Vi enskilda människor kan också bidra och påverka

imageKlimatmötet som pågår i Paris ska förhoppningsvis leda fram till ett nytt bindande globalt klimatavtal. Målet är ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som håller den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, har just släppt en rapport som beskriver framtidens klimat i Västernorrland.

Enligt Rapporten kan medeltemperaturen i Västernorrlands län vid slutet av seklet, ha stigit med cirka sex grader med dagens globala klimatpolitik.

Med ett varmare klimat i slutet av seklet kommer största uppvärmningen att ske under vintern med minskat snötäcke, värmeböljorna sommartid förväntas också öka.

Men med ”en kraftfull klimatpolitik och stora utsläppsminskningar” skulle ökningen dock kunna stanna på cirka tre grader.

Regeringen har startat initiativet ”Fossilfritt Sverige”. Där ges en möjlighet att synliggöra hur kommuner och andra aktörer bidrar till klimatarbetet.

Klimatfrågan kan lätt kännas som en abstrakt angelägenhet, och därför
är svår att greppa för vanliga människor tycker man.

Men klimatfrågan är egentligen mycket konkret, något som verkligen går att arbeta på hemmaplan och lokalt.

Det vill säga att vi enskilda människor kan också bidra och påverka genom till exempel:
Sopsortera och återvinna allt.
Om man har bil. Utmana dig själv och se hur många resor du kan göra till fots, med cykel eller kollektivtrafik.
Ät mer vegetariskt. Välj kött med omsorg. Fisk och vilt har mycket lägre miljöpåverkan. Försök köpa minst tre ekologiska varor varje gång du är i mataffären.
Bli bättre på att lappa och laga saker som går sönder istället för att kasta dem.
Inget rinnande vatten när du borstar tänderna.

Yes, we can! Tack

Angel Villaverde (Mp)

Språkrör – Sundsvall

 

Moralisk kris

Vi kan inte ta emot mer Vi har en flyktingkris Det är inhumant att låta folk sova ute på gatan Vi måste minska antalet asylsökande Vi fortsätter värna asylrätten (genom att inte ge dem möjlighet att söka asyl?) Sen regeringen införde ”tillfälliga” gränskontroller så har nyheterna slutat rapportera från flyktingströmmarna över medelhavet, situationen på Lesbos och vad som händer på [...]

Sluta betala medlemsavgiften…

Sverige betalar 40,1 miljarder kronor i avgift till EU detta år. Sverige får tillbaka 10,3 miljarder i olika villkorade stöd. Nettoflödet från Sverige till EU är således 28,7 miljarder. 

Hade den rödgröna regeringen föreslagit att denna summa - minus den dryga miljard som via EU gå till bistånd - skulle dras in så hade mycket varit bättre. Vi hade kunnat få se en, som jag anser, positiv dominoeffekt istället för den negativa som vi nu riskerar att få uppleva.

Hade Tyskland, som också är en stor nettobetalare, följt upp med samma åtgärd hade vi istället för som nu - en dominoeffekt av inhuman karaktär - fått en dominoeffekt av human karaktär. Länder i EU som inte ger människor på flykt ens andrum hade i realiteten fått se minskade inflöde av EU-pengar och därmed ställts inför ett konkret val.

Jo, detta bryter mot EU:s regelverk. Men EU:s formella regelverk har redan krackelerat. Att sluta betala in stora delar av medlemsavgiften hade visserligen skapat dålig stämning kring middagsborden när ministrar möts, men ryktet gör gällande att stämningen redan är aningen återhållen.

Jag talade om detta i gårdagens nyhetspanel - och har fått en del frågor om vilka summor det handlar om.

När Sverige blev medlemmar i EU var nettoflödet från Sverige till EU 9,8 miljarder kronor. Det har således ökat med 18,9 miljarder. Som jämförelse: EU-avgiften är idag mer än fem gånger så stor som statens budgetsatsningar på miljö- och naturvård. Och 5 miljarder större än inkomsterna av statens alla verksamheter och utförsäljningar. Dubbelt så stor som nästa års budgetanslag för migration.

Födgenier


Läste i DI att man för motsvarande drygt 150 miljoner kronor kan köpa sig en underjordisk bunker i Georgia, USA, om man vill överleva mänskligheten eller i alla fall en del av den. Bunkern, som har rum för ett tjugotal boende personer, sägs kunna motstå en kärnvapensmäll motsvarande den i Nagasaki 1945. Bomberna har blivit ännu farligare sedan dess, så det kanske blir svårt att sälja bunkern. Men bortsett från hemskheterna bakom, är själva affärsmodellen intressant. Intressant för att det i efterhand inte finns någon vidare möjlighet att utkräva vanligt säljaransvar. Har det smällt, så har det. Om den som köpt bunkern fortfarande lever efter smällen, så dög bunkern. Men håller bunkern inte måttet, finns ingen kund som kan utkräva ansvar och ingen säljare heller för den delen. Köpeskillingen har förstås konsumerats av säljaren för länge sedan.

Upplägget påminner på två sätt om en annan affärsidé, den som innebär att någon lovar sin kund att vid kundens död frysa ner och bevara kundens kvarlevor eller hjärna vid dödsögonblicket, så att kunden har chansen att bli återupplivad, kanske klonad i framtiden, när vetenskapen kommit längre. Lite svårt även där med ansvarsutkrävande. Det finns ingen kund kvar. Och så måste man vara rik, för att köpa tjänsten. Vad det kostar, känner jag inte till men jag undrar, om inte bunkern är billigare, vilket vore rimligt, eftersom den lösningen inte är lika långsiktig.

Innovativa affärsidéer i säljarens intresse, kan man säga. Det gäller att hitta på nya vägar att förse sig. Båda modellerna bygger på ett krasst utnyttjande av kundens dödsångest eller möjligen storhetsvansinne. Lätt som en plätt men det gäller att hitta välbeställda kunder. Vare sig bunker eller nedfrysning är något för gemene man. Det lär också vara svårt att handla på kredit i de här fallen, så kunden måste vara stadd vid kassa.

Nu är jag ett utfrysningsärende och har blivit protestpolitiker (MP) !


Nu ger Martin Bagge sin syn på konflikten i Varbergs miljöparti.

Den finns i sin helhet här.

Han utgår från som det står i texten "Jag har inte heller ork till att driva ett uteslutningsärende. Så jag väljer att göra ett utfrysningsärende av det" kräver en del kommentarer av mig.

1) Martin Bagge förklarar utifrån sin ståndpunkt inifrån hur veligt och luddigt det här med "uteslutning" behandlats klantigt. Jag kan bara instämma.

Jag har under september-oktober-november fått frågor: Hur går det med "uteslutningen"? och dessvärre äger jag inte den frågan hur och vem som är handläggare. Men det är väldigt frustrerande att inte få besked så jag kan gå vidare.

2) Krisgruppens arbete? Ja vad hade krisgruppen för direktiv? Vilka skulle ingå i krisgruppen? När skulle den vara färdig? Hur behandlar vi krisgruppens rapport?

Utifrån förutsättningarna har de lagt ner ett gediget arbete med intervjuer och sammanställning. Men vad som brustit är själva kommunikationen och förståelsen vad de skulle komma fram till då det finns tio möjliga lösningar utifrån vilka de intervjuat.

3) Utfrysningsärende? Jo det har jag märkt redan. Syftet med en utfrysning är att jag inte ska orka, ge upp och sedan lämna.

Möjligen är det detta jag får ställa in mig på. Att läsa in mig och förstå att det vi gick till val på är villkorad till en uppförandekod.

"Lika rättigheter. Miljöpartiet vill att diskriminering och andra hinder uppmärksammas för att kunna bearbetas och besegras. En jämställd och jämlik kommun ökar individens frihet och bidrar till samhällets utveckling, detta leder till ökad attraktionskraft för kommunen."

Min känsloreaktion över detta i nuläget

Det har varit en turbulent vecka och media har varit på mig xom en skållad råtta hela tiden. Jag ska uteslutas, jag ska avgå, jag ska lämna, jag sitter kvar ett tag till. De har inte förtroende för dig, de tycker så och de tycker du är bra men inte just där.

Inte konstigt folk blir virriga men ingen har frågat hur jag mår i allt här. Är det jättekul, mår jag skit, rinner det av som gåsen?

För det första tjänar jag INGENTING på politiken. Men lik förbannat är jag en tidninganka värre än superstars i media. Politik är uppoffring som jag lika gärna kunde vara utan.
Men nu är det så att jag i december kommer att sitta i PROTEST.

Dvs jag fattar inga förhastade beslut om vad som händer i JANUARI innan jag fattar det beslutet. Så fortsätt hatbomba, bojkotta, beröm eller gör vad ni vill. Här gäller öppna spjäll i december. Det blir en lucka varje dag som ska öppnas och då får vi se vad den innehåller. / Protestpolitikern Pierre Ringborg (MP)

Det politiska läget i Ukraina i korthet

Envisa rykten i pressen gör gällande att en regeringsombildning kan förväntas inom kort. Den 11 december går dess immunitet ut och parlamentet kan då göra förtroendeomröstningar, vilket alltså förväntas. Förtroendet bland allmänheten för regeringen såväl som president Porosjenko har sjunkit stadigt under hösten och allra lägst förtroende, nära nollstrecket, lär den hysa för premiärminister Jatsenjuk samt hans parti Folkfronten. Det hetaste tipset är följaktligen att om inte regeringen ombildas helt så lär i alla fall Jatsenjuk försvinna från den. En av de stora diskussionerna är anti-korruptionsarbetet som anses gå alldeles för långsamt och där också presidenten och hans relation till Riksåklagaren Shokin har gett upphov till öknamnet Poroshokin, syftande på president Porosjenkos nära relation till Shokin och deras sätt att använda rättssystemet för att göra sig av med politiska motståndare och hålla korruptionsutredningar borta från regeringen och presidenten.

De upprepade omröstningarna för att få igenom de diskrimineringslagar som varit avgörande för att få en visumfri regim med EU är ett exempel på interna svårigheter hos regeringspartierna att koordinera röstandet i parlamentet. Det lär alltså kunna uppstå stora problem när svåra beslut ska tas om skattereformer och statsbudgeten, där IMF-krav ligger inbakade, vilket väntar härnäst i parlamentet. För att inte tala om beslut gällande konstitutionella tillägg och för regionerna Donetsk och Luhansk.

Förutom korruptionsbekämpningen går också decentraliseringsprocessen trögt och pågår mer som illa koordinerade lokala pilotprojekt. Ingen tycks riktigt förstå vad som ska göras eller hur reformerna ska implementeras. Medan det däremot är högre hastighet på mer symboliska reformer som den om decommunization. Det finns helt enkelt ingen bra översättning av detta begrepp men det handlar om att rensa ut alla symboler för kommunismen, enligt de kontroversiella lagar som togs i våras där sådana förbjöds. Nu har monument med kommunistiska symboler och Leninfigurer rasat över hela landet och fler lär försvinna innan årets slut. Det talas också om att ändra namnet på landets tredje största stad, Dnipropetrovsk. Detta namn gavs åt staden under 1920-talet efter en numera ganska okänd revolutionär hjälte. Detta är mycket kontroversiellt då de flesta av stadens invånare lär vara nöjda med namnet och vill ha det kvar. Även Kharkiv lär vara föremål för namnbyte. Det blir en lätt absurd omställningsprocess då lokala fotbollslag eller som sagt hela städer får sina namn ändrade över en natt. Här i Chernivtsi, där jag just nu befinner mig, har flera gator redan bytt namn, exempelvis Röda Arméns gata som blivit Majdanhjältarnas gata istället. Inte utan debatt trots att detta är i västra Ukraina vilket indikerar att det på platser österut lär kunna bli heta strider till följd av denna historierevisionistiska process. Avseende Dnipropetrovsk och Kharkiv är det inte omöjligt att de lyfts till nationell beslutsnivå.

Förutom detta är regeringens vanligaste ämne kritik och fördömande av Ryssland. Relationen till den stora grannen i öst är oförändrat dålig och Krim har på senare tid hamnat i blickfånget då Krimtatarer tillsammans med aktivister ur Högra Sektorn inlett en blockad mot ön vid gränsen i Kherson. Detta lär ha drabbat de lokala ukrainska bönderna hårt då de är beroende av handeln med Krim. Dessa hårdföra aktivister sprängde den 21 november två elmaster vilket gjorde att Krim stod helt utan el. Dessutom sägs indirekt Ukrainas två kärnkraftverk ha drabbats och ha fått göra nödstopp av reaktorerna, men detta får sägas vara en osäker uppgift. Enligt OSSE fanns dagen efter attentatet ett antal aktivister på plats för att hindra reparatörer att komma till masterna och några poliser lär inte ha varit närvarande, vilket måste uppfattas som högst anmärkningsvärt. Natten till 24 november kvarstod hur som helst aktivisterna vid sina posteringar och ska bland annat ha jagat iväg ett dussintal journalister från platsen. Den ukrainska polisen och militären tycks agera med stor tveksamhet och det verkar råda viss förvirring, kan man nog säga. Nu sägs de dock ha förhandlat till sig fri lejd för reparatörer men det verkar oklart hur länge det kan dröja innan eltillförseln kan fungera igen.

I detta läge har landets premiärminister Jatsenjuk gått ut med ett offentligt uttalande. För att lugna ned stämningen och klargöra att kriminella handlingar som att spränga elstolpar kommer att bestraffas? Jo, det kunde man ju ha trott, men han säger istället detta (enligt censor.net):


”Those responsible for power supplies contracts with Russian-occupied Crimea shall be brought to justice”

Inte ett ord alltså om attentatsmännen. Kanske en present till Högra Sektorn som firade tvåårsjubileum den 26 november med filmvisning i Lviv. Cirka 120 företrädesvis unga män såg filmen ”Volunteers of the Lords Platoon” om Högra Sektorns frivilligbataljon (DUK) vid östfronten. Det lär ha gått lugnt till väga till skillnad från i Kherson.

Lokalvalen i Ukraina i koncentrat

Lokalvalen i Ukraina avgjordes under två omgångar med början 25 oktober då val av lokala stadsråd samt regionala råd avgjordes liksom borgmästarval för större städer. En andra omgång av borgmästarvalen hölls 15 november i de städer med över 90000 invånare där ingen kandidat fått mer än 50 % av rösterna i första omgången.

Valen flöt på i stort sett utan våldsamheter och enligt observatörer utan allvarligare inslag av valfusk. Trots detta har anklagelser om röstköp förekommit på flera håll, bland annat i Chernivtsi där ett antal studenter mutats att rösta på en av kandidaterna och nu stängts av från universitetet. En prefekt på universitet lär vara inblandad och rapporteras ha flytt till Rumänien. Detta med röstköp sägs vara mycket vanligt och rykten gör gällande att en pensionärsröst kostar ca 3-5 US dollar. En universitetsstudent något mer. Det är främst ur dessa två mindre penningstark, grupper röster köps enklast av naturliga skäl. En ganska färsk undersökning visar också att det förmodligen är ett ganska verkningsfullt sätt att fiska röster då ungefär 30 % av de tillfrågade i denna studie kunde tänka sig att "sälja" sin röst i val.

I Mariupol och närliggande Krasnoarmiisk fick valen skjutas upp eftersom det upptäcktes fel med valsedlarna. Oligarken Rinat Akhmetov som äger valsedeltryckeriet och som stödjer Oppositionsblocket är en av huvudpersonerna i denna skandal men motanklagelser har riktats från detta parti och även den lokala valkommissionen har fått hård kritik. Även den centrala valkommissionen har fått hård kritik för sitt agerande i exempelvis Pavlohgrad och Kryvy Rih. Utöver detta har dock inga stora skandaler rapporterats.


Inget parti har fått dominerande ställning varken i något av de lokala eller regionala råden. Porosjenkoblocket gjorde inget katastrofval generellt men måste lita till koalitioner på de ställen där de vunnit flest röster. Generellt sett har regeringskritiska partier gjort bra val och utökat sitt inflytande, det vill säga Batkivsjtjyna, Oppositionsblocket, Lyasjkos Radikala Parti samt Ihor Kolomoiskys nybildade UKROP. 

I övrigt kan noteras att den traditionella uppdelningen öst-väst varit mindre markant och partier som vanligtvis inte är framgångsrika i öst har där vunnit viss framgång och tvärtom. I klartext betyder det ungefär att Oppositionsblocket inte dominerat lika kraftigt i öst men också att de vunnit lite mark i väst. Samopomich/Självhjälp har också noterat betydande inbrytningar i öst och i syd. 

Noteras kan också att Svoboda gjorde betydligt bättre ifrån sig i lokalvalen än i förra hösten parlamentsval. De har alltså ökat sitt inflytande, i synnerhet i ett antal orter i västra Ukraina.

Det återstår att se hur mycket detta nya politiska landskap regionalt och lokalt kommer att påverka den nationella politiken. Till vilken jag återkommer i nästa inlägg på denna blogg.

Lyssnandets konst


En intressant debatt i en delfråga om NKS, det nya jättesjukhuset i Solna, har dykt upp. Debatten är het runt NKS av många skäl men den delfråga jag avser nu, läste jag om i SvD igår. Den gäller cancervården. Tunga medicinska namn i när och fjärran är oroade för att ett förslag om uppdelning av cancervården på tre ställen ska drivas igenom. Många experter menar att man ska ha en sammanhållen, högt specialiserad och kvalificerad enhet på ett ställe för cancervården, ett Comprahensive Cancer Centre, så som man planerat. Många remissinstanser håller med.

Då tar landstingspolitiker Ella Bohlin (KD), som inte är expert på cancervård men ansvarar för den i Stockholms län och inte medicinsk expert över huvud taget, till orda. Jag är inte orolig, säger hon. Många håller med om att en uppdelning blir bra, fortsätter hon utan att tala om vilka, det blir bra för den patientnära forskningen, lägger hon till med ett nonsensargument i stället för att bemöta kritiken sakligt. Naturligtvis är det ingen fördel för vare sig forskningen eller patienter, om verksamheten skulle förläggas till tre innerstadssjukhus på några kilometers avstånd från varandra i stället för till ett. Nej, det egentliga skälet är som vanligt pengar. NKS, som landstingspolitikerna upphandlat blir så dyrt att man inte tycker sig ha råd att använda lokalerna på det sätt man tänkt från början. Det är klart att våra politiker ska hushålla med våra skattepengar men inte på det viset. De kunde ha funderat på det, när de bestämde sig för den s.k. OPS-modellen med delvis dyrbar, privat finansiering. Det är bara att hoppas att politikerna lyssnar på remissinstanserna och experterna och inte själva bestämmer en undermålig lösning för att dölja det verkliga problemet, att NKS blir fördyrat med miljardbelopp beroende bl.a. på finansieringslösningen, som landstingspolitikerna beslutade om, trots högljudda varningar. Det vore bättre att ägna energin åt att omförhandla avtalet i stället, på bl.a. den punkten.

För att bli lite personlig och för all del lite kategorisk, måste jag säga att jag inte på något vis känner mig övertygad om att Ella Bohlin är kompetent att sköta den här frågan.

Kulor och fibrer som dödar

Albatross, sex månader gammal. Magen full av plast.
I Nordsjön har man uppmätt uppåt 10 000 plastfibrer per kubikmeter vatten. Uppemot 40 ton mikroplast släpps årligen ut i Östersjön.

Plastkulorna filtreras inte bort i reningsverken eftersom de är för små. Mikroplasten hamnar till slut i havet där fiskar och andra havsdjur drabbas. 90 procent av alla havsfåglar har fått i sig plast.

Prover från Atlanten, Medelhavet och Indiska Oceanen visar att stora mängder mikroplast har samlats nere i djuphavssedimentet. Mikroskopiska plastfibrer från bland annat cigarettfimpar och fleecetröjor, har hittats från 300 meters djup i Medelhavet ner till 3 000 meters djup.

Små plastkulor finns i allt möjligt som vi konsumerar utan större tanke - i tvål, tandkräm och duschkräm. Flera delstater i USA  är på väg att förbjuda mikroplaster där de kan ersättas av annat, t ex malda fruktkärnor. Kalifornien,  Illinois, New York. Delstater i USA får nämligen gå före genom att ställa högre miljökrav på produkter. Till skillnad från i EU, där den sk miljögarantin är underställd den fria rörligheten för varor inom unionen.

Hade Kalifornien legat i EU hade man en gång i tiden inte fått ställa så hårda utsläppskrav på bilar att katalytisk avgasrening tvingades fram. EU är på många sätt destruktivt när det gäller miljökrav, så till vida att man snarare sätter tak för vad länder får göra än lägger  golv för vad man måste göra. Det är märkligt, för att inte säga ofattbart, att inte något parti i Sverige driver krav på förändring - bort med tak, in med golv.

För övrigt: när strålkastaren är riktad mot klimatfrågan tycks det som om få vill se alla andra miljöproblem som människan skapar genom sin förmåga att se snabba vinster som något viktigare än långsiktigt ansvar.

PS! 
Nyhetspanelen i SVT klockan 07:40. Gissa om vad...

MP:s kf-grupp bildar egen grupp utan mig i Varberg !


Att ha figurerat som mediafigur i press och radio kan vara trevligt i och för sig.Försöker göra en analys hur läget ser ut.

Mediafokus: Har helat tiden legat om JAG skulle bli "utesluten" ur Miljöpartiet nu eller inte. Ja något "straff" eller reprimand verkade vara förväntat vad gäller min öppenhet och frispråkighet.

Krisgruppens fokus: att samla intryck från de politiskt aktiva för att kunna göra rekommendationer hur en politisk grupp bättre ska kunna kommunicera, förstå varandra och skapa ordning som respekteras.

Efter krisgruppens möte följde ett dokument som är avsett ett hållas internt.Detta var tänkt som riktlinjer till den lokala styrelsen som handledning att gå vidare med.

EFTER krisgruppens möte måndagen den 23 november i Miljöpartiets lokal verkar ha skett ett SLUTET möte kallat kf-gruppen som tydligen hsr protokollförts.

Min tabke är som EN av dem som har ingått i kf-gruppen vad tanken och syftet var med detta? För egen del har jag ändå haft en uppfattning att informella grupperingar finns hela tiden att bolla med och komma fram till saker men här gällde det inte några kf-ärenden som är på G utan något annat

Här gällde det att samla ett antal likasinnade personer som nu formaliserar sig till en grupp i gruppen. Det gäller då att formalisera sig på ett sådant sätt som gör att man direkt kan exkludera mig ur den gruppen.

I andra sammanhang kallas det falanger eller formation som bildar garde som inte är öppen för alla att ingå i om man inte är utsedd eller vald till det.

Nu råkar denna gruppen också vara så att samtliga ingår i styrelsen alltså finns ett instrument till men styrelsen sägs vara öppna för samtliga medlemmar att deltaga i och väljs formellt på årsmöten.

Kf-gruppen är i förstahand något väljarna valt och intern sedanväljer själva sedan hur de vill arbeta ihop.

Som någon sa är det så att de väljer att ha den slutna metoden att EXKLUDERA MIG är det fullt fritt att agera utan att vara bunden till allianssamarbetet.

Jag kan då aliera mig med vem som helst då jag inte räknas som del i "gruppen". Några personer har givit mig valfriheten utan att förstå kanske att det äventyrar min inställning att lojalt ingå i den styrande alliansen i Varberg.

"De bästa tankarna kommer när jag vill sova"

Foto: Pressbild

Jag lyssnade mycket på de Montevert när Vänner & ovänner / Friends & enemies släpptes 2012. På promenader, på långa resor, när jag längtade, när jag saknade, känslorna upp, gatorna ner. Musiken som en vän, som en hjälpande hand. Nu i slutet av året så är Ellinor Nilsson, som hon egentligen heter, äntligen tillbaka. I oktober släpptes singeln Let's not run away together och i början av december släpps nya skivan. Den lär bli en av vinterns finaste skivor. 

Berätta om nya skivan, vad är det för slags skiva? 
- Det är en lugn popskiva med inslag av blues, folk och annat smått och gott. Texterna är väldigt personliga och transparenta. En skiva om brustna hjärtan, starka viljor och svaga sinnen.

Skulle du kunna beskriva vad varje låt från nya skivan handlar om med ett ord? 
- Absolut! 

1. Forever – Självrespekt
2. Hostage – Frustration
3. Home – Längtan
4. Let’s not run away together – Beslutsamhet
5. October 11th – Gråtfest
6. Summer Heart - Lättsam
7. It’s alright, I’m probably dreaming – Naivitet
8. Close Encounter – Besatthet
9. Ode to mental instability - Depression

Hur har arbetet med skivan sett ut?
- Det har tagit sitt lilla tag. Jag skrev låtar, spelade in, testade producenter, men inget kändes rätt. Tillslut var jag tvungen att släppa allt. Jag skrev nya låtar, hittade den perfekta producenten för mig och inom tre månader med två inspelningshelger i Umeå så var skivan klar. Det tog ett tag för mig att fatta att jag inte kunde jobba vidare med låtar jag inte själv tyckte om, även fast andra påstod att det var bra. Men när det väl släppte så gick det, som sagt, undan.

Du har berättat att du ser skivan som ditt debutalbum. Är det här en slags nystart för de Montevert?
- Det kan man säga att det är. Det är åtminstone så som jag vill se på det. För mig är den här skivan mer representativ för mig. Det ligger ett helt annat arbete bakom den. Min förra skiva känns för mig som ett samlingsalbum då vissa låtar redan var 3-4 år gamla när den släpptes. Det här albumet har jag gjort i en process, låtarna är skrivna väldigt nära inpå varandra och hör tillsammans. Jag känner att den här skivan representerar mig och det jag vill säga.

Hur går du tillväga när du skriver dina texter? 
- Helt ärligt så kommer de oftast bara. Jag skriver lättast när jag är känslomässigt apatisk. Det verkar som att min hjärna först då kan reflektera över en situation jag varit med om. Då går det till som så att jag sitter och låtsas-sjunger lite, spelar in, lyssnar och upptäcker att det där spontana jag sjöng faktiskt applicerar till mina känslor. Då har jag helt plötsligt temat på låten och kan arbeta fram en text utifrån det. Det är såklart inte alltid allt faller på plats, men de låtarna brukar aldrig komma längre än till en demo-inspelning. 

Texterna känns väldigt personliga, censurerar du någonsin dig själv? 
- Njae, kanske lite. När det kommer till namn och väldigt uppenbara associationer brukar jag försöka mörka det lite åtminstone, så att personen det handlar om inte ska förstå att det handlar om hen. Men jag tror jag varit rätt dålig på det den här gången. 

Den nya skivan är helt på engelska, vad är den största skillnaden mellan att jobba på svenska och engelska?
- Det är såklart lättare att skriva på sitt modersmål, men engelskan är lättare när det kommer till fraseringar och melodier. För mig är det ändå skönare att skriva på engelska, det flyter på bättre, även om grammatiken och uttalen ibland blir lite konstiga.

Du växte upp i Evertsberg i dalarna. Hur var din uppväxt där?
- Jag har haft en sjukt fin uppväxt med en kreativ och inspirerande familj. Vi var lite av outsiders där eftersom mina föräldrar flyttade dit några år innan jag föddes, så under större delen av uppväxten var jag ”Stockholmarn” eller ”08:an”, trots att jag är född på Mora BB. Jag var kanske lite udda som spelade flera instrument, sjöng opera och lanade (främst Counter Strike och Dota) när det största intresset för ungdomarna i bygden var moppar, hembränt och Eddie Meduza. Men jag kände mig aldrig utanför, så det fanns mycket kärlek där trots alla olikheter. 

- I Evertsberg är alla engagerade i byn, alla! Vad det än gäller, från att servera blåbärssoppa till törstiga skidåkare på Vasaloppet till att sälja lotter i kiosken när Lasse Stefanz spelar på Boggberget, så ställer alla upp. Det finns en stor kollektiv gemenskap som jag tror många skulle kunna lära sig något av.

Om du skulle beskriva din uppväxt med en låt, vilken skulle det vara? 
- Moonlight Shadow med Mike OldfieldJag koreograferade nya danser till den en gång i veckan under en lite för lång period.

Hur kom du in på musiken från början?
- Jag kom aldrig in på musiken, den fanns alltid där. Jag hade en fiol när jag var fyra år och lärde mig Blinka lilla stjärna på gehör. Sen gick jag såklart musikskola där jag spelade både fiol och cello. Jag började skriva musik när jag var 15 då jag fick min första gitarr. Och sen dess har det bara rullat på.

Minns du den första skivan du ägde?
- Spice Girls första, karaokeversionen.

Vad tror du att du hade sysslat med nu om det inte gått vägen med musiken?
- Jag skulle nog göra det jag gör utöver musiken idag, jobba med ljud. Både live och efterbearbetning. Det är typ det roligaste som finns. Men om allt skulle skita sig så vill jag bli busschaufför på långdistanskörningar.

Vad gör du när du vill varva ner eller hämta inspiration?
- Tar ett bad eller går och lägger mig. De bästa tankarna kommer när jag vill sova.

Vad lyssnar du själv på?
- Mycket olika. Några favoriter just nu är Courtney Barnett, Moon City Boys, Sam Cohen, John Maus, Young Guv, RAN och såklart allsmäktiga The Bear Quartet som aldrig någonsin kommer lämna mina öron.

Vad tycker du om att göra utöver musiken? 
- Jag gillar att sticka, äta och dricka vin. Ibland kanske jag umgås med någon också.

Till sist, vad kan Göteborgarna förvänta sig av din spelning på Oceanen den 4/12?
- En sjukt bra spelning, grymt häng och dekadens. Ses där!

Som sagt. de Montevert spelar på Oceanen den 4/12. Missa inte det. Samma dag spelar hon även på Bengans vid Stigbergstorget. Det går att boka nya skivan på just Bengans genom att klicka här

Alternativet hade varit värre.

Vissa beslut är tunga att ta. Regeringens förslag på försämringar i flyktingmottagandet är långt ifrån den politik som jag som riksdagsledamot var med och drev och beslutade om förra mandatperioden. Det är inte lätt att vara med och försvara sådana här beslut. Men det gör jag. Även om jag inte tycker om förslagen.

Syftet med regeringens tillfälliga försämringar är att minska antalet asylsökande till vårt land. Att skapa andrum för alla de som i månader nu slitit dag och natt för att ge alla nyanlända tak över huvudet, mat, sjukvård och chans till ett nytt liv i vårt land. På två månader har över 80 000 flyktingar kommit till Sverige. Över 10 000 i veckan, varav en fjärdedel ensamkommande barn. Det är en helt annan verklighet än för bara ett år sedan.

Människor flyr från kring, förtryck och fattigdom. Alla som har skyddsbehov har rätt att söka asyl i andra länder. Den s k asylrätten är ngt Sverige och alla andra EU-länder har skrivit under på. I Sverige har vi fram tills nu tolkat denna rätt så som jag tycker även andra EU-länder skulle tolka den. Flyktingar med asylskäl har fått permanenta uppehållstillstånd och rätt att förenas med sina familjer

Hade alla andra Eu-länder gjort samma sak som Sverige hade verkligheten sett annorlunda ut. Nu har vi istället hamnat i en situation där den Svenska regeringen ser sig tvingade att anpassa sig till Eu:s miniminivå vad gäller flyktingmottagande. Men tillfälliga uppehållstillstånd och ID-kontroller på bussar, tåg och båtar. Men sämre möjligheter för familjer att förenas. Men – och det är viktigt, – med en fortsatt respekt för asylrätten. De flyktingar som kommer hit har rätt att söka asyl, kommer att ha rätt att få skydd i Sverige.

Det är inte det här, mindre humana, Sverige jag vill leva i. Men ändå kan jag försvara att MP i regering har gått med på detta. Jag gör det för att alternativet hade varit värre. Det finns partier, t ex Moderaterna, som inte vill värna asylrätten.  Som tycker att vi ska ”stänga” gränsen. Partier som S fått välja att söka stöd hos om vi lämnat regeringen. Utan MP i regeringen hade situationen för människor på flykt blivit sämre.

I den överenskommelse som nu presenterats finns också flera bra beslut som kommer att underlätta och öka kapaciteten för mottagandet av flyktingar i Sverige. Det handlar både om mer statliga pengar till kommuner och organisationer och regelförenklingar. Har finns också ett löfte om en gräns för hur mycket pengar för flyktingmottagande som kommer att tas från biståndet och ytterligare 800 miljoner i år till UNHCR. Viktiga beslut för flyktingar i hela världen.

För alla de kommuner som behöver andrum och för alla de flyktingar som i och med detta kommer att få skydd i Sverige är jag med och stöder mitt parti och regeringens beslut. Även om det är med tungt hjärta.

I P4 Värmland i tisdags försökte jag förklara mina känslor. Vet inte om jag lyckades. Men du kan lyssna på det här.

 

 

 

 

Alternativet om MP lämnar regeringen är en moderat minoritetsregering alt nyval !


Hur nära är Sverige ett S och M-styre?

Förmodligen isf en "dansk regering" vilket betyder moderaterna i minoritet. Miljöpartiet utstår våndor i flyktingfrågan men har stöd ändå för beslutet. Men är det miljöpartiets linje? Ens en antydan vad som sagts tidigare? NEJ det ligger mer i linje med en moderatväljare än en grön miljöpartist.

Alternativet till att MP går ur regeringen är att S också gör det och det finns två lösningar. 1) En moderat minoritetsregering 2) nyval.

Kultur & miljö

Passar mig förstås som handen i handsken att det idag blir kammardebatt om kultur & miljö. I klartext handlar det om förbättringar av Kulturmiljölagen. Bakgrunden är att när reglerna för EUs inre marknad upprättades gjordes ett undantag för nationella kulturarvsföremål, en ventil för att möjliggöra för länder att återfå föremål viktiga för det egna kulturarvet som förts ur landet. Möjligheten har dock inte används i så stor omfattning, delvis för att det varit för svårt att leva upp till kraven. Regeringen har därför, i enlighet med EU:s nya direktiv föreslagit förenklingar av Kulturmiljölagen, som nu kommer upp för debatt och beslut. Den första förändringen är att tiden en medlemsstat har att väcka talan förlängs från ett till tre år, vilket ger bättre möjligheter att hantera de ärenden man uppmärksammas på. En mer omfattande förändring är att de föremål som kan vara aktuella inte begränsas till i förväg definierade kategorier. Förändringarna innebär ett ökade möjligheter att behålla viktiga föremål för det svenska kulturarvet i Sverige, men förstås gäller också det andra perspektivet – att vi underlättar för andra länder att få tillbaka nationella kulturskatter som av olika anledningar hamnat i Sverige.

Världen är sjuk, inte jag

Jag sitter i ett köpcentrum i Hongkong och julsångerna far omkring. Det är spännande här i Kinas fria andrum mot världen. Hela förmiddagen promenerade vi i Kowloon på andra sidan och såg höga hus och parker där män samlades med sina burfåglar kvittrande ikapp med de lågmälda samtalen. Neonskyltarna på fasaderna var släckta och de vackra tecknen berättade om saker jag bara kan ana. Allt är rörelse här och tillbaka till Hongkongön åkte vi med Star ferries och vattnet blänkte grönt och blått inramat av höga hus och bergstoppar. Det går så fort här och människorna är så många och tålmodiga i köer och på andra våningen på spårvagnen som snirklar sig genom trafikkaos och trånga kurvor. Priset jag kom för att hämta ligger förpackat i sin låda och i morgon bär jag det som handbagage genom flygplatsens säkerhetskontroller. Kanske klokare, men den hoppfullhet jag känner inför allt gott vi gör i Malmö inom klimatarbete, mobilitet, alla gröna och täta drömmar vi gör verkstad av drunknar i oron över mental eller fysisk taggtråd, id-kontroller, familjesplittring och talet om omänsklighet som nödvändighet. Jag kommer att älta det här ett tag, sörja att den klippa jag röstade för förra hösten i riksdagsvalet idag känns som grus. Ni kan tro det eller inte, men jag försöker hålla igen överorden. Kanske är det ändå jag som borde lämna in mitt kort, checka ut från politiken. När rasisterna kallade mig landsförrädare och hotade mig till livet, när vänsterfolket märkte ord och hetsade, så var jag trygg i min gröna rörelse, för vi stod samman när det blåste. Nu vet jag inte längre. Kanske är det hjärnspöken, kanske är det jag själv som borde gå i terapi eller be om medicin. Men huvudspåret får ändå vara att inte leta fel hos sig själv när världen och samtiden visar sjukdomssymptom.

Storm i vattenglaset


Det stormar runt flyktingmottagandet. SIFO har genomfört en snabbundersökning, som visar en majoritet för regeringens förslag om bättre kontroll på invandringen. Så ligger det till i riksdagen också, även om vissa vill vara mer restriktiva än andra. Flyktingfrågan kan vara den fråga, som gör att MP lämnar regeringen, även om man kan tycka att bristen hos S på gehör i miljöfrågorna vore s.a.s. ett bättre skäl. Få i MP vill driva mer högerinriktad flyktingpolitik men jag tror att vi är många MP-väljare, som tycker att MP skulle ha bättre chans att driva både miljöfrågor och annan politik bättre utanför regeringen, åtminstone för tillfället. Maktkompromisserna har blivit tunga för MP. Krafterna tryter, när det gäller miljöpolitiken. Det är svårt att tro att regeringen i dess nuvarande sammansättning överlever hela mandatperioden.

Å andra sidan kommer det väl förr eller senare att knaka inom den borgerliga alliansen också. Moderaterna hamnar allt djupare ner i gamla upplöjda fåror. Kanske finns lite gehör för mjukare toner både rörande flyktingpolitik och annat inom Folkpartiet och Centern.

Den konventionella blockpolitiken kanske får sig en törn här, vilket bara vore av godo. Just nu ser det ut som om Löfvén lyckats skaffa sig en lite stadigare sits. Om inte annat, kan man hoppas att de nya tagen missgynnar SD och kanske medför ett närmande mellan S och ett eller annat alliansparti.

Om lagar som skulle få bin Laden att skratta…

Utdrag från min inledare i Fria Tidningen.

"Ett av de mest kortsiktiga argument som ideligen framförs är: ”Jag har inget att dölja”. Jo, det har du. Du har massor att dölja om du vill förbli en individ som har minsta lilla känsla för din integritet. Det handlar inte om huruvida du har något fult eller skamligt eller allmänt svinaktigt att dölja. Det handlar om det sluttande planet, där stat och kapital med de små stegens tyranni äter sig in i ditt huvud, analyserar vad du tänker och tycker och gör och hur du handlar.

Harmlöst, kanske du tycker. Ända tills den dag staten inte längre uppfattas som snäll och välmenande. När staten byter ansikte, när registren och databaserna ligger i händerna på andra makthavare. När du upplever att alltihop förts över till en hand som kanske är fascistisk. När den förment snälla storebrodern, som vill dig väl, förvandlas till en storebror med grinande ansikte."

Hela inledaren hittar du här.

Så var pajkastningen igång i MP Varberg igen !


Jaha då går kommunfullmäktigegruppen ut i HN ja MP i Varberg efter att krisgruppen presenterat sin rapport två dagar efter att de har lågt förtroende för mig.

Det hänvisas till ett icke justerat protokoll. Undrar hur det ser ut för jag läser allt nu via nättidningen i HN.

Själva artikeln är lite rörig för nu dyker plötsligt en person upp till mitt försvar: Göran Andersson.Ende representanten i valberedningen, sitter i kommunrevisionen och dessutom i lokalasäkerthetsnämnden på Ringhals.

Krisgruppen som varit i funktion från 7 september till 23 november har arbetat för att få fram ett bättre samtalsklimat har nu avslutat sitt uppdrag. De har överlämnat dokumentet till den lokala MP-styrelsen som är IDENTISK med kf-gruppen 1-5 förutom en person.

Nu kallar samma människor sig för "kf-gruppen" och märkligt nog har jag inte deltagit på det mötet och blivit kallad fast jag rimligtvis bör vara en sjättedel av den gruppen.

Nu har jag inte heller sett att krisgruppens dokument har blivit offentligt men det är lätt gjort. Jag har dessa framför mig på bordet och kan lätt omfattas till offentlig handling.

Jag har hela tiden varit i god tro att all fojus legat på krisgruppen. Men som jag tidigare skrivit så verkar INGEN längre tar denna opartiska grupp på allvar.Nu gäller det att gräva nya skyttegravar till nästa salut levereras!

En stor svår fråga och en liten enkel

I den stora diskussionen om hur vi klarar ett både omfattande och bra flyktingmottagade har jag fått kommentarer om att kulturpolitiken väl inte är något att lägga kraft på nu. Tvärt om, säger jag, nu behövs en kraftfull kulturpolitik mer än på mycket länge. Fortsätter därför att debattera de ökade anslag vi nu lägger på kulturpolitiken i UNT.

Den större och svårare frågan är förstås om MP gör rätt som stannar i regeringen för att få ett så bra och omfattande flyktingmottagande som möjligt. Anser du att barn och barnfamiljer som redan befinner sig i Sverige ska ges permanenta uppehållstillstånd? Om så kan du hålla med om att MP agerade riktigt igår. När valet står mellan obehagliga alternativ måste man ha mod att ta det bästa av dessa. Att passivt medverka till ett sämre alternativ för att kunna hävda att man själv har händerna rena är i alla fall inte min melodi.
Hellre gör jag då vad jag kan för att få en så bra situation som möjlig!

När är bankernas tid förbi?


Läste i SvD häromdagen om Icabankens räntor på konton och kortkrediter. Kunden får 0 % på insatta pengar men får betala mer än 15 % ränta på utnyttjade krediter (lite mindre de närmaste veckorna efter köp). En sådan bank ska man inte använda, tycker jag. I varje fall skulle jag inte göra det. När media frågar banken om detta, blir svaret: Det är en hög ränta jämfört med inlåningsräntan. Det säger Veronica Hedeby, kortansvarig på Ica-banken, med årets underdrift. Eftersom inlåningsräntan är 0, finns ingen bra matematisk term för, hur många gånger högre utlåningsräntan är. Oändligt mycket högre, kan man väl dra i med. Vi strävar alltid efter att våra produkter och tjänster ska uppfattas som prisvärda och vi lyssnar på våra kunder, säger Hedeby vidare. Hej och hå!

Konkurrensen i banksektorn fungerar inte perfekt, även det en underdrift. Ett sätt att undvika bekymmer av den orsaken, är att använda banken i mindre utsträckning. Växla pengar och köpa valuta duger de inte till längre. Fonder ska man inte köpa av banken, för det blir för dyrt och ofta dåligt. Aktieaffärer sköter man billigare och bättre via näthandlare. Man kan också låna mindre, så finns det snart inget behov av banken alls mer än för att ha ett lönekonto och betala räkningar. Även den tjänsten kommer förstås snart att tillhandahållas på annat och bättre sätt.

När det gäller lånandet, är budskapet från våra politiker inte glasklart. Det talas å ena sidan om begränsning av ränteavdrag och amorteringstvång för att vi ska låna mindre till våra bostäder. Å andra sidan vill nästan alla politiker att hjulen ska snurra, d.v.s. tillväxt i ekonomin. Ett bra sätt att ordna det, är att öka konsumtionen. Alltså anpassas politiken till det, vilket gör att hushållen lånar mer och måste gå till banken. Man kan då hamna hos en av de fyra stora, som alla har i stort sett samma villkor eller hos någon nischbank som är på marknadens smalare områden, ibland med ohemula villkor, som jag började med. Eller om det är riktigt illa ställt, kan man börja ta sms-lån och liknande. Fick jag säga min mening, och det får jag på den här platsen, skulle jag gammalmodigt säga att lån är bättre att inte ha än att ha. Lätt att säga, inte så lätt att göra, om man vill konsumera snabbare än man tjänar ihop’et.