Försäkringskassan ska inte främja jämställdheten

Det har länge varit svårt att få tydliga svar från alliansföreträdare om vad som egentligen hände med uppdraget till Försäkringskassan att arbeta för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det är Socialdepartementet, med socialminister Göran Hägglund (KD) i spetsen, som ansvarar för Försäkringskassans regleringsbrev där målet tidigare fanns men som försvann 2009. Idag svarar Hägglund på Gunvor […]

Fri Energi

"I USA, och i de flesta andra länder finns ett finansmonopol. Detta pengamonopol är uteslutande i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen. Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser, och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller icketillgången) på gods och tjänster. En oberoende källa av rikedom (fri energi) i händerna på var och en förstör alla planer på permanent världsherravälde."
"De rikaste finansfamiljerna och deras centrala bankinstitutioner är i första hand kraften som arbetar för att senarelägga allmänhetens tillgång på fri energi. Deras motiv är tron på den gudomliga rätten att härska, girighet och deras omättliga behov av att kontrollera allt och alla. Vapnen de har använt för att driva igenom denna senareläggning inkluderar skrämsel, genom ”experter” som förklarar hur det egentligen ligger till, uppköp av teknologi som blir lagd på hyllan, mord och mordförsök på uppfinnarna, karaktärsavrättningar, mordbränder, och en bred samling av finansiella incitament och disincitament för att manipulera möjliga anhängare. De har också ingett allmänheten en acceptans av en vetenskaplig teori som säger att fri energi är omöjligt (termodynamikens lagar)." - Peter Lindemann - Rikare Liv Fri Energi