Min reservation från i våras gör att jag inte deltog i beslut ang kulfris:s budget !


Nämndsmöte i Tvååker några studiebesök: Övrevi (missade jag),biblioteket mycket fint och bra upplagt och sedan avslutning på Tvååkers ungdomsgård (va mysigt och trevligt).

Ja kultur-och fritidsnämnden i Varberg valde att hålla sitt månatliga möte ute i Tvååker. En del utanför Varberg som har lika långt till närkommunen Falkenbergs centralort som till Varbergs d:o.

Tvååker är något vi ska hålla oss väl med för de har just nu också ett framgångsrikt fotbollslag som leder sin serie.

Mötet. Jag hade bestämt mig för att inte delta i beslutet om budget då jag tidigare i våras reserverat mig mot ett storbygge om friidrottsanläggning i Trönninge för 147 miljoner som på kort sikt påverkar andra prioriteringar.

Jag anser att simhallsfrågan nu kommit helt bort och inte längre känns dagsaktuell. Håstens simhall får en kloranläggning så den klarar sig ett antal år men förstudien för en ny simhall på Håsten är inte ens påbörjad. Simstadion känns inte lika kul längre OM inte politikerna vänder om och föreslår storsatsning där istället. Veddige simhall skvalpar vidare. Vi har nu två simklubbar i kommunen också att ta hänsyn till.

Dags att lämna igen krigsbyten?

Sveriges 200 år av fred skulle kunna firas och manifesteras på ett mycket konkret sätt: återlämning av krigsbyten från 30-åriga-kriget. Till skillnad mot vad som sjungs i nationalsången finna anledning att inte känna någon stolthet över hur Sverige for fram på kontinenten på 1600-talet, och de kulturskatter som finns bland bevarade krigsbyten borde – när ursprunget är väl dokumenterat och efterfrågan finns från ursprungslandet – återlämnas. Kanske inget populärt förfarande för den som ser nationalistiskt enkelsidigt på vårt kulturarv. Men väldigt självklart för den som har ett globalt synsätt!

Mikrovågor och WiFi förstör hela världen mer än något krig kommer göra!

Se videon med intervjun av Barrie Trower som är en brittisk fysiker och fd expert gällande mikrovågsvapen på Royal Navy och British Secret Sservice.

I video kan man också höra hur farligt det är med Wifi i skolor och hur barnen skadas av detta. Hur mikrovågor kommer förstöra hela världen flera gånger om om man jämför vilket krig som helst.

Länken:

Att få skänka gåvor till samhället

Jag längtar efter ett annat sorts samhälle, ett samhälle som är till för människornas skull istället för tvärtom, vilket ofta inte är fallet idag, ett samhälle som utgår från människors behov, från att varje individ är unik och har något att bidra med, ett samhälle där det finns en plats och en uppgift för oss alla. Nu ska alla fållas åt samma håll för tillväxtens skull, vilket obönhörligen leder till att några faller ur. Ett grundläggande tankefel föreligger.

I boken Intimitetens ande - traditionell västafrikansk visdom målar Sobonfu E Somés upp en motbild som omsluter mig med kärlek och värme:

Samhällets mål är att försäkra att varje samhällsmedlem blir lyssnad till, och att de på rätt sätt skänker de gåvor de fått med sig till denna världen. Utan detta givande dör samhället. Och utan samhälle lämnas individen utan ett ställe där hon kan tillföra något. Sålunda är samhället den grundläggande plats där människor samlas, delar med sig av sina gåvor, och tar emot andra gåvor.

Ja, det är verkligen en eftersträvansvärd vision.


Solcellsdriven indisk flygplats fortsätter släppa ut massor

Solar_cells_near_cargo_terminal

Indiens tredje största flygplats drivs nu med solceller. Allt är dock inte frid och fröjd. Själva flygen orsakar fortfarande jätteutsläpp.

Det är flygplatsen Cochin International som har installerat en stor mängd solceller på flygplatsområdet och därmed klarar av hela elförsörjningen på flygplatsen bara genom solceller.

Flygplatser är särkilt lämpliga för solceller eftersom de ofta har stora ytor som ändå inte kan användas till så mycket annat, på grund av buller och säkerhet.

Flyget är och förblir dock mycket problematiskt ur klimatperspektiv, eftersom själva flygplanen fortfarande går på fossilt flygfotogen. Det saknas kommersiellt gångbara fossilfria bränslen. Tyvärr riskerar solcellssatsningar som denna att gömma det stora problemet: Att vi inte känner till något miljöbra flyg.

Om det hade gått att resa direkt tur- och returresa från Arlanda till Cochin, hade den resan för en person släppt ut två ton koldioxid. Genom att driva flygplatsen på solenergi istället för kol, sparas 300 000 ton koldioxid över 25 års tid. Det är alltså bara 150 000 resenärer mellan Arlanda och Cochin. Flygplatsen i Cochin är Indiens tredje största och har 6,8 miljoner resenärer varje år. Även om vi antar att varje passagerare reser mycket kortare än till Sverige, tar det rimligen mindre än ett år innan hela effektiviseringen på marken är uppäten av utsläpp orsakade av flygplatsens kärnverksamhet.

”Låt Sverige bli en del av solrevolutionen”

0828198456420_max

För att sätta fart på utvecklingen mot hundra procent förnybart måste alla goda krafter hjälpas åt, det skriver Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, och Åsa Westlund (S), riksdagsledamot.

Precis som företrädarna för Solelkommissionen skriver (SMB debatt 24/8) pågår det en fantastisk utveckling för solelen i stora delar av världen. På tio år har den installerade effekten i världen ökat nära 50 gånger och kostnaden för att köpa och installera en solcellspanel har sjunkit med 80 procent på fem år. Priset fortsätter dessutom nedåt. Tyvärr har utvecklingen för solel i Sverige under den borgerliga regeringen inte ens gått hälften så snabbt som i resten av världen. Sverige har därför en stor outnyttjad potential för att producera solel.

Regeringen har satt upp ett mål för hundra procent förnybar energi. En viktig del i det målet är att använda den outnyttjade solelspotentialen. Det är därför mycket positivt att regeringen beslutat att Sverige för första gången ska få en strategi för ökad användning av solel. Det har energimyndigheten fått i uppdrag. Energimyndigheten ska också föreslå hur en heltäckande statistik för installation av solceller och tillförsel av el från solceller ska kunna tas fram (se SMB debatt 23/7).

Regeringen införde redan vid årsskiftet en skattereduktion för mikroproducerad förnybar el. Det gör att till exempel villaägare kan få ersättning för den överskottsel som matas in på nätet. Regeringen undersöker vidare hur detta ska kunna förbättras ytterligare och hur andelsägd förnybar el ska kunna omfattas.

Vi håller med om att all elproduktion på sikt bör klara sig utan stöd. Men utifrån hur det ser ut i dag är vi väldigt glada att regeringen redan i vårbudgeten sköt till rejält med pengar för att fler av de som står i kö i dag ska få del av stödet.

För att ta tillvara på den potential för solelproduktion som finns i Sverige är det viktigt att så många som möjligt får möjlighet att delta. Såväl villaägare och bostadsrättsföreningar som skolor och sjukhus. Därför ska regeringen se över hur andra EU-länder stödjer solel och analysera hur till exempel företag med flera anläggningar som tillsammans överskrider gränsen kan gynnas, samt vilka effektgränser som godkänts av EU-kommissionen. Det är ett viktigt arbete, inte minst för att skapa långsiktiga skatteregler och undvika återbetalningsskyldighet för de aktörer som gynnas.

För att sätta fart på utvecklingen mot hundra procent förnybart måste alla goda krafter hjälpas åt. Vi välkomnar därför Solelkommissionens engagemang och driv i den här frågan. Det stärker oss i vår övertygelse om att Sverige behöver bli en del av den solelsrevolution som pågår i resten av världen.

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson
Åsa Westlund (S), riksdagsledamot

PK

PK kan man vara nu för tiden, om man vill uppfattas som tråkig, main stream och opersonlig, politiskt korrekt alltså. Att läsa eller lyssna på någon som hasplar ur sig åsikter, som är anpassade till rådande majoriteter kan vara jättetråkigt. Gäsp! Det är bara det att PK betyder en sak i ett sammanhang och en annan i ett annat sammanhang. Att tala sig varm för behovet av klimatåtgärder har blivit PK men det var det inte för bara några år sedan. Att fortfarande hävda att det inte finns något klimathot eller att det hot som finns inte skapats av människan är verkligen inte PK och, som nästan alla numera inser, inte korrekt överhuvudtaget. Rättvisa, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är populära och självklara begrepp för den som är PK. Ändå finns starka högerpopulistiska strömningar, som mer eller mindre aktivt verkar för motsatserna. I värsta fall blir det PK så småningom att framföra ultrareaktionära eller fascistiska åsikter. O.s.v.

Superrovdjuret

Det visste vi väl. Men det är ju ändå intressant att man forskar kring ämnet. Det har man gjort vid University of Victoria. Under ledning av Chris Darimont. Läser jag i en artikel i Science Magasin. Människan är ett superrovdjur.

Man har helt enkelt jämfört hur människan och  andra rovdjur påverkar 2125 olika arter. Människan sticker ut, kan man säga.

– Vår hemskt effektiva teknologi för att döda, det globala ekonomisystemet och resurshantering som prioriterar kortsiktighet har skapat det mänskliga superrovdjuret, säger professor Chris Darimont.

Rovdjur i naturen brukar ta bytesdjur som är sjuka, gamla - eller som ännu inte är i fortplantningsålder. Människan däremot tar i 14 gånger så hög utsträckning vuxna bytesdjur, som är fortplantningsdugliga. Dessutom ägnar sig människan åt särskilt intensiv exploatering av andra rovdjur både på land och hav.

Forskarna menar också att det skapar djupgående konsekvenser för ekosystemen när jägare skjuter oätliga rovdjur som troféer och för tävlandets skull, samt när jakt riktas in på stora, livskraftiga bytesdjur som kan ge stora prydnadsföremål och troféer. Här skulle man förstås kunna namnge några populära författare vid namn, men man kan ju också låta bli.

PS!
Äntligen ska jag få svar på en fråga som jag titt som tätt funderat på i årtionden. Hur kan det bli jordbävningar långt från gränserna mellan kontinentalplattorna? Vetenskapsradion berättar idag. Fråga mig inte varför jag funderat på det, det är lika obegripligt som att jag titt som tätt funderar på Levinthals paradox utan att, förstås, komma en millimeter närmare en förklaring.

Knud hade en dröm

Kan lugnt säga att Knud den store lämnade mig berörd. Man orkar liksom inte med att se livslögner, svek, misslyckanden och till sist den jävla alkoholen, den enda djävul vi tror på och dyrkar i vår del av världen. Att det sen är Knuds dotter som skrivit boken gör inte saken lättare. Barnen som man vill vara en hjälte inför ska inte behöva se en förnedrad och hjälplös. Nu vet jag att det som så ofta i dessa dagar är hittepå based on a true story, men det räcker att det kunde vara sant. Knud följde sin dröm som man ska göra och se vart det ledde honom. Till en likkista redan vid 59 års ålder. Han fick aldrig skrivit sin stora roman. Inte många får det. Nu kommer tolvåringen in och jagar efter kaninen som inte vill gå in i buren. Så mycket för dessa storslagna tankar. Idag har jag dessutom varit en tråkmåns som hellre bygger cykelbanor än obskyra konstverk. Ikväll börjar jag på en ny bok och vaknar klockan sex i morgon bitti baknykter. Mig ska dom inte få. Lever inte min dröm, lever min verklighet.

Stockholm Water Prize till The Water Man of India

Rajendra_Singh2

Idag mottar Rajendra Singh, även kallad The Water Man of India, det prestigefyllda priset för sitt arbete med vattensäkerhet på den indiska landsbygden.

Singh har arbetat i den indiska delstaten Rajastan med att förbättra levnadsförhållandena för regionens allra fattigaste i flera decennier. Genom att arbeta nära lokalbefolkningen har hans organisation restaurerat flera floder samt möjliggjort jordbruk och därmed försörjning på den indiska landsbygden.

Priskommittén motiverar utmärkelsen med följande motivering:

Dagens vattenproblem kan inte lösas endast genom vetenskap och teknik. De är även mänskliga problem i form av styrning, policy, ledarskap och social resiliens. Rajendra Singhs livsverk är att ha skapat förmågan att lösa lokala vattenproblem med hjälp av deltagande metoder, stärkandet av kvinnors rättigheter samt genom att koppla ihop traditionell och ny kunskap.

Vi lever i en värld där efterfrågan på färskvatten ökar chockartat, där vi kommer att möta flera vattenkriser bara inom ett par decennium ifall vi inte tar bättre hand om våra vattenresurser. Vi måste ta till oss Singhs metoder om vi vill uppnå ett hållbart förbrukande av vattenresurserna inom vår livstid, säger Torgny Homgren, Executive Director på Stockholm International Water Institute (SIWI).

Stockholm International Water Week pågår just nu. Priset har delats ut under 25 år.

Stockholm Junior Water Prize går till den amerikanske studenten Perry Alagappan för framgångsrik forskning om vattenrening.

Regeringen kritiseras för otydliga klimatmål

Mattias-Goldmann-portrait1-1024x680

”We have what we in Sweden call en utredning” är knappast vad klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) tänkt sig som budskap i klimatförhandlingarna i Paris, det skriver Fores vd Mattias Goldmann i en debattartikel.

Med tre månader kvar till de internationella klimatförhandlingarna i Paris ställer sig nu Mattias Goldmann, vd på tankesmedjan Fores, frågan vad Sveriges bidrag till processen egentligen kommer vara. I en debattartikel i tidningen ETC skriver han att det är ett problem att Sverige saknar ett mål till år 2030, och att det 2020-mål som finns är otydligt.

Om regeringen inte i budgetpropositionen lägger fram ett klimatmål för 2030, kombinerat med ett förtydligande av vad som gäller för 2020, så kommer Sverige tomhänta till Paris. ”We have what we in Sweden call en utredning” är knappast vad Romson tänkt sig som budskap i klimatförhandlingarna.

Mattias Goldmann skriver att budgetpropositionen, som väntas inom kort, är det främsta tecknet på vad regeringen faktiskt vill i klimatfrågan.

Miljöpartiet gör premiär som maktparti när statsbudgeten går igenom !


Regeringen S+MP gör premiär att för första gången lägga fram en budget som går igenom trots att det finns annan majoritet i riksdagen.

Okey som alla andra tidigare experiment där MP ingått så finns inget tidigare facit att jämföra med (jo alliansens som ingen vill ha). Men Birger Schlaugs kommentarer i sin blogg är tänkvärda för fortsättningen.

Oppositionen ja den gröna är obefintlig när alla gröna sitter i regeringen. Den opposition som finns är en motpol till den gröna rörelsen men ändock en opposition. Det borde finnas en grön opposition också men miljöpartiet har indefinerat sig med makten nu där man tidigare under lång tid varit helt utdefinerat...frågan är hur länge den gröna rörelsen tänker vara indefinerade innan den säger ifrån?

Det borde finnas utrymme för något som kallas BÅDE OCK ! Del i makten men också en kreativ grön rörelse som trycker på.

Förlåt, men menar ni allvar?

Jag läser dagens inlägg på DN-Debatt av finansminister Magdalena Anderssons (S) och biträdande dito Per Bolund (MP). Och jag förvånas... Nej, förresten det gör jag inte. Vad är det egentligen de skriver? Hur tänker en rödgrön regerings främsta ekonomiskpolitiska företrädare? 

Deras text finns i svart, mina kommentarer i rött. Ni får själva bedöma statusen på våra inlägg. Det kanske är jag som är helt bombad. Vilket ju vore bättre än att de som leder finansdepartementet är det. Så till texten. Deras i svart, mina kommentarer i rött:


Om några veckor lägger regeringen fram budgetpropositionen för 2016 till riksdagen. Herregud, jag bävar.

Vi gör detta i ett tufft offentligfinansiellt läge. Och det där med att hushållens skulder tillåts öka - bland annat genom att regeringen håller fast vid ränteavdragen - som ett sätt att upprätthålla den ekonomiska tillväxten är väl inte lämpligt att nämna just nu förstås.

Konjunkturen i svensk ekonomi väntas ljusna ytterligare de kommande åren genom att vi tar ytterligare steg upp på listan över länder där man per capita gör störst ekologiska fotavtryck - förra regeringen lyckades pressa upp Sverige från trettonde till tionde plats på världsrankingen! men staten dras fortfarande med stora underskott, som är en följd av den förra regeringens omfattande ofinansierade reformer vilket främst var de skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag som den nuvarande regeringen inte vågar ge sig på trots att de var emot varje steg när de togs.

Under det förra året gick den offentliga sektorn i Sverige med 75 miljarder kronor i underskott. Detta motsvarar cirka 10.000 kronor för varje vuxen svensk. Och så kan vi då lägga på hushållens skuldökning som blivit en följd av bland annat de räntebidrag som sossarna, liksom borgare, älskar att förse oss i en ganska gyllene medelklass med. Bidrag som inte behövs för överlevnad kostar mer för det offentliga än det som förr kallades socialbidrag.

När finanskrisen inleddes 2008 var en expansiv finanspolitik motiverad för att dämpa krisens negativa effekter på Sverige (var det MP:s dåvarande uppfattning?) , men den förra regeringen fortsatte att låna cirka 20 miljarder kronor till nya skattesänkningar varje år trots att konjunkturläget förbättrades. Skattelättnader som de rödgröna så gärna behåller nästan helt - och till och med vill bredda så att även pensionärer får lika stor skattesänkning. Det var inte en hållbar politik. Är inte.

För att få plus och minus att gå ihop krävs nu både inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar. Detta innebär flera tuffa prioriteringar och obekväma beslut, det ryktas om fyra öre mer, plus moms, i bensinskatt än vad som planerades men det är så man tar ansvar.

Steg för steg ska underskotten minska. Och steg för steg skall konsumtionen öka med lånade pengar så vi kan klättra på listan över de länder som per capita gör störst ekologiska fotavtryck i världen. Heja!


Sverige står inför tre stora framtidsutmaningar. Om ni tror att de är de enda framtidsutmaningarna så är ni tyvärr både blinda och döva. (Ni vanliga kommentatorer som nu tänker kasta er över för att tala om flyktingar och invandring kan låta bli, vi vet vad ni tycker redan - det finns system och strukturer som krackelerar såväl med som utan snabb befolkningstillväxt).

Fler måste jobba att vi ska kunna säkra vårt välstånd jo, så är det om man utgår från att det är skatt och avgifter på arbete som skall finansiera välståndet - men varför skulle det vara så? och stärka människors makt att forma sina egna liv jaha, men då vore det väl rimligt att höja grundavdraget rejält så att låginkomsttagare ges mer av denna makt.

Utvecklingen i skolan måste vändas så att alla människor får en bra start i livet och så att vi säkrar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Och med detta menas att skolan skall fostra arbetskraft som när den kommer ut är onödig eftersom allt mer av det vi dag gör kommer att göras av robotar i framtiden - en bra skola får människa att växa som människor men även denna regering ser barn som blivande ekonomiska varelser som skall vara duktiga löpare i det ekonomistiska hjul som håller igång ett system som ändå kommer att krackelerar. 

Klimatutsläppen måste minska för att det ska vara möjligt även för våra barn och barnbarn att leva ett gott liv. Men vänta nu! Regeringen gör ju inte ett dyft för att utsläppen beräknade utifrån vårt konsumtionsmönster skall minska, hur kan våra barn och barnbarns situation blir bättre om vi minskar utsläppen i Sverige men ändå ökar utsläppen globalt genom vår konsumtion?

I höstens budget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, kommer vi att ta oss an dessa framtidsutmaningar genom att investera i det som bygger Sverige starkt. Yes!

1. Vi börjar med jobben. Tror jag det. Ni vill ju skapa jobb, smaka på det... Skapa jobb.  Krig skapar jobb, konsumtion över alla breddar skapar jobb... Med teknisk utveckling kan vi minska mängden arbete, varför är ni emot det?

Den svenska arbetslösheten är hög ur både ett historiskt och internationellt perspektiv. Jo, och det beror bland annat på att ni har för er att den lagstadgade normalarbetstiden på 40 timmar i veckan är en naturlag som är oberoende av teknisk utveckling. 

Att så många svenskar går arbetslösa är ett slöseri som hindrar vår ekonomi från att växa men vänta nu, ekonomi betyder hushållning... men det är förstås inte det ni menar, utan ni menar att  omsättningen skall öka, att volymerna skall öka men det är också ett socialt problem då ett jobb i många fall är en förutsättning för att vara självständig och fullt ut kunna delta i samhällslivet det beror faktiskt på hur grundtryggheten ser ut och vad man menar med självständig - pensionärer är ju arbetslösa men jag känner en hel drös som anser sig äntligen få vara självständiga och fullt ut få tid att delta i samhällslivet...

En av regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten varaktigt givetvis genom att hålla hårt på den naturlag som anbefaller att heltidsnormen är 40 timmar i veckan och att öka sysselsättningen det finns sysselsättning i den där civila sektorn, har ni inte fattat det? Bosse är ideellt arbetande körledare och tränar knattar i volleyboll, Stina tar ett jätteansvar för ekonomin i ett ännu kvarvarande föräldrakooperativ - de är formellt arbetslösa, men gissa om de har sysselsättning.

Att bekämpa arbetslöshet och utslagning är centralt i ett jämlikt samhällsbygge. Varför inte så här: Att skapa förutsättningar för goda liv är centralt i ett jämlikt samhälle.

Trots att arbetslösheten är hög är antalet lediga jobb fler än någonsin. Jo, bland annat beroende på att politiker fått för sig att alla skall bli akademiker och facket lobbat för att minska utbildningsplatserna för t ex läkare i akt och mening att få upp lönerna.

Förutom åtgärder som stärker den svenska ekonomin generellt krävs därför betydande åtgärder för att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Men för i helvete, kom inte dragande med nya förslag om privata coachföretag som bara ser penningpåsen som den arbetssökande kommer med.

Regeringen kommer i dag att presentera ett jobbpaket på totalt cirka tio miljarder kronor per år. Jobbpaket? Javisst ja, regeringens främsta mål är att skapa jobb, vilken tur att järnvägen är usel och bostäderna för få... Vilket helvete det varit för en regering vars huvudmål det är att skapa jobb om samhället fungera bra!

Tillsammans utgör dessa satsningar viktiga delar av Sveriges nya jobbagenda: Investeringar i bostäder och infrastruktur – vilket skapar jobb när vi bygger, stärker tillförlitligheten i företagens transportvägar och gör det möjligt för människor att flytta och pendla dit jobben finns. Och det där med regionalpolitik, som får jobben att flytta till människor, är inte aktuellt förstår jag, så det är bara att fortsätta borgarnas politik.

Investeringarna i järnväg och energieffektiva bostäder bidrar också till att minska klimatutsläppen. Hmmm... låter ju fint men det är allt så att investeringar i järnväg och bostadsbyggande kräver cement, betong, råvaror, transporter och väldigt mycket fossil energi. Ska vi nu vara ärliga så är det så att även bra investeringar ökar utsläppen under den tjugoårsperiod de kommer att pågå.

En aktiv näringspolitik – för jobb i hela landet, fler innovativa och växande företag och för att stärka den svenska exporten. Oj, där kom "hela landet"... Fan tro´t.


Investeringar i kunskap och matchning – genom ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och Komvux kanonbra samt viktiga fint ord matchningsåtgärder för långtidsarbetslösa och människor med svaga förutsättningar på arbetsmarknaden. Hur vore det att åtminstone komplettera detta med att försöka skapa en norm om att man är att betrakta som människa även om man är arbetslös genom att sluta tala om "utanförskap"? Varför inte ha som mål att människor skall få goda liv? Helt enkelt - ta ett djupt andetag, Maggan och Per -  avdramatisera lönearbetet lite grand!

Genom en bättre konjunkturutveckling i omvärlden jisses, vet ni vad som händer om en vecka? och regeringens reformer förväntas cirka 150.000 människor komma i arbete smaka på det begreppet: "komma i arbete" och fundera på vilken människosyn som ligger till grund för att man kan komma på sådana uttryck under de kommande två åren ska vi slå vad att så inte blir fallet?

Den svenska arbetslösheten kommer därmed falla betydligt och når i finansdepartementets senaste prognos 6,2 procent år 2018. Vilket betraktades som massarbetslöshet för inte alltför många år sedan... För övrigt: det är som om finansdepartementet inte vill låtsas om att det finns mer än 20 miljoner arbetslösa inom vår gemensamma arbetsmarkand: EU. Där finns människor som gärna tar jobb som byggnadsarbetare och rallare när regeringen nu skall satsa på järnväg och bostäder.

Vid sidan av jobben så kommer vi under de närmsta veckorna också att presentera förslag för att vända resultaten i skolan sent, ska inte säga ett ord om de där hundra dagarna som utbildningsministern nämnde före valet  och för att Sverige ska ta sig an klimatutmaningen ska bli jättespännande att se hur planen ser ut för att minska de verkliga utsläppen - det är fånigt att stoltsera över de minskade utsläpp inom Sverige som blir följden av att jordbruket läggs ner och importen av mat ökar - eller att mopedresan till faster Agda ersätts med en flygresa till Thailand (utrikesflyg räkans inte in i den statistik som regeringen helst använder sig av).

2. Utvecklingen i skolan är allvarlig. Här finns en text om inte är mycket att kommentera.
 
3. Världen står inför ett vägskäl för att klara klimatomställningen och nå tvågradersmålet. Inför toppmötet i Paris i höst behövs länder som tar på sig ledartröjan. Och det skulle vara Sverige som, om vi för ett ögonblick skall vara helt ärliga, i realiteten snarast ökat sina utsläpp per capita än minskat dem. Att Magdalena Andersson, som sosse, vill förneka de reella utsläppen är en sak, men Per Bolund, som miljöpartist, borde hålla sig för god för sådant.

Klimatomställningen är inte en belastning utan innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företag när hela världen ställer om. Men snälla, sluta med det där floskelsnacket. Det blir en belastning om vi menar allvar. Jag är så trött på förnekandet!

Att ta ansvar på hemmaplan är att visa ledarskap globalt. På hemmaplan släpper vi ut cirka 5 ton koldioxid per person och år (förmodligen mindre än så), men som sagt, vad hjälper det när vår konsumtion medför att våra utsläpp per capita är mer än de dubbla. Ska det vara så svårt för en politiker att säga som det är? (Ni vanliga kommentatorer som nu tänker kasta er över för att tala om flyktingar och invandring kan låta bli, vi vet vad ni tycker redan).

Vi kommer att presentera förslag som underlättar för företag, kommuner och enskilda att välja det klimatsmarta alternativet. Jag är ledsen, men det finns inte så många "klimatsmarta" alternativ - till och med investeringar i solceller som gör att hushållen sparar pengar medför problem eftersom de sparade pengarna kommer att användas på något annat sätt, te x en extra långresa med flyget. Vi har det som kallas rekyleffekten. Det vore så trevligt om etablerade politiker orkade med att föra ett seriöst samtal med medborgarna istället för att dölja de oerhörda dilemman som finns. Och ni ska veta, bästa läsare som kommit ända hit, att oviljan beror på att man inte förmår att tänka bortom idén om evig ekonomisk tillväxt.

Vi löser inte matchningsproblemen på arbetsmarknaden, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. Bättre med långsiktiga?? För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur för fler jobb, i kunskap och konkurrenskraft och i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Yes, halleluja kamrater, medborgare, bröder och systrar! Jag återkommer i en längre artikel med några av de stora systemutmaningarna - som krävs oavsett befolkningstillväxt - inom kort.

Magdalena Andersson (S), finansminister
Per Bolund (MP),
biträdande finansminister
Birger Schlaug, avdankad politiker verksam före modern tid.

Mera ansvar, mindre sex


Jämställdhet ger bättre sex, läser jag i SN. Ju mer männen i förhållanden tar ansvar för barnen, desto nöjdare blir kvinnorna med sina sexliv, säger amerikanska forskare, som genomfört en studie i ämnet. Mannen från förr, den där som ägnade sig åt jobbet på dagen och sina egna intressen på kvällen och som inte deltog i skötseln av barn, hem och mat, han fick inte ligga särskilt ofta, kan man gissa då. I alla fall inte lika ofta som han hade kunnat få, om han begripit bättre. Men sådana män finns det ändå gott om fortfarande.

Nu är det ju inte bara frekvensen, som räknas. Kvalitet slår kvantitet och det lär gälla sexlivet också. Om jämställdheten gått framåt i Sverige på senare år, borde den amerikanska studien betyda att svenskarna har ett bättre sexliv nu än de hade förr. Tja, så kanske det är. Lite öppenhet kanske bidrar också. Men de flesta som gifter sig, skiljer sig, åtminstone en gång. De flesta sambor delar på sig och finner nya partners. Vad säger det om sexlivet? Att det fungerar knackigt och är orsaken till att relationer tar slut eller att det fungerar väl och underlättar partnerbyten. Ingen aning. Det finns många frågor att genomföra studier om. Att mer jämställdhet ger bättre förutsättningar för bra sex, behöver man knappast någon studie för att begripa. Eller, uttryckt på ett annat sätt, ett snedfördelat ansvar för barn, hem och hushåll, är knappast världens bästa afrodisiakum. Vem blir sugen på sex av att ensam sköta barn, diska, dammsuga och handla mat?
__________

MP Varberg söker namn till valberedning !


MP har i sina stadgar i Varberg att det ska finnas ett organ som kallas valberedningen.

Det är ingen lätt uppgift och kan tidvis bli kontroversiell om man själv aspirerar på uppdrag.Det gäller då att se till att ha flera i en valberedning än två för att inte problematiken ska uppstå.

Sedan 1 mars har det funnits ett vaccum att INGEN är med i valberedningen i MP Varberg.Ändå har det nominerats namn till en anonym mp-adress till de fyllnadsval som ska ske på ett extra årsmöte 26/8.

Frågan ställer sig då? Behövs det en valberedning om det ändå finns förslag på namn och vilken roll ska valberedningen ha om dess förslag inte tas på allvar och har ersatts av en anonym mp-adress administrerat av någon i styrelsen?

Valberedningen är ett självständigt organ med egna regler, styrelsen har andra uppgifter.Men när jag ifrågasatt detta att styrelsen sammanblandas med valberedandet får jag höra att jag inte är konstruktiv.

Är stadgarna det om de inte efterlevs och ingen vill sitta i MP Varbergs valberedning av någon anledning?

Det är illa nog att hela kf-gruppen i MP Varberg inklusive förste ersättare satt sig i styrelsen. Alla med kommunala uppdrag dessutom i nämnder och styrelser.

På något sätt känner jag att det börjat uppstå en maktkoncentration som inte känns långsiktigt hållbar och där mångfalden fått ge vika.

Lugn det kommer mera

Börsras. Lugn det kommer fler. Hela systemet bygger på lösan sand. Istället för att bygga en robust ekonomi så byggs en hitte-på-ekonomi. Istället för att se till att det finns nationella och regionala skyddsmekanismer bygger man ett så sammanvävt komplext globalt system att darrningar på ett ställe fortplantar sig som en tsunami. Jag har skrivit det förr, i själva verket ända sedan mitten på 90-talet.

Så lugn, det kommer att bli värre. Innan man begriper vad ekonomi är, innan finansjoddlarna inte längre tillåts joddla på andra ställen än i väl isolerade rum. Då, och först då, kan tillstymmelse till robusthet börja byggas.

Ge mig ett enda skäl till varför de system som man i total naivitet byggt upp inte skulle utsättas för bristningar och till slut kollapsa. Dina digitala siffror är inte så mycket värda IRL. Tyvärr kan man inte äta dem, inte ens ta på dem, inte ens garantera att de finns kvar imorgon. För det är bara siffror, tal som blåses upp av känsloyttringar och imploderar när det där som kallas IRL ger sig till känna.

Så lugn, det blir värre de närmaste femton åren. Det bästa man kan lära sig är att inse att det finns ingen trygghet i siffror.

Idrotten borde ta sitt ansvar


Sporten lever sitt eget liv ibland. Idrottsintresserade påstår att sport och politik inte hör ihop, vilket skulle betyda att sporten varken ska eller bör ta politisk ställning. Sporten skull genom sin blotta existens i stället minska motsättningar och elände. Det är verkligen inte hela bilden.

Svenska lag deltar glatt i turneringar i diktaturländer, ibland därför att gränsdragningarna är svåra men ofta utan ställningstaganden alls. En enskild tävlande, som hade målade naglar till stöd för en humanistisk synpunkt under OS i en homofobisk diktatur, kritiserades i idrottskretsar men inte Putin & co.

Fusket inom olika sporter har länge varit ett hett ämne. Senaste nyheten är en huvudperson i friidrotts-VM, som åkt fast två gånger för dopning och stängts av men ändå kunde springa final på 100 meter som en av favoriterna och belönas med medalj. Trots att ingen på allvar tycker att dopning ska få förekomma. Det är som ett skämt. Hur ska en sport kunna behålla sin trovärdighet med sådana regler.

Cykelsporten verkar för länge sedan ha givit upp all kamp mot dopning, om den någonsin funnits. Hemska reportage om både föregående och pågående dopning vid stora tävlingar talar ett tydligt språk. Längdskidåkningen har stora problem. O.s.v.

Det här är bara några av många exempel.

Att det finns otroligt mycket pengar inom sporten och att idrottsmän återfinns bland världens mest välbetalda personer, må vara en förklaring till mycket av eländet men ingen ursäkt. Det börjar bli dags för många idrotter och sporter att vakna upp till dagens politiska och ekonomiska verklighet. Fusk och elände förekommer i alla delar av dagens samhällen men idrotten har med sina möjligheter och sin genomslagskraft ett tungt ansvar.

Konsekvenser av Trönningeprojektet skjuter på andra nödvändiga satsningar i Varbergs kommun !


Tidigarelägga och försena? Jag det kallas att prioritera för den som inte känner till vad det betyder.

I Varberg har "politikerna" ja det är bara SD som är oppositionsparti som inte innefattas i besluten om detta som "politikerna" gemensamt är överens om. Det senaste är att det heliga Trönningebygget samlat en NY skola och ett NYTT idrottscentrunm börjar få konsekvenser.

Nu handlar det om det som medvetet togs beslut om tidigare i våras av högsta ledningen ksau i Varberg.

"I investeringsplanen för de närmaste åren finns det planer på ett flertal byggen av skolor och förskolor i Varbergs kommun. När den presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i våras gavs barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag och en bedömning av vilka investeringsprojekt som skulle kunna skjutas fram i tid. Nu har förslaget kommit."

Byggplaner

I förvaltningens förslag anges dessa byggtider:

Trönninge skola 2015-2017 heligt

Vidhöge förskola 2016-2017

bortprioriterat

Bosgårdsskolan 2017-2018

Skogsbackens förskola 2017-2018

Vidhögeskolan 2018-2019

Ny förskola i Breared 2018-2019

Listan kan revideras, skriver de, utifrån platsbehov och arbetsmiljöproblematik exempelvis