Public service-betänkande påbörjat

Kulturutskottet har nu påbörjat arbetet med ett nytt betänkande; med fokus på public service-frågor. Mot bakgrund av den utredning som just är tillsatt som i första skedet ska presentera förslag till nytt finansieringssystem, och i nästa skedet ska presentera förslag till nytt sändningstillstånd, är den rimliga hållningen att utskottet nu avslår samtliga motioner med hänvisning till den pågående utredningen. Vissa av motionerna kan dock även avslås enbart utifrån det faktum att förslagen inte är helt genomtänkta… Däribland en motion från SD om att minst 50 procent av all musik som spelas i SR ska vara svensk. Motionen väcker en rad obesvarade frågor om vad som är svensk musik. Kan jazz, rock eller hiphop klassas som svensk? Jan Johanssons Jazz på svenska borde väl anses vara i alla fall 50 % svensk? Men hur blir det då med hans Jazz på ryska? Eller räcker det om musikern är svensk? Eller om upphovspersonen är svensk trots att inte artisten är det? Om det sistnämnda gäller kan SR sitta lugnt i båten och fortsätta spela Max Martin-låtar med amerikanska artister. Åter till allvaret, självklar är det positivt att SR spelar mycket svensk musik, och de stora svenska internationella framgångarna för låtskrivare & producenter kan nog förklaras till del med dagens generösa möjligheter för ny musik att spelas på radio. Men den typ av reglering som SD föreslår ska vi inte ge oss in i från riksdagens sida!