Replik: Parallella gröna verkligheter

I GT 22/6 skyller Lars Thomson (C) vattenbristen på Miljöpartiet. Han hävdar en helt annan bild än MP och han är långsiktigt inte alls orolig för vattenförsörjningen till det kommunala nätet.

Det får mig att undra kring Thomssons svar på:
1. Vilka fakta han lutar sig mot?
2. Hur vattenförsörjningen ska tryggas även för de 40 procenten utanför det kommunala nätet?
3. Vilka kostnader som är rimliga om lösningen är investeringar i ledningar och tekniska anläggningar?

Region Gotlands VA-ansvariga uttrycker stor oro för i år, men framför allt för kommande år. SMHIs prognoser förstärker ett allt mer akut läge kommande decennier med längre perioder med minskad vattentillgång i både ytvatten och mark. Höst och vinter väntas däremot mer nederbörd. Då gäller att ta tillvara och hålla kvar vattnet.

Tillgång till vatten för hela Gotland är den absolut viktigaste frågan. DET är MPs ingång i vattenfrågan. Vattnet först har även övriga partier i regionstyrelsen uttalat, då är det upp till bevis! Om hela Gotland ska leva behövs tillräckligt med dricksvatten och vatten till viktiga näringar som exempelvis lantbruket, besöksnäringen och livsmedelsindustrin. Då är alla vattentäkter viktiga, inklusive Bästeträsk som försörjer Fårösund.

För att långsiktigt lösa vattenbristen krävs en mängd insatser. De måste innefatta naturens system, hushållning och resurssnåla tekniklösningar samt prioritera det mest effektiva för genomförande, hållbarhet och kostnader. MP ser problem med en ensidig inriktning på dyra storskaliga VA-lösningar. Risken är att insatser för att öka grundvattnet prioriteras ner med konsekvenser för hushåll och företag som inte nås av kommunalt VA.

I fullmäktiges beslut om VA-planen i april 2014 ingick att ”en konsekvensanalys av en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar och bedömningar med avseende på genomförande, miljöaspekter, kvalitetsaspekter och ekonomi”. VA-planen prioriterar grund- och ytvatten och sedan avsaltning i sista hand. I detta beslut deltog Thomsson och C. En analys presenterades i Tekniska nämnden i mars och det är utifrån en helhetssyn där denna rapport ingår som fortsatta strategier ska fattas för att följa fullmäktiges beslut.

Miljöpartiet är övertygat om att det går att lösa vattenbristen på Gotland, men det måste ske i samverkan mellan det offentliga, företag, medborgare och forskning. Vi vill att hela Gotland ska leva och att grundvattnet ges första prioritet.

Publicerad i Gotlands Tidningar 24 juni 2016

Cyklismen – Den Hållbara Farsen

Veckans fredagsinlägg är skrivet av Robert och kretsar kring ett av hans favoritämnen – Cykeln. Med avstamp i en artikel från Dagens Nyheter ger han sin åsikt på fenomenet cyklister och hur situationen för cyklister ser ut i Stockholm.

Foto: privat

Foto: privat

De senaste veckorna, låt säga månaderna har det brutit ut ett regelrätt krig mellan samhällets trafikanter. I fokus står cyklisten och bilisten som båda försöker få utrymme för sina åsikter. I Dagens Nyheter den 21/4 samlade man ihop ett gäng läsarreaktioner till följd av den artikelserie som handlade om “Cykelkulturen i Stockholm”. Ord som “MEMIL” eller “Medelålders Män I Lycra” blossade upp som ett nytt skällsord samtidigt som de fin-bils-körande slipsherrarna och snickarkåren även dom fick sig en släng av sleven. Det är otroligt att trafiken kan vara så känslosam men samtidigt väldigt bra eftersom vi debatterar vilka faror vi utsätter oss för och hur vi kan förhindra olyckor.

Nu är det så att jag själv är främst cyklist, nästan en “MEMIL” fast utan L som i Lycra och jag tar mig ofta friheten att bryta mot mindre trafikregler om jag anser att jag inte riskerar att skada någon. Detta är självklart ett dåligt system, jag stannar ju alltid på rött när jag åker bil, det är en självklarhet och kommer alltid att vara. Men när jag sitter på min hybridhoj så känner jag mig ibland odödlig, ett fartmonster med krut i benen. Jag vill inte stanna vid ett tomt övergångsställe bara för att det är rött för då måste jag ju ladda om och börja från noll igen! Jag ska erkänna att det finns en uns av överdrift i mitt resonemang, både att jag är en van regelbrytare eller att det är en plåga att behöva stanna vid ett övergångsställe. Det är det inte men jag letar ofta efter anledningar till att kunna svischa genom city på två röda.

Jag har alltid uppskattat cykeln, så mycket att det blev temat på min c-uppsats som jag inledde med:

“I undersökningar upplevs cykeln som främjande av hälsa och välbefinnande, en del av en modern infrastruktur och en miljömässigt sund transport. Man upplever att många fördelar kommer på köpet när man väljer cykeln, framför allt fördelar som är svåra att mäta ekonomiskt som just motion och flexibilitet. Cyklister är envisa. Det är inte allt för sällan man ser cyklister i regn, blåst och vinterväglag på väg till arbete eller skola. För vissa är det ett nödvändigt ont, för andra ett intresse eller en praktisk transport. I Stockholm har det blivit enklare att vara cyklist genom mer underhåll och nybyggnation av cykelvägar samt fokus på olycksförhindrande insatser.”

Jag vill problematisera den sista meningen. Även om det faktiskt byggs nya cykelbanor samt att man försöker bygga bort olyckor så är Stockholm långt ifrån den cykelstad jag drömmer om. För alla som har cyklat runt i Amsterdam (tänk bort Stockholms kuperade landskap) så vet ni vad jag pratar om. Jag cyklade härom dagen några mil fram och tillbaka genom innerstaden och kunde konstatera att cykelbanorna ofta är en ren och skär katastrof. Har man inte whiplash från puckelpist-asfalten så har man redan blivit ihjälkörd när man svängt ut via de röda cykelfälten som korsar rakt över bilistens vägbana.

Foto: privat

Foto: privat

Jag vill med denna artikel faktiskt berömma den stora ström av cyklister som redan har insett hur fort det går att ta sig fram på två hjul utan motor. Tänk vad mycket vi sparar på vår kära miljö, vad lite plats vi tar i trafiken och vad vi främjar folkhälsan. Cyklism är ju hållbart så det stänker om det och även om vissa missbrukar sin framfart i trafiken så måste vi ta krafttag för att skapa ett ännu bättre vägnät där fler cyklister får plats.

Varför inte ta och investera i en elcykel om det nu krävs? Under min uppsatsperiod läste jag en del om hur man kan skapa hyrstationer med elcyklar som alternativ till de traditionella vi har idag. Det låter enligt mig som en lysande idé och jag ser fram emot den dag jag själv kan hoppa på cykeln och inte behöva ta bilen eller klä mig i spandex bara för att det är långt.

Länge leve cyklismen!

Inlägget Cyklismen – Den Hållbara Farsen dök först upp på mitthållbarhetsjobb.se.

Företagens möjligheter i en cirkulär ekonomi

Här kommer det utlovade inlägget om cirkulär ekonomi. Hanna Ahlström grottar än en gång ner sig i ämnet och fokus är på cirkulära företagsmodeller; möjligheterna som finns i dagsläget och vilka som tar dessa möjligheter.

Först och främst måste vi definiera det cirkulära tänket enligt sedvanlig akademisk metodologi. Svenska Cradle Net ger följande definition:

En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, tillverkade, mänskligt, socialt eller fysiskt. Det säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen.

En cirkulär företagsmodell är en viktig del av den cirkulära ekonomin. Ett företag som verkligen har ett cirkulärt tänk är Ragn-Sells, och Sustainergies har tidigare förmedlat praktikplatser hos dem.  På bloggen har vi också skrivit om  Houdini Sportswear och kommunikationsansvariga Mia Grankvist har både blivit intervjuad och agerat gästskribent. Det är ett grymt företag som tagit steget från teori till praktik och därmed blivit ett av de företag som vi andra kan lära av. VD Eva Karlsson (@evahoudini) var också med på ett symposium jag jobbade på i januari om Earth’s Safe Operating Space for Humanity. Företag som bryter ny mark och tar sig an de senaste hållbara modellerna och koncepten inom forskningen är exakt vad vi behöver. Eva var nämligen där tillsammans med andra företagsrepresentanter, forskare, representanter från civilsamhälle, konstnärer, journalister och andra för att diskutera hur vi ska skapa en säker och rättvis värld där vi samtidigt måste förhålla oss till planetära gränsvärden.

Foto: Katety Allen, Flickr

Foto: Katety Allen, Flickr

Tillbaka till det cirkulära och vad det innebär: en ny ekonomisk modell som syftar till att i slutändan frikoppla den globala ekonomiska utvecklingen från ändlig resursförbrukning innebär såklart att företag måste ändra på sig. Det innebär självklart resurser och kompetens men eftersom jag är tydligt partisk i detta fall kommer jag här rabbla upp möjligheterna:

Enligt rapporten Towards a Circular Economy: Business rationale for an accelerated transition från Ellen MacArthur Foundation innebär sådan design nya och större vinster, ökad säkerhet i utbud och ny efterfrågan på företagstjänster. Enskilda företag kan uppnå lägre insatskostnader och i vissa fall skapa helt nya vinstströmmar. Denna analys hade fokus på Storbritannien och visade även på följande förbättringar:

  • Kostnaden för återtillverkning av mobiltelefoner skulle kunna minskas med 50 % per enhet om industrin gjort telefoner som är lättare att ta isär. Det skulle innebära förbättrade processer för återanvändning samt öka incitament för att återvända telefoner.
  • De modernaste, miljövänligaste tvättmaskinerna skulle vara tillgängliga för de flesta hushåll om de hyrs istället för säljs – kunder skulle spara ungefär en tredjedel per tvätt, och tillverkaren skulle tjäna ungefär en tredjedel mer i vinst.
  • En vinst på 1,90 dollar per hektoliter öl som produceras kan uppbringas genom att sälja bryggeriets förbrukade korn.
  • Kostnader för förpackning, bearbetning och distribution av öl skulle kunna minskas med 20 % genom att övergå till återanvändbara glasflaskor. (I Sverige har vi ju kommit längre än i Storbritannien – 179.950 ton förbrukade glasförpackningar materialåtervanns under 2013. Det motsvarar 93 procent av det som sattes på marknaden, se sopor.nu.)

Ytterligare möjligheter är minskad volatilitet (hur mycket priset på en finansiell tillgång svänger eller varierar) och ökad försörjningstrygghet. Övergången till en mer cirkulär ekonomi innebär att använda mindre andel nyutvunnet material och mer återvunna material som innebär högre andel arbetskostnader. Detta minskar företagets exponering mot allt mer volatila råvarupriser och hot så som naturkatastrofer eller geopolitiska obalanser som kan påverka leveranskedjor, eftersom andra aktörer erbjuder alternativa material.

Kanske allra viktigast är efterfrågan på företagstjänster. En cirkulär ekonomi skulle skapa efterfrågan på nya företagstjänster, såsom:

  • Logistikföretag som främjar att uttjänta produkter återinförs i systemet
  • Återförsäljnings- och försäljningsplattformar som underlättar för att livslängden eller utnyttjandet av produkter kommer till användning
  • Specialkunskaper inom reparation och uppfräschning av delar och komponenter samt produktrenovering

Alla dessa olika kompetenser så som demontering, ombyggnad av produkter, integration av renoveringsprocesser, samt att få ut produkter till användarna kräver specialkunskaper och processkunnande – vilket inte bara resulterar i nya affärsmodeller utan affärsmöjligheter för entreprenörer.

I rapporten diskuteras slutligen möjligheterna vad gäller förbättrad kundinteraktion och lojalitet. Cirkulära lösningar erbjuder nya vägar till att kreativt engagera kunder. Nya affärsmodeller såsom uthyrnings- och leasingkontrakt som etablerar en långsiktig relation med kunder skapar dessutom ytterligare beröringspunkter under produktens livslängd. Dessa affärsmodeller erbjuder företag möjlighet att få unika insikter i användningsmönster, vilket innebär nya kunder som kan leda till förbättrade produkter, bättre service och ökad kundnöjdhet.

Ok, men är Houdini Sportswear det enda exemplet i svenskt näringsliv som har en cirkulär företagsmodell? Det är en fråga jag gärna vill ha svar på och den som har ytterligare exempel får gärna lista dem i kommentarsfältet nedan. Vad jag lyckats luska fram utifrån ett lätt google sök genom Cradle Net är bland annat att Syntell AB, Spotify, Über och AirBnB är alla exempel på företag som förstått att marknaden tenderar att gå från att önska en produkt till att istället önska en tjänst. Men som diskuteras ovan handlar cirkulära företagsmodeller om mer än att sälja tjänster – och det blir spännande att se hur utvecklingen såväl som synen på hur en företagsmodell ska se ut utvecklas under de kommande 10 åren eller så.

Slutligen, läs gärna inlägget från gästskribenten Christian Ficklers om företaget Bundling, mitt blogginlägg om min praktik i Europeiska Kommissionen där jag ger exempel på ytterligare läsning, eller kolla in Tobias Jansson som bloggar via circulareconomy.se. Hur de cirkulära företagsmodellerna ska bli mainstream och vad som den cirkulära modellen inte är eller än så länge kan leverera är något som vore fantastiskt att utröna, kanske, kanske kommer det i ett framtida inlägg. Under tiden är det särskilt viktigt att lyfta fram de företag redan gått i bräschen för att implementera cirkulära företagsmodeller.

Inlägget Företagens möjligheter i en cirkulär ekonomi dök först upp på mitthållbarhetsjobb.se.

Letter from friends of Angel Villaverde, in Sweden, Sundsvall, Sweden 2016-01-28

3326722_1200_675

Angel Villaverde

On December 26, 2015, was our dear friend Angel Villa Verde arrested by police at the airport in Lima. He was going to visit his mother that is ill and had not since eighteen years visited his beloved home country, Peru. At first we thought it was a mistake, that he was arrested and we thought that he would soon be free again and that everything would be over within a day.

A few days later, when it by the French newsagency AFP became known throughout the world that Angel was accused of collaborating with a guerrilla group, we who know him were shocked. It was unreal.

Angel Villa Verde does definitely not belong to an armed criminal group or guerilla group. Ten years ago, Angel Villa Verde became a member of the Green Party in Sweden. The Green Party is a pacifist party, in the spirit of Jesus and Gandhi. The Green Party’s ideology rests on three solidarities: solidarity with the people of the world, solidarity with future generations and solidarity with nature. Green Party denounces to any form of terrorism. Anyone who violates the party’s fundamental values will eventually be excluded.

During his ten years in the Green Party, Angel Villaverde won a lot of respect for his
way of being, his calm and patience, his solidarity with all members and respect for individual integrity among people in general. In the party’s local and regional organization, he has gained the trust of many key positions, including as spokesperson. He has also been Second Deputy President of the Sundsvall City Council and he has won the respect far beyond the Green Party, also in other parties. He has also worked hard to spread the green pacifist ideas on sustainable communities.

Letter for Angel Villaverde

Letter from friend of Angel Villaverde, in Sweden. To Angels lawyer in Peru. Sundsvall, Sweden 2016-01-28

We have no deeper knowledge of Peru’s history, more than that we know that twenty years ago the country was ruled by a dictatorship, and that people were persecuted in the Peruvian mountains, among others places. But we realize, of course, that Angel Villaverde actions then, as today, was first and foremost to help other people, especially his family, and not to do harm.

That is the way Angel Villaverde is and as many of us know him. We strongly believe that there were no grounds what so ever to arresting and detaining Angel Villaverde. especially not when no concrete act of terrorism never can be tied to him. In our opinion it demonstrates that the arrest simply was a mistake, that it can be forgiven and forgotten, and that Angel Villaverde therefore immediately shall be released.

Best regards, Sverker Ottosson, Member of the Green party in Sundsvall and Former Deputy Major of Sundsvall Sweden.

In Swedish, click here.


STÖD FRIGIVNING AV ANGEL VILLAVERDE!!

Jag och Angel, som hjälper mig med flyttlyft.

Jag och Angel, som hjälper mig med flyttlyft.

Den 26 december 2015 greps min vän Angel Villaverde av polis på flygplatsen i Lima. Han skulle hälsa på sin sjuka mor och det hade gått nästan 20 år sedan han såg henne sist, efter att han lämnat sitt kära hemland Peru. Först trodde jag, liksom många andra, att han snart skulle bli fri igen och att allt skulle vara förbi inom någon dag. När det ett par dagar senare via den franska nyhetsbyrån AFP blev känt över hela världen att Angel stod anklagad för samröre med en gerillagrupp blev vi som känner honom chockade. Det var overkligt.

Angel Villaverde är definitivt inte en som tillhör en beväpnad kriminell grupp.  Angel Villaverde blev för tio år sedan medlem i Miljöpartiet de Gröna i Sverige. Miljöpartiet är ett pacifistiskt parti, i Jesus och Gandhis anda. Miljöpartiets ideologi vilar på tre solidariteter: Solidaritet med världens människor, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med naturen. Miljöpartiet tar avstånd till all form av terrorism. Den som bryter mot partiets grundläggande värderingar blir med tiden utesluten.

Angel Villaverde har under sina tio år i Miljöpartiet vunnit mycket stor respekt för sitt sätt att vara, hans lugn och tålamod, hans solidaritet med alla medlemmar och respekten för den enskildes integritet bland människor i allmänhet. I partiet lokalt och regionalt har han fått förtroende till många nyckelpositioner, bland annat som talesperson, sk språkrör.

Han har också varit andre vice talman i Sundsvalls kommunfullmäktige och han har vunnit respekt långt utanför Miljöpartiet, även inom andra partier. Han har också arbetat mycket med att sprida de gröna pacifistiska budskapen om hållbara samhällen.

Historiskt har jag inga djupare kunskaper om Peru, mer än att jag vet att det för tjugo år sedan var diktatur och att människor förföljdes bland annat i de peruanska bergen. Men jag inser förstås att Angel Villaverdes handlingar då, liksom idag, var först och främst för att hjälpa andra människor, inte minst sin familj, och inte för att göra skada.

Det är sådan Angel Villaverde är och som många av oss känner honom. Jag menar att det inte finns några som helst grunder att Angel Villaverde har fänglats och hålls kvar, i synnerhet då ingen konkret terrorhandling överhuvudtaget kan knytas till honom. Det visar, menar jag, att gripandet helt enkelt bara var ett misstag, som kan förlåtas och glömmas, och att Angel Villaverde därför omgående ska släppas fri.

KLICKA HÄR OCH GE DITT STÖD FÖR FRIGIVNING AV ANGEL VILLAVERDE på FACEBOOK! 


Att vara medmänniska!

img_0047Vi som sitter och väntar på tomten i våra hus med värme runt om oss, kan vi förstå att det finns människor i Sverige idag, både utländska och svenska medborgare, som har varken värme eller som kan vänta sig att få tomten på besök?

Att vara medmänniska kräver så lite, att se andra kräver så lite och att bry sig kräver så lite! Om var och en av oss kan hjälpa en person att få något att äta blir det faktiskt en mindre person som är hungrig på denna jord.

Idag kom en person fram till mig utanför affären på stan. Han var frusen, det såg jag i hans ansikte, och han var hungrig. Han ville ha något att äta. Jag gick in på affären och handlade lite mat till honom. Han blev glad, och han tackade mig på sin knagliga engelska.

Om vi alla, kära Facebook-vänner och alla andra, stannar till och bara pratar med dessa enkla människor någon gång då och då, upptäcker vi att de är bara människor. De är inte skrämmande. De är bara i en för oss obegriplig nöd. Lite mat och lite omtanke i juletid må vi alla har råd med mellan alla julklappar. Eller hur?

 


Medmänsklighet är så enkelt

IMG_2630

Lite stöd till en kvinna med nyfött barn, som ska utvisas.

Som privatpersoner har jag och min sambo, som så många andra, blivit mycket berörda av vad som händer med flyktingarna som försöker ta sig till Europa. Vi kände att vi ville göra något för dem. Man kan skänka pengar till någon organisation, men vi ville göra något mer. Något mer konkret.

Jag och min sambo pratade därför med en vän som inom sitt samfund hjälper utsatta människor i Sundsvall. Hon berättade då för oss hur mycket hjälp flyktingarna behöver. Speciellt en kvinna som alldeles nyligen fått barn, och som så snart barnet blivit starkare ska utvisas från Sverige. Med fyrtio kronor om dagen från migrationsverket klarar hon inte hela sitt uppehälle. Hon behöver allt det vi andra tar för självklart. Hon behöver mat, kläder och blöjor till sitt nyfödda barn.

Vi bestämde oss därför att göra en konkret insats för henne, en person i en mycket svår situation. Vi for till Ica och köpte blöjor så att hon kunde klara behovet ett bra tag, och frukt för att få någonting mer än bara vardagsmaten.

Det var vår insats för att hjälpa någon, istället för att sätta in pengar på ett konto. Nu väntas det många flyktingar och flyktingbarn till Sundsvall. Det är inte frågan om en massinvandring. Det är bara några få av 60 miljoner människor på flykt. Om var och en av oss Sundsvallsbor nu gör en liten insats för dem, så att de känner sig varmt välkomna till oss, kan vi alla delta i att skapa en medmänskligare värld. Ibland det räcker bara att lyssna och visa medkänsla. Det är så enkelt.

hjärta