Jäv i Ojnare

Förvaltningsrätten anser att Linus Gränsmark var jävig när han tog beslut i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i ärendet som rör Nordkalks ansökan att bryta kalk på Ojnareskogen (Bunge Ducker 1:64). Här är domen.

Enligt Tommy Gardell (på Radio Gotland) kan denna dom ha stora konsekvenser för fackligt anslutna som vill engagera sig politiskt. Så kan det inte få vara! Självklart måste man som fackligt förtroendevald också kunna ha ett politiskt uppdrag. Och visst kan det ibland finnas ärenden där man närmar sig jävsgränsen, men då är det bara att ta det säkra för det osäkra och gå ut (anmäla jäv) när ett beslut ska fattas.

Det vore förödande för demokratin att man utifrån denna dom sprider bilden att fackligt aktiva inte kan förena sitt fackliga engagemang med ett politiskt uppdrag. Men om man i egenskap av fackligt förtroendevald (t ex ordförande i IF Metall som Linus Gränsmark var vid tillfället) vid förhandlingar i domstolen pläderar för jobben, så är det kanske inte sådär jättesvårt att räkna ut att man inte samtidigt på ett opartiskt sätt kan förväntas ta ställning till befarade konsekvenser på vatten och miljö i samma ärende som politiker.

Domen att Linus Gränsmark ansågs vara jävig förvånar mig inte. Däremot förvånar det mig att vi därifrån ska få ännu fler att känna att politik inte är något man kan förena med ett fackligt engagemang.

Som det är idag, så möter jag alldeles för många kompetenta hjärnor med ett engagemang som tvekar "att bekänna färg" för att de då kanske tappar möjligheter att i sin yrkesroll få gehör för de frågor de brinner för. Vi måste göra det lättare för människor att välja ett politiskt engagemang och tillsammans försöka undvika att engagemang går över jävsgränsen som det i detta fall har gjort.

Bättre subvention av preventivmedel!

På regionfullmäktigemötet igår sänkte vi egenavgiften på preventivmedel på årsbasis från 300 till 100 kronor och höjde åldern som subventionen gäller kraftigt, från 20 till 25. Beslutet innebar även att vi nu tar in långverkande preparat i subventionen. Det är viktigt för att kunna erbjuda en helt annan typ av preventivmedel som inte bygger på att man måste äta ett piller varje dag. Det är jätteroligt att äntligen ha fått fatta ett sådant beslut (ärende 4).

Några reflektioner som jag anförde i talarstolen:

Barn ska födas önskade och människor ska ha möjlighet till att kunna planera sitt barnafödande.

En abort kan vara en god lösning vid en oplanerad graviditet. Det i sig är en etisk debatt, och en väldigt stark sådan i vissa delar av världen, där det kan finnas olika uppfattningar. Jag värnar rätten till fri abort och tycker att vi ska fortsätta verka för ett gott omhändertagande av de personer som står inför ett abortbeslut eller valt att göra abort.

Samtidigt ser jag det som väldigt angeläget att vi kan förebygga oönskade graviditeter. Abort är inget preventivmedel utan en utväg när det ändå blev som det inte var önskat.

Jämfört med övriga norden och Europa har Sverige en hög förekomst av oönskade graviditeter. Och inom Sverige utmärker sig Gotland negativt genom att de senast drygt 10 åren konsekvent ligga högst i aborttal bland 15-24-åriga kvinnor.

Orsakerna till varför det ser ut som det gör kan vara många. När vi tänker oss insatser som kan vända vårt läge, behöver vi se detta i ett brett perspektiv. Hälsoproblemet vi diskuterar är inte själva abortfrekvensen utan de bakomliggande faktorer som ligger till grund för de oönskade graviditeterna relaterade till aborterna. Det är det som ska beaktas. Då är det till exempel av stor vikt att även män görs till målgrupp när det gäller att ta ansvar för sexualitet och reproduktion.

Det finns starka belägg för att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan stärka elevernas förmåga att kommunicera kring laddade frågor om sexualitet. Studier har visat att en god sex- och samlevnadsundervisning kan bidra till att det sexuella risktagandet minskar hos ungdomar.

Hur mycket benägenheten att vilja ta sexuella risker än minskas, så måste verktygen vara på plats om det också ska funka i praktiken. Vi ser till exempel att gotländska kvinnor mellan 15-24 år hämtar ut mindre preventivmedel än kvinnorna i riket. Och om man återigen går till forskningen, så finns det ett tydligt samband mellan ofrivilliga graviditeter och ett generellt lågt användande av preventivmedel. Det finns också ett samband mellan pris och val av preventivmedel framför allt hos unga kvinnor.

Det krävs således att det finns tillgång till preventivmedlen till ett rimligt pris och en bra preventivmedelsrådgivning. Och visst måste vi även prata kondom i dessa sammanhang som det enda preventivmedlet som såväl skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditeter. Det är ett utmärkt preventivmedel som redan idag kostnadsfritt delas ut på ungdomsmottagningen och på MVC i t ex Slite och Hemse samt på skolor. Verkligheten ser dock ut som den gör att kondom inte funkar för alla.

Vi behöver jobba med en större helhet där till exempel skolan måste ta ett stort ansvar. Under denna mandatperiod har även Hälso- och sjukvårdsnämnden redan tagit flera steg i att erbjuda bättre stöd för att uppnå en bättre sexuell hälsa. Vi har inrättat en särskild STI-mottagning som även är tillgänglig för män över 23 år (ungdomsmottagningen är upp till 23), förstärkt ungdomsmottagningen så att större fokus kan läggas på förebyggande arbete och även infört klamydiatest via nätet. Detta är samtliga delar i en större helhet, och igår har då fullmäktige beslutat om ytterligare en pusselbit i detta.

Veganen Per-Anders felslut

Jag läste ett inlägg av Per-Anders Svärd som i korthet handlade om hur dåligt det är att vara lakto-ovo-vegetarian. Jag ska direkt avslöja att jag är lakto-ovo-vegetarian eller möjligtvis inte ens det eftersom jag typ en gång om året äter fisk men det är en annan historia. Jag kanske också bör nämna att jag inte av princip är emot allt dödande av djur även om jag är emot mycket av det dödande som sker idag.

Per-Anders har flera poänger och jag tror det är viktigt att vi ser hur mjölkproduktionen och äggproduktionen bidrar till att vissa djur lider. Det jag vänder mig emot i hans argumentation är dess oförsonliga och självhävdande uppdelning i gott och ont och inget däremellan. Det är en svart-vit syn på världen som inte leder oss framåt (vilket däremot hans kritik av mjölkdrickande och äggätande kan göra).

Låt mig presentera några av de logiska felslut som leder till att han tror sig ha rätt när han egentligen har fel:

Han menar att lakto-ovo-vegetarianism är ok bara som ett tillfälligt stadium på väg mot veganism därför att “döden är absolut”. Vad han menar är i korthet att antingen dör ett djur eller så gör det inte det och så långt är det sant. Han exemplifierar vidare med “Det är inte okej att jag oprovocerat slår ner dig och sedan försvarar mig med att jag i alla fall inte sparkade på dig när du låg ner.”. Där har han helt rätt. Det är inte ok. Det är dock skillnad mellan att dömas för vållande till annans död och att dömas för mord på 300 personer (på icke-juridiska även kallat massmord). På samma sätt är det skillnad mellan att dömas för fortkörning och för våldtäkt. Inget av dessa saker är rätt men det är definitivt olika mycket fel.

Att “döden är absolut” innebär med automatik inget annat än just det. Om du avlivar ett djur som lider oerhört och där ingen vård finns att få är döden också absolut men de flesta av oss tycker det är bättre än att plåga ett friskt djur till döds för vårt nöjes skull.

Döden är kanske absolut men en vettig moral delar inte upp saker endast i de absoluta värdena “helt rätt” och “helt fel”!!!

(Huruvida döden är absolut kan man ev diskutera rent medicinskt också – när är någon död? – men jag låter bli detta i denna blogg-post.)

Låt mig istället gå vidare med hans argument att även om själva mjölkandet inte är ett dödande så bidrar man till den djurindustri som faktiskt dödar och plågar samt att mjölkproduktionen med nödvändighet medför ett visst dödande. Jag skulle säga att det är sant i sån måtto att den industriella nivån vi använder oss av idag så ser det ut så. Men om någon har ett par kor som någon gång (på naturlig väg) får kalvar och sedan mjölkar korna efter att kalvarna är klara med mjölken så är det inte så. Att både kalvarna och korna (liksom jag själv och Per-Anders) någon gång kommer dö hör i detta fall inte till saken, även om “döden är absolut”. (Vilket f.ö. visar hur fördummande det är att förvisa komplicerade saker till korta absoluta sentenser.)

Vidare så är problemet med resonemanget också att det här med att bidra faktiskt är relativt (även om “döden är absolut”). För den läkemedelsanvändning vi har idag (industriell) är det nödvändigt att staten går in och betalar det mesta (jmf med mjöklen ovan) och för att staten ska kunna göra detta är det nödvändigt att vi får in skatter. Jag är inte säker på om Per-Anders betalar någon skatt i Sverige men sannolikheten är hög om han inte bor utomlands (och då bidrar han till ett annat lands skatter) eller … tja … jag kom inte på något rimligt exempel där man inte åtminstone betalar viss moms… Läkemedelsindustrin använder djurförsök (det kan man vara emot liksom man kan vara emot hur mjölken produceras men det hör inte hit) och därmed stödjer man djurförsök om man betalar skatt. “Döden är absolut”. (Jag utgår här ifrån att djuren i djurförsöken dödas och plågas vilket väl inte är sant i alla fall men iaf i många.)

Vidare köper Sverige (för skattepengar) in vapen av svensk vapenindustri. Denna industri säljer också vapen till konflikter och diktaturer (det spelar ingen roll att borgarna och sossarna vill mörka detta) och används för att döda människor, troligen stryker några djur med också. Även här bidrar sannolikt Per-Anders. Men Per-Anders kanske inte vill bidra till detta? (Jag vill inte och jag tror inte han vill heller!) Faktum kvarstår ändå att så sker. Jag kanske vill att mjölken i min ost ska komma från bra mjölkproduktion men jag kan inte välja någon sådan ost.

Men om man relaterar mitt ostätande till Per-Anders skattebetalande så kan man ju troligen se att det är lättare för mig att sluta äta ost än det är för Per-Anders att sluta betala skatt. Så är det troligen. Men nu pratar vi gråskalor och “döden är absolut”.

Kontentan av detta är att jag vill visa att resonemanget inte håller. Det är bättre för djuren att vara vegan (och troligen ännu bättre att inte existera som människa) än att vara lakto-ovo-vegetarian vilket är bättre än att äta kött. Samtidigt är det nog ännu viktigare hur ofta och hur mycket man konsumerar och ännu viktigare vilken sorts mjölk eller kött man konsumerar och hur den har producerats. Det är inte absolut utan relativt och det finns många saker som är viktiga att göra i vårt samhälle för att få det bättre och självklart kan vi hacka på dem som inte är helt perfekta men vill vi ha verklig förändring tror jag det är viktigare att faktiskt verka positivt för förändring där vi utan skuld och skam får människor att vilja förändring. Detta innebär inte att vi inte ska berätta sanningen vilken ofta kan vara hemsk men innebär att vi bör låta människor dra sina egna slutsatser. Jag tror dessutom (förutom att det är mer sympatiskt) att det är lättare att följa sina egna slutsatser än andras.

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsbehandling är inte sällan en del av behandlingen vid sjukdom och ibland provas flera läkemedel. Så klart innebär det ockå att det kan förekomma biverkningar av det enskilda läkemedlet men också i kombination med andra läkemedel som man tar. Det har inom Region Skåne och psykiatrin i Skåne under en tid arbetas med att hitta en modell för strukturerade genomgångar patienters läkemdelslistor. Socialstyrelsen har uppskattat att upp mot 20 – 40 % av befolkningen led av någon form av psykisk ohälsa. Det kan vara allt ifrån ångest, kris till svårare psykiatriska sjukdomar.

I en test som tills nu gjorts inom Psykiatri Skåne gjort så visar det initialt ‘
* Läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos patienter
• Läkemedelsgenomgångar är en metod för att identifiera, monitorera och åtgärdaläkemedelsrelaterade problem.
• På kort sikt är det möjligt att minska förekomsten av dubbelmedicinering framför allt med bensodiazepiner, men även i viss utsträckning med neuroleptika.
• Det finns ett behov av att ytterligare utvärdera Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar inom psykiatrin

Totalt inkluderas 136 patienter i alla pilottester. Det är förhållandevis liten studie, men trots det visar det ett behov att gå vidare samt det finns att göra för att minska de läkemdelsrelaterade problemen I studien hade exempelvis 72 % 33 av 46 personer som tog så kallade benzodiazepiner problem
Den vanligaste typen av läkemedelsrelaterat problem som dokumenterades var onödig läkemedelsterapi/oklar indikation (n=53), och de vanligaste åtgärderna var att sätta ut läkemedel (n=38) och att ytterligare utvärdera behandlingen (n=15), Bilaga 3.
För 22 patienterna (av 46) testades det att sätta ut bensodiazepinerna Två till tre månader efter
läkemedelsgenomgången hade en patient (av 22) fått en andra bensodiazepin

Nu går vi vidare från Hälsp – och Sjukvårdsnämnden vidare med en större studie samt ett framtagande om en bättre strukturerad modell för genomgångar av läkemdel avseende patienter med psykisk sjukdom.

Här kan du läsa mer http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Halso-_och_sjukvardsnamnden/Dagordning/Halso–och-sjukvardsnamnden-dagordning-2014-04-28/ Det är ärende 6

Människans nio intelligenser

Vi människor är betydligt med komplexa varelser än vad som ryms inom det alltmer utbredda kvantitativa tänkandet som har sina rötter i framförallt 1600-talets vetenskapliga revolution då en mekanistisk syn på människan och världen föddes, en uppfattning som säger att allt går att mäta och väga.

Standardiserade IQ-test har varit det traditionella sätt att mäta intelligens på. Howard Gardner ifrågasätter om intelligens är ett fenomen som kan mätas. För att ge en bredare bild över mänsklig förmåga har han delat upp intelligensen i nio kategorier.  Han menar att var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet om vi får möjlighet att använda vår bästa intelligens.

1. Språklig intelligens 
2. Logisk-matematisk intelligens 
3. Visuell-spatial intelligens 
4. Kroppslig-kinestetisk intelligens 
5. Musikalisk intelligens
6. Social intelligens 
7. Intuitiv intelligens
8. Naturintelligens
9. Existensiell intelligens


Kärlek misshandel eller utvisning

Metro belyser förtjänstfullt i ett flertal artiklar den särskilda utsatthet som drabbar främst våldsutsatta kvinnor med tidsbegränsade uppehållstillstånd. 

Det brukar ibland kallas för ”fruimport”, men gäller också män och kvinnor i både samkönade och
olikkönade relationer. Utsattheten förstärks av att uppehållstillståndet i praktiken är villkorad till relationen. Lämnar hen sin relation inom två respektive för EU-medborgare fem år, oavsett orsak, blir konsekvensen utvisning. Regeln kan användas som ett hot inom relationen, och konsekvensen kan bli att tvingas välja mellan att stå ut i en destruktiv relation och att bli utvisad. 

Trots att vi ser exempel efter exempel så kvarstår den orättvisa som finns i lagen. Exempelvis en kvinna med barn som misshandlades av sin make där grep socialen in och hotade att omhänderta barnen om hon inte lämnade honom. Då fick hon utvisningsbeslut av migrationsverket. 

Landshövding Eva Eriksson, som har utrett frågan om ”fruimport” åt regeringen, konstaterar att tvåårsregeln låser in kvinnorna och barnen i en misshandelssituation och att politiken bör agera för att tvåårsregeln på sikt ska försvinna.[1] 

Migrationsverket har påpekat att reglerna inte medger att kvinnor och män som utsatts för allvarliga övergrepp får stanna. 

Miljöpartiet vill avskaffa två- respektive femårsregeln och istället ge permanent uppehållstillstånd för dessa kvinnor.

Att vi fortfarande 2014 ställer människor i situationen att välja mellan att stanna kvar i en relation och bli misshandlad eller utvisas är en skam. [1] Eva Eriksson på Svenska Dagbladet Brännpunkt; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tvaarsregeln-bor-tas-bort_7309737.svd(2012-06-29)

Ur den utredning som Eva Eriksson överlämnade till regeringen 2012-06-29
I betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) uttrycks att lagstiftningen bör fokusera på männen i ökad utsträckning för att förhindra att oseriösa män kan föra kvinnor och barn till Sverige. Kontrollen av anknytningspersonen bör därför skärpas och kontrollen bör framöver även omfatta gifta män. Klarare och enklare skyddsregler för de kvinnor och barn som ändå drabbas av våld i samband med uppehållstillstånd i Sverige. Slutligen föreslår utredningen informationsinsatser och samordning av de ansvariga myndigheterna för att hjälpa de utsatta kvinnorna och barn.


Artiklar i Metro

ROKS rapport

Mer kollektivtrafik

Vi reser mer och vi reser längre för att ta oss till arbete, fritidsaktiviteter och evenemang. Tills nu så har den egna bilen, oftast körd på diesel eller bensin, varit det huvudsakliga transportmedlet för dessa resor. Men ska vi klara att möta klimatutmaningar, en olja som
sinar och därmed också kraftiga prishöjningar på bensin måste vi styra om nu. I Skåne har vi jobbat med att stärka kollektivtrafiken sedan Skånetrafiken bildades och det har varit en god utveckling avseende antalet resande, mem trots det så har inte kollektivtrafiken endast marginellt tagit marknadsandelar av det totala trafikarbetet. Det nuvarande arbetet med att öka antalet resande med kollektivtrafiken måste därmed intensifieras än mer.

Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och ransporteras på smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportersektorn är idag Sveriges största användare av fossila bränslen och såväl struktur- som teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.

Kollektrafikbranschens satte upp ett mål om fördubblad marknadsandel med ett målår är 2030 och jämförelseåret är 2006, vilket innebär en ökning från 18 procent 2006 till 36 procent 2030. DEtta var när det sattes ett högt uppsatt mål, men med i takt när vi ser att det fossilbränsledrivna resandet ökar och klimatförändringarna redan är här, så måste målet om fördubblad marknadsandel enligt oss gröna sättas redan till 2020 för att vi ska kunna klara begränsad klimatpåverkan. För Skånes del innebär det att vi måste de kommande åren samtidigt som vi håller nere prisbilden avsätta större resurser för utbyggnad av en punktlig, effektiv och trygg kollektivtrafik. De satsningar vi idag ochh imorgon gör på de kollektiva resandet är en satsning på framtiden

Hälsovalet har givit utveckling

Hälsovalet har funnit sedan 2009 och detta har givit Skåne cirka 25 nya vårdcentraler. Vårdcentraler som ökat tillgängligheten till Primärvården. Det är absolut så att det fortfarande finns brister inom Primärvården, men Hälsovalet har ökat såväl tillgängligheten och valfriheten till vilken vårdcentral som man vill lista sig till

Möjligheten att välja sin egen vårdcentral kombinerat med en ersättningsmodell som ser till socioekonomiska villkor och ohälsan hos de som listade på vårdcentralerna har bidragit till att stärka såväl delaktigheten, egenmakten och helhetssynen inom den nära vården. Det är viktigt att behålla möjligheten att välja sin egen vårdcentral. Just idag kan man dock ställa sig frågan om Socialdemokraterna i Skåne tycker likadant efter deras distriktskongress som nu vill riva det fria skolvalet. Gäller beslutet endast skolans värld eller är avsikten att gå vidare med även Primärvården i Skåne.

Att minska möjligheten att välja sin skola eller vårdcentral är ett ta flera steg tillbaka i stärka medborgarens roll när det gäller välfärdstjänster. Möjligheten att välja skola eller vårdcentral har inte något med vilken driftsform som verksamheten har. Det finns så klart möjlighet att ha välfärdstjänsten i offentlig regi. Det är en fråga för sig. Möjligheten att få välja är något annat och det vore önskvärt om Socialdemokraterna i Skåne tydligt kommenterade hur de ser på en av Hälsovalets grundstenar.

VÅR! VAL! VÄDER!

NU börjar  valrörelsen för EUparlamentet och valrörelserna i höst rulla igång!

Visst har jag stått på Miljöpartiets EU-parlamentslistor flera gånger förr, men bara som oengagerad listutfyllnad. Nu menar jag faktiskt allvar. Skrivit in april och maj i kalendariet här bredvid och konstaterar att det verkar bli lagom många resor och framträdanden under de kommande fem veckorna.

Då får jag, den forna arga EU-motståndaren, en chans att förklara min trestegs-agenda för EU-engagemanget nu:

- Värna jorden, odlandet och fröerna mot GMO, kapitalet och rovdriften. EU sitter här på lagstiftningskraft och räckvidd!

- Värna asylsökande medmänniskor från krig, konflikter och flerfaldig traumatisering. Reformera och tvinga fram ett bra mottagande i hela Europa, en juste ansökningsprocess och en värdig integration om man får uppehållstillstånd. Och förbjud vapenexport och militärisering…

- Värna vädret och klimatet. I 15 år har jag hört mig själv säga att "de förtroendevalda som INTE tar ansvar och försöker rädda klimatet kommer att få framtidens absoluta fördömande över sig". Tyvärr gäller det än. Än har ingen tagit ansvar fullt ut. Ännu stiger ju CO2 utsläppen på planeten!

 Nu skärper jag upp disciplinen med bloggen och tänker skriva om dessa tre ämnen en gång per vecka i tur och ordning fram till valets sista vecka.

Men varför ska man ta GMO- och frö-bataljen på Europeisk nivå? Tja, läs till exempel här vad Wikileaks snokat fram från USA:s ambassadör i Frankrike.  Han föreslår att amerikanska regeringen ska stå bakom hämndaktioner riktade mot motståndare till genmodifierade grödor i Europa:
"Hemligstämplat av ambassadör Craig Stapleton (ambassadör i Frankrike 2007).
Sammanfattning: 'Uppdrag Paris' rekommenderar att amerikanska regeringen stärker vår förhandlingsposition inom EU gällande bioteknik inom jordbruket genom att publicera en vedergällningslista när "Perioden för Rimlig Tid" löper ut.         I vårt tycke rör sig Europa bakåt inte framåt i frågan med Frankrike som fanbärare, tillsammans med Österrike, Italien och t o m EU-kommissionen. I Frankrike genomförs miljöprocessen 'Grenelle' för att kringgå vetenskapsbaserade beslut till förmån för det 'allmännas goda'.  I kombination med försiktighetsprincipen är detta ett prejudikat med konsekvenser långt bortom MON-810 BT (Monsantos genmodifierade majs) majsodling.   Att rikta in sig på vedergällning kommer klargöra att den nuvarande vägen har ekonomiska konsekvenser för EU:s intressen och skulle kunna stärka de europeiska röster som är positiva till bioteknik. Faktum är att den bioteknikvänliga sfären i Frankrike - inklusive inom jordbruket - har upplyst oss om att vedergällning är den enda vägen för att inleda en opinionsvängning i frågan i Frankrike.   'Country team Paris' rekommenderar att vi skapar en vedergällningslista som som orsakar viss smärta i EU eftersom detta är ett kollektivt ansvar, men som också fokuserar på de värsta syndarna."

Uppenbarligen är motståndet mot genmodifierade grödor i Europa ett problem för USA!
Det får enligt inte finnas med i TTPS-avtalet och beslutsgångarna inom EU för GMO-godkännande måste vara klara, överenskomna och demokratiskt förankrade!

Over and out
--


Mer motorväg är inte svaret

Idag presenterar Moderaterna i Skåne ytterligare en del i sitt handlingsprogram för Skånes utveckling. Men vid läsningen av programmets avsnitt om infrastruktur är det svårt att ta ordet ”utveckling” i sin mun. Det vill satsa mer på just det som orsakat problemen för Skånes miljö. Moderaterna vill satsa ännu mer på motorvägsinvesteringar i Skåne. Främst handlar det om att de vill bygga fler fält för motorvägarna E6 / E4 inom mot Helsingborg och E22 mellan Malmö och Lund. De vill också höja standarden på standarden på vägarna i Skåne och göra plats för fler bilar.

Det är självklart att fler motorvägar inte gynnar Skånes utveckling. I Skåne når vi bara ett av 15 miljömål och biltrafiken är den stora faktorn i detta misslyckande. Detta leder oss bara längre bort från att klara klimatmålen samtidigt som den bygger fast oss i fortsatt asfaltkokande. Ett kokande som kommer kosta oss stora resurser som behövs för att klara av framtida spårinvesteringar både i Skånes städer och mellan dessa. Extra allvarligt blir det när detta kombineras med regeringen i veckan valde att presentera en infrastrukturplan som närmast kan kallas mager utifrån de behov som finns i Skåne när det gäller nya spår till gods- och persontransporter.

Human Action

A philosopher and an economist, Ludwig von Mises dedicated his life to the struggle for freedom and sound economic theory. For much of the 20th century, he was the foremost proponent of the Austrian school of economics, and for some years he stood strong, completely alone, against the rise of keynesian economics and ever-greater statism. As the popularity of socialism and keynesianism grew bigger at universities around the world, many of Mises’s old friends and colleagues conveniently joined the mainstream, but Mises stayed true to his beliefs and bravely kept pushing forward.

In Nazi Germany his books were burned by the regime, and in the Soviet Union they were forbidden. In 1940, Mises and his wife managed to escape Europe and arrived in New York City with nothing but the clothes they were wearing. He started lecturing at New York University, but received no pay.

But Mises never gave up. He was convinced that the truth was on his side. In 1949, the book Human Action was published, and it got the attention of many American students. It contained a comprehensive defense of liberty and a rigorous analysis of economics. Ludwig von Mises’s brilliant analysis, his ability to cut through all the noise and get straight to the point, and his refusal to compromise on the truth made people interested in liberty and Austrian economics.

Tebjudningen and the Swedish Ludwig von Mises Institute would like to translate this book into Swedish. We believe this is a chance to spread the ideas of freedom to the Swedish youth. The past few years, we have witnessed an increasing interest in freedom amongst ordinary people, and we truly believe that there is still hope for Sweden. But we need your help to win over the hearts and minds of the Swedish youth to the beautiful cause of freedom.

Please help us translate Human Action into Swedish by contributing to our crowdfunding campaign at Fundedbyme.com.

You can also donate Bitcoins to 13CCiuseeEzahS6nAA9DoruMatHUWHdehg, and we will make sure that they are added to the campaign.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito!


Att förbjuda abort leder inte till färre bara farligare

Att frågan om abort väcker känslor är uppenbart. För många i Sverige ses det som självklart att vi har tillgång till preventivmedel och möjlighet till abort vid oönskad graviditet. Men även i vårt land finns det krafter som vill inskränka aborträtten. Det har till och med bildats ett parti i Sverige som har antiabort som sin främsta fråga,  Kristna värdepartiet. Även Sverigedemokraterna driver att rätten till abort ska sänkas.

Men då ska vi komma ihåg att det sker inte färre aborter i länder där de är förbjudna, bara farligare. Världens ledare måste våga börja prata om vikten av säkra aborter.

I tider då konservativa krafter vinner mark i världen är det viktigare än någonsin att Sverige står upp
för alla kvinnors rätt till säkra aborter.

Jag besökte nyligen FN och mötet som följer upp kvinnor och flickors rättigheter. Som delegat från Sverige slås jag av hur den ekonomiska krisen och framväxten av konservativa krafter i världen begränsar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Irak sänkte nyligen åldern för giftermål så att nioåriga flickor nu kan giftas bort. I Uganda dödas tjejer som bär för kort kjol och lesbiska våldtas för att ”botas”. I Sverige dödas runt 20 kvinnor årligen av en närstående person. Förhandlingarna i FN är svåra, det handlar mer om att behålla de överenskommelser som gjordes på kvinnokonferensen 1995 än att flytta fram positionerna, tyvärr är det så verkligheten ser ut. Flera personer berättar om hur katolska kyrkan och kristna rörelser från USA försöker påverka deras länder i synen på HBTQ-personers rättigheter liksom tillgång till preventivmedel och utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa.
Det millenniemål som vi är längst ifrån att nå är minskad mödradödlighet. Men den går att minska genom ett aktivt arbete för sexuella och reproduktiva rättigheter. De länder där mödradödligheten sjunkit mest har högre preventivmedelsanvändning än andra.
I en tidigare rapport har FN konstaterat att de fyra viktigaste anledningarna till att gravida kvinnor dör är blödningar i samband med förlossning, infektioner, högt blodtryck och osäkra aborter. Trots detta är frågan om säkra aborter fortfarande kontroversiell i stora delar av världen.
Och uppenbarligen även i Sverige. Sen jag började skriva om säkra aborter har jag regelbundet blivit kontaktad av abortmotståndare som både kan vara högljudda och påstridiga.
 Jag har även skrivit om detta i Debattartikel i ETC 


Inför miniminivå och höj taket i A-kassan

SSR skriver idag på DN debatt  " Året då A-kassan blev lägre än försörjningsstöd"  Om hur trygghetssystemen kollapsat och försörjningsstödet tar smällen

Rapporten är avslöjande och visar den nakna sanningen om välfärdens urgröpning dels genom de drastiska förändringarna 2007 och 2008 som alliansregeringen gjorde MEN också de tydliga effekterna av att ersättningssystemen inte är kopplade till reallöneutvecklingen.
Även ett krokigt träd kan leva i skogen

Vilket samhälle vill vi ha – ett inkluderande eller exkluderande. 

För mig är svaret givet utifrån en ideologisk utgångspunkt - ett långsiktigt hållbart samhälle handlar både om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Att exkludera människor från försäkring vid sjukdom eller arbetslöshet blir dyrt för samhället på sikt. 
Ett samhälle som har tillit till att vi ställer upp för varandra när hälsan sviktar eller står utan jobb i perioder är ett välfärdssamhälle som är starkt och som gör att människor kan växa. En försäkring handlar om att vi tillsammans delar på risk och kostnader - det är den egentliga försäkringstanken.

Alliansen gick till val på att minska det så kallade utanförskapet – men i själva verket har de skapat ett ännu större utanförskap – genom att många nu både står utan jobb OCH utan försäkring. 500 000 lämnade A-kassan när alliansen höjde avgifterna kraftigt och många som är nya på arbetsmarknaden väljer att inte gå med eftersom de ändå inte har rätt att få ut något av försäkringen.

Enligt nya siffor från Statistiska Centralbyrån så var utanförskapet förra året 14,6 procent. Fortfarande handlar det om 814 689 personer.   se  SVD 6/4 2014.         

Alliansen har gjort samhällsutmaningar till individproblem när det egentligen handlar om brist på investeringar som leder till nya jobb.

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför är Miljöpartiets förslag en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Det är resursslöseri och ineffektivt att arbetslösa o sjuka ska gå till socialen istället för att ha ett försäkringssystem som fungerar. Om fokus för människor blir att kunna köpa mat till barnen och betala hyran så försvåras rehabilitering eller koncentration på utbildning. Försörjningsstöd är inget smart sätt att hjälpa människor till egenförsörjning. Men det är inte bara dåligt för den enskilde det innebär också att kommunerna får skära i budgeten för skola, vård eller omsorg när kostnaderna ökar.

Taket i A-kassan har inte höjts på 12 år.     Dessutom betalar de som får ersättning högre skatt än den som jobbar  eftersom jobbskatteavdrag inte gäller pensionärer, föräldralediga, sjuka eller arbetslösa

Sakta men säkert går vi från generella välfärdssystem till fattig vård. Allt fler hänvisas till försörjningsstöd istället för att vi har försäkringar som omfattar alla.
Ett tänkvärt boktips är "Usla, elända och arma - om samhällets utsatta under 700 år"

Försörjningsstöd innebär också att sambeskattning införs bakvägen – då det är hela familjens inkomst som behovsprövas. Har din partner inkomst så har du inte rätt till ersättning – då ska partnern försörja dig. 

MPs förslag  är att minimera behovet av försörjningsstöd genom jobbskapande politik och att staten tar ansvar för trygghetssystemen


1.  ett golv/miniminivå i försäkringen som gäller vid sjukdom och arbetslöshet – Staten tar ansvar istället för att lasta över kostnader på kommunerna med konsekvenser att de måste skära i skola, vård och omsorg

2. Höj taket i A-kassan nu och påsikt till samma nivå som sjukförsäkringen och indexera ersättningen.

3. Inför en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla. 
Då får ”alla vara med” 

Men för att nå en bred politisk kompromiss har vi föreslagit att golvet är en gemensam försäkring och därutöver finns inkomstrelaterad ersättning genom den allmänna sjukförsäkringen eller via a-kassorna.Se även MPs förslag om arbetslivstrygghetEn kritik av koldioxidskatten

Ingen skatt är så omtyckt som koldioxidskatten. Människor i alla läger försvarar denna skatt; miljöpartister och moderater, liberaler och socialister, nationalekonomer och miljövetare.

Men skatten är dömd att misslyckas. Den kommer inte alls att åstadkomma det anhängarna hoppas på. Koldioxidskatten skjuter snett och är irrelevant för den som vill lösa det verkliga problemet.

Vad är då problemet som skatten påstås lösa? Koldioxidskattens försvarare redogör sällan för detta på ett tydligt sätt. Vissa säger att miljöproblemen måste väck, men detta skäl måste vi snabbt avfärda. All mänsklig interaktion med naturen är miljöförstöring på något vis. Hade man inte byggt någonting i Stockholm så hade miljön varit mycket “bättre”, eftersom den varit mer som den var förut. Men alla inser förstås att det hade varit en katastrof om en hel stad inte funnits.

Mer vanligt förekommande är idén om att skatten skapar en optimal nivå av koldioxidutsläpp. Denna kan motiveras med att man måste balansera mellan miljöförstöring som människor önskar, och miljöförstöring som inte är värd sina skadeverkningar.

Det är här skattens sympatisörer snubblar rejält. En fråga kan nu ställas som knäcker hela koldioxidskatten: hur ska staten sätta ett pris som motsvarar denna avvägning mellan önskad miljöförstöring och oönskad?

Nationalekonomer kan inte göra det. Hur ska de veta vad människor önskar? Hur ska de kunna avgöra om människor föredrar ytterligare lite tillväxt, eller en bevarad naturmiljö? Det går inte. Det är unmöglich, som österrikaren skulle ha sagt.

Detta problem är av precis samma karaktär som de problem alla kommandoekonomier ställs inför. Priser bestäms helt godtyckligt utan någon relation till människors preferenser. Frågor som “hur många skor ska produceras i Sverige?”, “hur tjock ska spiken vara?”, “vad ska ett kilo potatis kosta?” är av samma slag som “vad ska priset vara på ett ton koldioxid?”. En koldioxidskatt minskar nog utsläppen, men det finns ingen garanti för att samhällets välfärd ökar.

Det finns en idé om att bara man sätter ett pris på miljön så löser sig alla problem. Men pengapriser fungerar inte så, de kan inte bara “sättas”. Om de verkligen ska vara värdefulla måste de få bildas på en fri marknad utan våldsamma ingrepp.

Trots att vi ständigt omges av priser och att så gott som alla beslut vi fattar beror på olika prisbildningar kan vi väldigt lite om priser. En konsekvens av denna brist på kunskap är oförmågan att skilja mellan priser som sätts av staten, och priser som bildas på en marknad.

———————————————————————————–

Vad för funktion fyller priser i en marknadsekonomi?

Pelle erbjuder sig att sälja en chokladkaka för fyra kronor. Om Lisa värderar en chokladkaka högre än fyra kronor kommer hon att gå med på utbytet och bytet kommer att ske. Om de upprepar dessa utbyten kan man säga att ett pris har etablerats på fyra kronor för en chokladkaka.

Skulle Pelle ändra sig och istället värdera en chokladkaka till mer än fem kronor, och Lisa fortfarande skulle vara beredd att betala det högre priset, så skulle priset stiga. Av denna till synes triviala genomgång har vi visat att priser är uttryck för individers personliga preferenser. Det blir givetvis mer komplicerat i en ekonomi med fler aktörer, men principen kvarstår. Det som har höga priser är värderat högre än det med lägre priser, av konsumenterna i samhället.

Vad fyller priser för funktion i en statligt planerad ekonomi?
I en sådan ekonomi så är det politiker och byråkrater som sätter priset. De kan bestämma sig för att en chokladkaka ska kosta tre kronor. Om staten använder sina tvångsmedel för att uppehålla det priset kommer det att bli det nya priset. Det kommer vara möjligt att köpa en chokladkaka för tre kronor.

Men det finns en fundamental skillnad mellan detta pris och marknadspriser, detta pris har ingenting att göra med individers önskemål. Det har bara att göra med politiker och experters önskan.

Precis samma sak gäller för statlig påförda priser på koldioxid, skor och gud vet vad.

———————————

Planekonomi är dumt. Skatt är fel. Koldioxidskatt är, ja ni fattar.


Vårt hållbara resande

Vi reser mer och vi reser längre för att ta oss till arbete, fritidsaktiviteter och evenemang. Hittills har den egna bilen, oftast körd på diesel eller bensin, varit det huvudsakliga transportmedlet för dessa resor. Men ska vi klara att möta klimatutmaningar, en olja som sinar och därmed också kraftiga prishöjningar på bensin måste vi styra om nu.

Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på smidigt, säkert och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportersektorn är idag Sveriges största användare av fossila bränslen och såväl struktur- som teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.

Miljöpartiet delar kollektivtrafikbranschens mål är att kollektivtrafikresorna i Sverige ska uppnå en fördubblad marknadsandel av de motoriserade transporterna. Branschens målår är 2030 och jämförelseåret är 2006, vilket innebär en ökning från 18 procent 2006 till 36 procent 2030. Att öka andelen handlar om att fler ska ställa bilen hemma och välja kollektivtrafiken i stället och uppföljningen av målet görs vid mätningar som redovisas i Kollektivtrafikbarometern.

För att nå dit krävs ett nationellt mål med samma innebörd. Vi vill få Trafikverket att styra över till att visa åtgärder för att nå fördubblad marknadsandel, vilket innebär att redovisa åtgärder som leder till minskat bilåkande mm. Vi vill att Trafikverket ges ändrade direktiv för att klara detta mål. Regeringen har varit mer än lovligt passiva att styra mot detta mål istället. Detta visar sig i att prioriteringar på väg före spår finns. Även på Skånsk nivå så uppvisar Modetraterna nu bilkramarpolitik genom att som ett de viktigaste målen i valrörelsen ange att utbyggnad av E6/E4 samt E22 till motorväg som en av de viktigaste frågorna. Detta skulle endast leda till ökade bilströmmar och ökade klimatutsläpp.

Det så kallade Skånepaketet anger en betydligt förbättrad inriktning på den kommande infrastrukturen i Skåne mot mer spår, men det är fortfarande otillräckligt att vi skall av kommande trafikströmmar och behovet av regional klimatanpsssning. Det är också viktigt att komma ihåg att Skånepaketet är det som vi driver från Skåne mot regeringen inför kommande infrastrukturplan som kommer att redovisas under våren. Hur leveransen kommer att bli från regeringen är oklart, men skall man se ur ett historiskt perspektiv så finns det många moln som skymmer sikten.

Vi behöver ett än mer samlat kollektivtrafikarbete i Skåne för framtiden. Den Skånska kollektivtrafiken har på under lång tid utvecklats på ett väldigt bra sätt. Denna mandatperioden har kollektivtrafiknämnden drivit på så väl tillgänglighets och kvalitetsarbetet. Detta har varit bra. Men man kan inte leva på det man gjort utan kollektivtrafiken måste fortsätta utvecklas.

– Bygg ut kollektivtrafik och bostäder ihop Att bo eller ha sin verksamhet i kollektivtrafiknära lägen är attraktivt och det öppnar för nya möjligheter att hitta finansiering via exploateringsavtal, fastighetsavgifter och värdeåterföring. Detta förutsätter en tydligare samverkan kring regionplanering.
– Utveckla möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik En resa börjar och slutar sällan vid en station eller bussterminal. Därför behövs det enkla och smarta sätt för hela resan. Ett enkelt sätt är att ha ett kollektivtrafikkort där även en hyrcykel ingår och där cykeln finns i anslutning till större bytespunkter. I möjligaste mån ska man kunna ta med sig cykeln på bussar och tåg. För att cykelanvändningen ska öka behövs en satsning på bättre cykelvägar och möjligheter att parkera cykeln både hemma och vid kollektivtrafiken. Cykel som färdmedel behöver därför prioriteras upp i det kommunala planarbetet.
– Tydligt mål om att skattekollektivet skall stå för 50 % av kostnaderna i kollektivtrafiken. Högre mål om att kollektivtrafiken skall ta markandsandelar av det totala trafikarbetet. Detta skulle innebära att kollektivttrafiken prioriterades
– Ett Skånskt klimatpolitiskt ramverk som är lika bindande som de finansiella i Regiom Skåne. Detta hade inneburit att kommande satsningar på motorvägar utesluts och satsningar på medfinansiering landar på utbyggnad av spår.
– Ange tydliga måltal för utbyggnad för kommande pågatågsstationer och spårvagnstrafik