andel av den totala pensionen har därmed också ökat. Det betyder att individens exponering mot kapitalmarknaden ökat väsentligt sedan beslutet om införandet av premiepensionen. Utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar förväntas ca 40 procent av pensionen komma från placeringar på kapitalmarknaden. Tjänstepensionen har även utvecklats så att de flesta pensionssparare getts möjlighet att välja placeringsalternativ Resultaten visar att bara en minoritet av befolkningen väljer att utnyttja denna valfrihet trots att avsättningarna till tjänstepensionen är större och därmed viktigare än premiepensionen” så skrev förra utredningen (Ds 2013:35).

När pensionssystemet ska utvecklas vidare är det viktigt att göra det stabilt i lång tid framåt. Det ska vara rättvist mellan generationer, det ska inte bidra till att öka klyftorna mellan olika grupper i samhället, och pensionspengarna ska placeras klokt. Pensionsplacering handlar om mycket pengar som inte bara påverkar pensioner utan även samhällsutveckling därför är det viktigt att de både bidrar till en hållbar utveckling och ger bra pension.

Den nya utredningen som nu tillsätts ska titta på justeringar i nuvarande PPMsystem det är vad S och allianspartierna har kommit överens om, inte ta bort PPM som det låtit i debatten. 

Miljöpartiet tycker det är bra att en översyn görs men saknar väsentliga delar för att kunna få ett hållbart pensionssystem för framtiden. Jag föreslår att följande 3 uppdrag läggs till i utredningen

1    1. Gör avgifter i både PPM och tjänstepension jämförbara
För att individer ska kunna göra val så måste avgifter gå att jämföra både vad gäller premiepensionsfonder och de fonder som tjänstepension kan placeras i. Så är det inte idag. Det ska vara lätt att jämföra avgifter mellan olika bolag som erbjuder sig placera dina pengar

Miljöpartiet vill
·         Lagstifta om att avgifter i pensionsfonder i PPM och i tjänstepensionssystemet redovisas på samma sätt så att de lätt går att jämföra.

 
2     2. Varudeklarera pensionsfonder och ställ baskrav på hållbara placeringar
I näringslivet sker en rörelse där allt fler bygger sitt agerande på hållbarhet. De har insikten att det är nödvändigt med omställning för att överleva. Det är dessutom långsiktigt lönsamt. 
Varje år sparar vi i Sverige 150 nya miljarder till vår egen pension. Inom premiepensionen är det endast var åttonde fond som har så kallad M/E-märkning, en märkning som för övrigt inte innebär mer än att fondförvaltarna själva uppger att fonden tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Som konsument är det svårt att jämföra och veta om det verkligen är en miljömässig och etisk placering. 

Vad gör då den pensionssparare som med sitt sparande vill bidra till en hållbar värld i andra dimensioner, såsom energieffektivitet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, eller investeringar och arbetstillfällen i fattiga länder?
När vi köper varor i butik kan vi välja Bra Miljömärkt, Svanen och KRAV och det går att följa upp upp vilka kriterier som dessa produkter står för. Men när vi ska välja pensionsfonder är det mycket svårt att veta vad våra pengar används till.

Genom att investera i företag som tar vara på de affärsmöjligheter ett hållbar arbetssätt innebär finns det stora möjligheter att tjäna pengar samtidigt som du gör skillnad.
Utöver den offentliga pensionen, har 90 procent av Sveriges anställda även tjänstepension även de måste ha bättre transparent för sitt hållbarhetsarbete. För den som inte vill välja själv i det statliga delen av pensionssystemet ska det finnas ett bra förvalsalternativ, i den statliga pensionen är det Sjunde AP fonden
Men de fonder som vill vara med i pensionssystemet borde ha som krav att uppfylla baskrav på hållbara placeringar. Hur dessa krav ska formuleras borde den nya utredningen också få i uppdrag att ta fram.

Miljöpartiet vill
·         Att fonder som vill vara med i PPM systemet uppfyller baskrav för hållbara placeringar
·         Att fonder varudeklareras så att det framgå vilken hänsyn som tas till miljö och etik när pengarna placeras så att du ges möjlighet att välja dem som ställer högre krav än baskraven. 

3    3. Ställ krav på AP fonderna att placera hållbart
AP-fonderna förvaltar 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital det är att jämföra med statsbudgeten för ett år som är lite drygt 1000 miljarder. Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonden förvaltar bufferten i pensionssystemet som ska jämna ut systemet över tid. Deras innehav motsvarar 86 procent av AP-fondernas kapital och vi som nuvarande eller kommande pensionärer kan inte själva välja hur detta placeras. De hade 2013 ett starkt år med en avkastning på mellan 9 och 16 procent. För det statliga alternativet i premiepensionssystemet, det så kallade ickevals alternativet, Sjunde AP-fondens aktiefond, gick det ännu bättre.

I ett öppet brev april i år uppmanade 14 organisationer Pensionsgruppen och finansmarknadsministern Peter Norman att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar. Trots det valde regeringen att tillsätta en ny utredning om pensionssystemet utan att ge direktiv om hållbara investeringar. Nu var det visserligen Ulf Kristerssons ansvar att tillsätta utredningen men båda dessa herrar borde lyssnat på de 14 organisationerna.

Miljöpartiet vill
·         Att utredningen tar fram förslag på nya direktiv till AP-fondernas som tydliggör att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål.
·         AP-fondernas ges i uppdrag att utveckla mer transparenta och ändamålsenliga metoder för urval och påverkan genom sina investeringar
      

Nu säger säkert pensionsgruppen att detta bara handlar om en liten del. Visst det är inte utredning om hela systemet utan om premiepensionsdelen men hållbara investeringar borde ha varit ett uppdrag både i översynen av PPM och i AP-fonderna. 

I Norge handlar inte diskussionen om huruvida investeringar ska vara hållbara eller ej, utan om hur detta ska bedömas och organiseras. Det är dags att Sverige också lyfter blicken och gör pensionssystemet hållbart både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.


Feminism, Folkhälsa, Socialförsäkring, mingel o mkt mer för Gunvor i Almedalen 2014

Ja så var det då dags igen. Jag minns inte riktigt för vilken gång men det är många många gånger jag varit där. Allt från 90 talet då veckan höll på att läggas ned till nu 2014 då det är över 3400 olika evenemang på Almedalsveckan

Jag kommer att delta i aktiviteter kring - socialförsäkring, folkhälsa och jämställdhet.
Förutom nedan öppna evenemang kommer jag passa på att träffa många människor allt från ambassad människor till företagsrepresentanter. Jag åker i år med den så kallade Almedalsbåten ett nytt inslag som ska bli kul att se hur det funkar. Vi bor på båten som kommer att ligga mycket centralt i hamnen.

Länk till programmet
Länk till Almedalsguiden

Så här ser det ut som jag medverkar i :
Må 30/6
Investeringar ger jobb 
Tid:  kl 10:00 - 12:00     (Jag deltar 10-11.15)Titel: Pensionssystemet – blev det som det var tänkt?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal D20
Beskrivning av seminariet: Det svenska pensionssystemet beskrivs som ett av världens mest stabila, men för vem - staten eller pensionsnivåerna? Måste både dagens och framtidens pensionärer vänja sig vid låga och kanske sänkta pensioner? Behövs det en genomgripande reform eller räcker det med justeringar av pensionssystemet?
Kl 11:30 presenterar K G Scherman sin nya bok "Pensionssystem på avvägar"
Medverkande:
Karl Erik Olsson, tidigare ordförande, Sveriges Pensionärsförbund.
K G Scherman, tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket.
Tomas Eneroth, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet ledamot i Pensionsgruppen, Socialdemokraterna.
Lars-Arne Staxäng, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen, Moderaterna.
Gunvor G Ericsson, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Miljöpartiet.
Johannes Danielsson, ordförande, Saco studentråd.

Moderator: Gabriella Ahlström.

kl 11.30-12.30
LOs seminarium "Sjukförsäkringens legitimitet" i Almedalen måndag 30 juni hos oss på Hamnplan 5.
Som utlovat kommer här underlag inför samtalet. Det är en så länge en intern version som formges i veckan. Seminariet modereras av Elisabeth Brandt Ygeman (cc:ad), som vanligtvis arbetar som valledare på LO. Kontakta gärna henne om ni har frågor eller funderingar kring specifikt upplägget.

16.00 LO seminarium Arbetslöshetsförsäkringen
"Enkel, billig, rättvis -vår syn på arbetslöshetsförsäkringen". Seminariet hålls 16.00-17.00 i ljusgården på hamnplan 5 i Visby


Tisdag 1/7
9.00 -10.15 SmåA  seminarium för att diskutera arbetslöshetsförsäkring för företagare. Seminariet kommer inledas med en presentation och utfrågning av Leif Walterum och Jeanette Thomsen.
Övriga inbjudan till panelen är Jeanette Thomsen, Patrik Björck och Lotta Finstorp. Seminariet går av stapeln den 1 juli kl 09.00 – 09.45. Vi ser gärna att du stannar kvar för det efterföljande minglet också som håller på till 10.15. Seminariet går av stapeln på Dagens industris scen i Almedalen.

11-12 Möte med Tua Holgersson som är vd för Länsförsäkringar Fondliv, prata om utmaningarna och möjligheterna på livmarknaden.  

13-14 Den glömda gruppen, psykologförbundet om arbetsliv i Kårhuset Rindi

14-15 Träff med SPP Storebrand om pensionsmarknaden och hållbar utveckling, 

15.30-17 Tobacco Endgame,   Hälsodalen, lokal Fysiken  Alla frivilliga organisationer som arbetar för Tobaksfritt inkl Cancerfonden och HjärtLungfonden har ett gemensamt event för tobaksfritt i tre delar. Dvs tredelar på vardera 30 min.
Exponering av tobak i luftmiljön15.30-16.00
Exponering av tobak i samhället 16.00-16.30
Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 kl 16.30-17.00
 16.30-17.00 Under seminariet kommer de presentera sin undersökning av de politiska partiernas tobakspolitik i jmf Tobakskonventionen.
Kl 17.00 hälsosamt Mingel i samma lokal anordnat av NCD org och org som arbetar f Tobaksfritt 

16-19 Konsumentföreningen Stockholm Mingel, Gunvor deltar 18-19

Onsdag 2/7  Miljöpartiets dag
8-8.25   2 måsten i vårdpolitiken – heta stolen och frukost med Vårdförbundet  Länsstyrelsens trädgård

9.30-10.40 ” varför växer bemanningsbranschen”, i Almegas tält nedanför Wisby Strand

11-11.30 Fika med Brita Leijon och Dag Andersson ST på Wisby strand

12.30 - 13.45  Jag är och lyssnar på

 MP ekonomiska seminarium

Per Bolund samtalar med gäster om skatteöversyn och grön skatteväxling

I panelen:
·         Robert Boije, samhällspolitisk chef, Saco
·         Ola Pettersson, chefsekonom, LO
·         Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Lokal: Sävesalen, Gotlands Museum

MP på Almedalsscenen

18.00-19.00 Anders Wallner och Gustav Fridolin leder samtal


I panelerna bland andra:
 Emma Hult (språkrör, Gröna Studenter), 
Stefaan de Maecker (regionråd, MP Gotland), 
Lorentz Tovatt (språkrör, Grön Ungdom), 
Gunvor G Ericson, (gruppledare), Sineva Riberio (ordförande Vårdförbundet) och Daniel Heilborn (aktivist för Ojnareskogen)
Musikunderhållning: Visby Vokalensemble och Rickard Söderberg.

19.00 Lyssnar på Åsa Romson


Torsdag 3/7
 10-11  IOGT alkohol reklam   
  
11.45-13.15   Debatt-SM Pensioner Hästgatan 1, innergården, Visby     Folksam, Sjunde AP-fonden
Det är en rapp debattävling där debattörer med olika utgångspunkter och perspektiv möts i rappa dueller om konkreta eller breda frågeställningar inom temat (i detta fall pensionspolitiken) Publiken involveras även i tävlingen genom att de får rösta med mentometerknappar. KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ

14-15 Salt ett underskattat hot mot Folkhälsan  Wisby strand o Congress , lokal Viklau Konsumentföreningen Stockholm.

15.05 Medverkar i Epstein och Nordegren i P1

15.30-17.00 Sv Kvinnolobby utfrågning av partiernas jämställdhetspolitiska talespersoner
Odd Fellow huset Nunnegränd 4
17-18.30 Feministiskt Mingel
  
Åker tillbaka med båten kl23.00

Norderstrand Visby (foto Gunvor G Ericson)
MPs Jämställdhetspolitik är till för alla

För Miljöpartiet är feminism en frihetsfråga - att människor ska få vara den de är utan att låsas in i könsbundna normer. De cementerade könsrollerna bland unga drabbar både tjejer och killar. Tjejer drabbas i form av psykisk stress av prestationskrav, skönhetsideal och den sexualiserade omgivningen, inte minst på nätet. Killar drabbas av en ”anti-pluggkultur” som försämrar deras skolresultat samt sexualiserade prestationskrav. Det handlar inte om att det är de unga individernas ”fel” att det blivit såhär, utan det är samhället som behöver förändras. Vi behöver en mänskligare arbetslinje och en varmare politik.


Miljöpartiet ser flera viktiga konfliktfrågor ur ett feministiskt perspektiv i de kommande valen i kommun, landsting och riksdag:

- Jobben och arbetstiden: Många manligt dominerade branscher har genomfört arbetstidsförkortningar. Det har varit bra för industrins konkurrenskraft och för medarbetarna. I många kvinnodominerade yrken slits man istället ut långt före pensionen och sjukskrivningarna ökar. MP har föreslagit sänkt arbetstid så att heltid blir 35 timmarsvecka för de tunga kvinnojobben i äldreomsorgen.

-      - Arbetsmiljön och Trygghetssystemen: Många unga, framför allt kvinnor har osäkra anställningar. De drabbas av de orimliga systemet med hur ersättning räknas ut vid arbetslöshet och sjukdom. Låt även alla de som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden med hela foten få vara med i trygghetssystemen. Dagens så kallade arbetslinje behöver bli mänskligare för att minska stress och press. Ta bort karensdag inför istället kvotavdrag som en procentuell andel av lönen. Det är viktigt för dem som jobbar deltid vilket oftast är kvinnor. Satsa på arbetsmiljöförbättrande åtgärder istället för att försämra sjuk och arbetslöshetsförsäkring.  Det behövs jämställdhetsperspektiv i all lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas.

- Representation: I börsbolagens styrelser är det vanligare att heta Johan än att vara kvinna. Därför vill vi gröna införa kvotering - både inom de politiska församlingarna och i bolagsstyrelser. Kvoteringen ska innebära minst 40% av vardera könet liksom vid utnämningar av toppositioner inom myndigheter och offentliga liksom börsnoterade bolag.


- Lika lön: Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att kvinnor ska kunna leva självständiga liv. Löneskillnader mellan män och kvinnor är helt oacceptabla i ett demokratiskt samhälle. Kvinnor ska kunna göra karriär på samma villkor som män. Samtidigt ska män vara fria att kunna prioritera familjeliv och inte ses som en ”bankomat”. Arbetet med att underlätta för män att vara föräldralediga måste fortsätta.

- Sexuell jämlikhet: Våldtäktslagstiftningen är fortfarande sådan att våldtäktsmän frias medan rättegången blir ett andra övergrepp mot offret. Vi vill införa en samtyckesregel i våldtäktslagstiftningen. Vidare viktigt fortsätta arbeta för rätten till abort och bra preventivmedel .

-      - Mansnormer och maskuliniteter: Arbeta normkritiskt och öka kunskapen om hur normer påverkar.  Män är överrepresenterade på maktpositioner och i samhällets så kallade topp. Men män är också bland de som är mest utsatta i samhället.   Män har kortare medellivslängd och är överrepresenterade i statistiken för självmord, akut hemlöshet och drogmissbruk. Den manliga normen att vara ”stark och osårbar” leder till att inte söka hjälp i tid vilket i sin tur innebär högre dödlighet, onödigt individuellt lidande och ökade samhällsekonomiska kostnader


Miljöpartiets politik är feministisk, vilket behövs efter åtta år med ökande inkomstskillnader, en jämställdhetsbonus som blev en flopp och där kvinnors sjukskrivningar ökar mer än mäns. Vi behöver en motvikt i ledamöter i Sveriges riksdag och i fullmäktigen runt om i landet som är uttalat antirasistiska, demokratiskt aktivistiska, hårda när det gäller klimatfrågan och självklara feminister. Detta är tydliga frågor där partierna har idéer om vilket Sverige vi vill bygga och vad vi vill göra. Tydliga val att göra i september.


" Vi kan inte få hållbar utveckling
 utan rättvis utveckling
och ingen rättvis utveckling
utan jämställdhet"

Wangari MaathaiAgneta Berge som   skriver och undrar som Mps politik bör läsa hela valmanifestet.Ökade inkomstklyftor är en folkhälsofråga

Inkomstskillnaderna ökar snabbat i Sverige av alla OECD länder och det innebär också ökad skillnad i hälsa, om det rapporterar SVT nu.

Jag har många gånger beskrivit den utvecklingen här på bloggen hur Folkhälsa påverkas av människors livsvillkor och att skillnader i medellivslängden också ökar.

Det handlar om politik och det är mycket tydligt att politiska beslut påverkar människors livsvillkor.
Möjlighet till utbildning, bra boende, lätt att i vardagen få till fysisk aktivitet tex genom grönområden med promenadstråk och säkra cykelbanor mellan bostaden och jobbet.

Ofta när folkhälsopolitik är uppe till debatt blir det livsstilsfrågor. Som tex den uppmärksamhetsvecka som alliansregeringen infört. Men vad leder det till - mera ångest att man borde motionera men orkar inte ...

Nej det behövs en folkhälsopolitik som synliggör människors livsvillkor och prioriterar att minska hälsoklyftorna. Inför en folkhälsolag som tydliggör och sätter fokus på politikens ansvar att ge människor förutsättningar för god hälsa på lika villkor.


Tidigare blogginlägg om folkhälsa kan du läsa här


Inför miniminivå och höj taket i A-kassan

SSR skriver idag på DN debatt  " Året då A-kassan blev lägre än försörjningsstöd"  Om hur trygghetssystemen kollapsat och försörjningsstödet tar smällen

Rapporten är avslöjande och visar den nakna sanningen om välfärdens urgröpning dels genom de drastiska förändringarna 2007 och 2008 som alliansregeringen gjorde MEN också de tydliga effekterna av att ersättningssystemen inte är kopplade till reallöneutvecklingen.
Även ett krokigt träd kan leva i skogen

Vilket samhälle vill vi ha – ett inkluderande eller exkluderande. 

För mig är svaret givet utifrån en ideologisk utgångspunkt - ett långsiktigt hållbart samhälle handlar både om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Att exkludera människor från försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet blir dyrt för samhället på sikt. 
Ett samhälle som har tillit till att vi ställer upp för varandra när hälsan sviktar eller står utan jobb i perioder är ett välfärdssamhälle som är starkt och som gör att människor kan växa. En försäkring handlar om att vi tillsammans delar på risk och kostnader - det är den egentliga försäkringstanken.

Alliansen gick till val på att minska det så kallade utanförskapet – men i själva verket har de skapat ett ännu större utanförskap – genom att många nu både står utan jobb OCH utan försäkring. 500 000 lämnade A-kassan när alliansen höjde avgifterna kraftigt och många som är nya på arbetsmarknaden väljer att inte gå med eftersom de ändå inte har rätt att få ut något av försäkringen.

Enligt nya siffor från Statistiska Centralbyrån så var utanförskapet förra året 14,6 procent. Fortfarande handlar det om 814 689 personer.   se  SVD 6/4 2014.         

Alliansen har gjort samhällsutmaningar till individproblem när det egentligen handlar om brist på investeringar som leder till nya jobb.

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför är Miljöpartiets förslag en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Det är resursslöseri och ineffektivt att arbetslösa o sjuka ska gå till socialen istället för att ha ett försäkringssystem som fungerar. Om fokus för människor blir att kunna köpa mat till barnen och betala hyran så försvåras rehabilitering eller koncentration på utbildning. Försörjningsstöd är inget smart sätt att hjälpa människor till egenförsörjning. Men det är inte bara dåligt för den enskilde det innebär också att kommunerna får skära i budgeten för skola, vård eller omsorg när kostnaderna ökar.

Taket i A-kassan har inte höjts på 12 år.     Dessutom betalar de som får ersättning högre skatt än den som jobbar  eftersom jobbskatteavdrag inte gäller pensionärer, föräldralediga, sjuka eller arbetslösa

Sakta men säkert går vi från generella välfärdssystem till fattig vård. Allt fler hänvisas till försörjningsstöd istället för att vi har försäkringar som omfattar alla.
Ett tänkvärt boktips är "Usla, elända och arma - om samhällets utsatta under 700 år"

Försörjningsstöd innebär också att sambeskattning införs bakvägen – då det är hela familjens inkomst som behovsprövas. Har din partner inkomst så har du inte rätt till ersättning – då ska partnern försörja dig. 

MPs förslag  är att minimera behovet av försörjningsstöd genom jobbskapande politik och att staten tar ansvar för trygghetssystemen


1.  ett golv/miniminivå i försäkringen som gäller vid sjukdom och arbetslöshet – Staten tar ansvar istället för att lasta över kostnader på kommunerna med konsekvenser att de måste skära i skola, vård och omsorg

2. Höj taket i A-kassan nu och påsikt till samma nivå som sjukförsäkringen och indexera ersättningen.

3. Inför en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. 
Då får ”alla vara med” 

Men för att nå en bred politisk kompromiss har vi föreslagit att golvet är en gemensam försäkring och därutöver finns inkomstrelaterad ersättning genom den allmänna sjukförsäkringen eller via a-kassorna.Se även MPs förslag om arbetslivstrygghetUtredningen Män och jämställdhet; bra försök men var är förslagen?Miljöpartiets åtgärder för män och jämställdhet

Idag presenterades regeringens utredning ”Män och jämställdhet”. I utredningens uppdrag har det ingått att kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet. Den har däremot inte haft i uppgift att komma med förslag på förändringar och förbättringar. Risken är nu stor att utredningen blir en ren skrivbordsprodukt.

Det drygt 300 sidor långa slutbetänkandet innehåller en kunskapsöversikt över mäns livssituation i Sverige idag och hur män påverkas av ojämställdhet. Bland annat lyfter utredningen fram att endast 9 procent av föräldradagarna tas ut av män innan barnet fyllt 1 år. Utredningen drar bland annat slutsatsen att ”det är uppenbart att föräldraförsäkringen bör reformeras” samt att de önskar se en utredning om en överlåtningsbar del till en tredje part på grund av den ökande andelen okonventionella familjebildningar.


-          Utredningen levererar ett tydligt och hårt slag mot regeringens politik och dess ovilja till jämställdhetsreformer. Ett tydligt exempel gäller föräldraförsäkringen.  Där Kristdemokraterna vill avskaffa samtliga pappamånader, trots att det bara är 17% av papporna som tagit ut föräldrapenning under barnet första 2 år. 

Även den s k ”antiplugg-kulturen” som finns bland pojkar, pojkars sjunkande betyg och inlärda våldsbeteenden är centrala områden i utredningen. Det konstateras bland annat att pojkar som inte går ut med fullständiga betyg i nionde klass löper hög risk att hamna i arbetslöshet. Social utsatthet och kriminalitet samt främlingsfientlighet är även det risker som pojkar utan fullständiga betyg drabbas av i högre utsträckning än andra.

-          Utredningen säger egentligen ingenting som vi inte redan vet, men nu har jämställdhetsministern fått svart på vitt i sin hand vad ökade klyftor och ojämställdhet leder till. Så sent som i höstas togs rapporten MAN fram, regeringen är välkomna att låna av våra lösningar.Intressant att utredningen pekar på att bara 17% av alla män med barn tar ut föräldraledighet upp till barnets andra år, undre första året bara 9%.
Det är anmärkningsvärt att det är en högre andel män om inte tar ut någon föräldraledighet alls (25%)  än vad det är totalt sett tar ut (24%)

Miljöpartiet har utifrån befintlig kunskap en rad åtgärdsförslag som vi gärna delar med oss av. Här är några exempel.

Miljöpartiets förslag

Normkritisk pedagogik i skolan lyfter pojkars skolresultat
Miljöpartiet satsar 300 miljoner på fyra år på jämställdhetssamordnare i kommunerna. Det innebär att skolor kan satsa på att utbilda lärare i normkritisk pedagogik. Det här är en satsning som Gnesta kommun har gjort, vilket har höjt pojkars skolresultat och minskat flickors stress. Normkritisk pedagogik innebär att motverka anti-plugg-kulturer, motverka våld och visa eleverna vilka utbildningsvägar som finns oavsett kön.

Studie- och yrkesvägledare kan motverka den könssegregerade arbetsmarknaden
Idag är många utbildningar och karriärvägar extremt ”könskodade”. Det är mycket få män som väljer exempelvis vårdutbildningar och få kvinnor som väljer tekniska yrken. Det här är ett problem för både individer och för arbetsmarknaden i stort. Miljöpartiets budgetförslag innehåller satsning på fler studie- och yrkesvägledare och att de ska få utbildning i att ge råd utifrån intresse, inte kön.

Tredelad föräldraförsäkring
Den skeva fördelningen av föräldraledigheten (män tar bara ut 24% av föräldrapenningen) får stora konsekvenser för mäns aktiva föräldraskap och kvinnors situation på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill ha en tredelning av föräldraförsäkringen, med en tredjedel åt vardera föräldern och en tredjedel som kan användas fritt och även överlåtas till en närstående person. En tredelning skulle ge fler närvarande pappor och sätta barnets bästa främst.

Förebygg våld
Det är framför allt män som utövar våld, både mot män och mot kvinnor. Arbetet mot våld måste bli mycket mer förebyggande. Miljöpartiet vill att våld i nära relationer ska bli ett målområde i den nationella folkhälsopolitiken. Då kan vi på ett strategiskt sätt arbeta mot våld och psykisk ohälsa bland män, som orsakar så mycket personligt lidande och samhälleliga kostnader.

Miljöpartiets Jämställdhetskommittés rapport ”MAN” med fler förslag och reportage finns på https://docs.google.com/a/mp.se/file/d/0B_bJmvHQN03cZkl4S21pdFJ3dW8/edit


DN om rapporten Kvotering är verksamt

Lagstiftning om kvotering är ett medel som fungerar. 
Jag önskar att det inte behövdes men representation i styrelser har diskuterats i över 20 år utan att företagen och ägarna gjort några större framsteg. Trots att det finns massor som visar att lönsamheten ökar liksom kreativiteten i grupper med mångfald istället för enfald, fortsätter alliansregeringens passivitet.

Regeringen stoppar huvudet i sanden och vägrar använda effektiva metoder för att åstadkomma förändring. Kvinnor ska komma in på egna meriter, heter det. Vi i Miljöpartiet håller med om att det inte är enkelt att ändra invanda mönster och beteenden, men en lag om kvotering är en pusselbit på vägen mot ett mer jämställt näringsliv.

Mps riksdagsgrupp 2010


Den borgerliga regeringen letar efter lösningen på den ojämställda arbetsmarknaden hos kvinnor. Annie Lööfs företrädare Maud Olofsson såg till att satsa på mentorer för blivande styrelsekvinnor, så att näringslivet inte längre kan säga att det inte finns kompetenta kvinnor att tillgå. 2012 sa Annie Lööf och Nyamko Sabuni att de skulle lyssna på kvinnor för att hitta lösningen. Men den finns i kvinnornas vardag och är ingenting regeringen kan göra någonting åt, slog de samtidigt fast.

Med det resonemanget har allians regeringen effektivt bidragit till att skuldbelägga de kvinnor som verkar inom närningslivet för ojämställdheten. När kompetens idag likställs med manligt kön bör det istället vara fokus för regeringens politik.  Och i EU har alliansregeringen motsatt sig kommissionens förslag om kvotering.

Regeringen uppvisar en naiv syn på dagens näringsliv och en uppenbar brist på initiativförmåga. Att kvinnor missgynnas på den svenska arbetsmarknaden är ingenting nytt. De oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor ligger kvar på ca 6 %, inkomstskillnaderna har sedan 2006 ökat med 18000kr till 63 000kr per år till männens fördel, var femte styrelseledamot i de börsnoterade bolagen är en kvinna och det är vanligare att en VD för ett börsnoterat företag heter Johan än att det är en kvinna.
Samtidigt vet vi att kvinnor idag är mer välutbildade än någonsin tidigare. Det är inte kvinnors kompetens det är fel på, inte heller deras erfarenheter. Bolagsledningarna missar, genom sina traditionella metoder med män som rekryterar män, att rekrytera värdefull kompetens. Genom jämn könsfördelning i bolagsledningar, det vill säga i både styrelser, ledningsgrupper och på chefsposter, ökar möjligheten att rekrytera efter kompetens och därigenom bredda företagens erfarenhetsbas och potential att öka marknaden. Bolagen verkar emellertid inte klara av att bryta den ständiga kvoteringen av män av egen kraft, trots att de flesta valberedningar borde inse fördelarna.

Det är uppenbart att använda en rekryteringspool bestående av endast ett kön inte ger de mest kompetenta personerna på ledande positioner. Det har även starka motståndare mot kvotering, som Svenskt näringsliv tidigare ställt sig bakom, vilket Jens Spendrup bör påminnas om.  Med resonemanget att det är på egna meriter, och inte på grund av sitt kön, man ska bli invald bör dagens manliga styrelseledamöter känna sig inkvoterade.
Som politiker duger det inte att stå vid sidan och se på, lyssna och vänta på att en förändring ska ske. Hur många gånger ska moderata statsråd överväga kvotering innan de agerar? Nu senast Peter Norman.  Hur många hundratals miljoner kronor ska regeringen lägga på mentorskapprogram för redan kompetenta kvinnor innan vi får se ett jämställt näringsliv? 

Nej använd kvotering öppet och synligt istället för att kvotera in män
Miljöpartiet kommer i en ny regering verka för att lagstifta om kvotering minst 40% a vardera könet.

få slut på spekulationerna!

Jag är stolt Miljöpartist. Ekologismen och de gröna idéerna ger svar som varken höger- eller vänsterideologierna har givit mig tidigare. För mig är ideologin viktig, men jag är också på det klara med att Miljöpartiet inte är Sveriges största parti, vilket gör kompromisser nödvändiga om man vill få igenom åtminstone lite av sin politik.

Den senaste veckans rabalder och spaltmeter i media om den migrationspolitiska uppgörelsen och det så kallade flirtandet mellan Miljöpartiet och regeringen äcklar mig ärligt talat. Det är okunnigt och det är riktigt dålig journalistik. Miljöpartiet har aldrig utgivit sig för att vara ett socialistiskt parti och har inga som helst förpliktelser att alltid bara samarbeta med Vänstern och Sossarna. Inte heller är Miljöpartiet ett borgerligt parti och är inte intresserade av att bli en del av borgerligheten. Den svenska blockpolitiken är skapad av journalister och en del politiker som inte kan få in i sina skallar att politiken kan ha andra dimensioner än höger-vänster, än blått-rött än klass mot klass, eller kamp mot/med fackföreningsrörelsen. Vi står för de andra dimensionerna. Vi är Gröna, vi är vänster och höger, upp och ner, framåt och bakåt, mitten av mitten och samtidigt inget av det. Journalister måste lära sig detta. Vi är det tredje alternativet, vi är inte en del av varken det ena gråa, eller det andra gråa blocket.

De som framförallt har lett tramset i sociala medier är Vänsterpartister, men de har ackompanjerats av sossar också. Vänsterpartister som under ett halvt sekel gett stöd till Socialdemokratiska regeringar vilka förslag dessa regeringar än har kommit med. Detta stöd har givits utan att ett enda uns inflytande givits tillbaka som tack. Vänsterpartister skall inte kritisera någon annan för att lägga sig platt och sälja ut sin själ. Vänsterpartiet har aldrig använt sina möjligheter och inte drivit igenom en enda sak under sin 90-åriga historia, men när nu Miljöpartiet gör det för att försöka få igenom lite grön politik så verkar magen vända sig ut och in på varenda Vänsterpartist och Socialdemokrat i landet. Jag tycker att det är synd då jag ser Vänsterpartiet som Mp:s viktigaste allierade i en mängd frågor och jag trodde att (V) såg det på samma sätt.

Jag skall villigt erkänna att jag inte är helt nöjd med den migrationspolitiska överenskommelsen, det kan jag lova att inte heller Maria Ferm är (och för all del inte de mindre borgerliga partierna heller). Det man dock kan vara nöjd med är de nya saker som vi lyckades få igenom. De somaliska familjernas möjlighet till återförening och papperslösas rätt till skolgång. Det här är otroligt viktiga besked för massor av människor. Naturligtvis skulle man önska att vi fått igenom stopp för tvångsavvisningarna och definitivt löfte om sjukvård för papperslösa, men det blir istället nästa steg att kämpa för.

Vi i Mp vill ha förändring, vi vill ta varje möjlighet som vi kan att genomdriva den nödvändiga samhällsomställningen. Att skapa det nya Sverige som kan gå i bräschen för omställningen globalt. Är det så att regeringen ger oss den möjligheten på ett antal områden, ja då är vi beredda att prata om saken. Är det så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger oss möjligheten så är vi beredda att prata med dem. Är det så att vi blir största parti i nästa val, ja då är vi beredda att driva igenom ännu mer grön politik. Det är inte makten som är intressant utan det politiska innehållet, vad som sägs och görs. Vi Miljöpartister är varken höger, eller vänster, vi är varken röda eller blå. Vi är GRÖNA och ingenting annat.
Jag tycker nu att nog har sagts om den ovannämnda överenskommelsen. Låt oss bara hålla tummarna för att Maria Ferm tillsammans med främst Kd och C lyckas övertyga Billström om att mänskliga rättigheter är viktigare än kostnadsberäkningar.

Jag tycker också att det är synd att Vänsterpartiet så hårt attackerar det parti som står dem närmast i utrikespolitiska, migrationspolitiska och fördelningspolitiska frågor. Jag antar att det är för att vinna vänsterväljare från oss då Vänsterpartiet uppenbarligen tycker att det är viktigare att vi är små än att de själva blir tillräckligt stora för att vinna inflytande över politiken. Om de verkligen ville växa så borde de väl vinna Socialdemokratiska väljare som tror på socialismen fortfarande. Om man skall växa så är det de stora partierna som man måste "sno" väljare ifrån, inte de andra småpartierna.

Nog sagt om detta nu.
Det finns dock något som jag tycker är viktigt och det är att Gustav Fridolin och Åsa Romson som partiets språkrör gick ut och talade om för media och allmänheten att det inte blir någonting med att sitta i någon moderatledd regering som ett femte alliansparti. Punkt slut!
Det krävs tydlighet i denna fråga. Jag som miljöpartist vet ju mycket väl att vi inte kommer göra detta, och inte är intresserade av att sitta i en regering som för en sådan människo-, djur- och miljöfientlig politik som den som förs av den sittande administrationen.
Aldrig någonsin skulle vi sitta i en regering och ställa oss bakom "arbetslinjen". Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering och gå med på att bygga ny kärnkraft. Aldrig någonsin skulle vi sitta i en regering som beviljar licensjakt på varg. Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering som stoppat avvecklingen av Sveriges pälsfarmer. Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering som nästan fördubblat den svenska vapenexporten.

Dessutom går det inte att sitta i en regering där inte något av de andra partierna vaknat ur tillväxtvurmsdvalan. Så länge partierna tror att evig ekonomisk tillväxt är möjlig så är det omöjligt att fullt ut förhandla, och att försöka föra riktig grön politik.

Ja, som sagt. Min uppmaning till Gustav och Åsa är att gå ut och ända de spekulationer som florerar i media. Tala om för väljare, för borgare, för socialister, för alla mittemellan och för media att Miljöpartiet inte kommer sitta i en högerregering punkt slut!

Intressant