En liten bön från ett litet barn

Den trogne läsaren av denna blogg får ursäkta min tillfälliga fascination av böner. Men jag är just nu helt inne i Svetlana Aleksijevitjs bok "Bön för Tjernobyl" och den har en oemotståndlig påverkanskraft. Som jag skrev häromdagen när jag en förhoppning att hon ska stöta på kärnkraftskramare som Jan Björklund i vimlet på Nobelmiddagen som kommer. Vittnesmålen från folk som var tvungna att evakuera byarna i närheten av Tjernobyl eller blev ditkallade att arbeta med saneringen efter haveriet är omskakande läsning. Högläsning ur ovan nämnda bok borde få även denne inbitne atomkraftsfantast att vackla. Exempelvis Nikolaj Fomitj Kalugins berättelse om sitt barns bön om att få leva:

"Min dotter fyllde sex år på själva haveridagen. När jag nattade henne, viskade hon i mitt öra: 
- Pappa, jag vill leva, jag är liten än. 
Och jag som trodde att hon ingenting förstått... När hon fick syn på någon i vit rock på daghemmet eller på kocken i matsalen, blev hon hysterisk: 
- Jag vill inte till sjukhuset! Jag vill inte dö!
Vitt ljus tålde hon inte. I vårt nya hem bytte vi till och med ut de vita gardinerna. Kan ni föreställa er sju skalliga flickor? I sjuksalen låg sju stycken... Nej, nog nu! När jag berättar det har jag en känsla av att hjärtat säger: ´Du begår förräderi´
Det är för att jag måste berätta om henne som om en främling... Om henne och hennes plågor... När min fru kom från sjukhuset kunde hon inte behärska sig:
- Det vore bättre om hon fick dö än att behöva plågas så här. Eller om jag fick dö och slippa se det mer.
Nej, nog nu! Jag slutar! Jag förmår inte! Förmår inte! Vi lade henne på dörren... på dörren som pappa låg på en gång... Sedan kom de med en liten kista... Den var som en stor dockask. Som en ask.
Jag vill vittna om att min dotter dog på grund av Tjernobyl. Men man begär av oss att vi ska hålla tyst. Man säger att det inte är bevisat än, att det inte finns någon faktabank. Man får vänta i hundra år. Men mitt människoliv - det är kortare... Jag kan inte vänta. Skriv det... Ni kan i alla fall skriva: Dottern hette Katia... Katiusjenka... Hon blev sju år...

(Ur "Bön för Tjernobyl, Svetlana Aleksijevitj)

Bön för mänskligheten

Med skräckblandad förtjusning läser jag just nu Svetlana Aleksijevitjs ”Bön för Tjernobyl”. Det är en märklig läsupplevelse. Jag slits mellan känslan att inte vilja släppa boken ifrån mig och att vilja slänga den så långt ifrån mig som det går. Ögonvittnesskildringarna från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är smärtsamma att ta del av. Men nyttiga.

Jag inser också att Vitryssland utgör en vit fläck på min världskarta. Skam till sägandes då jag är så intresserad av dess grannland Ukraina där också haveriet inträffade 1986, även om det då var inkorporerat i Sovjetväldet. Vitryssland är kanske den nuvarande nation som drabbats värst av olyckans följder. Aleksijevitjs avsnitt med basfakta är skrämmande... och skrämmande okända. I korthet följande (insamlat 2005):

Efter Tjernobyl miste landet 485 byar (70 av dem för evigt begravda i jorden)
Var femte vitryss lever på kontaminerad mark
I Homel- och Mogiljov-områdena är mortaliteten 20 % högre än nativiteten
23 % av Vitrysslands territorium kontaminerades (jmf 4,8 % av Ukrainas och 0,5 % av Rysslands)
264 000 hektar jord går inte längre att bruka
26 % av skogsarealen och drygt hälften av ängsmarken i floderna Pripjats, Dneprs och Sozjs översvämningsområden ingår i den kontaminerade zonen
Årligen ökar antalet cancersjuka, utvecklingsstörda, nervösa besvär och genetiska mutationer till följd av den ständiga stråldosens inverkan
Före Tjernobyl inträffade 82 cancerfall per 100 000 invånare, efter olyckan 6000 per 100 000 inv. En sjuttiofyrafaldig ökning.
Mortaliteten har stigit med 23 % mellan åren 1995-2005.
I de värst kontaminerade områdena är sju av tio personer sjuka.

Jag när en liten dröm om att Aleksijevitj får Jan Björklund till bordet under Nobelmiddagen som komma skall och då kan läsa dessa basfakta högt för honom. Och om inte det får honom att tveka i kärnkraftsfrågan kanske istället ett utdrag ur det avsnitt som handlar om Ljudmila Ignatenko fungerar bättre, som en liten bön för mänskligheten.. Änkan till brandmannen Vasilij Ignatenko - som var en av de som först kallades ut för att släcka branden i atomreaktor 4 den där ödesdigra dagen den 26 april 1986 - berättar om hur hon vakade över sin man på sjukhuset i Moskva dit han fördes strax efter olyckan:


”Han började förändras – jag mötte en ny människa varje dag... Hans brännsår flyttade sig uppåt... I munnen, på tungan och kinderna – först små blåsor och sedan allt större... Slemhinnan lossnade bit för bit... Det var som tunna vita hinnor... Ansiktsfärgen... kroppsfärgen... Mörkblå... röd... gråbrun... Och jag som älskade alltsammans så! Men det får jag inte berätta. Det får ni inte skriva! Jag älskade honom! Jag visste ännu inte hur mycket jag älskade honom! Vi var nygifta... När vi gick på gatan kunde han ta mig i famnen och dansa runt. Och vi kysstes, kysstes. Alla som gick förbi log... Fjorton dagar på kliniken för akut strålsjuka... Efter fjorton dagar är man död...”

Klimatdebatt på villovägar – tillbaka till 70-talet

”Den moderna människan vill inte erkänna att hennes makt inte är obegränsad. Även i Frankrike fick jag höra: - Våra reaktorer är absolut säkra. Samma visa i USA. Och i Schweiz. Och ryske fysikern Aleksandrov, den sovjetiska atomenergins fader, skrev att de sovjetiska reaktorerna var lika ofarliga som samovarer. Man kunde bygga dem på Röda Torget. Intill Kreml.” (Ur ”Bön för Tjernobyl”, Svetlana Aleksijevitj)


Många har uppmärksammat Maria Wetterstrands twitterflöde om klimatdebatten med anledning av partiledardebatten i tv nyligen där den del som handlade om klimatfrågan fastnade i ältandet om kärnkraft kontra sol och vind. Det är märkligt att det enda alternativet till fossila bränslen som en skrämmande stor del av det politiska etablissemanget kan föreställa sig är kärnkraft. Är det framtiden? ”Ett extremt dyrt och farligt sätt att koka vatten”, som Åsa Moberg så träffande beskrivit den.

Aleksijevitj berättar i ovan citerade bok om ryska planer på att bygga kärnkraftverk i Vitryssland (min anm/beräknas vara klart 2018). På en plats med seismisk aktivitet och som skakades av en jordbävning med magnitud 7 för bara hundra år sedan. Ingen av invånarna i området hade förstås tillfrågats. Vitryssarna var bland de värst drabbade av strålningen från det närliggande Tjernobyl och mycket möda lades naturligtvis ned på att övertyga om den absoluta säkerheten vid den planerade nya anläggningen. Det ska bli ”världens ofarligaste”, utropade Rosatoms företrädare Sergej Bojarkin triumferande och Vladimir Putin försäkrade detsamma vid undertecknandet av avtalet. Så vad fanns att diskutera?

Försäkringarna om de moderna anläggningarnas säkerhet klingar bara alltför välbekant. Aleksijevitj påminner oss om hur snabbt de så kallade experterna kan få fel. Hon berättar i ovan nämnda bok om mötet med anställda vid ett japanskt kärnkraftverk, före Fukushima. De frågade henne nyfiket om Tjernobyl och förklarade medlidsamt att något liknande aldrig skulle kunna hända hos dem. Att deras kärnkraftverk ”klarade den värsta jordbävning”.

Det finns också, upplyser oss Aleksijevitj, ryska planer på flytande kärnreaktorer tänkta att säljas till länder som Indonesien och Vietnam. Med världshaven som insats, kan tänka? Men naturligtvis lika supersäkra som den vitryska anläggningen. Ryssland är på offensiven över hela världen när det gäller kärnkraft. Flera avtal har slutits om att Ryssland ska stå för slutförvar av radioaktivt avfall från länder som köper reaktorer och kärnbränsle från Ryssland. Förutom nämnda Vitryssland även Jordanien, Bangladesh, Nigeria och Vietnam.   
Även i vårt grannland Finland finns långt gångna planer på att bygga ryska reaktorer. I Pyhäjoki, inte många mil från gränsen till Sverige. Den beröringsskräck med Ryssland och Putin omfattas inte av kärnteknologin. På det området finns av någon egendomlig anledning inga sanktioner. 

Det är nu främst stater som driver atomkraftsprojekten. Det tycks råda en märklig form av klimatpanik som också tyvärr drabbat många av våra inhemska politiker. I blindo rusar de in i atomkraftsprojekt som på förhand är dömda att bli olönsamma kolosser och säkerhetsrisker i tusen år framåt. Nu när våra svenska reaktorer börjat passera bäst före-datum vill alltså många bygga in oss i ett system bestående av nya reaktorer som i dagsläget är enormt resursslukande att bygga, driva och underhålla. Så till den grad att marknaden, som annars brukar få vara så styrande i alla möjliga och omöjliga sammanhang, till och med dömer ut den som investeringsobjekt. Att det är det ryska, statliga Rosatom som är den mest offensiva atomenergientreprenören just nu är ingen tillfällighet. På rent marknadsekonomiska premisser vore dylika projekt vansinnesförklarade.

Så det är bara att helt och fullt hålla med Wetterstrand. Ge upp! Kan vi hålla kärnkraften utanför klimatdebatten, tack!? När vi inser hur mycket bättre de övriga fossilfria alternativen till olja, gas och kol är kommer kärnkraftens förespråkare att bli marginaliserade kufar med obsoleta argument. Om de inte redan är det?

”Inom kort inleds ett grandiost byggprojekt i Ukraina. Över den sarkofag, som täcker det år 1986 demolerade fjärde reaktorblocket i Tjernobyls kärnkraftverk, ska man uppföra ett nytt skyddshölje kallat ´Valvet´. Inom en nära framtid kommer tjugoåtta givarländer att anslå drygt 768 miljoner dollar som en första investeringsetapp. Det nya skyddet ska hålla inte i trettio utan hundra år [...] ´Valvet´blir en byggnad utan like i mänsklighetens historia. Det frapperar framför allt genom sin storlek – ett 150 meter högt dubbelhölje. Estetiskt blir det någonting i stil med Eiffeltornet...” (Ur ”Bön för Tjernobyl”, Svetlana Aleksijevitj)

Låt det bli ett mausoleum över kärnkraften.


Ivar Arpis tragikomiska motstånd mot förnybar energi

Ivar Arpi har än en gång producerat en ledare i SvD där han far ovarsamt fram med sanningen. Den här gången ger han sig på kärnkraft kontra förnybar energi. Det sistnämnda verkar närmast provocera honom. Hur någon i dagens läge kan bli provocerad av sol- och vindkraft kan ju förefalla märkligt men möjligen stör sig Arpi mer på Miljöpartiet än själva energikällorna? Det är som vanligt när Arpi resonerar inte helt klart vad han är ute efter och vad han är för. Vad han är emot blir mer tydligt. Men bara lite mer. Det han skriver i dagens SvD vore närmast komiskt om det inte vore för det faktum att han för ut sitt budskap i en av Sveriges största tidningar vilket istället kan beskrivas som tragiskt. 

Han inleder med att mycket riktigt konstatera att ingen marknad ”förvisso” är helt fri. Följt av ett par lätt motstridiga påståenden. Att regeringens ”straffskatt” på kärnkraft bland annat är orsak till att Ringhals stoppar investeringar i reaktor 1 och 2 för att i nästa mening följa upp med att säga att detta är helt ”skapat av dogmatiska politiker”. Han fortsätter:

”Staten subventionerar förnyelsebar el och har samtidigt infört en effektskatt på kärnkraft. Det är så långt ifrån en naturlig marknad man kan komma. Det bidrar till att fullt fungerande reaktorer nu stängs ned i förtid. För denna politik finns inga hållbara argument. Det är ren ideologi. Man ska bara stänga ned. Avvecklingen är sitt eget syfte.”

Arpi gör ett eget urval av ett par fakta och drar sina egna slutsatser. Som vanligt är det en hel del fakta han väljer att bortse ifrån, exempelvis följande:

År 2013 var priserna för el inom EU följande för olika produktionsslag:
Landbaserad vindkraft 59-76 öre
Havsbaserad vindkraft 87-126 öre
Storskalig solel 88 öre
Ny kärnkraft 98 öre

Avseende subventioner är det lite olika besked beroende på vad man räknar in som subvention men Arpi hade haft flera olika källor att välja mellan om han hade velat informera sig.

EU:s energikommissionär har visat att EU-länderna år 2011 subventionerade olika energislag enligt följande:
Kärnkraft 35 miljarder euro
Fossilkraftverk 26 miljarder euro
Andra subventioner till olje-, gas- och kolkraftsindustrin 40 miljarder euro
Förnybar energi 30 miljarder euro

I Sverige subventioneras, enligt OECD, fossila bränslen med 29 miljarder medan förnybar energi får 12,3 miljarder (Källa: OECD Inventory of Estimated Budget Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013).

Enligt det internationella energiorganet IEA var 2010 subventionerna av fossila bränslen sex gånger större än för förnyelsebar energi.

Enligt en färskare rapport från IMF (maj 2015) handlar det om 850 miljoner kronor i minuten som världens länder tillsammans subventionerar fossila bränslen. En siffra som ”chockerade” IMF själva. Det är väl snarare här som man befinner sig ”så långt ifrån en naturlig marknad man kan komma”, för att använda Arpis ord. 


För att återvända till Arpis ledare hävdar han vidare att kärnkraften är väldigt ren i jämförelse med fossila bränslen. Det är ju sant även om det är en sanning med en stor dos modifikation. Förutom radioaktivt avfall som kärnkraftsindustrin högst motvilligt släpper ifrån sig reda siffror om har exempelvis beräkningar av Stanforduniversitetet visat att kärnkraften är näst största utsläppare av koldioxid, endast slagen av kolkraften.

I jämförelse med sol- och vindkraft ligger alltså även kärnkraften i lä vad gäller klimatpåverkande utsläpp. Med tanke på det och att förnyelsebart är oerhört mycket billigare att producera finns rimligen inga argument kvar för att fortsätta krama kärnakraften. Ändå är det just detta som Arpi påstår sig ha men inte Miljöpartiet som han menar bygger sin vision på något som ”ingår i en närmast religiös tro”. Hans aversion mot denna vision är egentligen märklig. Indignationen går inte att ta miste på när han ska beskriva MP-visionen:

”Inget ska förbrukas på jorden. Allt ska vara förnybart. I linje med det vill MP ha en cirkulär ekonomi som bygger på återvinning och återanvändning. Inga mänskliga avtryck ska göras, Inget avfall. Tyvärr verkar Socialdemokraterna ha konverterat till samma tro”.

Huamej för förnybart, återvinning och ska man inte få lämna ifrån sig lite avfall heller? Va f-n!

Det är ju möjligen sant att visionen inte kan förverkligas fullt ut men är det verkligen så skräckinjagande att styra utvecklingen i den riktningen? Arpi verkar tycka det. Sanningen är dock att kärnkraften allt sedan 1940-talets slut omhuldats som framtidens energikälla trots enorma kostnader för byggande och rivande av kärnkraftverk och dålig lönsamhet. Utan subventioner åtminstone. Den religiösa övertygelsen lyser snarare igenom hos kärnkraftskramarna.

Om Arpi hade velat ha lite färska fakta i ämnet hade han också kunnat vända sig till kollegorna på SvD Näringsliv som även det idag har en stor artikel om hur ny teknik kan lösa miljökrisen. Och det är inte utveckling av kärnkraft som avses. Det handlar i första hand om sol- och vindenergi. Priserna på solpaneler har fallit med 80 % sedan 2008 och priset för vindkraft sjunker också snabbt. Snabba framsteg inom energilagring sägs också kunna bidra till att förnybar energi inom en snar framtid kan ersätta fossila energislag helt, enligt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs Universitet. Drömmar? Religion?

Tysklands Energiewende hindras främst av fallande olje- och kolpriser på världsmarknaden (se där marknadens styrkraft Ivar). Framåt drivs den inte minst av den tyska befolkningens betalningsvilja (tillfälligt högre elpriser) och entusiasm. Inte minst för solel. Ungefär hälften av solelsutbyggnaden (som kommit vida längre än i Sverige) kommer från privatpersoner. Den förnybara produktionen ökade med 4 TWh på ett enda år 2012-13 samtidigt som den fossila minskade med 2 TWh och kärnkraftselen med 2,5 TWh och exporten ökade med 10 TWh.

Ändå avslutar Arpi med att hävda att man i Tyskland offrar klimatet för ”en missriktad idé om att precis alla energikällor måste vara förnyelsebara”. Något han anser vara ”dyrt, onödigt och farligt för klimatet”.

Det som är dyrt i sammanhanget är kärnkraft. Det onödiga är alla subventioner av fossila bränslen. Det farliga är att vissa envisas med att inte se det. Eller ens vilja. Det är nästan något religiöst över det...

Knappast lönsamt


Läste i tidningen igår att Eon skriver ner värdet på två av reaktorerna i kärnkraftverket Oskarshamn med nio miljarder. En av orsakerna anges vara det mycket låga elpriset, en annan högre säkerhetskrav. Eon har tjänat massor med pengar på den svenska elmarknaden men på sikt är det ingen dans på rosor att äga och driva kärnkraftverk. Ska ägaren ha hela ansvaret inte bara för att bygga och sätta igång utan även slutförvaring, miljöskador, haveririsker osv, lär det vara omöjligt att få ihop en rimlig kalkyl för ett nytt kärnkraftverk. Det tror jag de flesta är med på nu för tiden. Utom ledande folkpartister kanske. Förnybart är bättre än både kärnkraft och kol, det inser många nu. Utom folk i Vattenfall kanske.

Men nu är det påskafton, så jag ska ut i hönshuset och hämta några färska, hemmagjorda ägg. Det är smaskens. Påskris med vippor på och påskliljor står på bordet. Och våren traglar sig fram. En härlig tid väntar.

Jan Björklund svingar vidare – utan förnuft

Det är ingen hejd på Jan Björklunds framfart på senare tid. Han fortsätter svinga hejvilt åt både höger och vänster. En fackföreningsråsop åt vänster och en vårdnadsbidragsjabb åt höger. Det blir en hel del orena slag. Min liknelse häromdagen vid Don Quijote känns mer och mer relevant.

Att han påfallande ofta har tunt på fötterna börjar nu till och med partikamraterna konstatera och har i betygsfrågan blivit så tydligt att det nästan blivit komiskt. Det är bara att ta del av den ”forskningsmassa” som han hänvisar till i frågan.

Det smattrar förslag och påståenden ur munnen och det ena hinner inte landa förrän nästa kommer. Möjligen en sorts teknik för att intervjuande journalister eller motdebattörer inte riktigt ska hinna tänka över vad det är han säger egentligen. Själv har jag noterat ett par saker lite i skymundan av de stora utspelens huvudfåror.

1) I gårdagens Agenda fick han tuffa frågor om den interna kritiken mot det integrationsförslag som han gick ut med för några dagar sedan. Det är högt i tak i partiet och inget märkvärdigt med det, förklarade han, och försökte tona ned allvaret med att snart sagt halva partistyrelsen tyckte att förslaget borde kastas i runda arkivet. Men så kom det ett tillägg. Han fortsatte så här:

”Integrationspolitik rör alltid upp. Det är ju så att ifrågasätter man och kritiserar hur integrationspolitiken fungerar i Sverige så blir det väldigt laddad diskussion omedelbart. Det är ju ett av problemen att det knappt går att diskutera detta i Sverige.”  

För det första kan man notera att det här är formeln som Sverigedemokraterna upprepat i flera år. Den brukar användas för att avfärda kritik mot de egna förslagen. Då slipper man ju bemöta argumenten. Precis som Björklund nu gör för att försöka förminska den interna kritiken. Det skulle alltså vara så att hans partikamrater inte vill diskutera saken? Trots att det är precis just det de vill. Däremot ställde ju inte Björklund upp på debatt i Aktuellt i helgen mot en av sina internkritiker, Frida Johansson Metso.

För det andra så måste man fråga sig var Jan Björklund har varit det senaste halvåret? Själv tycker jag inte det gjorts annat sedan valrörelsen startade i somras än diskuterats migration, integration och tiggande romer. Är det någonting som diskuterats så är det väl just detta? Men det kanske börjar bli så illa att det inte går att tala om mer än på Björklunds sätt? Det är ”tuffare tag”, tillfälliga uppehållstillstånd och kravlinje som gäller. Det kanske är kritiken mot detta som inte längre ”får sägas” snarare än tvärtom? 


2) Det andra uttalandet gäller en lite mindre uppmärksammad fråga, den om kärnkraften (vi har väl alla, utom Björklund, upptäckt att det helst talas om integrationspolitik numera) och energisamtalen med regeringen. I dagens SvD Näringsliv säger sig Björklund vara irriterad på regeringens hantering av kärnkraftsfrågan. Någon snabbnedläggning vill han inte höra talas om och ska Fp gå med på en långsiktig avvecklingsplan för kärnkraften så ställer Björklund också följande tvenne krav:

”Vi har idag tio reaktorer som löper ut inom några årtionden. De måste få drivas så länge de uppfyller säkerhetskraven. Det måste också vara tillåtet att bygga nytt”.

Detta är intressant. För det första kallar han det snabbnedläggning att avveckla kärnkraften trots att hans parti var ett av de två (Socialdemokraterna det andra) partier som drev linje 2 i folkomröstningen om kärnkraften 1980. Den som hade som slogan ”Avveckla kärnkraften – men med förnuft”. De hade naturligtvis då inte räknat med Björklund. Linje 2 blev den linje som fick flest röster av de tre alternativen och det folk då röstade för var, enligt röstsedeln, följande:

”Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."

Det årtal som länge framfördes som rimligt som slutår för det sista kärnkraftverket var 2010. Det har sedan glömts och gömts och reaktorerna har nu istället, bland annat av Jan Björklund, getts nytt liv och sägs kunna drivas i ”några årtionden” till. Sverige har just tolv reaktorer i drift och mig veterligen har det inte tillkommit några nya reaktorer sedan 1985. Det handlar alltså om en åldrande reaktorpark där den yngsta i år blir 30 år gammal. Vid kärnkraftsomröstningen talades om en livslängd för en reaktor på 25 år. Just därför sattes också 2010 som en rimlig gränsa för avveckling av den sista reaktorn. Den yngsta reaktorn hade då blivit, ja just det, 25 år gammal. Nu vill alltså Björklund ge dem minst 25 år till. Trots att vi ser hur ålderstecknen ger upprepade och oroande driftsstopp; Samtliga 4 reaktorer vid Ringhals 2011, brand i reaktor 2 samma år, brand även i reaktor 2 i Oskarshamn samma år och driftsstopp för reaktor 1 samma år vilket upprepades för dess samtliga tre reaktorer 2013. Frågan är alltså om vi ska vänta tills något riktigt allvarligt händer innan vi konstaterar att de inte längre ”uppfyller säkerhetskraven”? 

Dessutom vill Björklund alltså bygga nya reaktorer. Hur förnuftigt detta är ekonomiskt skrev jag om igår. Det är en oerhört komplicerad process att bygga kärnkraftverk vilket vårt grannland Finland just nu fått allt mer klart för sig vid bygget av Olkiluoto 3. Arbetet med denna reaktor påbörjades 2005 och beräknas bli klart att tas i drift 2018. När det står klart kommer det att producera el till ett pris som är det dubbla mot dagens elpris. Redan en gigantisk förlustaffär för alla inblandade; beställare, byggare, elproducent och konsument.


Nej, det är dags för en ny slogan:

Avveckla Jan Björklund – det vore förnuft!


Kärnkraft – Björklunds nallebjörn?

Häromkvällen försvarade Fp-ledaren Jan Björklund kärnkraften... igen. I Aktuellt debatterade han mot Mp:s Åsa Romson och hävdadeatt det fanns en lång kö av företag som ville bygga nya kärnkraftverk. Pinsamt nog hade just ett inslag om sjunkande elpris, mycket tack vare ny vindkraft och en framtid där reaktorer snart kan börja läggas ned i förtid eftersom utbyggnaden av inte minst just vindkraft ökar så hastigt. 

För varje år som går blir Björklunds argument mer och mer irrelevanta eller obsoleta. Men med en märkvärdig envishet biter han fast sig i uppfattningen att kärnkraft, det är framtidens melodi, det. Bara nästa generation kraftverk får byggas så blir allting bättre, heter det ungefär. Och har låtit sedan decennier tillbaka. Det Åsa Moberg påpekar i sin bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” stämmer onekligen;

”Satsningen på kärnkraft är kanske historiens mest långlivade framtidsprojekt”.

Moberg har grävt noga i kärnkraftens historia och funnit att näringslivet redan från start varit tveksamma till att satsa på civil kärnkraft eftersom de inte kunde överblicka om den någonsin skulle bli lönsam. Anslagen kom till en börja från militären. Bomber lockade mer än energiproduktion.

Prognoserna som bl.a. Energimyndigheten ger talar om att vindkraften kan klara sig utan subventioner någon gång i början av 20-talet. Kärnkraften har inte klarat det sedan den började byggas/utvecklas på 1950-talet och lär inte bli lönsammare med tiden. Klas Eklund, chefsekonom på SEB, sa till DN för en dryg månad sedan att kärnkraftskalkylen "spruckit totalt" och att det till stor del beror på att de stora investeringar som måste göras ska räknas hem över en så lång tid som 50 år vilket inte är rimligt när utvecklingen på energiområdet går så snabbt. Tomas Kåberger vid Chalmers tekniska högskola menar också att sol- och vindkraft utvecklas ständigt och industrialiseras i den grad att de snart blir ekonomiskt fördelaktiga investeringsobjekt i förhållande till kärnkraft (eller redan är). Svenska Kraftnäts VD Mikael Odenberg kallade också för inte så länge sedan tankar om nybyggd svensk kärnkraft för "en utopi"

Jan Björklund hävdade inte denna gång att kärnkraften stod för hälften av elproduktionen, som tidigare, utan nöjde sig med 40 % vilket är närmare den korrekta siffran (lite upp och ner för varje år) men kunde inte låta bli att lägga till ”nästan hälften”. Varför överge en slagkraftig överdrift helt? Dessutom lanserade han en ny; ”Det blåser mindre på vintern”.

Jan Björklund är ju bra på en sak och det är att prata och det går i en sådan hastighet att en inte alltid hänger med på vad han egentligen säger. Men det där hann jag fundera lite på om det verkligen stämde. Det visade sig att han inte bara lanserade en överdrift utan att det faktiskt,enligt Energimyndigheten, blåser merpå vintern än på sommaren. Förargligt nog förefaller alltså vindkraft vara ett alldeles utmärkt komplement till baskraften vattenkraft just här i Sverige.

Jan Björklund och Folkpartiet har ju en viss förkärlek för att propagera för dödförklarade projekt (läs euron) men ändå är det faktiskt lite lätt gåtfullt att Björklund klamrar sig så fast vid denna "lame horse" kärnkraft. Som ett barn vid sin älskade nallebjörn.

Fast nu börjar det blåsa rätt kraftigt. Jo, vintern är snart här, Janne!


Björklund kvar i 1900-talet

Folkpartiledaren Jan Björklund jublar idag över ett antal tekniska högskolors förfrågan om att bygga en ny kärnkraftsreaktor i Oskarshamn. Reaktorn är tänkt att används för forskning och utveckling av ny kärnkraft. Jag upphör inte att förvånas över fastklamrandet vid 1900-talets teknik. Den en och en halv miljard som testreaktorn skulle kosta skulle göra så mycket mer nytta i utvecklingen av nya solceller, vindkraftverk eller andra förnybara energislag.

I Tyskland har beskedet om att kärnkraften ska avvecklas dragit igång en mycket snabb utbyggnad av den förnybara energin. Investeringar i en kärnreaktor riskerar att ytterligare bromsa utvecklingen av det förnybara i Sverige.

Men utan kärnkraft kommer Sverige att stanna, har vi ju hört. Vår industri behöver den billiga elen från den, sägs det. Ett helt ogrundat påstående, vill jag hävda. Att kärnkraftselen är billig idag beror framför allt på att kärnkraftverken är gamla, att investeringarna är gjorda för flera decennier sedan. Ny kärnkraft är däremot svindyr. Och att köra de gamla reaktorerna i all evighet är naturligtvis inte ett alternativ. Då är frågan vad vi ska ersätta dem med och för mig är svaret självklart: förnybar energi.

Jag tror att Folkpartiet går en tuff valrörelse till mötes. Ett parti som går till val på 50-talets energi-försvars- och skolpolitik borde få svårt att hävda sig i en tid när allt fler inser att vi måste framåt med stora kliv om vi ska bygga ett samhälle som håller i längden. Jag väljer tvärtom ett parti som ser framåt.

Kina-dominerad asiatisk utvecklingsbank – investeringar i hållbar infrastruktur?

Efter decennier av kampanjer har miljörörelsen och andra lyckats påtagligt förbättra Världsbanken och i viss mån de regionala motsvarigheterna. EBRD i Europa, ADB i Asien, och så vidare. Till och med EIB, som ibland ansetts vara värst på miljön, öppenhet och folkligt deltagande i beslutsfattandet, har ryckts upp. I Europa har organisationen CEEBankwatch spelat en viktig roll.

Nu kommer en rapport om att Kina håller på att dra igång en ny utvecklingsbank, en sorts nytt regionalt alternativ till Världsbanken. Mycket om AIIB (Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken) är oklart. Ska den vara ett alternativ till ADB (med mindre inflytande för USA och Japan). Eller en konkurrent. Eller en partner. Förväntningarna och farhågorna går isär.

Men man undrar vad det är för infrastruktur banken kommer att investera i. Vilka miljökrav kommer att ställas? Kommer man att investera i vägar eller järnvägar? I kolkraft, vattenkraft eller vindkraft?

Just Bankwatch har i dagarna startat en ny hemsida om företag, banker, regeringar och andra som investerar i kolkraft i Europa. På kingsofcoal.org kan man se hur Världsbanken, EIB, EBRD med flera får sällskap av en rad banker med kinesiska intressen. Och så finns kinesiska företag som försöker få kontrakt. I alla fall på Balkan och i Turkiet. Det får mig att tänka på Ryssland.

Ryssland har varit frustrerad över svårigheterna att komma in på delar av den europeiska marknaden. De svårigheterna går inte ihop med en del av snacket om globalisering, liberalisering, öppna marknader, fri handel och så vidare. Ryssland har också länge tryckt på Bulgarien för att Rosatom ska få bygga ett nytt kärnkraftverk i det ytterst kontroversiella projektet Belene. På så sätt kan det ryska statliga kärnkraftsbolaget få in en fot i EU.  Från EU:s sida har man varit oroligför energisäkerhet och den ryska statskapitalismens företag och deras roll i internationell diplomati (eller politiska konflikter). Efter 2012 har Gazprom lyckats komma åt en del av energiinfrastrukturen och direktkontakt med slutkunderna, genom samarbete med kemijätten BASF, en av delägarna i Nordstream gasledningen under Östersjön.

Hur är det då med den kinesiska statskapitalismen? Export av energibärare som uran, olja eller gas är inte lika viktig för Kina som för Ryssland. Men importerna och infrastruktur är fortfarande lika viktiga för kunderna.
 
Utvidgningen av det kinesiska kapitalets inflytande till energianläggningar och infrastruktur i olika delar av världen väcker frågor. Både storpolitiska och miljöpolitiska. Det har alltid varit en utmaning att försöka få de stora multilaterala investerarna att satsa på förnybart i stället för fossilt. Jag minns ett seminarium i Stockholm på 1990-talet, då en företrädare för Världsbanken berättade om vilka energislag banken tyckte man borde satsa på: förnybara alternativ var i toppen, fossila i botten. Jag bad honom berätta vad banken faktiskt satsade sina pengar på. Han tog bara sin overhead bild och vände på den: fossila alternativ i toppen, förnybara i botten.

Kommer det nya Kina-dominerade AIIB att satsa på framtidens ekologiskt hållbara infrastruktur, eller i dubbel bemärkelse fossilinfrastruktur?

Jan Björklund har en dröm

För att minska utsläppen av växthusgaser,
vill Miljöpartiet bland mycket annat ha höjd skatt på koldioxidutsläpp, skatt på flygresor, kilometerskatt på lastbilar.

”Om ni chockbeskattar allt som rör sig…”

Hur ska vi flytta frakten?
I Jan Björklunds värld finns ingen sjöfart, inga godståg.
Jan Björklund vill inte ha skatt på lastbilstrafiken – han vill höja tågens banavgifter.

Hur ska vi röra oss i våra städer?
I Jan Björklunds värld finns inga som går, cyklar, pendlar, åker tunnelbana, spårvagn eller pendeltåg.
Jan Björklund vill satsa miljarder på Förbifarten, så att ännu fler kan åka bil i Stockholm.
 
Var ska vi roa oss?
I Jan Björklunds värld finns inga kineser.
I alla fall inte en miljard kineser som vill leva samma liv som vi i väst.
Om det är en rättighet för svenskar att sola sig på Thailands stränder på sportlovet,
varför ska inte kinesiska familjer kunna den fly den globalt uppvärmda sommarhettan
för svalkan i den svenska skärgården och skogen?

När de borgerliga miljöpolitikerna samlas för att försöka lösa problemen,
kommer de fram till att det behövs ekonomiska styrmedel.
Skatter och avgifter, bonus och bidrag. Förorenaren betalar. 
När oljans miljöeffekter bara drabbar offren men inte kostar köparen, slår marknaden fel.

har vår utbildningsminister ingen annan klimatpolitik än att bygga kärnkraft.
Folkpartiledaren har ingenting lärt sig av Tjernobyl, av Fukushima, av Olkiluoto.

Av svenska kärnkraftsägare är det bara Vattenfall som läggermiljoner på att bygga nytt.
Det är bara Vattenfall som ger Björklund hopp:
Kan de köpa Nuon, kan de bygga kärnkraft.

Låt Jan Björklund leva kvar i sin drömvärld.
Förneka fakta är skönt för honom.
Men låt inte folkpartiet ha fortsatt ansvar för vår forskning och utbildning.
Våra barn kommer att behöva all kunskap de kan få,
om de får ärva springnotan från en fortsatt oljefest.

få slut på spekulationerna!

Jag är stolt Miljöpartist. Ekologismen och de gröna idéerna ger svar som varken höger- eller vänsterideologierna har givit mig tidigare. För mig är ideologin viktig, men jag är också på det klara med att Miljöpartiet inte är Sveriges största parti, vilket gör kompromisser nödvändiga om man vill få igenom åtminstone lite av sin politik.

Den senaste veckans rabalder och spaltmeter i media om den migrationspolitiska uppgörelsen och det så kallade flirtandet mellan Miljöpartiet och regeringen äcklar mig ärligt talat. Det är okunnigt och det är riktigt dålig journalistik. Miljöpartiet har aldrig utgivit sig för att vara ett socialistiskt parti och har inga som helst förpliktelser att alltid bara samarbeta med Vänstern och Sossarna. Inte heller är Miljöpartiet ett borgerligt parti och är inte intresserade av att bli en del av borgerligheten. Den svenska blockpolitiken är skapad av journalister och en del politiker som inte kan få in i sina skallar att politiken kan ha andra dimensioner än höger-vänster, än blått-rött än klass mot klass, eller kamp mot/med fackföreningsrörelsen. Vi står för de andra dimensionerna. Vi är Gröna, vi är vänster och höger, upp och ner, framåt och bakåt, mitten av mitten och samtidigt inget av det. Journalister måste lära sig detta. Vi är det tredje alternativet, vi är inte en del av varken det ena gråa, eller det andra gråa blocket.

De som framförallt har lett tramset i sociala medier är Vänsterpartister, men de har ackompanjerats av sossar också. Vänsterpartister som under ett halvt sekel gett stöd till Socialdemokratiska regeringar vilka förslag dessa regeringar än har kommit med. Detta stöd har givits utan att ett enda uns inflytande givits tillbaka som tack. Vänsterpartister skall inte kritisera någon annan för att lägga sig platt och sälja ut sin själ. Vänsterpartiet har aldrig använt sina möjligheter och inte drivit igenom en enda sak under sin 90-åriga historia, men när nu Miljöpartiet gör det för att försöka få igenom lite grön politik så verkar magen vända sig ut och in på varenda Vänsterpartist och Socialdemokrat i landet. Jag tycker att det är synd då jag ser Vänsterpartiet som Mp:s viktigaste allierade i en mängd frågor och jag trodde att (V) såg det på samma sätt.

Jag skall villigt erkänna att jag inte är helt nöjd med den migrationspolitiska överenskommelsen, det kan jag lova att inte heller Maria Ferm är (och för all del inte de mindre borgerliga partierna heller). Det man dock kan vara nöjd med är de nya saker som vi lyckades få igenom. De somaliska familjernas möjlighet till återförening och papperslösas rätt till skolgång. Det här är otroligt viktiga besked för massor av människor. Naturligtvis skulle man önska att vi fått igenom stopp för tvångsavvisningarna och definitivt löfte om sjukvård för papperslösa, men det blir istället nästa steg att kämpa för.

Vi i Mp vill ha förändring, vi vill ta varje möjlighet som vi kan att genomdriva den nödvändiga samhällsomställningen. Att skapa det nya Sverige som kan gå i bräschen för omställningen globalt. Är det så att regeringen ger oss den möjligheten på ett antal områden, ja då är vi beredda att prata om saken. Är det så att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger oss möjligheten så är vi beredda att prata med dem. Är det så att vi blir största parti i nästa val, ja då är vi beredda att driva igenom ännu mer grön politik. Det är inte makten som är intressant utan det politiska innehållet, vad som sägs och görs. Vi Miljöpartister är varken höger, eller vänster, vi är varken röda eller blå. Vi är GRÖNA och ingenting annat.
Jag tycker nu att nog har sagts om den ovannämnda överenskommelsen. Låt oss bara hålla tummarna för att Maria Ferm tillsammans med främst Kd och C lyckas övertyga Billström om att mänskliga rättigheter är viktigare än kostnadsberäkningar.

Jag tycker också att det är synd att Vänsterpartiet så hårt attackerar det parti som står dem närmast i utrikespolitiska, migrationspolitiska och fördelningspolitiska frågor. Jag antar att det är för att vinna vänsterväljare från oss då Vänsterpartiet uppenbarligen tycker att det är viktigare att vi är små än att de själva blir tillräckligt stora för att vinna inflytande över politiken. Om de verkligen ville växa så borde de väl vinna Socialdemokratiska väljare som tror på socialismen fortfarande. Om man skall växa så är det de stora partierna som man måste "sno" väljare ifrån, inte de andra småpartierna.

Nog sagt om detta nu.
Det finns dock något som jag tycker är viktigt och det är att Gustav Fridolin och Åsa Romson som partiets språkrör gick ut och talade om för media och allmänheten att det inte blir någonting med att sitta i någon moderatledd regering som ett femte alliansparti. Punkt slut!
Det krävs tydlighet i denna fråga. Jag som miljöpartist vet ju mycket väl att vi inte kommer göra detta, och inte är intresserade av att sitta i en regering som för en sådan människo-, djur- och miljöfientlig politik som den som förs av den sittande administrationen.
Aldrig någonsin skulle vi sitta i en regering och ställa oss bakom "arbetslinjen". Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering och gå med på att bygga ny kärnkraft. Aldrig någonsin skulle vi sitta i en regering som beviljar licensjakt på varg. Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering som stoppat avvecklingen av Sveriges pälsfarmer. Aldrig någonsin skulle vi sätta oss i en regering som nästan fördubblat den svenska vapenexporten.

Dessutom går det inte att sitta i en regering där inte något av de andra partierna vaknat ur tillväxtvurmsdvalan. Så länge partierna tror att evig ekonomisk tillväxt är möjlig så är det omöjligt att fullt ut förhandla, och att försöka föra riktig grön politik.

Ja, som sagt. Min uppmaning till Gustav och Åsa är att gå ut och ända de spekulationer som florerar i media. Tala om för väljare, för borgare, för socialister, för alla mittemellan och för media att Miljöpartiet inte kommer sitta i en högerregering punkt slut!

Intressant

Äntligen blommar den röda näckrosen

Nu är det äntligen dags. Den röda näckrosen har slagit ut efter att knoppen har svällt i flera veckor.
Så här ser det ut:Fint eller hur?

Det är inte lika roligt när jag läser i DI att vårt svenska vattenfall med en norrman i spetsen vill lägga miljarder på att bygga ut kärnkraften trots att det finns nya ägardirektiv och att förutsättningarna inte har ändrats enligt näringsministern. Om hon nu menar att det är fritt fram för vattenfall att vräka ut en otidsenligt omöjlig energikälla i hela europa trots fiaskona med de tyska inköpta kärnkraftverken är svårt att veta.

Just nu är jag nöjd med att näckrosen blommar, solen skiner och jag är ledig :-)

Kärnkraften – en strålande affär?

För 31 år sedan ville nästan 80 % av Kalmar läns invånare att kärnkraften skulle vara ett avslutat kapitel vid det här laget. Idag planeras utbyggnad, en skolreaktor och en reaktorfabrik för export, vad var det som hände, blev kärnkraften helt plötsligt ofarlig?

Oskarshamns Kraftgrupp, OKG, har under åren gjort ett fantastiskt arbete i sin kampanj att omvandla något som är potentiellt livsfarligt till något som ses som livsnödvändigt för Oskarshamn. Så nödvändigt att man till och med önskade sig ett slutförvar av planetens farligaste avfall. Nu blev det inget slutförvar i Oskarshamn, men likväl tycks kärnkraften ha blivit synonym med välstånd. Frågan är hur det blir när hela samhället är byggt kring utbildningsverksamhet, konstruktion och energiproduktion? Oskarshamn har slagit in på en mycket farlig väg genom att göra sig beroende av kärnkraftsindustrin och på samma sätt som oljan sakta men säkert kommer att försvinna ur vårt dagliga liv kommer också uranet att göra det. Ingen skulle väl idag föreslå byggandet av oljeraffinaderier eller att satsa pengar i oljebaserade kraftverk?

Vid en incident eller en olycka så som den i Japan så hävdas ofta speciella omständigheter som förklarande skäl. Japan är ett av de länder som satsat allra mest på forskning och utveckling kring kärnsäkerhet. Trots detta är förhållandena kring kärnkraftverket Fukushima kaotiska och vi vet ännu inte hur alvarlig denna situation kommer att bli. Precis som i Japan har det varit nära att kärnkraftverk i Sverige förlorat sin elförsörjning med problem i kylningen till följd, närmast ett haveri var i Forsmark 2006. Om det mest osannolika som egentligen inte "kan" hända ändå skulle hända, vilket samhälle skulle vi då tvingas leva i?

Resultaten i studier av ökningen av cancerförekomsten i de områden i Sverige som drabbades hårdast av nedfall efter Tjernobyl går isär. Men även en mindre alvarlig olycka kan beroende på närheten till källan och spridningsriktningarna påverka självklarheter i våra dagliga liv under många decennier framöver. En annan sida av myntet rör restprodukterna från kärnkraftsindustrin. Svensk kärnbränslehantering lämnade i dagarna in en ansökan till regeringen om slutförvar av radioaktivt kärnavfall. Säkerheterna i de metoder som föreslås har fått allvarlig kritik från oberoende forskare då förvaringen ska hålla i 100 000 år. Alla kärnkraftens aktiviteter är behäftade med stora risker och osäkerhetsfaktorer. Frågan är, är vi verkligen beredda att fortsätta ta risken?

Samtidigt som Oskarshamn klamrar sig fast vid uranstavarna måste man fråga sig ifall omkringliggande kommuner är lika intresserat av denna stavgång. I sin iver att uppmuntra utökad kärnkraft glömmer förespråkarna vilket ansvar detta innebär. Kärnkraftverket i Oskarshamn är inte bara en angelägenhet för Oskarshamn och Kalmar län. Vid en olycka eller en incident påverkas även omliggande områden och Gotland skulle vid ogynnsamma vindar och väderförhållanden kunna drabbas kraftigt.

Den teknik som sägs kunna eliminera riskerna förhindrade inte Harrisburg, Tjernobyl eller Fukushima, tekniken har heller inte hittills förhindrat det växande kärnavfallsberget. De förnybara energikällorna har idag en konkurrenskraft i paritet och i vissa fall även bättre än kärnkraften. Detta tillsammans med satsningar på energieffektivisering för att minska vårt behov av elenergi gör att vi i Sverige skulle kunna minska antalet reaktorer i stället för att göra oss beroende av kärnkraft i minst 75 år till. Sverige är ett av de länder i världen med bäst förutsättningar för energiproduktion med förnybara energikällor. Vi bör ta detta tillfälle i akt och ompröva beslutet om att ta ytterligare kliv in i kärnkraftssamhället.


Isabel Enström, ordförande Miljöpartiet de Gröna Gotland

och

Elisabeth Wanneby, språkrör Miljöpartiet de Gröna Kalmar län

Djurskydd är inte kompromissbart


I dagarna har Djurättsalliansen visat upp makabra bilder på minkar i pälsdjursfabriker. Under ett års tid har Djurrättsalliansen besökt och dokumenterat nästan hälften av landets pälsdjursfarmar. Att gå in och dokumentera för att påvisa missförhållanden är ett arbetssätt som journalister bedrivit så länge den grävande journalismen existerat och att som CUF slå på stora tumman och kalla det intrång i det privata ägandet och därefter hänvisa till EU:s och FN:s lagstiftning och konventioner blir något absurt. Det är genom att bland annat påvisa missförhållanden som inte visar sig i dagsljus som många förbättringar inom en rad olika lagstiftningsområden skett inte minst inom djurskyddslagstiftningen men också även inom t.ex. arbetsmiljölagstiftning.

Djurrättsalliansens dokumentation visar på oändligt antal brister såsom halvätna och döda minkar samt stressade och helt desperata djur som tillsammans lever på en yta mindre än ett tidningsupplag. Var det så djurskyddslagen från 1988 var tänkt att fungera? Är detta jordbruksministerns svar på naturligt beteende. Rune Lanestrand f.d. politisk redaktör på C-tidning säger i en debattartikel på Newsmill att Eskil Erlandsson kraftigt försämrat djurskyddet i Sverige. Enligt Rune Lanestrand har Eskil Erlandssons politik inneburit påskyndad rationalisering med fler och större sammanslagna gårdar, ökad rovdrift på människor, djur och jord och fortsatt avfolkning av landsbygden. Ekologi är enligt Rune Lanestrand ett främmande begrepp för Erlandsson. Att Eskil Erlandsson dessutom gått i jägarförbundens intressen när det gäller licensjakten ja det visar ju med all tydlighet vinterns vargjakt. Där 4000jägare bedrev en troféjakt på 28 vargar tillhörande ett bestånd som är mindre än 210 stycken vargar. Vargjakten är förövrigt anmäld till EU-kommissionen av flertalet av de i Sverige mest framträdande naturvårdsorganisationerna såsom SNF, SRF, Djurskyddet Sverige samt WWF.

Är det verkligen en ministers uppgift att kraftigt liera sig med särintressen. Skall inte en minister förhålla sig neutral och avlyssna och därefter ta in underlag från alla berörda parter innan förslag läggs fram. Ute bland naturvårds och djurskyddsorganisationerna rasar kritiken mot Eskil Erlandsson som enligt djurskydds och bevarandeorganisationerna helt gynnat näringarnas intressen. Och nu får alltså dessa organisationer medhåll av centerparisten Rune Lanestrand.

I flera frågor har Eskil Erlandsson slingrat sig och försökt undkomma kritik med hänvisningen till att Sverige har en djurskyddslag som tillhör en av de starkaste i världen. Detta är förövrigt inte sant när det gäller ett flertal områden och för att ta ett konkret exempel angående de nu aktuella minkfarmarna så har t.ex. länder såsom Storbritannien, Österrike, Bosnien-Hercegovina, Irland och Kroatiens redan förbjudit pälsdjursfarmning.

Politiska floskler och bondfångeri som hänvisar till fina lagar, förordningar och paragrafer bygger inget djurskydd. En stark djurskyddslagstiftning behöver stärkta inspektioner. I dagsläget har djurskyddsinspektionerna kraftigt minskat i antal och enligt ett flertal länsstyrelser kan djurskyddsinspektörerna pågrund av den höga arbetsbelastningen endast åka ut på s.k. akutuppdrag.

I mitt eget parti folkpartiet törs inte eller vill partiet inte ta djurskyddsdebatten med allianspartierna. I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Detta är regler som inte på något sätt bör luckras upp på grund av religion eller kultur. Fredrik Malm skriver i en riksdagsmotion 2007 att slakt utan bedövning skall tillåtas i Sverige. Hans uttalande är helt osakligt och Fredrik Malm har ingen grund när han påstår att djur inte lider vid halal och koscherslakt. Flera internationella djurskyddsorganisationer har under flera år och vid flertal tillfällen undersökt och dokumenterat inne på själva halal och koscherslakterier och där konstaterat att djuren utsätts för ett fruktansvärt lidande både i samband med slakten och under själva genomförandet. Folkpartiet som parti står dock inte bakom Fredrik Malms uttalande. Dock står partiet bakom att det inom EU skall vara fritt för EU-länderna att själva besluta om slakt utan bedövning d.v.s. s.k. halal och koscherslakt. Personligen tar jag helt avstånd ifrån partiets ståndpunkt att EU:s länder själva skal besluta om tillåtelse av halal och koscherslakt utan bedövning. Djurskyddet i EU skall istället stärkas på alla plan och nya djurskyddsdirektiv på EU-nivå skall innebära en hög lägstanivå där länder som har en högre ambitionsnivå skall få ha kvar möjligheten att i sin lagstiftning ha en högre nivå av djurskydd. Detta gäller för många andra politikområden inom EU och detta skall gälla även inom detta område. Marit Paulsen har i denna fråga varit extremt tyst och det hade varit intressant att höra Marits Paulsens kommentar angående att folkpartiet står bakom att bedövning före slakt är en fråga för varje enskilt EU-land och inte en fråga för EU:s gemensamma djurskyddslagstiftning.

Djurskydd handlar inte om liberalisering eller äganderätt. Centern med CUF i spetsen
har helt tappat greppet och blivit tokhöger med extremt nyliberala tankegångar. Nu ska allt marknadsanpassas ägarintressen skall styra och stå över alltifrån djurskydd till arbetslagstiftning. Centerns nyliberala förskjutning uppmärksammandes redan 2007av folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag som skrev ett debattinlägg i DN angående Centerns nyliberalism som han ansåg var ett hot mot samarbetet inom alliansen. Till och med i frågan om kärnkraften en hjärtefråga där Centerns tidigare var fast besluten har partiet nu tagit steget för en ny utbyggnad där gamla reaktorer skall ersättas med nya som i sin tur skall finansieras med pengar från näringslivet. Problemet för Centern är att nyliberalismen inte längre tilltalar särskilt många väljare. Den nyliberala teorin som framförallt i praktiken genomfördes av Roland Reagan och Margaret Thatcher på 1980-talet och med Milton Friedman som främste ekonomiske förespråkare ses inte längre som speciellt ekonomiskt framgångsrikt. Centens ras beror i opinionen på att väljarna inte längre känner igen sig i Centerns nyliberala tankegångar. Dagens väljare är mycket miljömedvetna och miljö, djur och naturfrågor vill inte väljarna kompromissa om. Djurskyddsfrågor är precis som miljö, natur och rovdjurspolitik frågor som inte kan liberaliseras eller ta hänsyn till ekonomi, religion eller politik. Djurens lidande precis som människors är inte kompromissbart.

Årets Greenwash

Miljöförbundet Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset 2010 5 juli i Almedalen. Min personliga favorit som vinnare är Andreas Carlgren. Som miljöminister har han stått bakom en hel mängd förslag som kvalificerar honom.
  • Förbifart Stockholm med investeringar 25-30 miljarder på en två mil lång motorväg i stället för att satsa på en utökad kollektivtrafik för minskade utsläpp och möjligheten att uppnå de uppsatta miljömålen så som Miljöpartiet vill.
  • Jakt på varg som enligt Artdatabankens Rödlista är en Starkt hotad (EN) art med argumenten att den hotade vargstammen mår bra av licensjakten.
  • Idéerna om att tillåta kommersiell valjakt, även här på hotade arter, med argumenten att eftersom det ändå jagas så kan kontrollen bli bättre om jakt tillåts. Frågan avgörs vid den Internationella valfångstkommissionen IWC:s möte i Agadir den 21–25 juni.
  • Centerpartiets politik att nya kärnkraftverk ska få byggas om de ersätter äldre samtidigt som partiets linje är att kärnkraften bör fasas ut. Alternativen är (i) Alliansens satsningar på att förlänga Sveriges kärnkraftsberoende i ytterligare 75 år och bryta uran i Sverige, eller (ii) det rödgröna samarbetets politik som går ut på att resurserna ska fokuseras på förnybara energikällor och att med dem fasa ut kärnkraften. I morgon, den 17 juni sker omröstningen i Riksdagen om ett upphävande av lagen om kärnkraftens avveckling. Om bara fyra centerpartister röstar med de rödgröna förlorar regeringen omröstningen.
Gör din röst hörd och ta fram årets greenwash vinnare här.
Gör också din röst hörd den 19 september, det är bara 94 dagar kvar till valet.

Utveckla solenergin!

Oljan är på väg att ta slut och eldningen av den är på väg att få världen in i en klimatkris. Kärnkraften som många tror är lösningen är inte heller den förnyelsebar, förutom alla de extrema risker som finns kring den hanteringen.
Vi måste energieffektivisera för att klara vår industri, samtidigt som vi övergår till fler elanvändningsoråden.
För att hindra de skadliga klimatförändringarna och skapa en hållbar framtid måste vi utveckla de förnyelsebara energikällorna. Här kommer solenergin att spela en viktig roll och fortsatt forskning och utveckling på området är nödvändigt om det ska kunna få fart.


Tunnfilm med CdTe är den billigaste solcellstekniken just nu, men CdTe är ett giftigt ämne som måste hanteras varsamt.
- Det gör att det kommer bli utmaningar när solkraftverken ska skrotas en gång i framtiden, säger Arve Holt."
Förnyelsebar energi, ffa solenergi, är framtiden men det gäller att tänka rätt samtidigt som man vågar tänka nytt.