Greenely – hållbara energibeteenden

Klimatförändringarna kan leda till känslor av ångest, hopplöshet och inte minst förvirring när det kommer till hur en ska agera för att minska sitt koldioxidavtryck, carbon footprint. Appen Greenely låter dig förstå din energianvändning, och den identifierar vad det är i hushållet som drar mest energi. Mohammed Al Abassi berättar idag om hur idén kom till. 

Greenely_CF1_Bild1_T1

Det är idag väldigt svårt och krångligt för ett genomsnittligt hushåll att förstå deras energianvändning, vad den beror på, vilken miljöpåverkan den har och hur denna kan minskas. Intresset är heller inte tillräckligt stort för att man ska vilja sätta sig in i det på egen hand. Just den här problematiken blev också startpunkten till det som skulle komma att bli Greenely. Vi utvecklar en mobilapplikation som visualiserar hushålls energianvändning på ett väldigt enkelt och innovativt sätt. Användaren får ett levande energiträd som blommar med en låg förbrukning och vissnar ut när förbrukningen är hög. Användaren får även fördjupade analyser och rapporter och kan jämföra sig med grannar.

Jag, tillsammans med en vän, skrev förra hösten examensarbete för att avsluta vår utbildning på KTH, Civilingenjör Samhällsbyggnad med master inom Sustainable Urban Planning and Design. Vi hade under utbildningens gång arbetat mycket med olika hållbarhetsfrågor och tyckte att det skulle vara kul att fortsätta jobba med det. Men vi hade också ett intresse för ny teknik och tekniska innovationer, vi kom ju trots allt från KTH. Vi beslöt oss därför att studera mötespunkten mellan dessa, mer specifikt studerade vi hur innovativa ICT-tekniker kan främja hållbara livsstilar i staden med fokus på Norra Djurgårdsstaden.

Vi såg under arbetets gång att det fanns utrymme för ett verktyg för energivisualisering. Vi såg också att detta kunde göras utan hårdvara, till skillnad från dåvarande lösningar, genom att använda de smarta elmätare som sedan 2009 finns installerade i princip alla svenska hushåll. Vi började därför ta kontakt med de vi trodde kunde vara potentiella kunder och märkte då av ett stort marknadsintresse. Vi sökte i samma veva till en affärstävling, Venture Cup, och kom till regionfinal inom kategorin Energi & Miljö. Vi hade också varit i diskussion med KTH Innovation och blivit antagna till deras inkubator så vi beslöt oss för att köra heltid på det här istället för att ta ett vanligt jobb. Vi byggde snart ut teamet med de kompetenser som saknades inom främst programmering och har sedan dess egentligen varit i en stark utvecklingsfas samtidigt som vi har fortsatt sälja.

Min filosofi är att vi vanliga människor egentligen alltid strävar efter hållbarhet men att det inte alltid återspeglar sig i våra handlingar. Det kan bero på tidspress, bekvämlighet, informationsbrist eller annat. Det gäller därför att stödja den här underliggande strävan efter en mer hållbar närmiljö och värld genom att underlätta för och motivera personer till att agera mer hållbart. Vi försöker därför genom vår mobilapplikation att, utan att kräva för mycket av användaren, göra det enkelt för svenska hushåll att förstå hur mycket energi de använder, var den energin går åt, hur mycket de bör använda baseras på deras förhållanden samt vad de kan göra för att minska energianvändningen.

Jag tror att en beteendeändring kan nås genom att nyttja olika incitament och samtidigt göra det så DSC_3770enkelt som möjligt för användaren. Som Plato en gång sa:

Human behavior flows from three main sources: desire, emotion and knowledge

/Mohammed Al Abassi

 

Reds. anm. Appen är under utveckling och en betaversion kommer för både Android och iPhone inom kort! Gå in på hemsidan för mer information.

Energimyndigheten spår minskad energianvändning till 2030

vindkraft, el, energi

Minskad energianvändning, samma efterfrågan på el som idag, större andelar vindkraft och biobränsle. Det är resultatet av Energimyndighetens prognos för år 2030.

 • Energiproduktionen kommer att blir mer hållbar
 • Minskad energianvändning
 • Biodrivmedel kommer att öka inom transportsektorn

Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för att hålla Sveriges energianvändning på en ekonomiskt och miljömässigt hållbar nivå. Vartannat år gör de ett långsiktigt energiscenario som underlag för den svenska rapporteringen till EU-kommissionen. Nu är årets version här, och det ser ut att bli allt mer av hållbar energiproduktion och en minskad energianvändning överlag. Det beror dels på minskad användning i transportsektorn, där allt fler krav ställs på ökad effektivitet, och dels på att användningen i industrin beräknas vara oförändrad. Just inom transportsektorn kommer andelen biodrivmedel öka markant, och man förväntas nå målet om tio procent förnybar energi till 2020 med god marginal.

Även energitillförseln kommer minska till 2030. Huvudanledningen till det är att Sverige då kommer ha tre kärnkraftsreaktorer som varit drift i över 50 år. Minskningen av fossila bränslen spelar också in, men den kompenseras upp av ökningen av biobränsle och vindkraft. I Energimyndighetens pressmeddelande nämns ingenting om hur stor betydelse solkraften kommer att ha.

 

Kärnkraft – Björklunds nallebjörn?

Häromkvällen försvarade Fp-ledaren Jan Björklund kärnkraften... igen. I Aktuellt debatterade han mot Mp:s Åsa Romson och hävdadeatt det fanns en lång kö av företag som ville bygga nya kärnkraftverk. Pinsamt nog hade just ett inslag om sjunkande elpris, mycket tack vare ny vindkraft och en framtid där reaktorer snart kan börja läggas ned i förtid eftersom utbyggnaden av inte minst just vindkraft ökar så hastigt. 

För varje år som går blir Björklunds argument mer och mer irrelevanta eller obsoleta. Men med en märkvärdig envishet biter han fast sig i uppfattningen att kärnkraft, det är framtidens melodi, det. Bara nästa generation kraftverk får byggas så blir allting bättre, heter det ungefär. Och har låtit sedan decennier tillbaka. Det Åsa Moberg påpekar i sin bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” stämmer onekligen;

”Satsningen på kärnkraft är kanske historiens mest långlivade framtidsprojekt”.

Moberg har grävt noga i kärnkraftens historia och funnit att näringslivet redan från start varit tveksamma till att satsa på civil kärnkraft eftersom de inte kunde överblicka om den någonsin skulle bli lönsam. Anslagen kom till en börja från militären. Bomber lockade mer än energiproduktion.

Prognoserna som bl.a. Energimyndigheten ger talar om att vindkraften kan klara sig utan subventioner någon gång i början av 20-talet. Kärnkraften har inte klarat det sedan den började byggas/utvecklas på 1950-talet och lär inte bli lönsammare med tiden. Klas Eklund, chefsekonom på SEB, sa till DN för en dryg månad sedan att kärnkraftskalkylen "spruckit totalt" och att det till stor del beror på att de stora investeringar som måste göras ska räknas hem över en så lång tid som 50 år vilket inte är rimligt när utvecklingen på energiområdet går så snabbt. Tomas Kåberger vid Chalmers tekniska högskola menar också att sol- och vindkraft utvecklas ständigt och industrialiseras i den grad att de snart blir ekonomiskt fördelaktiga investeringsobjekt i förhållande till kärnkraft (eller redan är). Svenska Kraftnäts VD Mikael Odenberg kallade också för inte så länge sedan tankar om nybyggd svensk kärnkraft för "en utopi"

Jan Björklund hävdade inte denna gång att kärnkraften stod för hälften av elproduktionen, som tidigare, utan nöjde sig med 40 % vilket är närmare den korrekta siffran (lite upp och ner för varje år) men kunde inte låta bli att lägga till ”nästan hälften”. Varför överge en slagkraftig överdrift helt? Dessutom lanserade han en ny; ”Det blåser mindre på vintern”.

Jan Björklund är ju bra på en sak och det är att prata och det går i en sådan hastighet att en inte alltid hänger med på vad han egentligen säger. Men det där hann jag fundera lite på om det verkligen stämde. Det visade sig att han inte bara lanserade en överdrift utan att det faktiskt,enligt Energimyndigheten, blåser merpå vintern än på sommaren. Förargligt nog förefaller alltså vindkraft vara ett alldeles utmärkt komplement till baskraften vattenkraft just här i Sverige.

Jan Björklund och Folkpartiet har ju en viss förkärlek för att propagera för dödförklarade projekt (läs euron) men ändå är det faktiskt lite lätt gåtfullt att Björklund klamrar sig så fast vid denna "lame horse" kärnkraft. Som ett barn vid sin älskade nallebjörn.

Fast nu börjar det blåsa rätt kraftigt. Jo, vintern är snart här, Janne!


Alliansen bör leverera sin budget senast om 2 dagar om dom aspirerar på makten i Borås Stad

Frågor som skall behandlas i Kommunfullmäktige skall beredas först och anledningen är ganska enkel. För det högsta beslutande organet i en kommun är det ju viktigt med ett bra beslutsunderlag som alla folkvalda har haft god tid att sätta sig in i. Beredningen fyller också en demokratisk funktion som ger medborgarna insyn i det politiska arbetet. 

När man aspirerar på att styra en stad med över 100 000 invånare går det faktiskt inte an att vara sent ute. För den partigruppering som har intentionen att få sitt budgetförslag antaget och som anser sig vara kapabel att styra Borås Stad är det helt enkelt inte rimligt att lämna in budgeten så sent att den inte hinner beredas i Kommunstyrelsen.

Det är rimligt att budgetens skall passera kommunstyrelsen
Det är inte rimligt att ett block som aspirerar på att styra Borås stad
inte klarar att visa upp sin budget till behandlings i kommunstyrelsen

Under mina år i politiken i Borås har jag jobbat hårt med att öka medborgarnas inflytande och delaktighet. Jag hade gärna sett att vi var igång med att avsätta delar av budgeten som medborgarbudget, med ett direktinflytande över pengarnas användning, men där är vi tyvärr inte än.
Att lägga fram sitt budgetförslag så att boråsarna först tätt inpå beslutsmötet får ta del av det minskar självklart möjligheten till delaktighet, och gör det svårare att ställa partier till svars för sina budgetförslag.

Kommunstyrelsens presidium fick även ett brev från kommunfullmäktiges ordförande idag: se nedan:

Kommunfullmäktiges ordförande anser att budgeten bör behandlas av ks
Alliansen bör respektera fullmäktige och den demokratiska
processen och bör leverera sin budget till beredning av ks

Jag förväntar mig helt enkelt att Alliansen lägger fram sitt budgetförslag senast på fredag, av respekt för kommunfullmäktige, boråsarna och den demokratiska processen.

Barn på hållbar väg

Movebybike

Hållbara transporter är inte längre buss på förskolan Leonard, idag rapporterar Sydnytt om förskolans nyinförskaffade cykelbuss.

Transportsektorn är en av de största klimatbovarna och än finns mycket att göra på den fronten, de som har tagit det ett stort steg framåt är de allra minsta. Barnen på förskolan Leonard i Malmö åker inte längre buss till lekparker och utflyktsmål, istället har förskolan hyrt in en cykelbuss av ett cykelåkeriet Movebybike.

Cykelbussen har plats för 12 barn och kommer med cykelhjälmar. Dessutom finns det trepunktsbälten, en liten elmotor till hjälp och plats för GPS, det finns också möjlighet till tak. En tur och retur resa kostar 495 kronor och då ingår cykelchaufför.

Movebybike startade 2012 och finns än så länge bara i Malmö, Lund, Örebro, Stockholm och Köpenhamn och fick ta emot Malmö Stads Miljöpris 2012 som ”Malmös, och kanske Sveriges, grönaste åkeri erbjuder miljövänliga och citysmarta transporter.” 

S försöker trolla sig till initiativet i Varberg men kommer att åka på storstryk i budgeten!

HN:s ledare trollar kring S budgetförslag inför kommunfullmäktige i Varberg den 25 november. Det är mycket siffertrixande som Löfven säger. Antingen har man samma förutsättningar eller så höjer man avgifterna och skatten. Eller så skjuter man på investeringar eller tidigarelägger dem vilket också påverkar driftskostnaderna.


Oron är nog obefogad att inte MP-gruppen hänger ihop för det finns reserver på läktaren att ta till i så fall som kan stötta upp. Mer intressant är det väl hur mycket oppositionen hänger ihop denna gången.Det är väl mer än S i den kan jag tänka?

Det finns stora akilleshälar i S budgetförslag som jag vill anmärka på. 1) Det verkar vara en ren S-budget inga andra lär vara inbjudna innan att diskutera deras förslag utan det får partierna göra i kommunfullmäktige. Skillnaden är att basbudgeten som utgår från alliansen diskuterats med MP och därför således få detta partiets stöd.

Efter som budgetarna tas i "paket" får man se till helheten och gillar man inte det ena smakar det andra kanske bättre. S budgetförslag har stora likheter i uppläggning som med SD:s förslag i riksdagen. Man hittar EN post där det kan grävas pengar ur. I detta fallet försäljning av tomter och sedan kan allting delas ut till behövande. SD har ju bekant migration att ta denna post ifrån.

Sedan kan man fråga sig hur SD och SPI kommer att agera lokalt då båda motsatt sig tunnelbygget. Varje krona där kan ju användas till annat. Nu kanske det inte kommer något budgetförslag från dessa partierna men synpunkter lär de nog ändå ha i delar av budgetförslagen även om de avstår från yrkanden.

Tillbaka till S budgetförslag där jag ser fler saker att anmärka på 2)försäljning av tomter som ska användas som driftpengar. S tänker alltså finansiera en del av driften genom försäljningar och det kommer inte att hålla i längden. 2) Avskaffande av vårdnadsbidraget. Det lär inte att bli lättare denna gången men lyft frågan till vår kära gemensamma regering så får de väl fixa detta. När inte ens beslutade förskolor kan byggas enligt tidsaspekt lär vårdnadsbidraget bli kvar. Det finns också krav att nedslitna och otidsenliga förskolor måste få bygga nytt.

Problemet med S i Varberg är att man är sig själva nog och partiet är uppbyggt på en enda person: Jana Nilsson. Med honom står och faller S i Varberg. Det är han som går upp i talarstolen i stort sett i varenda fråga. Som har svårt att delegera till den som sitter i nämnderna. Han vill gärna styra, förklara och lägga sig i.

Inte konstigt att den mest kryssade i Varberg vill visa musklerna men det kommer inte att räcka till. Inte ens om MP skulle stött S budgetförslag. Det innebär att SD i så fall skulle kunna få avgörandet. Det var väl det som S och V för fyra år sedan lovade att de inte skulle få göra? Bra då att MP täppt till hålet.

internationella mansdagen? Ärligt talat?

internationella mansdagen idag... Det kan ju tyckas att detta är något som är ganska löjligt. Är inte i stort sett alla dagar mansdagar kan man ju fråga sig. Finns det verkligen någon nytta med denna dagen. Så tyckte jag i alla fall tills jag läste vad den faktiskt syftar till...


"Dagen avser att fokusera på pojkars och mäns hälsa, förbättrade relationer och ökad jämställdhet mellan könen, samt lyfta fram positiva manliga förebilder." 

Under 2009 ratificerades följande huvudsakliga mål att beakta under internationella mansdagen:


 • Att främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
 • Att fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • Fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • Att belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
 • Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
 • Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential


Kanske är mansdagen inte så illa som man först skulle kunna tänka sig. Men om man inte har bakgrunden till vad den uppmärksammar verkar den ju helt bisarr och tyvärr tror jag inte att det är så många som känner till detta. Vad det handlar om är ju faktiskt normbrytande mot den maskulina normen och jämställdhet.

Men trots dess i många delar goda syfte tror jag inte riktigt att jag kommer kunna fira mansdagen.

Debatterar skog i P1-morgon

Började dagen med att debattera skog och nödvändigheten av en moderniserad skogsvårdslagstiftning i P1 morgon med Marcus Svensson, ledarskribent på moderata Smålandsposten

Regeringen har bestämt att göra en översyn av skogsvårdslagen för att öka miljöhänsynen i skogsbruket. Det har upprört starka röster i skogsbranschen. Två dagar efter regeringsbeslutet gick skogsstyrelsen ut med ett pressmeddelande där man meddelade att skogsägarna satt av mer skog i frivilliga avsättningar än vad man förut trott. Detta har fått bland annat LRF att gå ut och prata om ett trendbrott och att det alls inte behövs några lagskärpningar.

Men vi ser motstridiga trender i dagens skogsbruk. Det är glädjande att det finns skogsägare, liksom Camilla Logarn i radioinslaget, som brukar sin skog med hänsyn och sätter av mer än vad certifieringen kräver. Det är också väldigt positivt att fler skogsägare vill använda andra, hyggesfria, skogsbruksmetoder.

Men vi ser också en trend med ett allt mer intensivt skogsbruk med stubb-brytning, ökad gödsling, kalhyggen utan ett enda träd sparat och hårdare markberedning. En tredjedel av avverkningarna uppfyller inte ens minimikraven i dagens, tandlösa skogsvårdslag. Och det har de senaste åren blivit vanligare med sönderkörda bäckar, torplämningar och fornminnen enligt skogsstyrelsen.

Vi är långt ifrån att nå våra miljömål om Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv och Levande sjöar och vattendrag. Ska vi nå dit behövs ett annat skogsbruk.

Att andelen gammal skog och död ved har ökat i våra skogar sedan bottennoteringen på 90-talet är positivt. Men det är fortfarande från väldigt låga siffror. Och gammal skog är inte samma sak som gammelskog. I statistiken ingår både gallrade tallbestånd med träd i samma ålder och gamla träd i en aldrig kalavverkad naturskog med alltifrån unga träd till fler hundra år gamla träd. Och dessa gamla naturskogar avverkas fortfarande i vårt land.

Även när det gäller den döda veden, som är så nödvändig för många arter, är ökningen i verkligheten alldeles för låg. Från 1,8 % av totala virkesförrådet till 2, 9 procent. För några hundra år sedan låg den siffran på 20 procent. Det är bra att mängden död ved ökar, men det är viktigt att ökningen fortsätter och snabbas upp.

Det finns många skäl att modernisera vår 20 år gamla skogsvårdslag.

Jag ser fram emot en modern lag:

 • där Miljö- och produktionsmålet är jämställda, även i verkligheten.
 • med skärpta tydliga hänsynskrav och sanktioner för de som inte följer lagen.
 • som gör det lättare för skogsägare att använda sig av alternativa brukningsmetoder.
 • som tar hänsyn till sociala aspekter och rekreation.

Det blir en lag för Camilla och andra skogsägare som brukar sina skogar med omsorg och för oss som vill ha levande skogar.

Här kan du lyssna på inslaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6021964

Hållbara tentasnacks

För många närmar sig ytterligare en tentaperiod och den flitige lär redan vara igång. Av egen erfarenhet vet jag att det kan bli en del skräpmat i samband med dessa livets guldstunder, men det finns faktiskt ekologiska, hållbara alternativ som en CSN-budget tillåter. Erik Huss och Lisa Andersson driver bloggen Happy Healthy Hunters och de bidrar idag med några enkla recept på tentasnacks. 

Hållbara och billiga snacks som får dig att orka plugga till tentan!

Snickers, choklad, energy bars, red bull, Coca Cola och smågodis ständing följeslagare under tentapluggen? Och så klart även på plats på tentan. Känner du igen dig? Fullproppade med socker gör det mer skada än nytta för din inlärning och fokus. Ta istället en paus i pluggandet och gör något av följande recept på snacks som hjälper dig att bibehålla fokus och dessutom håller humöret och energin på en jämn nivå.

Smarta, hållbara och billiga tentasnacks: *Vi har strävat efter att ta bort animaliska produkter i dessa recept i den utsträckning det går. Alla dessa ingredienser finns att hitta som ekologiska alternativ. Om det är något som man verkligen bör köpa ekologiskt av följande ingredienser är det: kaffe (använder ett av världens farligaste bekämpningsmedel), havre (konventionellt odlad havre är ett av de spannmål som innehåller mest bekämpningsmedel), ägg (ekologiska ägg kommer från hönor som har det bra och får ett bra foder), choklad (kakaoplantager kräver näringsrika jordar så mycket regnskog skövlas vid okonventionell produktion) samt frukt (äpple är viktigt för din hälsa att köpa eko då de innehåller mycket spår av bekämpningsmedel).Kiärtor

Rostade kikärtor = Superbaljväxten är ett bra alternativ till chips (som innehåller potatis som är en riktig miljöbov). Fiberrika som de är mättar de bra!

 • Recept:
 • 200 gram kikärtor (färdiga eller torra)
 • 1 msk olivolja
 • 1 msk paprikapulver
 • 1 tsk salt

Sätt ugnen på 150 grader.

 1. Lägg kikärtor i en skål och blanda i oljan, paprikapulver och saltet.
 2. Rör runt rejält.
 3. Strö ut på en plåt med bakplåtspapper och baka i 45-60 min.     

                                    Äpple                                           

 

 

Sojakakor, veganska kakor helt utan animaliska produkter, gluten och raffinerat socker.

 • Recept:
 • 1 dl sojamjöl
 • 0,5 dl havre
 • 1/2 tsk bakpulver
 • 1 krm salt
 • 1 msk kokossocker
 • lite vaniljpulver
 • 0,5 tsk olja
 • 1 msk mandelsmör
 • 1 dl mandelmjölk
 • 1 msk honung
 • 2 bitar mörk choklad

 

 1. Sätt ugnen på 200°C.
 2. Börja med att hacka den mörka chokladen i mindre bitar.
 3. Blanda det torra ingredienserna i en stor skål. Fortsätta och häll i oljan, ägget, mandelsmöret, mjölken och honungen.
 4. Rör försiktigt ner chokladen.
 5. Klicka ut 10-15 kakor på en plåt med bakplåtspapper.
 6. Baka i 10-12 minuter och låt vila i några minuter innan du hugger in.

Nöttoppar = Hoppa de köpta barsen och ta med din egengjorda energi- & vitaminkick i form av de här nöttopparna till tentasalen istället.

Recept:hållbart tentasnacks

 • 10 gram valnötter
 • 0,5 (17 g) äggvita
 • 0,5 dl havregryn
 • 0,5 dl mandelmjöl
 • 1 msk kokossocker
 • 1 tsk kokosolja
 1. Sätt ugnen på 175 grader.
 2. Hacka valnötterna spar några till garneringen av nöttopparna.
 3. Knäck ägget och ta ut äggvitan.
 4. Blanda valnötterna, havregrynen, mandelmjöl, kokossocker, kokosoljan och äggvitan i en stor skål.
 5. Klicka ut 5-10 nöttoppar på en plåt med bakplåtspapper och garnera med valnötterna.
 6. Baka i ugnen i 10 minuter.

Äppelslice med mandelsmör: Smakrik ekologisk frukt är härligt och extra gott när det är i säsong, just nu är citrus och en del äpplesorter som godast. Dippa i färdigköpt ekologiskt och sockerfritt nötsmör eller mixa ditt eget.

Ekologiskt bryggkaffe: Satsa på att istället för att köpa i automaten invid tentasalen införskaffa ett eko och fairtrade kaffe och brygga själv (de flesta större svenska producenterna har alla alternativ). Ta med dig det i en termos så håller det hela tentan.

HappyHealthyHunters: Vi som driver bloggen Happy Healthy Hunters heter Erik Huss och Lisa Andersson, är hälsoentreprenörer och studenter som för tillfället bor i Paris. Med Happy Healthy Hunters vill vi inspirera fler att äta hälsosammare och hållbart. Mindre kött och animaliska produkter och mer ekologisk hälsosam mat. Vi kallar oss flexitarianer och är därmed för det mesta vegetarianer och även veganer men låter även en och annan fin vällagad köttbit slinka ner ibland. Erik har även varit We-Care coach för Clarion Hotel Victoria i Jönköping.

Vårt hållbarhetstänk: Vi vet vad det innebär att leva på CSN, det är en utmaning som inte alltid går hand i hand med miljövänligt tänkande.  I vår blogg vill vi skapa en perfekt balans mellan mat som är hälsosam för mer än bara kroppen, utan även miljön och ekonomin. Ett tips som vi brukar använda är att begränsa alla ”onödiga” inköp så som köp kaffe, godis, färdiglagad mat.  Att laga riktig mat från grunden kan man spara många kronor på, kul är det också!

– Erik Huss och Lisa Andersson

Välj bort Hertz!


Ett gott råd är att inte anlita Hertz, om man vill hyra bil. Jag har nämnt här på bloggen förut att Hertz vid ett tillfälle utan att meddela eller fråga mig använt mitt kreditkort (som hade använts för att betala en bilhyra ett halvår tidigare) till att täcka en påstådd kostnad för en trafikförseelse (en förseelse som jag inte har en aning om, i en stad jag inte minns namnet på). Trots att jag vid flera tillfällen mycket tydligt krävt dokumentation eller något bevis på den påstådda kostnaden/förseelsen, visar man inget sådant utan svarar med samma klyscha och en dåres envishet att man undersökt saken och funnit att man debiterat mitt bankkonto korrekt. Det framstår nu som helt klart att Hertz i Italien bluffat om hela saken. Det hade varit den lättaste sak i världen att skicka en kopia av den bot man påstår att man betalat. Det finns naturligtvis ett skäl till att man inte gör det. Skälet är att det är en påhittad kostnad. Fiffel helt enkelt, parad med fräckheten att olovligen utnyttja en gammal kortdragning. Kanske är det ett mönster. Kostnaden är tillräckligt liten, c:a 400 kr i mitt fall, för att kunder ska avstå från att bråka på allvar Italien. Ett seriöst företag beter sig inte som Hertz i Italien gjort i mitt fall. Slutsatsen är alltså: Hyr inte bil av Hertz!

För några år sedan hyrde jag en bil av ett lokalt företag i Portugal och fick jag ett efterkrav från biluthyrningsfirman p.g.a. påstådda skador på bilen. Som tur var, hade vi tre man kontrollerat bilens skick både före och efter vår användning och visste därför att kravet var en bluff. I det fallet lade uthyrningsfirman ner saken.

Jag kommer nu att informera Hertz på internationell nivå om, hur Hertz i Italien agerat. Jag har hotat Hertz i Italien med rättsliga åtgärder och en polisanmälan men det kommer förstås, hur man än ser på saken, att kosta alldeles för mycket tid och pengar för att vara värt det. Så jag väljer i fortsättningen andra biluthyrningsfirmor, t.ex. Goldcar en för mig ny firma, som jag använde vid en resa i Spanien. Goldcar skröt i annonser om otroligt låga priser för bilhyra på en vecka. När det var dags att hämta bilen, ville man absolut att jag skulle teckna en försäkring, som kostade lika mycket som själva bilhyran. Efter en lång palaver gjorde jag det. Ett par dagar senare hittade vi bilen på parkeringsplatsen med en omfattande parkeringsskada. Jag ringde Goldcar och anmälde saken och fick svaret: No problem sir. You have paid for insurance and it covers everything. No problem. Have a good day, sir. Kanske ska man inte ropa hej, förrän det gått något år men det låter ju väldigt bra. Det finns olika sätt att göra affärer.

Gröna gruppen stöttar Juncker – obegripligt!

Den gröna gruppen tycks inte stödja en misstroendeförklaring mot Jean-Claude Juncker. Skälet vet jag inte. Bara att det är obegripligt. Ska miljöpartisterna vakna så krävs tryck utifrån. Så jaga de gröna parlamentarikerna! 

Inte heller den socialdemokratiska gruppen tycks stödja den misstroendeförklaring som ligger på bordet - jaga dem också!

Juncker har, i egenskap av premiärminister och finansminister i Luxemburg, varit ansvarig för det system som skräddarsytt skatteflykt för bolag som Ikea, Pepsi och Deutche Bank. Hur många miljarder hans agerande har kostat bland annat Sveriges offentliga sektor vet jag inte, men stora summor är det. Att en person som så uppenbart motarbetat enskilda medlemsländer nu skall bli EU-regimens mäktigaste figur är lika absurt som om räven som snott höns i hönsgården plötsligt blir vald till dess beskyddare. Att inte stödja misstroendeförklaringen, trots att den kan innehålla en och annan mening man känner sig tveksam till, är att ge en signal som såväl gröna som andra borde hålla sig för goda för. En skurk är en skurk om än i flott förpackning.

Här hittar du miljöpartisterna i EU:
linnea.engstrom@mp.se
peter.eriksson@europarl.europa.eu
bodil.ceballos@ep.europa.eu
https://www.facebook.com/MaxAndersson.MP

Här hittar du sossar i EU:
marita.ulvskog@ep.europa.eu
olle.ludvigsson@ep.europa.eu
 jytte.guteland@europarl.europa.eu

Jan Björklund erkänner att han hade fel om vindkraften

jan

Folkpartiledaren beklagar det inträffade.

I en debatt i Aktuellt om svensk elförsörjning argumenterar Jan Björklund för att problemet med vindkraften i Sverige är att det blåser mindre på vintern när elbehovet är som störst.

Lars Andersson, chef för vindenheten på Energimyndigheten som har statistik kring det här, säger i en kommentar till Dagens Nyheter:

– Det är precis tvärtom. Det blåser betydligt mer på vintern än på sommaren.

Jan Björklund erkänner nu misstaget och skriver i sitt nyhetsbrev:

I SVT påstod jag att det blåser mindre på vintern, vilket är felaktigt. Jag beklagar det.

Tidningen ETC skriver att Jan Björklund även hade fel i sina påståenden om att Vattenfall planerar för ny kärnkraft.

psykiskt quick fix

I Stockholm såg jag att ett taxibolag satsar på terapi under taxiresan. Bolagets reklam talar om att bota flygrädsla på vägen ut till flyget, fixa nervositet på väg till anställningsintervjun och kanske komma över en sprucken relation på resan hem från en misslyckad middag.

En rolig reklamkampanj men jag undrar ändå om den är på allvar? I så fall tyder det på en ganska bristande insikt i vad människor med psykisk ohälsa behöver.

Jag är i alla fall glad för att vi i Kalmar län har psykologer ute på alla hälsocentraler för vuxna och under nästa år även för barn och ungdom med psykisk ohälsa. Det tror jag är betydligt mer verkningsfullt på befolkningens hälsa än terapitaxi.


En kort(?) redogörelse över förhandlingarna i Borås

Jag blir förvånad när jag läser Alliansens alternativa verklighetsbeskrivning på Boråsalliansens Facebook-sida. Där ges en bild som ingen annan kan känna igen sig i. Det börjar redan på andra raden med "De rödgröna vill inte ha förhandlingar."


Det vara på sin plats att redogöra kort för vad som faktiskt som har hänt.

Redan veckan efter valet togs kontakter direkt med flera av Alliansens partier. Vi valde att först prata med Centerpartiet sedan Kristdemokraterna och sedan slutligen Folkpartiet. I samtalet med Folkpartiets företrädare blev vi hänvisade till av Alliansen utsedda personer för fortsatta samtal med hela Alliansen. Det stod klart att Alliansen bara tänkte agera och förhandla i grupp.

Då inleddes samtal med de av Alliansen utsedda förhandlarna och frågor som kunde gå att komma överens om diskuterades. En lista sattes upp och vi ville tidigt få till stånd ett möte med samtliga Alliansens gruppledare för att förhandla. Vi var öppna att förhandla om fördelningen av platser i nämnder och styrelser och om sakpolitiska frågor. Men vi hade en absolut deadline för när vi av praktiska skäl måste veta om Alliansen till exempel var intresserad av att göra upp om majoriteten i nämnderna. Den dagen passerade utan att Alliansens gruppledare var villiga att träffas.

Första tillfället Alliansen var beredda att träffa oss var samma måndag som vår budget lades fram för Kommunstyrelsen. Inga möten eller ansatser att göra inspel till budgeten hade Alliansen gjorts innan dess.

Den måndagens möte beskriver jag i inlägget Förhandlingarna strandat? Vilka förhandlingar? 

Det stod helt klart för oss då att "Alla dörrar är stängda och Alliansen tar fram en egen budget". Det stod lika klart för oss att det inte skulle bli några fler möten eftersom Alliansen inte var intresserad.

På tisdagen postade Alliansen ett inlägg på Facebook, som antigen antydde en liten öppning för nya förhandlingar (eller som försökte ge en alternativ verklighetsbeskrivning). Vi tolkade det i alla fall som en öppning, och den siktade vi in oss på. Med hjälp av den kraft som kan byggas upp på sociala medier och genom publiceringar i Borås Tidning lyckades vi ändå tvinga fram ytterligare ett möte med Alliansens gruppledare.

Detta möte hölls torsdagen 13 november och det börjades med att Alliansen krävde att "total sekretess råder under tiden förhandling pågår". Vi i vår tur krävde att allt skulle lämnas skriftligt för att undvika missförstånd. Vi började med att lämna in vårt ursprungsbud, samma lista som Alliansens samordnare hade redogjort för på måndagens möte.


Detta förslag presenterades för en grund till förhandling
Det rödgröna grundbudet som tagits fram
ihop med Alliansens samordnare

Alliansen visade i sin tur, efter många om och men, upp sina krav för att ens börja riktiga förhandlingar. Och därefter bokade vi en ny tid och skiljdes åt.

Dessa 4 krav från Alliansen var tvungna att uppfyllas
Alliansens fyra krav för att ens påbörja förhandlingar
kring politiska sakfrågor

Till dagens möte hade vi med oss svaret på deras krav, och slutsatsen är givetvis att det är omöjliga krav som Alliansen ställer. Det visste Alliansföreträdarna säkert egentligen själva och kraven ställdes antagligen just för att vara omöjliga för oss. Det lär ha varit den mediala pressen som tvingade dem till nya möten trots att de egentligen inte alls ville förhandla.

Alliansen kräver att V inte får några presidieuppdrag
Alliansen vill inte ens förhandla om vi inte sparkar ut Vänsterpartiet


Kontentan av allt detta är att vi rödgröna fortfarande trots allt håller alla dörrar öppna för att förhandla. Vi ger inte upp hoppet om det förrän klubban har fallit i kommunfullmäktige i december. Jag vägrar att tro att alla aktiva i Alliansens partier verkligen vill leda in Borås Stad på denna mörka stig, som maximerar SD:s inflytande på tvärs mot alla utfästelser om motsatsen i valrörelsen.

I media: Bt, Bt, Sr

MP i Region Halland till för människor för inbördes beundran – inte mig!

Till skillnad från den ÖPPNA valberedning vi tillämpar på lokal nivå i Varberg har MP i regionen en SLUTEN PROCESS. De kanske själva tycker det är bra men jag anser det är konstigt att ha en klubb för inbördes beundran som vi inte har en aning om hur de agerar efter valet. Väljarna sågade listan genom att kryssa in hälften av de fyra ledamöterna och medlemmarna efteråt får ta del av förhandlingsresultatet och de som utsetts till posterna när väl allting är klart.


Jag har bestämt mig att om inte nästa val går ut med fler än en lista kommer jag INTE att rösta på miljöpartiet i regionen. Jag själv kryssade en kandidat längre ner på listan som inte kände sig delaktig i den interna processen och vars röst naturligtivs gick till partiet men hen själv lämnades utanför mer än som "röstboskap" att kryssa hen på listan.

Frågan är också om det ska ANSTÄLLAS människor som har topplaceringar på listor som inte jobbar i egen sak. Ju högre upp du står på listan ju mer intresse har du att styra det som görs, sägs och ska avhandlas. Ett alternativ är naturligtvis att ERSÄTTA folk så de kan delta i debatter, resor och kunna förbereda sig.

Det är ju en avvägning hur mycket man IDEELLT orkar vara med och vilka som är de "ideella krafterna".

Det låter hårt men jag är faktiskt en av grundarna till det som är länsavdelningen i Halland och varit med vid bildandet av lokalorganisationer i Varberg, Hylte och Kungsbacka så det kanske är dags att kasta ut mig helt då. För jag fick inte plats på listan i regionen. Hade det funnits FLER listor hade det naturligtvis varit större möjlighet till plats och större DELAKTIGHET.

Pressmeddelande om de poster som Miljöpartiet kommer att inneha i Region Halland

Miljöpartiet de gröna i Halland har i det regionpolitiska samarbetet med Alliansen lyckats förhandla fram fyra ordförandeposter i Region Halland inför kommande mandatperiod. Tre av dessa ordförandeposter är nya för oss. Till Regionfullmäktige, via valberedningen, kommer vi att föreslå att dessa skall besättas av tre nya ordförande.

Som ny ordförande för Halmstadnämnden; Hans Leghammar, Halmstad.

Som ny ordförande för Varbergsnämnden; Stefan Edlund, Varberg.

Som ny ordförande för Driftnämnden för Psykiatrin; Svein Henriksen, Halmstad.

Vi kommer också att föreslå att Patientnämnden behåller sin ordförande från förra mandatperioden genom Eva Ericsson, Laholm.

Miljöpartiet de gröna skall också tillsätta två nya AU-platser i regionpolitiken. En AU-plats i Driftnämnden för Närsjukvården som Hans Leghammar kommer att föreslås axla och en AU-plats i Regionservice där vi kommer att föreslå Sophia Nilsson, Falkenberg som kandidat. Platsen i Regionstyrelsen kommer Elisabeth Falkhaven, Hylte, att föreslås inneha.

- Vi har genom detta förnyats och har även kontinuitet i gruppen, vilket vi har sett som viktigt då frågorna är stora och komplexa att hantera, säger nya gruppledaren Elisabeth Falkhaven som tillsammans med en av nuvarande gruppledare, Stefan Edlund från Varberg kommer att ta hand om gruppledarskapet.

- Vi ser med stor tillförsikt och glädje fram mot att få börja arbeta i våra roller i regionpolitiken. Att få börja jobba med grön regionutveckling och förebyggande och hälsofrämjande vårdpolitik, säger Stefan Edlund, gruppledare.

Årets kalender är här

Den är här nu. Äntligen! Årets adventskalender…

Jag vet att det är långt kvar till jul. Men det är inte så långt kvar till första december, och det är då vi börjar öppna våra adventskalendrar.

Adventskalendrar är nåt av det bästa jag vet. När jag var liten hade mamma gjort en sån där med paket, där jag fick öppna en varje dag. Lyx.

Så för nåt år sedan började jag själv göra en kalender, för att kunna ge samma glädje åt andra, som min mamma gav mej. Och självklart blir det en kalender i år också!

adventskalender

jag vill haaaaa!

Du får din egen kalender genom att skicka ditt namn och adress till kalender@rickardsoderberg.se. Det gäller så långt lagret räcker, och har du inte fått någon kalender till första december så är jag rädd att alla 6000 tagit slut…

(och i så fall lovar jag att trycka fler nästa år… samt ta in nån som hjälper mej att packa, frankera, skriva adresser o släpa till posten. I år får maken va min paketeringsslav… han vet bara inte om det än…)

Och självklart kostar det dej ingenting. Detta är min julklapp till dej. kära vän och regnbågsjedi. för att du är på min sida. :)

Slutligen; Detta är en kalender för vuxna barn. Inget för barn-barn.

Glad Advent älskade lärljungar… ;-)

Alliansen slänger pragmatismen i soptunnan och maximerar SDs inflytande

Politiken i Borås har så länge jag varit med präglats av en realpolitisk och sund inställning till att samarbeta för boråsarnas bästa. Denna inställning har också varit en grund för oss i Miljöpartiet då vi har resonerat utifrån att ett samarbete där vi får inflytande alltid är bättre än en opposition där vi inte får något inflytande. Övriga partier har också till stor del sett det realpolitiska som grunden för sitt arbete. Därför kom vi efter förra valet fram till en överenskommelse som gjorde att vi kunde ha ett stabilt styre i Borås. Man förhandlade genom att vara realistiska och man både gav och tog, allt i god ton och med fötterna väl förankrade i en realpolitisk syn på Borås styre.

Men efter valet är nu verkligheten helt annorlunda. I valrörelsen var samtliga parti både i Alliansen och hos oss rödgröna fullkomligt klara över att vi inte skulle ge Sverigedemokraterna något inflytande över politiken i Borås. Därför är jag mer än förvånad när allianspartiernas främsta företrädare säger ”vi bedömer att vi får igenom mer allianspolitik om vi lägger en gemensam budget”, det är ju underförstått så att de då räknar med att få stöd från Sverigedemokraterna. 

Alliansen sviker löfte till väljarna - ger SD inflytande
Alliansen i Borås har tappat sin pragmatiska inställning och låter istället
Sverigedemokraterna få fullt spelrum för sin vågmästarroll.

Vart tog den pragmatiska och sansade politiken vägen i Borås? Vi erbjöd Alliansen möjligheten att förhandla om allt. Men svaret från Alliansen var på första mötet ”vi stänger dörren och går vidare och gör en egen budget”. Men ursäkta, ville ni inte ens förhandla? Svaret blev nej.

Med hjälp av sociala medier och det faktum att Borås Tidning verkade förstå läget pressades Alliansen tillbaka till förhandlingsbordet trots att de inte ville förhandla. Men det var uppenbarligen bara ett spel för galleriet. Alliansen ställde krav som de visste att vi inte skulle kunna acceptera

Alliansen krävde:

Alliansen förhandlar endast med S och MP. V skulle inte få vara med.
Vänsterpartiet får inte ta några presidieplatser
Alliansen får tolkningsrätt över vilka frågor som skall gå vidare från ks till kf
Alliansen får majoritet i alla nämnder där SD är vågmästare

Med den inställningen visade de klart och tydligt att man i realiteten inte vill förhandla utan förlitar sig på att få igenom sin budget med hjälp av SD. Den pragmatiska inställningen att styra Borås på ett stabilt sätt är som bortblåst och nu är man beredda att låta SD spela ut sin vågmästarroll helt fritt. Jag är besviken på att Allianspartierna inte tänkt längre än så och att man bryter löftet till sina väljare genom att istället för begränsa Sverigedemokraternas inflytande istället väljer att maximera det.

Det är en mörk och snårig stig Alliansen nu leder in Borås Stad på.

I media: Bt, Bt, Sr

Cykling skapar många jobb

1024px-Cyclists_at_red_2

Cykelsektorn i Europas ekonomi sysselsätter idag 650.000 personer. Det är fler än inom gruvbranschen och stenbrytningsindustrin, och dubbelt så många än inom stålindustrin.  

Dessa uppgifter kommer från en studie som gjorts på uppdrag av European Cyclist Federation (ECD), en paraplyorganisation för olika cykelförbund runt om på kontinenten. Studien visar omfattningen av cyklandets betydelse för ekonomin, och innefattar cykelproduktion, turism, handel, infrastruktur och service.

Dessutom framgår av studien att ifall cyklandets andel på tre procent av transportsektorn skulle fördubblas skulle antalet arbeten uppgå till över en miljon år 2020. Cyklingen har en större sysselsättningsintensitet än alla andra delar av transportsektorn, och har därför mycket bättre chanser till jobbtillväxt än andra delar av sektorn. Till exempel så sysselsätter cykelindustrin tre gånger fler människor per miljon euro i omsättning än hela fordonsindustrin.

Kevin Mayne, utvecklingschef för ECD kommenterar resultaten till The Guardian:

Nu kan vi tydligt visa att varje cykelbana som byggs och varenda ny person som börjar cykla bidrar till jobbtillväxt. Att investera i cykling ger en bättre ekonomisk avkastning än nästan alla andra transportmöjligheter. Detta borde vara allas förstaval, hela tiden. [reds.övers]

UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development

David Collste var på plats när UNESCO samlades i Japan för en konferens om utbildning för hållbar utveckling. För David är det viktigt att utbildning för hållbar utveckling handlar om hur vi blir samhällsaktörer som skapar positiv förändring i samhället. Engagerade medborgare kan sätta press på de folkvalda politikerna! 

När jag skriver detta är jag på väg hem från UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development i Nagoya, Japan. Det har varit en fantastiskt inspirerande konferens där jag träffat personer från hela världen som arbetar med utbildning för hållbar utveckling – och Sverige har tagit en aktiv roll och flera steg framåt när det gäller att stödja utbildning för hållbar utveckling. Tillsammans med Japan och WWF kommer Sverige att leda det av UNEPs 10YFP-program som har titeln Hållbara livsstilar och utbildning. I Japan deltog vår gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic som vid lanseringen av programmet sa i sitt anförande att programmet kommer att handla om ”att stärka, inspirera och skapa strukturer som gör det möjligt för unga människor att ifrågasätta normer förstå värdet av mångfald, att förverkliga den omvandlingskraft som utbildning för hållbar utveckling har i att utbilda förändringsaktörer och att säkra en hälsosam och sund miljö och ekonomisk och social rättvisa och välfärd”. I Sverige kommer Stockholm Environment Institute, SEI, att leda koordineringen av programmet.  

Vad handlar då utbildning för hållbar utveckling om?

Arab Hoballah

Arab Hoballah, chef för hållbar konsumtion och produktion, UNEP (United Nations Environment Programme)

Många initiativ som sker för omställning runt om i världen handlar om att starta studiecirklar, skapa möjligheter att träffas för att diskutera problem eller på andra sätt lära sig om hållbarhet och miljöproblem. Mycket av detta passar in under just konceptet utbildning för hållbar utveckling, som Torsten Kjellgren på UNESCO nämnt i ett tidigare inlägg. Nu pågår det tionde och sista året i UNESCOs Decade of Education for Sustainable Development. Utbildning för hållbar utveckling handlar om utbildning i att konsumera mindre och hållbart*, men lika mycket om att utbilda aktiva samhällsmedborgare och världsmedborgare som tar individuella och politiska ställningstaganden för en hållbar värld (enligt en definition handlar det om att utveckla attityder, färdigheter och kunskap och att lära sig veta, lära sig vara, lära sig leva tillsammans, lära sig agera och lära sig förändra sig själv och samhället – fritt översatt från UNEPs publikation ABC of SCP – läsning rekommenderas!)

Sverige har en lite speciell relation till utbildning för hållbar utveckling. Redan under Stockholmskonferensen 1972 (den konferens som ledde till att FNs miljöprogram UNEP bildades) lyftes miljöutbildning som en av huvudprinciperna för att nå ett hållbart samhälle. 2004 hölls konferensen Learning to change the world i Göteborg och det står nu i högskolelagen att utbildning ska genomsyras av hållbar utveckling. Den nya svenska regeringen har nu alltså tagit upp utbildning för hållbar utveckling igen.

För mig är det viktigt att utbildning för hållbar utveckling handlar om hur vi blir samhällsaktörer och organiserar oss för att våra politiker ska prioritera dessa våra ödesfrågor, något jag lyfte vid lanseringen för detta projekt.

I veckan tog alltså Sverige tydlig ställning för att uppnå en hållbar utveckling genom att Sveriges regering kommer att leda detta UNEP-program. Det viktiga är att det verkligen leder till förändring och det kan bara ske om vi agerar lokalt och globalt, ligger på regeringen och fortsätter ta ställning för en hållbar värld. Vad blir din roll i det?

Tips!

* Visst är det problematiskt med stora internationella konferenser om hållbarhet, just eftersom de flesta deltagarna på olika sätt flygs in. Förhoppningsvis leder de till radikalare miljöpolitik som i längden gör det ”värt det”.

Oroligt

Den politiska polariseringen i världen har tilltagit. Olika maktintressen tävlar med varandra. Mest av alla tycks den ryska makteliten kämpa i denna tävling. Ryssland tar sig friheter, sprider propaganda och osanningar lika lätt som någon annan blåser såpbubblor i vinden. Ryssland tar till vapen och ockuperar, när det passar och struntar i folkrätt och internationella konventioner. Putin drar sig inte för att påstå att hakkorsförsedda kievstyrkor kan bli ett hot mot befolkningen i östra Ukraina och att ryska befolkningsgrupper i andra länder är ett legitimt skäl för Ryssland att invadera och ockupera. Han skickar ut sändebud, som kommer med oblyga hotelser mot de baltiska länderna. Öppna ryska militära provokationer mot fredliga länder har blivit vardagsmat. Den ryska revanschlusten verkar bokstavligt talat gränslös. Kanske kan omvärldens ekonomiska sanktioner och den vacklande ryska ekonomin göra susen. Men det är olustigt att bara ha just det att hoppas på. Tanken på en faktisk, militär kraftmätning mellan Ryssland och Nato med den gigantiska amerikanska krigsmakten i ryggen, kan ge vem som helst kalla kårar efter ryggraden.