Äntligen socialförsäkringsutredningen

Idag överlämnas alltså förslagen till socialförsäkringsminister Annika Strandell. Det finns flera bra förslag för deltidsarbetande, studerande, småföretagare och alla som har osäkra anställningar eller kombinerar anställning med företagande.
För alla deltidsarbetande med långa men få pass per vecka tex nattarbetande kvinnor betyder det mycket att det föreslås ett karensavdrag i procent av lön istället för som idag en karensdag. Det är något som jag motionerat om i riksdagen och som nu utredningen föreslår.
För studerande ska det äntligen kunna bli möjligt att kunna studera på halvtid om man blivit sjuk.
Norska NAV gemensam ingång Försäkringskassa
 och arbetsförmedling
Småföretagare får bättre skydd genom att den som startar ett nytt företag kan behålla sin tidigare inkomst som sjukpenninggrundande i 3 år istället för som idag 2 år och framför allt det ska även gälla fåmansaktiebolag. Det gör att riskerna med egenföretagande minskar, vilket förhoppningsvis kan leda till att fler vågar ta steget och förverkliga sin dröm att starta eget. Det kan också leda till att det skapas fler jobb i samhället.
Tillslut kom då utredningen i mål. Lätt har det inte varit och egentligen tycker jag att tidspress är bra. Hade inte alliansen förlängt utredningstiden så hade troligen utredningen varit färdig i maj 2013.
Många turer har det varit ända sedan Göran Persson 2003 sa att det skulle tillsättas en parlamentarisk utredning men sen. Riksdagen ville gå snabbare fram i december 2004 beslutades om att ge uppdrag till regeringen att tillsätta utredningen.  Socialdemokratiska regeringen ville först ge Anna Hedborg ett uppdrag, sen göra en parlamentarisk utredning. Men inte heller alliansregeringen tillsatte utredningen – först ville de genomföra sina idéer som sjösattes med den så kallade rehabiliteringskedjan 1 juli 2008 och där en maxtid för  sjukskrivning infördes – en bortregräns.
Men det systemet har inte gjort att människor blivit mindre sjukskrivna. Nu 2015 är vi tillbaka på sjukskrivningstal som är högre än 2008 och tyvärr ser prognoserna ut att det ökar än mer.
Det behövs fler åtgärder än bara sjukförsäkringen för att minska sjukskrivningarna. Det handlar om  arbetsmiljö, psykisk ohälsa och hur sjukvården fungerar samt människors livsvillkor än bara ratta i ersättningsystemen vi måste se mer till orsakerna till sjukskrivning och hur vi ser på att faktiskt kunna jobba även om man inte är 110procentare.
Bra är även att utredningen nu ser att den bortregräns kan tas bort – om försäkringen fungerar som den ska så ska människor ges stöd att komma tillbaka till arbetsförmåga eller få en försäkring som ger en rimlig ersättning om den förlorade arbetsförmågan består.
Och det blir även förbättringar i A-kassan även om jag gärna hade velat gå längre så att fler omfattas. Ett sökande villlkor som det står om i utredningen är ett sätt som jag tycker att det är värt att titta vidare på. Att arbetslöshetsförsäkringen också kan omfatta dem som är sökande efter en viss tid även om de inte fått in hela foten på arbetsmarknaden. Det är orimmligt att kommunernas försörjningstöd  nu är det som ska agera dragspel åt staten när inte arbetslöshetsförsäkringen fungerar.
Nu kom utredningen då som sagt äntligen i mål. Många kompromisser och givande och tagande och många viktiga förslag finns med. Men jag tror att det kommer att behövas fler kompletterande utredningar för att få en försäkring som fungerar både vid sjukdom och arbetslöshet för de flesta människor. För pensionsystemet tog det många år av utredande som inte är helt klart än efter mer än 20 år.
Många olika ledamöter har varit med under resans gång. Bara Gunnar Axén och möjligen Tomas Eneroth  har varit med hela vägen. Jag har varit med nästan hela resan men slutade i oktober då jag fick nytt jobb på regeringskansliet och Rickard Persson ny riksdagsledamot i SfU.  I första början var även Stefan Löven ledamot ( på ett av tre S mandat i sin egenskap som ordf i IF metall)
 
Länk till utredningens hemsida där många intressanta underlagsrapporter kan hittas.
Direktlänk till underlagsrapporter

Rickard Persson i SvD idag.
 
 

 

Stoppa Våldet i Kongo


Vi hör dagligen om kriget i Ukraina och Syrien och de fruktansvärda övergrepp som sker där. Men det finns också konflikter runt om i världen som inte uppmärksammas lika mycket.

Våldet i Kongo  - är en sådan konflikt.  Våldtäkt, lemlästning barnsoldater. Listan kan göras lång.

Hur många i Sverige vet att ca 8 miljoner människor dödats i som kallats Afrikas första och andra världskrig?

Hur många vet att Kongo är så stort att det skulle täcka halva västeuropa?

Hur många vet att Sverige haft stridande FN trupp i Kongo?

 Idag kommer vi samlas på Sergelstorg i Stockholm för att uppmärksamma det som händer i ett av världens största men fattigaste länder.

Många känner inte till historien. Det var under Kongokrisen som Dag Hammarskjöld, dåvarande generalsekreterare i FN, omkom i ett flygplanshaveri som inträffade under än idag ouppklarade omständigheter, och som nu ska utredas igen. Sverige skickade FN-soldater till Kongo under krisen som hamnade i strid för första gången på över 140 år; 19 svenskar stupade och ett 40-tal sårades.

Men även om många inte känner till historien om de ofattbara 8 miljoner dödade i Afrikas världskrig borde vi öppna våra ögon för det som sker nu. STOPPA våldet i Kongo

En vän till mig åkte tillbaka till Kongo i november, det är osäkert och ostabilt i Kongo-Kinshasa. Ibland finns internet ibland stängs det ned av myndigheterna vilket skedde för några veckor sedan i samband med oroligheter. Ibland finns el och ibland inte trots att det borde finnas stora möjligheter till utbyggnad av vattenkraft.
Jag försöker ha regelbunden kontakt med min vän men ofta går inte ens telefonen fram. För en tid sedan blev det så osäkert att hen inte ens vågade gå ut.

 Fler måste få upp ögonen för vad som händer i Kongo ett av värdlens fattigaste länder som egentligen har massor med rikedomar. Men korruption och icke fungerande demokrati plundrar Kongos folk.

Även om FN-styrkan Monuc är den största insatsen i FN så har de inte lyckats stoppa den illegala handeln med mineraler i östra delen av landet och att den snarare har bidragit till att förvärra den humanitära krisen i området.  DET MÅSTE BLI STOPP FÖR KONFLIKTMINERALER

I juni 2010 mördas Människorättsaktivisten Floribert Chebeya i Kinshasa. Han hittas död i sin bil efter att ha kallats till ett möte hos polisen. Och många många fler exempel finns.


Det har riktas kritik mot Kongos regering för att den sålt gruvkontrakt alldeles för billigt. Det talas om att regeringen därmed förlorar över fem miljarder dollar i möjliga inkomster. Bland annat är det Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) som ifrågasätter flera uppgörelser som det statliga Gécamines slutit. Kongo är ett av världens fattigaste länder trots de stora rikedomarna i landet.

Sverige borde kräva ett större engagemang från Världens länder för att få stopp på våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna. Inte minst kräva att alla länder slutar exportera vapen dit.


MEN vi behöver också få Kongos regering att lyssna på omvärlden

I januari i år planerade FN en stor offensiv i Östra Kongo mot rwandiska rebeller men Kongo utnämnde en militär som anklagats för människorättsövergrepp till chef för insatsen. Att utse General Bruno Mandevu som finns på FN-organet Monuscos röda lista över personer som anklagas för brott är fullkomligt absurt.

Han uppges ha varit ansvarig befälhavare när soldater begått övergrepp som avrättningar utan rättegång och våldtäkter. Sammanlagt rör det sig om 121 fall av påstådda överträdelser. Att sätta honom att leda en insats som FN skulle medverka i är helt huvudlöst av Kongo. Våld föder våld. Kongolesiska folket måste få en chans till fred.

Svenska regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna har  påbörjat ett arbete för att få STOPP på konfliktmineralerna.  Det är vikitgt att strypa krigsherrarnas ekonomi – Stoppa Krigsmineralerna
Det är lätt att tänka att dessa grymheter händer långt borta och utan berör inte Sverige och Europa. Men sanningen är att fyndigheter av mineraler och metaller dagligen når oss. Dét går inte att lägga ansvaret på enskilda konsumenter att undvika att köpa och använda konfliktmineraler eftersom mineralerna finns i vardagsprodukter som mobiltelefoner, datorer, bilar men också i smycken och glödlampor. Det är en politisk fråga som Europas regeringar måste ta ansvar för.

Miljöpartiet vill ha en europeisk lagstiftning om konfliktmineraler, liknande den amerikanska, som skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten. Se till att kartlägga dessa råvarors väg, ålägg importörer och producenter att spåra och redovisa var mineralerna kommer ifrån och börja bygga ett globalt certifieringssystem.

Idag rapporterar svenska dagbladet om Kongo – en liten notis
Hungersnöd hotar flyktingar i Kongo

Tusentals flyktingar från Centralafrikanska republiken (CAR) hotas av undernäring i nordöstra Kongo Kinshasa, varnar organisationen Läkare utan gränser.

JA så är det och för alla internflyktingar i KONGO och dess grannländer behövs att världen SLUTAR exportera vapen samt ställer krav på Kongos regering att följa mänskliga rättigheter. 

Kongo moko

 

 

Budgetomröstningen är ingen lek för kvinnojourerna

Pensionsöverenskommelsen gäller och Mp sitter i regeringen

Det är märkligt att allianspartierna nu påstår sig vara så rädda för miljöpartiet. Så sent som sommaren 2014 välkomnade pensionsgruppsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) miljöpartiet in i pensionsgruppen vid ett seminarium i Almedalen.

Jag har jobbat med pensionsfrågorna under mina 8 år som riksdagsledamot och följt turerna fram och tillbaka. Snacka om att alliansen kastar sten i glashus idag.

2012 skrev Miljöpartiet  (jag som dåvarande gruppledare och Åsa Romson) till dåvarande ordföranden i pensionsgruppen Ulf Kristersson och begärde inträde men vi fick inget svar annat än att frågan var ställd till fel instans. Så att nu säga att det är pensionsgruppen som ska besluta innebär att ni ändrat uppfattning bara för att det passar er bäst just nu.
Miljöpartisten Per Bolund är finansmarknadsminister med ansvar för AP-fonderna. Det är orimligt att han inte skulle ha insyn i Pensionsgruppens arbete genom att MP deltar. En regering fattar beslut i konsensus. Därför är det självklart att Miljöpartiet ska delta när det diskuteras hur pensionssystemet ska vara utformat. Annars skulle pensionsgruppen efteråt behöva förhandla med miljöpartiet.

När pensionsöverenskommelsen gjordes i början av 1990 talet satt inte Miljöpartiet i riksdagen. Men tiden har inte stått still sedan dess.
Miljöpartiet står upp för en inkomstrelaterad pension och ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart system. Principerna i pensionsöverenskommelsen handlar om att vi ska ha en långsiktig hållbarhet så att både dagens och morgondagens pensionärer kan lita på att systemet fungerar. Det ställer sig Miljöpartiet helt bakom. Att vi inte lämnar över kostnader till kommande generationer eller placerar pensionspengar så de föröder vår miljö eller ekonomi är min utgångspunkt likaså att det ska vara enkelt för den enskilde att ta del av pensionsinformation och kunna jämföra avgifter i olika fonder så att varje människa kan planera för sin pension.  
Men vi är inte blinda Miljöpartiet ser också de problem som finns i nuvarande system med en broms som slagit till allt oftare och den demografiska utvecklingen med allt fler som lever längre och allt senare inträdde på arbetsmarkanden för unga.
Att människor ges möjlighet att arbeta i den omfattning de själva vill ser vi som en viktig frihet och hälsofrämjande politik. Rätt till heltid och möjlighet till deltid innebär att det totala antalet arbetstimmar i ekonomin kan öka även om vissa individer jobbar mindre än andra. Med fler arbetade timmar i ekonomin totalt sett blir det också mer pengar i pensionssystemet. Men då måste vi också se till att få ned ungdomsarbetslösheten vilket den borgliga alliansen inte lyckats med på 8 år.
Vi har i överenskommelsen om regeringssammarbete ställt oss bakom den gemensamma målsättningen att ”Regeringens hela arbete kommer att vägledas av målet att Sverige till år 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU 2020.” Men det tycks alliansen ha glömt bort.
Om alliansparetiernas gruppledare värnar pensionsgruppens arbete varför yrkar de då i socialförsäkringsutskottet i riksdagen att ny utredning om pensionssystemet ska tillsättas utan att först diskutera det i pensionsgruppen. Kasta inte sten i glashus.

Nej lägg ned stridsyxorna och börja samarbeta istället för att göra utspel utan grund. Dagens och morgondagens pensionärer är värda att vi politiker samarbetar för att göra pensionssystemet bättre.


Alliansgruppledarnas DN debattartikel


 

 

Fem tips till nye Folkhälsoministern Gabriel

I regeringsförklaringen finns nu en ny inriktning på folkhälsopolitiken det är viktigt och bra. 
Det ensidiga fokus som förra ministern Hägglund (KD) haft på enskilda individers livsstil och ansvar för sin egen hälsa har inte minskar hälsoklyftorna i Sverige tvärt om. Nu behövs nya tag.

Så här står det i regeringsförklaringen
” En kommission för jämlik hälsa tillsätts. Arbetet för att
förbättra folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare
ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Regeringens mål är att
de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.”

När WHO listar riskfaktorer för att dö i förtid kommer fysisk inaktivitet och stillasittande på en fjärde plats efter högt blodtryck, tobaksbruk och högt blodsocker/diabetes. På femte plats kommer övervikt och fetma. Men tydligt är att det är klart kopplat till livsvillkor där socioekonomiska faktorer som tex utbildningsnivå har stor betydelse. Därför handlar folkhälsoarbetet inte bara om sjukvård utan vilken livsmiljö vi har i vår vardag, om kemikalier, om mat men också buller, boende och andra livsvillkor.

Ett aktivt folkhälsoarbete är centralt för att nå målet för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 

Sverige behöver ta ett tydligt steg framåt för ökad kunskap och bättre resultat för folkhälsan. I detta behövs såväl förnyat arbetssätt och hållbara strukturer för folkhälsoarbetet.
På senare år har de initiativ på folkhälsoområdet som tagits i huvudsak handlat om livsstilsfaktorer och individens ansvar i stället för strukturer. Nationella verktyg som säkerställer kommuners och landstings ansvar för att främja folkhälsan saknas. Hittills har det svenska folkhälsoarbetet varit utformat som mål, men som varierat över tid. Miljömålsarbetet har alltför länge setts som ett separat spår från folkhälsoarbetet, trots dess starka betydelse för att skapa förutsättningar för god hälsa på sikt.
Det ska inte vara tillfälliga politiska ambitioner som utvecklar området. Det finns ett ökat intresse för folkhälsofrågor och att koppla samman dem med regional tillväxt, utvecklingsfrågor och samhällsutvecklingen i stort. Det behövs ett tydligt ramverk för ett folkhälsoarbete som håller över tid och ett regelverk för ansvar på olika nivåer.  Det behövs också en kraftsamling för att ta nödvändiga politiska beslut för att på allvar utjämna skillnader i levnadsvillkor i Sverige, som i dag är stora.

Här kommer fem tips att starta nya folkhälsopolitiken med:

  1.  Tillsätt en nationell folkhälsokommission omgående vars första uppdrag blir att utarbeta förslag till en folkhälsolag med nära koppling till miljömålen. Med brett angreppssätt i enlighet med vad WHO föreslagit ska kommissionen även föreslå politiska åtgärder för att utjämna olikhet i levnadsvillkor och hälsa Sverige.  Personer som ska ingå är forskare och politiker för att få ett så brett arbetssätt som möjligt. Tänkbara namn är Denny Vågerö, Margareta Kristiansson, Per Olof Östergren Folkhälsolagen bör
  •  Utgöra ett ramverk för vad folkhälsoarbete innebär, och hur folkhälsoarbetet ska bedrivas i Sverige. 
  •  Lyfta fram målbeskrivning och fastställa att arbete med folkhälsomålen och miljömålen hänger samman.
  •  Tydliggöra ett ansvar för kommun-, landsting-/regional respektive statlig nivå att främja folkhälsa och bedriva aktivt folkhälsoarbete samt ramar för hur det ska ske.

  1. Samarbeta med alla ministrar i regeringen och särskilt med miljö, utbildning, arbetsmarknad och bostadsministern. Det finns en hälsoklyfta mellan rika och fattiga områden i Sverige som syns i medellivslängd. Sysselsättning och utbildningsnivå inverkar starkt, men även växande ekonomiska och sociala skillnader, otrygghet, dålig kost och förorenad miljö försämrar hälsan. OECD varnade nyligen i en rapport för ökade klyftor och ojämlikhet, även i Sverige. För att påverka dessa skillnader krävs samarbete.
  2.  Öka vardagsmotionen genom fler grönytor nära bostadsområden, ge möjlighet för fler till spontanidrott eller annan fysisk rörelse, mer fysisk aktivitet i skolan och på arbetsplatser och bygg fler säkra cykelvägar. 
  3.  Motverka den ökande psykiska ohälsan genom att stärkt arbetsmiljöarbete och få fler människor att känna delaktighet och inflytande. Men det gäller också att skapa fler mötesplatser mellan människor inte minst för äldre där ensamhet och psykisk ohälsa ökar.  KASAM är ett centralt begrepp inom folkhälsoforskningen Känsla av Sammanhang är av betydande vikt för satt människor ska må bra. Att ha en meningsfull sysselsättning och där hen kan påverka sin vardag är alltså centralt för vårt välbefinnande
  4.   Minska nyrekryteringen av tobaksansvändare och gör fler offentliga miljöer rökfria genom att kommuner ges möjlighet att besluta om rökfria områden, tex lekplatser och perronger. Se till att Sverige följer tobakskonventionen som undertecknades 2005. Varje dag börjar ytterligare cirka 45 ungdomar att röka. Det betyder att 16 000 ungdomar om året gör misstaget att börja röka. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livstid. Rökning orsakar 6 600 dödsfall per år (rökning: 6400 dödsfall/år och passiv rökning 200 dödsfall/år). Rökning ger upphov till 10 000 cancerfall per år, vilket är en femtedel av det totala antalet diagnoser.

Feminismen som gick för långt?

 Nu är riksdagsvalet klart och andelen kvinnor i riksdagen sjunker ännu en mandatperiod, nu till 43,6 procent jämfört med 45 efter förra valet
En inte ovanlig syn i debatter, en rad män. 

Feminism och jämställdhet har debatterats under denna valrörelse trots det kan vi alltså konstatera att representationen av män ökade för andra valet i rad. Och nej det beror inte bara på SD även andra partier har ojämställd representation.  Folkpartiet som starkt är emot kvotering har 5 kvinnor och 14 män i sin nya riksdagsgrupp. KD 6 kvinnor och 10 män.

Så kom inte och snacka om att feminismen gått för långt i Sverige när inte ens representationen i partierna är jämställd.

Representation riksdagen valet 2014. 

Parti 
Antal ledamöter
Kvinnor
Män
Proc andel kv
M
84
44
40
52%
C
22
9
13
41
FP
19
5
14
26
KD
16
6
10
37
MP
25
12
13
48
S
113
53
60
47
V
21
10
11
47
SD
49
11
38
22


Resultat så som valmyndigheten redovisar. Några ledamöter har aviserat att de avgår tex Fredrik Reinfeldt så listan speglar valet utifrån de som valdes in och utan avsägelser.

Sjuktalen ökar och allt fler kvinnor drabbas

Nu presenteras siffror som visar att sjukskrivningarna ökat 80% sedan 2010 och ligger nu högre än regeringens drastiska sjukförsäkringsreform 2008 där utförsäkringsreglerna infördes och nålsögat till så kallad förtidspension blev mycket smalt utan att stora resurser sattes in för rehabilitering.

Ulf Kristersson är nöjd och säger att antalet med sjukersättning (det som tidigare kallades förtidspension har minskat) men många av dem har fyllt 65 år och flyttats till pension och många människor (86000) med nedsatt arbetsförmåga har utförsäkrats. 9000 av dem har till och med snurrat runt mellan arbetsförmedling och försäkringskassa och blivit utförsäkrade två gånger.

Om det var så att de som nu inte har förtidspension var friska och hade jobb skulle jag vara nöjd. Men så enkelt är det inte. FAS 3 har ökat dramatiskt, där hamnar många av dem som bollats runt mellan arbetsförmedling och försäkringskassa. Det är inte rimligt att behandla människor så. Vi kan inte vara nöjda med dagens sjukförsäkringssystem. MP vill istället se flexjobb och arbetslivstrygghet

I juni fick 112 726 kvinnor och 59795 män sjukpenning. Sedan 2010 har skillnaderna mellan män och kvinnor ökat stadigt och allt fler kvinnor blir sjukskrivna. Ofta med stressrelaterade sjukdomar. Dessa sjukskrivna kvinnor och män drabbas inte bara av ohälsa - de ska dessutom betala högre skatt för så har alliansen bestämt (den som är sjuk, arbetslös, pensionär eller föräldraledig betalar högre skatt än den som har inkomst från lön).

Nu ser vi konsekvenserna av regeringens politik, backlash för jämställdhet och 70 000  fler sjukskrivna. Som feminist blir jag både ledsen och arg att regeringen inte vill erkänna sitt misslyckande.


Försäkringskassans pressmeddelande om sjuktal
SVD artikel
Årets kock måste vara en man…

Idag fick jag ett brev från föreningen Årets Kock.
Det budskap de försökte föra fram var från VISITA arbetsgivarorganisationen för hotell och restaurang. Men budskapet drunknade i listan med mansnamn.
Jag hajade till - kan detta verkligen stämma, bara  män som fått priset med ett enda undantag.

Snacka om en skrev representation. På de 30 år som priset delats ut har det oftast gått till en man.
Det finns massor med duktiga kockar i Sverige men hur kan det komma sig att det uppenbarligen SKA vara en man på 2000-talet, bara en enda kvinna fått utmärkelsen och det för över 25 år sedan.

2014 debatterar vi fortfarande representation och hur vi  fortfarande har normer i samhället som utgår från män. Här är listan.

Torsten Kjörling, Halmstad, Årets Kock 1984
Christer Lingström, Stockholm, Årets Kock 1985
Gert Klötzke, Vansbro, Årets Kock 1986
Fredrik Eriksson, Älvsjö, Årets Kock 1987
Kristina Pettersson, Dala Järna, Årets Kock 1988
Roland Persson, Älvsjö, Årets Kock 1990
Rikard Nilsson, Munka Ljungby, Årets Kock 1991
Per Ekberg, Täby, Årets Kock 1992
Anders Dahlbom, Göteborg, Årets Kock 1993
Patric Blomquist, Enskede,Årets Kock 1994
Stefan Karlsson, Fjärås, Årets Kock 1995
Jonas Dahlbom, Åre, Årets Kock 1996
Robert Nilsson, Ängelholm, Årets Kock 1998
Karl Ljung, Stockholm, Årets Kock 1999
Michael Björklund, Tjudö (Åland), Årets Kock 2000
Christian Hellberg, Stockholm, Årets Kock 2001
Andreas Hedlund, Vaxholm, Årets Kock 2002
Magnus Lindström, Göteborg/Sköndal, Årets Kock 2003
Markus Aujalay, Enskede, Årets Kock 2004
Stefan Eriksson, Sköndal, Årets Kock 2005
Peter J Skogström, Malmö,Årets Kock 2006
Tommy Myllymäki, Jönköping, Årets Kock 2007
Tom Sjöstedt, Stockholm, Årets Kock 2008
Viktor Westerlind, Hägersten, Årets Kock 2009
Gustav Trägårdh, Västra Frölunda, Årets Kock 2010
Tomas Diederichsen, Lidingö, Årets Kock 2011
Klas Lindberg, Stockholm, Årets Kock 2012
Daniel Räms, Stockholm, Årets Kock 2013
Filip Fastén, Stockholm, Årets Kock 2014 
och dessutom är det bara män bland hedersmedlemmarna
Melker Andersson, Stockholm, Hedersmedlem
Mathias Dahlgren, Stockholm, Hedersmedlem
Magnus Johansson, Stockholm, Hedersmedlem
Skärpning jurryn som utser "årets kock"

Daniel Swedins smutsiga förvrängning

Idag i Aftonbladet skriver DanielSwedin en ledare om Miljöpartiets politik. Jag blir både ledsen och arg att han väljer att lyfta fragment så att det ger en falsk bild. Antingen är han okunnig om riksdagens arbetssätt eller så väljer han medvetet att bara lyfta det som passar in i en bild som han vill ge. Jag har svårt att tro att en ledarskribent på aftonbladet är okunnig.

Att politik ska granskas är för mig en självklarhet men när Daniel Swedin och många på den borgerliga sidan väljer att lyfta fragment så att helheten går förlorad ja då blir politiken smutsig.


Arbetsmarknad
Han lyfter fram som det skulle vara fakta att vi röstat emot avskaffandet av FAS3. Det är fel.
Den reservation vi röstade emot var en vänsterparti motion som lades efter att riksdagen och Miljöpartiet redan röstat för att avskaffa FAS3 och fått majoritet för det. När sedan vänsterpartiet igen trots redan taget beslut motionerade röstade vi emot den motionen och reservationen från vänsterpartiet eftersom vi anser att det tagna beslutet ska genomföras inte ta nya reservationer. Vi vill genomföra politik så att de beslut som tas blir verklighet.

Han påstår också att vi röstat emot att staplande av visstidsanställningar ska stoppas. Det är också fel. Vi har röstat för en annan modell än vänsterpartiet. Miljöpartiet driver samma modell som TCO att det ska vara ett tak på 3 år medan vänsterpartiet driver samma modell som LO med ett tak på 2 år. Vi ser att med ett tak på 3 år skulle många små företag tex inom turism och gröna näringar kunna ha säsonganställda utan att slå i taket men att det är rimligt med ett tak på 3 år.

Vi värnar den Svenska modellen med starka parter och anser att politiken ska ta ansvar och erbjuda heltid som en rättighet. I vårt valmanifest står ”Där Miljöpartiet är med och formar politisk majoritet ska offentliga arbetsgivare gå före för jämställda löner och rätt till heltid.”

Feminism
Miljöpartiet är ett feministiskt parti och kampen för ojämställda löner är en av våra huvudfrågor.
Miljöpartiet har tagit fram en modell för hur vi vill se framtidens arbetslivstrygghet – har Daniel Swedin haft huvudet under kudden alla de år vi kritiserat den undermåliga sjukförsäkringen. Jag har många  många gånger lyft sjukförsäkringen som en jämställdhetsfråga men också som en fördelningspolitisk fråga. När miljöpartiet har kämpat för alla dem som står helt utanför försäkringen genom att vi vill införa ett golv/ en lägsta ersättning så har socialdemokrater och vänsterpartister lagt fokus på att höja taken.

Sjukskrivningstalen nu är uppe i samma nivåer som 2008 dvs före alliansregeringens drastiska förändringar i A-kassa och sjukförsäkring. Men det är en viktig skillnad då var kvinnorna 73% fler än männen. Nu är de sjukskrivna kvinnorna 90% fler än männen. se Fakta sparkar

Miljöpartiet har lagt förslag om slopa delade turer och andra orimliga arbetstider. Men det väljer Daniel Swedin att inte ta upp.

Tråkigt att slå rallarsvingar på saker som inte stämmer. Miljöpartiet har länge jobbat för att lyfta fram även det socialt hållbara för att nå vår vision om det långsiktigt hållbara samhället.

Fördelningspolitik påverkar hur vi mår. Många politiker ignorerar det. Det jobbar Miljöpartiet med om nu inte Daniel Swedin visste det.  Fördelningspolitik om något är en klassfråga.

Låt oss debattera de sakpolitiska frågorna utan att påföra oss politiker åsikter som inte stämmer- det tjänar vi alla på. Låt oss se till att byta regering så att vi kan få en ny jämställd arbetsmarknadspolitik som inser feminismens värde och som leder till fler jobb och bättre klimat samt socialförsäkringar som fungerar för alla inte bara dem som råkat få in en fot i systemet.Skrota jämställdhetsbonusen och inför tredelad FF

Folkpartiet lanserade häromdagen en ytterligare pappa månad det är bra. Men samtidigt föreslår de en utökad jämställdhetsbonus. Men en bonus är inte det som avgör fördelningen av föräldraförsäkringen. Utvärdering visar att den inte haft någon effekt. Det som haft effekt för mer jämställt uttag är när dagar knyts till respektive förälder.

Smartare är att göra föräldraförsäkringen tredelad och ta bort både vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.
Det är bra både för föräldrar och för barn

Det finns många argument mot jämställdhetsbonus. Låt oss först ta lite historik. ¨
1974 infördes föräldraförsäkringen istället för moderskapspenning

1995 den så kallade Pappamånaden införs
2002 införs den andra månaden som låses till vardera föräldern.
2008 jämställdhetsbonus införs samtidigt som vårdnadsbidrag, en kompromiss i alliansregeringen för att Kd fick igenom sin hjärtefråga vårdnadsbidrag.

Pappamånaden är effektivare än bonus.
När den första pappamånaden som infördes 1995 medförde det en marginell minskning, fem dagar i genomsnitt, av antalet uttagna dagar med föräldrapenning. Men andelen pappor som inte tog någon dag alls minskade kraftigt, från 54 till 18 procent. Andelen pappor som tog cirka en månad ökade kraftigt, från 9 till 47 procent. Så det var många fler barn som fick längre tid hemma med sin pappa efter den första pappamånadens införande än före. Andra månaden gav också effekt men inte lika kraftigt som 1995.

Jobbet är många pappors genusfälla. De tjänar ofta bättre, jobbar hårt men hinner ­inte med barnen – eller tvingas prioritera bort dem för att normen är stark – och då blir mannens situation vid en eventuell skilsmässa usel, för domstolen utgår ifrån att han inte varit nog engagerad i barnets vardagsliv och de kollar på uttag av föräldraledighet. Boken ”Mamma och pappa inför rätta” tar upp just den aspekten i vårdnadstvister och hur hovrätterna dömer. författare, professorn i rättsvetenskap Johanna Schiratzki, 

Förväntningar och normer
Den gamla normen är att pappan förväntas vara på jobbet och kvinnor vara hemma med barn. Det kan också göra att män har svårare att hävda sin rätt att ta ut mer än de två individuella månaderna av föräldrapenningdagarna.  Både omgivning och arbetsgivare förmedlar förväntningar och reproducerar ofta det gamla mönstret.  Försäkringen är faktiskt individuell så som alla socialförsäkringar - men du kan överlåta alla dagar utom 60 till din partner. Med en tredelning så har vardera föräldern en tredjedel av föräldrapenningdagarna. En tredjedel kan de fördela mellan sig som de vill eller överlåta på en tredje part.
Många män skulle ges större möjlighet att vara hemma med barn om föräldraförsäkringen tredelas. 

Jämnt uttag av föräldraledighet – nyckel till jämställda löner
Mer jämt uttag av föräldraledighet är viktigt för båda föräldrarna och inte minst för barnen. Att båda föräldrarna är engagerade är viktigt även för barnets utveckling. Och det gäller alla familjer. Även föräldrar i samkönade par ska kunna ta ut föräldrapenning och att det ska kunna gå att överlåta på tredje part. Tex en annan person närstående till barnet, god vän, farfar eller mormor. För ett gift lesbiskt par kan det ta mer än ett halvår innan båda föräldrarna får rätt att ta ut föräldraledighet och jämställdhetsbonus kan de bara glömma eftersom tiden då de väntar på så kallad moderskapspresumtion inte räknas.
Ett gift heterosexuellt par räknas båda som föräldrar från barnets födelse (även om en av dem inte är biologisk förälder). De kan därmed utnyttja jämställdhetsbonusen om de vill fullt ut men få gör det. 13000 kr per år extra är inte det som avgör. Knappast heller om den summan fördubblas som Fp föreslagit att summan dubblas från 5:e månaden dock inte för månad 1-4.


Kvinnors frånvaro från arbetslivet leder till en allmän press neråt på kvinnors löner och kvinnor halkar efter i kompetensutveckling och karriär. Eller om vi vänder på det.

Då män generellt, varken förväntas ta eller tar sitt fulla föräldraansvar och är hemma mer med barnen, så kan männen tränga sig före i kompetensutveckling och karriär. Sammantaget leder detta för männen till högre inkomster, mer makt och inflytande i arbetslivet, samt mycket bättre pensionsnivåer - men de riskerar kontakten med barnen.

Det handlar helt enkelt om strukturell diskriminering både mot män och kvinnor. En möjlighet att bryta det är att arbetsgivare räknar med att båda föräldrarna tar ansvar för barn och att det ses som självklart att båda föräldrarna tar ledigt i småbarnsåren. En tredelad föräldraförsäkringen är en lösning men inte en bonus som dessutom bara gäller vissa familjekonstellationer.
Ny pensionsutredning saknar viktiga delar

Återigen har regeringen och partierna i den så kallade pensionsgruppen (alliansen tillsammans med socialdemokraterna) tillsatt en arbetsgrupp att se över premiepensionssystemet. 


Det är nu 19 år sedan de första avsättningarna till premiepensionssystemet gjordes. Än så länge spelar de liten roll. Bara 1% av den nu utbetalade allmänna pensionen är premiepension men det kommer att få allt större betydelse i framtiden då avsättningarna sker fullt först för dem som är födda 1954 och senare. 

”Ett viktigt syfte med premiepensionen var att uppnå en riskspridning i pensionen. Dynamiken mellan inkomst- och premiepension har bidragit till detta genom att inkomstpensionen styrs av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och premiepensionen av utvecklingen på kapitalmarknaderna (indirekt även utvecklingen i andra länder). Premiepensionens koppling till kapitalmarknaden är således av värde för den allmänna pensionen. Sedan beslutet om att föra över en del av den allmänna pensionen till en fonderad del på kapitalmarknaden har även tjänstepensionerna gått samma väg och placeras nu i väsentlig del på kapitalmarknaden. Avsättningen till tjänstepensionen har också ökat och tjänstepensionens andel av den totala pensionen har därmed också ökat. Det betyder att individens exponering mot kapitalmarknaden ökat väsentligt sedan beslutet om införandet av premiepensionen. Utifrån Pensionsmyndighetens beräkningar förväntas ca 40 procent av pensionen komma från placeringar på kapitalmarknaden. Tjänstepensionen har även utvecklats så att de flesta pensionssparare getts möjlighet att välja placeringsalternativ Resultaten visar att bara en minoritet av befolkningen väljer att utnyttja denna valfrihet trots att avsättningarna till tjänstepensionen är större och därmed viktigare än premiepensionen” så skrev förra utredningen (Ds 2013:35).

När pensionssystemet ska utvecklas vidare är det viktigt att göra det stabilt i lång tid framåt. Det ska vara rättvist mellan generationer, det ska inte bidra till att öka klyftorna mellan olika grupper i samhället, och pensionspengarna ska placeras klokt. Pensionsplacering handlar om mycket pengar som inte bara påverkar pensioner utan även samhällsutveckling därför är det viktigt att de både bidrar till en hållbar utveckling och ger bra pension.

Den nya utredningen som nu tillsätts ska titta på justeringar i nuvarande PPMsystem det är vad S och allianspartierna har kommit överens om, inte ta bort PPM som det låtit i debatten. 

Miljöpartiet tycker det är bra att en översyn görs men saknar väsentliga delar för att kunna få ett hållbart pensionssystem för framtiden. Jag föreslår att följande 3 uppdrag läggs till i utredningen

1    1. Gör avgifter i både PPM och tjänstepension jämförbara
För att individer ska kunna göra val så måste avgifter gå att jämföra både vad gäller premiepensionsfonder och de fonder som tjänstepension kan placeras i. Så är det inte idag. Det ska vara lätt att jämföra avgifter mellan olika bolag som erbjuder sig placera dina pengar

Miljöpartiet vill
·         Lagstifta om att avgifter i pensionsfonder i PPM och i tjänstepensionssystemet redovisas på samma sätt så att de lätt går att jämföra.

 
2     2. Varudeklarera pensionsfonder och ställ baskrav på hållbara placeringar
I näringslivet sker en rörelse där allt fler bygger sitt agerande på hållbarhet. De har insikten att det är nödvändigt med omställning för att överleva. Det är dessutom långsiktigt lönsamt. 
Varje år sparar vi i Sverige 150 nya miljarder till vår egen pension. Inom premiepensionen är det endast var åttonde fond som har så kallad M/E-märkning, en märkning som för övrigt inte innebär mer än att fondförvaltarna själva uppger att fonden tar hänsyn till miljö och/eller etik i sina placeringar. Som konsument är det svårt att jämföra och veta om det verkligen är en miljömässig och etisk placering. 

Vad gör då den pensionssparare som med sitt sparande vill bidra till en hållbar värld i andra dimensioner, såsom energieffektivitet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, eller investeringar och arbetstillfällen i fattiga länder?
När vi köper varor i butik kan vi välja Bra Miljömärkt, Svanen och KRAV och det går att följa upp upp vilka kriterier som dessa produkter står för. Men när vi ska välja pensionsfonder är det mycket svårt att veta vad våra pengar används till.

Genom att investera i företag som tar vara på de affärsmöjligheter ett hållbar arbetssätt innebär finns det stora möjligheter att tjäna pengar samtidigt som du gör skillnad.
Utöver den offentliga pensionen, har 90 procent av Sveriges anställda även tjänstepension även de måste ha bättre transparent för sitt hållbarhetsarbete. För den som inte vill välja själv i det statliga delen av pensionssystemet ska det finnas ett bra förvalsalternativ, i den statliga pensionen är det Sjunde AP fonden
Men de fonder som vill vara med i pensionssystemet borde ha som krav att uppfylla baskrav på hållbara placeringar. Hur dessa krav ska formuleras borde den nya utredningen också få i uppdrag att ta fram.

Miljöpartiet vill
·         Att fonder som vill vara med i PPM systemet uppfyller baskrav för hållbara placeringar
·         Att fonder varudeklareras så att det framgå vilken hänsyn som tas till miljö och etik när pengarna placeras så att du ges möjlighet att välja dem som ställer högre krav än baskraven. 

3    3. Ställ krav på AP fonderna att placera hållbart
AP-fonderna förvaltar 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital det är att jämföra med statsbudgeten för ett år som är lite drygt 1000 miljarder. Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonden förvaltar bufferten i pensionssystemet som ska jämna ut systemet över tid. Deras innehav motsvarar 86 procent av AP-fondernas kapital och vi som nuvarande eller kommande pensionärer kan inte själva välja hur detta placeras. De hade 2013 ett starkt år med en avkastning på mellan 9 och 16 procent. För det statliga alternativet i premiepensionssystemet, det så kallade ickevals alternativet, Sjunde AP-fondens aktiefond, gick det ännu bättre.

I ett öppet brev april i år uppmanade 14 organisationer Pensionsgruppen och finansmarknadsministern Peter Norman att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar. Trots det valde regeringen att tillsätta en ny utredning om pensionssystemet utan att ge direktiv om hållbara investeringar. Nu var det visserligen Ulf Kristerssons ansvar att tillsätta utredningen men båda dessa herrar borde lyssnat på de 14 organisationerna.

Miljöpartiet vill
·         Att utredningen tar fram förslag på nya direktiv till AP-fondernas som tydliggör att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål.
·         AP-fondernas ges i uppdrag att utveckla mer transparenta och ändamålsenliga metoder för urval och påverkan genom sina investeringar
      

Nu säger säkert pensionsgruppen att detta bara handlar om en liten del. Visst det är inte utredning om hela systemet utan om premiepensionsdelen men hållbara investeringar borde ha varit ett uppdrag både i översynen av PPM och i AP-fonderna. 

I Norge handlar inte diskussionen om huruvida investeringar ska vara hållbara eller ej, utan om hur detta ska bedömas och organiseras. Det är dags att Sverige också lyfter blicken och gör pensionssystemet hållbart både ekonomiskt, socialt och ekologiskt.


Feminism, Folkhälsa, Socialförsäkring, mingel o mkt mer för Gunvor i Almedalen 2014

Ja så var det då dags igen. Jag minns inte riktigt för vilken gång men det är många många gånger jag varit där. Allt från 90 talet då veckan höll på att läggas ned till nu 2014 då det är över 3400 olika evenemang på Almedalsveckan

Jag kommer att delta i aktiviteter kring - socialförsäkring, folkhälsa och jämställdhet.
Förutom nedan öppna evenemang kommer jag passa på att träffa många människor allt från ambassad människor till företagsrepresentanter. Jag åker i år med den så kallade Almedalsbåten ett nytt inslag som ska bli kul att se hur det funkar. Vi bor på båten som kommer att ligga mycket centralt i hamnen.

Länk till programmet
Länk till Almedalsguiden

Så här ser det ut som jag medverkar i :
Må 30/6
Investeringar ger jobb 
Tid:  kl 10:00 - 12:00     (Jag deltar 10-11.15)Titel: Pensionssystemet – blev det som det var tänkt?
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal D20
Beskrivning av seminariet: Det svenska pensionssystemet beskrivs som ett av världens mest stabila, men för vem - staten eller pensionsnivåerna? Måste både dagens och framtidens pensionärer vänja sig vid låga och kanske sänkta pensioner? Behövs det en genomgripande reform eller räcker det med justeringar av pensionssystemet?
Kl 11:30 presenterar K G Scherman sin nya bok "Pensionssystem på avvägar"
Medverkande:
Karl Erik Olsson, tidigare ordförande, Sveriges Pensionärsförbund.
K G Scherman, tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket.
Tomas Eneroth, vice ordförande Socialförsäkringsutskottet ledamot i Pensionsgruppen, Socialdemokraterna.
Lars-Arne Staxäng, ledamot i Socialförsäkringsutskottet och Pensionsgruppen, Moderaterna.
Gunvor G Ericsson, ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Miljöpartiet.
Johannes Danielsson, ordförande, Saco studentråd.

Moderator: Gabriella Ahlström.

kl 11.30-12.30
LOs seminarium "Sjukförsäkringens legitimitet" i Almedalen måndag 30 juni hos oss på Hamnplan 5.
Som utlovat kommer här underlag inför samtalet. Det är en så länge en intern version som formges i veckan. Seminariet modereras av Elisabeth Brandt Ygeman (cc:ad), som vanligtvis arbetar som valledare på LO. Kontakta gärna henne om ni har frågor eller funderingar kring specifikt upplägget.

16.00 LO seminarium Arbetslöshetsförsäkringen
"Enkel, billig, rättvis -vår syn på arbetslöshetsförsäkringen". Seminariet hålls 16.00-17.00 i ljusgården på hamnplan 5 i Visby


Tisdag 1/7
9.00 -10.15 SmåA  seminarium för att diskutera arbetslöshetsförsäkring för företagare. Seminariet kommer inledas med en presentation och utfrågning av Leif Walterum och Jeanette Thomsen.
Övriga inbjudan till panelen är Jeanette Thomsen, Patrik Björck och Lotta Finstorp. Seminariet går av stapeln den 1 juli kl 09.00 – 09.45. Vi ser gärna att du stannar kvar för det efterföljande minglet också som håller på till 10.15. Seminariet går av stapeln på Dagens industris scen i Almedalen.

11-12 Möte med Tua Holgersson som är vd för Länsförsäkringar Fondliv, prata om utmaningarna och möjligheterna på livmarknaden.  

13-14 Den glömda gruppen, psykologförbundet om arbetsliv i Kårhuset Rindi

14-15 Träff med SPP Storebrand om pensionsmarknaden och hållbar utveckling, 

15.30-17 Tobacco Endgame,   Hälsodalen, lokal Fysiken  Alla frivilliga organisationer som arbetar för Tobaksfritt inkl Cancerfonden och HjärtLungfonden har ett gemensamt event för tobaksfritt i tre delar. Dvs tredelar på vardera 30 min.
Exponering av tobak i luftmiljön15.30-16.00
Exponering av tobak i samhället 16.00-16.30
Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 kl 16.30-17.00
 16.30-17.00 Under seminariet kommer de presentera sin undersökning av de politiska partiernas tobakspolitik i jmf Tobakskonventionen.
Kl 17.00 hälsosamt Mingel i samma lokal anordnat av NCD org och org som arbetar f Tobaksfritt 

16-19 Konsumentföreningen Stockholm Mingel, Gunvor deltar 18-19

Onsdag 2/7  Miljöpartiets dag
8-8.25   2 måsten i vårdpolitiken – heta stolen och frukost med Vårdförbundet  Länsstyrelsens trädgård

9.30-10.40 ” varför växer bemanningsbranschen”, i Almegas tält nedanför Wisby Strand

11-11.30 Fika med Brita Leijon och Dag Andersson ST på Wisby strand

12.30 - 13.45  Jag är och lyssnar på

 MP ekonomiska seminarium

Per Bolund samtalar med gäster om skatteöversyn och grön skatteväxling

I panelen:
·         Robert Boije, samhällspolitisk chef, Saco
·         Ola Pettersson, chefsekonom, LO
·         Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
Lokal: Sävesalen, Gotlands Museum

MP på Almedalsscenen

18.00-19.00 Anders Wallner och Gustav Fridolin leder samtal


I panelerna bland andra:
 Emma Hult (språkrör, Gröna Studenter), 
Stefaan de Maecker (regionråd, MP Gotland), 
Lorentz Tovatt (språkrör, Grön Ungdom), 
Gunvor G Ericson, (gruppledare), Sineva Riberio (ordförande Vårdförbundet) och Daniel Heilborn (aktivist för Ojnareskogen)
Musikunderhållning: Visby Vokalensemble och Rickard Söderberg.

19.00 Lyssnar på Åsa Romson


Torsdag 3/7
 10-11  IOGT alkohol reklam   
  
11.45-13.15   Debatt-SM Pensioner Hästgatan 1, innergården, Visby     Folksam, Sjunde AP-fonden
Det är en rapp debattävling där debattörer med olika utgångspunkter och perspektiv möts i rappa dueller om konkreta eller breda frågeställningar inom temat (i detta fall pensionspolitiken) Publiken involveras även i tävlingen genom att de får rösta med mentometerknappar. KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ

14-15 Salt ett underskattat hot mot Folkhälsan  Wisby strand o Congress , lokal Viklau Konsumentföreningen Stockholm.

15.05 Medverkar i Epstein och Nordegren i P1

15.30-17.00 Sv Kvinnolobby utfrågning av partiernas jämställdhetspolitiska talespersoner
Odd Fellow huset Nunnegränd 4
17-18.30 Feministiskt Mingel
  
Åker tillbaka med båten kl23.00

Norderstrand Visby (foto Gunvor G Ericson)
Alliansen vill inte ha lag mot transfett

Återigen har vi debatterat i kammaren om transfett. Återigen har landsbygdsminister Eskil Erlandsson sagt att vi måste vänta och se vad EU säger i en rapport som ska komma i december.
se debatten här

Men trots att jag flera gånger ställer frågan vad regeringen vill så svarar han bara att de lyssnar på expert myndigheten livsmedelsverket som inte anser att det behövs någon lagstiftning så som Danmark har utan att det är bättre att invänta ett eventuellt EU beslut.
Och ministern säger i debatten också att forskningen inte är en tydlig om transfettets farlighet men han anger ingen källa. Ett annats lands livsmedelsmyndighet har en helt annan uppfattning - USAs motsvarighet har i våras föreslagit att transfett ska förbjudas.

Uppenbarligen vill inte ministern ha en lag eftersom han inte driver på i EU. Den 24 juni, om 2 veckor ska Sverige svara på kommissionens formulär som ska ligga till grund för den rapport som kommer i december. Jag ställde frågan till ministern vad kommer Sverige att svara kommissionen - har Sverige en uppfattning om lagstiftning mot transfett vore bra eller ej. Men inte heller den frågan fick jag svar på.

BEUC the Consumer Voice in Europe har 20 februari i år presenterat en rapport där de skriver:
BEUC urges the European Commission to introduce legally binding restrictions on the use of IP-TFAs1. It is the only policy option which can ensure all consumers, including vulnerable ones, are protected.

BEUC uppmanar Europeiska kommissionen att införa rättsligt bindande begränsningar för användningen av IP-TFAs1. Det är det enda alternativ som kan garantera alla konsumenter, inklusive känsliga sådana, är skyddade.

Nu ryktas det att EU hellre vill gå på märkning av transfett istället för att lagligt reglera så som i Danmark. Jag tycker det vore mycket illa. Vi ska inte behöva gå runt med förstoringsglas när vi handlar, vi ska inte behöva riskera höga halter av transfett i snabbmatsbutiker eller i gatuköket.

Vi vet att ålder och socioekonomi påverkar intag av transfett inte att tjata om rätt livsstil som regeringen tycks tro. Prioritera folkhälsan istället för vänta och se politiken.

Läs hela BEUC rapporten där finns gott om fakta.


MPs Jämställdhetspolitik är till för alla

För Miljöpartiet är feminism en frihetsfråga - att människor ska få vara den de är utan att låsas in i könsbundna normer. De cementerade könsrollerna bland unga drabbar både tjejer och killar. Tjejer drabbas i form av psykisk stress av prestationskrav, skönhetsideal och den sexualiserade omgivningen, inte minst på nätet. Killar drabbas av en ”anti-pluggkultur” som försämrar deras skolresultat samt sexualiserade prestationskrav. Det handlar inte om att det är de unga individernas ”fel” att det blivit såhär, utan det är samhället som behöver förändras. Vi behöver en mänskligare arbetslinje och en varmare politik.


Miljöpartiet ser flera viktiga konfliktfrågor ur ett feministiskt perspektiv i de kommande valen i kommun, landsting och riksdag:

- Jobben och arbetstiden: Många manligt dominerade branscher har genomfört arbetstidsförkortningar. Det har varit bra för industrins konkurrenskraft och för medarbetarna. I många kvinnodominerade yrken slits man istället ut långt före pensionen och sjukskrivningarna ökar. MP har föreslagit sänkt arbetstid så att heltid blir 35 timmarsvecka för de tunga kvinnojobben i äldreomsorgen.

-      - Arbetsmiljön och Trygghetssystemen: Många unga, framför allt kvinnor har osäkra anställningar. De drabbas av de orimliga systemet med hur ersättning räknas ut vid arbetslöshet och sjukdom. Låt även alla de som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden med hela foten få vara med i trygghetssystemen. Dagens så kallade arbetslinje behöver bli mänskligare för att minska stress och press. Ta bort karensdag inför istället kvotavdrag som en procentuell andel av lönen. Det är viktigt för dem som jobbar deltid vilket oftast är kvinnor. Satsa på arbetsmiljöförbättrande åtgärder istället för att försämra sjuk och arbetslöshetsförsäkring.  Det behövs jämställdhetsperspektiv i all lagstiftning kombinerat med mål som kan följas upp och utvärderas.

- Representation: I börsbolagens styrelser är det vanligare att heta Johan än att vara kvinna. Därför vill vi gröna införa kvotering - både inom de politiska församlingarna och i bolagsstyrelser. Kvoteringen ska innebära minst 40% av vardera könet liksom vid utnämningar av toppositioner inom myndigheter och offentliga liksom börsnoterade bolag.


- Lika lön: Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för att kvinnor ska kunna leva självständiga liv. Löneskillnader mellan män och kvinnor är helt oacceptabla i ett demokratiskt samhälle. Kvinnor ska kunna göra karriär på samma villkor som män. Samtidigt ska män vara fria att kunna prioritera familjeliv och inte ses som en ”bankomat”. Arbetet med att underlätta för män att vara föräldralediga måste fortsätta.

- Sexuell jämlikhet: Våldtäktslagstiftningen är fortfarande sådan att våldtäktsmän frias medan rättegången blir ett andra övergrepp mot offret. Vi vill införa en samtyckesregel i våldtäktslagstiftningen. Vidare viktigt fortsätta arbeta för rätten till abort och bra preventivmedel .

-      - Mansnormer och maskuliniteter: Arbeta normkritiskt och öka kunskapen om hur normer påverkar.  Män är överrepresenterade på maktpositioner och i samhällets så kallade topp. Men män är också bland de som är mest utsatta i samhället.   Män har kortare medellivslängd och är överrepresenterade i statistiken för självmord, akut hemlöshet och drogmissbruk. Den manliga normen att vara ”stark och osårbar” leder till att inte söka hjälp i tid vilket i sin tur innebär högre dödlighet, onödigt individuellt lidande och ökade samhällsekonomiska kostnader


Miljöpartiets politik är feministisk, vilket behövs efter åtta år med ökande inkomstskillnader, en jämställdhetsbonus som blev en flopp och där kvinnors sjukskrivningar ökar mer än mäns. Vi behöver en motvikt i ledamöter i Sveriges riksdag och i fullmäktigen runt om i landet som är uttalat antirasistiska, demokratiskt aktivistiska, hårda när det gäller klimatfrågan och självklara feminister. Detta är tydliga frågor där partierna har idéer om vilket Sverige vi vill bygga och vad vi vill göra. Tydliga val att göra i september.


" Vi kan inte få hållbar utveckling
 utan rättvis utveckling
och ingen rättvis utveckling
utan jämställdhet"

Wangari MaathaiAgneta Berge som   skriver och undrar som Mps politik bör läsa hela valmanifestet.Ökade inkomstklyftor är en folkhälsofråga

Inkomstskillnaderna ökar snabbat i Sverige av alla OECD länder och det innebär också ökad skillnad i hälsa, om det rapporterar SVT nu.

Jag har många gånger beskrivit den utvecklingen här på bloggen hur Folkhälsa påverkas av människors livsvillkor och att skillnader i medellivslängden också ökar.

Det handlar om politik och det är mycket tydligt att politiska beslut påverkar människors livsvillkor.
Möjlighet till utbildning, bra boende, lätt att i vardagen få till fysisk aktivitet tex genom grönområden med promenadstråk och säkra cykelbanor mellan bostaden och jobbet.

Ofta när folkhälsopolitik är uppe till debatt blir det livsstilsfrågor. Som tex den uppmärksamhetsvecka som alliansregeringen infört. Men vad leder det till - mera ångest att man borde motionera men orkar inte ...

Nej det behövs en folkhälsopolitik som synliggör människors livsvillkor och prioriterar att minska hälsoklyftorna. Inför en folkhälsolag som tydliggör och sätter fokus på politikens ansvar att ge människor förutsättningar för god hälsa på lika villkor.


Tidigare blogginlägg om folkhälsa kan du läsa här


Kärlek misshandel eller utvisning

Metro belyser förtjänstfullt i ett flertal artiklar den särskilda utsatthet som drabbar främst våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

Det brukar ibland kallas för ”fruimport”, men gäller också män och kvinnor i både samkönade och
olikkönade relationer. Utsattheten förstärks av att uppehållstillståndet i praktiken är villkorad till relationen. Lämnar hen sin relation inom två respektive för EU-medborgare fem år, oavsett orsak, blir konsekvensen utvisning. Regeln kan användas som ett hot inom relationen, och konsekvensen kan bli att tvingas välja mellan att stå ut i en destruktiv relation och att bli utvisad. 

Trots att vi ser exempel efter exempel så kvarstår den orättvisa som finns i lagen. Exempelvis en kvinna med barn som misshandlades av sin make där grep socialen in och hotade att omhänderta barnen om hon inte lämnade honom. Då fick hon utvisningsbeslut av migrationsverket. 

Landshövding Eva Eriksson, som har utrett frågan om ”fruimport” åt regeringen, konstaterar att tvåårsregeln låser in kvinnorna och barnen i en misshandelssituation och att politiken bör agera för att tvåårsregeln på sikt ska försvinna.[1] 

Migrationsverket har påpekat att reglerna inte medger att kvinnor och män som utsatts för allvarliga övergrepp får stanna. 

Miljöpartiet vill avskaffa två- respektive femårsregeln och istället ge permanent uppehållstillstånd för dessa kvinnor.

Att vi fortfarande 2014 ställer människor i situationen att välja mellan att stanna kvar i en relation och bli misshandlad eller utvisas är en skam. [1] Eva Eriksson på Svenska Dagbladet Brännpunkt; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tvaarsregeln-bor-tas-bort_7309737.svd(2012-06-29)

Ur den utredning som Eva Eriksson överlämnade till regeringen 2012-06-29
I betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) uttrycks att lagstiftningen bör fokusera på männen i ökad utsträckning för att förhindra att oseriösa män kan föra kvinnor och barn till Sverige. Kontrollen av anknytningspersonen bör därför skärpas och kontrollen bör framöver även omfatta gifta män. Klarare och enklare skyddsregler för de kvinnor och barn som ändå drabbas av våld i samband med uppehållstillstånd i Sverige. Slutligen föreslår utredningen informationsinsatser och samordning av de ansvariga myndigheterna för att hjälpa de utsatta kvinnorna och barn.


Artiklar i Metro

ROKS rapport

Att förbjuda abort leder inte till färre bara farligare

Att frågan om abort väcker känslor är uppenbart. För många i Sverige ses det som självklart att vi har tillgång till preventivmedel och möjlighet till abort vid oönskad graviditet. Men även i vårt land finns det krafter som vill inskränka aborträtten. Det har till och med bildats ett parti i Sverige som har antiabort som sin främsta fråga,  Kristna värdepartiet. Även Sverigedemokraterna driver att rätten till abort ska sänkas.

Men då ska vi komma ihåg att det sker inte färre aborter i länder där de är förbjudna, bara farligare. Världens ledare måste våga börja prata om vikten av säkra aborter.

I tider då konservativa krafter vinner mark i världen är det viktigare än någonsin att Sverige står upp
för alla kvinnors rätt till säkra aborter.

Jag besökte nyligen FN och mötet som följer upp kvinnor och flickors rättigheter. Som delegat från Sverige slås jag av hur den ekonomiska krisen och framväxten av konservativa krafter i världen begränsar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Irak sänkte nyligen åldern för giftermål så att nioåriga flickor nu kan giftas bort. I Uganda dödas tjejer som bär för kort kjol och lesbiska våldtas för att ”botas”. I Sverige dödas runt 20 kvinnor årligen av en närstående person. Förhandlingarna i FN är svåra, det handlar mer om att behålla de överenskommelser som gjordes på kvinnokonferensen 1995 än att flytta fram positionerna, tyvärr är det så verkligheten ser ut. Flera personer berättar om hur katolska kyrkan och kristna rörelser från USA försöker påverka deras länder i synen på HBTQ-personers rättigheter liksom tillgång till preventivmedel och utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa.
Det millenniemål som vi är längst ifrån att nå är minskad mödradödlighet. Men den går att minska genom ett aktivt arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter. De länder där mödradödligheten sjunkit mest har högre preventivmedelsanvändning än andra.
I en tidigare rapport har FN konstaterat att de fyra viktigaste anledningarna till att gravida kvinnor dör är blödningar i samband med förlossning, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. Trots detta är frågan om säkra aborter fortfarande kontroversiell i stora delar av världen.
Och uppenbarligen även i Sverige. Sen jag började skriva om säkra aborter har jag regelbundet blivit kontaktad av abortmotståndare som både kan vara högljudda och påstridiga.
 Jag har även skrivit om detta i Debattartikel i ETC 


Inför miniminivå och höj taket i A-kassan

SSR skriver idag på DN debatt  " Året då A-kassan blev lägre än försörjningsstöd"  Om hur trygghetssystemen kollapsat och försörjningsstödet tar smällen

Rapporten är avslöjande och visar den nakna sanningen om välfärdens urgröpning dels genom de drastiska förändringarna 2007 och 2008 som alliansregeringen gjorde MEN också de tydliga effekterna av att ersättningssystemen inte är kopplade till reallöneutvecklingen.
Även ett krokigt träd kan leva i skogen

Vilket samhälle vill vi ha – ett inkluderande eller exkluderande. 

För mig är svaret givet utifrån en ideologisk utgångspunkt - ett långsiktigt hållbart samhälle handlar både om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Att exkludera människor från försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet blir dyrt för samhället på sikt. 
Ett samhälle som har tillit till att vi ställer upp för varandra när hälsan sviktar eller står utan jobb i perioder är ett välfärdssamhälle som är starkt och som gör att människor kan växa. En försäkring handlar om att vi tillsammans delar på risk och kostnader - det är den egentliga försäkringstanken.

Alliansen gick till val på att minska det så kallade utanförskapet – men i själva verket har de skapat ett ännu större utanförskap – genom att många nu både står utan jobb OCH utan försäkring. 500 000 lämnade A-kassan när alliansen höjde avgifterna kraftigt och många som är nya på arbetsmarknaden väljer att inte gå med eftersom de ändå inte har rätt att få ut något av försäkringen.

Enligt nya siffor från Statistiska Centralbyrån så var utanförskapet förra året 14,6 procent. Fortfarande handlar det om 814 689 personer.   se  SVD 6/4 2014.         

Alliansen har gjort samhällsutmaningar till individproblem när det egentligen handlar om brist på investeringar som leder till nya jobb.

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför är Miljöpartiets förslag en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Det är resursslöseri och ineffektivt att arbetslösa o sjuka ska gå till socialen istället för att ha ett försäkringssystem som fungerar. Om fokus för människor blir att kunna köpa mat till barnen och betala hyran så försvåras rehabilitering eller koncentration på utbildning. Försörjningsstöd är inget smart sätt att hjälpa människor till egenförsörjning. Men det är inte bara dåligt för den enskilde det innebär också att kommunerna får skära i budgeten för skola, vård eller omsorg när kostnaderna ökar.

Taket i A-kassan har inte höjts på 12 år.     Dessutom betalar de som får ersättning högre skatt än den som jobbar  eftersom jobbskatteavdrag inte gäller pensionärer, föräldralediga, sjuka eller arbetslösa

Sakta men säkert går vi från generella välfärdssystem till fattig vård. Allt fler hänvisas till försörjningsstöd istället för att vi har försäkringar som omfattar alla.
Ett tänkvärt boktips är "Usla, elända och arma - om samhällets utsatta under 700 år"

Försörjningsstöd innebär också att sambeskattning införs bakvägen – då det är hela familjens inkomst som behovsprövas. Har din partner inkomst så har du inte rätt till ersättning – då ska partnern försörja dig. 

MPs förslag  är att minimera behovet av försörjningsstöd genom jobbskapande politik och att staten tar ansvar för trygghetssystemen


1.  ett golv/miniminivå i försäkringen som gäller vid sjukdom och arbetslöshet – Staten tar ansvar istället för att lasta över kostnader på kommunerna med konsekvenser att de måste skära i skola, vård och omsorg

2. Höj taket i A-kassan nu och påsikt till samma nivå som sjukförsäkringen och indexera ersättningen.

3. Inför en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. 
Då får ”alla vara med” 

Men för att nå en bred politisk kompromiss har vi föreslagit att golvet är en gemensam försäkring och därutöver finns inkomstrelaterad ersättning genom den allmänna sjukförsäkringen eller via a-kassorna.Se även MPs förslag om arbetslivstrygghetRegeringen tar inte löneskillnaderna på allvar

I en ny rapport visar fackförbundet Unionen att antalet företag som genomför årliga lönekartläggningar minskar och kvinnor får bara 90% av lönen. 

Regeringen har trotsat riksdagens beslut och inte presenterat något förslag till lag om årliga lönekartläggningar. Det visar att regeringen inte tar löneskillnaderna på allvar, trots att jämställdhetsministern när hon var ny sa att jämställda löner skulle vara prioriterat.


Det är oacceptabelt att osakliga löneskillnader fortfarande existerar när vi tror att vi kommit så långt med jämställdhetsarbetet. Unionens rapport visar att utvecklingen tyvärr blev som vi befarande – färre företag jobbar aktivt med med lönekartläggningar när det inte längre är krav på att de ska genomföras årligen.


Miljöpartiet ser jämställda löner som en viktig valfråga och föreslår bland annat en handlingsplan för jämställda löner, årliga lönekartläggningar, ett förtydligat uppdrag till Medlingsinstitutet om att verka för jämställda löner och ett förtydligat uppdrag till DO om tillsyn som bidrar till jämställda löner.

Läs min motion här

Länk till Unionens rapport Kön ska inte avgöra lön


Europa är inte världsbäst

UN Womens Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka  inledde det IPU möte som jag deltog i. ( IPU= interparlamentariska unionen)
Hon leder UN Womens arbete på ett mycket bra sätt. Hon var tidigare vice president i Syd Afrika 2005-2008.
Phumzile Mlambo-Ngcuka  


Zena Hilal, gender partnership program på IPU redovisade en gedigen kartläggning av representationen i världens parlament.
Och representationen går framåt men Europa som låg längst fram 2005 är inte längre bäst 2013.  

America – 25,2 % kvinnor i parlamentet
Europa – 24,6
Afrika 22,5
Asien – 18,4
Pacifik – 16,2

Arabstaterna – 16%

Representationen har på 18 år ökat 
1995 var det 11,3% kvinnor i parlamenten totalt sett i världen jämfört med 21,8 % 2013.

Nordiska länderna har gått från 36,4 till 42,1%. Men både Sverige och Island har minskat något, i Sverige till 45% då Sverigedemokraterna kom in. Island har gått ned till 39,7%. 
New: You can now consult our archive of statistical data on the percentage of women in national parliaments.
WORLD CLASSIFICATION
RankCountryLower or single HouseUpper House or Senate
ElectionsSeats*Women% WElectionsSeats*Women% W
1Rwanda9 2013805163.8%9 2011261038.5%
2Andorra4 2011281450.0%------------
3Cuba2 201361229948.9%------------
4Sweden9 201034915745.0%------------
5South Africa 14 200940017944.8%4 2009531834.0%

Läs hela listan här