Stoppa Varbergstunneln – lägg huvudstationen i Lassabacka !

Nu blir varbergstunneln en miljard dyrare än vad den var kostnadsberäknad 2009.

Vad säger partierna?

Det blir intressant att se vad partierna NU säger om detta och när jag var med och tog beslutet 1996 kostade tunneln 900 miljoner och kommunens andel var då 90 miljoner. Idag är det 3 miljarder dyrare och med samma procentsats som då skulle kommunens andel vara 390 miljoner.

Jag ställer mig INTE bakom det förslag som presenterats och som SJU partier står bakom i kommunfullmäktige. Jag är heller INTE för något östra spår som SPI+SD står bakom.

Mitt förslag

Mitt förslag är en huvudstation vid Lassabacka där behövs ändå göras en del trafikomläggningar. Stickspår in till NUVARANDE station i centrala Varberg. Spåren söderut kan då tas bort som en barriär.

Fördel: Vi slipper det stora tråg som är tänkt att grävas och naturligtvis hela det schakt som är tänkt att anläggas vid Försäkringskassan till en ny station.

Tunneln blir bättre lagd geologiskt och inte minst den blir BILLIGARE. Boråstågen från Viskadalbanan ändras inte utan läget bibehålls kanske med tågstation i Trönninge.

Fina namn räcker inte


Har för mig att svenskarnas turistland nummer 1 är Spanien. Men högt upp på listan kommer Thailand, trots militärdiktatur, åsidosatta mänskliga rättigheter och långa flygresor. Tja, vi svenskar åkte väl till Spanien under Francos tid också och till Grekland, då militärjuntans stulit makten. Vi är kanske inte så nogräknade med så'nt där.

I Thailand tycks monarkin spela en mer aktiv politisk roll än här hemma, vilket inte säger så mycket. Men kungen har börjat bli skröplig efter en osannolikt lång tid på tronen. Läste i SvD idag att militärjuntan använder det som skäl för att skjuta upp demokratiska val och för att under tiden införa hårda diktaturlagar. Det finns olika sorters skäl för diktaturer och knektar att hålla sig kvar vid makten men det avgörande är själva vapenmakten. Det spekuleras om kungens efterträdare ska bli kronprinsen Maha Vajiralongkorn, som förekommit i så egendomliga Youtube-klipp att de förbjudits och som inte är lika poppis som pappa, sägs det. Apropå märkvärdiga namn, heter kronprinsens frånskilda hustru Mom Luang Somsawalee Kityakara, står det i Wikipedia. Inte lätt som en plätt att komma ihåg. Men den gamle kungens namn, Bhumibol Adulyadej, har jag faktiskt lärt mig att komma ihåg, för jag tyckte redan för en 50, 60 år sedan att det lät så sagolikt och fint. Men det räcker som bekant inte med att ha ett fint namn.

Statskuppen på Olof Palme och den svenska mörkläggningen!

Det är inte konstigt att man inte klarat upp mordet på Olof Palme, då Sverige är involverat i mordet och gjort en mörkläggning. Så varför har inte Sverige tagit in neutral experthjälp från utlandet om man vill lösa mordet? Nej för att då skulle det ju fläcka ner Sverige totalt och man vill inte att sanningen ska komma fram.

Jag har tidigare skrivit om Sven Anérs forskande gällande Palmemordet och han har många gånger kommit nära, men den person som förmodligen har en helt klar bild av vad som hände är journalisten Ole Dammegård. Varför lyssnar inte Palmegruppen på det han skrivit och har att säga? Nej Palmegruppen verkar mer till för att filtrera bort riktiga bevis och mörklägga. Tänk vad detta har kostat skattebetalarna!

När man ser intervjun med Ole Dammegård, så blir man riktigt skrämd. Högt uppsatta personer från Sverige och i många andra länder är involverade i mordet på Olof Palme. Alltså en internationella grupp/nätverk som finns inom CIA och andra förgreningar i olika länder och som står bakom flera mord, t ex på JFK. Vissa lönnmördare som anlitats har fler än 1000 mord på sitt samvete.

Gemensamt för de flesta morden är att en ensam galning eller missbrukare har fått ta skulden för morden ungefär precis som Christer Pettersson. Jag häpnar över hur lättlurad Stefan Löfven är när han tror att det är Christer Pettersson som var mördaren för det är absurbt. Lisbeth Palme kan ha felaktiga minnen och vad jag kommer ihåg så var inte konfrontationen omgående. Det är mycket som är konstigt i hanterandet av Lisbeth Palme f ö.

Titta på denna intervju med Ole Dammegård och läs också hans bok ”Statskupp i Slow motion”. Ole Dammegård skriver också om Estoniakatastrofen som också har mörkats i samma bok. De svenska journalisterna har haft stort ansvar i dessa mörkläggningar.

Länken där Henning Vitte intervjuar Olof Dammegård som numera inte bor i Sverige p g a hot, är här under liksom länken till boken. Många som har varit involverade i att försöka lösa Palmemordet har dött på oförklarliga vis där man i utredningen påstått att det varit självmord, något som det inte kan ha varit.

Boken ”Statskupp i slow motion” kan laddas ner på Ole Dammegårds hemsida.

Jag har själv kunnat ladda ner boken gratis på nätet så om någon vill få den som pdf av mig så fråga mig. Den är för stor att ladda upp här. Det handlar om 800 sidor.

S kommer att bli de stora förlorarna i nästa val !


"SD stora förlorarna och M fortsatt störst" målar EXPRESSEN ut och talar om SD-ras i NOVUS/EKOTS-mätning.

Hur är det egentligen?Var det inte så att SD var de som var mest intresserade av ett nyval? Ja och hur stora har M blivit?

I själva verket är det så OM det hade varit ett valresultat idag så hade rubrikerna varit annorlunda. M hade tappat , det stora raset hade S stått för,KD hade ramlat ur riksdagen, SD de stora vinnarna och även V hade rönt framgångar.

Själv kan jag se en tydlig trend lokalt(Varberg) om jag går ytterligare ett antal år tillbaka som främst slår mot S. I valet 1994 när S tog över och styrde rödgrönt var själv med då i gröna lägret. Då hade S i Varberg 26 mandat idag bara 20.

Vart har då S-väljarna tagit vägen sen dess? Om S förlorat sex mandat och lägger till SD sex som tillkommit ligger en del av sanningen där. Vill man spä på ytterligare skulle S försvagas ytterligare vid nästa val och SD förstärkas som OPPOSITIONSPARTI i Varberg.

Ingen i Varberg ser längre S som ett oppositionsparti längre. De sitter i regeringen.Lokalt har de formellt all insyn man kan tänka sig i form av maktinsyn.S i Varberg kan inte heller som tidigare uttala sig för "oppositionen". De får i stor grad igenom i stort sett allt de pekar på men det är en grönallians som genomför det.

Ser vi landet i stort domineras kartan av S-märkta kommunråd och nästa gång kommer det antagligen att bli mera blått.

För Varbergs del ser jag ingen maktomställning.Miljöpartiet är i PRAKTIKEN ett alliansparti och ska betraktas som sådant. Ställer man inga krav är det bara maktposterna och valören på den det handlar om.

SD i Varberg kan stärka sin roll men det kan bli oroligt internt om vart de ska dra.Något samarbete med M anser jag helt uteslutet.M trivs med ett MP som bara följer med och utgör inget hot.

Vad gäller regeringsmakten på riksnivån låter jag saker vara mer osagt. Ser i dagsläget inte någon stabilitet i alliansen som kan hota sittande regering.Naturligtvis kan det uppstå lite oro i MP.Men det är idag ett väloljat karriäristparti som sålt bort sin gröna själ och kunde lika gärna varit folkpartister.

VALRESULTAT 2015 jmfrt med NOVUS/EKOT

MODERATERNA
23,3 (-2,0)
LIBERALERNA
5,4 (-0,7)
CENTERPARTIET
6,1 (-0,6)
KRISTDEMOKRATERNA
4,6 (+1,1)
SOCIALDEMOKRATERNA
31.0 (+6,5)
VÄNSTERPARTIET
5,7 (-1,7)
MILJÖPARTIET
6,9 (-0,9)
SVERIGEDEMOKRATERNA
12,7 (-5,2)
FEMINISTISKT INITIATIV
3,1 (-1,1)


NOVUS/EKOT (februari 2016)

MODERATERNA:
25,3 (+0,4)
LIBERALERNA
6,1 (0)
CENTERPARTIET
6,7 (-0,1)
KRISTDEMOKRATERNA
3,5 (0)
SOCIALDEMOKRATERNA
24,5 (+ 0,1)
VÄNSTERPARTIET
7,4 (+ 0,5)
MILJÖPARTIET
5,8 (0)
SVERIGEDEMOKRATERNA
17,9 (-1,1)
FEMINISTISKT INITIATIV
2,0 (+0,1)

Cykelplan 2016-2020 på remiss i Varberg !


Varbergs kommun cykelplan 2016-2020

Beslut
Hamn- och gatunämnden beslutar att
- godkänna remissutgåva av Varbergs kommun cykelplan 2016-2020,
- remittera remissutgåvan till berörda nämnder, bolag, myndigheter
och organisationer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen fick den 17 november 2014 i uppdrag från
hamn- och gatunämnden att ta fram en ny cykelplan för åren 2016-2020.
Förvaltningen föreslår nämnden att skicka ut remissutgåva av cykelplan till
berörda nämnder, bolag, myndigheter och organisationer på remiss. Remisstiden
är satt till den 2 maj 2016.


Yttrande

Hamn- och gatuförvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 22 januari
2016 att syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens
cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna bli
verklighet på kort- och lång sikt.

I cykelplanen redovisas kommunens vision och mål för arbetet med cykel.

Fyra fokusområden har valts ut för att kunna avgränsa de frågor som är viktigast
att satsa på för nå uppsatta mål. Fokusområdena är ”Arbete/service”,
”Skola/fritid”, ”Hela resan” och ”Rekreation/turism”.

Vald strategi för att
bäst kunna nå uppsatta mål om att öka andelen resor med cykel och minska
antalet cykelolyckor är att under den kommande perioden satsa lite extra på
fokusområdet ”Arbete/service”. Här handlar det om att bygga ut arbetspendlingsstråk
med utvecklad service och parkering till större arbetsplatser, service-
och handelskluster, samt Varbergs station.

När åtgärder prioriterades kategoriserades de utifrån Trafikverkets fyrstegsprincip (tänk om – optimera
– bygg om – bygg nytt), där de första stegen generellt är mer kostnadseffektiva
att åtgärda en de senare. I cykelplanen kombineras beteendepåverkande
åtgärder med fysiska åtgärder för att få ut största möjliga nytta.

I cykelplanen redovisas de åtgärder som behöver genomföras under perioden
2016-2020.

Här redovisas i första hand åtgärder på det kommunala
vägnätet där kommunen har mandat att ta beslut om genomförande. Cykelplanen
lyfter även upp behov av åtgärder på det enskilda och statliga vägnä-
tet. Här är det berörd vägförening respektive Trafikverket som tar beslut om
vilka åtgärder som ska genomföras. Om det finns behov kan kommunen ta
beslut om att delfinansiera åtgärder på det enskilda och statliga vägnätet.

Om Trafikverket ska genomföra åtgärder behöver de finnas med i Regional
cykelplan för Halland.

Cykelplanen hanterar åtgärder som hamn- och gatunämnden har rådighet att
ta beslut om. Åtgärder som berör någon annan förvaltning redovisas som
rekommendationer. Planen tar inte upp cykelvägar som finansieras via exploatering,
dels för att avtalen inte är klara för hela perioden och dels för att
dessa ärenden inte hanteras av hamn- och gatunämnden.

Planen kommer att följas upp utifrån uppsatta mål. Resultatet redovisas årligen
i cykelbokslut.


Ett slutgiltigt förslag till cykelplan 2016-2020 kommer, efter revidering utifrån
inkomna synpunkter under remissförfarandet, att lyftas upp till hamnoch
gatunämnden för antagande
.

Protokollsutdrag
:

Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Varbergs Bostad AB
Varbergs Fastighet AB
Varberg Energi AB
VIVAB
Räddningstjänsten i Väst
Trafikverket
Region Halland
Länsstyrelsen
Hallandstrafiken
Polisen
Cykelfrämjandet
Kommunala handikapprådet
Naturskyddsföreningen
Varbergs landsbygdsråd

EU behövs nog i alla fall


Det kolossala EU-bygget svajar. Flyktingsituationen har ställt EU-länder mot varandra. Schengen och den fria rörligheten är inte längre värda så mycket. EU har svårt att hantera sina yttre gränser. EU har ännu svårare att hantera de flyktingar, som redan kommit till EU. Ett gäng länder med flera östeuropeiska i täten motsätter sig kvotflyktingar. Högerextremismen breder ut sig och länder börjar bygga murar och stängsel för att hålla hjälpsökande borta.

EU behöver reformeras. Allt fler röster höjs för att anpassa EU till moderna tider. Det gäller t.ex. den väldiga slagsidan i EUs budget, miljö- och klimatarbetet, onödig detaljstyrning, lobbyismen och mycket annat. Frågan är om alla tusentals välavlönade EU-politiker och EU-tjänstemän har förmågan att samarbeta om en sådan utveckling. Fan tro’t. Men, är det något européerna varit flitiga med genom århundradena, så är det att föra krig mot varandra. Så, om inte annat, är EU värt att bevara för att motverka den typen av aktiviteter framöver. EU är rimligen också en avhållande faktor för makthungriga ryska härskare.

Eurosamarbetet har knakat betänkligt i fogarna efter ekonomisk kollaps i Grekland och lurande jätteproblem med ekonomin i flera av de andra länderna i valutasamarbetet.

Storbritanniens konservative premiärminister tycker att han hittat på ett bra sätt att hantera frågan om britternas EU-medlemskap. Omförhandlingen har gett alltför magert resultat för att ändra den brittiska opinionen, där det för tillfället verkar vara en övervikt för “brexitsidan”. Men det kan nog skifta både en och två gånger före folkomröstningen i sommar. Sannolikt kommer etablissemanget att anstränga sig för att få “rätt” valresultat, alltså ett nej till utträde. Om engelsmännen, påhejade av UKIP och Londons borgmästare, skulle rösta för “Brexit”, undrar man vad skottarna skulle tycka. Det kan tänkas att nationalisterna där vädrar morgonluft med tanke på att opinionen i Skottland är klart mot att lämna EU. Det är kanske ett läge att ha en ny omröstning om självständighet från London och engelsmän. Lite av ett skräckscenario för Cameron, som knappast var det han hoppades på.

Under tiden flyttar hela EU-cirkusen fram och tillbaka mellan Bryssel och Strassbourg. Fram och tillbaka. För hundratals miljoner. Hur korkat är det på en skala?

Motion ang att följa stadgar och avsaknad av valberedning (MP Varberg)


Motion ang att följa stadgar och avsaknad av valberedning


Stadgar är det som reglerar lokalavdelningens verksamhet. Det bästa vore naturligtvis att det fanns en riksmall att följa om det blir tvister i en lokalavdelning. Avsaknaden av aktiva medlemmar och att fylla platser är sannolikt det vanligaste om det inte är en storavdelning och konkurrens om stolarna.
Mycket är det hur partiet sköter sin medlemsrekrytering också. Den är zero i varbergsavdelningen som förlitar sig på riks när det gäller den saken. Hur man värnar om medlemmar och tar tillvara på dem hänger på att det finns en medlemsansvarig med uppgifter. Inte bara att bevaka hur många som flyter in och ut.

Ett annat problem är valberedningen i Varberg. Inget parti som jag ser det bland de aktiva partierna tycks ta valberedningen så lite på allvar som i Varberg trots att det står i stadgarna.


Exempel på hur man kringgår valberedningen var i samband med årsmötet 2015. Valberedningen antog att tre personer räckte för att få ihop en fungerande styrelse som kunde ha möten kontinuerligt.

Årsmötet sparsamt besökt BORDE naturligtvis någon från valberedningen medverkat och föredragit valberedningens förslag. Iaf kommit med en skriftlig motivering hur man arbetat och hur man tänkt. Det fanns brister i valberedningens arbete vilket ska erkännas. Dock hade valberedningen förslag enligt stadgarna.

Ett årsmöte valde att förutom föreslagna namn också att välja in samtliga som sitter i kf i styrelsen. Skälet till detta förstår inte jag men jag kallar det en kupp. OM någon velat föreslå dessa fyra namn valde de INTE att göra det inför valberedningen trots anmodan att det var gången. Inte minst att då är det berett på ett korrekt sätt.

Att revisorn (sittande) inte blev föreslagen beror på att den personen inte synts till på lokalavdelnin gens möten en enda gång under året medan den föreslagna personen hade vistas i lokalen och hade god kännedom om verksamheten

Jag föreslår att årsmötet föreslår kommande styrelse att föreslå revidering av stadgar så de bättre står i överenstämmelse med verkligheten dvs i praktiken. Det är två möten som ska följas åt vad gäller årsmöten varav ett ordninarie när det gäller stadgeändringaroch

att valberedningen (om den nu ska finnas kvar) att samtliga namn som föreslås på poster presenteras i god tid före årsmöte och anmodas gå igenom valberedningen alt extra årsmöte så vi vet vilka som är föreslagna på olika poster. Detsamma gäller de förslag som inkommer om det inte finns valberedning till e-posten. Detta bör också gälla styrelseposter.


Pierre Ringborg

pierreringborg@gmail.com

motion ställs till MP Varbergs lokala årsmöte 20 mars

Motion att ta fram ett lokalt program för Miljöpartiet de gröna i Varberg !


Motion att ta fram ett lokalt program för Miljöpartiet de gröna i VarbergInför valet 2010 tog de som var aktiva då fram ett lokalt program efter att suttit i olika arbetsgrupper mycket detaljerat.
Tyvärr blev det inte synkroniserat eller taget som ett program på ett möte utan ansvariga i arbetsgrupperna stod för vad som stod i text och innehåll för varje enskilt avsnitt. Låt många blommor blomma vi är överens vi tycker och är olika.

Inför valet 2014 framställdes ett valmanifest med fyra övergripande punkter och politiken kom bort. Den tolkas av de förtroendevalda aktiva som sitter i nämnder och styrelser samt i kf.

Vilken väg MP ska gå inför nästa val är oklart i dagsläget. Men iom majoritetsamarbetet har uppkommit en helt ny situation. Miljöpartiet går med på massor av politik men det känns ganska oklart vad partiet driver för frågor mer konkret och vad som är grundståndpunkten.

Ett arbete inför nästa val bör påbörjas redan nu och göras i flera steg.

1) Det finns frågor där Miljöpartiet genom majoriteten antagit konkreta ståndpunkter. Det finns frågor som väntar på ställningstagande. Det bör ändå vara angeläget att lista upp i olika avsnitt vilka majoritetsbeslut man är mest stolt över och där MP är delaktiga. Detta för att få ett underlag från de som sitter med idag för arbetet framöver.

2) Det bör tas fram NYA frågor hur man går vidare och också klargörande när det sker målkonflikter. Jag anser att det är viktigt hur mycket man är för eller emot något eller om man inväntar att verkligheten ska avgöra frågan.MP säger sig vara med i STYRET men det gäller nog inte alla i MP. Delaktigheten kan diskuteras om inte några personer i MP styr mer än andra.

Jag föreslår att ovan beaktas och delegeras till den nya styrelsen att se till attdet tas fram ett underlag som ska ligga till grund för framtagande av ett lokalt program med sikte inför valet 2018.


Pierre Ringborg
pierreringborg@gmail.com

motion ställs till årsmötet 20 mars MP Varberg

Även vi i Sverige borde göra något åt hatet som frodas i sociala medier

Det är så välkommet att se att man i Tyskland tar tag i hatet i sociala medier. Nu ska facebook stå till svars för det hat som frodas i sociala medier. Det här borde vi också se till att göra i Sverige och se till att idioter inte får trolla runt i sociala medier. Det här borde ha gjorts för flera år sedan.

Det är just det här också som skapar extremism och hat mot människor som definitivt inte förtjänar det. Om vi kunde rensa våra sociala medier från sådana saker som skulle vara brottsligt om jag gjorde det i verkligheten skulle vi göra stora vinster.

Uppdatering: även Zuckerberg inser att det måste förändras på Facebook när det gäller hatet.

I huvet på en gammal gubbe


Panschislivet lunkar på. För det mesta rusar tiden fram i en allt högre takt. Men ibland är det lugnare och då kan man undra över livet och ibland över, vad man håller på med. Särskilt när man är ensam i huset och inte har något ärende att uträtta, inget att förbereda. Hade en sådan stund igår eftermiddag. Då lugnet lägrade sig. Lilla valpen hade röjt runt och sedan somnat. Det var alldeles tyst. Inga förväntade kontakter med barn och barnbarn under dagen. Alla arbetsrelaterade telefonsamtal var för tillfället avklarade och alla mejl skickade. Inga måsten, inga krav just då på att tvätta eller handla eller laga mat. Man kokar en omgång kaffe till. Man kan leka med mobilen och dess appar en stund. Man kan sitta ute och helt enkelt bara glo, tills man fryser. Man kan lyssna på radio, titta på tv-serier, som ibland är bra men oftare inte.

I den animerade filmen av Hasse & Tage och Per Årlin, som rubriken relaterar till, satt huvudpersonen Johan och mindes och funderade på sitt tidigare liv. Det händer väl att jag gör också men inte så mycket. Oftare funderar jag på livet nu och det som trots allt kommer. Så länge man har hälsan och ett gott liv med hustrun, ska man inte klaga. Men vid tillfällen som det jag började med att beskriva, har jag någon gång funderat jag på, om jag ägnar mig åt tidsfördriv, sysslar med meningslösheter. Borde man göra mer med barnbarnen, borde man ägna sig mer åt kultur eller välgörenhet eller något annat som verkar väsentligt? Nej, det är nog lite vanlig, enkel panschisångest eller kanske bara eftertänksamhet. Det är det nog. Jag får coola ner mig. Det var väl just det jag längtade efter att kunna, när jobbet bredde ut sig förr i tiden. Det är faktiskt rätt härligt med det låga tempot, lite sysslolöshet då och då, att slippa stress med resor hela tiden och ständiga tider att passa. Det gäller att njuta av det. Det gör jag för det mesta. Men någon gång kan man väl få fundera på saken.

Motion ang policy för fb-och hemsida (MP Varberg)


Motion ang policy för fb-och hemsidan !

Detta är ansiktet utåt, skyltfönstret om vi undantar partilokalen. Det ska vara lätt att hitta vad som på gång, aktuella händelser och kommande. Samt att inte bara en mailadress ska finnas utan också ansvariga personer för den som vill ringa eller maila någon förtroendevald i styrelsen.

Det mest förvirrande när detta skrivs är: olika mötestider som anges 17.30, 18.00 och 18.30. Inställda måndagsmöten samt vad som avhandlats på de mötena. Någon eller några personer bör vara ansvariga som administratörer för fb- och hemsidan och också kunna nås om frågor eller kunna lotsa vidare om det finns någon annan ansvarig i en speciell fråga.

I första hand är jag ute efter att det tas fram en policy för fb- och hemsidan vad man vill med detta skyltfönster , hur informativt det ska vara, hur öppet och vad man vill begränsa sig till.

Det kan vara intressant att veta vad som är på G men lika viktigt vad som kommer ut från sammankomsterna.

att Miljöpartiet i Varberg utser en person eller grupp (lämpligen i styrelsen) att ta fram en policy för fb- och hemsidan för Miljöpartiet de gröna i Varberg som sedan antas pånågot kommande möte (protokollfört naturligtvis).


Pierre Ringborg


perreringborg@gmail.com

Trafikverket: Klimatet kräver ett transportsnålt samhälle

Mindre bil, mer buss, det är sannolikt framtiden.
Trafikverkets utredning pekar på klimatmålen
inte kan nås, utan en minskning av bilåkandet.

Idag lyfter bloggen perspektivet till att inte bara omfatta Nyköping, utan hela landet. Samtidigt inkluderar mängden Sverige även Nyköping, så bloggpostens innehåll och slutsatser är full relevanta för Nyköping.

Utgångspunkten att transportsektorn står inför stora klimatutmaningar. Resande och transporter står för merparten av de klimatskadliga utsläppen i Sverige. I fjol höst tog Trafikverket fram en rapport om framtidens infrastrukturplanering, och till dess underlag hörde ett ”klimatunderlag”. Men underlaget om klimatet och transportsektorn förblev dolt kvar hos Trafikverket, fram till nu då det tack vare olika påtryckningsgrupper blivit offentligt.

Att Trafikverket inte offentliggjorde klimatunderlaget har av allt döma att göra med dess slutsatser. De pekar nämligen på att den hittills förda transportpolitken varit allt annat än framgångsrik för att dämpa utsläppen, och slutsatser pekarna på behov av en rad åtgärder, som nog skulle uppfattas som riktigt radikala. Det skulle kräva beslut troligen kan ha ett politiskt pris, åtminstone för politiker som tänker kortsiktigt.

Rapporten går namnet under ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen” och där beskriver Trafikverket ett klimatscenario som innehåller åtgärder som gör det möjligt att nå Trafikverkets tolkning av en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och nollutsläpp av växthusgaser till 2050.

Det handlar helt enkelt om ett antal kritiska faktorer som måste till, inom samhällsplanering och överflyttning, inom energieffektivisering av vägfordon och deras användning, samt inom energiförsörjning av vägfordon. Trafikverket sammanfattar det så här:

Om transportsektorn ska nå energi- och klimatmål krävs nya och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel. Det kommer inte att räcka med effektivare fordon, fartyg och flygplan samt ökad andel förnybar energi och elektrifiering av vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller att utveckla samhälle och infrastruktur, det vill säga ett mer transportsnålt samhälle. Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, och tillgängligheten behöver i större utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Där det är möjligt behöver också inrikes och kortare utrikesresor flyttas från flyg till järnväg. Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så att lastbilstrafiken inte ökar. Ett sådant sätt att minska trafikens klimatbelastning bidrar också positivt till många andra miljö- och samhällsmål.


Nu är dessa slutsatser ännu inte omvandlade till politik och beslut i denna riktning. Men det pekar alltså på det krävs en omfattande omställning av transportsystemet, med styrmedel som minskar användning av fossila bränslen, men även som generellt dämpar resande med egen bil. Och istället lyfter över mycket av resandet till kollektivtrafik, cykel, och gång. Samt ser till att samhällsplaneringen går i riktning som minskar behovet av transporter.

Samtidigt finns det mycket som pekar i riktningen mot att detta verkligen blir politik. I början av månaden avslöjades att den s k Miljömålsberedningen har enats om att regeringen ska skärpa klimatmålet, och att en ny klimatlag instiftas. Man föreslår också att det inrättas ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska granska regeringens samlade klimatpolitik. Väldigt mycket talar för att den föreslagna skärpta klimatpolitik blir verkligheten, då sju riksdagspartier står eniga bakom en skärpning av klimatambitionerna. Bara SD stod utanför.

Redan fram mot sommaren väntas Miljömålsberedningen komma med mer konkreta förslag på åtgärder och styrmedel. 

Sedan krävs det förstås en stark regering som vågar ta de nödvändiga, och viss mån kontroversiella besluten. Någon sådan regering har vi inte i dagsläget. Men å andra sidan så verkar även större delen av oppositionen vara med på denna politik. Men vi närmar oss ett val om några år, och inför detta scenario finns det förstås enskilda politiker som vill synas, och kanske börjar opponera sig mot delar av den nya tuffa klimatpolitiken, för att vinna röster hos ”drabbade”. 

Räkna med att SD högljutt kommer att protestera mot alla styrmedel som dämpar bilåkandet. Men SD blickar ju mest tillbaka till en förgången tid, där dagens klimatutmaningar existerar. Och begreppet vetenskap har inte fått fäste i deras världbild.

I alla händelser bör vi i Nyköping ta det väldigt lugnt med politiska beslut som på olika sätt går vidare på bilsamhället. Mycket snart kan sådan politik visar sig vara en rejäl återvändsgränd, och vi måste lägga in backväxeln (om vi nu ska fortsätta med bil-relaterade metaforer).


Länk till trafikverkets klimatrapport (pdf)

Länk till Supermiljöbloggen som berättar om påtryckningarna som leda till att klimatrapporten publicerades.

"Stor risk att TTIP hamnar i papperskorgen"

Jag skriver om TTIP och det kontroversiella förslaget om investeringsskydd i Dagens Arena.

 * * * 

Max Andersson (MP): Stor risk att TTIP hamnar i papperskorgen

Det är hög tid för TTIP-förhandlarna att visa hur handelsavtalet kan tjäna det allmännas intresse snarare än enskilda investerares, skriver Max Andersson (MP), Europaparlamentariker.

I veckan pågår den tolfte förhandlingsrundan om det kontroversiella TTIP-avtalet i Bryssel.

Förespråkare av avtalet gör sitt bästa för att framhärda vilka ekonomiska vinster som finns att hämta, men faktum kvarstår att några trovärdiga bevis för att TTIP skulle ge omfattande jobb och tillväxt inte existerar. Det är hög tid att syna vad som under frihandelns goda namn faktiskt håller på att förhandlas fram.

Då tullarna mellan EU och USA redan är låga är ambitionen med TTIP att framför allt avskaffa så kallade icke-tariffära handelshinder. Det kan vara allt från helt okontroversiella skillnader i standarder, till skillnader i lagstiftning som en konsekvens av olika synsätt kring exempelvis skyddsbehovet för djur, miljö eller klimat.

Flera tunga instanser, såväl Europaparlamentets utredningsenhet, Kemikalieinspektionen och flera oberoende forskare, har pekat på att avtalet kan medföra en mängd risker för djurskydd, konsumentskydd och möjligheten att lagstifta mot exempelvis farliga kemikalier i framtiden. Att jämka längden på kablar till tvättmaskiner är givetvis inget problem, men därifrån är steget långt till att behandla lagstiftning till skydd för miljön som ett handelshinder.

En central del av kritiken handlar fortfarande om investeringsskyddet ISDS. 280 organisationer från civilsamhället har i samband med veckans förhandlingsrunda släppt ett uttalande där de sågar EU-kommissionens försök att reformera den kontroversiella mekanismen och i processen döpa om den till ICS, vilket står för Investment Court System.

Jag delar i huvudsak organisationernas kritik att förändringarna kring investeringsskyddet främst är kosmetiska, och fortfarande ger utländska investerare möjlighet att utmana lagar och regler skapade för att skydda exempelvis folkhälsa eller miljö. Det finns inga trovärdiga argument för att ett parallellt rättssystem, tillgängligt enbart för investerare, behövs mellan rättsstater.

Inga tydliga belägg existerar för att den här typen av investeringsskydd skulle öka mängden utländska investeringsflöden. Tvärtom menar en studie från Centre for European Policy Studies att en form av ISDS i TTIP-avtalet skulle kunna få kännbara följder för EU, såväl ekonomiskt som politiskt. Det är dags att EU-kommissionen helt slopar idén på en sådan här tvistlösningsmekanism i sina handelsavtal.

Visst hade ett balanserat TTIP, som fokuserar på att avskaffa reella handelshinder, kunnat vara av nytta för ett exportberoende land som Sverige. Tyvärr tyder dock ingenting inifrån förhandlingarna på att det är ett sådant avtal EU-kommissionen eftersträvar. Tvärtom kvarstår farhågor om att avtalet kan riskera miljön, klimatarbetet och framtida politiskt manöverutrymme.

Ökad handel måste vara ett medel för att nå vinster för samhället i stort, inte ett självändamål. Det är hög tid för förhandlarna att visa hur avtalet kan tjäna det allmännas intresse, snarare än enskilda investerares. Annars är risken överhängande för att TTIP, med rätta, hamnar i papperskorgen.

Max Andersson (MP) 
EU-parlamentariker

Roșa Collective – Reclaiming streets in Chernivtsi

Rosa Collective är namnet på en av alla de unga organisationer som bildats i Tjernivtsi på senare år. Det är inget boendekollektiv utan en virtuell gemenskap och idékollektiv. Ungdomar med goda idéer kan med hjälp av den här gemenskapen kanalisera dem och få hjälp av andra att genomföra dem, var tanken från början, säger initiativtagaren 24-åriga Natalia Yeryomenko till mig. Hon kom tillbaka till sin födelsestad Tjernivtsi från studier i Lviv med en idé om att göra något för sin hemort. Hennes mor- och farföräldrar tillhör den urbaniseringsgeneration som kom under den tidiga Sovjetperioden efter kriget för att ersätta de judar, rumäner och tyskar som lämnat staden. En historia som Natalia är mycket medveten om. Hon har studerat historia och är mycket intresserad av sin egen stads. Det finns dock flera diskurser om Tjernivtsi och en del är inte lika utforskade. Hennes idé med Rosa Collective var också att utforska stadens historia och göra någonting med den. Det har också utvecklats en fokus på platser, i synnerhet övergivna och bortglömda platser som behöver uppmärksammas eller vårdas eller som kan utnyttjas på ett mer funktionellt sätt. Ett projekt handlade om att uppmärksamma hur illa strandlinjen vid floden Prut, som flyter genom staden, sköts och används. – Floden är övergiven, menar Natalia.

Numera har gruppen etablerat en ganska god kontakt med stadens råd och de kan till och med få viss finansiering för att genomdriva en del projekt. Det mesta sker dock genom frivilliga bidrag, egna pengar och crowdfunding. Natalia hoppas att kontakten med stadsrådet kan bli mer institutionaliserad. Det finns många organisatoriska brister i stadshuset att ta itu med men hon ser ändå en större politisk vilja än tidigare och ett hopp om framtiden för Tjernivtsi.
Ett projekt som genomfördes i höstas handlade om att tillfälligt ”ockupera” en öppen plats på Henri Barbusse-gatan, som var den centrala gatan i det judiska Tjernivtsi och nyligen bytte namn till det tidigare Synagoga-gatan. Natalias historiska intresse och medvetenhet om stadens historia delas inte av befolkningen generellt så tanken var att uppmärksamma de boende på gatan och andra om detta. Natalia förklarar att det tidigare stod ett bostadshus på den plats de valt men att det var i så dåligt skick att myndigheterna var tvungna att riva det helt. Platsen har dock stått tom och oanvänd. Natalia förklarar tanken med projektet:

”And we did something like a public space on this street. Did some events there, concerning the history of the street and… stuff like that. We invited local citizens to participate and… ah, yeah, get to know something about this street, because we though that although they live there, that they don´t know its history"

Egen bild. Natalia Yeryomenko, Rosa Collective, TjernivtsiGruppen är ganska bra på att marknadsföra sina projekt. Det finns flera journalistutbildade personer och fotografer inom gruppen som bidrar, dock helt ideellt. De får dock alltmer medial uppmärksamhet och höstens projekt blev omskrivet i lokalbladen. Rosa Collective är lite som Reclaim the Street fast helt utan våld och i mycket organiserade och ordnade former.

Tyvärr har nu en del av de möbler som gruppen ställt upp blivit stulna och en del har de därför flyttat själva till andra platser i staden. Vilket dock blev till nytta för ett annat projekt, där tomhet ersatts med ljusslingor och snygga gatumöbler.

Det nu aktuella projektet är att röja upp en innergård till ett av stadens muséer, Museum of Local History, som ligger på Kobylanskagatan mitt i stadens centrum. Innergården har dock varit full med bråte och skräp och inte uppfyllt sin fulla funktion, som Natalia formulerar det. Aktivisterna har röjt upp och städat och etablerat en god kontakt med museichefen som är positiv till framtida aktiviteter på gården. - Det var en stor framgång, säger Victoria Medvedko, som är en av de aktiva i gruppen. Vanligen är museichefer oerhört konservativa och inte särskilt intresserade av att lyssna till ungdomars idéer. Nu skriver de till stadens ledning för att äska pengar till framtida verksamheter just här.

Egen bild. Victoria Medvedko, Rosa Collective, Tjernivtsi


För ett par veckor sedan hade gruppen stormöte i Paul Celan Literaturcenter på Kobylanskagatan för att diskutera framtida projekt. Det är inte bara en virtuell gemenskap utan de träffas och diskuterar och genomför projekten i allra högsta grad fysiskt. Förhoppningsvis inser stadens ledning vilken oerhörd tillgång ett sånt här gäng ungdomar är med sin aktivism, idérikedom och kärlek till staden och låter dem få mer resurser.

Det känns sorgligt att inse att jag inte kommer vara kvar här i Tjernivtsi tillräckligt länge för att på plats följa hur de förändrar den urbana miljön här. Som tur är finns i alla fall internet.
Світло для міста | Чернівці from Boroda Cinema on Vimeo.Motion ang pampvälde i MP Varberg !

Jag har lagt ett antal motioner tull Miljöpartiets lokala årsmöte i Varberg 20 mars. Här kommer den om pampvälde.


Motion ang pampvälde i MiljöpartietI Varberg fram till valet fanns en homogen fungerande politisk grupp som upphörde iom valdagen.

Sedan vidtog förhandlingar mellan de politiska partierna. Under tiden fanns en valberedning som skulle arbeta med personfrågor och tillsättning av poster.

Vad som INTE var känt då var vad som förekom på regionnivån. Valberedningen hade enbart lokalt fokus och informationen från förhandlingsgruppen var direkt urusel.

Så här i efterhand frågar man sig om det var meningen att EN person bara hade som uppgift att samla poster. Till intäkt kan det tas att den personen fick många personkryss och blev kryssad in.

Personkryss gör att vederbörande kan tala i egen sak men partiets uppgift bör väl vara att vi får en god fördelning och sammanhållning och inte minst likvärdig information?

Jag ser direkt att det blivit en pyramid av den politiska gruppen. Vissa är mer arvoderade, får insideinfo mer än andra. Just tillgången till information är viktigt för att sätta sig in i ärendena inte hur nära Lotta eller Mats man sitter.

Jag föreslår att

på kommande listor får personer bestämma sig för vilken nivå som ska prioriteras och att det ska undvikas att dubbelbesätta sig med ordinarie uppdragsposter på två nivåer om det finns andra kandidater som är intresserade.


Pierre Ringborg
pierreringborg@gmail.com

Gapig irländare


Det går knappast att förneka att Ryanairs koncernchef Michael O´Leary åstadkommit något riktigt stort inom flyg och affärer. Den bedriften kan man beundra, om man vill. Men O'Leary som man och människa är inte lika lätt att beundra. Visserligen ligger han bakom och leder världens ledande lågprisflyg men vid sidan om det framstår han i mina ögon som en raljerande, obildad och ibland omdömeslös dumbom. Hoppas att varken han eller Ryanair stämmer mig för att jag skrivit detta. Inte för att man behöver bry sig men jag misstänker att O’Leary är ungefär som man uppfattar Ryanair. För, om man vill lyfta fram något fel med lågprisbolaget Ryanair, så är det den respektlöshet man visar sina kunder. Det är tydligare med Ryanair än med de flesta andra företag att bolaget inte är till för oss utan att det är vi som kunder som är till för Ryanair.

Läste i DI om en intervju med O’Leary, där han häver ur sig kategoriska plattityder och fördomsfulla ytligheter om Sverige. Attityden är inte beundransvärd, oavsett om syftet skulle vara att skaffa sig ekonomiska fördelar i kommande förhandlingar. O’Leary är ute efter att motarbeta särskilda avgifter eller skatter för flyget. Det är klart, det skulle minska vinsterna för Ryanair. Av någon anledning antar jag att O’Leary håller med Trump & co om att det inte finns något klimatproblem, i varje fall inget som flyget har någon del i.

Därför Amanda Lind som ny MP-partisekreterare

Aftonbladet avslöjar Amanda
Kvällstidningar gillar ju att vara först med nyheter, men det här är givetvis inte avgjort än. Det är medlemmarna som avgör, inte media. Hur som helst, eftersom jag är ledamot i partistyrelsens arbetsutskott, har varit med och valberett partisekreterare förr och inte minst jobbat nära med Amanda Lind från och till sedan 2001 i olika roller, så tror jag mig ha god grund för bedömningen att Amanda vore ett mycket lämpligt val som partisekreterare i år.

Amanda är en samlande kraft som har mycket brett förtroende bland dem som känner till henne. Både inom och utom partiet. 22 procent personkryss fick hon i senaste valet. Hon är språkrör och kommunalråd i Härnösand – den kommun i Sverige där högst andel av befolkningen är medlemmar i Miljöpartiet.

Amanda vill hela tiden utveckla sig och partiet vidare. Hon är leg. psykolog, bra på att ”se” människor och anpassa sig till olika situationer. Hon är tydlig, diplomatisk, ödmjuk och bra på att lyssna in. Samtidigt har hon inga problem att sätta ner foten när det behövs. Hon förhandlade för MP både lokalt och i landstinget 2014 och har även stort intresse för rikspolitiken.

Miljöpartiet är relativt bra på mångfald bland sina förtroendevalda och jobbar hårt för att bli ännu bättre på det. Partisekreteraren har dock bara varit en kvinna i fyra år av hela Miljöpartiets historia. Lägg därtill att vi har svårare i Norrland – endast en av Miljöpartiets 25 riksdagsledamöter är vald i norra halvan av Sverige. Då är det inte helt fel om riksorganisationen i Stockholm skulle förstärkas med en kvinna som partisekreterare med perspektiv från norr och andra delar av Miljöpartiet än riksorganisationen.

Aftonbladets artikel om Amanda Lind finns här.


När blev en motion ett medborgarförslag och vem har äran att det tillsätts en landsbygdsutvecklare i Varberg?


Vem har ÄRAN åt att det tillsätts en landsbygdsutvecklare i Varberg?

Nominerade är:

Varbergs landsbygdsråd

Pierre Ringborg (MP)

Ett medborgarförslag som centern stödde i budgetarbetet och fick gehör för ?

Stefan Stenberg (C) motion

Harald Lagerstedt (C
) (budgetberedningen)?

Andreas Feymark (SD) motion ?

Ja INTE är det ordflödande JANA NILSSON (S) som har VETORÄTTEN även om han tycker sig ingå i JURYN vem som mest ska få äran för detta. MÖJLIGEN kan han få BERÖM för att springa på alla möten för att övertyga landsbygdsfolk hur bra det blir med HVB-hem för bygden men inget annat.

Hur är läget?


Tack, jag mår utmärkt och det beror inte på att jag äter Vitaepro, för det gör jag inte. Det kommer jag aldrig att göra heller, oavsett hur mycket tv-reklam som görs.

En mer intressant fråga är, om det som gör att jag mår bra är de piller jag faktiskt äter. Läkarna säger det och väluppfostrad som jag är, säger jag inte emot. Men ibland undrar man ändå. Hjärtrytmen är bra att hålla koll på. Ta ett piller om da'n. Tunnare blod minskar risken för stroke, ta ett par piller om da'n. För mycket blodfetter är farligt för både det ena och andra, ta ett piller till om da'n, så spelar dieten mindre roll. Det är så många piller att det ibland i min höga ålder är svårt att minnas, om jag ätit pillren eller inte. Då kan man ha en dosett (tror det heter så), en plastlåda med många små fack, där pillren kan portioneras ut för en vecka åt gången. Mycket praktiskt och en absolut garanti för att man inte någonsin glömmer att man blivit gammal och panschis. Jag tror att en stor del av befolkningen äter något av de här preparaten. Så det kan väl inte vara något båg med det. Det kanske t.o.m. är en bidragande orsak till att den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar kontinuerligt. Men ibland kan man inte låta bli att undra över läkemedelsindustrin. En "cliffhanger", försökte jag mig på där. Så får vi se, om jag kommer ihåg att fortsätta senare, där jag slutade nu.

Om och när min hälsa börjar bli sämre, kommer inte det heller att bero på att jag inte äter Vitaepro. Sämre, för i min ålder blir man knappast piggare och friskare med åren utan man får jobba lite för och hoppas lite på att försämringen går långsamt. Det låter krasst men går knappast att ifrågasätta. Det är väl bara att fortsätta att lyssna på läkarvetenskapen utan att käfta. Och att röra på sig lite och äta vettigt.

Granskning:Feministiskt Initiativs fb-sida i Varberg !


Jag avslutar min granskning av fb-sidor i Varberg med F!. De avser att ställa upp i nästa val och bör ha god chans att ta ett mandat.

Feministerna

Omslagsbild: En rosa stol originellt och bra.

Profilbild: F! Varberg tydligt och klart.

Foton: Trevliga foton med människor läs kvinnor i aktivitet i Varberg

Uppdateringar 2016: 9 stycken och den stora grejen lär vara 8 mars den internaytionella kvinnodagen.

Gilla: 407

Betyg: F! bör ha goda möjligheter att tränga sig in i kf Varberg om man satsar. Det finnsfrågor som behöver ett kvinnligt perspektiv. Det finns alltför många män som bestiger talarstolen så dags för variation.