Rädda Sjöaremossen kräver att politikerna i Kungsbacka ändrar sitt beslut !


I en insändare uppmanar Eva Borg(S) och Jana Nilsson (S) oppositionsråd i resp Kungsbacka och Varberg främst riktad till Kungsbackamoderaterna att ta sitt förnuft till fånga vad gäller att avsluta Kungsbackas engagemang vad gäller Sjöaremossens bandybana som ligger i Varbergs kommun.

Sven Andersson (M) som är moderat i kultur- och fritidsnämnden i Varberg och sitter i dess arbetsutskott påtalar mycket riktigt att (S) själva varit med på beslutet i nämnden fritid- och folkhälsa i Kungsbacka.

Enda representanten i nämnden där beslutet togs var en centerpartist övriga ledamöter instämde lugnt och stilla med moderate ordföranden.

Om det finns handlingsutrymme eller inte vet inte jag men uppenbarligen har Socialdemokraterna fått kalla fötter efter det att beslutet togs. Nu uppvaktar Frillesås Bandy politikerna som fattat beslutet i fritid och hälsa och kräver ändring.

Fortsättning lär följa och (S) bör nog ha ordentligt på fötterna när de går ut nästa gång innan de hamnar på hal is för den vanligaste inställningen bland dem är att de oftast är ganska överens med moderaterna. Det gäller både i Kungsbacka och Varberg.

Scenen som skräpyta

Borde väl skriva nåt om den senaste prognosen för världens befolkningsökning. Som kanske inte planar ut förrän vi blivit 13 miljarder människor. Istället för 11 som var den tidigare prognosen.

Det ekologiska utrymmet för var och en blir då ännu mindre än som legat till grund för klimatpolitiken. Vilket borde få den ekonomiska tillväxtens och konsumtionssamhällets tillbedjare att vakna.

Men jag väljer att göra ett spydigt angrepp på en av mina favoritfiender istället. Det är lågt men ljuvligt. Således:

Gotland, Värmland och resten av landet utanför Stockholm är på väg att förvandlats till ”skräpytor” utan ekonomisk aktivitet, universitet, underhållning eller shopping. Här finns ingenting – utan bara en massa träd.

Detta meddelades av Kjell A Nordström häromsistens på Nordic Business Forum Sweden. Och väckte en del debatt.

Om du åker till landet utanför Stockholm, kommer du hitta tre alkoholister, några barn och ett par knäppgökar, berättade Kjell A Nordström vidare

Låt mig då berätta: om du befinner dig på en föreläsning av Kjell A Nordström så kommer du att hitta en ohyggligt välbetald knäppgök iklädd akademisk examen på en scen som för tillfället är att betrakta som skräpyta.

Handelshögskolan twittrade, för säkerhets skull, häromdagen att Kjell A Nordström inte är professor där.

PS! Kjell A Nordström har skrivit en bok tillsammans med Per Schlingmann. En bok i vilken de för tillfället då mest välbetalda flosklerna står som spön backen.

En lek till


Efter 25 år som gåsingebor, som vi skålade med grannar för i helgen, bestämde vi oss, hustrun och jag, för att poängsätta boendet här. En liten lek på söndagseftermiddagen. Egentligen kunde man helt enkelt bara svara mycket bra på frågan om, hur våra 25 år i Gnesta kommun varit. Men vi kände för att leka lite. On a rating scale from one to ten, how …..etc. lärde vi oss för länge sedan av ett spel, som vi spelade med våra psykologvänner.

Vi hittade på 10 underrubriker och poängsatte allihop, var och en för sig med ett till tio poäng, där 1 är uselt och 10 jättebra. Sedan jämkade vi ihop våra listor till en gemensam, summerade och delade med 10. Vi hamnade på totalresultatet och snittet 7,8 poäng av 10 möjliga. Det borde kunna tolkas, som att vi är mycket nöjda med vårt första kvartssekel här i Gåsinge med ett fint boende, i en vacker trakt och i en bra kommun. Vi hade väl redan tidigare ett svagt hum om, vad vi tyckte. Vi bor ju här av någon anledning. Men nu har vi en siffra på det också. Hurra!

Här är rubrikerna, som vi hittade på och våra delpoäng. Det finns förstås en rad positiva och negativa omständigheter, som påverkat de olika delrubrikerna. En del kan man gissa, en del är lite långsökt. Vi såg leken som ett sätt att tänka igenom olika aspekter på boendet.

Personligt, trivsel 8
Natur 9
Kommunikationer 6
Boendestandard 10
Hälsa 9
Kommunal service 6
Affärer, nöjen m.m. 7
Glesbygd 8
Ekonomi 8
Störningsmoment 7
Summa 78

Solcellstekniken gör bäst nytta när den ersätter fossila bränslen !


Dokument utifrån visade nyligen ett mycket informativt program om solcellsutvecklingen från olika håll i världen.

Det fanns i stort sett en bild av att solceller är bra men ett program som heter Dokument utifrån saknar av naturliga skäl svenska exempel och många tycker att utvecklingen går väldigt trögt här.

En faktor för att få ner priset på solel är att det produceras i volym med bättre teknik samt att den ger bäst klimatnytta där det ersätter fossil användning.

"Ett nederländskt forskningsteam från Universitetet i Utrecht har utrett saken närmare och med dagens produktionsteknik behöver man använda varje solcell i cirka två år för att den skall ha producerat lika mycket energi som går åt för att producera den. Det är 20 ggr bättre än när de första solcellerna producerades"
"– För att producera en solpanel i Kina krävs ungefär dubbelt så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en solpanel som producerats i Europa. Detta eftersom att Kina är mycket mer beroende av fossila bränslen för att generera den energi som krävs för att producera solpanelen.
Kina är numera det land i världen som har mest solkraft.Samtidigt gör det att effekten i minskade växthusgaser är större i Kina för varje solcell som installeras där. "
" Sverige finns det i stort sett ingen energi som producerats av fossila bränslen – vilket gör att effekten inte är lika uppenbar. Sveriges energi produceras nästan uteslutande av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

– En solpanel som producerats i Kina och installeras i Sverige kan faktiskt kan ha en “negativ” nettoeffekt på mängden växthusgas som släpps ut. Detta eftersom att elen från en solpanel som installeras i Sverige inte ersätter el som producerats av fossila bränslen."

– Ju fler solceller som produceras desto effektivare blir produktionsprocessen, vilket gör att fler får råd med solceller samtidigt som energin som krävs att producera dem minskar,

Citaten hämtade från Kundkraft

Och så var det då det här med arbetslinjen…

Benoît Hamon, som nu blir det franska Socialistpartiets presidentkandidat trots att han på många sätt är mer grön än röd, driver opinion för det som en gång MP drev opinion för: sänkt arbetstid (i Frankrike från 34 till 32 timmar), tillväxtkritisk analys, medborgarlön. Han begriper dessutom att skatt på arbete inte längre kan finansiera välfärden, att arbetslinjen är suspekt. Så långt från det löfvenska sosseriet så det står härliga till.

Arbetslinjen. Den mest infantila överideologin inom politiken. Så här kan man se på saken - på cirkus tre minuter.

Alternativa fakta


Avskyvärda bilder kunde man på söndagseftermiddagen se i ett angeläget SVT-reportage, K Special eller något, om gamla, tyska filmer med nazistpropaganda inför och under andra världskriget. Huvudfrågan i reportaget gällde, om dessa propagandafilmer skulle visas offentligt och i så fall hur. Reportaget förde mina tankar till obehagligt aktuella frågor även i våra dagar. Det är inte för alla så noga med sanningen längre, utan viktigare att trumma igenom ett budskap.

Hitler och Goebbels m.fl. lät i nazisternas propaganda koka ihop "alternativa fakta" till stöd för den tyska saken i kriget. Det gällde att se till att det var alla andra, som gjorde fel, medan Tyskland agerade i självförsvar mot övergrepp av såväl judar som andra nationer. Vid utbrottet av andra världskriget, som utlöstes av Tysklands anfall på Polen, meddelade Hitler t.ex. i radio med sin hysteriska röst det klassiska: Seit sieben uhr schiessen wir zurück (sedan klockan sju skjuter vi tillbaka). I propagandafilmerna framställs judar nedsättande enligt alla tänkbara klichéer och filmerna formligen dryper av antisemitism. Det är själva ändamålet med filmerna tillsammans med förhärligandet av nazistpartiet och dess potentater.

Jag hör till dem, som tror att det är viktigt att visa upp de här filmerna, helt eller delvis, på lämpligt sätt och tillsammans med vettig och saklig information.

Förresten reagerade jag över ett slagord i en av nazistfilmerna. Vår fana fladdrar där längst fram, vad det nu heter på tyska, upprepades gång på gång. Nazistpropaganda inbjuder verkligen inte till skämt men jag kom lite opassande att tänka på att jag som ung hörde en s.k. norgehistoria, där en nationalistiskt sinnad, norsk radioman, vid något sportevenemang skulle ha utropat att många flaggor fladdrade vackert i vinden och lagt till men mej syns att den norske fanan vajer penest.

Väljarna väldigt villrådiga att kunna utläsa profilfrågor hos partierna !


Miljöpartiet rasar i förtroende i miljöfrågor. Nu tänker jag vara snäll och säga att andra partier håller på att komma ikapp.

Miljöpartiet vill vara ett parti som alla andra. Man vill också vara en samarbetsregering och därmed suddasen del av partiets ursprunglga profil ut.

Intressant är väl också att väljarna tycks svårt att utse särskilda profiler hos partierna och därför blir andelen tveksamma väldigt stort.

Grafik över partiernas frågor hur de ses av väljarna här

Jobb och Sysselsättning

Både M och S tycks tappa medan andelen tveksamma tycks öka att inget parti klarar hem jobben

Skola och Utbildning

Ganska jämt mellan L, S och M men detta område tycks vara en flopp för MP.

Ekonomi

Både M och S tycks tappa medan andelen tveksamma ökar.

Försvaret

Andelen tveksamma överväger totalt

Flykting och invandringsfrågor

SD stora dominans har avstannat medan andelen tveksamma ökar

Miljö och Klimat

MP tappar men det är framförallt tveksamma som ökar mest.

Sjukvård

S och M dominerar men här ökar också andelen tveksamma

Äldreomsorg

S men även SD och då borde det bli en ny profilfråga för dem. Andelen tveksamma väldigt stort.

Middagslek


I ett eftermiddagsprogram i STV1 förekommer ett inslag, en lek, där någon känd person på låtsas får bjuda in fyra gäster till en middag. Vem skulle man vilja träffa, vem skulle man vilja tala med, lära känna närmare o.s.v.?

Jag funderade på, vilka jag skulle vilja bjuda in, om jag hade hamnat i en sådan lek. Stora namn dyker upp i tankarna, Mandela, Gandhi, da Vinci. Tankarna seglar förbi även hemska namn på världsledare, som man är lite nyfiken på men det här ska bli en trevlig middag. Jag sänker snart blicken igen.

En gäst hos mig är given, det är Curt*, min far, som dog när jag var bara ett litet barn och som jag inte har några egna minnen av. Men det är mycket jag hört om hans korta, stormiga konstnärsliv och det är mycket jag saknat med honom. En annan person, som jag gärna hade varit bättre vän med än jag lyckades med, är min mor, Aili. Det skulle vara spännande att se de två ihop, Curt och Aili, att vara del av en hel familj, om så bara över en middag. På en tredje plats vid bordet skulle jag vilja ha min egen närmaste familj. Jag fuskar lite här, för det skulle väl bli lite trångt för gänget på en enda stol. Vi får ta även programledarens stol i anspråk för familjen, för vi behöver inte någon programledare vid bordet. Det skulle vara fint, om mina barn fick träffa sina farföräldrar på det här viset och för mig att vara del av det.

Sedan blir det svårare med den fjärde eller femte platsen runt bordet. Men man är fri att bjuda vem som helst. Allt är ju hittepå. Så det kan väl bli något stort namn också. Jag funderar på någon musiker, Bach, Beethoven, Lennon eller konstnär, Picasso, van Gogh, Giacometti o.s.v. Men jag skulle nog välja någon spännande författare att placera på sista platsen vid bordet, Vonnegut, Heller kanske, eller Roth. Det lutar alltså åt någon amerikan i så fall, för det finns ju trots allt många spännande och kloka sådana, även om det inte är de som hörs högst därifrån i dessa tider.

Tja, det blev ju mest en familjefest det här med en inbjuden spännande gäst. Inte så tokigt, tycker jag.* Curt Clemens 1911-47, konstnär, hemsida: www.c-clemens.net


At the purchaser´s option

I en galen och och tillgjord värld är det inte så dumt med något äkta. Rhiannon Giddens är äkta. Och alls inte galen. Snart kommer hon ut med ett nytt album. At the purchaser´s option är en av låtarna. 

 

Och den som vill se en hel konsert kan avnjuta den här.

Snöplogning med hjärnan i vilolägeTack och lov så är denna snöhög - eller ska vi kalla det snöhinder - på väg att tina bort. Bilden är tagen på cykelgenomfarten i Spelhagen i Nyköping.

Men man undrar ju hur snöröjaren tänkte. Förresten tänka? Förekom det över huvudtaget några tankar när denna snöhög lades här. Troligen med snöplogning med hjärnan avstängd.

Visst kan man som cyklist ta sig förbi på gångbanan. Man saktar in och lyfter upp cykel. Men ändå? Det fanns väl bättre ställen att vräka snön på? Men då ha hen varit tvungen att tänka, och det ingick kanske inte i jobbet.

Byggboom i Halland men bevarandeintressen, p-normer och grannar bromsar utvecklingen i Varbergs centrala lägen !


Byggaboom i Halland skriver HN om.

"Byggboomen i bostadsbranschen håller i sig. Byggandet av flerbostadshus ligger på den högsta nivån sedan Miljonprogrammets tid på 1970-talet. Ifjol påbörjades byggandet av närmare 2 500 lägenheter i Halland. Siffran för 2017 ännu högre, drygt 3 000 nya lägenheter till ett sammanlagt värde av närmare 5 Mdr, enligt Hallands Affärers beräkningar

Vad händer i Varberg?

Under förra mandatperioden antogs en bebyggelsestrategi som ska kompletteras med en förtätningsstrategi och en parkeringsstrategi.

Utbyggnadsplan för bostäder

Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder mellan år 2016-2030. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och service såsom VA, skolor och gc-vägar. Kommunen bedömer att det kommer att behöva byggas ca 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av bostadstyper.

Aktuella program och planer i centrumnära lägen


Jag vill här ta upp vad jag tycker är intressant

kv Malmen och Charleshill

Min kommentar: Kvarteret ligger omedelbart nära centrum och bör vara attraktivt för nybyggnation. Känsliga delar är om det anses vara fastigheter värt att bevara ur kulturmiljö. Det finns mycket historik i kvarteret.

kv Falkenbäck


Min kommentar: Här vill kommunen frångå den tvingande p-normen för att kunna bygga billigare.

kv Krukmakaren 13

Min kommentar: Intressant projekt där två hus bedöms kunna rivas för tätare bebyggelse. Där byggnadsnämnden fått beslutsvånda för grannarna har tryckt på att det inte passar in.

Tätt eller glest


Vid ett arbetsbesök i huvudstaden i förrgår, hade jag anledning att åka tunnelbanan några stationer. Redan påstigningen vid Centralen skvallrade om väldiga resandevolymer. Det var vid åttatiden på morgonen och det är väl som värst då. För mig som lantis framstod folkmängden i rulltrappor, på perrongen och i tågen som rena Tokyo. Det var bokstavligen fullt överallt, det kryllade av folk. Det gick inte att gå normalt utan men var tvungen att flyta med en ström åt ena eller andra hållet. Tågen kommer tätt så dags men de var så fulla att bara en liten del av de väntande kunde tränga sig ombord. Väl ombord stod man bokstavligen som packade sillar utan möjlighet att vända sig eller att leka med mobilen. Säga vad man vill men det gick fort att ta sig från en ände av sta'n till en annan.

Storsta'n i det här ljuset var förfärande. Då är det bättre på landet. Ni vet, där det bara finns knäppskallar, några alkoholister och enstaka småbarn kvar och där det inte finns vare sig shopping eller nöjen utan bara träd, allt enligt någon knäppskalle till ekonom, Kjell A någonting, vars skämtande om landet togs illa upp av ganska många. Men här hemma i glesbygden är det i alla fall behagligt glest mellan människorna och dessutom alldeles tyst. Vilket privilegium! Jag bodde i Stockholm mina första 45 år och trivdes bra men det blev till sist nog. Och jag saknar aldrig storstadshetsen och larmet. Det är en lisa att komma hem igen efter en dag i Stockholm. Och igår kväll gjorde vi en ny utflykt för att ta in ett gäng hästar. Inga bilköer, faktiskt ingen annan bil alls. i strålkastarljuset såg vi på nytt delar av djurlivet, en älg, en hjord med hjortar, tio vildsvin i varierande storlek, som promenerade över vägen. Och i kväll ska vi och grannar gratulera varandra till de första 25 årens boende härute på landet i Gåsinge.

Muller och Saab – när vi verkligen vill bli förföra. ..

Så har då Saab och den tilltänkta frälsaren Victor Muller hamnat i rätten. Förvånad? Det var väl så uppenbart att stämningen den där gången för sju år sedan handlade mer om förförelse än om eftertänksamhet, upphetsad eufori snarare än tankeverksamhet. Masspsykos, om man så vill. Få trender är så farliga som när alla springer åt samma håll med motivet att alla andra springer medan endorfinerna rusar och baksmällan väntar.Så här berättade jag för exakt sju år sedan - i samband med att Muller uppträtt som frälsare inför alla de som så gärna ville frälsas - om när jag själv skulle suga in en jättepopulär entusiast i Miljöpartiet.

Jag var språkrör i Miljöpartiet, IT-boomen var som värst, unga frälsare skapade en närmaste religiös stämning, Jonas Birgersson var främst av dem alla, hade en prestigelös stil som skulle passa bra i just Miljöpartiet - som ju dessutom sedan flera år var det mest IT-anpassade partiet.

Jag blev uppmanad att ta kontakt med Jonas. Först vill jag emellertid lyssna på honom, på ett av hans frälsningsmöten. Det var fantastiskt, han sa hur mycket bra saker som helst, på ett fantastiskt sätt, klädd som en miljöpartist skulle vara klädd enligt alla fördomar som existerade... Men så tittade jag mig omkring. Och blev livrädd. Ögonen glittrade, massan sken av lycka och VILLE inte annat än tro på allt som sades från scenen, VILLE inte veta av några kritiska frågeställningar. Det var massmöte, förförelse, det nyrika, de gamla, de unga i en enda lycklig IT-orgasm.

Jag tog aldrig kontakt med Jonas, jag gick ut och mådde illa. Det var inte Jonas fel, det var publikens. Tänkte på hur lätt det är att förföra folk - nu hade Jonas inga som helst onda avsikter, han var bara engagerad, trodde på sin sak, vara kompetent och ödmjuk, kunde entusiasmera. Var alls ingen psykopat eller bedragare - tvärtom. Jonas gick till Centern, IT-bubblan sprack, lyckans gyllne aktier blev till sand. Ingen VILLE höra kritiska frågor.

När jag såg bilderna i teve på de Saabanställda som stod och tittade upp på Victor Muller så kände jag samma sak. Fast med mer ont i magen. Mycket mer ont i magen. För vad är det Victor Muller säger? Lyssna! Analysera! Bedöm! Är inte likheten med Refaat El-Sayed lite väl stor? Minns ni honom? Fermenta. Inte ens Pehr G. Gyllenhammar VILLE annat än tro. Ibland VILL vi blir förförda.


_______
Slut på retron. Sägas skall att staten, under den borgerliga regeringens era, köpte in Saabs reservdelslager... Man har nyss tvingats skriva ner värdet med 682 miljoner... Lägg till detta de borgerligas agerande i Stockholms landsting och Maud Olofssons Nuonaffär så borde väl myten om borgerlighetens duglighet vad gäller ekonomi rinna ner i historiens skräpkammare.

Biljettsystemet är av världsklass

Sörmlandstrafikens biljettsystem har fått pris i samband med den internationella konferensen Transport Ticketing Global Awards i London. Sörmandstrafiken vann priset i kategorin ”Best Smart Ticketing Programme”, det vill säga bästa smarta biljettsystem, tillsammans med den tekniska leverantören Ridango, skriver Bussmagasinet.


Sörmlandstrafiken var ensam svensk representant bland samtliga nominerade till de olika priserna. I den kategori man vann fanns sex andra nominerade från hela världen.

Bloggarna håller med. Det nya biljettsystemet fungerar riktigt bra, och sedan en tid finns även möjlighet att följa utvald buss på en karta i en mobilapp. Bussens position uppdateras i realtid, alltså med riktigt hög precision.

Men nu är det dags för Sörmlandstrafiken att berätta det för Nyköpingsbor och i övriga länet. Vi som åker buss har nog märkt förbättringar, men alla övriga som inte är så frekventa bussåkare känner inte till detta. För hittills har det varit väldigt sparsamt med marknadsföringen... Nu när det dessutom visar sig vara ett system av världklass, så är det väl dags att berätta det.

S är inte intresserat att ta makten i Varberg man har den redan !


Är S i Varberg verkligen intresserad av att ta över styret i Varberg?

Dels lyckas ju faktiskt S övertyga majoriteten i många av de frågor de driver. De ligger bara steget före.

Men om S ska ta över får de ordförandeposter och får faktiskt snällt säga vilka är det som mister sina ordförandeposter. När S styrde 1994-1998 i Varberg gick det snällt till väga. S hade alla ordförandeposterna (utom en som skänktes bort) med sina 26 mandat. Idag har S 20 mandat och med dagens opinionssiffror skulle det inte bli fler.

Teoretiskt är det inte ens läge att det skulle bli maktväxling nästa val då endast V av de rödgröna partierna går fram i opinionen och MP sitter nöjt med Alliansen och styr i Varberg.

1994 gick SAMTLIGA rödgröna partier framåt och det var lätt att bilda ny majoritet i Varberg då. För övrigt enda och sista gången S, V och MP bildat majoritet i Varberg.

S bytte kommunråd 2002 men har aldrig fått vara "högsta hönset". När ett kommunråd som Jana Nilsson både kallar sig opposition och ansvarstagare är det kluvet. Opposition är man då det passar och ansvar tar man när det är frågor S driver och vill ha genomfört och verkställt.

Nu är det absolut ingen spricka i fempartialliansen i Varberg och oppositionen förutom SD känns ganska slätstruken. Jag har en uppfattning att S gillar läget ganska bra också utom om SD blir för stora. Det skulle de inte gilla.

Existentiell hälsa


Historisk sett brukar man räkna med tre folkhälsorevolutioner:

Den första revolutionen, som ägde rum under 1800-talet, präglades av förebyggande åtgärder för att få kontroll över infektioner och bristsjukdomar. Åtgärder för förbättrad hygien, kosthållning, vattenkvalitet stod i centrum.

Den andra hälsorevolutionen, som kom att dominera 1900-talets första hälft, var primärt inriktad på vällevnadssjukdomar. Tekniska och medicinska genombrott gjorde sitt intåg och fokus kom att flyttas till botoch symtomlindring. Sjukhus började byggas i större omfattning.

Under den tredje revolutionen, som ta sin början under 1900-talet andra hälft, började man uppfatta sjukdomar som komplexa system med kopplingar till mental, fysisk och social patologi. Begreppet hälsa kom att diskuteras allt mer. 1948 definierade WHO hälsa enligt följande:

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaron av sjukdom. 

Vid sidan av mental, fysisk, social och ekologisk (miljörelaterad) hälsa lyfte WHO även fram begreppet existentiell hälsa1977. WHO genomförde en studieenkät: WHOQOL-SRPB. Utifrån den genomförda studien utkristalliserades 8 dimensioner:

1 Andlig kontakt: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. Mening och syfte med livet: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. Upplevelse av förundran över tillvaron: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4 Helhet: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5.Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6.Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7.Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. En personlig tro: (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet. 

2013 utarbetade Cecilia Melder i samarbete med Lena Bergquist från Studieförbundet Vuxenskolan  Den existentiella hälsokortleken  som är en modifiering av WHO:s åtta dimensioner av existentiell hälsa, som används i sjukvården, både enskilt eller i grupp. Varje tema omfattar tre frågor: hur du tänker, känner och handlar inom respektive dimension. 

1. Känsla av sammanhang

2. Existentiell styrka och kraft

3. Tillit som livskraft

4. Meningen med livet

5. Känsla av helhet

6. Harmoni och inre jämvikt

7. Upplevelse och förundran

8: Förhoppning

Under dimensionen Känsla av sammanhang kan man till exempel läsa:

Känsla av sammanhang
Det finns ett större sammanhang som du är en del av och känner dig hemma i. Sammanhanget kan vara din historia, tro, livsfilosofi, ideologi, ditt fritidsintresset eller arbetsområde.

Till denna dimension hör tre kort:

Tanke
Tänk på ett större positivt sammanhang som inspirerar dig, där du verkar, vill verka i framtiden eller hör hemma i på annat sätt.

Känsla
Hur känns det att vara delaktig i det här sammanhanget?

Handling
Vad kan du göra för att öka dina möjligheter att uppleva delaktighet i detta sammanhang?


Näbbar och klor


Det finns många sätt att utmärka sig på för att skaffa sig popularitet, särskilt om man är mäktig makthavare och behöver det. Det är utmärkande för makthavare att de inte bara vill behålla den makt de skaffat sig utan även öka på den så gott det går. Det är också utmärkande för makthavare att de är skräckslagna för att förlora den makt de tillskansat sig och att de kämpar med alla medel för att behålla den.

Varje makthavare med självaktning har ett altruistiskt alibi för sin makt. Det må vara den högre saken, folkets väl, landets ekonomi eller något annat nobelt ändamål. Det verkar inte spela någon större roll, hur genomskinligt detta alibi är, bara det trumfas (ingen lustighet avsedd här, även om trumf heter trump på engelska) in tillräckligt hårt och länge.

Vissa makthavare gör dumheter varje dag, så många och så dåliga att det börjat bli tröttsamt att bli upprörd. Andra ägnar sig åt krig i grannländer och Mellanöstern. Igår hörde jag på radion, vad politiken i Ryssland, duman, just nu pysslar med. För att återställa den traditionella maktbalansen i ryska familjer, eller hur det nu motiverades, avser det ryska ledande partiet, som har hela makten och gör det som Putin säger, att ta bort eller i varje fall lätta på påföljder för misshandel i hemmet. Akta er i fortsättningen hustrur och barn, för nu ska ni få mer smörj! Det är som vanligt männen som kommer att ägna sig åt denna brottslighet och frekvensen kommer inte att minska efter lagändringen. Det lär inte längre finnas någon politisk opposition alls mot denna utveckling. Hej och hå! Putin, som behöver nationell popularitet mer än på länge, applåderar säkert i smyg, därför att han tror att denna lagändring har en folklig förankring.

Utvecklingen går för tillfället bakåt med stormsteg i stora länder, inte bara i USA tydligen. Är man cynisk, kan man ju säga att det är bättre för många, om Putin låter ryska män ägna sig åt våld inom familjen i stället för på slagfälten. Men i Ryssland utesluter det ena tydligen inte det andra.

Makthavares mentala sikte blir dessvärre lätt låst, en gång härskare, alltid härskare. Apropå det, var det ju en uppvisning av samma sak fast i mikroskala, när Gambias gamla envåldshärskare Jammeh förlorade ett val men försökte ändå, utan att ens påstå något skäl, sitta kvar på rikedom och makt, ända tills han blev handgripligen utlyft.

Åtta procent till militären – bara man själva slipper betala skatt… medan Vättern angrips och korvetter stoppar vindkraft

Idag berättar DN - om det verkligen är sant eller en alternativ sanning - att Trump och Theresa May skall göra ett "gemensamt uttalande som kräver att alla EU-länder avsätter två procent av BNP till försvarsutgifter". Antingen har DN rätt, eller också ser DN inte någon skillnad på Nato och EU nuförtiden. I så fall också det en intressant information.

Hur som helst: Har DN rätt skulle det innebära att Sverige låter så mycket som åtta procent av statens budget gå till militären. Det är nästan 40 miljarder utöver vad som betalas idag. Man kan ju drista sig till följande fundering: pengarna skulle göra mer nytta i skola, vård och omsorg  - och kanske till och med till uppbyggande av internationella civila sjukvårds- och räddningsteam - än till militär upprustning som del i den krigsretorik som är på väg att gå överstyr.

Det finns politiker i Sverige som anser att vi såväl skall upp till 2 procent av BNP till militären som fördubbla anslagen till polisen. Då är vi uppe i minst 60 miljarder - det lustiga är att de som driver den hårdaste retoriken i dessa frågor också är de som vill sänka skatterna mest på höga inkomster och som förmodligen funderar på att skriva sig i Portugal för att själva slippa betala skatt.

Borgerlighetens diskreta charm. Och den borgerligheten sträcker sig långt in i den sfär där man sätter på sig helgongloria och retoriskt identifierar sig som vänster... Uppriktigt sagt vet jag inte vilket jag tycker är värst.

Man kan väl fundera på vart den innevarande regeringen är på väg i den militaristisk upphetsningen. Stämningen i den så kallade rödgröna regering är sådan att till och med den miljöpartistiska miljöministern försvarar beslutet att säga nej till de sedan länge planerade 50 miljarder privat kapital till vindkraft i Hanöbukten med det militära motivet att man behöver öva med sina korvetter.

Och samma minister upphäver helt sonika länsstyrelsens beslut för att istället låta militären göra Vättern till ett gigantiskt militärt flygövningsområde på ett sätt som till och med den tidigare borgerliga regeringen hukade för...

Ja jisses så det kan bli.

PS! Regeringen har för övrigt lagt en proposition om framtida flygtrafik. Ni som är gröna bör inte läsa den utan att ha ångestdämpande medel tillgängligt. "Vi påverkar på riktigt", brukar det heta från gröna statsråd. Ja, jisses. Det är väl bara - TYVÄRR! - att hålla med de som hävdar att MP är något man skämtar om. Ordet skämt har två  betydelser. Båda gäller.


Thomas Murvall – Start a fire

Foto: Press

En som vill starta upp en eld är Thomas Murvall som idag debuterar med singeln Start a fire. Låten har en ganska enkel text med en melodi som snurrar runt i huvudet på ett härligt vis ganska snabbt. Något för dansgolvet som lär fyllas av värme dessa kalla vinternätter. Jag har svårt för att kalla singeln för särskilt originell, men det lär säkerligen bli en singel att dansa, hångla och brinna till. Ibland är det skönt att släppa taget om verkligheten och bara lyssna sig in i en bra låt, originell eller inte. Jag gillar Thomas röst och det ska bli spännande att se var han tar vägen härnäst. 

Lyssna på Start a fire här nedan! 

Kinberg-Batras "klara" besked

I gårdagens Aktuellt debatterade moderatledaren Anna Kinberg-Batra mot statsminister Löfven. Den sistnämnde var mycket konkret åtminstone när det gällde jobbfrågor medan Kinberg-Batra... ja, vad sa hon egentligen? Mest av allt upprepade hon ett mantra som gick ut på att Löfven inte tog problemen på allvar (oklart om hon avsåg alla problem eller några specifika) eller att regeringen inte gjorde tillräcklig mycket åt de ospecificerade problemen. Utan att själv ha några som helst idéer att framföra. I alla fall inga som inte kan avfärdas som fluffiga ordsuffléer. Eller missade jag något?

Just nu kliar allianskollegorna sina huvuden av samma skäl. Vad menar hon egentligen? Då med den uppmärksammade förklaringen om samarbete med SD i tankarna. Hur har hon tänkt sig detta? I Aktuellt kom hon inte närmare en förklaring än att hon (M) nu kan "fråga vad SD tycker". Det är oklart vad som hindrat henne tidigare. Men det är förstås inte det hon avser. Det låter bara lite oskyldigare än att ha regelrätta förhandlingar med dem. Det är ju skillnad på att lägga fram alliansförslag som råkar gillas av SD och att i förhandlingar komma överens om förslag som kan tänkas tillfredsställa SD. En STOR skillnad!

Kinberg-Batra hävdar dock, å ena sidan, att hon inte vill förhandla med SD och inte heller regera med stöd av dem. Däremot kan hon tänka sig att lägga fram en alliansbudget med stöd av SD. Och därmed fälla regeringen. Frågan är då om hon själv är beredd att bilda regering och i så fall vilket parlamentariskt stöd hon tänkt sig när nu inte SD duger (till det). Ska hon vända sig till vänstern? Nej, skulle inte tro det. Eller något av partierna i den regering som hon i så fall varit drivande att fälla? Hur väl genomtänkt verkar det? Vad SD vill är känt sedan länge, få inträde till regeringen tillsammans med M och Kd.

De enda som inte är förvirrade är väl SD. På deras kansli jobbas det nu för högtryck med att snickra ihop kravlistor. Migrations- och integrationspolitiken är områden som SD kan tänka sig att komma överens med M om, säger Mattias Karlsson till SvD. Det var ju oväntat. Enligt vad SvD erfar inbillar sig Kinberg-Batra att de skulle vara mer intresserade av "bullerregler och trafikfrågor" (!). Joråsåatte...

Moderaterna tycks alltså, oavsett vad de säger rent ut, vara på väg tillbaka till en gammal högerpolitik vad gäller migrationsfrågor som jag antydde i mitt förra inlägg på den här bloggen. Högerpolitiker och Bondeförbundare och högerpressen drev en mycket tyskvänlig linje under 1930-talet och början av 1940-talet och en flyktingfientlig linje. De ville varken ha judar eller politiska flyktingar till Sverige och uttryckte gärna främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska åsikter.

Nu tror jag säkert att i stort sett alla Moderater skulle protestera mot den här beskrivningen. Men ett återfall till den typen av politik är i praktiken vad de i så fall tvingas till om de menar allvar med sitt närmande till SD. För inte tänker de väl sig att dessa nöjer sig med att få inflytande genom sina "starka åsikter" i bullerfrågor?

Fast det är förstås inte lätt att veta vad de tänker.