Vad vill Miljöpartiet de gröna i Varberg i frågor som berör kultur- och fritidsnämnden?


Vad vill Miljöpartiet Varberg i frågor som har med kultur- och fritidsnämndens område att göra?

Vi har som alla vet en budget att gå efter som fastställs av kommunfullmäktige vad vi än tycker om den. Denna majoritetsbudget får ALLA underställa sig i nämnderna. Dessutom finns ett samspel mellan andra nämnder liksom kommunstyrelsen som har ledningsansvaret.

Ibland inträffar frågor där man helt enkelt inte vill vara med. Det nämner INTE Miljöpartiets politiska grupp i sin verksamhetsberättelse: Det gällde att bygga en friidrottshall för 147 miljoner det väsentliga inslaget i avvikelse mellan mig och Alliansen OCH Miljöpartiet i övrigt.

I alla övriga frågor har jag följt alliansen i nämnden jag sitter i vid omröstningar.

I den investeringsbudget som ska tas i juni 2016 var för övrigt ALLA partierna överens i kultur- och fritidsnämnden. Dvs inte ett enda säryrkande ens från S och SD.


Vad är det Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp inte har förtroende för? Jag har skickat ut kallelser och handlingar på mail under året så alla i den politiska gruppen fått del i vad som är på väg fram.

Dock finner jag ett minimalt intresse för de frågor som dyker upp i kultur- och fritidsnämnden för det finns inga åsikter alls har jag upptäckt från den politiska gruppen i Miljöpartiet Varberg.

Desto mer gemensamt har jag med ALLA som sitter i kultur- och fritidsnämnden oavsett politisk hemvist.

Jag ställer frågan? Sitter jag i nämnden som ett alliansalibi för MP Varberg tycks sakna en egen hållning i de frågor som bedrivs i nämnden och man använder ordföranden bra sådan som OMBUD för att tycka samma sak?

För övrigt har jag under i stort sett ett halvår tillbaka inte fått någon information vad som händer i övriga nämnder, kommunstyrelse och dess arbetsutskott på mail.

Har den uppfattningen att det är en klubb för inbördes beundran som har sina träffar på måndagarna. Där det saknas dagordning, personliga kallelser, närvarorapportering, minnesanteckningar och där det saknas beslutsfattande samt att man undanhåller handlingar för att kunna sätta sig in i frågorna inför beslut.


Ur Verksamhetsberättelse 2015 Miljöpartiet de gröna i Varberg

"Utöver dessa innehar Pierre Ringborg vår plats i kultur och fritidsnämnden. Övriga personer i fullmäktigegruppen har förklarat sig inte ha förtroende för Pierre och han har själv menat att han inte deltar i majoritetsamarbetet samt sagt sig inte representera MP Varberg varför det kan sägas att MP Varberg inte har någon representation i nämnden längre"

nästan som påsklov

Sitter på kontoret och tittar ut genom fönstret. Det ser vårlikt ut, solen skiner. Längtar egentligen ut men har några möten till inbokade idag som ska klaras av först.

Annars känns det nästan som påsklov just idag. Mailboxen är rensad, jag är förberedd inför veckans resterande möten och i eftermiddag kommer barnen hem efter sin påskledighet.

Om en dryg vecka sätter jag mig på planet för att åka till Kenya och mentorskapsprogrammet för kvinnliga toppolitiker. Det är därför jag idag försöker damma av bloggen. Det är nämligen meningen att jag  ska skriva dagbok under den tiden som mentorsprogrammet pågår och med det borde bloggen kunna få nytt liv.

ops där kom ett mail, måste ta hand om det…..


Nu finns även en tidning om elcyklar


Ingen kan väl undgått min (alltså Björn Åslunds) tro på och mitt intresse för elcyklar. Som journalist har jag då blivit inblandad i produktionen av en ny tidningen om elcyklar. Vi presenterar den så här:


Succé för premiärnumret av Allt om Elcyklar.

Vi har precis kommit ut med vårt första nummer. Mottagandet första dagen är översvallande. Över tusen unika läsare har redan kastat sig över tester, guider och reportage på Readly och Ztory! Wow, vi är omskakade och väldigt glada. Tack!

Premiärnumret finns på Pressbyrån och andra tidningsställen i Sverige och Norge.
Här hittar du var: http://interpress.se/miwell/pl/homesite.utgava?i_prkod=2035

Nu har elcykelbooomen, som pågått några år nere på kontinenten, verkligen kommit till Sverige. Förra året såldes hela 30 000 elcyklar i Sverige vilket var en fördubbling från året innan . Nu tror branschen på ännu en stor ökning med runt 50 000 elcyklar sålda detta år. Många har nu insett att det går utmärkt att t ex pendla med elcyklar utan att komma fram trött och svettig. Dessutom är det kul och bra för hälsan!

Men när nu många vill köpa sin första elcykel behövs en tidning som reder ut begreppen. Därför startade vi Sveriges första elcykeltidning: Allt om Elcyklar.
Tidningen har ett tydligt konsumentperspektiv, för att orientera alla som står inför att bli elcykelägare. I första numret finns en stor köpguide som berättar vad vad man bör tänka på inför cykelköpet. Men vi berätta också om alla nya möjligheter som öppnar sig med en elcykel.

Redaktionen har också utvärderat ett antal elcyklar, från riktiga lågpriscyklar till värstingmodeller för många 10.000-tals kronor. Dessutom finns en stor marknadsöversikt med över 150 cyklar, som också inkluderar vikcyklar och lastcyklar.

Ge oss gärna dina synpunkter på första numret och berätta vad du vill läsa i kommande nummer. Vi planerar nu nummer två som kommer ut i midsommar.

Tidningen finns elektroniskt hos www.readly.com och www.ztory.com

https://se.readly.com/title/allt-om-elcyklar

https://www.ztory.com/sv/magazines/allt-om-elcyklar

I redaktionen:
Gustav Forsberg, chefredaktör
Björn Åslund, redaktionschef.
Fredrik Sandberg, ansvarig utgivare

When the shit hits the fan…


... är ett målande men lite gatuaktigt uttryck från engelskan. Pajkastningen, som man lite finare kan kalla det på svenska, är i full gång rörande Swedbanks ledning. Alla skyller på alla. För vad, vet man inte riktigt. Banken är i kris skriver ekonomireportrar men vilken kris det är fråga om för själva banken, förstår man inte. Att det är en ledningskris kan man förstå men det finns väl gott om kunnigt bankfolk, som kan hoppa in. Senaste inhoppet i pajkastningen gjorde Lars-Erik Forsgårdh, han som länge ledde Aktiespararnas Riksförbund och som en kort tid satt i HQs styrelse. Forsgårdh har nu föreslagit att Wolf och Sundström inte ska beviljas ansvarsfrihet för sina uppdrag som Swedbanks vd. Vad Forsgårdh grundar sitt förslag på, framgår inte av SvD, där jag läste om saken. Varken vad de gjort för fel eller vilken skada de skulle ha förorsakat banken, nämns med ett ord. Man kan gissa att det har med antingen sammanslagning av mäklarfirmor eller påstådda insideraffärer att göra. Eller så finns en mer personlig bakgrund. Undrar om Forsgårdh själv vet.

Wolf behöver säkerligen inga okända vapendragare men det är lite intressant att se, hur denne onekligen hyllade och uppburna företagsledare, som ansetts ha gjort så mycket bra för sin arbetsgivare Swedbank, rivits ner i ett nafs från sin höga position. igår hjälte, idag, plötsligt, är han inte vatten värd. Usel moral, dålig kultur, bristfälliga regelverk, anmälningar, brottsmisstankar och annan skit flyger i luften. Är det inte Wolf, så är det Sundström, frågar man Sundström, så är det Wolf eller någon annan. Detta utan att någon riktigt förstår, hur det gått till. Utom Sundström kanske men nu har även han hamnat i onåd, så det hjälpte inte, även om han som gammal politiker är duktig på att låta andra ta ansvar och mindre intresserad av att själv göra det.

Sundström är sur för att aktieägarna inte stöder honom längre och kanske för att de inte talat ut med sin gamla kompis.

Det är härligt med skuld. Skuld är något riktigt kraftfullt att ta till. Att lägga skuld på andra ger egen framgång och makt. Det sker på alla nivåer, i det offentliga, i näringslivet i det sociala och i familjen. Ju duktigare man är på att lägga skuld på andra, desto finare framstår man själv. Ett tag. Men i slutänden kommer det ändå alltid fram, vad som pågått och då blir det omvänt så att den som ägnat sig mer än andra åt att lägga skuld, blir motsvarande mindre uppskattad.

Alliansen rustar för val !


Alliansen ska gå till val på eget valmanifest? Jaha tänker någon. De lyckades inte ens fälla regeringen denna valperioden. De gick med på DÖ som föll ihop som ett korthus efter bara något år.

Alliansen förlorade valet 2014 och istället fick vi en helt oprövad rödgrön regering samt i kommuner, landsting och regioner majoriteter som INTE består av alliansen eller ENBART alliansen.

Dessutom har åtminstone ett parti KD rejäla problem med att i opinionen legitimera sig som ett riksdagsparti samtidigt som SD har rekordstöd.

Det intressanta blir ju om regeringspartierna går fram med ett gemensamt valmanifest för de vill väl stärka sin position. Men hur gör man i kommunerna inte minst i borgerliga Halland där Miljöpartiet ingår som en del i styrunderlaget i regionen som vill fortsätta som region och i fyra kustkommuner?

Jag tror det är viktigt att folk får veta före valet vad de röstar på och vilka som kan tänkas samarbetas med. Just nu är svensk politik en regering som kan tänkas samarbeta med alla utom SD. Sedan en splittrad opposition där V är en slags budgetalibi för regeringen och alliansen gör allt för att slippa ha med SD att göra.

1) Alliansen bör gå till val tillsammans.

Vi är ärliga med att vårt samarbete står inför flera utmaningar. Det visar inte minst de fortsatta slutsatserna i utvärderingen. Alla våra partier genomgår nu nödvändiga processer för att utveckla nya idéer och politik. Det innebär att alla våra förslag ännu inte är lika samspelta som tidigare. Samtidigt driver vi tillsammans redan i dag regeringen framför oss i en rad viktiga frågor.

2) Alliansen står fortsatt för den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

Vi är därför övertygade om att alliansen bör gå till val tillsammans när det är dags att möta väljarna igen. Det är inom ramen för allianssamarbetet som vi har den bästa möjligheten att nå ut till fler väljare, kunna bilda regering och få genomslag för de reformer som behövs för att vända utvecklingen i Sverige.

3) Behov av ny reformagenda för Sverige.

Vi omprövar nu vår politik enskilt, men vi ska också göra det gemensamt. Det gäller särskilt för integration, migration, vård och omsorg, skola och bostäder. Alliansen har en bred samsyn vad gäller vikten av stabila offentliga finanser, fler jobb och fler vägar till arbetsmarknaden, men även här behöver vi ta fram nya svar för en bättre gemensam politik. Vårt besked är att alliansen ska gå till val med ett gemensamt valmanifest.

4) Lär av organisatoriska brister.

Särskilt inför valet 2014 avstannade vår politikutveckling. En stor del av detta kan kopplas till organisatoriska brister och en centralisering som gjorde att utvecklingsarbetet inte var lyhört inför väljarna. Alliansen ska vara visionsskapande, framåtblickande och svara upp mot den vardag som människor möter. Reforminriktade politikutvecklingsgrupper bör därför arbeta under mellanvalsperioderna även när vi åter är i regeringsställning. Arbetet bör vara mer frimodigt än i regerings- och riksdagsarbetets vardag. Det ska säkerställa att vi kontinuerligt ser över och utvecklar vår gemensamma politik för att den ska vara trovärdig, relevant och inriktad på att komma till rätta med det som inte fungerar i vårt samhälle.

5) Förbättra kampanjverksamheten.

Trots en återhämtning i opinionen de sista månaderna innan valet 2014 pekar mycket på att alliansen hade kunnat genomföra en bättre valrörelse sett till såväl kampanj som planering. Aktiviteterna skedde för sent. Till exempel presenterades valmanifestet endast några veckor innan valdagen vilket minskade möjligheterna att nå ut med hela den samlade politiken. Kampanjverksamheten behöver förbättras med mer långsiktig planering och tydligare budskap. Det ska ta sin grund i förändringsvilja och reformer för framtiden.

6)Hitta gemensam kraft igen.

Allianssamarbetet ska vara ett gemensamt projekt. Det ska skapa entusiasm i samtliga av våra partier. Vi behöver även bättre lyckas bredda projektet och aktivera borgerligheten utanför partipolitiken. Det handlar om att engagera och ta tillvara den kraft som finns i alla de nätverk, organisationer och hos opinionsbildare som är övertygade om att Sverige kan bli bättre med en annan politik. En gemensam tydlig agenda som möter dagens samhällsproblem är grunden för att skapa framåtanda och förutsättningar för att stärka Sverige. Det är också grunden för att kunna vara förberedda, ta ansvar och hålla det man lovar.

De rödgröna partierna samlar sedan valet 2014 ett större regeringsunderlag än alliansen och innehar därför regeringsmakten. Under våren kommer våra partier att presentera separata motioner till regeringens vårbudget. Vi och allt fler väljare känner en frustration över Sveriges utveckling och vill ha förändring. Därför arbetar nu de fyra allianspartierna både enskilt och tillsammans med att skapa en reformagenda för att möta dagens stora samhällsutmaningar. För oss är det politiska innehållet avgörande. Med slutsatserna från vår gemensamma valutvärdering ska vi nu lägga grunden för ett framtidsinriktat allianssamarbete som kan bygga hela Sverige starkare. Vi kommer tillsammans att söka väljarnas förtroende för att alliansen ska bli den naturliga regeringsbildaren efter nästa val.

Radikalt


Ett språklig modeord är "radikaliserad". Radikaliserad, det skulle man inte vilja bli. Då blir man terrorist. Då får man bära bombbälte. Ungdomar, framförallt unga män, som reser till Syrien eller Irak för att frivilligt delta i krig, är radikaliserade. Det lär betyda att de på något vis förvandlats till extremister med så starkt hat mot västerlandet att de vill ställa upp i ett krig på den andra sidan. Bakom uttrycket lär ligga en anspelning på en omvändelse till någon sorts muslimsk ytterlighetsideologi, typ jihadism eller kalifat. Tills för något år sedan hade jag aldrig hört uttrycket radikaliserad. Nu hör jag det varje dag. Nu slipper jag höra transparens varje dag. Radikalisering har tagit över som modeordet för dagen. Inser att det har med typen av nyheter, som för tillfället är just nyheter, att göra. Problemet med radikalisering är tyvärr ingen språklig futilitet. Företeelsen med dessa legosoldater är givetvis förskräcklig.

Så till en helt annan sak. Dan Eliasson är rikspolischef. Många hackar på honom för tillfället. Omorganisationen av polisen till en myndighet i stället för ett helt gäng har väckt missnöje både här och där. Även inom myndigheten själv, tycks det. Färre poliser på gatorna i stället för fler som det var avsett. Ingen verkar ha märkt någon förbättring. Men hur skulle man kunna det, när det nya knappt hunnit genomföras ännu. Eliasson säger själv att myndigheten har problem med för lite personal, både uniformerad och annan. Så han tänker strunta i att det saknas pengar till att anställa så många, som han anser behövs. Han har bestämt att det ska anställas 700 nya personer, trots att det inte ryms i budgeten. Han hoppas på att politikerna i efterhand ska ge honom rätt. Han inser, säger han, att han har problem, om hans förhoppning visar sig välgrundad. Eliasson tycker sig ha hört signaler. Lite tufft agerat, kan man tycka. Men gissningen är att Eliasson vet mer om kommande budgetar än han låter oss veta. Och, framförallt, tänk om alla verkschefer gjorde så! Hur skulle det se ut? Det svenska generalmottot, tänk om alla gjorde så. Tänk om alla enskilda chefer agerade utanför reglerna och efter eget huvud. Det skulle bli oordning och kaos. Någon djävla ordning ska det va’, som CH Hermansson uttryckte det för knappt 50 år sedan om något helt annat.

Uzhgorod i gränslandet till EU


Det har blivit dags för hemfärd till Sverige efter fem månader i Ukraina. Det känns sorgligt att lämna Tjernivtsi men det lär bli återseende, kanske snarare än en anar. Vi tar dock bilvägen ut genom Slovakien och gränsen i Karpaterna och staden Uzhgorod. Vi hade också tanken att åka via Khust, främst känd för sina påskliljor. Det är ju påskafton när vi avreser. Påskliljan heter ju också Narcissus och det sägs vara i Khust som Narcissus skulle ha vandrat omkring och blivit förälskad i sin egen spegelbild och därmed givit namn åt Narcissismen. I Khust ska också en aktiv synagoga finnas som kunde vara intressant att besöka. Vi tänker att natten kunde spenderas i Mukacheve. Det blir dock rätt så sen avfärd och det vi läser i vår Transkarpatien-guide ger inte mersmak när det gäller övernattningsställe. Jag citerar:

"In the evenings, however, one should be more careful and cautious here. Young people 'warmed up' by evening fun, may happen to misunderstand your good intentions while you are going sightseeing, and not realize that you do not encroach on their territory and customs. They've got their own rules".

Det hjälpte oss att ta beslutet att istället åka direkt till Uzhgorod, vilket är 43 mil på bitvis ganska usla vägar. Dock inte sista biten genom Karpaterna vilket förvånar oss stort. Vi är hungriga vid ankomsten och ger oss ut i stadens gamla del och äter en bit. På vägen tillbaka till hotellet passerar vi grekisk-katolska kyrkan som har påskmässa. Flera hundra personer har kommit till kyrkan eller samlats utanför med sina korgar i vilka delikatesser som påskbröd, korv, skinka och allt möjligt annat (en har banan i korgen) finns nedpackade. Alla väntar på att prästen ska komma med vigvattnet och välsigna maten. Det ser fint ut med alla tända ljus. Överallt hör vi ungerska talas och mässan hålls också på ungerska. Ungern är ett av grannländerna till Transkarpatien och den ungerska minoriteten i staden utgör ca 7 % av den totala befolkningen på ca 115000. 
Egna bilder. Påskmidnattsmässan i Uzhgorod var en oväntad och fin upplevelse.


 Transkarpatien tillhörde länge Ungern och ungerska separatister slogs ända in på 1950-talet, tillsammans med ukrainska UPA, mot de nyblivna sovjetiska makthavarna. Uzhgorod var Sovjetunionens västligaste utpost och regionen Transkarpatien (eller Zakarpattia som det heter här) gränsar numera till fyra EU-länder, Ungern, Slovakien, Rumänien och Polen, vilket gör 
regionen till en gränsregion med mycket både legal och illegal internationell handel. Det var i 
ovan nämnda Mukacheve som Högra Sektorn sommaren 2015 satte igång skottlossning mot 
poliser och förskansade sig i gränsskogarna under förevändningen att förhindra smuggling av cigaretter, enligt de knapphändiga och fortfarande oklara uppgifter som finns om händelsen. Möjligen var det en uppgörelse om marknadsandelarna i denna lukrativa illegala gränshandel. 

Transkarpatien är också hemvist för de som kallar sig rusiner eller Karpato-rusiner men som i Ukraina inte officiellt har status som etnisk grupp. Till skillnad från de angränsande länderna där de har denna status. Den ukrainska staten däremot betraktar dem helt enkelt som ukrainare som tidigare, tillsammans med vitryssar, gick under den gemensamma benämningen rusiner. De menar därför att det bara är en semantisk fråga. Detta är dock en historia för sig och kräver nog ett helt eget inlägg för att reda ut. 

Dagen efter midnattsmässan utforskar vi emellertid staden närmare och vårsolens värme får oss på gott fikahumör. Att sitta i solen med en god capuccino är inte dumt i Uzhgorod som har flera fina kaféer belägna längs floden och som är kända för att servera gott kaffe. Staden är känd för sina lindar och för de japanska körsbärsträden (Sakura) som blommar i slutet av april, men det finns även andra sorter som har vänligheten att blomma för oss.Egna bilder. Våren möter oss på vägen ut från Ukraina. Vi får en sista dag i Transkarpatiens Uzhgorod när den är som bäst.


Vi hinner också med att titta närmare på den vackra synagogan som numera används som konserthus. Som så gott som alla städer i den här delen av Europa har Uzhgorod också en judisk historia. Innan andra världskriget delades staden mellan Tjeckoslovakien och Ungern. Det judiska bostadskvarteret hamnade i den ungerska delen medan begravningsplatsen plötsligt låg i Tjeckoslovakien vilket förstås innebar en del praktiska problem. Andra världskriget innebar emellertid också här slutet för den judiska gemenskapen. Nästan samtliga deporterades och få överlevde Förintelsen. Synagogans användningsområde vittnar om detta.
Egna bilder. Synagogan i Uzhgorod är en sällsynt vacker byggnad. Numera konserthus som hyser stadens filharmoniker. 


 Det bor också en hel del romer i Transkarpatien. Officiellt utgör de inte mer än 1,5 % av befolkningen i Uzhgorod men det är osäkra siffror då den senaste folkräkningen i Ukraina gjordes 2001. Det kan ha hänt en hel del på 15 år. Det är i alla fall tydligt att det är fler som tigger på gator och torg i Uzhgorod än på andra ställen i Ukraina. En del av dem som på detta sätt försöker få ihop lite slantar ser ut att vara romer men långt ifrån alla. Att det är påskhelg kan ha med saken att göra då mycket folk är i rörelse kring kyrkorna och kan tänkas vara på givmilt humör. Det finns helt enkelt en marknad för det här och nu.


Egen bild. Tiggare är ingen ovanlig syn i Uzhgorod. Under påskhelgen är det troligen också "god marknad" då folk är extra benägna att ge. Det är dock inget dramatiskt med att ge en slant till tiggare i Ukraina. Många ger trots att de har det knapert själva.


Vi tar hur som helst farväl av Ukraina just här. Uzhgorod gränsar till Slovakien och gränsstationen ligger inte långt från stadens centrum. Efter att ha spenderat fem månader i Ukraina blir kontrasterna mot Slovakien närapå chockartade. Vägarna är helt släta och vi har mestadels motorväg dessutom fram till vår slovakiska övernattningsort Presov. Husen är mestadels i gott skick och trädgårdarna välskötta, det är rent och prydligt och där det ofta i Ukraina är leriga allmänningar är dessa besådda med gräs i Slovakien. Vi funderar över om skillnaderna bara beror på inkomstskillnader och effekten av korruptionen. Efter bara någon mil kommer nästa chock då det plötsligt tornar upp sig ett stort, förslummat område upp där romer lever i träskjul eller i vad som måste betraktas som ruiner av hus. En öppen gräsplan intill ser ut som en sopstation och myllrar av människor i alla åldrar som är på väg till eller ifrån området, somliga bärande på stora knyten som kanske innehåller ved eller andra varor. Den här typen av "slum" har vi å andra sidan sällan sett i Ukraina där det är mer "jämnfattigt" så att säga. 

Jaha, så är vi i EU igen. 


Nu vill politikerna göra en stadspark av Brunnsbergsskogen !


Så var det dags igen. Nu föreslås att göra en park av Brunnsbergsskogen i Varberg. Som framgår av bilden ovan kallas det skog i grönstrategin. Men ska politikerna bestämma blir det väl Brunnsbergsparken i fortsättningen.

Eftersom jag är uppvuxen på Brunnsberg faktiskt bodde där hela min uppväxt och stor del av min vuxna ålder kan man jag ha synpunkter på sitt barnrike.Brunnsberg har haft olika faser och inte minst har ju staden expanderat sedan sist. Se bilden nedan dock så man känner igen sin gamla stadsdel.


Dock är det extra känsligt när det ska in och göra ingrepp i grönområden. Det är viktigt med gröna lungor och allting behöver inte vara välansat eller anpassat för stadsfolk. Jag hade stan på ena sidan under min uppväxt på Brunnsberg och landet ängar och bonnlandet på andra sidan. Nu är allting staden i stort sett.

Dock har ju det senaste påhittet att ytterligare bebygga på Brunnsberg och göra ingrepp i Brunnsbergsskogen satt igång griller hos politiker som vill försköna snarare än förgröna. Blir det protester mot detta tro eller är vi "gamla" brunnsbergare passé?

Kvällsljud


Huset vi bor i ligger avskilt, inte ensligt direkt men långt ute på landet och lite för sig självt, nära skogen. Skulle gå ut med lilla vovven igår kväll, efter att mörkret lagt sig.

Vi gick ut på verandan och stod och kände på vårvädret och en ljummare luft än de senaste dagarna. Vovven tittade särskilt uppmärksamt upp mot skogen och strax hörde jag också något. En gren knakade och sedan blev det tyst en stund. Det var kolmörkt. Så ett knak till. Fick för mig att det var ett ganska stort djur, som befann sig på lilla åkerplätten mellan huset och skogen, men alldeles nära oss. Vildsvinen brukar inte vara verksamma förrän mycket senare på natten, har jag fått för mig. Räv och rådjur brukar inte höras alls. Ett tydligt knakande hördes nu tillsammans med lite prassel. Efter en liten stund hörde jag ett frustande eller kanske snarare ett lite tyngre andetag som från ett stort djur. Ett stort djur var det och jag kom på att jag de senaste dagarna sett älgspillning på ett par ställen ganska nära vårt hus. Jag tror inte på övernaturliga väsen. Hörde just någon som yttrade sig radion i morse och talade om att vissa fenomen längs bilvägar absolut är skapade av något, som man inte vet vad det är. Under tiden jag och lilla Kajsa, hunden kallas så, stod där på vårt utedäck, hörde vi ganska tydligt att älgen, för nu var jag ganska säker på att det var en älg, drog sig, osedd, in i skogen igen.

Så var det med det. Vi ska kolla efter mer älgspillning under dagens promenader. Vi kommer att undvika promenad över de gräsytor, där vi våreldade igår, för lilla Kajsas vita tecken blir där mer svarta än vita, särskilt när hon rullar sig. Eldningen gick bra men det blåste lite mer än vad som kändes helt bekvämt och gräset hade torkat blixtsnabbt.

MP Halland går på tomgång och jag vill se en nystart !


Snart dags för årsmöte i Miljöpartiet Halland.

Av döma av hemsidan inte den häftigaste regionavdelningen i MP precis. Dessvärre är facebook-sidan inte heller särskilt upphetsande.

Av döma av handlingarna till årsmötet har det ändå hänt en del verksamhet under året och mycket är på gång. Förmodar att de mer involverade med uppdrag i organisationer märker av detta men själv är det genom pressen och media jag tar mest del och mer lär väl komma på årsmötet.

Möjligen behöver Miljöpartiet i Halland en nystart och då behöver det fram nya människor som klarardet här med kommunikation och medial förmåga. Det anser jag är MP Hallands svagaste sida just nu.

Att formalisera bra verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner är det inga problem med. Men hur ser det ut i de olika kommunerna och kontaktakten uppåt?

När ett parti som Miljöpartiet numera är så förknippat med MAKTEN
från regering, regionstyre och lokala styren var finns basen och hur formulerar man sig utåt?

För närvarande tycker jag MP Halland famlar och verka saknar gnistan och drivet.Jag tänker närvara på årsmötet den 10 april och det återstår att se vad som händer där.

Släpp fångarne loss…


... det är vår. Den filmen och sången har jag säkert anspelat på förr.

Igår blev det verkligen vår flera gånger om. Först vaknade vi en timme senare än dagen före (men fattade först när vi missat en tid med en timme), sedan byttes bilens vinterhjul ut mot en tystare upplaga. Fram på dagen började isen på Storsjön ge sig och så hörde vi åtminstone fem nya småfåglar sjunga, medan solen sken. Och idag skiner solen igen och man slipper sitta i bilköer. Snart ska det väl bli lite varmare också. Träd och buskar har börjat knoppas men inga vårblommor än.
_________________

Dags för en ny energiöverenskommelse !


I en DN-artikel bjuder Ibrahim Baylan energiminister (S) och Lise Nordin energipolitisk talesperson (MP) in till en blocköverskridande energiöverenskommelse om energipolitiken.

"Vi vill att Sverige ställer om till ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år från i dag."
"Särskilt energiföretagen och industrin, som gör investeringar som ska hålla i 40 år eller mer, behöver långsiktiga villkor för sin verksamhet. Då måste vi politiker våga tänka och agera långsiktigt och komma överens över blockgränserna."
"Kärnkraftsägarna har meddelat att de ska lägga ned fyra av Sveriges tio kärnkraftreaktorer till år 2020.

I takt med att kärnkraften fasas ut blir elförsörjningen i Södra Sverige en utmaning under de kallaste perioderna på året, det kallas ibland effektutmaningen´"
"För första gången har världen ett globalt klimatavtal där alla länder åtar sig att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa ökningen till 1,5 grader. Länderna ska successivt öka sina åtaganden."
"Kostnaderna för att producera förnybar el har fortsatt att sjunka under året. Detsamma gäller för batteriteknik för att lagra el."
"Vi anser att Sverige behöver en plan för en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Politikens uppgift i det här läget är att skapa förutsättningar för att vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta"

Samtalen för en blocköverskridande överenskommelse bör utgå från följande tre delar:

1) En målsättning för ett 100 procent förnybart elsystem inom 20 år.
2) En tydlig färdplan till målet.
3) Utgångspunkt för samtalen om en långsiktig energipolitik är de borgerligas energiuppgörelse från 2009.

Julen varar än till påska


Läste i Wikipedia att påskdagen är uppståndelsens dag, alltså den dag då Jesus återuppstod efter sin död. Har alltid trott att det var annandagen. Återuppstod på tredje dagen, har jag för mig att prästerna sade på den tiden, när man behövde lyssna på dem, för typ 60 år sedan. Men det verkar som om de räknade fel. För jag tror betydligt mer på Wikipedia med alla dess brister än på präster. Men hallå, vadå tror på? Nej just det, det där blev lite krokigt. Kyrkan får väl räkna hur den vill. Who cares. Och att julen varar ända till påsken stämmer inte heller som bekant.

Men påsken förhåller sig till vårdagjämning och tidsomställning på något vis, som är svårt att klura ut men härligt, därför att då är det vår. Nu är det vår, även om det är lite kallt fortfarande. Förresten tog lilla valpen sitt livs första dopp igår med några simtag i Storsjöns iskalla vatten, där det var öppet längs stranden.

När jag var liten, var långfredagen inte bara lång utan också väldigt tråkig. Man fick inte göra någonting. Det fick ingen annan heller. Det gick inga matinéer på bio. Man skulle vara hemma eller hos Morfar och Mormor på landet. När teve kom så småningom, var det bara seriösa och religiösa program på långfredagen. Påsken numera, även långfredagen, är en helg, då man kan träffa sina närmaste, ha trevligt och äta lite god mat, typ lax och ägg och gömma påskägg med godis, så att barnbarnen kan gå på skattjakt. I år var ett ägg gömt lite för enkelt, så morfar fick kritik. Men morfar, det syntes ju lång väg när vi kom. Vi såg det ju direkt. Morfaaar!

Stabilisering i opinionen när ordning och reda infinner sig ang. flyktingsituationen !


Efter en tid av tre jämnstora partier i opinionen börjar nu "hybrisen" lämna SD som ett tag tävlade om att vara största parti eller iaf näst störst. Följdaktligen måste SD ha mer att komma med än att bara prata migrationsfrågan om de ska hålla sig på de nivåerna som varit nu en tid tillbaka.

Detsamma gäller Miljöpartiet som sitter i regering och enligt Ipsos/DN når sin lägsta nivå sedan 2006. Miljöpartiet har också tsppat mest sedan valet 2014 i Ipsos mätningar.

Även om migrationspolitiken kommer att ha en hög politisk nivå ett tag framöver tror jag att andra frågor kommer att nå fokus inte minst som det väger jämnt mellan de politiska blocken. I dessa block finns ETT klart dominerande parti och de andra är då hängpartier som MÅSTE börja hitta frågor att göra PROFIL på.

Det finns en folklig tilltro att regeringen fortsätter sin linje i flyktingpolitiken även om det finns ett visst gny hos MP, V och C. Det finns för övrigt en gemensam överenskommelse där det sägs skapa mer ordning och reda, dämpa kostnadsökningarna och få till en bättre etablering som förenar alliansen och regeringen.

"Eftervalsanalyserna hösten 2014 visade att en stor andel av SD-väljarna ville skicka en signal till sina gamla partier, att de var missnöjda med den förda flyktingpolitiken. Nu har flyktingpolitiken förändrats radikalt. Min tolkning är att en del missnöjda väljare upplever att deras gamla partier har lyssnat, säger David Ahlin."

Inget snack om att det partierna gick till val på inte höll. Det ledde till efter en hejdlös flyktingström i höstas att SD flög upp som en raket i opinionen. Mest utsatt tycks Miljöpartiet vara som sagt sig vara motpolen till SD och som lagt om sin politik 180 grader för att anpassa sig till läget.

Det fanns ingen beredskap för mottagandet, det pratades om tältläger, det hyrdes in på alla möjliga ställen som inte var direkt funktionsdugliga. Inte minst verkade lokalsamhället inte särskilt förberett på många ställen vilket väckt lokalt missnöje. Frustration hos asylsökande har också ökat oron i samhället.

Sedan har vi utvisningsbesluten att ett stort antal ska utvisas då de inte fått asyl hur det nu ska verkställas effektivt utan komplikationer. Det tror jag blir den svåra frågan att lösa och som kommer att leda till många "gömda flyktingar" och om de inte är välkomna där de kom ifrån vad händer då?

Samtidigt så ska de som beviljats asyl och kallas nyanlända välkomnas extra mycket och få tillgång till både bostad och arbete snabbspår till utbildningar något som många infödda svenskar fått kämpa sig hårt till eller fortfarande väntar på och motsättningar riskerar att öka hos marginaliserade grupper som blir förbipasserade i bostadskön och på arbetsmarknaden.

Det står i tidningen, då är det väl viktigt.


Nja.

I ett debattinlägg i SvD argumenterar juristen Eva Edwardsson (L) för att polisen ska jobba hårdare för att skicka hem tiggare från Rumänien och Bulgarien, som vistats längre än tre månader i landet. Hon antyder, ja, mer än antyder, någon sorts rättsröta i att svenska myndigheter inte ser till att snabbare skicka hem fler tiggare. Det skulle betyda att vi andra, som har större rätt att vistas här, tappar förtroendet för rättsstaten. Så här säger hon t.ex.: Jag tror inte det finns något som är så skadligt för allmänhetens förtroende för rättsstaten, myndigheter och politiker som att det finns lagar och bestämmelser som myndigheter inte bryr sig om att tillämpa. Uttrycket sila mygg och svälja kameler dyker upp i huvudet. Edwardsson, som jag inte sett yttra sig tidigare i dagspressen, väljer, när hon debatterar nationellt, att ta upp frågan om tiggare och om tiggarnas barns rätt till skolgång. Man kunde ha trott att det fanns viktigare frågor att debattera för en liberal och högt utbildad jurist, bl.a. i offentlig rätt, t.ex. brottsbekämpning i allmänhet, organisation av poliskåren, rättsväsendets effektivitet, katastrofalt låg uppklarningsprocent för vardagsbrott, ökande antal allvarliga våldsbrott med vapen o.s.v. Nej, Edwardsson väljer att använda sin stund i rampljuset åt att argumentera för att polisen ska ägna mer resurser åt att skicka hem utländska tiggare med poängen att det annars blir för dyrt för svenska kommuner att förse tiggarbarnen med skolgång. Så kan det låta i det lilla.

Apropå låg debattnivå, läste jag en notis i SvD, alldeles intill den ovanstående, från den stora världen. Den republikanska presidentkandidaten Cruz, teapartyrörelsens ankare, anklagas för att ha varit otrogen i äktenskapet. En suspekt tidning, vars vd är polare med Trump, kommer med denna rykande färska världsnyhet. Trump tar inte på sig någon skuld men säger så här: Ted Cruz problem med National Enquirer får stå för honom. Och trots att de hade rätt om OJ Simpson, John Edwards och många andra hoppas jag att de inte har rätt om lögnaren Ted Cruz. Det låter som ett skämt men man ska nog akta sig att tro att Trump skojar. Notisen förklarar att det Trump refererar till är en detalj i rättegången mot OJ Simpson och en otrohetsaffär från förr.

Storma – Inside the carUmeå-gruppen Storma bildades för tre år sedan och nu är de aktuella med debutsingeln Inside The Car. Vi möts av country, folk och rock som växlar och går in i varandra. Jag tycker om sångerskan Elin Lindströms röst och gitarrspel. Stråk av något äldre möter nya nyanser. Samtliga medlemmar i bandet har gedigen erfarenhet från branschen och det märks. I maj släpps debuten och det ska bli spännande att följa med på Stormas väg. Jag tippar på att vägen kommer vara upplyst och leda till något vackert. Väldigt fint singelomslag också. 

En kan lyssna på Inside The Car här nedan. 

Danmark satsar hårt på solceller !


Förr varnade man för smutsig el från Danmark numera produceras mycket vind-och sol till kärnkraftskramarnas förtret i Sverige. Nyligen kopplades Nordens största solcellspark in på elnätet.Ja den ligger i lilla Danmark underligt nog.

"Strax före årsskiftet kopplades solcellparken på Lerchenborgs gods in på elnätet. Den ska vara Nordens största med en effekt på 60 MW. Parken är en och halv kilometer lång och består av 245.000 solpaneler. Den kommer att försörja 15.000 hushåll med el"

Danmark har ju inte vår vattenkraft och våra kärnkraftverk och därför har Danmark en större andel som bygger på förnybart som vind-och solcellsdrivet.

Nu är mycket i form av bidrag och subventioner för att klara hem detta.Men ändå så handlar det om koldioxid för danskarna. Att göra sin del åt CO2-utsläppen och visa vägen.

Kanonmat


Att IS eller ISIS eller ISIL eller Daesh eller Daish är en förskräcklig organisation med starka maktambitioner behöver inte påpekas för någon. Alla vet. De själva är säkert nöjda med att kallas terrorister, för terrorism är en del av verksamheten, en del av det krig som IS för. Ett sorts modernt gerillakrig.

Alla krig behöver kanonmat, fotfolk som offras för den höga saken, det stora målet, vilket alltid är knutet till makt och rikedom för dem som bestämmer över kanonmaten, oftast till dem som bestämmer över dem som bestämmer över kanonmaten o.s.v. Självmordsbombandet är ett speciellt inslag i IS' terrorism, ett som gör det särskilt svårt för ordnade samhällen att skydda sig.

Psykologin bakom självmordsbombandet kan man fascineras av, om uttrycket ursäktas i detta allvarlig sammanhang. Makthavarna inom IS måste antingen ha satt skräck och fasa i fotfolket, som är berett att bli kanonmat eller så har de lurat i fotfolket griller om glorifiering, martyrskap eller andra hjärnspöken. Eller båda delarna. Det måste finnas en stark remote mind control, ursäkta engelskan, för att självmordsbombandet ska lyckas. Den enskilde självmordsbombaren, måste vara helt övertygad om att antingen bli avrättad eller helgon, antingen vara tillräckligt skräckslagen eller psykotisk.

Fotfolket med självmordsattack för ögonen och bombbälte runt midjan är kanonmaten inom IS. Makthavare och de som bestämmer skickar ut kanonmaten i fält för att göra skitjobbet och dö för kalifatet, för saken, för sina kamrater eller helt enkelt för att undvika att bli dödad av sina egna. Det sista är rimligen det starkaste skälet. Är man lite cynisk, kan man säga att det positiva med IS' kanonmat, är att de går åt och bara kan utföra ett bombdåd var. Men det är en klen tröst, för det tycks finnas gott om lättledda ynglingar, som gärna vill bli förförda av IS, gott om unga män som låter sig radikaliseras, som man säger nu för tiden. Vad är det som lockar? Är det chansen att få kriga på riktigt med moderna vapen, är det IS' snabba framgångar eller svarta utstyrslar och tuffa bilar eller det råa våldet eller föraktet för alla med avvikande meningar eller för kvinnor? Missnöje med den egna situationen är säkert oftast en starkt bidragande orsak. Politisk övertygelse eller stark gudstro hör nog mer sällan till skälen.

Bitcoin omvandlar bankernas kunder till konkurrenter

Ojoj, bankerna är verkligen otroligt naiva och okunniga om Bitcoin. ”De nya tjänsterna tror hon kommer att handla om det som digitaliseringen inte kan göra, det vill säga fysisk kontakt mellan bank och kund.” är lite som att kommentera Googles framväxt 1997-98 med ”de nya söktjänsterna kommer handla om det som digitaliseringen inte kan göra, fysisk … Fortsätt läsa Bitcoin omvandlar bankernas kunder till konkurrenter

Stora driftsstörningar på bankerna gav mig extra motion !


Jag konstaterar att skadeglädjen är den största glädjen så därför bjuder jag på detta.

Jag hade bestämt mig för att köpa nya skor på Intersport inte långt från min bostad.Glad ihåg med träningsgrejer till Friskis & Svettis bar det iväg .

Jag väntade och väntade det var tre kunder som var upptagna med tre expediter och jag stod ca 20-30 minuter sedan fick jag nog.Va fan köpa ett par skor ska ta högst 5-10 minuter och undrade vad som var så tidskrävande.

I alla fall finns det turligt nog Intersport granne med Friskis & Svettis som ligger en bit i utkanten av stan och jag går naturligtvis dit.Jag berättade dröjsmålet i deras affär i stan för expediten som snabbt fixade fram ett par superskor ASICS.

Ja eftersom jag bara hade kort med mig skulle ju träna så var det bara att betala trodde jag. Nej kortet fungerade på läsaren men det drogs ingen betalning.

Vad göra? Bort till Hajen där finns en Bankomat och fick beskedet att det är något bankfel.

Tillbaka till området jag skulle köpa skorna ligger Elgiganten där min pojk jobbar måste låna en telefon.

Nu råkade socialnämndens ordförande Erland Linjer stå i kön till service där min pojk jobbar och som snällt och vänligt lånade ut sin mobil och sa att tfnn står bak på mitt bamkomatkort.

Väl framme till SEBANKEN meddelades störning som skulle vara avhjälpt 30 minuter senare. Okey det blir ett ungefärligt träningspass då.

Med stor spänning efter träningspasset på Friskis tillbaka till butiken som ligger granne och DET FUNGERADE

Men så mycket krångel,motion,tidsåtgång och oro bara för att få köpt ett par skor.