Moderaterna tillbaka i gammalt högerspår (?)

År 1930 uttalade Högerledaren Arvid Lindman sin syn på svensken:

"Den svenska folkstammen, sprungen ur ädel rot, vuxen i obändig frihet, reslig och stark, genomströmmad av renaste germanskt blod".

Högern stod för ett starkt stöd för rasbiologisk forskning och hade en starkt tyskvänlig grundhållning som bestod fram till och under andra världskriget. Detta är väl omvittnat och dokumenterat. Under 2vk var det exempelvis viktigare för dåvarande partiledaren för Högerpartiet (föregångare till Moderaterna), Gösta Bagge, med stöd till Finlands kamp mot Sovjet än kamp mot nazismen och för demokratins överlevnad. Ur unghögern sprang också 1934 Sveriges Nationella Förbund, klart inspirerat av nazityska idéer. Ett antal unga konservativa ledde också kraftiga protester mot flyktingpolitiken i Uppsala vintern 1939 och gav inför valet 1940 ut broschyren "Den svenska linjen" där en "sund raspolitik" och "mycket restriktiv invandringspolitik" efterfrågades.

Jag håller just nu på att plöja igenom Klas Åmarks utmärkta bok "Att bo granne med ondskan" som handlar om det svenska förhållandet till Nazismen och Förintelsen och i den finns många intressanta detaljer om högerns inställning till demokrati, nazismen och flyktingar.

Vi som är lite äldre minns också Moderaternas motstånd mot sanktioner mot apartheid-regimen i Sydafrika under 1960-80-talen (utom Moderaterna själva som försökte sig på historieförfalskning i sitt idéprogram 2011).Några moderater stod inte heller att finna bland gästerna på Nelson Mandelas begravning.

Sedan dess (andra världskriget) har det förstås flutit mycket vatten under broarna men nog var det något av ett brott mot traditionen när Fredrik Reinfeldt talade om "öppna hjärtan" för flyktingar som sökt eller söker sig hit undan krig och umbäranden.

Nu förefaller dock Kinberg-Batra vara på väg att vrida tillbaka klockan. Frågan är hur långt hon är beredd att gå? Hon säger att hon kan tänka sig att fälla regeringens budget med stöd av SD men det kan vara ett tämligen ofarligt hot med vetskap om att detta inte kommer att ske eftersom Liberalerna och Centern inte ställer sig bakom detta.

Sverigedemokraterna däremot säger sig se Moderaternas utspel som ett "genombrott" och att de nu accepteras i demokratins finrum på allvar. Anna Kinberg-Batra kan bli känd som den som öppnade dörren för dem och tvättade SD vita. Det är däremot en klar politisk risk Moderaterna tar.  Personligen tror jag att Centerpartiet blir den största vinnaren på det här utspelet.

Annie Lööf var också blixtsnabbt ute (SvD idag) och markerade Centerpartiet som "Sverigedemokraternas främsta motpol" och hur Centern aldrig kommer att ställa upp på att "peka ut människor från andra länder som problem". Hon markerar dock samtidigt distans till Socialdemokraterna vilket också reser frågan med vilket parlamentariskt stöd hon tänker sig ta makten efter nästa val? För inte räknar hon med att Alliansen ska segra tack vare egen majoritet?

Alliansen förresten... vilken Allians? Den mellan M och SD eller mellan C-Fp-KD ?

Eller är jag nu överdrivet övertygad om att allt handlar om taktiskt rävspel?

På ett sätt vore det ju välgörande om vi för en gångs skull kunde ta politiker och deras utspel på fullt allvar. Det vill säga att de verkligen tycker och tänker så som de säger offentligt. I så fall kan vi nu lita på att Moderaterna valt ett gammalt högerspår som innebär en svajig inställning till demokrati, flirt med högerextrema och en avvisande hållning gentemot flyktingar.

Då får vi väl i så fall också tacka Anna Kinberg-Batra för klara besked.


Svenska folket vill sätta solceller på taket

Lise Nordin, energipolitisk talesperson och jag, riksdagskandidat för Gotland skriver i Gotlands Allehanda om att det är dags att ge svenskarna ordentliga förutsättningar att producera egen el och ta klimatansvar.

Solenergi är det energislag som växer snabbast i världen. Potentialen är stor och tekniken blir allt billigare och effektivare. Det är idag fullt möjligt att göra sin egen el genom att till exempel sätta upp solceller på taket på ditt hus. Tyvärr saknar Sverige idag en politik för att dra nytta av möjligheterna.

Alliansen har haft åtta år på sig att skapa möjligheter för egen el men fortfarande inte gjort något. Medan det i Tyskland finns miljontals människor som äger sin egen el är det i Sverige bara några tusen än så länge. Vi vill att även svenska folket får möjligheten att med solceller på taket bidra till klimatarbetet, tjäna en slant och minska sitt beroende av energibolagen. För det saknas inte intresse; enligt en ny mätning från SIFO är 8 av tio husägare villiga att sätta upp solceller på taket.

Nu är det dags för en politik som tar tillvara möjligheten. För att underlätta för hushållen att producera egen el krävs att de får sälja den vidare ut på elnätet vid överskott och ta tillbaka lika mycket vid ett annat tillfälle utan att betala skatt och moms. Detta kallas för nettodebitering. Vissa elbolag föregår med gott exempel och ger bra ersättning för överskottselen. Men det är dags för en nationell lagstiftning som ger alla möjlighet att få kvitta sitt elöverskott ut på nätet. Sex andra länder i EU har redan infört denna möjlighet. Alliansen har sagt nej.

Alliansens pengar till solinvesteringsstödet har inte räckt till. Pengarna som finns för år 2016 är nästan slut. Det är glädjande att så många vill sätta upp solceller, men när pengarna inte räcker och det är långa köer för att få besked så måste en regering som gillar solenergi sätta till mer pengar. Miljöpartiet vill ge 100 miljoner kronor mer per år, utöver dagens cirka 50 miljoner kronor.

Det är dags att välkomna möjligheten med solenergi och frigöra det stora intresse som finns hos svenska folket. Vi tycker att det miljövänliga valet ska löna sig. Det är dags för en grön politik som gör det lätt för alla som vill satsa på egen el. Den 14 september kan du hjälpa till.

Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (MP)
Isabel Enström, riksdagskandidat för Gotland (MP)


Publicerad i Gotlands Allehanda 25 augusti 2014

Pensionsöverenskommelsen gäller och Mp sitter i regeringen

Det är märkligt att allianspartierna nu påstår sig vara så rädda för miljöpartiet. Så sent som sommaren 2014 välkomnade pensionsgruppsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) miljöpartiet in i pensionsgruppen vid ett seminarium i Almedalen.

Jag har jobbat med pensionsfrågorna under mina 8 år som riksdagsledamot och följt turerna fram och tillbaka. Snacka om att alliansen kastar sten i glashus idag.

2012 skrev Miljöpartiet  (jag som dåvarande gruppledare och Åsa Romson) till dåvarande ordföranden i pensionsgruppen Ulf Kristersson och begärde inträde men vi fick inget svar annat än att frågan var ställd till fel instans. Så att nu säga att det är pensionsgruppen som ska besluta innebär att ni ändrat uppfattning bara för att det passar er bäst just nu.
Miljöpartisten Per Bolund är finansmarknadsminister med ansvar för AP-fonderna. Det är orimligt att han inte skulle ha insyn i Pensionsgruppens arbete genom att MP deltar. En regering fattar beslut i konsensus. Därför är det självklart att Miljöpartiet ska delta när det diskuteras hur pensionssystemet ska vara utformat. Annars skulle pensionsgruppen efteråt behöva förhandla med miljöpartiet.

När pensionsöverenskommelsen gjordes i början av 1990 talet satt inte Miljöpartiet i riksdagen. Men tiden har inte stått still sedan dess.
Miljöpartiet står upp för en inkomstrelaterad pension och ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart system. Principerna i pensionsöverenskommelsen handlar om att vi ska ha en långsiktig hållbarhet så att både dagens och morgondagens pensionärer kan lita på att systemet fungerar. Det ställer sig Miljöpartiet helt bakom. Att vi inte lämnar över kostnader till kommande generationer eller placerar pensionspengar så de föröder vår miljö eller ekonomi är min utgångspunkt likaså att det ska vara enkelt för den enskilde att ta del av pensionsinformation och kunna jämföra avgifter i olika fonder så att varje människa kan planera för sin pension.  
Men vi är inte blinda Miljöpartiet ser också de problem som finns i nuvarande system med en broms som slagit till allt oftare och den demografiska utvecklingen med allt fler som lever längre och allt senare inträdde på arbetsmarkanden för unga.
Att människor ges möjlighet att arbeta i den omfattning de själva vill ser vi som en viktig frihet och hälsofrämjande politik. Rätt till heltid och möjlighet till deltid innebär att det totala antalet arbetstimmar i ekonomin kan öka även om vissa individer jobbar mindre än andra. Med fler arbetade timmar i ekonomin totalt sett blir det också mer pengar i pensionssystemet. Men då måste vi också se till att få ned ungdomsarbetslösheten vilket den borgliga alliansen inte lyckats med på 8 år.
Vi har i överenskommelsen om regeringssammarbete ställt oss bakom den gemensamma målsättningen att ”Regeringens hela arbete kommer att vägledas av målet att Sverige till år 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU 2020.” Men det tycks alliansen ha glömt bort.
Om alliansparetiernas gruppledare värnar pensionsgruppens arbete varför yrkar de då i socialförsäkringsutskottet i riksdagen att ny utredning om pensionssystemet ska tillsättas utan att först diskutera det i pensionsgruppen. Kasta inte sten i glashus.

Nej lägg ned stridsyxorna och börja samarbeta istället för att göra utspel utan grund. Dagens och morgondagens pensionärer är värda att vi politiker samarbetar för att göra pensionssystemet bättre.


Alliansgruppledarnas DN debattartikel


 

 

Ingen Alliansbudget idag heller – Är Alliansen kapabla att styra?

Det kom inget budgetförslag från Alliansen idag, däremot kom det en mycket obalanserad ledare i Borås Tidning. 

Insikten om vad som faktiskt är rimligt har fått stå tillbaka när dessa två parter har tänkt till. Det är sant att det inte finns något formellt i lagen som tvingar Alliansen att lägga fram budgeten på kommunstyrelsens möte på måndag. Däremot bryter man mot den praxis som har gällt i Borås i 40 år.

Ända sedan 70- talet har oppositionen lagt fram ett alternativt budgetförslag till kommunstyrelsen - de enda åren man inte har gjort så är de senaste fyra åren. Visst kan jag förstå att det under förra mandatperioden inte var så akut för någon part då det fanns en överenskommelse att den rödgröna budgeten skulle gå igenom. Men i år finns det inget som helst rimligt argument att inte lägga fram budgeten till Kommunstyrelsen.

Alliansen i Borås Fortsätter mörka sin budget
Alliansen i Borås tar inte Borås Stads budget eller praxis på allvar


Jag tycker det är märkligt av många anledningar och det känns inte helt seriöst att bete sig så.

Alliansen säger själva att de ända sedan före valet tänkt lägga en egen budget. Med all den tiden de varit överens att göra så, hur kan de då inte ha lyckats producera en budget? Alliansen har inte bara haft samma tid som oss att ta fram en budget utan nu även två veckor till. De två senaste veckorna har man dessutom haft en färdig budget att utgå ifrån om man har svårt att skriva en egen. Att det har varit för lite tid stämmer ju bara inte. Det skulle däremot kunna vara så att man inte lagt ner tillräckligt mycket arbete med budgeten, det är mer troligt.

Anledningen att man inte redovisar sin budget till kommunstyrelsen skulle också kunna vara att man vill hålla den hemlig så länge som möjligt. Men det är ju en ytterst allvarlig överträdelse mot de demokratiska principer som finns. Det högsta beslutande organet i en kommun förtjänar inte att det mörkande med underlag. Det är viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet.

Förutom medborgarna och de folkvalda missar man även att förhandla med facken enligt MBL. De fackföreningar som representerar sina medlemmar får nu inte i god tid innan budgetbeslutet yttra sig över en budget som faktiskt kan vinna i kommunfullmäktige. Det är inte ett rimligt sätt att behandla vår personal och våra fackföreningar.

OM man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte att vara så oansvarig med budgetberedningen. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som säger sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Med detta anser jag inte att Alliansen med nuvarande ledning är kapabel att styra Borås.

Alliansens bisarra idé – minimera SDs inflytande genom att maximera det

Staden som vi rödgröna under de kommande fyra åren vill skapa bygger på antirasism, medmänsklighet och humanitet. Vi vill vara den kommun som alltid bekämpar rasism och diskriminering, var den än dyker upp.

Det är på dessa hörnstenar som vår rödgröna budget bygger på, och väljer fullmäktige att vid en budgetomröstning gå åt andra hållet är jag den första att beklaga. Det kommer inte vara vi i miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet som blir de främsta förlorarna om vår budget fälls. De främsta förlorarna blir alla människor som stått upp för att tillsammans lova varandra att aldrig, aldrig någonsin ge rasism ett inflytande över svensk politik.

Men det finns nu ett rasistiskt parti i Borås, ett parti som inte ÄR vågmästare pga valresultatet utan vågmästare för att alliansen i dag låter det rasistiska partiet vara det, genom att vägra förhandla och det är det faktiskt något som alliansen som måste ta ansvar för.

Alliansen Maximerar SDs inflytande i Borås
Alliansens debattartiklar i veckan kommer fram till bisarra slutsatser
Alliansen anser att om man ökar SDs inflytande minskar man det nog.


De fyra Allianspartierna, som alla i valrörelsen åtog sig att inte ge SD avgörande inflytande i politiken. Detta löfte tror sig dessa partier uppfylla genom att – hör och häpna – ge Sverigedemokraterna avgörande inflytande över vilken budget som ska gälla för Borås Stads alla verksamheter nästa år.

Det är en bisarr och för mig obegriplig verklighetsbeskrivning – där människor som jag trodde var förnuftiga plötsligt tror att man kan minimera SD:s inflytande genom att faktiskt maximera detta inflytande

Läs: bt, bt

En kort(?) redogörelse över förhandlingarna i Borås

Jag blir förvånad när jag läser Alliansens alternativa verklighetsbeskrivning på Boråsalliansens Facebook-sida. Där ges en bild som ingen annan kan känna igen sig i. Det börjar redan på andra raden med "De rödgröna vill inte ha förhandlingar."


Det vara på sin plats att redogöra kort för vad som faktiskt som har hänt.

Redan veckan efter valet togs kontakter direkt med flera av Alliansens partier. Vi valde att först prata med Centerpartiet sedan Kristdemokraterna och sedan slutligen Folkpartiet. I samtalet med Folkpartiets företrädare blev vi hänvisade till av Alliansen utsedda personer för fortsatta samtal med hela Alliansen. Det stod klart att Alliansen bara tänkte agera och förhandla i grupp.

Då inleddes samtal med de av Alliansen utsedda förhandlarna och frågor som kunde gå att komma överens om diskuterades. En lista sattes upp och vi ville tidigt få till stånd ett möte med samtliga Alliansens gruppledare för att förhandla. Vi var öppna att förhandla om fördelningen av platser i nämnder och styrelser och om sakpolitiska frågor. Men vi hade en absolut deadline för när vi av praktiska skäl måste veta om Alliansen till exempel var intresserad av att göra upp om majoriteten i nämnderna. Den dagen passerade utan att Alliansens gruppledare var villiga att träffas.

Första tillfället Alliansen var beredda att träffa oss var samma måndag som vår budget lades fram för Kommunstyrelsen. Inga möten eller ansatser att göra inspel till budgeten hade Alliansen gjorts innan dess.

Den måndagens möte beskriver jag i inlägget Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar? 

Det stod helt klart för oss då att "Alla dörrar är stängda och Alliansen tar fram en egen budget". Det stod lika klart för oss att det inte skulle bli några fler möten eftersom Alliansen inte var intresserad.

På tisdagen postade Alliansen ett inlägg på Facebook, som antigen antydde en liten öppning för nya förhandlingar (eller som försökte ge en alternativ verklighetsbeskrivning). Vi tolkade det i alla fall som en öppning, och den siktade vi in oss på. Med hjälp av den kraft som kan byggas upp på sociala medier och genom publiceringar i Borås Tidning lyckades vi ändå tvinga fram ytterligare ett möte med Alliansens gruppledare.

Detta möte hölls torsdagen 13 november och det börjades med att Alliansen krävde att "total sekretess råder under tiden förhandling pågår". Vi i vår tur krävde att allt skulle lämnas skriftligt för att undvika missförstånd. Vi började med att lämna in vårt ursprungsbud, samma lista som Alliansens samordnare hade redogjort för på måndagens möte.


Detta förslag presenterades för en grund till förhandling
Det rödgröna grundbudet som tagits fram
ihop med Alliansens samordnare

Alliansen visade i sin tur, efter många om och men, upp sina krav för att ens börja riktiga förhandlingar. Och därefter bokade vi en ny tid och skiljdes åt.

Dessa 4 krav från Alliansen var tvungna att uppfyllas
Alliansens fyra krav för att ens påbörja förhandlingar
kring politiska sakfrågor

Till dagens möte hade vi med oss svaret på deras krav, och slutsatsen är givetvis att det är omöjliga krav som Alliansen ställer. Det visste Alliansföreträdarna säkert egentligen själva och kraven ställdes antagligen just för att vara omöjliga för oss. Det lär ha varit den mediala pressen som tvingade dem till nya möten trots att de egentligen inte alls ville förhandla.

Alliansen kräver att V inte får några presidieuppdrag
Alliansen vill inte ens förhandla om vi inte sparkar ut Vänsterpartiet


Kontentan av allt detta är att vi rödgröna fortfarande trots allt håller alla dörrar öppna för att förhandla. Vi ger inte upp hoppet om det förrän klubban har fallit i kommunfullmäktige i december. Jag vägrar att tro att alla aktiva i Alliansens partier verkligen vill leda in Borås Stad på denna mörka stig, som maximerar SD:s inflytande på tvärs mot alla utfästelser om motsatsen i valrörelsen.

I media: Bt, Bt, Sr

Alliansen slänger pragmatismen i soptunnan och maximerar SDs inflytande

Politiken i Borås har så länge jag varit med präglats av en realpolitisk och sund inställning till att samarbeta för boråsarnas bästa. Denna inställning har också varit en grund för oss i Miljöpartiet då vi har resonerat utifrån att ett samarbete där vi får inflytande alltid är bättre än en opposition där vi inte får något inflytande. Övriga partier har också till stor del sett det realpolitiska som grunden för sitt arbete. Därför kom vi efter förra valet fram till en överenskommelse som gjorde att vi kunde ha ett stabilt styre i Borås. Man förhandlade genom att vara realistiska och man både gav och tog, allt i god ton och med fötterna väl förankrade i en realpolitisk syn på Borås styre.

Men efter valet är nu verkligheten helt annorlunda. I valrörelsen var samtliga parti både i Alliansen och hos oss rödgröna fullkomligt klara över att vi inte skulle ge Sverigedemokraterna något inflytande över politiken i Borås. Därför är jag mer än förvånad när allianspartiernas främsta företrädare säger ”vi bedömer att vi får igenom mer allianspolitik om vi lägger en gemensam budget”, det är ju underförstått så att de då räknar med att få stöd från Sverigedemokraterna. 

Alliansen sviker löfte till väljarna - ger SD inflytande
Alliansen i Borås har tappat sin pragmatiska inställning och låter istället
Sverigedemokraterna få fullt spelrum för sin vågmästarroll.

Vart tog den pragmatiska och sansade politiken vägen i Borås? Vi erbjöd Alliansen möjligheten att förhandla om allt. Men svaret från Alliansen var på första mötet ”vi stänger dörren och går vidare och gör en egen budget”. Men ursäkta, ville ni inte ens förhandla? Svaret blev nej.

Med hjälp av sociala medier och det faktum att Borås Tidning verkade förstå läget pressades Alliansen tillbaka till förhandlingsbordet trots att de inte ville förhandla. Men det var uppenbarligen bara ett spel för galleriet. Alliansen ställde krav som de visste att vi inte skulle kunna acceptera

Alliansen krävde:

Alliansen förhandlar endast med S och MP. V skulle inte få vara med.
Vänsterpartiet får inte ta några presidieplatser
Alliansen får tolkningsrätt över vilka frågor som skall gå vidare från ks till kf
Alliansen får majoritet i alla nämnder där SD är vågmästare

Med den inställningen visade de klart och tydligt att man i realiteten inte vill förhandla utan förlitar sig på att få igenom sin budget med hjälp av SD. Den pragmatiska inställningen att styra Borås på ett stabilt sätt är som bortblåst och nu är man beredda att låta SD spela ut sin vågmästarroll helt fritt. Jag är besviken på att Allianspartierna inte tänkt längre än så och att man bryter löftet till sina väljare genom att istället för begränsa Sverigedemokraternas inflytande istället väljer att maximera det.

Det är en mörk och snårig stig Alliansen nu leder in Borås Stad på.

I media: Bt, Bt, Sr

Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar?

Idag skulle förhandlingarna med Alliansen börja. Det trodde vi i alla fall när vi kom till mötet. Istället möttes vi av en dörr som slog oss i ansiktet redan innan förhandlingarna kunde börja.

Sedan valresultatet kom har vi alla insett att det kommer vara ett tufft jobb att styra Borås stad de närmaste åren. Ett rödgrönt block med 35 mandat och ett alliansblock med 29 mandat samtidigt som Sverigedemokraterna tog 9 mandat, med andra ord inget block skulle kunna få ihop en majoritet men klart var att alliansen hade tappat mandat och blivit mindre än förra valet. Miljöpartiet ihop med alliansen skulle inte heller få någon majoritet utan skulle bli en ändå svagare grupp med 34 mandat.

Efter valet fick S i uppgift att inleda sonderingar gentemot Alliansen för att se hur vi skulle kunna lösa situationen och få ett stabilt styre i Borås, förra valet gjordes en uppgörelse som alla har respekterat och som gjort att alla varit mer eller mindre lika missnöjda med. Det brukar ofta vara ett tecken på att man har gjort kompromisser alla parter kan vara nöja över. Därför gick vi in i dessa sonderingssamtal med Alliansen och S förde vår talan, Alliansen valde ut sina 2 förhandlare. Så långt var allt som förväntat.

SD + Alliansen = SANT
Alliansen kommer förlita sig på stöd från SD för att få igenom budget!


Det som hände sen gjorde att man kunde börja ana ugglor i mossen. Alliansen kom inte själva med några frågor de ville diskutera utan väntade på att vi på något magiskt sätt skulle förutspå vilka frågor dom ville förhandla om och lyfta upp dom på bordet. Redan då började man ana att något annat sätt att resonera fanns hos Alliansen denna gång. Att säga sig vilja förhandla, men inte säga om vad gör saker och ting lite svåra, telepati som förhandlingsteknik är aningen svår och vi avvaktade att Alliansen faktiskt skulle återkomma med frågor de ville förhandla kring för att vi skulle lösa det tuffa läget. Inga frågor kom från Alliansen.

Idag var då det första mötet för att vi faktiskt skulle förhandla, de tidigare samtalen hade varit mer av en sondering för att lyfta frågor till förhandlingsbordet. Men när vi kom till mötet märkte vi ganska tidigt att Alliansen hade en annan plan än att faktiskt förhandla.

Mötet började med att personen som representerat Alliansen berättade vilka frågor man pratat om i de inledande samtalen, det var allt från att behålla LOV:en och vårdnadsbidrag till utförsäljning av delar av AB Bostäders bestånd och Byttorpsklint. Efter en genomgång av vad man inledande pratat om förklarade han sedan att detta hade presenterats för Alliansens KS-grupp och de kunde inte gå med på det. Ulf ställde då den självklara frågan: ”Vad är det ni vill ha med då? Ni har ju fortfarande inte sagt något om vilka frågor ni vill diskutera för att komma fram till en överenskommelse”. Svaret blev svävande från Alliansen, något om att det var vi som skulle erbjuda saker som de ville ha igenom. Men eftersom vi inte jobbar med tankeläsning måste vi ha missat några av det frågorna. Frågan ställdes igen, ”vad vill ni då istället att vi skall diskutera för frågor om inget av det som kommit fram i sonderingarna verkar vara det som ni vill.

Det pratades runt kring samma ämne, men fortfarande fick vi inget svar kring vad de ville. Om man anade ugglor i mossen tidigare så kunde man då i alla fall tänka sig att det var en förhandlingstaktik man använt, men nu märktes det mer och mer att det inte var så. Man verkar hela tiden varit inställd på något annat. Jag kommer inte ihåg dom exakta orden, men Annette och Morgan blev mer och mer tydliga över att dom inte kunde medverka till att en rödgrön budget skulle gå igenom.

Då kände jag att det var dags att säga något för första gången på mötet. Vi var totalt ärliga och jag sa: ”OK, om ni inte tyckte att något av det som i tidigare samtal varit uppe till diskussion är bra. Varför börjar vi inte med ett blankt papper idag då? Det är ju första förhandlingsmötet.” Svaret blev nej.

”Om ni inte är vill det, vad kan vi då förhandla om? Vi är öppna för att diskutera alla frågor och beredda på att göra eftergifter!” Inte heller den inbjudan gav någon respons. Istället mumlade man om att det var viktigt om att få igenom Allianspolitik. Det man menade var att man hellre ville ta passivt stöd av SD för att få igenom den än att komma överens med oss.

Med andra ord havererade aldrig förhandlingarna, som Alliansen försöker få det att låta som, de kom aldrig ens till bordet. Dom var fullkomligt klara över vad de skulle göra redan innan förhandlingarna kunde börja. Detta trots att Alliansen i valrörelsen lovade sina väljare att de aldrig skulle låta SD bestämma. Istället för att hålla vad man lovat gör man en 180 graders sväng och vill nu istället att SD skall få bestämma vilken budget som skall gå igenom.

Media:
BT - Allt annat är bättre än att SD får inflytande i Borås
BT - "Kommer använda vågmästarrollen"

Alliansen till val på 2010 års valresultat

Har ikväll plågat mig igenom SVT:s debatt om jobben. Stackars de väljare som satt sig ner för att för att bilda sig en uppfattning om partiernas olika vägval. De blev knappast klockare av 90 minuters pajkastning och gapande i munnen på varandra. MP:s Per Bolund gjorde några tappra försök tala om framtiden, om hur gröna investeringar kan ge både jobb och ett mer hållbart samhälle. Men han var tämligen ensam. Alliansen fortsatte på sedan länge inslagen väg: att kasta skit på oppositionen istället för att presentera egna förslag och att raljera över att oppositionen inte har enats om politiken i förväg. Jag frågar mig: Hur kul är det för de väljare som väljer ett parti i Alliansen och blir varse att det mer eller mindre saknar betydelse vilket av de fyra man väljer?

Jag är glad att ge mig ut i en valrörelse där Miljöpartiet är tydliga med att de vill ha en ny riktning, ny regering och ny statsminister i Sverige. Jag är också glad över att kunna säga till väljarna att ju fler gröna röster, ju större blir det gröna inflytandet. Ju starkare stöd, desto bättre förutsättningar för stora klimatinvesteringar och satsningar på skolan. Vad säger de Alliansvalarbetare som sticker färdigkompromissade valmanifest i handen på sina väljare? ”Rösta på oss, så kan vi få större genomslag i nästa valmanifest”?

Jag är glad att mitt partival spelar roll. Hade jag tillhört Alliansen hade jag nog känt en viss frustration över att gå till val på en politik som är baserad på 2010 års valresultat. 

Läs också: Hans Wåhlberg (MP) om Alliansens brinnande ointresse för klimatfrågan

Vet ej vad manliga könsorgan har i fattigdomsdebatten att göra

Ebba Busch, Kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala tycker att det behövs en större andel manliga könsorgan i debatten om den svenska fattigdomen. Mitt första och spontana svar på detta är: Really??!! Men efter några sekunders funderande så kände jag mig tvungen att skriva ett blogginlägg för första gången på alldeles för lång tid, istället för att bara skriva en kortare kommentar på Facebook eller Twitter.

Utöver problemet med att hon uppenbarligen inte vill förstå vad det betyder för barn och ungdomar, och deras föräldrar med den relativa fattigdomen så undrar man om Ebba Busch har funderat över vad som skapar även det som hon själv tycker är verklig fattigdom? Uppenbarligen inte. Jag vill då upplysa henne om att människor i den sk. tredje världen är fattiga till största delen beroende av att vi, inklusive Ebba, är ganska rika och har det ganska bra. Kolonialismen bestämmer fortfarande världsordningen. Jag undrar också om Ebba har glömt att hennes eget parti säger sig vila på en kristen värdegrund, nu är kanske inte jag som icke-kristen rätt person att analysera detta men, jag har ytterst svårt att se att den Jesusfigur som bibeln pratar om skulle hålla med Busch i hennes tankar.

För att återgå till den relativa fattigdomen som Busch försöker förminska så undrar jag vem som har hävdat att alla måste ha råd med en Iphone? Vem är det som har hävdat att alla måste ha BMW eller Rolls Royce och bo i lyxvillor. Vem hävdar att ens någon Måste ha dessa lyxvaror? Inte jag i alla fall och inte de flesta som pratar om fattigdomen i Sverige idag. Det hemska är ju dessutom att det inte längre bara finns så kallad relativ fattigdom i Sverige, utan idag finns faktiskt även det som Busch refererar till som verklig fattigdom. Det går heller inte riktigt att rakt av jämföra disponibla inkomster med någon som bor i Bangladesh eller Gabon utan att också jämföra svenska priser på boende, mat etc. Därför finns begreppet Relativ fattigdom.
Vidare så har Busch fått för sig att hon som kommunalråd i Uppsala, med en lön som troligen ligger högre än eller i paritet med riksdagsledamöternas och en bakgrund som får räknas som ytterligt privilegierad, inkluderas i begreppet relativ fattigdom med anledning av att hon inte sitter på samma förmögenhet som Ingvar Kamprad. Jag vet inte vilken värld hon befinner sig i, men det är knappast det som debattörer pratar om då man pratar om relativ fattigdom eller att klyftorna i Sverige ökar. Att de allra flesta vuxna människor i Sverige har fått en högre disponibel inkomst råder det ingen tvekan om pga. jobbskatteavdraget, det är ingen som säger emot, men det betyder inte att klyftorna inte ökar. Om en VD som tjänar 200 000 kronor i månaden får ett jobbskatteavdrag på 5 % så innebär det 10 000 kronor mer i månaden. Om samtidigt en sjuksköterska som kanske tjänar 23000 kronor i månaden får 6 % i jobbskatteavdrag så innebär det 1380 kronor mer i månaden på ett år har alltså VD:n fått 120 000 kronor extra att spendera medan sjuksköterskan har fått 16560. Sjuksköterskan har fått ett högre procentuellt avdrag men samtidigt ärligt talat piss i havet i jämförelse med VD:n. Detta är precis det som menas med att klyftorna ökar. De ökar dessutom ännu mer mellan de som har ett jobb och de som inte har det, men också mellan denna sjuksköterska som Busch refererar till och de med riktigt höga inkomster. Att vissa blir enormt mycket rikare innebär att de som inte bli lika rika lika snabbt blir fattigare i praktiken, det är enkel matematik och inte särskilt svårt att förstå. Att klyftorna ökar mellan de som har, och de som inte har jobb ökar riskerna avsevärt för många samhälleliga problem däribland kriminalitet. Det finns såvitt jag vet inte ett land i världen där det inte finns en stark korrelation mellan stora sociala klyftor och kriminalitet. Det är förutom vikten av maximal rättvisa ett av de starkaste skälen till att undvika stora inkomstklyftor enligt mig.

Det är uppenbarligen och förståeligen svårt för Ebba Busch att sätta sig in i hur det är att vara fattig, det är svårt även för mig att helt förstå och sätta mig in i trots att även jag vissa månader får vända på kronorna, men jag kan upplysa Busch om att vissa människor får slita ont för att få ihop hushållsbudgeten varenda eviga månad, slita för att ha råd att köpa mat, betala hyra, elräkningar kläder och har i många fall samtidigt ansvar för andra människors liv, små människor som man också måste ha råd att köpa mat och kläder till, och som man kanske ofta måste förklara för varför man inte kan köpa allting som de vill ha. Små människor som inte har valt sin tillvaro, en del föds i Djursholm, Danderyd, Örgryte, Vellinge eller Adolfsberg medan andra föds i Tensta, Husby, Rosengård, Hammarkullen eller Brickebacken. Skillnaderna är stora som de är, och min fråga till Ebba Busch är då varför hon anser att de ska bli ännu större? Varför ska vi inte kämpa för att Minska dem istället? Jag ställer givetvis upp på Buschs vilja att minska fattigdomen runtom i världen, men det utesluter inte att man försöker minska fattigdomen också på hemmaplan och det innebär inte att man ska förringa alla de människor som faktiskt Inte har fått det bättre under alliansens klyftökningsbakvändrobinhoodklimatförstörelseskoldemoleringspolitik. 
Jag säger inte att alla människor måste tjäna exakt lika mycket, inte heller säger jag att alla måste ha exakt lika många saker men samhällets och politikers uppgift är att minska gapet mellan de som har det bäst och de som har det sämst Inte att öka det.

Det är bättre att minska möjligheterna att bli rik än att öka riskerna för att bli fattig tycker jag.


Intressant

Förstår inte Vänsterstormen

Först och främst vill jag säga att Mp som parti är fast beslutna om att ett byte av regering är nödvändigt. De överenskommelser som gjorts med regeringen har ingenting att göra med att Mp vill bli en del av en alliansregering. Det är helt uteslutet! 
Ett byte av regering behöver dock inte betyda en ren röd/grön regering. Det kan betyda en regering med Mp, V, Fp, C och Kd till exempel eller någon helt annan konstellation. Vi skall inte ens behöva försvara, och framförallt inte behöva förklara för Vänsterpartister som inte riktigt har koll på vad grön politik är och som inte kan förstå något annat än höger-vänsterskalan. Det viktigaste för vänstern och de borgerliga att förstå är att Mp INTE är ett stödparti att räkna med. Vi är inte intresserade av att som Vänsterpartiet sitta i närmare ett halvt sekel och rösta igenom sosse-budget efter sosse-budget, sosse-förslag efter sosse-förslag, sosse-motion efter sosse-motion och inte ens få ett tack tillbaka, inte heller är vi intresserade av att som de mindre borgerliga partierna bli överkörda av ett hungrigt maktparti som moderaterna, eller för den del sossarna. De som borde skämmas är ju Vänsterpartiet som trots stora möjligheter aldrig någonsin har använt sin politiska makt till att faktiskt göra något bättre för vare sig svenska arbetare, fattiga, skolungdomar, invandrare eller miljön. Skämmes på er att anklaga andra när vi faktiskt försöker påverka borgerligheten åt det som vi anser är rätt håll.


Intressant