Gert Wilders frihetsparti den stora segraren i Nederländerna som komplicerar regeringsbildandet !


Om den Gröna Vänstern (Groen Links) i Nederländerna gjorde den kraftigaste framgången i det valet med +6,6 % så gjorde Socialdemokraterna (PvdA) den största genomklappninhgen med - 19,1 %.

Nu kommer det roliga regeringen det högerliberala VVD och socialdemokraterna tappade hela -24,3 % av sitt förtroende. Fiasko således för den holländska regeringen.

Ur höger-vänsterperspektivet väger inte Gröna Vänsterns framgångar upp bakslaget för socialdemokratiska PvdA och det blir fortsatt borgerlig regeringsbildare.

Det troliga är att högerliberalerna i första hand vänder sig till kristdemokraterna CDA som gick fram + 4% och socialliberala D66 + 4%. Det kan tillkomma något parti till men troligen ganska korkat om Gröna Vänstern aspirerar på regering som detta valet röstmaximerat sig.

Den som tror den stoppat Gert Wilders frihetsparti (PVV) tog fel. Det blir näst störst och gick fram +3%. Det kommer att ha stor roll när de andra försöker bilda regering nu.

Flygskatt införs i höstens budget 2018 !


Regeringen tänker införa den omdiskuterade förslaget om flygskatt i samband med budgeten i höst. Flygresor inrikes och inom EU kommer att kosta 80 kronor och långflygningar upp till 430 kronor per resa.

"Skatteintäkterna från flygskatten beräknas till 1,7 miljarder kronor per år.

Samtidigt som regeringen nu gör verklighet av flygskatten vill man sänka arbetsgivaravgiften för den första anställda medarbetaren under det första året.

Sänkningen sker från dagens 31,4 procent till 10,21 procent och omfattar vissa mindre företag. Kostnaden beräknas till 1,44 miljarder kronor per år, efter nästa år, då kostnaden är något högre."

Konsekvenser

"Regeringen vill införa en flygskatt på enskilda resenärer, ett förslag som har kritiserats hårt från branschorganisationer och från oppositionen.
– Vi har varnat för konsekvenserna. Flighter kommer att flyttas till Köpenhamn, säger Anna Wilson, generalsekreterare på Svenskt flyg"

"Regeringen lägger alltså det omdiskuterade förslaget om flygskatt i höstens budget och räknar därmed att det ska gå igenom i riksdagen. Stark kritik har förts fram från oppositionen mot en flygskatt. En skatt som för övrigt flera länder redan har t.ex. Storbritannien och Tyskland.

Bl.a. har regionala flygplatser kritiserat förslaget liksom flera stora flygbolag"

Grön OMstart med stort M är det ingen som testat om inte OM hade varit !


Nu har Grön Omstart blivit en tvist på fb-gruppen Grön Omstart (sluten grupp). Den hade tidigare anknytning till tankesmedjan Grön Omstart som tycks vara allt mer avsomnad.

Noteras skall att det finns ett Twitterkonto med namnet Grön Omstart som inte tycks vara speciellt aktivt.

Plötsligt dyker föreningen Grön Omstart upp på gilla-sidan som finns på fb står att det nu bildats en förening Grön Omstart .

Noteras skall i Gröna bloggar så finns jag och Birger Schlaug som tackat för oss att vara fortsatta medlemmar i Miljöpartiet. Vi är dekispolitiker och orkar inte starta om utan försöker bara hålla oss ideologiskt uppdaterade, underättade och rakryggade.

Miljöpartiet bygger just nu sin politik på de gröna framgångar som uppnåtts i politiken. Dessa gröna framgångar värderas sedan i opinionssiffror som mest pekat ner jämfört med valet. Jag önskar all lycka till med gröna omstartar och de nya gröna framgångar som skördas i vårt land !

Jag ställer ultimatum till Alliansen + MP i Varberg. Ni får inte mitt stöd för er budget 2018 om ni inte tar med seniorkort i budgeten !


Den 13 november 2016 skrev jag i min blogg: Jag stödjer Alliansen+ MP:s budget 2017 även om jag lämnat MP.

En förutsättning var som jag bloggade om redan 27 september 2016 att Lindvallen och 50 m simhall kom med i budgeten. Det gjorde det.

Nu kommer jag att ställa ett ULTIMATUM till Alliansen + MP i Varberg. Om ni inte tar med seniorkort i budgeten inför 2018 kommer jag INTE att stödja den budget ni lägger i höst hur bra den är i övrigt.

Jag lämnade Miljöpartiet 7 september 2017 då det fanns ett totalt ointresse för de frågor jag driver och för frågor som har med min nämnd kultur och fritid att göra. Som en konsekvens av detta slängdes jag också ur alliansgruppen då de har medlemskrav i MP för att vara med i den gruppen.

Nu har det gått drygt ett halvår och jag är en oberoende politisk röst. Min motion om friare bussresor för en äldre pensionärsgrupp skrev jag ihop mec Eyistein Stig (SPI) redan under förra mandatperioden så ingen lär ju vara ovetande vad jag stått i frågan ang. fria bussresor för pensionärer.

Motionen avslogs sedermera i kommunfullmäktige efter att legat och dammat i drygt 3 år av Alliansen+MP+SD. Bifall av S+V+SPI.

Sedan går det att raljera att jag "bara" blev ersättare i kommunfullmäktige efter valet från att tidigare varit ordinarie ledamot i MP. I viss mån kan det skyllas på att MP har till övervägande del yngre väljare och ville ha en föryngring av sin lista (även jag stod bakom detta). Dock kan jag inte ge upp de frågor jag drev redan förra mandatperioden för att det kommit in yngre människor i maktställning.

SD i Halland har överlägset mest avhopp bland partierna. !

SD välkomnar nya medlemmar från andra partier men kan samtidigt inte hålla ihop sina egna trupper.

SD är nog det parti som förekommer mest i media med sina förehavanden och märkligt bemöter man inte det som står i media utan det kallas "desinformation".

Nej i SD finns ingen maktkamp bara folk som inte följer stadgar och andra regler. Märkligt många avhopp noteras också inom SD.

I Falkenberg har SD tappat sin vågmästarroll. I Varberg hoppade MP med i alliansen så här har SD aldrig haft någon.

I den betydelsen spelar SD ingen roll utom i frågor där allianspartierna med MP är splittrade. Ett elegant sätt är att S och M kommer överens så får de andra partierna säga bu och bä.

SD har sin livsluft genom den stora flyktingvågen, oron i förorter, flyktingmottagningar och HVB-hem.

Om nu SD har en stark opinionsbildande roll tycks de ständigt göra självmål. Frågan är hur länge deras egna väljare orkar med för det svajar betänkligt på vissa ställen medan andra fungerar bättre.

MP inte längre ett storstadsparti?


Håller Miljöpartiet på att bli ett lantisparti?

I en mätning i Aktuellt i politiken halveras i Miljöpartiet i Stockholm. Mätningen gjordes 19 januari- 6 februari 2017 och 503 personer tillfrågaddes.

Det enda som sedan förekommit statistiskt i de nationella mätningarna är centerns kraftiga framgång och moderaterna tillbakagång men för Miljöpartiets del är mätningen intressant.

Den mesta kritiken mot MP internt varit ute i landet och Stockholm har fått leva sitt eget liv. Varit ganska stabilt där i SCB:s mätning som presenterades i november.

Uppenbarligen håller något på att hända. När MP svackar i opinionen är det mest på små orter det märks. Det är inte unga akademiker som innehar förtroendeposterna utan oftast äldre gedigfna miljöpartister årgången äldre.

Storstaden blomstrar det av innemänniskor, yngre årgångar och med byråkrater som har uppdrag inom MP eller anställda inom MP. De lever långt ifrån verkligheten som finns ute i landet där miljöpartister är mer vana vid "vanligt folk" och det finns inte fullt så många med politiken som heltidsjobb.

Visst väljarna finns i storstaden och vinner man inte Stockholm är det svårt att vinna något val. MP kan ju ändå glädjas åt att vare större än SD i storstan men ute på andra orter kan SD vara förkrossande stora jämfört med MP. Då gömmer sig MP oftast som en myra i någon slags samarbetsallians med andra partier och märks oftast inte. Sammantaget känns MP idag som en grå mus var den än sitter.

SD i Varberg vill ge Kommunisterna och Feministerna full insyn i kommunstyrelsen och nämnderna om de kommer in efter nästa val !

SD i Varberg överraskar de vill ha in partier med fullmäktigerepresentation i kommunstyrelsen och alla nämnder i Varberg.

SD i Varberg öppnar för att släppa in Kommunisterna och F! i kommunstyrelsen och nämnderna efter nästa val utan att behöva valsamverka....behandlas i kf på tisdag i fullmäktige

(SD kanske redan gett dem full insyn i sin kf-grupp? 😳)

Svar på motion om insynsplatser i kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna

Beslut


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ewa Klang (S)
föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning


Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Erik Hellsborn (SD) har lämnat motion om att kommunfullmäktige ska besluta att ge insynsplatser i kommunstyrelse och nämnder åt partier som är representerade i kommunfullmäktige, men som saknar representation i kommunstyrelsen och nämnder, antingen genom egen plats, eller valteknisk samverkan.

Vidare föreslås att nämndsorganisationskommittén får i uppdrag att utreda huruvida dessa insynsplatser ska vara arvoderade samt om de ska medföra yttranderätt.

Jag vet att SD har stenhårda krav på sina egna ledamöter som placeras ut men när man bjuder in sina motpoler bara de uppnått en fullmäktigeplats får de mer insyn än när de själva satt i Varberg med bara kommunfullmäktige som plattform.

Vad är vitsen med att hjälpa de mindre partierna? Är det något de första de gör är att läcka till pressen att ge scoop och naturligtvis ge allmänheten direkt insyn då de själva inte får någon rösträtt eller ansvarsbefogenhet.

Men okey jag ska inte vara den som är den men är det inte bättre att sätta upp en övervakningskamera och direktsända hela kommunstyrelsen och nämnderna direkt över webben?

S och MP bör aliera sig med L som regering efter valet 2018 !


OM miljöpartiet vill sitta kvar i regeringen och de själva säger att de påverkar mest där får man faktiskt koncentera faktum.

Att bilda en vänsterregering S-V-MP gick väljarna inte med på 2006 och S gjorde en brakförlust med Mona Sahlin som partiledare och den koalitionen kan vi glömma 2018.

Att fortsätta med S 0ch MP som minoritet efter 2018 kan vi också glömma för inget av partierna ser ut att hävda sig speciellt mycket över valresultatet 2014 snarare under.

Vad göra?

Jag tror både socialdemokraterna och miljöpartiet får släppa sina vänsterfalanger. JA V och F! kommer att lyfta och göra ett bra valresultat men ingen av dem kommer att sitta i nästa regering.

Alliansens tid är förbi säger statsvetare Jörgen Johansson vid högskolan i Halmstad.

"Jörgen Johansson kopplar den förändrade rollen för alliansen till Sverigedemokraterna. Deras inträde och framgångar i förra valet har skapat en ny ordning i kommunpolitiken, enligt statsvetaren.

– Det måste alla partier måste förhålla sig till. Och där är allianssamarbetet i gungning, helt klart, säger Jörgen Johansson."


Även de rödgröna är i gungning och det vet dom. S och MP kallar sig SAMARBETSREGERING och kan tänka sig både vänster- och alliansuppgörelser men de måste ha en regering som funkar.

Socialdemokraterna har guldläget som största parti att kunna göra sitt val och M sjunker som gråsten och framstår alltmer som regeringsodugliga.

Miljöpartiet OM de vill sitta kvar i regeringen får finna sig i att koncentera sig på färre med ministrar och mer genomslag för politik om de ska funka i regeringen inte som nu tvärtom.

Liberalerna har profilerat sig genom spretning åt alla möjliga håll. De är de enda som passar in om Regeringen väljer att öka ta in ett alliansparti. Ett villkor är att minimera Vänsterpartiets inflytande i politiken. Det skulle vara en fjäder i hatten liksom att minimera SD:s inflytande.

Miljöpartister som VILL att partiet går i oppositon har redan lämnat MP. De drar sig åt annat håll eller blir Miljöpartiets stödröster när det blir val och mitt tips är att ingen av de fyras gäng kommer in i riksdagen nästa val. Det finns yngre förmågor som kommer att ta de platserna.

De får liksom Birger Schlaug ägna sig åt opinionsbildning kanske satsa på nästa EU-val där de gör bäst nytta. Ska Miljöpartiet hävda sina fyra platser i EU-parlamentet kan de inte ha regeringsgänget då kommer det att rasa ordentligt och det blir en plats. Se på L, KD och C som har mindre platser ihop än MP där FÖR att de satt i regeringen och var förknippad med den.

Vad ska hända med kvarteret Åkaren?

Jag följer nu upp Vänsterpartiets interpellation vad ska hända med Åkaren som är daterad 2016-04.04 med egna frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

Interpellation ställd till:

Kommunstyrelsens ordförande

Den kommunala fastigheten Åkaren 13 är i ett minst sagt förskräckligt tillstånd. Mögel, läckage och andra dysfunktioner i huset gör att del efter del inte kan användas. Yta efter yta stängs av för att de uppvisar så bristfällig standard att de bedöms vara direkt skadliga att vistas i.

Så ska inte kommunen förvalta sina tillgångar. Räknat till den yta man fortfarande kan använda, måste detta vara Varbergs kommuns både sämsta och dyraste fastighet!

I fastigheten bedrivs kommunal verksamhet under socialnämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen har påtalat fastighetens brister under flera år, men får inga svar när fastigheten ska renoveras eller om man kan flytta verksamheterna till en annan plats.

Nu ställer jag en rak fråga till KS:s ordförande:

Är det meningen att Åkaren 13 ska genomgå en omfattande renovering?

Om ja, när kommer denna renovering igång?

Varberg 2016-04-04
______________________________
Ingmari Carlsson
Vänsterpartiet


ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (kommunfullmäktige 2017-03-14)

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil ang. kommunens fastighet Åkaren 13

Många undrar hur kommunens planering ser ut vad gäller fastigheten Åkaren 13 . Fastigheten uppfattas som nedgången och de åtgärder som sker är på miniminivåer.
Vindar och förråd samt cykelutrymmen får inte användas av de boende. Mögelangrepp har förekommit i fastigheten .

Verksamheter har blandats med boende. Beroendeenheten sägs flytta ut nu till mer ändamålsenliga lokaler. Osäkert hur det är blir med kvarvarande boende i fastigheten då samtliga utom en har socialt kontrakt.

Frågor

Vad avser kommunen ska ske med fastigheten framöver?

Det finns intressenter som vill ta över fastigheten och göra något av den varför inte försälja fastigheten alternativt överlåta till Varbergs Bostads AB/Varbergs Fastighets AB och därigenom stärka kommunens egen kassa än att låta fastigheten bli alltmer nedgången i kommunens regi med uppskjutna underhållskostnader?


Pierre Ringborg

Falkenberg kan få intressant styre efter nästa val – Alliansen + MP tycks spricka !

Jan Berge (MP) politisk joker i Falkenberg

Liberalerna i Falkenberg gör sig själva till vågmästarparti. De tar inget för givet med nuvarande majoriteten som styr i Falkenberg utan lämnnar dörren öppen för något annat än Alliansen + MP.

Så här ser det ut i dag formellt i Falkenberg

SD som har 6 platser ÄR vågmästare

Alliansen+ MP är styre i minoritet har 25 platser

S+ V har 20 platser (med SD 26 om de väljer sida)

Valet 2018 med samma resultat men att L och MP byter sida

S+ V + L + MP 24 mandat
M+ C + KD 21 mandat

SD fortfarande vågmästare med 6 platser men då har C sagt att de styr INTE med hjälp av SD. Dock finns en chans att S gör det i minoritet och med uppslutning från både L och MP finns chansen. S är i Falkenberg ungefär lika stora som C och M ihop och det samarbetet har blivit mer och mer känsligt sedan Annie Lööf och AKB drar åt olika håll.

"Per Svensson (S) pratar främst om att få med sig Liberalerna och Miljöpartiet i ett framtida styre av Falkenberg"
"Allianssamarbetet i Falkenberg kan spricka efter valet. Om inget av blocken får majoritet vill Liberalerna hellre samarbeta med till exempel Socialdemokraterna än stanna i alliansen."

Som modell för rödblågrönt styre finns grannkommunen Hylte kommun som också ihop med Falkenberg bildat valkrets i regionvalet.

Vad som talar för den modellen är att Socialdemokraterna kommer att ha ordförandeposten i alla nämnder och resten av samarbetspartierna blir för små att utkräva särskilt mycket i Falkenberg åt något håll. I dag har C och M ordförandeposterna och på ordförandemöten träffas då i regel dessa partier och de mindre lämnas utanför.

Egen erfarenhet av blågrönt resp rödgrönt styre


Min erfarenhet av blågrönt styre med centerledning som miljöpartist är att de inte gärna delar ordförandeposter med annat parti än M. (1991-1994). Det var relativt enkelt att samarbeta med L och KD i den konstellationen och i huvudsak fanns stora möjligheter för de mindre att profilera sig då vi var mindre partier och i bästa fall kunde få rotera på något uppdrag i Byggnadsnämnden.

Den andra erfarenheten med S är att de vill ha alla ordförandeposterna själva och släpper ogärna ksau-platser. Däremot lättare att komma överens politiskt med än alliansen det blir verkstad av besluten än gå tillbaka till partigrupperna och köra ett varv till.

Skulle L och MP bestämma sig att arbeta vänsterut minskar det Vänsterpartiets position i en sådan gruppering som blir ett "hängparti" med insyn men inte mycket mera.

Eftersom SD blivit allt tydligare att de på riksnivån vill fälla regeringen Löfven till varje pris blir det svårt att hävda för lokala SD att de vill släppa fram en sosse. Dilemmat för C är att de genom Annie Lööf till varje pris vill undvika SD. Då blir det att acceptera en sosse i Falkenberg då.

Kan Sparbankstiftelsen ställa politiska krav när det ska sponsras konstgräsplaner i Varberg?


Sparbankstiftelsen sponsrar en konstgräsplan på Håsten i Varberg OM de anlägger en konstgräsplan bakom Väröbackaskolan?

Det påminner lite om "damen med väskan" i Brunnsparken som också var villkorad men där majoriteteten i kultur- och fritidsnämnden tackade nej. Ska sponsorer kunna ställa politiska krav?

Problemet med en konstgräsplan i Värö är inte att beslutet fattas eller pengarna. Det beslutade kommunfullmäktige om redan i sin första budget 2014 när nya mandatperioden inleddes men har aldrig verkställts.

Konstgräs en miljöfråga

Dessutom har Naturvårdsverket i uppdrag att till 15 juni 2017 identifiera utsläppskällor av mikroplatser och uppdrag att reducera uppkomst och utsläpp från dessa källor.

"Naturvårdsverket ska identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som primärt bör åtgärdas för att minska utsläppen av mikroplaster. Källor som bör ingå i analysen är enligt uppdraget, bland annat förpackningsmaterial, kemiska produkter, plastfibrer och -textilier, byggmaterial, plast i jordbruket, däck och konstgräsplaner. I uppdraget ingår att som komplement till åtgärder vid källorna, föreslå åtgärder i spridningsvägarna via vilka utsläppen sker."

Vid tillfället då det skulle utredas om lämplig placering Håsten alternativt Breared för konstgräsplan deltog jag inte i beslutet på kultur- och fritidsnämndens sammanträdet.

Att vara bäst i opinionen gäller inte valdagen !


Moderaterna tycks ha problem med trovärdigheten och tappar i viktiga frågor enligt en mätning från DN/Ipsos.

Till stor del är det C som tar större andel i de frågor där M tappar.

"Mest spektakulär är uppgången inom miljöpolitiken där 19 procent nu anger Centern som bästa parti. Därmed närmar sig Centern raskt Miljöpartiet, som fortfarande äger frågan men har en starkt negativ trend . Centern tar sig in på topp tre på fyra av de nio undersökta områdena, vilket gör dem till det tredje starkaste partiet i den bemärkelsen."

Flykting- och invandrarpolitiken är Sverigedemokraternas starkaste kort även om de har lägre profil i andra frågor.

"Riksdagens tredje största parti tar förstaplatsen i den här mätningen när det gäller flykting- och invandringspolitiken. Sverigedemokraterna pekas ut som bäst på området av 18 procent av väljarna. Samtidigt har både M och S en nedåtgående trend i frågan."

När Annie Lööf ser Miljöpartiet som ett blivandes stödparti för en alliansregering ska vi komma ihåg att enda uppgörelsen som fanns mellan MP och Alliansen var om arbetskraftsinvandring-, flykting- och migrationspolitik.

De uppgörelser ca 15 stycken blocköverskridande har gjorts också med S medverkan och en annan regering.Dessutom bör nog inte MP avstå sex ministerposter hur som helst så det lär bli en kamp mot målsnöret inför valet för dem vill MP gärna behålla.

OM Annie Lööf inte vill skapa en regeringskris bör hon nog avhålla sig om spekulationer om stödpartier för där ligger SD närmare som stödparti åt en alliansregering än MP.

En fråga där det skiljer mellan MP och C är frågan om vägslitageskatt.

OM MP uppfattas som att de vill införa den är C mer för skatterabatter för lastbilar med förnybart.

En annan problematisk fråga är flygskatt. Ja hur blir det med den?

Konstgräs – först nu tas miljö- och hälsoaspekterna upp i Varberg !


Oron kring konstgräs och dess miljö- och hälsorisker har först nu nått Varberg.

Ja inte direkt hos politikerna men väl på tjänstemannanivån.

Innan konstgräs ens diskuteras bör ju frågan om behovet utredas. Uppenbarligen är behovet ganska stort inom fotbollen då det ställs allt större krav på underlag att kunna använda året runt dessutom tränings- och spelvänligt.

Mot detta står miljö- och hälsoeffekter: Kommunen kommer under 2017 att ta fram riktlinjer för användandet av gummimaterial i offentliga miljöer, med utgångspunkt från de senaste kunskapsunderlagen om miljö- och hälsoeffekter

När beslut har tagits politiskt är det beslut att a)konstgräs ska användas som underlag b)var det ska anläggas c) vad det får kosta.

Avsaknad av miljö- och hälsodiskussion har ofta uteblivit.Därför välkomnar jag klarare riktlinjer nu när frågan aktualiseras.

"Enligt de hållbarhetsmål som nyligen antagits i kommunfullmäktige kommer Varbergs kommun att öka kraven för nya anläggningar. Förbättringar vid befintliga anläggningar kommer att göras genom att använda nytillverkade eller organiska granulat när konstgräsplaner behöver fyllas på."

Alliansen plus MP i Varberg är idag en svagare koalition än för ett år sedan inte minst för Miljöpartiet !För ett år sedan bloggade jag om att alliansamarbetet+MP inte fungerar alls i Varberg och nämnde bland annat vilka de fungerar för.

"Möjligen finns det ett antal inflytelserika människor i de olika partierna som tycker det fungerar toppen.I synnerhet de som lagt beslag på ordförandeposter och au-poster."

Miljöpartiet saknar egen profil

"MP bör inte ha ksau-posten. Den kan med varm hand överlåtas till Liberalerna. Det enda som MP uppnått är att bli ett femte allianspart och i stort sett identitetslöst. Lib försöker iaf skaffa sig en profil emellanåt.

I gengäld vill jag att MP besätter ordförandeposten i hamn och gata.. Den posten innehar Liberalerna idag och något bör fås i utbyte. Jag skulle också släppa ordförandeposten i Varbergs Event som MP fått av någon anledning.

Alliansen + MP bör skapa en blågrön fb-sida. Här skulle samarbetet kunna stärkas upp vilka gemensamma frågor som man tänker inrikta sig på. Mycket kan hämtas i gemensamma målbeskrivningar och budgeten.För det är väl inte bara konsulter som står bakom detta och tjänstemän?"

Symbolfråga där alliansen varit splittrad är fästningsbadet där M, L fått stöd av S, V och SD från oppositionen att färdigställa det omdiskuterade badet. C,MP och KD får finna sig i att de blivit överkörda helt enkelt.

I de flesta frågor finns en samstämmighet mellan partierna och om inte partier markerar sig. För MP är det extra känsligt då de inte naturligt tillhör alliansen i Varberg.

Jag skrev för ett år sedan följande i bloggen hur Miljöpartiet skulle kunna lyfta sig.

"Jag skulle vilja lyfta att någon KVINNA tar den ordinarie platsen i kommunstyrelsen. Någon GUBBE måste alltså flytta sig. Vad gäller en ev ordförandepost i hamn och gata ska den som tar den vara KOMPETENT och INSATT.Inget på grund av floskelmeriter.Det är här en nämnd där MP kan göra avtryck.

När jag satt som valberedare efter valet betonade alla som satt där att det var viktigt att lyfta människor.Dvs de kommer att växa med uppgiften.

Jag är inte så säker att nuvarande kf-grupp är direkt upplyftande i MP. De besätter poster med meriten att de är kf-ledamöter. De besätter poster i styrelsen för att visa MAKT."

Blekt intryck i nuvarande allians


Nuvarande allians har inte fattat att fria bussresor för pensionärer som lyfter oppositionen. Inte minst sedan SD "avslöjat sig" från att kallat sig oppositionsparti liksom resten av alliansen plus SD är rena stödtruppen för moderata kommunrådet Ann-Charlotte Stenkil (M).

Centern är just nu det enda allianspartiet som har rejäl medvind i alliansen och behöver inte göra speciellt mycket men försöker ändå profilera sig
. Men vad ser vi av Alliansen + MP idag i Varberg?

som jag skrev för ett år sedan " Men det är klart Alliansen plus MP kan ju köra på som inget har hänt.Men utan förändringar kommer denna konstellation få finna sig i att de INTE kommer att få absolut majoritet i nästa val och största förloraren då kommer att vara Miljöpartiet.Något måste göras."

Hur är det tänkt att finansiera varbergstunneln om lastbilskatten och flygskatten uteblir?


Bakslag eller skjutandet på framtiden?

Ja mycket av vår infrastruktur på väg, järnväg och hamnar måste finansieras på något sätt. Om det nu skjutes på lastbilskatter och flygskatter värda miljarder för att finansiera vår berömda varbergstunnel som bara den kostar 4 miljarder med viss regional och lokal sponsring från halländska och varbergska skattebetalare.

Mycket av varbergstunneln hänger på hur det hamnar i den nationella tidsplanen vilket just nu utreds av Trafikverket och fastställs av regeringen i juni 2017.

En lastbilsskatt beräknas till 2,8 miljarder i intäkter och en flygskatt till 1,8 miljarder i intäkter per år.

Lokalt i Varberg

Nu är varbergstunnelns igångsättning sammankopplad med flytt av hamnen och schaktmassor från tunnelbygget ska ju hamna där. Vidare att den nya stadsdelen Västerport ska bebyggas.

Jag svarar Ann-Charlotte Stenkil (M) om fria bussresor i Varberg !

Det verkar som kommunrådet Ann-Charlotte Stenkil(M) inklusive hennes alliansvänner vill skaffa sig fiender hos dem som agerar för fria bussresor för seniorer.

Själv har jag följande bidrag i Hallands Nyheter.

Svar

Det är inte gratis att bjuda på bussresan (24/2).

Insändare. Ann-Charlotte Stenkil (M) kommunstyrelsens ordförande i kommunstyrelsen nämner i en insändare att det är inte gratis att ha bjudresor för pensionärer.

Dock nämner hon inte motionen som avslogs nyligen i kommunfullmäktige som hade en gratisgräns på 75 år och uppåt och som hade kostat ca 2 miljoner per år.

Hon nämner inte heller de allianstyrda kommuner som genomfört "bjudresor" bl.a. Halmstad, Kungsbacka och Marks kommuner.

Istället nämns Falkenberg där det också finns ett allianstyre plus MP där de också sagt nej. Förutom att nämna alla möjliga argument att inte införa detta med seniorkort i någon form så lämnas ändå dörren öppen för frågan om subventionerat bussåkande kommer att tas upp i budgethanteringen.

Om inte Alliansen + MP kommer att göra det kommer säkerligen S att göra det så Ann-Charlotte Stenkil (M) kommer inte undan frågan precis som alla andra frågor där Alliansen+ MP fått vika sig.

Alliansen plus MP har ingen superstark majoritet i Falkenberg heller och LIberalerna har tidigt där varit ute och flaggat för en "äldrereform" vad gäller fria bussresor. Det finns en kompakt enighet bland pensionärsorganisationerna för någon form av äldrerabatter och det kommer att bli intressant hur länge majoritetskonstellationerna i såväl Varberg som Falkenberg kommer att sträva emot denna viktiga väljargrupp som pensionärerna är.

Pierre Ringborg

ersättare i kommunfullmäktige Varberg

Jag kommer att stödja införande av seniorkort i Varberg för 70 + med start 2018 !


SPI och S går samman om fria bussresor i Varberg står det i HN.

I det fallet har de mitt fulla stöd.

Med den arroganta stil som Ann-Charlote Stenkil ( M) visade upp i senaste kommunfullmäktige sist är det värt att ta striden och den ovilja Andreas Feymark (SD) visade med sin bortförklaring mot detta är det värt att ta striden mot Alliansen+ MP(+SD).

Konsekvenser av beslutet om avslag

SD


Jag vet att SD har en prioritering om skolfrukostar som skulle kosta lika mycket som prioritering som bussresorna men Andreas Feymarks (SD) inlägg i kf visade att även de får igenom detta så skulle SD gå emot fria bussresor.

SD driver frågan på regionnivå i Kalmar län men något sådant kan jag inte se att de driver i Region Halland med samma kraft. Skillnaden är också att här finns det redan i Kungsbacka och Halmstad.

Sedan kan SD ifrågasättas om de vill bli "Svarte Petter" OM det visar sig att Alliansen + MP skulle ha en subventionerad variant i sin budget till hösten som enda nej-sägare i Varberg?

Alliansen + MP

Koalitionen vill gärna jämföra sig med Falkenberg där samma koalition styr kommunen och frågan är varför man gör det? Falkenberg har inte Kungsbacka eller Marks kommun som grannkommuner? I Mark gäller Ålderskrav: 65 år. Seniorbiljetten gäller dygnet runt inom Marks kommunzon på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik. Den gäller inte vid resor med färdtjänst.

Att Ann-Charlotte Stenkil (M) pläderar för Falkenberg som sitt föredöme i en insändare visar att hon föredrar en centerstyrd kommun hellre än två moderatstyrda kommuner. Grattis Lotta där åker nog din kommunrådspost i nästa val.

Liberalerna i Falkenberg var aktiva för något år sedan att vilja införa det i den södra grannkommunen där får L något att tänka på i Varberg.

Jag har försökt nå Jan Berge (MP gruppledare i Falkenberg men inte lyckats nå honom. Men i en utfrågning med partierna var det bara MP och C som sa nej till fria bussresor för seniorer.

Vad händer?

Jag kommer med automatik inte att stödja vare sig alliansförslag eller SD-förslag i onödan nu när jag tagit ställning för fria bussresor i Varberg och införande av seniorkort. Jag ställer mig också bakom seniorkort 70+ vilket innebär en kostnad på 5,2 miljoner i nästa budget.

Lägg ner Arbetsförmedlingen och inför basinkomst !

Arbetslöshetsmål handlar tydligen om statistik där hög sysselsättning och låg arbetslöshet inte behöver vara samma sak.

"Det har varit en klar uttalad målsättning för de som styrt landet under de senaste årtiondena att få med så många som möjligt i arbetskraften.

Därför har allt fler av de som varit långtidssjukskrivna eller haft förtidspension eller på andra sätt stått utanför arbetsmarknaden nu blivit en del av den. Och det syns i statistiken.

Arbetskraftsdeltagandet, den del av befolkningen som står till arbetsmarknadens förfogande, har hela tiden ökat i Sverige och där ligger Sverige också högst i hela EU."

"Ett enkelt sätt att få ned arbetslösheten är att göra det enklare att bli långtidssjukskriven eller att bli förtidspensionerad. Då skulle arbetslösheten sjunka automatiskt eftersom de plötsligen inte finns med i statistiken.


Min analys byggd på egen erfarenhet

Om vi räknar med att de som är upp till 19 år studerar eller i någon mån har försörjning räknas bort och de över 65 år har pension återstår den arbetsföra befolkningen. En del av dem trots arbetsträning, utbildningar, flytt och dylikt inte kommer i arbete kanske långtidssjukskrivna eller borde vara det av olika skäl samt hopplösa fallen som lika gärna kan förtidspensioneras som AF räknar bort eller ratar så är basinkomst en modell som borde renodla i statistiken.

I dagsläget går det 10 sökande på ett "enkelt jobb" och inte ens de enkla jobben går att hitta folk till som håller i längden. Det blir i stort sett bidragsjobb som subventioneras av samhället som "underhåller" vissa grupper som kan vara troliga för mer kvalificerade jobb eller som tar jobbet från någon som också behöver jobbet.

Arbetsförmedlingen är ett stort fiasko idag som genast kan läggas ner och istället kunde enligt en modell förre EU-parlamentarikern Christian Engström tittat på vara en del i en grundplåt för basinkomst.

Idag hjälper det inte att tjäna pengar heller om du inte kommer upp i existensminimum. Du blir socialbidragsberoende om du inte är del av trygghetsnätet från Försäkringskassan eller kvalificerat dig för a-kassa.

De som har utbildning ligger snäppet närmare jobb än de som saknar utbildning. Jag menar att om det efter låt säga 5-10 år inte resulterar annat än rundgångar i sysselsättning eller tenderar till långtidssjukskrivning och i förlängning förtidspension så borde basinkomst träda in.

Som (grön) liberal är jag idag kluven !


Typiskt för Miljöpartiets liberala utveckling är kanske detta inlägg i liberal debatt publicerat på webben 18 februari 2014.

Miljöpartiet har bestått av missnöjda liberaler som egentligen har mer gemensamt med liberalerna än med socialdemokraterna. Fast S har utvecklats mer och mer som ett socialliberalt parti så skillnaderna har suddats ut. M hade en liberal period under Reinfeldt-epoken.

På så sätt har det sedan 2006 alltid funnits minst ett liberalt parti i regeringen. Nu har liberalerna en gemensam motståndare till president i USA också att kämpa mot. I stort de flesta tycker han är ganska så suspekt.

Av de liberala partierna Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet tycks det opinionsmässigt gå bäst för centern och Annie Lööf.

När alla partierna trängs i mitten är det dessa partier som vill avgöra annars blir det lätt de triangulerande partierna S, M och SD som får göra det.

Två av dem ihop blir två för mycket om vi ska utgå från den liberala tankemodellen. DÄRFÖR sitter MP i en regering med S. DÄRFÖR tänker inte C låta SD få något att säga till om ifall alliansen blir större än rödgrönt.

Miljöpartiet har fastnat i en ideologisk idétorka då det gröna konceptet inte tycks dra väljare. Liberalerna letar sig själva hur de kan spela en roll och centern ångar på och kanske siktar efter att få statsministerposten.

Inget fel att vara liberal men var tog det gröna vägen som en gång var motpolen till nyliberalismen?

Det finns ett embryo på Grön Omstart fb-gruppen. Frågan är om de inte har mer gemensamt med socialister än liberaler i den gruppen för plötsligt så har vinster i välfärden blivit en huvudfråga där.

För egen del kallar jag mig grön och liberal. men det är min egen variant och i den ingår att något parti har basinkomst på agendan.

SD framgångsrikaste partiet i opinionen !


Enligt svensk väljaropinion så har rödgrönt tappat sedan valet.

Rikspolitiken

Under tiden som regeringen kallar sig det enda regeringsdugliga alternativet och miljöpartiet pratar om gröna framgångar tycks inte väljarna uppfatta detta när de uppger favoritparti.

Både S och MP har kongresser i vår och då får vi se hur samkörda de är om den framtida politiken. Alliansen har allt på att vinna att bli mer samkörd. SD behöver inte göra nånting. De har redan opinionen med sig och deras frågor är i ropet.

Lokalt i Varberg

Skulle jag rakt av översätta siffrorna lokalt till min egen kommun Varberg förmodar jag alliansen står ganska stabilt men att stödpartiet MP kommer att halveras. Samtidigt bör SD stärka sin position.

MP lägger inga motioner medan SD gör motsatsen. Ett MP som hela tiden driver politik som redan drivs av andra behövs inte. Sedan kan man tycka vad man vill om SD men i det fallet är MP bara en i högen som säger att dem samarbetar vi inte med.

Anonyma möss i politiken behövs inte om de inte syns eller hörs
. Det finns två partier som lever farligt lokalt i Varberg inför nästaval : SPI som tillhör oppositionen. De märks inte och MP ett parti som blivit ett renodlat alliansparti i Varberg. Det var inte så vi bildades 1982.

valet 2014 februari 2017
-------------------------
Rödgrönt 43,6 % 39,4 % - 4,2%
Alliansen 39,4 % 40.3 % + 0,9%

Sverigedemokraterna 12,9 % 17,5 % + 4,6 %