Det sprids ett okritiskt politikerförakt på Internet

Just nu finns det krafter som med vilje sprider ett politikerförakt. Man försöker få den demokratiska processen stå i skumrask dager trots att politiker har god vilja och försöker att göra det bästa av situationen.

Det handlar om att vara kritisk i sitt läsande av olika hemsidor och allt som står på nätet. Ta sig tid att ifrågasätta och ta reda på hur det egentligen förhåller sig och inte okritiskt köpa allt som delas på facebook.

Vi är alla medvetna om att det sprids allt mer dynga på internet. Det handlar om att allt som sägs tillräckligt många gånger inte alls blir sannare ju fler som säger det. Du måste våga ta egen ställning och inte bara följa alla andra som ett dumt får. Visa att du har egen intelligens och att dina åsikter och tankar räknas lika mycket som dem färdigt tillredda av spinndoktors på nätet.

Det handlar om att ta tillbaka sanningen.

Gröna Vänstern och Piratpartiet på Island fick närmare 30 % av rösterna men inte säkert de får ingå i regeringen !


Island är ett nordiskt land och borde vara intressant att följa även om det är litet i storlek och till befolkning. Som halläning är det intressant ur både befolkningsstorlek och hur självständigt de och vi ska vara i förhållande till omvärlden.

Jag brukar följa Islandsbloggen så fort det händer något intressant på Island. Piratpartiet spåddes stora framgångar och gick kraftigt framåt liksom Gröna Vänstern. Det gjorde de också men tycks ändå få svårt att nå regeringsmakten.

Huruvida det blir en liknande regering än den som redan sitter på Island återstår att se. Men det tippas bli en mittenregering av något slag. Regeringsbildare blir antagligen Självständighetspartiet som fick mest röster i valet.

Slutresultat i hela landet:

Självständighetspartiet: 29 procent (+2,3) 21 mandat (+2)
Gröna vänstern: 15,9 procent (+5,0) 10 mandat (+3)
Piratpartiet: 14,5 procent (+9,4) 10 mandat (+7)
Framstegspartiet: 11,5 procent (-12,9) 8 mandat (-11)
Renässans: 10,5 procent (ställde inte upp 2013) 7 mandat
Ljus framtid: 7,2 procent (-1,0) 4 mandat (-2)
Socialdemokraterna: 5,7 procent (-7,2) 3 mandat (-6)
Folkets parti: 3,5 procent (ställde inte upp 2013)
Gryning: 1,7 procent (-1,4)
Folkfronten: 0,3 procent (+0,2)
Isländska folkfronten: 0,2 procent (ställde inte upp 2013)
Humanistpartiet: 0 procent (-0,1)

Valdeltagande: 79,2 procent

Hårt liv


Vi handlar nästan alltid mat i samma affär. Det finns tre större livsmedelsaffärer i Gnesta, alla med samma öppettider, ungefär samma utbud och ungefär samma prisnivå. Vi tycker att Hemköp är bäst med en utmärkt och välskött frukt- och grönsaksavdelning. De kan bli bättre på det ekologiska utbudet, där Konsum tidigare varit ledande men blivit upphunnet. I alla fall, det jag tänkte nämna nu är en helt annan sak.

Utanför butiken, där vi handlar, huserar en romsk kvinna och tigger pengar sedan lång tid, ett par, tre år med kortare uppehåll emellanåt. Hennes familj är här också i intervaller. Den här kvinnan har skaffat sig ett ganska stort och kan jag gissa, ganska lönsamt, kontaktnät. Vi har också hört till detta kontaktnät och blivit ganska välbekanta men med tiden har vår givarlust dämpats. Borde jag ha dåligt samvete för det? Antagligen. Kanske är det lättare för oss välbeställda västerlänningar att känna förståelse för akut armod än för det långsiktiga knappa livet. Jag störs inte av att det sitter tiggare utanför affärerna men tålamodet har inte räckt till samma positiva syn efter ett par år av samma sak. Någonstans i bakhuvudet finns en tanken att snart ska de väl kunna använda de pengar de fått ihop och återvända hem. Men det har knappast blivit bättre för romer i Rumänien under den här tiden och det finns säkerligen inte mer arbete för dem där nu, än när de började tigga. Och någonstans i bakhuvudet dyker en annan tanke upp, att det nu, när det gått ett par år, kunde finnas något mer meningsfullt att göra än att sitta och tigga, att något annat kunde hon väl hitta på den här kvinnan, åtminstone tidvis. Hur många legala och administrativa hinder det finns för det, ska jag inte gå in på just nu.

Allteftersom mina bidrag till denna romska kvinnas mugg minskat för att faktiskt så småningom upphöra, har också hennes hjärtlighet avtagit. Det som tidigare var, hi, Majkel, how are you med leenden och glada armviftningar har nu bytts mot glädjelösa blickar och till sist blivit att hon inte alls hälsar tillbaka, när jag nickar och säger, hej. Ska jag bli stött för det? Näe. Skulle jag störas av att hon visade hjärtlighet och värme, bara så länge hon trodde att det betalade sig. Knappast. Det är rätt mänskligt och jag inbillade mig aldrig något om vår ytliga relation.

Undrar om det gått framåt för romerna. När jag var liten på 50-talet, kallade många romerna för tattare och de var fortfarande omgivna av fördomar om tjuvaktighet och annat. De romer jag såg som liten gick runt och slipade knivar. Kanske tiggde de också. Det sades att en del av dem förtennade grytor och att andra spådde. Romerna var utstötta. Det har säkert blivit bättre för en del svenska romer. Men det finns alldeles säkert mycket att göra för dem och åt attityder mot dem och det gör det definitivt i Rumänien och Bulgarien.

Ungdomsförbundens inriktning kommer att styra partiernas vägval inför nästa val !


När Moderata ungdomsförbundet väljer ordförande valde de också inriktning på hur M kommer att verka inför nästa val.

Både MUF och Grön Ungdom sägs ha 1/3-del av partiets medlemmar de är alltså viktiga aktörer för den politik deras moderpartier kommer att driva fram igenom.

Om vi ser förändring i MUF ser jag inte någon större förändring i Grön Ungdom som är Miljöpartiets länk till ungdomar och förstagångsväljare. De är superlojala och trogna som snälla och lydiga. Ofta när ju ledande i Grön Ungdom maktpositioner i makthierarkin eller hoppar av helt.

MUF har säkert större ambitioner vad gäller politikens område. Inte en gång till M ställer upp som stödparti till en rödgrön regering tror jag de tänker. Frågan är också om det går att få ihop en allians och huruvida den kan tänkas stödja sig på SD. Där har ju både C och L VETORÄTT och sagt att så inte får bli fallet.

Vad händer då med ett M som styrs av sina partners? Väljarna försvinner till SD som är mer konsekvent opposition och som tydligare än någonsin närmat sig M i frågor där de haft en vågmästarroll. Nu spelar SD kortet ut. De sätter pressAnna Kinberg-Batra: Löfven eller Åkesson?

För motpolen då Grön Ungdom är det att ragga väljare till det som redan är (regering S+MP) och avideologisera MP så man attraherar liberala urbaniserade storstadsväljare inte direkt genuint gröna. Strategin är att kunna samarbeta i "mitten" där flagnande SSU trängs med LUF och CUF. På så sätt trängs främst partier ut på högerkanten till opposition.

Största hotet mot Grön Ungdoms planer är "de fyras gäng" dvs Jabar Amin , Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets och gruppen Grön Omstart som vill ha ett mer ideologiskt parti och fränare markering mot främst Alliansen och S.

Frågan är om inte denna maktkampen kommer att avgöras på nästa miljöpartikongress och OM Grön Ungdom kan hålla ihop sin egen linje eller om det bara är topparna där som driver den. Grön Ungdom utmärker sig för att ha lätt att rekrytera medlemmar men hur är det med att aktivera dem om de ska tycka som PARTIET och ännu värre som REGERINGEN?

Gudlöshetens hemvist


Det här inlägget är inget för de gudstroende, så om någon, som råkat hitta den här bloggen, till äventyrs hör till den kretsen, är det bara att sluta läsa. Nu.

Hörde i ett religiöst program i SRs p1, Människor och tro, kanske, något om påvens besök i Sverige. Bl.a. redogjordes för en intervju med en katolsk journalist i den svenska katolska tidskriften, vad den nu heter. Där uttalade den förfärade katoliken att påven vid sin sverigeresa måste vara förberedd på att komma till ett av världens mest sekulära länder, till gudlöshetens själva hjärta. Där finns öppet homosexuella biskopar och särskilda kyrkogårdar för ateister, framfördes det, som om det vore något negativt. Det är det ju inte alls. Tvärtom, även om behovet av biskopar över huvud taget inte känns angeläget för oss alla.

Det framfördes också i programmet att Påven vill verka för att katolska kyrkan får mer utrymme i det svenska offentliga rummet, vilket jag tolkar som att man vill ha mer att säga till om, mer makt alltså. Det är för väl att kyrkan inte längre har någon makt alls i vårt land. Så måste det rimligen förbli. För min del får de religiösa gärna hålla på med sitt. Men, är man lika gudlös som jag, är det häpnadsväckande att det fortfarande finns så många tänkande människor, som på allvar tror på de gamla berättelserna i bibeln om den allsmäktige guden i himlen, en helig ande, en halvgud och änglar. Och, vore jag alldeles ute och cyklade här, skulle jag ändå inte få veta svaret i det här livet. Och i det nästa skulle det i så fall kunna bli hett om öronen, beroende på urvalskriterierna.

Vad står Grön Ungdom när det gäller asyllagen – för eller emot ?


Grön ungdom mot asyllagen och pläderar för FLER flyktingar? I vilket fall går det om man vill förhindra avvisningar kraftfullt och att lätta på ID-kontrollerna.

Tidigare har Grön Ungdom varit notoriskt lojala med regeringen i det mesta. Nu visar det sig att det även inom GU finns samma berättigade kritik som förekommit här i Grön Omstart mot den hårda flyktingpolitiken.

I Skåne har ledande lokala och regionala miljöpartister uttalat att de vill släppa på ID-kontrollerna. Samtidigt sker avvisningar av afganska ensamkommande som egentligen kommer via Iran.

Oavsett vad det nu finns för olika motsättningar finns således stöd för att det nu öppet finns de som menar att den superlojala attityd hos Riksdagsgruppen majoritet i MP att visa absolut enighet inte längre är hållbar en längre tid.

Huruvida MP tar till sig kritiken och opinionen lär visa sig men när nu de mest lojala visar samma kritik som i GO kan inte längre riksdagsgruppen i MP bortförklara att det är en liten minoritet som inte fattar att det handlar om regeringsduglighet.

I en förhandling med S kan inte bara 4 vara lojala med kritikerna. Då måste de 21 också vara det annars blir det inte mycket till förhandling om allting sker på S villkor.

Nobelpris och höns


Att Bob Dylan utsetts till årets nobelpristagare i litteratur är lika förvånande som att ekologiska ägg skulle vara mer hälsovådliga än ägg från burhöns.

Skälet till det förstnämnda är att jag, som väldigt många andra svenskar, trots Chuchill och Alexijevitj, uppfattat nobelpriset i litteratur som något för seriös, ofta svårtillgänglig, finlitteratur snarare än för texterna i en rockstjärnas sånger. Dylan må vara socialt inkompetent men han är rockvärldens eller protestsångarnas eller singersongartisternas superikon sedan ett halvt sekel. I eftersnacket, som pågår för fullt, tycks media ägna mer tid åt Dylans personliga uppträdande än åt det han fick priset för. Säg vad ni vill, ni finkulturens fanbärare men Dylan har varit en viktig och spännande del av livet för flera generationers ungdomar, som sedan fortsatt att lyssna på honom genom livet. Alla vi som sett honom eller klipp från konserter vet att den här personen har otroligt mycket att komma med i sin låtskatt och sin sång men lite, egentligen ingenting, att tillföra av personlig utstrålning. Men de, som tror att man måste vara väluppfostrad, charmerande och kommunikativ för att förtjäna Nobelpriset, är tack och lov få.

Skälet till det sistnämnda skulle vara, läste jag i ett debattinlägg i SvD av några för mig okända hönsintressenter, att de "ekologiska hönsen" måste utfordras med fiskmjöl, som innehåller för mycket dioxiner och andra gifter. Undertecknarna hävdar att inget alternativ till fiskmjölet finns och att ingen annan utväg finns än att sluta med de ekologiska äggen och övergå till att äta ägg från burhöns. Jag hör till den skara av "lurade" konsumenter, som haft det klena omdömet att köpa ekologiska ägg, så jag ska väl känna mig riktigt dum nu. Varför gör jag inte det då? Så miljöpartist jag varit i decennier, måste jag på stående fot (eller så här dags snarare på sittande stol) medge att jag inte har fakta för att rakt av bemöta debattinlägget på ett sakligt sätt. Men att det här inte är hela historien om ekologisk hönshållning och att ekonomiska motiv till valet av det ena eller andra produktionssättet spelar roll för äggproduktion precis som för alla andra konsumentprodukter, är jag ändå helt övertygad om. Lika övertygad som jag är om att modern hönshållning i bur inte erbjuder hönsen ett värdigt liv. Fortsättning lär följa.

Miljoner finns till mer hållbart resande. Sök!

Här på bloggen har jag vid ett otal tillfällen lyft behovet av mobility management-åtgärder i Nyköping, alltså åtgärder som kan påverka attityder och beteende till ett mer hållbart resande, mer till fots, mer cykel och mer kollektivtrafik.
I dagens SN (papper sid 8) är det en stor artikel om det statliga investeringsstödet Klimatklivet, som alltså ska gå till åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser. I artikeln konstateras att efterfrågan och ansökningarna mattats av. Samtidigt ökar regeringen anslaget med hela 1,6 miljarder kr. Uppgifter från naturvårdsverket tyder på ett ganska måttligt intresse från Sörmländska kommuner, och från länsstyrelsens klimatsamordnare Emelie Österqvist kommer signaler om vi i Sörmland borde söka detta mer.

Emelie Österqvist får avrunda artikeln med att konstatera att störst klimatnytta görs genom att minska användning av fossilt bränsle inom transporter.

” Jag vill också gärna se fler ansökningar till mobility management-åtgärder, som kan påverka vårt beteende och attityder till mer hållbart resande ” säger hon till SN.

Alltså pengar finns att söka. Det finns också mången god erfarenhet av mobility management runt om i Sverige.

Jag förväntar mig faktiskt att Nyköpings kommun tar tillvara denna möjlighet. Det är ju närmast tjänstefel att inte söka från Klimatlivet nu. Bland annat då kommunen i våras antog en transportstrategi (för Nyköpings tätort och Skavsta), som säger att man i första hand ska planera enligt fyrstegsprincipen. Där är första steget åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt.

Om falukorvar och creative commons

Av: Bengt B
Expressen har använt min bild från bilden om falukorv i Wikipedia. Det kan dem väl göra men de ska erkänna upphovsmannen när de använder bilden vilket dem inte har gjort.

Jag har här till höger visat hur man kan göra. Det kräver ingen stor plats och är inte egentligen speciellt störande. Man hade också kunnat lägga till: "Fotograf: Bengt B" i texten.

Du kan använda bilderna på Wikipedia helt gratis, men glöm inte bort att det är någon som har tagit bilden som förtjänar kredd. Här bryter man mot upphovsrätten. De brukar vara snabba annars om man skulle använda deras bilder....

Uppdatering: Nu har de åtgärdat och tackat för bilden på korvarna. De var väldigt snabba. En stor eloge till Expressen och Lennart Nilsson.

Ekologiska fotavtrycken ökar för varje svensk men regeringen bryr sig inte !


Vi svenskar lever som vi har 4,2 jordklot och för två år sedan var det 3,7 jordklot.

"Miljöminister Karolina Skog för Miljöpartiet säger att resultatet i rapporten inte är förvånande.

– Det är det tyvärr inte. Delvis är det kopplat till något positivt, att Sveriges ekonomi går bra och konsumtionen rullar på. Men då är det så att vår konsumtion har ett stort ekologiskt fotavtryck. Både vår konsumtion av transporter, mat men inte minst importen av varor, säger miljöminister Karolina Skog."

"Svenskarnas miljöpåverkan har blivit värre. Om alla jordens invånare konsumerade som vi skulle det krävas 4,2 jordklot, mot 3,7 för två år sedan. För att vända trenden kräver WWF att regeringen tar initiativ till en halvering av köttkonsumtionen. Men det är miljöminister Karolina Skog tveksam till."

Det var ett tag sedan en framträdande miljöpartist hade så lite att säga om att det ekologiska fotavtrycket ökar. Det har varit mycket om KLIMAT från miljöpartiets sida men självklart finns det olika delar som drabbas om det ekologiska fotavtrycket som WWF håller reda på visar att vi i Sverige är på väg åt fel håll.

Vår livsstil avgör

Allt vi människor gör har inverkan på miljön på något sätt. Och egentligen skulle det behövas 1,5 planet för den livsstil vi har här på jorden. Maten vi äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. När vi studerar våra ekologiska fotavtryck förstår vi mer om denna påverkan och kan bättre bidra till samhällets omställning mot en mer ansvarsfull produktion och konsumtion.

Det är inte lätt att vara miljöminister i den svenska regeringen handplockad av Gustav Fridolin. Möjligen är det en felrekrytering om det var någon som tror på verkstad när det är tomt på åtgärder hur vi ska få ner vårt konsumtionsmönster.

Ja bättre då att lyssna på Hanna Hallén i Halmstad som slutat tro på politikens löften och bedrifter. Hon vet hur det ser ut vid Europstop utanför Halmstad.

Löven sopas upp, men är det på rätt ställe?

Idag stötte jag på kommunens städpatrull, en sopmaskin som tar upp löv på cykelbanorna. Riktigt bra initiativ att städa bort de gula höstlöven, som är så slippriga, och ökar risken för omkullkörning.

Men jag undrar lite över hur kommunens prioritering av de cykelbanor som sopas. Sett från perspektivet cyklist, så ser jag främst att man sopar på cykelbanor i och intill lövskog, där cykelbanan är slingrig, och där det är många cyklister och/eller gående.

Hala löv på cykelbanan vid Herrhagen kl 8.30 28 okt.
 Så har det varit i flera dagar.

Då vore cykelbanan i skogen från Herrhagen på Arnö mot stan en prioriterad sträcka. Och knappast cykelbanan mot Örstig särskilt angelägen.

Men så var inte fallet. Cykelbanan mot Örstig var rensopad på fredagens morgon, medan cykelbanan genom skogen vid Herrhagen var täckt med löv.


Så det vore kanske dags för kommunen att ta reda på vilka cykelbanor som verkligen blir fyllda med hala löv. En sådan kartläggning är ju en engångsinsats, eftersom löven ju faller på samma plats varje år. Så har man sedan en arbetsinstruktion, som visar var man sopa där det verkligen behövs, och helt enkelt avstå på platser där behovet är litet.

Lågpris, konsumentlycka


Vill man köpa billigt, får man finna sig i en del.

Det är helt enkelt så det fungerar. Köper man billig mat, är den sämre i största allmänhet och framför allt är den inte ekologiskt framställd. Köper man billiga möbler, får man kvalitet därefter. Den sämsta träbyrå jag någonsin stött på, köpte jag för en larvlgt liten summa på Mio. Den fungerande inte ens som ny och föll tidigt isär. Med extremt låga priser kan man knappast förvänta sig att producenter väljer råvaror, tillverkningssätt m.m. med miljöhänsyn, mänskliga rättigheter o.s.v. som viktigaste riktmärke. Det gäller även annat, t.ex. klädbranschen. Man ska nog inte inbilla sig att svenska företag är några undantag. Framgångsrika IKEA och HM, båda med lågprisprofil, har en del att svara för.

Förresten fick vi ju igår veta att vi svenskar hör till dem i världen, som sätter störst ekologiskt fotavtryck på Jorden. Skulle alla konsumera och bete sig som vi, skulle det behövas 4,2 jordklot för att leverera. Slutsatsen av det lär väl vara att vi inte bara borde konsumera bättre varor utan även begränsa själva konsumtionen. Trots låga priser. Men vi fostras till att vilja köpa oss mer lycka och de ekonomiska marknadskrafterna är starka...

Vill man flyga med lågprisbolag, bör man höra till standardkunderna i alla avseenden för att kunna använda de extremt slimmade dataprogram, som satts in i stället för personal. Om man väljer Ryanair, som har världens trängsta flygplan och som har en företagskultur, där man behandlar sina passagerare som boskap, får man dålig service på köpet men billigt är det, särskilt om man inte har någon väska. Väljer man Norwegian, är servicen bättre men å andra sidan priserna högre, särskilt om man har en väska, och där kan informationsinsamling och biljettbokning bli rena detektivarbetet mellan olika hänvisningar, företag och agenter. Så fort en bokning innehåller något som avviker från "main stream", blir det bekymmer. Så t.ex. sägs det av Norwegians agenter eller vilka det nu är att man inte, innan man betalar sin biljett, kan få besked om man får ta med sig sin hund på flyget. Man får chansa och betala sin biljett först och så får man i efterhand försöka boka biljett för hunden. Det har jag just försökt men, trots många och långa försök, har jag misslyckats så här långt. Hur som helst, väcker de extremt låga flygpriserna frågor rörande miljö- och klimatpåverkan.

Framtiden – inget för oppositionen

Riksdagens oppositionspartier har presenterat sina alternativa statsbudgetar för 2017. Som rapporterats föreslås omfattande skattesänkningar. Men det som uppmärksammats allt för lite är deras drastiska förslag på områden de allra flesta av oss värdera mycket, mycket högt: natur och miljö.

I statsbudgetens anslag för åtgärder inom natur- och miljöområdet finns pengarna för att minska gifter i naturen, renare hav, miljöforskning, skydda värdefull natur och hotade arter och minska klimatpåverkan. Den grönröda regeringen har i höst lagt ett förslag till miljöbudget som är den största i landets historia! Miljömålen, som alla partier i riksdagen enats om, ska nås. Värdefulla naturområden ska skyddas för framtiden, inga fler djur- och växtarter ska försvinna från landet. Viktiga klimatinvesteringar ska göras och förorenad mark saneras. Men om oppositionspartierna får bestämma blir det inte mycket av.

Moderaterna respektive Centerpartiet vill, jämfört regeringens budget, skära ner satsningarna med hela 2 100 miljoner. På ett år! Kristdemokraterna tar i än mer och vill skära bort 3 000 miljoner. Liberalerna och Sverigedemokraterna vill skära bort 2 300 miljoner.

Samtliga oppositionspartier vill alltså minska satsningarna på natur och miljö med över 2 miljarder nästa år, omkring en fjärdedel av miljöbudgeten! Detta i en tid då varje år blir varmare och 2016 ser ut att bli det varmaste året sedan mätningarna startade. Både klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden pågår i en rasande takt och forskare över hela världen varnar för katastrofala följder. För Gotlands del finns tydliga konsekvenser bland annat då oppositionen vill lägga ner Klimatklivet, stödet till lokala klimatsatsningar som hittills gett ett tillskott på 14,6 miljoner till biogassatsningar på ön. Detta skulle drabba den gotländska landsbygden och framtida satsningar inom jordbruket.

Miljöpartiet vill fortsätta omställningen för en fossilfri framtid med ett långsiktigt hållbart och lönsammare jordbruk som bidrar med förnybar energi och där restprodukter blir resurser i kretsloppet. Vi uppmanar alla som är engagerade i miljöfrågor, vill bevara vår vackra natur och värnar klimatet att ta till sig fakta: oppositionspartiernas förslag till budgetar är en extrem försämring för naturen, klimatet, kommande generationer och för en hållbar samhällsutveckling. Detta är en reell skillnad i prioriteringar. Kom ihåg det till valet 2018.

Isabel Enström, Gruppledare
Karin Åström
Miljöpartiet de gröna Gotland


Publicerad i Gotlands Allehanda 27 oktober 2016

Cykelsatsningar 2017 i Borås Del 1

Cykelsatsningar i den Rödgröna budgeten för 2017 - Tillgänglighet!

En attraktiv stadskärna måste vara tillgänglig för så många som möjligt. Därför gör vi förstärkningar i budgeten med en ny satsning på tillgängligheten i city. Denna satsningen stärker tillgängligheten på två olika sätt. 


Under sommaren uppmärksammade Synskadades riksförbund olika typer av hinder i staden som skapar en otrygg miljö. Bland dessa hinder visade det sig att "vildparkerade" cyklar är en stor del av problemet. På sociala medier visades bland annat följande video som visar just detta problem.Detta fick oss att titta på situationen i Borås. Vi tog helt enkelt oss ner på stan för att leta cyklar som riskerar att vara i vägen. Så här såg det ut vid lunchtid en dag i slutet av september i Borås.

Grön satsning på fler cykelställ i Borås
En av alla de felparkerade cyklar som finns i Borås. Här är det en bit ifrån
 närmaste cykelställ vilket säkert är en del av förklaringen.
Vi satsar på att göra Borås mer tillgängligt.
En trång passage där felparkerade cyklar blir extra farliga när man har en
nedsatt syn.
I rödgrön budget 2017 i Borås vill vi göra staden tryggare
Ännu en i raden av "vild parkerade" cyklar i Borås
Mer cykelställ i centrala Borås
Och en till...

Vi vill tillgängliggöra Borås för alla
Denna cykel är direkt livsfarlig. 


Det är väldigt glest mellan cykelställen i centrala Borås, så det kan bli trångt även där det finns ordnad cykelparkering.

Vi behöver någonstans att parkera cyklar i Borås
De cykelställ som finns i Borås blir snabbt överfulla och det finns ett stort
behov i att bygga fler, utspridda på flera platser.

Eftersom vi både vill att många ska cykla, och att Borås ska fortsätta vara en av Europas mest tillgängliga städer så behöver något göras!

Dessutom är det rimligt att cyklister också skall kunna parkera sina cyklar i närheten av sin målpunkt. Ingen vill parkera sin cykel flera hundra meter bort från sin målpunkt. Då kommer man istället "vild-parkera" cykeln som i sin tur blir en fara för andra. Tillgängligheten för cyklisten att nå sin målpunkt och tillgängligheten för personer med olika funktionsvariationer går i dessa frågor hand i hand.

Som ett första steg satsar de rödgröna partierna i Borås en halv miljon kronor på att bygga fler ordnade parkeringsplatser i centrala staden. Det räcker till ungefär hundra stolpar där cyklar kan parkeras och låsas fast ordentligt och eftersom varje stolpe har plats för en cykel på varje sida betyder det att ett par hundra hojar kan stå bättre till nästa år.

(Också Centerpartiet bör ha uppskattning för att det tar cykelfrågor i Borås på allvar, i år bland annat genom att föreslå att:

* sand och grus städas bort tidigt på våren på cykelbanorna.
* cykelstråken genom staden märks ut och skyltas bättre.
* när gatuarbeten ändå görs i staden ska man passa på att bygga cykelparkeringar.)

Varbergs kommun begär flyktingpaus de behöver arbetsro för att hitta bostäder åt alla !

Varbergs kommun begärde överraskande en flyktingpaus" under kommunstyrelsens möte i tisdags.


Enligt HN "I år har Varbergs kommun fått i åtagande att ta emot 201 nyanlända och skaffa bostad till dem. Hittills har man lyckats hitta bostäder till 154 stycken av dem. Nu har kommunstyrelsen gett i uppdrag till kommunstyrelsens arbetsutskott att skriva till Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som fördelar bostadsort till personer med uppehållstillstånd. Skrivelsen, som inte är påbörjad ännu, syftar alltså till att kommunen ska få ett tillfälligt avbrott i mottagandet av nyanlända.
– Migrationsverket har sagt upp väldigt många boenden och slussar ut många personer och vi mäktar inte med det tempot just nu. Vi är inte ensamma om detta, flera andra kommuner har gjort likadant. Jag tycker det är en tydlig signal till Arbetsförmedlingen att de behöver förmedla till Migrationsverket att de inte kan skriva ut personer i den takt de gör i dag, säger Ann-Charlotte Stenkil."

"För de 47 personer som återstår är kommunens förhoppning att skaffa bostad till dem i början av nästa år.
Kan ni garantera att de här personerna får bostad i början av nästa år?
– Man kan aldrig garantera någonting, men vi kommer göra vårt bästa för att hitta bostäder till alla. Men det här är en jätteutmaning och just nu är det kärvt.

Nästa år ska Varberg ta emot ytterligare 276 personer.
– Ambitionen är att alla ska få ett boende. Men Migrationsverket behöver inte ha så bråttom med sin utslussning. Vi behöver ett andrum för att hitta nya lösningar, säger Ann-Charlotte Stenkil.

"Hannah Davidsson vid Migrationsverkets presstjänst säger att Migrationsverket inte kan svara på några frågor kring Varbergs situation eftersom det är Arbetsförmedlingen som har anvisningsuppdraget just nu.
– Om kommunen inte kan ordna boenden får personerna som har fått asyl bo kvar på asylboendena. Det finns i nuläget ingen tidsgräns för hur länge de får stanna. Men många hittar egna boenden, säger hon.

Nyhetsmorgon


World Economic Forum, en organisation som stöds av stora, privata företag, ägnar sig att undersöka och ge ut rapporter om ekonomiska förhållanden i världen. Nyligen har man kommit med en rapport om jämställdhet mellan könen i olika länder. Bäst var tydligen Island, följt av Finland, Norge och Sverige. Att Sverige hamnade först på fjärde plats förklaras i huvudsak av löneskillnader mellan könen, vilket är bedrövligt att vi fortfarande inte kommit längre med. Toppkvartetten i jämställdhetsrapporten var kanske inte så överraskande. De nordiska länderna har ganska länge visat intresse för jämställdhetssträvanden. Mer överraskande var att efter de de fyra första följde Rwanda, Irland och Filippinerna. För att begripa hur det hänger ihop, behöver man nog sätta sig in i använd metodik betydligt mer än vad jag orkat göra.

Under tiden jag läste om detta i en e-tidning, hörde jag kortnyheter från tv:ns morgonprogram. Först meddelades att 2/3 av världens alla djur kan vara borta om bara ett par år och sedan att Malmö FF vunnit årets allsvenska i fotboll! Det ena ett i sanning fruktansvärt besked för hela jorden, det andra en lokal oväsentlighet. Intressant prioritering av nyheter. Man hade i alla fall den goda smaken att nämna vår pågående massutrotning av djur före fotbollsguldet. Därefter följde en intervju med statsministern, där två reportrar förgäves tjatade sig trötta för att få Stefan Löfvén att säga att Saudiarabien har medeltida bestraffningsmetoder. Svaren var tydliga och korrekta men Löfvén undgick att använda ordet medeltida. Intervjuarna återkom, frustrerade och förgäves, alldeles för många gånger till att försöka lägga ordet medeltida i statsministerns mun. Ingen lysande uppvisning i journalistik, tycker jag.

ME/CFS-möte (SMCI) i Washington oktober 2016För drygt en vecka sedan var jag I Washington, USA för att träffa övriga medlemmar av ett forskningsråd med fokus på sjukdomen ME/CFS.
Detta forskningsråd lyder under den amerikanska organisationen Solve ME/CFS Initiative (SMCI) och samlar några av världens främsta forskare och experter inom ME. Följaktligen känner jag mig mycket hedrad att få ingå i detta sammanhang. Vid mötet i Washington träffade vi även styrelsen för SMCI där de flesta ledamöter är ME-patienter och anhöriga. Tydligt under det intensiva dygn som vi sammanträdde var allas enorma engagemang för att den plågsamma gåtan ME ska knäckas så att sjukdomens orsak blir känd, liksom bästa metodik för diagnos och behandling.

Särskilt inbjuden till mötet var Dr Vicky Whittemore som är programdirektör för det medicinska område inom NIH (National Institutes of Health) där ME/CFS ingår.
Forskningsrådets sammansättning kan ses via denna länk:
http://solvecfs.org/newsletter/…/images/temp/RAC-members.pdf
En sammanfattning från mötets korta vetenskapliga presentationer kan ses här:
http://solvecfs.org/mecfs-thought-leaders-come-together-fo…/
Nedan följer mina egna reflektioner från de presentationer som gavs av auktoriteter som Drs Anthony Komaroff, Susan Levine, Peter Rowe, Cindy Bateman och Jose Montoya m fl.

=======================================================
SMCI Board meeting and Research Advisory Council,
Washington Metropolitan, Tysons Corner, VA)
7-8 oct 2016

Vicky Whittemore, Program Director, NINDS, NIH
ME/CFS working group & goals
Dr Whittemore nämnde bl a Common data elements project,
samt Telemedicin (jmf HRSA - http://www.hrsa.gov/ruralhealth/telehealth/)
När Dr Whittemore fick höra att jag doktorerat vid Karolinska Institutet berättade hon att hon varit vid KI som post doc en gång i tiden.
Här är länk till Dr Whittemore's ME/CFS proposal to NIH, maj 2016:
http://www.meaction.net/…/transcript-of-dr-vicky-whittemor…/
=======================================================
Professor Anthony Komaroff, Harvard Medical School, Boston, MA
Med sin drygt 30-åriga vetenskapliga erfarenhet och överblick av ME så gav sig Dr Komaroff på lite spekulation och hypoteser.
Han beskrev bl a hur en annan sjukdom, Ehlers Danlos Syndrom (EDS), som orsakas av en kollagendefekt/bindvävsdefekt, skulle kunna leda till ”läckande tarmar” (”leaky gut”), men också ”leaky blood-brain-barrier”). Detta skulle i så fall kunna förklara varför patienter med EDS och samsjuklighet med ME (?) drabbas av mag-tarmproblem, inflammationer, immunreaktioner samt s.k. hjärndimma (”brain fog”).

Det har noterats i flera sammanhang att det kan finnas någon koppling mellan ME/CFS och EDS.
EDS, som finns i olika graderingar, har också en mildare och vanligare form kallad HMS, Hypermobilitetssyndrom.
En hänvisning gjordes till PET-kameraforskning i Japan som visar på neuroinflammation hos ME-patienter.
Dr Komaroff var tydlig med att vi knappast skulle vänta oss att upptäcka ett nyttt mikrobiologiskt agens (t ex ett virus) som orsak och förklaring till ME. Han menade att det snarare handlade om mikrobiomet som helhet (mikrobiomet är vår totala mikrobiologiska flora vi bär på).
=======================================================
Professor José Montoya, Stanford University, CA
Dr Montoya förklarade att det behövdes en ”Federal Governmental Czar för ME” som kunde sätta strålkastaren på ME och leda utvecklingen framåt. Han föreslog Dr Komaroff i rollen.
Dr Montoya nämnde en annan gigant på det medicinska området, Dr Ian Lipkin, professor vid Columbia University och berömd virusjägare som tycks ha detekterat ett nyupptäckt virus, anellovirus hos ME-patienter.
I en diskussion om svårigheter att rekrytera läkare och forskare till ME-forskning konstaterar Dr Montoya att en läkarexamen kostar150-200 000 USD i studieskulder - som en läkare måste tjäna in.
Tyvärr så är nivån på forskningsmedel inom ME alldeles för låg för att locka i tillräcklig grad.
Dr Montoya nämnde också avslutningsvis att hälso- och sjukvårdsföretaget Kaiser Permanente har visat intresse för ME:
https://healthy.kaiserpermanente.org/…/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
========================================================
Dr Susan Levine (U.S. Department of Health and Human Services Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee) talade om NK-celler. Nämnde även XMRV (xenotropt murint retrovirus) som för en tid sedan fördes fram som en tänkbar orsak till ME. Men Dr Levine menar att detta är ett avslutat kapitel (jag återkommer ev till XMRV i ett senare inlägg, med anledning av mitt tidigare besök i USA i december förra året då jag träffade bl a Dr Judy Mikovits).
Apropå smittsamma agens med koppling till ME så kommer Susan Levine in på forskarkollegorna Ian Lipkin och Mady Hornig. Dr Hornig har jag själv haft nöjet att träffa i Stockholm i samband med att jag var moderator för ett ME-seminarium anordnat av patientorganisationen RME. Framförallt Dr Lipkin är ju en världskänd ”virusjägare” som tycks på allvar ha gett sig in i jakten att hitta ev smittämnen kopplade till sjukdomen ME -http://microbediscovery.org/
Lipkins engagemang kan ses som en viktig status-höjare till hela ME-frågan, inte minst vad gäller sjukdomens biomedicinska orsakssamband.
Dr Levine understryker vikten av multidisciplinära satsningar (i detta fallet syftar hon sannolikt på forskning, men det kan lika gärna gälla för behandling, tänker jag).
Viktigt för detta är utbildning och information om ME, till forskarsamhället och till läkare samt annan vårdpersonal.
Avslutningsvis beskriver Susan Levine potentialen i digitalisering och eHälsa såsom telemedicin (i så enkel form som via Skype), för att koppla samman patienter och medicinsk expertis.
==========
Uppkopplad via telefon deltog sedan Dr Andreas Kogelnik, Founder and Medical Director, Open Medicine Institute, CA.
Där jag satt i rummet var det svårt att höra fullt ut vad Dr Kogelnik pratade om, men han kom bl a in på Rituxan (Rituximab) med bra och lovande studier i Storbritannien (och USA?) – men med tilläggskommentaren att denna behandlingsform inte är för alla.
============
En annan ME-auktoritet som jag haft nöjet att träffa tidigare, i Stockholm, är Dr Peter Rowe, Director of the Chronic Fatigue Clinic at Johns Hopkins Children’s Center Professor of Pediatrics, Johns Hopkins Children’s Center Baltimore, Md.
Av en styrelsemedlem i SMCI, en mamma till en nu medelålders dotter som länge lidit av ME, fick jag kvällen före höra lovord hur Dr Rowe varit dotterns behandlande läkare under många år. Han ses närmast som medlem av familjen och deltog bl a på dotterns bröllop. Utan tvekan känner han, liksom alla närvarande, ett starkt engagemang för ME-patienterna.
Intressant med Peter Rowe är också att han medverkat i framtagandet av den numera välkända IOM-rapporten, dvs den rapport som kom från Institute of Medicine häromåret och öppnade ögonen på många med sitt tydliga budskap att ME är en sjukdom av stor betydelse, och att den har en biomedicinsk orsaksgrund.
Dr Rowe kom bl a in på NMH och POTS som förenklat kan sägas handla om blodtrycksstörningar , se t ex
https://patientperspektiv.wordpress.com/potsnmh/
Dr Rowe kom även in på aspekter kring mjölkprotein/casein (där ME-sjuka ofta uppvisar intolerans mot detta), mastceller samt arcuate ligament. Det senare sitter i anslutning till diafragma och kan i patologisk form orsaka blockering av blodkärl till buk och tarmar. Jag tror att detta är detsamma som ”nutcracker syndrome” vilket i vissa fall kan lindras genom operation.
Peter Rowe berörde även ev kopplingar mellan EDS och CFS (se tidigare inlägg med presentation av Dr Anthony Komaroff).
Avslutningsvis menade Dr Rowe att Chiari-missbildning är vanligt hos ME-patienter. Detta är en liten missbildning på lillhjärnan som kan orsaka balansstörningar och illamående.
==========
En för min del ny, men mycket trevlig bekantskap var Dr Lucinda (Cindy) Bateman, Founder and Chief Medical Offcer of Bateman Horne Center Salt Lake City, Utah, som även hon hade medverkat i IOM-rapporten:
Dr Bateman berättade att hon startat en non-profit-organisation (OFFER) -https://batemanhornecenter.org/
Hon underströk i sammanhanget att en ME-klinik (med forskning) måste vara finansiellt livskraftig.
En annan viktig aspekt är Tillgänglighet!
Dr Bateman menade också att det för forskningens kvalitet är viktigt med väldefinierade patienter, dvs om man ska bedriva forskning om ME/CFS så gäller det att ha ett bra urval av patienter. Till saken hör naturligtvis att detta kan vara lättare sagt än gjort.
Cindy Bateman, liksom Susan Levine ovan, underströk vikten av Utbildning för att bidra till ökad kunskap om ME.
Dr Bateman avslutade med att konstatera:
"We have more knowledge than we know – however we need to connect the dots..."
Jag tror det ligger mycket i det, Trots att det satsas alltför lite på forskning kring ME (se bilden ovan), och fler bra vetenskapliga artiklar behövs så finns trots allt tusenstals artiklar (och kunskap i annan form) att ösa ur. Men för en människa är det en omöjlighet att läsa allt och skapa sig en heltäckande överblick. Här tror jag personligen att "data mining" och artificiell intelligens kan bidra på ett avgörande sätt – förhoppningsvis inom en nära framtid.
En diskussion som följde på Dr Batemans presentation handlade om: Hur kan vi engagera fler läkare/forskare inom ME/CFS? Är det en bristande status kopplad till denna sjukdom som orsakar rädsla för "academic suicide", akademiskt självmord, om man ger sig in i fel forskningsfält?
Sorgligt i så fall – och viktigt att åtgärda!
==========
I den efterföljande diskussionen med både RAC och SMCI Board så berättade Dr Vicky Whittemore, programdirektör vid NIH (se tidigare inlägg), att man inlett ett samarbete med Sverige och Norge kring medicinsk registerforskning. (Dr Whittemore har själv en gång i tiden varit gästforskare på KI i Stockholm)
I anslutning till detta diskuterades värdet av biobanker för att ha biologiskt forskningsmaterial tillgängligt för olika framtida projekt.
Vi kom återigen in på anellovirus och ev koppling till immunsuppression samt ME, men även leptin som kan påverka cytokinnivåer. Finns det möjligen ett samband mellan leptinets association med fettvävnad, och observationen att en sjukdom som ME drabbar fler kvinnor än män?
Avslutningsvis hade vi en mycket bra diskussion om förväntningar kontra faktiskt utfall av den efterlängtade och omtalade IOM-rapporten.
Efter halvannat dygn av intensiva och mycket initierade vetenskapliga diskussioner kring ME så återvände jag till Sverige med många idéer, funderingar och inspiration. Jag är övertygad om att ”gåtan” ME/CFS ska kunna lösas inom en inte alltför avlägsen framtid. Vi har som sagt enormt mycket data, fakta och indikationer att studera och värdera. Det som återstår är: ”connect the dots…”
=============
Sammanfattat av Michel Silvestri, ledamot av Research Advisory Council (RAC), SMCI
SD:s budgetförslag i Varberg 2017 nu offentligt !


SD i Varberg lägger en egen budget. De tillhör inget block och de har som syfte att väcka opinion för sina förslag än att deras budgetförslag går igenom.

Efter att läst igenom det gedigna budgetförslaget 2017 uppfattar jag att mycket som är med utgör hela SD:s lokala program. SD får ju inte vara med i budgetberedningen och därför får de jobba på egen hand och det blir då svårt att jämföra med alliansen plus MP:s budgetförslag och S de sistnämnda utgör sig för att vara opposition.

I slutvoteringen brukar Alliansen plus MP:s förslag ställas mot S men ändå tog SD debatten förra året som lockade upp talare efter talare att diskutera SD:s budgetförslag snarare än det egna.

Rent konkret innehåller SD:s förslag följande:

EXTRA SATSNINGAR

- Brottsofferjouren 100.000
- Anlägg en pendeltågsstation i Värö 7.041.000
- Frukost i grundskolan 5.000.000
- Kvalitetspengar till socialnämnden 5.000.000
- Anställning för hört- och lungräddning 500.000
- Underhåll lek- och mötesplatser 500.000
- Lek och mötesplatser på landsbygden 4.800.000
- Valfrihet skolmaten 1.500.000
- Lokal, regional och nationell kultur 1.000.000

BESPARINGAR

- Utträde ur Sjuhärads kommunförbund 702.000
- Tunnelprojektet 7.041.000
- Avbryt kraven på ekologiska matinköp 2.500.000
- Trönningeskolan - konstn. gestaltning 2.000.000
- Brunnsparken - konstn. gestaltning 1.300.000
- Brunnsparken ombyggnad 4.800.000

Med blicken över axeln och klockan i handen

I dag är det budgetdebatt i Örebro kommunfullmäktige. Jag skulle egentligen föredra Miljöpartiets många förslag för nästa år på området social välfärd, som alla andra partiföreträdare, men det gjorde jag inte. I stället pratade jag så här.

Ordförande, politiker och medmänniskor,

För att spara tid inleder jag så här: Bifall till Miljöpartiets budget, tack. Den finns att läsa på www.mp.se/orebro. Social välfärd hittar ni på sidan 41. Där finns alla de förslag jag inte kommer att skynda igenom nu.

I en etnologisk studie från 1977 berättas att bönderna i Kabylien i norra Algeriet kallade den mekaniska klockan med sina snurrande visare för ”djävulskvarnen”.

Jag tycker förklaringen är slående: Tiden är levande och cyklisk. Den är rörelsen mellan glädje och sorg, arbete och vila, vinter och sommar och så vidare. Tidens själva innehåll är inte minuter och sekunder, utan våra liv. Men den mekaniska tiden – klockan – förvanskar tiden till en yttre, linjär kraft. Kabylerna i studien insåg visserligen att klockan var en ekonomisk framgångsfaktor för oss i Europa, men höll ändå fast vid att det var klockan som kontrollerade oss, och inte tvärtom.

Och just detta kan vi faktiskt se hända omkring oss hela tiden – i skolan, i arbetslivet och i de sociala skyddsnäten. Det är till exempel vad som händer med kommunens nya digitala tidsmätningssystem i hemvården.

Vi försöker hela tiden mäta tiden mer och mer exakt, och människor känner sig mer och mer övervakade, kontrollerade och bedömda. Vi skapar mänskliga möten med blicken över axeln och klockan i handen. Det leder till stress, sjukskrivningar, tidsfattigdom och sänkt livskvalitet.

Vi måste göra annorlunda. I Göteborg har ett försök med sex timmars arbetsdag på ett äldreboende redan pågått ett tag. Nu har det visat sig att det inte ”bara” är bra för de boende och anställda, utan det kostar dessutom bara hälften så mycket som planerat. Projektet i Göteborg är långt ifrån unikt. Kortare arbetstid har redan provats på många platser genom åren, och inom många yrken. Vissa har behållit reformen.

Vi i Miljöpartiet vill att kommunen ska rulla ut en bredare arbetstidsreform. Nu är det dags att tänka längre och större än bara något tillfälligt projekt. Vi vet redan att det funkar, och kommunens vård och omsorg är ett utmärkt ställe att börja. I stället för att försöka kontrollera allting på sekunden, måste vi försöka skapa luft på urtavlorna, så att människor kan få tid att leva, mötas och vara sig själva.

(Jag överskred min talartid med fyra sekunder.)