Att förbjuda abort leder inte till färre bara farligare

Att frågan om abort väcker känslor är uppenbart. För många i Sverige ses det som självklart att vi har tillgång till preventivmedel och möjlighet till abort vid oönskad graviditet. Men även i vårt land finns det krafter som vill inskränka aborträtten. Det har till och med bildats ett parti i Sverige som har antiabort som sin främsta fråga,  Kristna värdepartiet. Även Sverigedemokraterna driver att rätten till abort ska sänkas.

Men då ska vi komma ihåg att det sker inte färre aborter i länder där de är förbjudna, bara farligare. Världens ledare måste våga börja prata om vikten av säkra aborter.

I tider då konservativa krafter vinner mark i världen är det viktigare än någonsin att Sverige står upp
för alla kvinnors rätt till säkra aborter.

Jag besökte nyligen FN och mötet som följer upp kvinnor och flickors rättigheter. Som delegat från Sverige slås jag av hur den ekonomiska krisen och framväxten av konservativa krafter i världen begränsar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Irak sänkte nyligen åldern för giftermål så att nioåriga flickor nu kan giftas bort. I Uganda dödas tjejer som bär för kort kjol och lesbiska våldtas för att ”botas”. I Sverige dödas runt 20 kvinnor årligen av en närstående person. Förhandlingarna i FN är svåra, det handlar mer om att behålla de överenskommelser som gjordes på kvinnokonferensen 1995 än att flytta fram positionerna, tyvärr är det så verkligheten ser ut. Flera personer berättar om hur katolska kyrkan och kristna rörelser från USA försöker påverka deras länder i synen på HBTQ-personers rättigheter liksom tillgång till preventivmedel och utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa.
Det millenniemål som vi är längst ifrån att nå är minskad mödradödlighet. Men den går att minska genom ett aktivt arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter. De länder där mödradödligheten sjunkit mest har högre preventivmedelsanvändning än andra.
I en tidigare rapport har FN konstaterat att de fyra viktigaste anledningarna till att gravida kvinnor dör är blödningar i samband med förlossning, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. Trots detta är frågan om säkra aborter fortfarande kontroversiell i stora delar av världen.
Och uppenbarligen även i Sverige. Sen jag började skriva om säkra aborter har jag regelbundet blivit kontaktad av abortmotståndare som både kan vara högljudda och påstridiga.
 Jag har även skrivit om detta i Debattartikel i ETC 


Inför miniminivå och höj taket i A-kassan

SSR skriver idag på DN debatt  " Året då A-kassan blev lägre än försörjningsstöd"  Om hur trygghetssystemen kollapsat och försörjningsstödet tar smällen

Rapporten är avslöjande och visar den nakna sanningen om välfärdens urgröpning dels genom de drastiska förändringarna 2007 och 2008 som alliansregeringen gjorde MEN också de tydliga effekterna av att ersättningssystemen inte är kopplade till reallöneutvecklingen.
Även ett krokigt träd kan leva i skogen

Vilket samhälle vill vi ha – ett inkluderande eller exkluderande. 

För mig är svaret givet utifrån en ideologisk utgångspunkt - ett långsiktigt hållbart samhälle handlar både om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Att exkludera människor från försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet blir dyrt för samhället på sikt. 
Ett samhälle som har tillit till att vi ställer upp för varandra när hälsan sviktar eller står utan jobb i perioder är ett välfärdssamhälle som är starkt och som gör att människor kan växa. En försäkring handlar om att vi tillsammans delar på risk och kostnader - det är den egentliga försäkringstanken.

Alliansen gick till val på att minska det så kallade utanförskapet – men i själva verket har de skapat ett ännu större utanförskap – genom att många nu både står utan jobb OCH utan försäkring. 500 000 lämnade A-kassan när alliansen höjde avgifterna kraftigt och många som är nya på arbetsmarknaden väljer att inte gå med eftersom de ändå inte har rätt att få ut något av försäkringen.

Enligt nya siffor från Statistiska Centralbyrån så var utanförskapet förra året 14,6 procent. Fortfarande handlar det om 814 689 personer.   se  SVD 6/4 2014.         

Alliansen har gjort samhällsutmaningar till individproblem när det egentligen handlar om brist på investeringar som leder till nya jobb.

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför är Miljöpartiets förslag en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Det är resursslöseri och ineffektivt att arbetslösa o sjuka ska gå till socialen istället för att ha ett försäkringssystem som fungerar. Om fokus för människor blir att kunna köpa mat till barnen och betala hyran så försvåras rehabilitering eller koncentration på utbildning. Försörjningsstöd är inget smart sätt att hjälpa människor till egenförsörjning. Men det är inte bara dåligt för den enskilde det innebär också att kommunerna får skära i budgeten för skola, vård eller omsorg när kostnaderna ökar.

Taket i A-kassan har inte höjts på 12 år.     Dessutom betalar de som får ersättning högre skatt än den som jobbar  eftersom jobbskatteavdrag inte gäller pensionärer, föräldralediga, sjuka eller arbetslösa

Sakta men säkert går vi från generella välfärdssystem till fattig vård. Allt fler hänvisas till försörjningsstöd istället för att vi har försäkringar som omfattar alla.
Ett tänkvärt boktips är "Usla, elända och arma - om samhällets utsatta under 700 år"

Försörjningsstöd innebär också att sambeskattning införs bakvägen – då det är hela familjens inkomst som behovsprövas. Har din partner inkomst så har du inte rätt till ersättning – då ska partnern försörja dig. 

MPs förslag  är att minimera behovet av försörjningsstöd genom jobbskapande politik och att staten tar ansvar för trygghetssystemen


1.  ett golv/miniminivå i försäkringen som gäller vid sjukdom och arbetslöshet – Staten tar ansvar istället för att lasta över kostnader på kommunerna med konsekvenser att de måste skära i skola, vård och omsorg

2. Höj taket i A-kassan nu och påsikt till samma nivå som sjukförsäkringen och indexera ersättningen.

3. Inför en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. 
Då får ”alla vara med” 

Men för att nå en bred politisk kompromiss har vi föreslagit att golvet är en gemensam försäkring och därutöver finns inkomstrelaterad ersättning genom den allmänna sjukförsäkringen eller via a-kassorna.Se även MPs förslag om arbetslivstrygghetRegeringen tar inte löneskillnaderna på allvar

I en ny rapport visar fackförbundet Unionen att antalet företag som genomför årliga lönekartläggningar minskar och kvinnor får bara 90% av lönen. 

Regeringen har trotsat riksdagens beslut och inte presenterat något förslag till lag om årliga lönekartläggningar. Det visar att regeringen inte tar löneskillnaderna på allvar, trots att jämställdhetsministern när hon var ny sa att jämställda löner skulle vara prioriterat.


Det är oacceptabelt att osakliga löneskillnader fortfarande existerar när vi tror att vi kommit så långt med jämställdhetsarbetet. Unionens rapport visar att utvecklingen tyvärr blev som vi befarande – färre företag jobbar aktivt med med lönekartläggningar när det inte längre är krav på att de ska genomföras årligen.


Miljöpartiet ser jämställda löner som en viktig valfråga och föreslår bland annat en handlingsplan för jämställda löner, årliga lönekartläggningar, ett förtydligat uppdrag till Medlingsinstitutet om att verka för jämställda löner och ett förtydligat uppdrag till DO om tillsyn som bidrar till jämställda löner.

Läs min motion här

Länk till Unionens rapport Kön ska inte avgöra lön


Europa är inte världsbäst

UN Womens Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka  inledde det IPU möte som jag deltog i. ( IPU= interparlamentariska unionen)
Hon leder UN Womens arbete på ett mycket bra sätt. Hon var tidigare vice president i Syd Afrika 2005-2008.
Phumzile Mlambo-Ngcuka  


Zena Hilal, gender partnership program på IPU redovisade en gedigen kartläggning av representationen i världens parlament.
Och representationen går framåt men Europa som låg längst fram 2005 är inte längre bäst 2013.  

America – 25,2 % kvinnor i parlamentet
Europa – 24,6
Afrika 22,5
Asien – 18,4
Pacifik – 16,2

Arabstaterna – 16%

Representationen har på 18 år ökat 
1995 var det 11,3% kvinnor i parlamenten totalt sett i världen jämfört med 21,8 % 2013.

Nordiska länderna har gått från 36,4 till 42,1%. Men både Sverige och Island har minskat något, i Sverige till 45% då Sverigedemokraterna kom in. Island har gått ned till 39,7%. 
New: You can now consult our archive of statistical data on the percentage of women in national parliaments.
WORLD CLASSIFICATION
RankCountryLower or single HouseUpper House or Senate
ElectionsSeats*Women% WElectionsSeats*Women% W
1Rwanda9 2013805163.8%9 2011261038.5%
2Andorra4 2011281450.0%------------
3Cuba2 201361229948.9%------------
4Sweden9 201034915745.0%------------
5South Africa 14 200940017944.8%4 2009531834.0%

Läs hela listan här 

FN:s kvinnokommission

En rapport från det 58:e mötet av FN:s kvinnokommission 

Den Svenska delegationen som leds av jämställdhetsminister Maria Arnholm.
Vi är två parlamentariker från riksdagen en från majoritet ( Maria Plass M)  och en från oppositionen och det blev i år jag. Förutom tjänstepersoner i Maria Arnholms stab består delegationen också av NGO:s. Kvinna till kvinna, Kvinnolobbyn och Rädda Barnen.

Utmaningarna och framgångarna med att implementera FN:s utvecklingsmål för kvinnor och flickor är temat för FN:s kvinnokommission 58:e session den 10-21 mars 2014. 

Deltagare i panelen från Holland, Brasilien, Sydafrika, Ruwanda
Det finns en sordin över mötet sett till utvecklingen i världen. Det förhandlas om positioner och just nu handlar det mesta om att försvara positioner istället för att flytta fram jämställdhetsarbetet i världen. tex kvinnors rätt att bestämma över sin kropp.

Det finns självklart ljusglimtar men när konservatism och nationalism breder ut sig i ekonomiska krisens efterfölje så drabbar det kvinnor och socialhållbar utveckling.

Min första dag här var jag på ett seminarium om MenCare som Holländska handelsdepartementet höll i. "Men caring for gender equality"
MenCare+ är en partnerskap skapat för att involvera män i sexuell och reproduktiv hälsa. Där bla män för jämställdhet ingår. 

Idag kommer jag att delta i parlamentarikermöte om hållbar utvecklin. Och det är uppenbart det hänger ihop eller för att säga det så som Wangari Maathai sa

“ Vi kan inte få en hållbar utveckling utan rättvis utveckling
och ingen rättvis utveckling utan jämställdhet ”

Samtycke och Feminism

Idag ska jag prata på systerfestivalen i Örebro.

Hur länge ska vi behöva vänta på en lag trots att vi har kunskap.
 


Här är mitt inledningstal


Jag heter Gunvor G Ericson
Riksdagsledamot fr Katrineholm, jämställdhetspolitisk talesperson och en av två gr ledare för Mp

Har 5 katter och bor i Skogen,

 

Sex är glädje, njutning och lust. Idag har många här i Sverige friheten att välja med vem, när och hur de vill ha sex. Det är fantastiskt att den sexuella friheten utvecklats men samtidigt finns också en utveckling i attityder och värderingar bland vissa killar där sex är en rättighet även om en annan människa kränks.

” jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten är ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning

Så sa Elise Ottessen Jensson som 1933 grundade RFSU.  Men den drömmen är lika aktuell idag

Sexualupplysning och ökad kunskap om sexualitet har varit en grundsten för den sexuella frigörelsen i Sverige. Kunskap är också grundläggande för att kunna fatta politiska beslut.

 

För nästan precis 1 år sedan hade vi chansen att ändra lagen då alliansregeringen la förslaget ” En skärpt sexualbrottslagstiftning”

MEN den lilla ändring som då gjordes – att ändra en formulering från hjälplöst tillstånd till särskilt utsatt situation – har inte haft någon större betydelse.

Miljöpartiet har sedan länge drivit på för en lagändring – och vi föreslog det även i fjol.

Redan då fanns alltså ett förslag om att lägga till en samtyckesbaserad paragraf MEN DET valde alliansregeringen att ej ta med.

 Hur länge ska vi behöva vänta på en lag trots att vi har kunskap.

Hur länge ska vi behöva vänta på att vi får en lag – som stämmer överens med de flesta människors rätts medvetande.

Ett nej ska vara ett nej.
Så här kan det inte få fortgå, dom efter dom

Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Knappt en fjärde del av brotten anmäls. Och i de flesta fall när en kvinna anmäler en våldtäkt läggs fallet ned.

Lagen behöver ändras så att ett nej även betyder nej på juridik språk.  Sverige borde lära av England och Kanada.

"En gärningsman i ett sexbrottsfall döms hårdare om de exempelvis skyller på att de var berusade och inte förstod, för i England så förstår man att vuxna människor måste lära sig att bedöma och ta ansvar för sina handlingar" skrev Hanna Friden på AB debatt  - Ja verkligen.. 

Frågan om samtyckes lag har debatterats allt sedan 2005 när europa domstolen kom med en lag mot Bulgarien som tydliggjorde att mänskliga rättigheter gäller – att det ska gå att bestraffa varje sexuell handling som skett utan samtycke

Eva o Christian Disens presenterar i sin bok ” övergrepp mot kvinnor och barn” fakta och analyser av 10000 förundersökningar och 2000 domar från 2004-2011. Det är en avslöjandeläsning

 Antalet våldtäktsärenden i Sverige som går till åtal beräknas vara mindre än 10% vilket är historiskt lågt.

Antalet dömda för våldtäkt har varit på ungefär samma nivå under 50 år trots att anmälningarna ökat 20 fallt.  2012 anmäldes

6 320 anmälda våldtäktsbrott, 2012    DET ÄR 17 våldtäkter VARJE dag

lägg därtill

7 610 anmälda brott om sexuellt ofredande.    DET blir över 30 anm övergrepp VARJE DAG!!

OCH

Av alla dessa anmälningar var det få som gick till åtal och ännu färre till fällande dom. 171 fällande domar 2012, En siffra som sagt varit ungefär den samma de senaste 50 åren trots att anmälningarna ökat 20 fallt.

Vi läser i tidningarna om

Tenstafallet  -  sex unga män i tur och ordning sex med en 15-årig flicka som var instängd i ett rum.

Lunda fallaet - Kvinnan skrek – han sa att det var dominans sex

 MEN bakom dessa rubriker finns en gärningsman men om dem skrivs ganska lite.

Skälet till att allt fler frias sägs ofta vara samtyckes invändning – "ja men jag trodde hon var med på det"
MEN 
Vilka frågor får gärningsmannen – ja det är oftast en man

Vilka sexvanor har du – hur ofta ser du på grov porrfilm

Vad hade du på dig den kvällen.

Hur förvissade du dig om att din partner var med på att ha sex med dig?


Miljöpartiet vill införa en obligatorisk utbildning för domare och nämndemän i sexualbrott.

Domare och nämndemän tillhör de viktigaste parterna i rättskedjan som säkrar en rättssäker rättsprocess för kvinnor och barn utsatta för våld och sexualbrott. Vi ser fortfarande exempel där rätten resonerar om kvinnans promiskuösa leverne eller klädstil, vilket inte stämmer överens med sexualbrottslagstiftning och kvinnofridsparagrafen utifrån lagstiftarens avsikt. Medan gärningsmännen inte får frågor om sitt agerande på samma sätt.

Domstolsverket har arrangerat kurser om den här typen av brott, men endast en mindre del av alla domare har deltagit vid kurserna. Miljöpartiet vill göra dessa kurser obligatoriska för domare och nämndemän.

–– Med tanke på den debatt om våldtäktsdomar som förs och den förtroendekris som rättsväsendet nu upplever känns det nödvändigt. I den här frågan finns inga ursäkter. Läget är allvarligt om brottsoffer struntar i att göra en anmälan eftersom de ser en rättsprocess som något negativt

Det är positivt att riksdagen nyligen beslutade att tillsätta en kommitte som ska granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom.

Men majoriteten i utskottet med Socialdemokrater och moderater i spetsen vill också se över lagstiftningen förutsättningslöst

-         MP välkomnar utredning som tittar på olika alternativ – i debatten har oaktsamhetbegepp som i Norge ofta framlyfts – men lag så som de har i Kanada är ännu mer intressant.

-         OCH vad gäller frågan om samtyckesparagraf – behöver vi inte vänta Denna fråga har utretts tillräckligt – i sexualbrottsutredningen 2010 fanns ett konkretlagförslag – vi ville  använda det. MEN det ville inte majoriteten.

Men att få bort sexövergrepp handlar inte bara om lagstiftning utan också om normer i vårt samhälle.

Det handlar om synen på män och maskuliniteter och snäva tankebanor om hur en ”riktig man” ska vara. 

Egentligen är det konstigt att den gamla fördummande bilden av stark familjeförsörjare som har drifter han inte kan kontrollera lever kvar men den underblåses av män som känner sig hotade i sin samhällsposition. Nicklas Järvklo som forskar om svensk maskulinitetspolitik har beskrivit det på ett intressant sätt:

 ”För vita män har de senaste decennierna inneburit en historisk utmaning där tidigare diskriminerade grupper som kvinnor, icke vita och homosexuella krävt rättigheter. Grupper som vita män tryggt kunnat definiera sig i motsats till har idag erkänts rättigheter och en plats i samhället. Detta leder inte nödvändigtvis till en kris för män i allmänhet, men det är något som utmanar möjligheten att legitimera traditionella patriarkala värderingar”.

Många män har varit passiva eller gjort motstånd i debatten och inte sett feminism som en frigörelse även för dem. Att varje människa kan få vara den hen är utan att låsas in i stereotypa könsnormer är en vinst för alla.

Det är nu hög tid att diskutera mansnormer och maskuliniteter. Män är överrepresenterade på maktpositioner och i samhällets så kallade topp. Men män är också bland de som är mest utsatta i samhället.  Ett exempel är män och våld. Män utgör:

98% av alla misstänkta för våldtäkt

88% av alla misstänkta för olaga hot

84% av alla misstänkta för misshandel

83% av alla misstänkta för mord och dråp

 

75% av alla behandlade för våldsskador

60% av alla offer för misshandel.    (källa SOU 2014:6  Män och jämställdhet)


Män har kortare medellivslängd och är överrepresenterade i statistiken för självmord, akut hemlöshet och drogmissbruk. Den manliga normen att vara ”stark och osårbar” leder till att inte söka hjälp i tid vilket i sin tur innebär högre dödlighet, onödigt individuellt lidande och ökade samhällsekonomiska kostnader.      Pos är dock att mäns medellivslängd ökar – ja till och med snabbare än kvinnors men normerna lever ofta kvar.

Gamla mansnormer och maskulinitetsideal begränsar mäns livschanser. Sluta diskutera hur en man eller en kvinna ska vara, sluta stäng inne människor i socialt konstruerade könsnormer

I en värld med lika rättigheter kan alla som villkänna sig inkluderade.

Miljöpartiet tror att alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, mår bättre och blir lyckligare utan tvingande etiketter och trånga kategorier.

När jämställdhetspolitik diskuteras och om hur vi ska bygga samhället starkt, där alla får vara med, ska vi med andra ord minnas att queerrörelsen i lika hög grad även är de heterosexuellas kamp: för ett friare och mer avspänt samhälle med mindre tvingande normer, med större utrymme för varje individ att få vara den hen vill. Med den kunskapen som grund kan ett modernt socialt hållbart samhälle byggas.

Det är Miljöpartiets vision
 
 
 

Utredningen Män och jämställdhet; bra försök men var är förslagen?Miljöpartiets åtgärder för män och jämställdhet

Idag presenterades regeringens utredning ”Män och jämställdhet”. I utredningens uppdrag har det ingått att kartlägga och analysera frågor som rör män och jämställdhet. Den har däremot inte haft i uppgift att komma med förslag på förändringar och förbättringar. Risken är nu stor att utredningen blir en ren skrivbordsprodukt.

Det drygt 300 sidor långa slutbetänkandet innehåller en kunskapsöversikt över mäns livssituation i Sverige idag och hur män påverkas av ojämställdhet. Bland annat lyfter utredningen fram att endast 9 procent av föräldradagarna tas ut av män innan barnet fyllt 1 år. Utredningen drar bland annat slutsatsen att ”det är uppenbart att föräldraförsäkringen bör reformeras” samt att de önskar se en utredning om en överlåtningsbar del till en tredje part på grund av den ökande andelen okonventionella familjebildningar.


-          Utredningen levererar ett tydligt och hårt slag mot regeringens politik och dess ovilja till jämställdhetsreformer. Ett tydligt exempel gäller föräldraförsäkringen.  Där Kristdemokraterna vill avskaffa samtliga pappamånader, trots att det bara är 17% av papporna som tagit ut föräldrapenning under barnet första 2 år. 

Även den s k ”antiplugg-kulturen” som finns bland pojkar, pojkars sjunkande betyg och inlärda våldsbeteenden är centrala områden i utredningen. Det konstateras bland annat att pojkar som inte går ut med fullständiga betyg i nionde klass löper hög risk att hamna i arbetslöshet. Social utsatthet och kriminalitet samt främlingsfientlighet är även det risker som pojkar utan fullständiga betyg drabbas av i högre utsträckning än andra.

-          Utredningen säger egentligen ingenting som vi inte redan vet, men nu har jämställdhetsministern fått svart på vitt i sin hand vad ökade klyftor och ojämställdhet leder till. Så sent som i höstas togs rapporten MAN fram, regeringen är välkomna att låna av våra lösningar.Intressant att utredningen pekar på att bara 17% av alla män med barn tar ut föräldraledighet upp till barnets andra år, undre första året bara 9%.
Det är anmärkningsvärt att det är en högre andel män om inte tar ut någon föräldraledighet alls (25%)  än vad det är totalt sett tar ut (24%)

Miljöpartiet har utifrån befintlig kunskap en rad åtgärdsförslag som vi gärna delar med oss av. Här är några exempel.

Miljöpartiets förslag

Normkritisk pedagogik i skolan lyfter pojkars skolresultat
Miljöpartiet satsar 300 miljoner på fyra år på jämställdhetssamordnare i kommunerna. Det innebär att skolor kan satsa på att utbilda lärare i normkritisk pedagogik. Det här är en satsning som Gnesta kommun har gjort, vilket har höjt pojkars skolresultat och minskat flickors stress. Normkritisk pedagogik innebär att motverka anti-plugg-kulturer, motverka våld och visa eleverna vilka utbildningsvägar som finns oavsett kön.

Studie- och yrkesvägledare kan motverka den könssegregerade arbetsmarknaden
Idag är många utbildningar och karriärvägar extremt ”könskodade”. Det är mycket få män som väljer exempelvis vårdutbildningar och få kvinnor som väljer tekniska yrken. Det här är ett problem för både individer och för arbetsmarknaden i stort. Miljöpartiets budgetförslag innehåller satsning på fler studie- och yrkesvägledare och att de ska få utbildning i att ge råd utifrån intresse, inte kön.

Tredelad föräldraförsäkring
Den skeva fördelningen av föräldraledigheten (män tar bara ut 24% av föräldrapenningen) får stora konsekvenser för mäns aktiva föräldraskap och kvinnors situation på arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill ha en tredelning av föräldraförsäkringen, med en tredjedel åt vardera föräldern och en tredjedel som kan användas fritt och även överlåtas till en närstående person. En tredelning skulle ge fler närvarande pappor och sätta barnets bästa främst.

Förebygg våld
Det är framför allt män som utövar våld, både mot män och mot kvinnor. Arbetet mot våld måste bli mycket mer förebyggande. Miljöpartiet vill att våld i nära relationer ska bli ett målområde i den nationella folkhälsopolitiken. Då kan vi på ett strategiskt sätt arbeta mot våld och psykisk ohälsa bland män, som orsakar så mycket personligt lidande och samhälleliga kostnader.

Miljöpartiets Jämställdhetskommittés rapport ”MAN” med fler förslag och reportage finns på https://docs.google.com/a/mp.se/file/d/0B_bJmvHQN03cZkl4S21pdFJ3dW8/edit


DN om rapporten Kvotering är verksamt

Lagstiftning om kvotering är ett medel som fungerar. 
Jag önskar att det inte behövdes men representation i styrelser har diskuterats i över 20 år utan att företagen och ägarna gjort några större framsteg. Trots att det finns massor som visar att lönsamheten ökar liksom kreativiteten i grupper med mångfald istället för enfald, fortsätter alliansregeringens passivitet.

Regeringen stoppar huvudet i sanden och vägrar använda effektiva metoder för att åstadkomma förändring. Kvinnor ska komma in på egna meriter, heter det. Vi i Miljöpartiet håller med om att det inte är enkelt att ändra invanda mönster och beteenden, men en lag om kvotering är en pusselbit på vägen mot ett mer jämställt näringsliv.

Mps riksdagsgrupp 2010


Den borgerliga regeringen letar efter lösningen på den ojämställda arbetsmarknaden hos kvinnor. Annie Lööfs företrädare Maud Olofsson såg till att satsa på mentorer för blivande styrelsekvinnor, så att näringslivet inte längre kan säga att det inte finns kompetenta kvinnor att tillgå. 2012 sa Annie Lööf och Nyamko Sabuni att de skulle lyssna på kvinnor för att hitta lösningen. Men den finns i kvinnornas vardag och är ingenting regeringen kan göra någonting åt, slog de samtidigt fast.

Med det resonemanget har allians regeringen effektivt bidragit till att skuldbelägga de kvinnor som verkar inom närningslivet för ojämställdheten. När kompetens idag likställs med manligt kön bör det istället vara fokus för regeringens politik.  Och i EU har alliansregeringen motsatt sig kommissionens förslag om kvotering.

Regeringen uppvisar en naiv syn på dagens näringsliv och en uppenbar brist på initiativförmåga. Att kvinnor missgynnas på den svenska arbetsmarknaden är ingenting nytt. De oförklarade löneskillnaderna mellan män och kvinnor ligger kvar på ca 6 %, inkomstskillnaderna har sedan 2006 ökat med 18000kr till 63 000kr per år till männens fördel, var femte styrelseledamot i de börsnoterade bolagen är en kvinna och det är vanligare att en VD för ett börsnoterat företag heter Johan än att det är en kvinna.
Samtidigt vet vi att kvinnor idag är mer välutbildade än någonsin tidigare. Det är inte kvinnors kompetens det är fel på, inte heller deras erfarenheter. Bolagsledningarna missar, genom sina traditionella metoder med män som rekryterar män, att rekrytera värdefull kompetens. Genom jämn könsfördelning i bolagsledningar, det vill säga i både styrelser, ledningsgrupper och på chefsposter, ökar möjligheten att rekrytera efter kompetens och därigenom bredda företagens erfarenhetsbas och potential att öka marknaden. Bolagen verkar emellertid inte klara av att bryta den ständiga kvoteringen av män av egen kraft, trots att de flesta valberedningar borde inse fördelarna.

Det är uppenbart att använda en rekryteringspool bestående av endast ett kön inte ger de mest kompetenta personerna på ledande positioner. Det har även starka motståndare mot kvotering, som Svenskt näringsliv tidigare ställt sig bakom, vilket Jens Spendrup bör påminnas om.  Med resonemanget att det är på egna meriter, och inte på grund av sitt kön, man ska bli invald bör dagens manliga styrelseledamöter känna sig inkvoterade.
Som politiker duger det inte att stå vid sidan och se på, lyssna och vänta på att en förändring ska ske. Hur många gånger ska moderata statsråd överväga kvotering innan de agerar? Nu senast Peter Norman.  Hur många hundratals miljoner kronor ska regeringen lägga på mentorskapprogram för redan kompetenta kvinnor innan vi får se ett jämställt näringsliv? 

Nej använd kvotering öppet och synligt istället för att kvotera in män
Miljöpartiet kommer i en ny regering verka för att lagstifta om kvotering minst 40% a vardera könet.

Kan OS i Sotji bli ett Mexico ala -68?

Vinterspelen 2014 har IOK beslutat ska gå i Sotji
Mycket har skrivits om det smutsiga bakom spelen, med arbetare som inte får lön, med korruption och med ett land som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Kan Sotji bli ett Mexico 1968 ? Det som Kina ej blev.
Emma Green Tregaro coh Moa Hjelmer visade på friidrotts VM att det går att visa sitt stöd för mänskliga rättigheter på olika sätt.

1968 visade amerikanerna Tommie Smith och John Carlos under prisutdelningen för 200m loppet den klassiska politiska manifestationen. De gick upp på prispallen barfota och när den amerikanska nationalsången spelades sänkte båda sina huvuden och höjde upp högerhanden iförda svarta handskar

Tänk om IOK kunde vara så kloka att de tog tillfället i akt och sa  - från och med nu ska vi leva upp till våra olympiska ideal och se till att de länder som arrangerar OS framöver står upp för mänskliga rättigheter. Där alla kan få delta och glädjas och där alla människor har lika värde. 

Feminism är ingen tjejgrej. Det är en människogrej.


Denna vecka debuterar jag som krönikör i Feminiskt perspektiv

Där skriver jag om Miljöpartiets syn på feminism och det glädjande att fler inser att det behövs en feministisk politik, och engagerar sig för att öka kunskapen om feminism. Ett exempel är initiativet ”33 anledningar att vara feminist”. De skriver bland annat ”Feminism är ingen tjejgrej. Det är en människogrej”. Den inställningen behöver komma fram oftare, hos både killar och tjejer. Allt för ofta möter jag unga killar som säger att ”feminism handlar bara om tjejer”. Men så är det inte. Feminism är viktigt för alla.

Feminism handlar om frihet. Frihet att vara den du är, utan att låta gamla normer begränsa dig. Det som alliansregeringen kallar frihet – att varje familj ska välja hur de delar upp arbete och föräldraledighet – har visat sig leda till ofrihet. Dessa val styrs av gamla normer och värderingar som fortfarande har stark makt över oss.


Sveriges självbild är att vi är jämställda. Sanningen är att vi är långt ifrån så jämställda som vi tror. De så kallade fria valen vid köksbordet om fördelning av föräldraledighet, vård av sjuka barn, städning och hushållsarbete styrs fortfarande av gamla normer och värderingar. Så länge de har så stark makt över oss är vi inte fria. Det kan inte försvaras att det fortfarande finns en löneskillnad på 14 procent mellan kvinnor och män. Inte heller att tre fjärdedelar av föräldraledigheten tas ut av mammorna eller det faktum att män är de som oftast drabbas av våldsbrott, begår självmord och har sämst betyg i skolan. 

Det är dags att gå till botten orsaken till inkomstskillnader, våld och alla annan ojämställdhet. Feminism är ingen naturlag – det handlar om politik. 


Samtycke o sjukskrivn handlar om politik


Regeringen sa om sin jämställdhetspolitik att de satsade mest mot våld i nära relationer - men resultatet är uppenbarligen magert. Idag skriver DN om Socialstyrelsens rapport att misshandel står bakom ca 11000 sjukskrivningar av kvinnor
Agnes Macphail
Det är absurt att då tro att sämre sjukförsäkringsregler är rätt medicin. Att den som är sjukskriven ska betala högre skatt och riskerar att bli utförsäkrad är ingen lösning på misshandel i nära relationer. 

På område efter område är det andra prioriteringar som väger tyngre än hur reformer slår utifrån genussynpunkt.
Skolreformer där pojkars betyg knappast blir bättre av att de får betyg allt tidigare är prio. 

Samtyckes lag är ett annat exempel. I våras beslutade riksdagen att ändra lagen - men bara lite. Hjälplöst tillstånd ändrades till särskilt utsatt situation. Och det förslag som sexualbrottsutredningen (SOU 2010:71) lade, om att införa en samtyckesbaserat tillägg, det togs inte med. Nu har riksdagen chans igen

Flera av partierna säger att de har ändrat sig, dock inte S och M så även om S kvinnorna driver frågan så måste också S i riksdagen våga rösta för. 

Det är dags för en ändring - ett nej ska vara ett nej även i lagens mening

Läs hela motionen här

DN om SCB siffror som tydligt visar att det är långt kvar till jämställdhet

Feminismen behövs likaväl idag som igår.Ett nej ska vara ett nej – ändra lagen

Jag blir bestört när jag läser om den friande domen idag. Inte nu igen.

Ett nej ska vara ett nej.

Så här kan det inte få fortgå, dom efter dom
Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning. Knappt en fjärde del av brotten anmäls. Och i de flesta fall när en kvinna anmäler en våldtäkt läggs fallet ned.

Lagen behöver ändras så att ett nej även betyder nej på juridik språk.  Sverige borde lära av England. 
"En gärningsman i ett sexbrottsfall döms hårdare om de exempelvis skyller på att de var berusade och inte förstod, för i England så förstår man att vuxna människor måste lära sig att bedöma och ta ansvar för sina handlingar" skriver Hanna Friden på AB debatt se nedan. Ja verkligen..  

Frågan om samtyckes lag har debatterats allt sedan 2005 när europa domstolen kom med en lag mot Bulgarien som tydliggjorde att mänskliga rättigheter gäller – att det ska gå att bestraffa varje sexuell handling som skett utan samtycke


Miljöpartiet har sedan länge drivit på för att få till en lagändring

Mäns sexualbrott mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. 
Enligt Christian Diesen och Eva Diesen har Sverige flest våldtäktsanmälningar per capita, men endast 10 procent går till åtal. 
År 2011 anmäldes 4 272 våldtäkter, men endast 168 personer dömdes för våldtäkt. 
Många anmälningar anses för vaga för en fortsatt utredning och läggs ned på ett tidigt stadium. Upp till 30 procent av utpekade misstänkta blir aldrig ens hörda av polisen. Många nedläggningar beror på bristande uppfyllande av våld/tvångsrekvisitet: Offret tror att ett nej räcker, men lag och domstolar kräver våldsamt motstånd (eller bevisad redlöshet).
Även detta visar att en ny samtyckesbaserad lagstiftning behövs.

Justitieministern hade i våras möjlighet att lägga förslag på en ändring i lagen som  föreslogs i sexualbrottsutredningens betänkande (SOU 2010:71)
Att införa en helt ny och samtyckes baserad bestämmelse där brottet ska kallas sexuellt övergrepp. Men alliansregeringen valde att inte lägga fram det.
Jag ställde frågor och debatterade i riksdagen med Beatrice Ask i våras men hon tyckte att det räcker den lagändring som de då föreslog.

Men trots att lagen ändrades i somras så räcker det alltså inte att säga nej och skrika. 
Sverige 2014 - vakna det är dags att lägga ansvaret på gärningsmannen.

Läs mer här om den friande domen

Läs mer om Miljöpartiets förslag här 


En intressant artikelserie i DN visar hur attityder ändrats och att det nu är en råare attityd till sexbrott bland unga  


Siffror ut miljöpartiets motion 2011.

Samhällsproblemet mäns sexualbrott mot kvinnor

Antalet polisanmälda våldtäkter fortsätter att öka markant. Anmälningarna har under de senaste 20 åren mer än fyrdubblats. men antalet dömda har knappt förändrats
1989-1999 varierade antalet dömda mellan 98–181, år 2000–2010 mellan 111–262 dömda.
Sedan lagen ändrades 2005 ser siffrorna ut så här:
År
Antal dömda
Antal anmälda
2005
216
2006
227
2007
217
Drygt 4700
2008
262
5446
2009
256
5837
2010
204
5 860
Tabell 2 Antal anmälda våldtäkter efter kön och ålder under perioden 2008–2009
2008
2009
Mot flicka under 15 år
1 278
1 581
Mot pojke under 15 år
143
377
Mot flicka 15–17 år
978
920
Mot pojke 15–17 år
17
23
Mot kvinna 18 år eller äldre
2 946
2 835
Mot man 18 år eller äldre
84 
101
Källa: Brå
I genomsnitt 90 våldtäkter i veckan
Under 2007 anmäldes närmare 12 600 sexualbrott, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Den största ökningen uppvisar de anmälda våldtäkterna, som ökade med 13 procent till drygt 4 700 brott.
Endast 10–20 procent av anmälningarna leder till åtal. Nio av tio sållas bort redan på ett tidigt stadium.

Ett sista skrik för smal syn på upphandling

Häromdagen presenterades en rapport med rubriken ”Offentlig upphandling eller gröna nedköp” En ESO rapport med miljöpolitiska ambitioner skriven av Sofia Lundberg och Per- Olov Marklund.

Jag blev inbjuden att kommentera rapporten på ett seminarium som ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ) anordnade. 
Det kändes som att gå 15 år tillbaka i tiden när jag läste rapporten, som då när vi diskuterade i den parlamentariska upphandlingsutredningen där jag ingick om man fick ställa krav poå grön el eller ej. Tillbaks till 90 talet när Sverige diskuterade hurvida man fick ställa krav på hur en vara producerats eller om det skulle vara ett ovidkommande hänsyn. Som tur är har vi lämnat den diskussionen. Idag är det möjligt att ställa både produktionskrav utifrån miljöpåverkan och sociala villkor under vissa förutsättningar. 
Grisar på Åkerö gård Södermanland

Rapporten har en väldigt smal teoretisk ansats och trots att det på flera ställen i rapporten står att det behövs empiriska undersökningar dras tydliga slutsatser, ex sid 76 där man skriver att lite talar för grön upphandling trots att man i tabell 4.1 konstaterat att det beror på olika faktorer som man inte analyserat. Också sid 74 när de konstaterar hur det blir men utelämnar det som kommer fram i 4.4.
Att enbart titta på statisk kostnadseffektivitet som de gör utan hänsyn tilldynamiska effekter är smalt och låter som ett sista skrik från en gammalt synsätt.  Eller ett osynliggörande av det enkla faktum att när det offentliga upphandlar vill man också gå på kvalitet och resurseffektivitet inte bara på lägsta pris för att få konkurrens.  Ett annat perspektiv som de helt bortsett ifrån är folkhälsa - om hur produkter kan påverka både miljö och hälsa och vilken påverkan det får på samhällsekonomin.

Det verkar som att rapportförfattarna försöker föra en strikt teoretiskt resonemang utifrån en gammal karta som inte tar hänsyn till höjdkurvor, berg eller vattendrag, en gammal nationalekonomisk karta utan etiska, miljömässiga eller sociala hänsyn och effekter av de kvalitetskrav som kan ställas i en upphandling. Men när kartan inte stämmer med terrängen vet orienteraren att lyfta blicken. I förordet skriver författarna ” Som styrmedel är miljöhänsyn i offentlig upphandling associerat med en rad brister, och under nuvarande förhållanden rekommenderar vi det inte”.Men det är en slutsats som bygger på en rad antaganden som missar att andra styrmedel tex miljöskatter inte går att få in över allt.

Miljöpartiet ser offentlig upphandling som ett medel att köpa varor med kvalite och då är miljö en självklar faktor. Båda replikerna i DN idag visar också hur ihålig rapporten är.
Miljöstyrningsrådets vd Sven-Olof Ryding visar i sitt svar i DN att offentlig upphandling handlar om vilka varor som vi som skattebetalare vill köpa när vi handlar till det gemensamma.  han skriver:  "Giftfri förskola för barnen, minskade utsläpp från transporter, äldreboendets julskinka från grisar uppfödda med god djuromsorg, rengöringsprodukter och textilier utan allergiframkallande ämnen, energisnåla produkter och kaffe med omsorg om odlarnas mänskliga rättigheter. Allt detta är exempel på frågor som dagligen hanteras i den offentliga upphandlingen. Att ställa krav när vi köper varor och tjänster för våra skattepengar är ett utmärkt sätt att påverka marknaden och hushålla med våra gemensamma resurser.
Upphandlingen är ett verktyg som kommuner och landsting själva förfogar över. Att det skulle vara verkningslöst att ställa relevanta miljökrav i offentlig upphandling finner vi ologiskt. Därför uppmanar vi den offentliga sektorn att fortsätta på den inslagna vägen med att ta miljö och sociala hänsyn i upphandlingen."
 Även upphandlingsutredningens ordförande Anders Wijkman sågar rapporten i ett svar på DN debatt där han mfl skriver
"Det är inte första gången de driver denna tes. Men ett felaktigt påstående blir inte bättre för att det upprepas. Nu ska genast sägas att ett stort problem i samband med den offentliga upphandlingen är att statistiken är bristfällig. Omfattningen är stor – nära 20 procent av BNP – men kunskap saknas om detaljerna, inklusive data som belyser miljöeffekterna av de krav som ställts. Att avhjälpa dessa brister var ett av syftena med upphandlingsutredningens nyligen avslutade arbete. Utredningens förslag bereds nu i regeringskansliet".

Jag hoppas att regeringen vill ta till sig upphandlingsutredningens förslag men jag tvivlar.
I budgeten har de beslutat att Miljöstyrningsrådet ska läggas ned och flyttas in i konkurrensverket, Helt feltänkt om man ska verka för långsiktighet och hållbarutveckling
Läs mer här om det beslutet
Nog för jag vet att regeringen egentligen vill se upphandling som enbart ett konkurrensverktyg men de borde inte blunda för att köp av varor och tjänster också handlar om kvalite och samhällsutveckling.  
Mer om seminariet och länk till rapporten

Andra kommentarer om rapporten
 
  

Eskil förhalar transfettsförbudet

 17 Mars 2011 fattade riksdagen beslut om att Sverige ska göra som Danmark och införa ett beslut om att förbjuda användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Sedan riksdagen biföll min motion har dock mycket lite hänt.

I USA har nu mäktiga livs och läkemedelsmyndigheten FDA kommit med en ny rapport där de föreslår förbud. Men i Sverige bromsar regeringen med Eskil Erlandsson (C) i spetsen genomförandet av riksdagens beslut. Nu har det gått drygt två år men ändå säger ministern att vi måste vänta på EU. Det är nonchalant mot riksdagsbeslutet och visar på att regeringen inte prioriterar folkhälsa.

2011 sa ministern i ett skriftligt svar till mig ”Jag bedömer att det är angeläget att främst eftersträva harmoniserade EU-regler. Skulle sådana dröja eller utfallet av förhandlingarna inte vara tillräckligt effektivt kommer jag dock att arbeta vidare nationellt med denna fråga.”

2013 när jag upprepade frågan hade det ändrats till, ”Skulle en nationell lagstiftning införas före en eventuell EU-reglering skulle det innebära merarbete och merkostnader för både myndigheter och företag eftersom lagstiftningen skulle behöva anpassas till nära i tid kommande gemenskapsregler”.

Men det kommer att dröja, först i december 2014 kommer en rapport från EU och innan det blir lag kommer tiden att gå ytterligare tid. Om regeringen prioriterade Folkhälsan så borde lagen varit på plats nu. Kom igen Eskil vänta inte längre.

 Transfett framställs från omättat fett i en kemisk reaktion genom att hetta upp vegetabilisk olja eller fiskolja. På det här sättet ändras oljorna till fastare fett med förlängd hållbarhet.

Det konstgjorda transfettet blev vanligt i våra livsmedel efter andra världskriget, till exempel i hushållsmargarin. I dag finns transfett i snabbmat, kakor, kex, bullar och mikrovågspopcorn. Även om branschen i Sverige minskat halterna förekommer det fortfarande produkter som har höga halter transfett, ofta importerade.

 De sista 20 åren har det kommit fler och fler belägg för att transfett är hälsofarligt. Starkast är bevisen för att transfett bidrar till att utveckla blodproppar i hjärtat men det finns också belägg för att transfett ökar risken för diabetes, förekomsten av övervikt och nu senast även förekomsten av barnlöshet. Av de hundratals vetenskapliga artiklar som skrivits om transfett och hälsopåverkan har däremot ingen visat någon som helst nyttoeffekt av transfett. FDA:s rapport menar att en nivå på i genomsnitt 1,3 gram per dag orsakar 20.000 hjärtattacker varje år.  

Även om Sverige sägs ha ett lågt intag av transfett i genomsnitt utesluter inte det att vissa grupper får i sig mycket större mängder. Med lagstiftning säkras ett lågt intag av transfett framöver men i synnerhet skyddas de grupper i samhället som konsumerar stora mängder skräpmat från att utsättas för ett högt intag av transfett.

Det övergripande folkhälsomålet som riksdagen antagit lyder ”att skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa”. Att reglera användningen av transfett är just att främja folkhälsan.

Se till att få bort det skadliga och onödiga transfettet från marknaden snarast.  Kostnaden för en omställning är låg och de långsiktiga hälsovinsterna är givna.

 
DN - och sveriges konsumenter
SvD - USA dömmer ut transfett

 

Jämställdhetspolitik krävs för att minska ohälsan

Återigen har det visats att ojämställdhet leder till sjukskrivningar.

Idag är det  Fars dag och då har Försäkringskassan passat på att hylla alla pappor med färska siffror över hur jämställt pappor vabbar.

"Fars dag firades första gången på 1930-talet, sedan dess har papparollen förändrats. Idag har papporna helt andra möjligheter att vara hemma med sina barn. Totalt sett tar papporna ut 37 procent av alla vabbdagar".  

Vem som tar ut VABB dagar har istort sett varit det samma mellan 2000-2012 men kvinnornas andel av föräldrapenning minskat och männens andel ökat under hela tidsperioden 2000-2012. I genomsnitt från 87,6 till 75,6 procent för kvinnorna, respektive från 12,4 till 24,4 procent för männen.

Läs mer om försäldraförsäkring och VABB ( tillfällig vård av barn)

Tidigare i veckan presenterades rapporter som visar att kvinnor med barn löper störst risk att behöva sjukskriva sig.

Jag är inte förvånad över utvecklingen och har länge varnat för detta. Stressen i arbetslivet i kombination med ojämställdheten i hemmet drabbar kvinnor hårdast,

Det är anmärkningsvärt att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson inte agerar. DN
Det krävs skarpa jämställshetspolitiska åtgärder för att få bukt med problemen Det är hög tid att sluta titta på symtomen och istället angripa orsaken, ojämställdheten.

Föräldraförsäkringen behöver ses över och Miljöpartiets förslag är att den tredelas. Vi måste också ta itu med ojämställdheten på arbetsmarknaden. Vi vill flytta jämställdhetsbonusen till företagen så att de får skäl att verka för ett mer jämställt uttag av föräldraledighet och VAB bland sina anställda. Dessutom behöver arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher som till exempel sjukvården ses över.

Arbetsmiljöverket om ojämställda arbetsuppgifter och ohälsa


 

Regeringen och tobakskonventionen


Regeringen och tobakskonventionen eller "Regeringens rökridåer" som Kalla Fakta kallade sitt program där de avslöjade att regeringen agerat i strid med tobakskonventionens regler.
 
Det är dags att vi tar arbetet mot tobak på allvar. I Sverige dör 6 600 personer i förtid varje år på grund av rökning. 16 000 ungdomar börjar varje år att röka. Enligt Statens folkhälsoinstituts årliga enkätundersökning Hälsa på lika villkor röker och/eller snusar fortfarande drygt 1,6 miljoner svenskar varje dag.
 
År 2002 gjordes beräkningar att tobaken varje år kostar Sverige minst 26 miljarder kronor. Detta är närmare tre gånger mer än vad staten årligen får in på tobaksskatten beräknat efter 2002 års penningvärde.
 
Det är oacceptabelt att regeringen inte följer FNs tobakskonvention och till och med motarbetar ett aktivt folkhälsoarbete när det gäller tobak så som Kalla Fakta visade.

 
Jag kommer nu att kalla Maria Larsson till riksdagen till en interpellationsdebatt så att hon får redogöra om hon som minister tänker vida några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen. Att 16000 unga börjar röka varje år borde vara en signal nog för att regeringen ska inse att de går tobaksindustrins ärenden genom sitt agerande.
 
Jag kommer ställa följande frågor till den ansvariga ministern
 
 1. Kommer ministern vidta några åtgärder med anledning av avslöjandet att socialdepartementet försökt ändra i konventionens paragraf om kontakter med tobaksindustrin? 
 2. Kommer ministern vida några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen när det gäller lobbying?
 3. Kommer ministern vida några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen när det gäller att bättre samarbeta internationellt för att uppnå konventionens mål?
 4. Kommer ministern vida några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen för att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra krafter inom tobaksindustrin?
Att Maria Larsson säger att öppenhet att redovisa om partier eller ledamöter tar emot pengar från tobaksindustrin skulle strida mot Svenska regler, är att huka
nja det är ju en debatt om det också.
Vi är flera partier som jobbat för att få till en lag om att det öppet ska redovisas vilka som finansierar partierna och det har inte varit förbjudet att redovisa det om man vill. Det borde gälla alla intressen som ger bidrag till partier och riksdagsledamöter.  Det finns förslag på lagstiftning som ska värna integritet för den enskilde men om man skänker stora summor borde det vara självklart att det redovisas. Mp har drivit att allt över 20 000 kr ska redovisas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem ska få vara försäkrad – vem ska få vara med?


Efter att MP i en gemensam debattartikel med Almega lyft fram behovet av en allmän inkomst- och omställningsförsäkring så har det lyfts argument mot vårt förslag som handlar om att de som inte har jobbat ska inte ha rätt till arbetslöshetsförsäkring.

Jag blir mycket bekymrad över den attityden när samhället har förändrats så radikalt att det inte längre är självklart att man får ett jobb direkt efter skolan. Många håller med oss om behovet av att höja taket och som vi tycker ska vara på samma nivå som i sjukförsäkringen, så det tar jag inte upp mer om här utan väljer att bemöta kritiken om vem som ska få vara försäkrad.

Miljöpartiet anser att samhället ska erbjuda inkomstrelaterad försäkring för den som är arbetslös eller sjuk, det är en viktig del i välfärden Men ska vi lämna dem i sticket som inte fått in foten på arbetsmarknaden?

Nej det tycker inte Miljöpartiet därför behövs ett golv även i sjuk och arbetslösförsäkringen precis som det finns ett golv i föräldraförsäkringen och i pensionssystemet (garantipensionen).

Unionen skriver att de som inte kvalar in ska hänvisas till aktivitetsersättning – en av alla ersättningsformer i djungeln på arbetsförmedlingen och för de unga dessutom betalas ut av försäkringskassan. Allt för att förvirringen ska bli total för den enskilde om vilket försäkringsskydd man har.

Vi kan inte längre blunda för att mellan 10-15 procent av den av den arbetsföra befolkningen i åldern 20–64 år saknade sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Källa Försäkringskassan

Andelen utan SGI ökande markant under krisen i samhällsekonomin 1992– 1993 och en nedgång märktes också 2001–2003 liksom under krisen 2008–2009. 
2010 hade omkring 200 000 personer saknat försäkrad inkomst sedan 2006.

Fyra–fem procent av den arbetsföra befolkningen beräknas mer varaktigt sakna en sjukpenninggrundande inkomst. Det visar en studie frånFörsäkringskassan febr 2013.

Vi kan inte acceptera att så många människor lämnas oförsäkrade. I den gruppen finns individer som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Då hjälper det inte som alliansregeringen gjort – skruva åt reglerna med sänkta ersättningar och hårdare kontroller för att dessa personer ska få jobb.  Men det hjälper knappast heller om man gör tvärt om. Det behövs investeringar för att det ska skapas jobb och  i väntan på att människor ska få jobb måste det finnas ett skyddsnät som fungerar.

Vi och Almega har förslag som kan bidra till en bättre trygghetsförsäkring och bättre möjlighet till omställning. Vi är beredda att pröva nya vägar inte bara backa till tidigare regler.

Det är uppenbart att trygghetssystemen måste göras om så att de passar vår tid och ger människor en verklig chans att komma in i arbetslivet utan att utlämnas åt fattigdom. Det gäller unga som ännu inte fått in en fot på arbetsmarknaden, liksom nyanlända och människor med någon sjukdom eller funktionsnedsättning.
 
Ta till exempel en person som jag hörde om idag som utförsäkrats från sjukförsäkringen som har en psykiatrisk diagnos. Hon uteblev från sitt första möte med AF när hon skulle över i den så kallade arbetslivsintroduktionen. Då åker hon ut och får 0kr i ersättning, ingen hänsyn tas till att det kunde vara den psykiatriska sjukdomen som gjorde att hon inte kom.

Akademiker förbundet SSR har tagit fram en intressant rapport”Försörjningsstödets framtid” De skriver där:
”Om försörjningsstödet ska vara det sista skyddsnätet är det rimligt att de här systemen är så heltäckande att arbetslösa, sjuka och småbarnsföräldrar har sin försörjning säkrad i de här tre socialförsäkringssystemen istället för i försörjningsstödet”.

Jag håller verkligen med. Det är drygt 200000 försörjningsstödstagare som nu kommunerna får ta ansvar för på grund av att de inte släpps in i samhällets trygghetsförsäkringar. 40% av alla som har försörjningstöd har det pga arbetslöshet.

Att människor som står utan a-kassa och sjukförsäkring hänvisas till kommunernas socialkontor för att få försörjningsstöd är bekymmersamt, inte bara för den enskilde, utan också för kommunerna som får svårare att få ekonomin att gå ihop. I slutändan riskeras nedskärningar i välfärden – i vården, skolan och omsorgen.  Men det är också en helt ändrad princip för Sverige eftersom det innebär en återgång till familjen som försörjare istället för en samhällsförsäkring som stöttar individen.

Då fackliga organisationer starkt värnar om att det ska vara privata a-kassor för sina medlemmar och för att stärka organisationsgraden har vi respekt för det och har därför tagit fram ett kompromissförslag.
Gör en allmän inkomst och omställningsförsäkring där staten tar ett huvudansvar för en grundförsäkring och där frivilliga A-kassor också finns.

Kompromisslösningen bygger på fyra viktiga principer:

 • En fungerande sjuk- och arbetslöshetsförsäkring är central för ett välfärdsland som Sverige.
 • Försäkringen ska ge rimlig ersättning och inte ställa människor utan försörjning vid sjukdom och arbetslöshet.
 • Försäkringen ska ge inkomsttrygghet och uppmuntra till egen försörjning, arbete, studier och delaktighet på arbetsmarknaden.
Förslaget innebär för det första ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen.
För det andra föreslår vi en allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet för alla över 20 år som uppfyller något av följande villkor:

 • Att man haft minst 7000 kronor i månaden i inkomst av arbete i sex månader under de senaste tolv.
 • Att man sökt hel- eller deltidsarbete aktivt eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller utbildningar på heltid i sex månader under de senaste tolv.
 • Att man varit studerande och avlagt examen. Tre månader av studierna räknas då med i tiden som arbetssökande.
 • Att man varit något av ovanstående men blir sjukskriven i mer än 14 dagar och saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Se även tidigare blogg om vårt kompromissförslag.

Inför flexjobb


Regeringens drastiska förändringar i sjukförsäkringen har inte gjort att det så kallade utanförskapet har minskat – människor har bara bollats runt mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen

Att det blir allt svårare att få jobb för de mest utsatta – kan vi inte blunda för. Att Reinfeldt sa i partiledardebatten i förra veckan att han är nöjd med sjukförsäkringsreformen visar bara att han inte vill se helheten. Av de utförsäkrade har 55% återkommit till försäkringskassan och av de som skrivits in på arbetsförmedlingen är många fortfarande utan jobb och många har hamnat i den så kallade FAS 3.

Den nya prognos från Arbetsförmedlingen som SVT rapporterar om visar att det har skett en dramatisk förändring av arbetslösheten i Sverige. Nästa år beräknas de grupper som står allra längst borta från arbetsmarknaden utgöra hela 70 procent av de arbetslösa. Detta är en folkhälsofråga eftersom vi vet att ohälsan ökar hos den som är arbetslös.

MP föreslår flexjobb

Vi vill införa en svensk flexjobbsmodell utifrån det danska system med ”fleksjobb” som har inneburit att många personer med nedsatt arbetsförmåga kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Som vi sett ovan har ungefär 35 procent av de svenska fas 3-deltagarna en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Det danska systemet med innebär en anställningsform där arbetsgivaren betalar det arbete som deltagaren utför, och det gemensamma fyller i med resten. Lönen motsvarar en heltid och villkoren är avtalsenliga. Det här alternativet är för dem som kanske kombinerar ett arbete med psykisk eller fysisk rehabilitering. Det kan vara både i offentlig och privat sektor.
 
 

 

 

 

 

Ökad otrygghet har inte gjort människor friskare

Antalet sjukskrivna fortsätter att öka och är nu högre än 2008, det visar nya siffror som Försäkringskassan har tagit fram för Ekot. Under 2008 införde regeringen införde de nya sjukreglerna, med tidsgränser och möjlighet att utförsäkra personer. Antalet sjukfall vari juli i år 134 600 personer och samma månad 2008 var antalet 133 100, vilket är 1 500 personer fler än under samma period 2008.

Mp har länge varit kritiska till Regeringens förändringar och nu visar även statistiken att ökad otrygghet inte har gjort människor friskare.

De ökade sjukskrivningarna är kostnadsdrivande och sätter press på de offentliga finanserna. Detta såg vi redan i regeringens höstbudget där man tvingades skriva upp kostnaderna för sjukförsäkringen.

Det är framför allt kvinnor mitt i livet som blir sjuka och den dominerande diagnosen är ökad psykisk ohälsa i form av stress.
 
Skillnaderna mellan könen vad gäller sjukpenningtalet ökar, augusti 2013 var kvinnors sjukpenningtal 78 procent högre än mäns.
För kvinnor har det ökat med 1,00 dagar sedan augusti 2012 och för män med 0,44 dagar
 
Jag menar att det är hög tid att sluta titta på symtomen och istället angripa diagnosen ojämställdheten. Effekterna av stressen i arbetslivet tar sig uttryck i sjukfrånvaron och i kombination med ojämställdheten i hemmet är det kvinnor som drabbas hårdast. Föräldraförsäkringen behöver ses över och vårt förslag är att den tredelas. Vi behöver också titta på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher så som till exempel sjukvården.
Att som regeringen gör vara nöjd med rehabgarantin är att fokusera på symptom även om insatserna har ringa effekt.


Ekot

Försäkringskassan sjukskrivningstal

Arbetsförmedlingsledamöter bör avgå omedelbart

Ordförande Christina Johansson tillika moderatpolitiker i Hällefors och styrelseledamoten Joyce Kimwaga Lundin borde avgå ur Arbetsförmedlingens styrelse med omedelbar verkan. De har haft uppdrag i företag som påverkas av myndigheten arbetsförmedlingens beslut och därmed suttit på dubbla stolar med uppenbar risk för jäv.


Regeringen talade före valet om en ny utnämningspolitik – att det skulle bli öppet och transparent i rekryteringen av myndighetschefer och styrelser.

Tyvärr kan man bara konstatera att regeringens rekryteringsprocess på intet sätt uppfyller de stolta ord om ökad ”öppenhet, transparens och kompetens” i utnämningspolitiken som de borgerliga partierna uttalade före valet.

 Regeringen utser styrelseledamöter – då är det också regeringens ansvar att följa upp om de som utses uppfyller de kriterier som gäller. Så sent som i mars 2013 beslutade regeringen om ledamöter i styrelsen och ordföranden fick nytt förtroende trots att hon både var VD för ett företag som har som affärsidé att jobba på uppdrag av arbetsförmedlingen och styrelseordförande i arbetsförmedlingen. Regeringen kollade inte heller upp att styrelseledamoten Joyce Kimwaga Lundins verksamhet under 2011 och 2012 tagit emot nära en halv miljon kronor från arbetsförmedlingen.

 Att sitta i en myndighetsstyrelse och samtidigt driva bolag som direkt påverkas av myndighetens beslut är som gjort för svågerpolitik och korruption.

Både Christina Johansson och Joyce Kimwaga Lundin bör därför avgå med omedelbar verkan och regeringen ta ansvar för att de ledamöter som utses i myndighetsstyrelser inte sitter på dubbla stolar. Det är regeringens ansvar att se till att de gör det.

Att Christina Johansson varit vd för ett utbildningsföretag samtidigt som hon haft sin roll som ordförande för Arbetsförmedlingen – kan inte regeringen varit ovetande om – eller har de varit så klantiga att de återigen missat att fråga – som med de obetalda TV licenserna?

NU när det blev kritik hoppade ordföranden av VD uppdraget – det borde regeringen ställt som krav när hon nominerades att ingå i styrelsen för AF. Hon som ordförande borde också agerat för att ledamöter som sitter i styrelsen inte ska sitta på dubbla stolar.