”Det är dags att stänga ner kolkraften i Värtan”

Fortum KVV8 gropen, flygbild

Klimatet tillåter inte att vi fortsätter driva kolkraftverket i Stockholm. Förnyelsebara alternativ är färdigbyggda, och klimatkatastrofen som kolkraften bidrar till hotar både dricksvattnet och möjligheterna till boende i vår översvämningskänsliga huvudstad.

Nyligen släppte tankesmedjan Oil Change International en skrämmande men klarsynt rapport. Den konstaterar att ingen ny fossil infrastruktur får byggas om vi ska klara tvågradersmålet, som världens regeringar har kommit överens om genom klimatavtalet i Paris. Tyvärr vet vi ju att nya fossila projekt kommer att startas. Därför måste befintliga projekt läggas ner i förtid.

Kampen mot klimatförändringarna handlar om att snabbt stänga ner utsläppskälla efter utsläppskälla, och ersätta dem med energieffektivisering eller förnybara energikällor.

Därför bör det nu vara dags för Stockholms enskilt största klimatbov, Värtaverkets koldrivna kraftvärmeverk KVV 6, att läggas ner. Kolkraftverket har de senaste åren släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid per år, vilket är i stort sett lika mycket som trafiken i hela Stockholm.

Värtaverket är nu igång med sitt nya, biobränsledrivna kraftvärmeverk, och fjärrvärmenäten i Stockholms län blir alltmer integrerade. Sammantaget innebär detta att det är möjligt att avveckla kolpannan i Värtan. Så vad väntar vi på?

Stora delar av vår energiförsörjning är i händerna på bolag som prioriterar sina egna vinstintressen. Därför säger Fortum Värme (där Stockholms stad är delägare) att de planerar en stängning av kolkraftverket till senast 2030. Anledningen är oklar. Kanske vill företaget hämta hem den investering de gjort?

Ska vi få till en stängning här behövs det folkligt tryck i frågan. Därför kräver vi i kampanjen Noll Kol i Värtan att kolkraftverket stängs ned så snart som möjligt. Vi har startat ett upprop där vi uppmanar alla att kräva kolkraftverkets stängning, senast 2018.

Klimatavtalet som träffades i Paris i december innebär en skärpning av klimatmålen. Världen ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. Det innebär att alla gamla planer inte längre gäller. Målet är bara möjligt om befintliga utsläppskällor stängs ned i förtid.

Det innebär också att EU:s system med utsläppskrediter inte håller. Det siktar mot att de stora utsläpparna ska komma ner till nollutsläpp omkring 2050. Det är alldeles för sent. Det medger även Fortum.

Vi behöver vidta egna åtgärder för att utsläppsminskningarna ska ske betydligt snabbare än vad EU:s ETS-system medger. En sådan åtgärd är att snabbt stänga ner kolkraftverket och annullera de utsläppskrediter som inte utnyttjas.

Stockholms stads politiska majoritet har satt som mål att kolkraftverket ska avvecklas till 2020. Det är bra, men det är inte säkert att de får majoritet i valet 2018 och kan fullfölja avvecklingen av kolkraftverket. Detta tillsammans med det allt skarpare läge vi befinner oss i vad gäller klimathotet gör att vi vill driva på för en snabbare avveckling.

Under 2016 arbetar Stockholms stad med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Den strategin måste innehålla en avvecklingsplan där kolkraftverket stängs senast 2018. Dessutom måste ej utnyttjade utsläppsrätter annulleras. Allt annat vore ett hån mot stadens invånare och de framtida möjligheterna till liv i Stockholm. Skulle staden dränkas i höjda havsnivåer så är kolkraften i Värtan en bidragande anledning.

Ruben Brundell
Fossil Free Stockholm / Divest Nobel / Noll Kol i Värtan

Eva Lenke
Divest Nobel

Torbjörn Vennström
Klimataktion Stockholm

Sebastian Dawson
Jordens Vänner Stockholm

Utredning klar och levererad

Den 28 september lämnade 2015 års personalförsörjningsutredning rapporten En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) till försvarsminister Peter Hultqvist. Det har varit en intressant och oerhört givande resa tillsammans med ett fenomenalt sekretariat – under ledning av huvudsekreterare Carl van Duin och med juristen Lisa Ahlström i spetsen för det juridiska arbetet – samt en lika konstruktiv som kunnig expertgrupp. Resultatet är ett lagarbete. ph-och-annika-690

För förslagen rekommenderas läsning av rapportens sammanfattning (se länk ovan) samt Folk och Försvars seminarium om utredningens förslag, där bland andra försvarsministern och två av utredningens experter (Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör och Christina Malm, GD Totalförsvarets rekryteringsmyndighet) deltar.

Utredningens föreslagna tidsplan är ”sportig”, som en av utredningens sakkunniga konstaterade när vi ritade upp tidslinjalen, men omvärldsutvecklingen och krigsförbandens behov kräver det. Om ingen åtgärd vidtas redovisar utredningen i detalj hur konsekvenserna ser ut – och det är inte i en odefinierbar framtid effekterna slår igenom utan i högsta grad i närtid, till exempel vad avser rekryteringsbas för officerare och personalreserv. Utredningen framhåller också behovet av att hålla i och utveckla arbetet med attraktionskraft och motivation för att få individer att söka sig till och vilja anställas i myndigheten. Det vore direkt skadligt att enbart växla på pliktinstrumentet i mönstring och utbildning, utan att samtidigt stödja frivilligheten med bland annat incitament i form av studieekonomiska lättnader.

Personalförsörjningen är i högsta grad gränssättande för hur Försvarsmakten kan upprätthålla planerad operativ effekt och hur man kan tillväxa framåt, om politiken så beslutar.

För min egen del återinträder jag nu i det egna företagandet och utöver ett antal presentationer av utredningen har jag intressanta uppgifter – föreläsningar och modereringar – framför mig inom ett område som kräver gigantiska insatser av många aktörer framöver: Totalförsvaret. Jag återupptar också försvarsbloggandet och känner mig lika fri som inspirerad att lyfta fram och analysera såväl positiva som negativa beslut och ageranden hos inblandade parter, alldeles oavsett partifärg eller myndighetstillhörighet.

Med andra ord, välkomna åter!

 

 

 

Varbergs kommun frågar om sommarstugeägare vill hyra ut till nyanlända


Står ditt fritidshus oanvänt och är du i så fall intresserad av att hyra ut det? Den frågan skickar Varbergs kommun till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken.

Bakgrunden är att 201 nyanlända personer som fått uppehållstillstånd av flyktingskäl anvisas till Varberg under 2016. Alla kommuner i Sverige ska hjälpas åt att ta emot människor som fått asyl i landet, och ska tillsammans med andra myndigheter bidra till att den som är nyanländ inkluderas i samhället och på arbetsmarknaden.


Varbergs kommun har hittills i år tagit emot, och ordnat boende för, 139 personer. Det betyder att det återstår att ordna boende till 62 personer innan årsskiftet. Det är ännu inte fastställt hur många människor kommunen ska ta emot nästa år, men det blir fler än i år. Situationen är minst sagt ansträngd eftersom Varberg har en lång bostadskö och ont om lediga bostäder

- Vi gör allt vi kan för att hitta lösningar och ordna boendetill de nyanlända som anvisas till oss och som ska etablera sig i Varberg. Vi har till exempel tidigare annonserat för att uppmärksamma privatpersoner på att kommunen erbjuder hyresgarantitill den som vill och kan hyra ut ett gästhus, en sommarstuga,en lägenhet eller en del av en fastighet till en nyanländ. Nu tar vi ytterligare ett initiativ och ställer en riktad fråga till nästan 200 sommarstugeägare i Apelviken. Samtidigt vill vi självklart även välkomna andra som har möjlighet att hyra ut att höra av sig via kommunens växel på telefon 0340-88 000, säger Eva Olson, chef för serviceförvaltningen.

”Sverige kan ha tio procent solel till 2030″

stockholmshamnarplatta-tak

Solelkommissionen välkomnar Energimyndighetens nya förslag till solelstrategi, men menar att utvecklingen kan gå mycket snabbare. 

Supermiljöbloggen skrev i går om Energimyndighetens nya rapport, Förslag till strategi för ökad användning av solel (pdf),  där det uppskattas att solenergin kan komma att stå för 5–10 procent av Sveriges totala elanvändning år 2040.

Johan Öhnell, som är ansvarig för företagsnätverket Solelkommissionen och även ordförande i Solkompaniet, säger i en skriftlig kommentar till Supermiljöbloggen:

– Bra med mål, det är första gången som solelens del i den svenska energimixen kvantifieras. Vi på Solelkommissionen har satt målet till tio procent solel år 2030 - det är fullt möjligt. Det räcker med att vi bygger solel på en fjärdedel av befintliga lämpliga tak för att nå det.

Enligt Johan Öhnell är Energimyndigheten rätt ute då man i rapporten gör klart att enkla och tydliga regelverk som är anpassade till olika kundgrupper är avgörande för att få fart på utbyggnaden av solel i Sverige.

- Härligt med fokus på den viktigaste frågan, det är inte stöd utan enkla regelverk som är anpassade till kundägd elproduktion, säger Johan Öhnell. Han menar att det finns många andra bra förslag i Energimyndighetens rapport, men tillägger att han saknar förlag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel, samt förslag om rätten att flytta el mellan byggnader och olika förbrukningsabonnemang.

Siam


En kung har dött, en kung som otidsenligt nog hade politisk makt, en kung som i alla fall hade ett fantasieggande och, om man så vill, vackert namn, Bhumibol Adulyadej. Bhumibol Adulyadej kung av Siam. Det låter som hämtat från en saga. Men verkligheten är väl lite bistrare än så. Bhumibol har varit kung i Thailand, inte riktigt sedan Eldkvarn brann men så länge jag kan minnas. Thailändarna uppmanas nu avstå från sprit och festande i en månad och sörja i ett år. Jo, jag tackar, jag.

Jag vet inte mycket om Thailand. Jag har aldrig varit där och brukar inte ens äta thaimat. Jag tror att den thailändska militären använder sig av kungamakten för att stärka sin ställning. Kungamakten har enligt, enligt folk med rätt färg på skjortorna, haft en stabiliserande roll i landet. Kanske det.

Hur som helst, är Thailand ett populärt turistmål. För mig står det dock rätt långt ner på önskelistan över nya resmål. Tror knappast det blir någon Thairesa för vår eller min del.

Vem brinner?

"Vi har ingen Donald Trump i Sverige. Tacksamt. Å andra sidan har vi ingen Bernie Sanders heller. Vi har överhuvudtaget inte några politiker som kan få hjärtan att brinna. Vem brinner för borgerlighetens tankegods? Vem brinner för socialdemokratiskt förvaltande? Vem brinner för gröna språkrör som är så visionslösa, räddhågsna och utslätade att en grå vägg känns radikal i jämförelse?"

Utdrag från veckans ledare i ETC Helg. Hela texten finns här.

USA-valet: Försvara inte Clinton bara för att Trump är en komplett galning!

Donald Trump anklagar valet för att vara riggat, att valsystemet är korrupt och ohederligt. Detta får ett antal svenska journalister att reagera genom att snarare ge sken av att valsystemet inte är korrupt och ohederligt... Men vänta nu, viss kritik av det amerikanska valsystemet bör man väl ändå kosta på sig. trots att man i just det fallet kan hamna i utkanterna av Trumps argumentation.
 • USA har ett system som är riggat för två partier
 • man har ett valsystem som gett Demokraterna och Republikanerna rätt att bilda en egen organisation som arrangerar valdebatterna på sådant sätt att några andra partiet i praktiken inte tillåts
 • man har ett system som bygger på att kapitalstarka särintressen finansierar de två stora partiernas valkampanjer
 • man har ett system där insynen i vem som köper sig rätten att påverka inte syns
 • det demokratiska partiets elit och administration missgynnade Clintons motpart Bernie Sanders
 • det demokratiska partiet har riggat internt genom att ha "superdelegater" som kan avgöra vem som blir partiets presidentkandidat
 • delstaterna ges möjlighet att försvåra registrering för sådana som  man anser ha potential att rösta "fel"
 • valhemlighet och den registrering (till ett visst parti) som krävs för att få rösta - hur går det ihop? 
 • den amerikanska modellen har aldrig varit tänkt att fungera demokratiskt; grundarna ville ha en "republik", men inte en demokrati eftersom man ville "undvika pöbelvälde". Därav lever kravet på registrering kvar. Valhemligheten är större i länder som knappast förknippas med utvecklad demokrati.
 • rösträtten är inte allmän på det sätt som i t ex Sverige
Så kom inte och säg att det amerikanska valsystemet är schysst, demokratiskt, fritt från korruption och alls inte riggat. Det ÄR riggat. Inte på det sätt Trump tycks mena, men på ett sätt som är ovärdigt en demokrati.

Det är minst sagt magstarkt att svenska medier, som bevakar presidentvalet som om det vore vårt eget val, har så svårt för att kritiskt granska hur det ser ut.

Dessutom verkar man ha oändligt svårt att ge utrymme för kritik av Clinton, som ju har uppfattningar som i andra sammanhang i svenska medier med rätta kritiseras hårt:
 • Erdoğan fick berättigad kritik när han vädrade tanken på dödsstraff - Hillary Clinton kommer undan kritik trots att hon stöder dödsstraff.
 • Vänstermedier, som med rätta kritiserat de borgerligas vurm för välfärden, har inte med en min kritiserat Clinton för hennes stöd till nuvarande privatiserade vinstsyftande fängelser.
 • Putinregimen kritiseras med rätta ständigt för att brutit mot folkrätten - och därmed ha destabiliserat världen - genom att angripit Ukraina, men få i svensk mainstreammedia orkar med att analysera Hillary Clintons brott och destabilisering genom angreppet på Libyen, och stödet till kriget mot Irak, som ställt till än mer kaos genom att föda fram allt mer terrorism.
Att Donald Trump är en katastrof på alla möjliga sätt borde inte legitimera Clinton som något sorts bra presidentkandidat. Jag är övertygad om att Clinton blir en president som kommer att ställa till mer elände i världen än vad de flesta av oss som skräms av tanken på Trump som president kan tänka sig.

Den som är motståndare till det onda behöver sannerligen inte vara god. Svensk debatt har en historia som är förskräcklig när det gäller att utmåla fienden till det onda som något självklart gott - praktexemplet är väl den förskräckliga Falun Gong-rörelsen som så naivt i årtionden utmålades som något oerhört fint bara därför att man vara avskydd av den kinesiska regimen.

Tyvärr: världen blir inte bättre med Clinton, om än kanske mindre illa åtgången än med Trump. Men inte ens det är faktiskt säkert. Så håll inne med hyllningarna! Inte ens det goda argumentet att Clinton blir den första kvinnan på presidentposten väger tungt i relation till hennes utrikespolitiska historia.

Greenpeace stämmer den norska staten

Artis

Idag stämde Natur og Ungdom och Greenpeace den norska staten för att de tillåter ny oljeborrning i Arktis.

Norge har gett 13 bolag nya licenser för att borra efter olja i Barents hav i Arktis, bland annat Statoil och svenska Lundin Petroleum. Sedan 2014 har landet en grundlagsparagraf som säger att myndigheter ska värna om naturen och miljön för framtida generationer, och nu ska lagen enligt Greenpeace prövas i rätten för första gången.

Norge var ett av de första länderna att ratificera klimatavtalet från Paris, men avtalet hann inte ens träda i kraft förrän norska staten valde att öppna för ytterligare oljeborrning. Det visar på ett monumentalt hyckleri, skriver Truls Gulowsen, chef för Greenpeace Norge i pressmeddelandet.

"Vi är generationen som kan stoppa olja".

Samtidigt startar organisationen en namninsamling för att lämna in till domstolen. I skrivande stund har över 22 000 personer skrivit på.


I grundlagsparagrafen står det att:

“Var och en har rätt till en miljö som säkrar hälsan och till en natur vars produktionskapacitet och mångfald är bevarad. Naturresurserna skall disponeras utifrån långsiktiga och allsidiga överväganden vilka ska skydda denna rätt också för framtida generationer. Statens myndigheter skall vidta åtgärder för att implementera dessa principer.“

Höstresa till Västernorrland

I iksdagshörnan

I går var det återigen dags att sätta sig på tåget mot Västernorrland. Jag är ju inte bara riksdagsledamot för Värmland. Jag har också förmånen att vara fadder för Västernorrland (som inte har någon egen MP-ledamot i riksdagen). Det innebär att jag som riksdagsledamot får träffa medlemmar och göra studiebesök i två valkretsar, vilket är jättebra.

Jag började, som ofta, med att sitta i riksdagshörnan på kulturmagasinet i Sundsvall och svara på Sundsvallsbornas frågor. Det var frågor kring allt ifrån beskattning av bilar till regeringsfrågan.

”Kommer miljöpartiet att behövas i regeringen efter nästa val. Nu tycker jag alla partier pratar miljö- och klimat” var en fråga jag fick. Och den är ju lätt att svara på: Prata är en sak, att driva igenom politik som gör skillnad i verkligeheten en annan” Därför behövs vi i regeringen och i alla de kommuner och landsting vi sitter med och styr.

Vi är ju faktiskt med och styr i majoriteten av  landstingen. Ett av dem är Västernorrlands. Jag och Birgitta Skoglund, politisk sekreterare för miljöpartiet i Sundsvall, tog bussen upp till landstingshuset i Härnösand för att träffa landstingsrådet Eva Andersson (MP) som i många år drivit miljö- och energifrågorna där. Vi fick en spännande dragning av henne och Jan Lindberg, energicontroller på landstinget, av alla de åtgärder som lett till att landstinget är på god väg att nå sitt mål om halverad energiåtgång per kvadratmeter. Många av de stora investeringarna har skett med statligt stöd, bland annat de tidigare LIP och KLIMP-stöden. Och att det var nödvändigt med det statsstöd för att politikerna ska våga ge sig in på nya nydanande projekt var Jan Lindberg tydlig med.

Sjukhuset i Sundsvall får t ex sedan år 2000 all sin kyla från snö som förvaras under flistäcke långt in på sommaren utanför sjukhuset. En investering som minskat energiförbrukningen till 90 % och en innovation som fått efterföljare både i Norge och Japan.

Vi diskuterade regeringens nya klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet, och stöd och regler kring solenergi. Jag  fick kloka synpunkter i medskick från Eva och Jan. Landstinget har satsat mycket på solenergi och är en dem som riskerar att bli beskattade för den el de själva använder  enligt de regler som regeringen lagt, men som nu ses över. Jag fick också med mig synpunkten att det borde vara mer pengar inom Klimatklivet som går till energieffektivisering. För självklart är det så att det är den insparade kilowatten som ger allra mest miljö- och klimatnytta.

Diskussionen kring den så kallade solskatten fortsatte även på kvällen då jag träffade MP Sundsvall under avslappnade AW-former och berättade om regeringens budget. Vi diskuterade också allt det vi har genomfört i regeringen under två år och vad som är viktigt att genomföra de kommande två.

Träffar landstingsrådet Eva AnderssonI landstingshuset i Härnösand. Där har de värmlandskonst på väggarna...

Träffar landstingsrådet Eva Andersson i landstingshuset i Härnösand. Där har de värmlandskonst på väggarna…

 

Inför lag mot sexistisk reklam

En motion som jag trodde skulle ha rönt mer uppmärksamhet under allmänna motionstiden är den motion jag lagt tillsammans med Annika Hirvonen Falk, Åsa Romson och Stina Bergström om att införa en lag mot sexistisk reklam. Motionen riktar sig inte bara mot de mest iögonfallande sexistiska budskapen men mot könsstereotypa roller över huvud taget. Och det är inte bara kvinnor som objektifieras i reklam. Mansrollen är påfallande snäv och maskulinitetsnormerna destruktiva. Det underliggande budskapet gentemot både killar och tjejer är ”du duger inte som du är”. Det påverkas oss vare sig vi vill eller inte. Att många unga tjejer känner sig otillräckliga och vill göra om sig är inte att förvånas över. Inte heller att den psykiska ohälsan bland unga killar nu ökar rekordsnabbt.

Idag är det är möjligt att anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO), branschens eget självregleringsorgan sedan 2009. De kan i sin tur fälla företag, men inte utfärda några sanktioner. Länge har det funnits en förhoppning om att branschen ska kunna ta ett ökat ansvar och att det ska kunna räcka. Men även om enstaka företag utmanar invanda könsroller i sin reklam går det för långsamt, om ens åt rätt håll.
Sverige är idag det enda landet i Norden som inte har en lag mot könsdiskriminerande reklam. En lagstiftning löser förstås inte alla problem, men är en tydlig och viktig markering. I Sverige har vi ett regelverk när det gäller reklam och det finns viss typ av reklam som inte är tillåten enligt marknadsföringslagen. Vi har också strävat mot allt tydligare diskrimineringslagar. Det är rimligt att nu ta nästa steg och också lagstifta mot könsdiskriminerande reklam i det offentliga rummet!

Hela motionen finns här.

Ny rapport lyser upp vägen för svensk solenergi

bapv-solar-facade

Igår presenterade Energimyndigheten sitt förslag för hur svensk solenergi ska gå från ord till handling.

I den nya rapporten uppskattar Energimyndigheten att solenergin kan komma att stå för som mest tio procent av vår totala elanvändning år 2040. Siffran kan tyckas blygsam, men bör för bästa effekt ses i förhållande till dagens situation i vilken solenergin står för endast 0,08 procent av vår totala elanvändning. Ökningen är dock inte att uppnås utan lite hjälp på traven.

Enligt Energimyndighetens Zinaida Kadic beror avsaknaden av en svensk solrevolution inte bara på vårt geografiska läge, utan på grund av solpanelens gamla ärkefiende - krångliga regelverk och en förödande byråkrati.

Ett av förslagen som nu har lämnats till regeringen pekar på initiativ som underlättar för investeringar. Ett exempel är solROT-avdrag, ett skatteavdrag som, förutom att nöjt rulla runt på tungspetsen, skulle förkorta och förenkla processen för de som vill börja tillverka sin egen el.

Energimyndighetens rapport är en del i kraftsamlingen för att uppnå de mål som satts för Sveriges fossilfria framtid.

Det går bra för Varberg och majoriteten är överens om budgeten 2017 !

När Hallands Nyheter presenterar Alliansen + MP:s förslag till budget i Varberg verkar det vara lite halvdant rubriken Societetsparken får vänta är lite märklig gällande en budget på 3 miljarder.

Går man sedan in på bostadsmålet färdiga bostäder så verkar det som kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) ojar sig över alla som överklagar. Det vore bra om majoriteten slutar att drömma utan förhåller sig till realiteter i fortsättningen. Det mår vi alla bäst av i ett för övrigt välmående Varberg.

Ska vi säga nånting om budgeten allmänt är det framtagandet av förslagen i nämnderna som är det stora arbetet. Därefter ska förslag ställas samman och prioriterar ska göras och en viss ekonomisk balans ska hållas.

Jag tycker det är synd att inte alla partier bereds plats i budgetberedningen. Jag hade en motion uppe om detta för exakt ett år sedan för behandling i kommunfullmäktige. Nu är det inte så utan allt sammanställs i kommunstyrelsens arbetsutskott där bara S, M, C och MP har företrädare.

Alliansen men saknar företrädare har MP som ingår och L och KD som har insyn genom träffar på måndagarna ihop i majoritetsgruppen. S ingår i budgetberedningen men brukar låta majoritetspartierna presentera sitt förslag först i ksau (kommunstyrelsen arbetsutskott) och själva invänta kommunstyrelsen för att få maximal publicitet.

Andra partier som SD har genom åren aldrig lagt något eget budgetförslag i Varberg och förra året överraskade de med ett eget budgetförslag. DEtta budgetförslag blev sedan fokus för kommunfullmäktigemötet som antar budgeten så vi får se vad de hittar på i år.

Partier som V brukar ibland och ibland inte lägga avvikande förslag men i slutändan står dessa närmare S. SPI lägger inga egna budgetförslag och brukar avstå i budgeten men överaskade förra året genom att stödja majoritetsbudgeten utan några invändningar.

Axfood satsar på solceller

92d7ddcf617dee33-800x800ar

En direkt konsekvens av att regeringen backat vad gäller skatten på solel.

I dag meddelade Axfood att företaget vågar investera i solceller igen.

– Vårt mål är att fortsätta utbyggnaden av solceller på så många tak till våra Willys och Hemköpsbutiker runt om i landet där det är praktiskt möjligt och där fastighetsägaren också tillåter att vi gör det, säger Anders Strålman, Axfoods vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

I somras när regeringen införde en skatt som drabbade den som har en eller flera solcellsanläggningar på sammanlagt 255 kW kallade Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, skatten för en "idiotskatt". Men regeringen backade snabbt i frågan och i september sa klimatminister Isabella Lövin (MP) till Supermiljöbloggen:

- Regeringen kan nu vara tydlig med att vi kommer att göra allt för att den här skatten ska försvinna – eller om vi inte hittar den lösningen, men det är vår ambition, så ska den ned till en absolut miniminivå.

I regeringens budgetproposition (pdf) för nästa år står också följande skrivning att läsa:

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv och regeringen fortsätter att stimulera utbyggnaden av solceller. Regeringen ser också skyndsamt över förutsättningarna för att skattemässigt gynna solenergi, i synnerhet den el som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt.

– Vi tolkar det som att regeringen tänkt om när det gäller solskatten. Därmed kan vi återuppta de planer på utbyggnad vi hade tidigare, säger Åsa Domeij, i pressmeddelandet.

 

 

Cirkulär ekonomi ger inte tillväxt

http://www.gronomstart.se/
Det är dags att klä av föreställningen att cirkulär ekonomi innebär att vi kan upprätthålla ekonomisk tillväxt utan påfrestning på miljö, klimat och framtid. I tankesmedjan Grön Omstart skriver jag följande:

"Cirkulär ekonomi då? Ja, det är bra. Återvinning, återbruk, hyrprinciper snarare än köpprinciper. Men tillväxt av den cirkulär ekonomin innebär inte detsamma som ekonomisk tillväxt. Det innebär bara att delar av den befintliga BNP- innehållet skall bytas ut mot något mindre skadligt. Vi kan likställa årets BNP med en tunna fylld med vatten – det grumliga vatten som finns där skall bytas ut mot något mindre grumligt, men det leder inte till att tunnan växer."

Hela essän här.

Datorer, pc:ar, mobiler, surfplattor, nätverk…


En smartphone måste man ju ha. Det kan ju ringa någon när som helst. Och lusten att googla något kan komma på hastigt. Och på tåget eller bussen kan man facebooka, messa, spela spel eller twittra. T.o.m. småbarn har smartphones nu för tiden. Man kan möta barnvagnar, där barnen sitter med smartphones i händerna. Undrar hur många procent av passagerarna på den genomsnittliga tunnelbanevagnen, som sitter och hänger med näsan över mobilen. 50 kanske.

En eller ett par datorer måste man ju också ha, t.ex. en stationär dator i kontorsrummet hemma och en laptop för användning utanför hemmet. Mångas arbete förutsätter datorstöd i hemmet och då kan det behövas fler, liksom i familjer med barn och unga som spelar datorspel. Jag vågar gissa att det finns ett par datorer i de allra flesta någorlunda välbärgade familjer. Det finns mycket man kan göra med datorerna, mejla, surfa, skapa dokument, spara foton, spela spel, se på film, skajpa, facebooka, blogga o.s.v.

Sedan ska det kanske till en pad också eller padda eller läsplatta eller vad de kallas. Paddan fyller kanske inte så många funktioner som inte redan finns i de andra datorerna, i alla fall inte några som jag förstått utom möjligen som en ersättning för gamla tidens tidningar och böcker av papper.

Alla vill kunna koppla upp sig till NÄTET, till andra, till varandra, till molnet. Telefonerandet sköter vi ambulerande, med mobilerna, som benämningen anger. Till alla andra datorer vill vi ha fibernät, som ansluter till bostaden. En del stackare måste fortfarande nöja sig med dataöverföring via telefonledningar eller med mobilt bredband, vilket fungerar bra på vissa håll, mindre bra på andra. För just oss gäller mobilt bredband, för till oss finns ingen fiberkabel, inte ens telefonledning faktiskt. Men det mobila fungerar bra här tack vare en mast på andra sidan sjön. Dessutom pågår en utbyggnad av fibernätet, som kanske möjliggör uppkoppling även här ute på vischan redan inom något år eller två.

Datorerna och robotarna har ännu inte försetts med eget tänkande, artificiell intelligens, som det kallas men utvecklingen går vidare. Undrar om det är någon som har en övergripande koll på riskerna med datoriseringen. Det skulle väl vara MSB då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det känns av någon anledning inte helt betryggande. Jag kanske ska använda en dator, det mobila bredbandet och det allt övergripande NÄTET titta lite närmare på MSBs hemsida.

Bara naturlig försurning – hur surt är det?

Malin Sahlin, Skog

[caption id="attachment-33534" align="alignleft" width="250"]3-naturlig-forsurning Foto: Illustratör: Tobias Flygar[/caption]

Det tredje svenska miljökvalitetsmålet i SMB:s måndagsserie är Bara naturlig försurning, ett mål som skapar riktigt sura miner på SMB:s redaktion. Ännu ett mål som inte uppnås.

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Vad handlar målet om?

Svaveldioxid och kväveoxider från utsläpp orsakade av människan har lett till att marker och vattendrag blivit surare och att den biologiska mångfalden minskat i drabbade områden.

Utsläppen kommer framförallt från transport- och energisektorn. Skogsbruket har även det en betydande roll då markerna och avrinningsvattnet kan påverkas ytterligare vid uttag av biobränsle.

Vad görs?

Nationellt: I Sverige har kalkning använts under flera decennier för att förbättra tillstånden i framförallt sjöar och vattendrag. Det är en metod som har haft positiv effekt, men som löser problemen kortsiktigt då ny kalkning måste göras med jämna mellanrum eftersom utsläppen som leder till försurning fortsätter. Även kalken som används i stora mängder måste komma någonstans ifrån, vilket kan ge betydande påverkan på framförallt lokala områden kring kalkbrotten.

Till skogsmark tillförs aska från skogsenergi för att balansera upp de försurade markerna. I framförallt södra Sverige används aska där de ingående näringsämnena bidrar till att minska försurningen och täcka upp för det som tagits ut vid avverkningen. Döda träd lämnas kvar vid avverkning för näringstillförsel, likaså kan grenar och toppar lämnas på försurade skogsmarker. Skogsstyrelsen tog fram en handlingsplan för askåterföring 2015.

Biobränsle är, samtidigt som uttaget bidrar till försurning, nödvändigt för omställningen från fossila energikällor till förnybara. Utan biobränslet från skogen skulle vi troligtvis behöva använda betydligt mer fossila bränslen. Men om inte askåterföringen ökar med tiden så att uttagen balanseras kan inte bioenergin från skogen sägas vara långsiktig hållbar. Dock blir det här en delad fråga där lokala värden vägs mot globala effekter. Det som Sverige kommer att behöva arbeta mot i än högre grad i framtiden, är ett hållbart skogsbruk som i minsta möjliga mån ökar försurningen.

Även Vattenmyndigheten har lagt fram förslag till åtgärdsprogram där Skogsstyrelsen behöver utveckla underlag och rådgivning samt även kanske nya styrmedel för att minska den försurning som sker inom skogsbruket.

Globalt: Ny teknik och ändrat regelverk ska få utsläppen från sjöfarten att minska, både genom ändrat svavelinnehåll i bränslet och bättre teknik för rening av vad som släpps ut. Det har även kommit direktiv för utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar som förhoppningsvis kommer leda till mindre och renare utsläpp.

EU-kommissionens förslag till ny luftvårdspolitik har sen 2015 intensifierats. Vad resultaten blir återstår att se. Det kopplar även tätt samman med miljökvalitetsmålet Frisk Luft som SMB skrev om förra veckan.

Uppnås målet?

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder - Naturvårdsverket.

Med andra ord kommer miljökvalitetsmålet inte att kunna uppfyllas som det ser ut idag. Framförallt behövs hårdare lagar och krav på internationell nivå för att minska utsläppen från industri-, energi- och transportsektorn, då inkluderat den internationella sjöfarten.

Statusen för många sjöar har förbättrats i Sverige, tack vare framförallt kalkning. Men kalkningen är inte ett sätt att lösa problemen långsiktigt, bara dämpa påverkan på kortare sikt. Det betyder att Sverige måste jobba ännu hårdare och verkligen gå i framkant för att drastiskt minska bakgrunden till problemet, det vill säga utsläppen av försurande ämnen på både nationell och internationell nivå.

Det behövs dessutom tas fram ordentliga, funktionella åtgärdsprogram för återinförandet av näring till drabbade skogsmarker. Om askåterföringen, den metod som lyfts fram i miljökvalitetsmålet, verkligen ska fungera, krävs det ett ordentligt arbete inom hela skogsbruket. Det räcker inte att handlingsplaner tas fram om åtgärderna stannar i teorin och inte används konsekvent i det praktiska arbetet.


 Bakgrund:

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning handlar om att marken och vattnet har blivit surare genom nedfall av surt regn till följd av utsläpp från energiframställning och transport. Framförallt är det svaveldioxid (H2SO4) och kväveoxider (NOx) som har bidragit till försurningen i Sverige, även om andra ämnen spelar in.

Många sjöar, vattendrag och marker i Sverige har naturligt ett lågt pH-värde som växt- och djurliv är anpassade till. Dock påverkar människans utsläpp försurningen i den grad att pH-värdet har sjunkit till farliga nivåer. När svaveldioxid reagerar med vatten bildas svavelsyra, en syra med lågt pH-värde. Likaså kan kväveoxider reagera och bilda salpetersyra. När regnet faller ner och rinner ut i sjöar och vattendrag sjunker pH-värdet och både djur och växter får svårt att anpassa sig.

Statusen för svenska vattendrag och sjöar har blivit betydligt bättre än tidigare tack vare direkta åtgärder och minskade utsläpp av framförallt svaveldioxid. Dock återstår fortfarande mycket jobb för att nå målet som säger att det enbart ska finnas naturlig försurning.

Även markförsurning är ett problem, där framförallt skogsmarker är drabbade. Många skogsmarker är naturligt näringsfattiga, men påverkas vid uttag av biobränsle då de näringsämnen som är bundna i träden försvinner från ekosystemen istället för att brytas ner igen och återinföras till kretsloppet.

Läs tidigare artiklar i SMB:s måndagsserie:

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

Vänsterpartiet har guldläge inför nästa´val !


Vänsterpartiet har ett guldläge inför nästa val. De kan stå utanför blocköverskridande överenskommelser där MP fått utstå mycket kritik. De ingår i budgetsamarbetet när S och MP redan kompromissat sig samman.

Alliansen klarar inte av att enas och KD ligger utanför spärren i stort sett i varenda mätning. Inga partier vill ha med SD att göra och valutgången vad de får för röster ska inte spela nån som helst betydelse.

Alla vet vad vi får idag genom en röst på "vänsterblocket". Ingen vet vad som händer om alliansen blir större än rödgrönt mer än att de vill avsätta Stefan Löfven som de själva släppt fram som statsminister.

MP har visat sig vara ett lojalt och snällt lydparti i regeringen och är inga som helst problem för S. Att V skulle ingå som budgetpartner var ett krav från Alliansen för att Stefan Löfven skulle få bilda regering.

Sammanfattning: Vänstern blir vinnare för en rödgrönare regering och SD slukar borgerliga väljare i nästa val. Förlorare alla i mittenträsket där alla partier blir alltmer lika.

Delningsekonomin spås bli dominerande

Flickor, barn, dela

Göteborgsposten kallar delningsekonomin för en revolution - och finansmarknads- och konsumentministern tror att den kommer bli dominerande i framtiden. Det vore i så fall mycket goda nyheter för klimatet!

Delningsekonomin har ökat med 30 procent från förra året. Numera är det 13 procent av Sveriges befolkning som är med och delar, hyr, hyr ut eller byter saker med varandra, enligt en årlig undersökning från Nordea. Av svenska 18-29-åringar kan nästan hälften tänka sig att hyra ut sin bostad, och många kan även tänka sig att hyra ut sin bil, skriver Svenska Dagbladet.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) är positiv och tror starkt på delningsekonomin.

Det här nya ekonomiska systemet tror jag kommer att bli dominerande. För det är så smidigt att gå från det självklara i att äga till att man kan få tillgång till en bil, men slippa trasslet med att ha en egen bil, betala räkningar och byta till vinterdäck, säger Per Bolund till DI Weekend enligt Breakit.

Och det är inte bara bilar en kan dela på. Bolund berättar att han tillsammans med sina grannar har en förening där de lånar verktyg av varandra, och ett annat känt exempel på delningsekonomi är Airbnb, där privatpersoner via en hemsida kan hyra ut boende till andra.

Trots Bolunds lovord om delningsekonomin så har regeringens strategi för hållbar konsumtion kritiserats av två forskare för att inte ta grundproblemet på tillräckligt stort allvar, nämligen att vi konsumerar för mycket.

Den stora fördelen med delningsekonomi när det gäller klimatet är att när vi delar på bilar, verktyg, boende, kläder, prylar och annat så behöver det inte produceras lika mycket nytt. Till exempel en borrmaskin används i snitt bara 10 minuter totalt under hela dess livstid, vilket är ett stort slöseri. Det är helt klart på tiden att delningstrenden letar sig in i både våra hem och i våra verktygsbodar.

 

Mattias Svensson: En solskenshistoria i höstmörkret

13446093_10153748040205292_1404242141_o

KRÖNIKA: Så var sommaren slutligen över för den här gången och höstmörkret breder ut sig. Var det inte alldeles för få riktigt solvarma sommardagar i år också? Det kan förstås tyckas så på våra breddgrader, men globalt sett är 2016 så här långt det varmaste året sedan globala temperaturmätningarna startade år 1880. Varje månad under det första halvåret var den varmaste i historien, utom mars som var den näst varmaste.

Allt talar för att 2016 blir det varmaste året hittills, ett rekord som också slogs 2015, och 2014. Enligt amerikanska NASA är det också allt tydligare att det är den underliggande trenden som driver uppvärmningen. Väderfenomenet El Niño, som till viss del kan förklara tidigare års toppar, har nu avtagit, men värmen stiger ändå. Lägg till rekordsnabb avsmältning av Arktis istäcke.

För bara några år sedan hoppades många, både klimatskeptiker och andra, på en observerad temperaturplatå. Året 1998, under förra El Niño, förblev länge det varmaste i historien, även om 00-talet blev ett varmare decennium än 90-talet. Visade klimatmodellerna fel? Klarar planeten av de växande växthusgasutsläppen utan att värma planeten, försura oceanerna och smälta polarisar? Det verkar tyvärr ha varit en fåfäng förhoppning.

Nu skvallrar tvärtom smältande isar om att vår tid håller på att rinna ut.

Sommaren var dock inte helt utan solskenshistorier. I finanspressen blir intresset för förnybar energi alltmer påtaglig. Särskilt optimistisk är man om solenergi. El från solpaneler blir allt billigare, och ett flertal rapporter förutspår att detta blir en betydande energikälla framöver.

Bloomberg New Energy Finance räknar exempelvis i en rapport från i juni med ett prisfall på både solpaneler och vindkraft med 60 respektive 40 procent till 2040. Större än ett väntat prisfall på kol och naturgas på omkring 30 procent. Denna billigare el kommer att kunna försörja efterfrågan från en kommande elbilsflotta, vilket har potential att minska utsläpp från både fabriker och trafik samtidigt som människor får det bättre.

Det är en optimistisk prognos där 7,8 biljoner dollar, alltså 7 800 000 000 000 dollar, investeras i förnybar energi under de kommande 25 åren. Redan till år 2020 bedöms länder som Brasilien, Chile, Israel, Jordanien, Mexiko, Filippinerna, Ryssland, Sydafrika och Saudiarabien vara intressanta marknader för solpaneler.

Mycket kommer enligt rapporten att avgöras av Indiens vägval. Trots små utsläpp per person är landet genom sin folkmängd världens tredje största utsläppare. Här ger Henrik Sundboms nyutkomna bok På spaning efter det nya Indien visst hopp.

Trots att landet beskrivits som motsträvigt i klimatförhandlingarna, siktar Indien på att alla nya bilar ska vara elbilar och andelen förnybar energi hela 40 procent omkring 2030. Det finns redan rapporter om att solenergi är billigare än kol, och rickshaws med solceller på taken blir en allt vanligare syn i städerna.

Och i Sverige har regeringen åtminstone backat om att införa skatt på större solcellsanläggningar. Det är välkommet det också.

Mattias Svensson


 

Supermiljöbloggens fasta krönikörer heter Johanna Grant, Mattias Svensson, Kitty Ehn och Anders Wijkman. Åsikterna är krönikörernas egna och behöver varken spegla åsikter från övriga krönikörer eller Supermiljöbloggens skribenter.

För diskussioner är ni välkomna till Supermiljöbloggens facebooktrådar, och för rättningar och tankar kring innehållet får ni gärna kontakta krönikören eller SMB-redaktören Beatrice Rindevall.