Vi är i alltet, och alltet är i oss.

Med jämna mellanrum känner jag ett trängande behov av att få uppleva min kosmiska tillhörighet. Då cyklar jag i mörkret ner till en vacker plats i närheten, till ett fågeltorn i Nolhagaviken, vid Mjörn. Jag lägger mig på rygg högst upp och känner vindddraget av alla fladdermöss som flyger i cirklar och åttor tätt ovanför mitt huvud. Från vattnet hör jag hur gässen håller serenad medan jag tittar rakt in i evigheten. Jag förlorar mig i planeter, stjärnor och solsystem. Jag får kontakt med något som är något större än mig själv och mänskligheten men som ändå är en del av mig.

Vi är alla stjärnstoff och detta stoff utgör materialet i olika organismer som föds, lever och dör. Vi bär alla i våra kroppar materia som har ingått och kommer att ingå i olika existensformer. Vi är alla i den meningen odödliga. Partiklarna som tillhör vår kropp är en del av livets stora kretslopp som både föregår och överlever oss. Vi går från den ena livsformen till den andra. Det är en vacker tanke, tycker jag. Rolf Edberg formulerar detta så fint, där även varje människas unicitet beskrivs.

Någonstans från de kosmiska vidderna kom de element som byggt upp ditt tillfälliga jag. Någonstans ska de en gång virvla vidare.

De har aldrig tidigare kombinerats på det som gav upphov till detta jag och ska aldrig återkomma i samma kombination. Men om materiens  minsta beståndsdelar inte kan förintas kommer protoner och elektroner från ditt materiella jag att vara med om att bygga upp ny materia, organisk eller oorgaisk, långt efter det den jord du trampar slutat att finnas till.

I stället för den särställning vi tidigare har tillelat oss, ingår vi i rummets och tidens svindlande totalitet.

Vi är i alltet, och alltet är i oss.

Till eventuella rekryterare som googlar mig …

Till er som googlar på mig - OM det är ett problem med följande lista så kan ni skippa att kontakta mig överhuvudtaget.


  • Jag blankvägrar att ha NÅGOT inom mitt hushålls väggar som Radiotjänst i Kiruna AB tror sig kunna klassa som "tv" eller i framtiden troligen kommer försöka få klassat som "tv".
  • Jag kommer inte att under rådande omständigheter acceptera en internetuppkoppling i mitt hem.
  • Jag kommer blankvägra att på fritiden ha någon pryl med mig (oavsett om den kallas Ifån, "smart"fån eller dylikt) om det därmed blir betalningsskyldighet för mig som PRIVATPERSON för ett FÖRETAGS INVENTARIE (/fullständigt vanvettig konstruktion/).
  • Därmed kommer jag tyvärr inte ha möjlighet att läsa mail dygnet runt. 
  • Jag kommer vilja ha en egen privat oregistrerad kontantkortsmobil som ENBART kan ringa och sms:a som jobbmobil åtminstone på fritiden (vidarekoppling av samtal etc kan ni för min del gärna dra på lönen om det blir extrakostnader) - ifall Radiotjänst gör allvar av hotet att också försöka jaga mobilägare. 

Ovanpå allt annat jag tidigare skrivit på denna blogg -

Det är fullständigt VANSINNE att kräva en PRIVATPERSON på en FAST MÅNADSKOSTNAD/KVARTALSKOSTNAD för ett FÖRETAGS INVENTARIE!

Det går emot alla principer som annars gäller inom avtal att pracka på en person en vara eller tjänst denne ej beställt och kräva fast månadsbetalning för - speciellt om personen inte ens medelst en aktiv viljehandling har köpt eller beställt något!

Jag stöjder ej några som helst företag som kör med stasi- och maffiametoder och försöker dra in pengar med snokande, lyssnande, hot, skrämsel, taktikringning, fritidsstörande uppringning etc etc etc ...

Man måste sätta ned foten! NU!

//snorförbannad helgonblomma

Fortfarande gäller: vill de dra in pengar av även de mest inbitna tv-hatarna så gör för fan om det till den skatt det i så fall är - och då SKALL den summan dras av alla skattebetalare och på något sätt relateras till inkomsten! Lägg ned snokarföretaget i Kiruna som agerar som medeltida stråtrövare och kapar infrastruktur och kräver "tull"!


Mannens dominans över kvinnan hänger ihop med människans dominans över naturen


För att till fullo förstå förtrycket av människor, behöver vi också förstå förtrycket av naturen.
Val Plumwood

Den australienska ekofeminsten Val Plumwood gör en i mitt tycke en inressant maktanalys där hon ser en parallellitet mellan mannens dominans över kvinnan och människans dominans över naturen. Här är en kort sammanfatting ur Val Plumwoods kapitel Androcentrism and Anthropocentrism i antologin Ecofeminism - Woman, Culture, Nature, red Karen J Warren(1997)

Kännetecken på androcentriskt perspektiv(mannen som norm)
1. Grundläggande uteslutning genom att de Andra ses som både underlägsna och radikalt annorlunda
2. Homogenisering, "likgörande", där den Andra framställs som stereotyp och utbytbar
3. Förnekelse, där den Andra placeras i bakgrunden och presenteras som oväsentlig
4. Införlivande. Den andra definieras i förhållande till det Första, som avvikande
5. Instrumentalism. Den Andres självständiga bidrag nedvärderas eller förnekas

Kännetecken på antropocentriskt perspektiv(människan som norm, ofta identisk med en man)
1. Grundläggande uteslutning. Antroprocentrisk syn där naturen ses som något radikalt annorlunda än människan och är hyperseparerad från henne.
2. Homogenisering. Skillnader mellan arter ignoreras. Allt i naturen ses som lika, t ex i avsaknad av medvetande.
3.Förnekelse. Naturen förvandlas till bakgrund och bortser från dess behov när beslut ska fattas. Beroendet av naturen förnekas systematiskt.
4. Införlivande. Naturen ses som en negation till människan, avsaknad av mänskliga kvaliteter.
5. Instrumentalism. Naturen självständiga handlande förnekas och underordnas. Den har bara ett värde om den tjänar mänskliga intressen.

Dessa tankar utvecklar Val Plumwood än mer i boken Feminism and the Mastery of Nature (
1993).