Stefan Hanna (C) eldar kött i miljöprotest

C_StefanHanna_2010

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) har tagit till ett udda grepp för miljön och hälsan.

I torsdags eftermiddag hade centerpartisten Stefan Hanna ställt upp en grill på Vaksala torg i Uppsala för att elda upp några kilo danskt fläskkött. P4 Uppland var där och följde spektaklet:

Aktionen genomfördes för att uppmärksamma att kommunen fortfarande serverar antibiotikafyllt kött, vilket Hanna vill motverka.

Hanna verkade dock inte särskilt säker på metodens förträfflighet, för när reportern frågade: "Att elda upp mat, hur är det som protest när det pågår svältkatastrofer i världen?", svarade Hanna att det inte alls är bra.

Även om tilltaget att elda kött är i det löjligaste laget och visar på en klart tveksam inställning till matsvinn, är själva sakfrågan Hanna försöker uppmärksamma desto mer allvarlig. I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att ge djur antibiotika annat än i medicinskt syfte. Globalt är antibiotika i kött dock fortfarande ett stort problem. Man beräknar att två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur för att vi ska få billigt kött.

Vår politik för Borås – Grön stad

Goda idéer och välplanerade städer är en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Att planera och bygga energisnålt och med så lite behov av transporter som möjligt, både av människor och gods, hjälper oss på sikt att nå målen.

Rösta grönt i Borås för en hållbar samhällsutveckling
Rösta Grönt i Borås för en hållbar stadsutveckling

Vi vill:


 • Rusta upp Norrby och Hässleholmens allmänna ytor och göra dem levande och attraktiva
 • Utveckla stadsnära odling i bostadsområden, underlätta odling av lokal matproduktion samt att ta fram en odlingsplan
 • Verka för en ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbar turist- och evenemangsstad
 • Att lokal handel och centrumhandeln uppmuntras och att etablering av externa köpcentrum motverkas
 • Tillgängliggöra Krokshallsberget för möten, näringsliv och aktiviteter
Läs hela vårt valmanifest 

Riskkapitalet flyr välfärden"Snikna vinstjägare säljer vårdbolag" säger SvD Näringslivs börskrönikör, Patricia Hedelius, och konstaterar att de därigenom bekräftar farhågorna kring kortsiktiga vinstintressen. Samtidigt påminner hon om behovet att finna fortsatt finansiering av en utvecklad välfärd. Där har politiken, i dialog och samverkan med olika intressenter, en stor utmaning framöver. Men det behöver inte vara negativt. Tvärtom!
Vår politik för Borås – äldre

Miljöpartiet de Gröna anser att utvecklingen av vård och omsorg inom Sveriges kommuner ska prioriteras. Det är viktigt för oss att det egna självbestämmandet sätts i framkant i planeringen av den vård och omsorg den enskilde behöver och att egenmakten är stor. Alla är inte stöpta i samma form, därför måste olika alternativ finnas inom äldreomsorgen. Det ska vara värdigt att åldras i Sverige idag.

Rösta grönt i Borås för en politik där man kan åldras värdigt
Rösta Grönt i Borås - åldras med värdighet i Borås
Vi vill:


 • Att äldrevården och den sociala omsorgen skall skötas huvudsakligen av kommunen. Samtidigt ser vi positivt på kooperativa och andra alternativa, icke  vinstdrivande lösningar
 • Att det skall finnas äldreboenden där man kan behålla sitt husdjur, delta i köksarbetet, odla, städa m.m
 • Att äldre skall erbjudas att själva kunna välja bland olika alternativ för hur de skall bo och vilken form av vård de vill ha
 • Ha flerspråkig personal på kommunens boenden
 • Möjliggöra fler upplevelser inom omsorgerna, till exempel närhet till djur och natur, dofter från matlagning samt kulturell och mänsklig närhet

Läs hela vårt valmanifest 

Vår politik för Borås – Mat

Bra mat från ekologiskt jordbruk borde vara en självklarhet. Att maten är både god och hälsosam samt producerats utan gifter och inte behöver färdats runt halva jordklotet borde givetvis vara en självklarhet. Men för oss som är oroliga för tillsatser, genmanipulation, djurens villkor och hur maten påverkar klimatet är det ibland svårt att känna matglädje. Miljöpartiet har en politik för en bättre mat!

Rösta grönt i Borås för en politik för giftfri mat!
Rösta Grönt i Borås för en politik för giftfri mat!
Vi vill:


 • Att maten i kommunen är säsongsanpassad i syfte att gynna närproduktion och klimatsmart mat
 • Att maten som serveras ska lagas från grunden och i möjligaste mån tillagas nära verksamheten
 • Att mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska bli mer klimatvänlig och som ett led i detta ska konsumtionen av grönsaker, frukt och baljväxter successivt öka, vegetariska alternativ framhävas samt lokalt producerad och ekologisk mat ska väljas
 • Att kommunala verksamheter arbetar för att minska matsvinnet och att de avdelningar som lyckas väl får ökade medel
 • Att Borås Stad ska inhandla närproducerade och ekologiska livsmedel

Läs hela vårt valmanifest 

SVT bör inte kuckelura med finansdepartementet inför partiledarintervjuer

Det här blir inte kul att skriva. Tvärtom. Så här: Russia Today lär hämta det man presenterar som sanningar direkt från Kreml. SVT och dess partiledarutfrågare bör håll sig för goda för att hämta det man presenterar som sanningar direkt från Rosenbad. SVT är nämligen allt annat än Russia Today är.

Som ni läsare säkert förstår handlar det om utfrågningen av Åkesson. Egentligen borde jag väl varit skadeglad - politiska djur blir ofta det - när SD:s partiledare åker på verbalt stryk i en partiledarintervju. SD står för nästan allting som jag tycker illa om, inte bara när det gäller flyktingar utan allt från kärnkraft och miljöfrågor till militarism, monarkism och nationalism.

Men. Det hindrar inte att jag tyckte genuint illa om hur Mats Knutsson och framförallt Anna Hedenmo agerade i utfrågningen av Åkesson. Utgångspunkten var att regeringskansliet, hos vilket SVT hämtat Sanningen, räknat rätt medan SD räknat fel med några miljarder i en speciell sakfråga.

SVT försvarar sig med att man hämtar "second opinion" från många håll - vilket är helt korrekt att göra. Däremot är det totalt förvrängt när man utgår från att siffror presenterade av regeringskansliet utgör Den Stora Sanningen. Det är då man är ute och cyklar, och det landar några stänk av Russia Today över det annars fristående public-serviceföretaget.

Attityden från utfrågarna var av den sorten att personlig aversion fick deras kroppsspråk, tonfall och påståenden skruvas på ett sätt som inte är värdigt en partiledarutfrågning i SVT. Åkesson framstod som mindre vetande, eftersom auktoriteten i detta fall fanns hos utfrågarna. I Ekots partiledarintervju - se nedan - visades däremot på ett hederligt sätt svagheterna i SD:s valmanifest. Främst framgick att SD i sina beräkningar inte tar hänsyn till att man inte kan skruva av och skruva på kranar så snabbt som man ger sken av. Därmed fallet finansieringen för sådant som SD föreslår.

Problemen med SVT-intervjun är flera.

För det första att SVT i sitt försvarstal meddelar att man låtit "opolitiska tjänstemän på regeringskansliet" räkna. Med erfarenhet av "opolitiska tjänstemän på regeringskansliet" kan jag utan vidare påstå att det där med "opolitiska" är en djup överdrift. I budgetförhandlingarna som jag var med om fanns det åtskilliga tillfällen när "de opolitiska tjänstemännen" levererade uppgifter som inte alls var "opolitiska".

För det andra smakar det illa när utfrågarna utgår från att de siffror man hämtat från regeringskansliet mitt under en valrörelse utgör Den Stora Sanningen.

För det tredje är det så att Riksdagens Utredningstjänst (RUT) - ifrån vilka SD begärt det siffermaterial man använd - är mindre partipolitiskt involverade än tjänstemän kopplade till finansdepartementet.

För det fjärde är det märkligt att de opolitiska tjänstemännen på finansdepartementet inte kontaktade RUT när det visade sig att deras beräkningar skiljde sig åt. Så brukar det vara. Den här gången var det tyst från regeringstjänstemännen - skälet kan ha varit att man inte ville att det skulle komma fram att man räknat på något åt SVT inför partiledarintervjun. SVT och finansdepartementet kuckelurade tillsammans.

För det femte: SVT hävdar, åtminstone enligt ovan länkade DN-artikel, att man alltid tar kontakt med finansdepartementet inför partiledarutfrågningar. Om det verkligen är så blir det än mer absurt med tanke på att fyra av partiledarintervjuerna sker med statsråd...

För det sjätte - och det är det värsta: När SVT dagen efter skall redogöra för de komplikationer som uppstått så lägger man upp inslaget på ett sätt som snarare förstärker intrycket av att man haft rätt, gjort rätt, agerat rätt  - bland annat försöker man legitimera sitt agerande med att intervjua Magdalena Andersson!

Så här bär man sig inte åt! Av public service krävs mer i en valrörelse. Åkesson beskriver det som "snudd på skandal". Det är snällt uttryckt.

Det finns tillräckligt mycket av svepande uträkningar i SD:s valmanifest att kritisera på hederlig grund. Som jag nämnde tidigare: Ekoredaktionens intervju med Åkesson visade - utan att utfrågarna bar sig illa åt - nästan övertydligt hur illa underbyggt SD:s valmanifest är. Väl medvetna om att valmanifestet inte kommer att leda till politiska beslut kan man låtsas att man lever i en värld utan tröghet, utan målkonflikter och utan internationella relationer. Därmed har man, i just detta fall, likhet med hur FI beräknar att finansiera sina reformer. Båda - trots att de står för helt olika politik - nyttjar siffror för att visa en viljeinriktning väl medvetna om att man slipper sjösätta sina budgetar efter valet.

PS!
Jag känner igen den ovan beskrivna SVT-utfrågningen från Miljöpartiets första år. Då visade några journalister på SVT grovt förakt det nya partiet - tanken att det bildats ett nytt parti i Sverige upplevdes snarast som en personlig kräkning.

Bland annat visade man i en partiledarintervju med mig och Eva Goës bilder från Skansens små stugor i vilka satt kvinnor i mörkret och ägnade sig åt tovning eller något liknande för att beskriva vilket som var MP:s vision om Sverige. Idén var Olle Söderlunds, berättades det mig senare av en SVT-medarbetare.

I en partiledarintervju hade man hämtat siffror från finansdepartementet (sic!) för att beskriva vad MP:s förslag på skatteförändringar skulle kosta statskassan: dock valde man att bara redovisa ena halvan av förslaget - det höjda grundavdraget - och inte förändringarna i skatteskalan. Med sin auktoritet försökte de välkända journalisterna ifrågasätta kompetensen hos de okända språkrören för det nya partiet - hand i hand med finansdepartementets "opolitiska tjänstemän". Om jag minns rätt så lyckades vi dock parera ganska bra. Men det kan förstås vara önsketänkande... Hjärnan är en opålitlig figur när det gäller att upprätthålla minnen, lägger gärna tillrätta... Ett sätt att överleva kan jag tro...

TV 4 utgör väl annars skräckexempel på hur man kan agera... Inför valet 1991 intervjuades MP:s dåvarande språkrör Margaretha Gisselberg. I studion satt en välkänd domare. Som råkade vara en aktiv kärnkraftsentusiast. Som dömde att språkröret - som var ganska okänd - inte visste vad hon talade om när hon hävdade att biobränslen inte bidrog till växthuseffekten (träd suger upp koldioxid när de växer). Domaren hävdade att biobränslen var lika illa som olja och att därmed biobränslen inte borde vara ett alternativ till kärnkraft. Auktoriteten, uppbackad av intervjuaren, fick språkröret att framgå som okunnig i en grundläggande miljöfråga hur rätt hon än hade. Vilket förstås var en katastrof för partiet, som hängde på gärdsgården redan innan intervjun. TV 4 bad om ursäkt i en bisats en vecka senare. Men då var det försent. MP åkte ur riksdagen.

Debatt – Klimatkrisen är verklig

debattartikel publicerad i Borås tidning 29/8 -2014

Klimatkrisen är verklig


Lyft klimatfrågan.”Barnens framtid står på spel. Därför vill vi storsatsa på klimatet. Det är bråttom, men ännu inte för sent.” Det skriver Tom Andersson (MP) som menar att frågan inte är om, utan hur snabbt uppvärmningen av jorden går.

Lyft klimatfrågan.”Barnens framtid står på spel.
Rösta Grönt - Vi måste ställa om samhället för våra barn och barnbarns skull

Den globala uppvärmningen och klimathotet lever för tillfället ett anmärkningsvärt anonymt liv i valrörelsens utkant. Trots att opinionsundersökningar visar att det finns en stor klimatoro i befolkningen, så är det få varken väljare eller politiker som höjer ögonbrynen.

Tyvärr är jag rädd att argumentet ”vi är så små, det hjälper inte vad vi gör” har bitit sig fast. Det är ett argument som har fått näring ända upp till statsministernivå. Detta är livsfarligt, kanske inte för oss – men för våra barn och för de som lever på andra sidan jorden och drabbas av klimatförändringarna redan idag. Klimatet är inte bara vår tids största utmaning, det är också vår tids största rättvisefråga.

Att Sverige är ett litet land är ett sätt att legitimera allas vår drift att fortsätta som vanligt. ”Sverige är så litet. Min kommun är så liten. Jag är så liten”. Om alla betraktar sig som ”så liten”, så riskerar vi en situation där ingen känner något ansvar för att agera.

Den som varnar för en stor fara, såsom klimatkrisen, får ofta höra att hen är alarmist och vill skrämmas av rent egenintresse. Den som tar aktuella exempel för att visa på faran, till exempel översvämningarna i Halland nyligen, blir ofta anklagad för att försöka snylta på andras olycka. Dessa anklagelser är fula på flera sätt.

För det första: Det handlar inte om alarmism. En mångårig mödosam process där tusentals forskare har varit inblandade har på allt säkrare grund kommit fram till att människans utsläpp av koldioxid håller på att förändra jordens klimat. Nu forskar man vidare, inte för att fastställa om uppvärmningen pågår – den osäkerhet som finns nu handlar om hur snabbt den går.

För det andra: Det handlar inte om att utnyttja andras olycka att påpeka att översvämningar som den i södra Halland är förväntade följder av global uppvärmning. Det handlar om att presentera beslutsunderlag för beslutsfattare – för kommunpolitikerna i Göteborg som måste fundera på om staden ska vallas in eller om det är bättre att flytta centrum uppåt sluttningarna.

I Borås behöver vi inte oroa oss för havet, men måste förbereda oss på andra prövningar – skogsbränder, skyfall, matbrist. Ja, matbrist. Stora delar av jordens odlingsbara mark riskerar att bli obrukbar av torka och värme. Också väljarna behöver detta beslutsunderlag när valsedeln snart ska ner i kuvertet. Låt er inte luras.

Sverige är inte för litet. Det är inte för sent. Vi kan göra mycket. Bredda och höja koldioxidskatten, så att den som orsakar utsläpp får stå för kostnaderna samtidigt som det blir billigare att åka kollektivt. Vi kan satsa helhjärtat på järnvägstrafik.

Eller för Borås del – se till att få upp solceller på alla lämpliga tak. Men vi kan inte göra detta utan väljarnas stöd. Det ska vara lätt att välja rätt. Börja där, så har du gjort en viktig insats. Rösta på ett parti som lovar att ta ansvar för klimatfrågorna.

Tom Andersson (MP)
kommunalråd, Borås

läs och kommentera på Borås tidnings debattsida

Chile på väg att införa klimatskatt

Klimataktivister i Chile

Chile är på väg att bli det andra landet i Sydamerika att införa en koldioxidskatt.

Det är den nya socialistiska regeringen som har börjat ta steg mot en grönare ekonomi. När lagen börjar gälla år 2017, kommer det att kosta 5 US-dollar att släppa ut ett ton koldioxid. Priset kommer att inte att ändras under denna regering, men den chilenska regeringens miljöekonom Gariazzo Rodrigo Pizarro är öppen för att senare höja priset eller undersöka möjligheterna för att införa handel med utsläppsrätter. Pizarro påpekar att Chile inte är någon stor utsläppare av fossila bränslen, men att de ändå har ett ansvar att gå före, eftersom de riskerar att drabbas hårt av klimatförändringar. Han säger:

Chile is not a great contributor to greenhouse gas emissions, but we are very vulnerable. It is in our national interests to see significant commitments in terms of climate change,

Det rör på sig när det gäller miljöfrågor i Sydamerika. Mexiko har redan infört en koldioxidskatt, utöver den klimatlag som började gälla 2012.

Bilden visar chilenska klimataktivister kopplade till initiativet 350.org.

Uppskjutet valfläsk

Alliansen lovar enorma satsningar på infrastrukturen i framtiden. Var det 500 miljarder och var det till 2025? S lovar 250 000 nya bostäder till 2020. Alliansen lovar 350 000 nya jobb till samma år. Den här trenden med att lova mycket men senare, någon gång i framtiden ökar inte förtroendet för våra politiker. Alla inser att de flesta av dem som ställer ut löftena inte kommer att vara kvar tillräckligt länge för att se till att löftena uppfylls. De behöver inte stå till svars för, om guldet och de gröna skogarna inte skulle vara på plats om 10, 15 år. Förresten har de flesta av dessa långtidslöften glömts bort om några år och förresten har det då hänt så mycket under tiden att löftena ändå är ointressanta. När det gäller klimatmålen är åtagandena också oerhört långsiktiga men där, där finns det goda skäl för att vara långsiktig, är man av någon anledning återhållsam med löftena, särskilt från högerhåll.


Socialdemokrati som samhällsmodell

I min åttonde ledare för ETC Göteborg tar jag inför valet upp frågan vad som är socialdemokrati. För mig handlar det i grund och botten om en samhällsmodell byggd på generell välfärd och ett bejakande av strukturomvandling.

Jag vill idag lyfta frågan om riktningen på samhällsutvecklingen. I grund och botten är det vad valet om ett par veckor handlar om, inte vilka ansikten som finns på regeringen.se eller om huruvida Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt får högst betyg av retorikexperterna. Jag kan förstå de väljare som inte ser så stor skillnad mellan alternativen. Men det är all skillnad i världen vad en regering vill med samhället. Politik handlar om prioriteringar, och prioriteringar pekar ut en färdriktning.

Den internationella symbolen för socialdemokrati, en hand som håller en ros.

Samhällsforskaren Gösta Esping-Andersen har jämfört välfärdssystemen i olika länder och pekat ut skillnaderna mellan en universalistisk modell, som i de nordiska länderna; en konservativ modell, som i Tyskland; respektive en liberal modell, som i USA. Den nordiska modellen präglas av generell snarare än behovsprövad välfärd, omfördelning snarare än marknadsinflytande, och den bygger på medborgarskap snarare än mindre gemenskaper som arbetsplats, kyrka eller familj. Den sociala rörligheten, alltså människors chanser i livet oavsett socialt arv, är som störst i de nordiska länderna. Minst är rörligheten i den liberala välfärdsmodellens USA.

Den nordiska modellen har byggts upp under Socialdemokraternas långa regeringsinnehav, för svensk del från 1930- till slutet av 1980-talet. Den kan rentav kallas socialdemokratisk. Men det är inte främst genom skatterna som den omfördelat mellan olika inkomstgrupper. Snarare har skol- och utbildningspolitiken sett till att livschanserna fördelats mer lika, tillsammans med starka fackföreningar, solidarisk lönepolitik och en aktiv arbetsmarknadspolitik som gjort det möjligt för människor att ta nya jobb när de gamla försvinner. Och tack vare en gemensamt finansierad a-kassa och sjukförsäkring har enskilda människor inte behövt bli utblottade under tider av sjukdom eller arbetslöshet. Det har varit en garant för ekonomisk utveckling under socialt gynnsamma former.

En utmanad socialdemokrati

Eftersom också löntagare med relativt hög inkomst kunnat dra nytta av socialförsäkringssystemen har välfärdsmodellen haft stöd också bland dem. Trots att det medfört en högre skattekvot. Bidrag som bygger på behovsprovning, som försörjningsstöd, har inte alls samma fördel. Förutom att de är svåra att ta sig ur, för den som en gång beviljats dem. Därför är urholkningen av trygghetssystemen, som började under 1990-talskrisen men förvärrats under den nuvarande regeringen, ett allvarligt hot mot den socialdemokratiska modellen. När de generella systemen stramas åt hänvisas allt fler till försörjningsstöd. Och då ersättningsnivåerna inte följt med löneutvecklingen väljer allt fler som har råd att teckna privata tilläggsförsäkringar. Vilket ytterligare undergräver stödet för modellen.

Den borgerliga arbetslinjen går ut på att löner ska pressas nedåt, villkoren för de anställda försämras och de sociala trygghetssystemen stramas åt. Mot det står den socialdemokratiska modellen: Generell välfärd, och en ekonomisk utveckling som låter människor växa. Det är ryggraden i en samhällsmodell som klarar ekologisk omställning och öppenhet mot omvärlden. Och det är frågan som valet ytterst handlar om: Vilken färdriktning väljer du för samhället?

Mina tidigare ledare

Det här var min åttonde ledare för ETC Göteborg. Det här är vad jag skrivit tidigare:

 1. I januari skrev jag under rubriken Ett nödvändigt uppbrott om hur försörjningsstödet för allt fler blivit ett långvarigt bidrag snarare än ett stöd vid akut kris, och hur detta beror på en utsortering från arbetsmarknaden som inleddes med nittiotalskrisen. Utbildningsinsatser kan vara en del i att vända denna utveckling, liksom metoder för att tillvara ta de anställdas reella kompetens så att de kan ta ett kliv uppåt och frigöra lågkvalificerade jobb.
 2. I februari skrev jag under rubriken Kris i befolkningsfrågan om behovet av regionala investeringar i bostäder och infrastruktur, för att kunna möta befolkningstillväxten och främja den ekonomiska utvecklingen. Med utgång från den nya ekonomiska geografin (Paul Krugman) argumenterade jag för att Västsvenska paketet, tillsammans med ökat bostadsbyggande i Göteborg, behövs för att bekämpa arbetslösheten i regionen.
 3. I mars skrev jag under rubriken Brundtlandparadigmet om hur en kommande rödgrön regeringspolitik kan komma att se ut. Inspirerat av det rödgröna samarbetet i Göteborg, liksom den FN-kommission som på åttiotalet leddes av Gro Harlem Brundtland, bör en rödgrön regering kunna samordna sin på förhand sinsemellan spretiga politik inom en modell för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 4. I april skrev jag under rubriken Arbetets döttrar och söner apropå första maj, där jag önskade mig ett tal med feminism som grundtema. Det handlade om det obetalda hem- och omsorgsarbetet, om villkoren på arbetsmarknaden, samt om föräldraförsäkringen och förutsättningarna för ensamstående mödrar.
 5. I maj skrev jag under rubriken Den bortglömda sysselsättningsunionen inför valet till Europaparlamentet. Främst handlade det om hur viktigt det är att socialdemokratin sätter en egen, progressiv agenda. Om EU ska överleva behövs det en samordnad ekonomisk politik för sysselsättning, med investeringsprogram för grön omställning.
 6. I juni skrev jag under rubriken En öppen stad bygger vi gemensamt. Det blev stadspolitik med ett väldigt lokalt perspektiv, kretsande kring gentrifieringen av min egen stadsdel, Majorna, och det trängande behovet av att bygga fler bostäder.
 7. I augusti skrev jag, efter ett sommaruppehåll, under rubriken Ett miljardprogram för hållbart boende om miljonprogrammets behov av upprustning och om chansen att göra betydande energibesparingar. Som retorisk poäng jämförde jag med statens utgifter för rotavdrag och vad det får för verkan.

Tycker du det här var intressant? Besök då andra bloggar som skriver om , , , , , , , , , , ,

Inlägget Socialdemokrati som samhällsmodell dök först upp på strötankar och sentenser.

Samhällsekonomiska vinster med spårtrafik

Igår presenterades till sist beräkningarna kring investeringskostnaderna för spårvagnar i Uppsala. Hör mer i Radio Uppland. Men kostnadsberäkningarna är tämligen ointressanta om man inte samtidigt relaterar till de samhällsekonomiska vinsterna med spårtrafiken. Jag har begärt att sådana nu ska göras, men det är ju tyvärr inget som kommer finnas klart före valet. Nå, istället för teoretiska beräkningar går ju att titta på effekterna i andra städer som investerat i spårtrafik! Skriver mer om varför det behövs spårvagnar i Uppsala i UNT.

Turkiska – Soğuk ülke İsveç. Daha sIcak bir siyasetin vakti.

Information från miljöpartiet på olika språk - Turkiska

İsveç muhteşem bir ülkedir. Birçok insan burada rüyalarını gerçekleştirmeyi
başarmıştır. Daha ilk başlarda geleceğin zorluklarını karşılamaya hazırlandık.
Ancak gelinen son senelerde İsveç daha soğuklaştı. İnsanlar arasındaki farklılıkların
ve ırkçılığın büyümesine izin verildi. Kadınların ve erkeklerin arasındaki ekonomik
koşulların farklılıkları artmaya başladı. Siyaset insanlar ve çevre üzerinde sorumluluk
almayı bıraktı. Biliyoruz ki her kes için muhteşem olmaktan vazgeçen bir ülke çok
yakın bir gelecekte hiç kimse için muhteşem olmayacaktır. Bu nedenden dolayı daha
insancıl ve sıcak bir siyasetin vakti gelmiştir- yeni bir hükümet vakti gelmiştir.Emisyonlar ve hava kirliliği zamanımızın en zor olan problemidir. 2015 yılının
Aralık ayında dünya liderleri Paris’ te iklim toplantısı için toplandıklarında
İsveç emisyonların normal bir düzeyde olabilmesi için gereken kararların
alınabileceğini gösterecektir. İsveç modern ve kendisinden esinlenecek bir emsal
ülke olacaktır. Dünyanın önde gitmeye cesaret edemeyen, bunun yerine birbirlerinin
atılımlarını soğukkanlı bir şekilde bekleyen ülkelerin yapacağı iklim siyasetine
tahammülü yoktur. İklim değil siyaset sıcak olmalıdır.

İsveç’te yeni iş sahalarına ihtiyaç vardır, ancak bu koalisyonun çalışma politikası
işsizliği azaltmamıştır. Tam aksine işini kaybedenler veya hasta olanlar için ortam
ekstra zor ve soğuk olmuştur. Bizim iklim çalışmalarına yatırım yapmak istiyoruzzamanında
 kalkan trenler, varoşların yenilenmesi ve yeni enerji bakımından etkili
konutlar. 2018 yılında daha fazla insan çalışma hayatında olacak ve gençle eğitim ve
çalışma için daha fazla olanaklar bulacaktır. Daha insancıl ve daha sıcak bir siyaset

Tüm öğrenciler okula neşe ile gidecektir. Birçok insan öğretmen olamaya
heveslenecek ve okullarda çalışanlar yaratıcılıkları ve profesyonelliklerini uygulayacak
alanlar bulacaklardır. İyi ve kötü okullar mevcut olmayacaktır-tüm okullar iyi
olacaktır. 2018 yılında daha fazla kişi öğret olmak için eğitim görecek, öğretmenler
görevlerini yerine getirmek için yeterli zamanı bulacak ve öğrenciler gerektiği anda
gereken desteği alacaklardır. Soğuk bir siyaset ve kazanç avına karşı sıcak bir siyaset
ve daha fazla çalışan ile birlikte her öğrenciye daha fazla vakit ayırmayı sunuyoruz.
Öğrencilerin öğretmenlerini geri kazanmalarına izin verin.

Biz, İsveç’in geleceğinde, nereden geldiğimizi, nasıl göründüğümüze, cinsiyetimize,
yaşımıza, veya ailemizin ne şekilde olduğuna bakmasızın hepimizin beraberce
yaşayabileceği bir İsveç’in mevcudiyetine inanıyoruz. Bu koalisyonla yaşadığımız
sekiz seneden sonra yeni bir hükümet ve daha sıcak bir siyaset için vakit gelmiştir.

Sende seçim harekatına katılabilirsin, volantar.mp.se ye girerek
mp.se/bli-medlem linkinden Miljöpartiet (Çevre partisine) üye olabilirsin.

Hoş geldin !


“İklim sorusu ne tür bir dünyayı çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmak
istediğimiz konudur. Emisyonu azaltmak için acele etmemiz gerekmektedir, ancak
tabiî ki bunu başarabiliriz. Enerjinin daha akıllı bir şekilde kullanılması, modern
tren ve toplu taşıt araçlarını daha yaygın bir şekilde kullanmak ve satın al ve at
toplumunu durdurmak gerekir. İsveç’i global sorumluluğu alan bir ülke yapabilir
ve diğer ülkelere örnek olarak yol gösterebiliriz.”

Åsa Romson

Bizim istediklerimiz

 • Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için İsveç uluslar arası
  çalışmalarda liderliği alacak
 • çevre dostluğunun seçimini her zaman daha ucuz ve kolay yapacağız.
  Tren uçaktan ucuz arabadan hızlı olacaktır
 • Yeni iklim görevlerine yatırım –tren ve otobüs, yenilenebilecek enerji, çevre
  programı çerçevesinde konutların yenilenmesi, ekolojik turizm, geri dönüşüm
  ve rüzgar kullanımı.


“Sınıfın en son sırasında oturan öğrenci daha şimdiden umutlarını terk
etmiştir- onun kendisine inanan ve onun için vakti olan bir öğretmene ihtiyacı
vardır. Ve tüm özgüvenini ve geleceğini en her sınavdan alacağı yüksek puana,
ve her dersten alacağı en yüksek nota kilitleyen kız-Okul, bu kız öğrenciyi,
notlardan, sınavlardan ve puanlardan bağımsız olarak görmeyi başarmalıdır.
Tüm öğrencilerin okula neşeli bir şekilde gitmeye hakkı vardır.”

Gustav Fridolin

Bizim istediklerimiz

 • daha fazla insan öğretmen olma isteyecek. Öğretmenlik bizim en önemli
  mesleklerimizden biri olacaktır. Bu nedenden dolayı öğretmenlerin maaşlarını
  arttırmak için devlet hazinesinden para aktarılacaktır
 • Öğretmenler, öğretmen olmaya vakit bulacaklardır. Öğretmenler için bürokrasiyi
  azaltacak ve okullara daha fazla personel alınacak
 • Tüm öğrenciler okul hayatından memnun olacak. Öğrenci sağlığı ve daha fazla
  kültür için daha iyi koşullar oluşturulacaktır.


Bizim siyasetimiz hakkında daha fazla bilgi için seçim 
manifestomuzu okuyunuz veya mp.se ye bakınız.

14 Eylülde sende İsveç’in daha modern bir hale gelmesine katılabilirsin. 

Varför duckar partierna vad gäller bostadslösa i Varberg?

Det finns ett standardsvar av de olika politiska företrädarna över lag när det gäller bostadsbristen i Varberg. Bygg fler bostäder och i synnerhet hyresrätter. De ska vara billiga och det ska byggas både i tätorten och ute i serviceorterna.

Vi har en situation att alla tänkbara grupper och kategorier söker bostad men få rensar upp i den egentliga bostadskön. Många som efterlyser bostad har ett boende men behöver något annat av olika skäl.

Alla är inte bostadslösa eller hemlösa. De verkligt bostadslösa är de som omfattas av sociala kontrakt, flyktingar som kommer hit eller riktigt strandsatta kategorier som romer vilka tar sig hit på eget bevåg utan någon på förhand som de kan vara hos.

Ur kommunperspektivet är det närande som först och främst har lättast att få bostad med kontakter och kontanter. Har man inte det så hamnar man i kön eller får söka på marknaden och då får det inte finnas anmärkningar och det ska vara säkra inkomster..

Några grupper får kvoteras in särskilt och det sticker i ögonen på dem som har sitt på det torra att det är genom sociala kontrakt eller flyktingar som kommer hit som sägs "gå före i kön" .

Flyktingfrågan är speciell. Många har fastnat på flyktingförläggningar för länge och det har blivit stopp i kommunerna att klara av att ta emot. Det behövs mer statliga garantier att klara de avtal som kommunerna har gentemot Migrationsverket.

Det behövs också temporära lösningar i kommunerna som inte bara gäller flyktingar utan också för att upprätthålla att fler får sociala kontrakt men också att kunna ta över kontrakt med egna kontrakt.

Ett är Varbergs Bostads AB:s regel att du ska vara skuldfri sex månader efter du omfattats av en skuld för att komma ifråga om bostad eller för att omvandla socialt kontrakt till eget kontrakt.

Att stämpla människor som är skuldfria är ungefär som att kräva fotboja av någon under viss tid som omfattats av ett avtjänat fängelsestraff.

En sak är ekonomi en annan sak vilken människosyn företrädare har i Varberg både politiker och de som sitter i kommunens eget bostadsbolags styrelse. Men det behövs mer öppna visir att kunna ta emot människor av olika problematik än vad som idag är fallet.

Pierre Ringborg (MP)
kommunpolitiker i Varberg

Kommunalrådet har ordet !

Det var trevligt att besöka Såtenäs flygfottilj idag på förmiddag med Peter Rådberg som sitter i Riksdagen och i försvarsberedningen .Jag känner att det går bra för oss gröna ! Vi har nog möjlighet att växa ytterligare som parti och nu ser jag framåt mot ...

Sveriges unga: Rasism, nej tack!

Tack, Sveriges unga. Ni har gett mig nytt hopp och ny energi. En färsk opinionsundersökning visar att stödet för Sverigedemokraterna rasar bland väljare under 30. Endast 5 procent stödjer dem som tror att svaret på Sveriges utmaningar är stängda gränser. 22 procent sätter sitt hopp till Miljöpartiet som är största parti i mätningen. Precis det besked vi behöver i en valrörelse där regeringen hellre talar om ”flyktingmottagandets kostnader” än om hur Sverige ska möta klimatutmaningen.

I Huddinge centrum står Miljöpartiets valstuga bredvid Sverigedemokraternas. Vid tre tillfällen bara under eftermiddagen idag har jag hört hur barn och ungdomar gått fram till deras stuga och sagt ifrån mot brun, rasistisk politik: ”Ni vill stoppa alla invandrare – det är ju helt sjukt!” ”Ni sprider ju fördomar!” ”Vadå, är jag inte svensk? – jag är ju född här!”

Det engagemang jag ser hos unga människor för öppenhet och människors lika värde gör mig varm. Den otålighet jag möter hos ungdomar som vill se mindre snack och mer verkstad i klimatpolitiken ger mig hopp. Nu orkar jag 16 dagar till av kampanjarbete. Sen ska vi bygga det öppna och hållbara samhället.

Gör barnkonventionen till svensk lag

Miljöpartiet de gröna har i över trettio år kämpat för ett miljövänligt, solidariskt och hållbart Sverige. Vi är del av en global rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vår ideologi har en trefaldig solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med världens alla människor samt med kommande generationer.

Det är därför självklart att Miljöpartiet har drivit frågan om att ratificera barnkonventionen  till svensk lag i många år och anser att det är förbluffande hur den borgerliga regeringen har segdragit frågan. Vi ser fram emot resultaten av sittande utredning om hur detta ska genomföras, som ska bli klar mars 2015. Vi anser också att Sverige ska ratificera tilläggsprotokollet om barns klagorätt. Protokollen ger barn, eller deras ombud, möjlighet att lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter om deras rättigheter blivit kränkta och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet, (läs mer http://www.ecpat.se/barn-i-sverige-rattslosa-nar-klagoratt-for-krankningar-saknas).

Dagens barn är morgondagens vuxna och de beslut som fattas i dag kommer få påverkan för många kommande generationer. Det är därför självklart att barn ska ges en möjlighet att få sin röst hörda vid beslut som påverkar dem.


Bli medlem och utforma framtiden – http://mp.se/blimedlem
Byt politik - inte klimat - http://mp.se/klimat
Miljöpartiet på Gotland - http://www.mp.se/gotland

Vår politik för Borås – Grön Arbetsmarknad

Gröna investeringar i välfärd och förnybar energi skapar nya jobb. Fungerande skola, vård och äldreomsorg är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vi vill att fler människor ska arbeta i och för en bättre välfärd. Vi vill också sänka trösklarna till jobben genom att satsa på vidareutbildningar och praktikplatser som gör det lättare för unga att få sitt första jobb.

Rösta grönt i Borås för en politik som ger gröna jobb
Rösta Grönt i Borås för en grönare arbetsmarknad

Vi vill:


 • Att alla gymnasieungdomar i Borås Stad fortsatt erbjuds feriejobb
 • Att Borås Stad ska sänka arbetstiden med bibehållen lön för de yrkesgrupper
  som mest behöver det
 • Att Borås Stad ska stödja olika arbetstidsmodeller för att öka de anställdas möjlighet att påverka sin egen arbetstid och vardag
 • Öka förutsättningarna för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik
 • Kraftfullt satsa på fler jobb åt unga och nyanlända invandrade

Läs hela vårt valmanifest 

Vår politik för Borås – Kultur och Möten

Kulturen är det som binder samman olika grupper och individer i samhället. Kulturen skapar kreativitet och leder till samhällsutveckling och höjd livskvalité. Kulturen och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla grupper i samhället oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller ekonomi.

Rösta grönt i Borås för en politik för kultur och möten
Rösta Grönt i Borås för en jämställd kulturpolitik 


Vi vill:


 • Att Textilmuseet ska bli hela Sveriges textilmuseum och finansieras med statliga medel, det vill säga få ett nationellt uppdrag
 • Att Sjuhäradskonsten får en plats i konstmuseets verksamhet
 • Att Borås Stad uppmuntrar till kulturverksamhet genom att sänka avgiften för kulturskolan
 • Att införa lagliga graffitiväggar i Borås
 • Att Borås Stad stärker bibliotekens och skolbibliotekets roll genom attraktiva öppettider och kulturella aktiviteter 
Läs hela vårt valmanifest 

Vår politik för Borås – Fritid och Folkhälsa

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa. Att främja folkhälsa är att styra samhället mot långsiktig hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det kräver en politik som ser samhällets ansvar och som ger människor möjlighet till livskvalitet och hälsa. En stor del av Borås invånare engagerar sig ideellt. Engagemang skapar nya livschanser samtidigt som det stärker
samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin. Miljöpartiet vill ge föreningslivet ökat inflytande och se till att fritidsverksamheten erbjuds alla i kommunen, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnicitet eller funktion.

Rösta grönt i Borås för en politik för fritid och folkhälsa
Rösta grönt för en aktiv fritids- och folkhälsopolitik

Vi vill:


 • Jobba med långsiktighet i den sociala investeringsfonden
 • Skapa fler och längre vandringsleder, typ vildmarksleden, och att underhålla de befintliga
 • Att Borås Stad har jämställda villkor för flickors och pojkars idrottande och fritidsintressen
 • Att ledare inom idrotts- och föreningsliv erbjuds utbildning i normkritik och HBTQ
 • Ekonomiskt och praktiskt stödja ungdomars egna initiativ för en aktiv fritid
Läs hela vårt valmanifest 

Folkets park, från röd till grön.

Mitt i vår hood ligger parken, som en Törnrosa på väg att vakna av prinsessans kyss. Det är vår park, det är er park och allas park, eftersom hela Möllan liksom är ett vardagsrum och en stor fritidsgård för folk i alla åldrar från nära och fjärran.
För några år sen var det mycket som andades före detta med parken. Statyer i sten av döda sossar och Far i hatten som låg där lite fattigt som kiosken i ett koloniområde och det sunkiga tivolit med avlagda karuseller från Kiviks marknad. Den var lika död som malmöandan, om man säger så, trots de många besökarna.
Nu ändrar vi på det där och självklart tycker oppositionen att vi hellre skulle bygga nåt fint i västra hamnen.
Parken har redan för länge sen fått en kombinerad plaskdamm och skridskobana och lekplatsen är fin för småpluttarna.
Det som nu behövs är något för de större barnen, för de finns de också, vi är några som biter oss fast i området även när ungarna vuxit ur blöjstadiet. Alla på Möllan är inte heller hipsters i nyrenoverade ombildningar eller småländska unga revolutionärer. Fler än man tror har det knapert här i området och alla har inte råd att resa till Disney World eller Liseberg, hur otroligt det än kanske låter för den moderata gruppen i tekniska nämnden. Det är god grön politik att satsa på parken och på interaktivitet och på vanligt folk i vanliga hus. Därför sticker det i högerns ögon. Därför är det bra.