Hur dålig koll kan man ha innan det straffar sig?

Lite sent har även jag läst Annelie Enochsons blogginlägg om “hatbrottslagen”. Det som slår mig är inte den kraftiga kantringen mot höger-kristendomen i politiken (religion och politik bör inte blandas anser jag) och inte heller hennes explicita språk om löspenisar utan följande:

Annelie är (precis som jag tidigare var) riksdagsledamot. Riksdagsledamöter stiftar lagar. Alla är givetvis inte överens (vilket är bra) om vilka lagar som ska stiftas eller inte, men ett visst mått av koll på vad man sysslar med om man stiftar lagar tycker jag ändå man borde kunna begära. Åtminstone om man går ut så hårt som Annelie. Tillåt mig att citera två stycken ur hennes inlägg:

Sedan tillkom detta med att hets mot homosexuella att införas i lagen. Låt mig skriva detta med en gång…hets i alla dess former mot någon individ är fel och går det till våldshandling så skall det straffas! Vi har brottsbalken för detta …om skydd för liv och lem. Men var är egentligen hets mot homosexuella?

Får man skriva så som jag gör nu i Sverige idag…eller är detta oxå hets mot folkgrupp, den homosexuella ? Förresten är homosexuella en folkgrupp??…tillhör jag isåfall då den hetersexuella folkgruppen som det är ok att hata eftersom vi inte omnämns i lagen om hets mot folkgrupp?

Annelie verkar leva i villfarelsen om att a) hets mot folkgrupp inte ingår i Brottsbalken utan någon annan lag men kanske ännu värre; b) att det i lagen handlar om “hets mot homosexuella”. Att hon sedan kallar det “hatbrottslagen” är lustigt, det finns flera typer av hatbrott och dessa är till stor del (om inte helt) reglerade i Brottsbalken. Det är givetvis helt okej att inte ha koll på saker men då ska man säga det och inte gå ut och skriva rena felaktigheter, särskilt inte om man är riksdagsledamot. Låt mig också påpeka att detta är något som är oerhört lätt att kontrollera om man verkligen är intresserad av hur det ligger till:

BrB 16 kap 8 § 1 st:
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Det står alltså i brottsbalken att det är brottsligt att hetsa mot folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på sexuell läggning. Annelie har alltså fel i att det bara handlar om homosexualitet, det handlar likaväl om heterosexualitet som om annan sexuell läggning. Dessutom verkar hon tro att detta “hets mot homosexuella” inte finns i Brottsbalken, vilket ju i och för sig är sant, men inte av den anledning hon verkar påstå.

Jag är absolut öppen för att man kan diskutera det riktiga i att ha en lagstiftning om hets mot grupp av människor på grund av sexuell läggning (man bör kunna diskutera det mesta), men att ha så dålig koll och ändå gå ut så hårt i den position hon har känns närmast patetiskt.

En annan sak är att det tyvärr inte verkar straffa sig att ha dålig koll: Annelie blir återvald gång på gång med många personröster. Jag hoppas innerligt att det bara är höger-kristna som uppskattar människor med dålig koll på fakta — men känner mig inte helt säker.

Det ologiska Danmark

Det finns oerhört mycket att skriva om Danmark, förutom miljöskildringar och dylikt inte minst om dess nuvarande politiska hegemonis oanständiga uttryck. Att det ibland dessutom blir ologiskt får väl ses som om inte ett bevis på dumhet så i varje fall något som den mest självgode dansken borde kunna förstå.

Jag läste för en stund sedan några artiklar i Amnesty Press (Amnestys medlemstidning) med anledning av Amnesty Internationals 50-års-firande. (I sanning något att fira!) Bland annat läste jag en artikel om Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna och f.d. ordförande för svenska Amnesty och generalsekreterare i internationella Amnesty och enligt wikipedia dessutom företrädare till Per Gahrton som ordförande för folkpartiets ungdomsförbund (på 60-talet).

Artikeln handlade om många intressanta saker men jag kom att tänka på en morgon-eko-sändning jag hörde för ett par veckor sedan. Sändningen handlade om att Thomas Hammarberg i sin egenskap av Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna kritiserade Danmark för något som gällde flyktingmottagande. Poängen var att de inte följde antingen FNs flyktingkonvention, FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna eller Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådets konvention som är bindande för medlemsstaterna varav Danmark är en), troligen den sistnämnda.

Detta avfärdades tämligen oförskämt (för att inte säga väldigt oförskämt) med, om jag minns rätt, ett personangrepp på Thomas Hammarberg. Han har nog varit med om värre saker men själva idén att Danmark skulle få sköta sig själv och att andra skulle skita i om de inte följde de konventioner som de ingått med andra och som är juridiskt bindande för dem, dessutom för att förvägra människor deras mänskliga rättigheter är ganska magstarkt. För att inte säga vämjeligt.

Om nu danska regeringen (för det var en representant för dem och inte för Danskt Folkeparti vilket man ju hade kunnat tro) menar att mänskliga rättigheter inte gäller i Danmark, så faller ju rätt mycket av deras argumentation om att det är för att skydda “danska” värden som just demokrati och mänskliga rättigheter de tycker sig ha rätt att diskriminera och utestänga människor. Eller menar de måntro att det bara är danskar som kan ha mänskliga rättigheter? Så illa kan det ju inte vara, utan måste helt enkelt vara en total brist på logik och stringens och tecken på ett samhälle som aktivt sätter kursen mot den mörka medeltiden (vilken iofs som tur är är ouppnåelig).

Om det nu är så att man inte känner för att kännas vid sina internationella åtaganden att faktiskt respektera mänskliga fri- och rättigheter så kan jag ge ett litet tips: Det finns många länder som faktiskt inte är bundna av Europarådets konvention som man skulle kunna bosätta sig i för att slippa den där jobbige Thomas Hammarberg! Några förslag, där också mänskliga rättigheter inte står så högt i kurs är Kina, Burma, Nordkorea, Saudiarabien och Kuba. Nu vet jag ju inte hur deras invandringspolitik ser ut men danskar torde ju vara vana vid att invandrare behandlas dåligt så det kan ju vara värt ett försök!

Tillbaka till den rånade giganten

"Tillbaka"?
- Jo hela min barndom och uppväxt präglades ju faktiskt av Ungdomens Röda Kors!
Vi, jag och kompisarna, var på diverse roliga läger somrarna igenom. Vi hade kurser och föreningsaktiviter om första hjälpen och internationellt engagemang och med diverse utåtriktade sociala aktiviteter varje torsdagskväll under femton års tid. Lek och allvar i samma andetag; studiecirklar och myskvällar, ragga killar och gå på argumentationsanalys, knyta makraméband och batik och samla in pengar utanför vallokaler, hålla första hjälpenkurser och ordna fester...
Högt och lågt,lättsamt och tungt. Alltid berikande! Och allteftersom började man förstå att bakom denna lustfyllda och åldersanpassade programverksamhet fanns en världsomspännande vuxenorgansiation med stor tyngd.

"Giganten"?
Jo, bland humanitära organisationer är Röda Korset unikt i både en global jämförelse såväl som i en svensk kontext. I storlek, i ålder, i seriositet, bredd och effektivitet. Ännu. Först, äldst, störst och bäst på humanitet och hjälparbete i hela världen.

Ingen annan organistion har, vad jag känner till, heller lyckats bevara sina grundvärderingar så intakta och så väl kommunicerade inåt och utåt som Röda Korset gjort. Många, många människor har nu i generationer kläm på att RK står för Humanitet, Enhet, Universalitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet och Frivillighet ända sedan åren efter slaget vid Solferino 1859. Då fick schweizaren Henry Dunant den briljanta idén om en permanent freds- och hjälporganisation. Han ville få med sig fler på att lindra och förhindra lidande och hedra människovärdet - oavsett vilken människa man är: soldat eller svart, rik eller kvinna, ansvarstagande eller katolik, skyldig eller vänsterhänt - ALLA har samma grundläggande värde som människa på jorden.

Denna uttalat egalitära värdering var lätt revolutionerande på den tiden, men tog skruv tack vare skicklig inplanering i rätt kretsar.
Alla människors lika värde var den living idea, som jag minns att ett tungt internationellt RK-seminiarium hette, som jag deltog i någon gång 1973.
Konsten att hålla viktiga och bärande idéer vid liv - det har Röda Korset klarat!

- "Rånad"?
Därför har Röda Korset också alltid varit en moraliskt rik organisation, vars rykte och åtnjutande av allmänt förtroende varit osedvanligt högt osedvanligt länge och hos osedvanligt många. Röda Korset är fint, röda korsare vill väl och Röda Korset gör faktiskt skillnad.
Det var till dem jag själv självklart satte in min gåvopeng när Haiti drabbades så grymt förra året, precis som så många andra gjorde. RK fick det högsta insamlingsresultatet för denna hjälpinsats - TROTS att organisationen året innan blev rånad på en så stor portion av sitt förtroendekapital....

För det var vad som hände. Man blev både berövad sju miljoner kronor i reda pengar och framför allt ovärderligt mycket i förlorat förtroendekapital.
Av en skruk. En förslagen och korrupt tillits-rånare.
Det handlade inte om en korrupt kultur eller att något myglande "satt i väggarna", så som det t ex gjorde i vissa kommunala förvaltningar på västkusten. Det handlade inte om skeva strukturer eller felriktade budgetposter.

Det var ett ruttet äpple som utifrån sett svärtade ner hela korgen. En bättre bild är att Röda Korset 2010 egentligen var en rånad butik där all skuld rätteligen borde hamna hos förövaren, inte hos offret.

Förhoppningsvis visar domstolsutslaget nu att RK är ett offer i detta, inte en skurk.

Det har varit och är en tuff uppgift att åter leda i bevis att RK verkligen ännu är att lita på. Några justeringar har gjorts i vissa rutiner, men framför allt infördes en ökad intern vaksamhet. 40 000 medlemmar valde tyvärr besvikna att gå tack vare den guldfebersmittades fiffel, men 11 000 kom faktiskt ändå strax tillbaka!

I den här ganska sargade gigantens famn sitter jag nu på betald arbetstid och skriver detta blogginlägg. Min privata blogg som jag missköter så, och bara luftar när det inre behovet av att kommunicera med omvärlden blir för stort. För det känns stort att vara tillbaka, stort att få jobba här och STORT det jag fått förtroendet att jobba för:

Under två och ett halvt år skall jag nämligen försöka få uppmärksamhet för svenska torstyrskadades situation och vårdbehov, för ökad finansiering av rehanbiliteringen och för allmän kunskapshöjning om denna förvånansvärt okända sak. Så okänd i vårt land att vi inte ens har ett legalistiskt regelverk mot tortyr....Mer - till och mer MYCKET mer - om detta framöver!

Yoga Tantra Meditation


"Yoga är ett gammalt sanskritord. Det betyder förening eller enhet."
"Vi finner kunskap om meditation och liknande metoder i så skilda kulturer som de centralamerikanska, den gamla nordiska, det gamla Egypten, Babylon och Rom, Sufismen (en levande arabisk tradition, som sägs härstamma från dervisherna i Egypten), Kina och naturligtvis Indien. Pythagoras hade en skola där han bland annat lärde ut meditation, och den romerska kejsaren Marcus Aurelius skrev en bok i ämnet. Innan den Nordamerikanska indiankulturen krossades av de europeiska inkräktarna, var det en del av kulturlivet där att bli invigd i meditation. Genom olika metoder lärde man sig att "spegla sig själv."
"På det vikingatida Osebergsskeppet i Oslo finns ett ämbar med lotusställningen som del av handtaget ; det uppges vara av irländskt eller keltiskt ursprung. Debatten om ordets och tankens kraft, från suggestion till mantra, är inte heller ett enbart asiatiskt fenomen. I Norden har vi källor som vittnar om en djupgående kunskap om dessa metoder och den verkan de har. I det finska folkeposet Kalevala finns begrepp som maktord, urord, ursprungsord, och födelseord. I de nordiska folkvisorna har vi runkonsten, allt detta har varit känt och använts som ljud och magiska tecken på samma sätt som indiska mantra."
"När den kristna sekten i Europa växte sig stark och blev en etablerad kyrka, började den på ett "allvetande" sätt undertrycka oliktänkande till och med inom kyrkan själv - ja, det gör den ju fortfarande - så att all sådan kunskap endast kunde föras vidare i hemliga sällskap."
"För vissa människor är blotta existensen av den tantriska sexuella handlingen än idag ganska revolutionerande."
"Jag har sett en tantrisk skrift från Bengalen, där det hävdas att dessa ritualer har sitt ursprung i Norden, Thule, vilket är skandinavien och norr därom. Naturligtvis är det inte det viktiga om den är av indiskt eller skandinaviskt ursprung, utan att den är en del av ett gemensamt arv."

- Swami Janakananda -

The illuminated chakras

Ska vi hitta den lilla svenska rasisten i oss?

Jag läste någon artikel för ett tag sedan vars länk jag tyvärr inte sparat. Poängen var dock att vi behövde diskutera vår rasism mer i Sverige. Någon menade att Sverige var ett ganska rasistiskt samhälle.

Jag håller inte med. Åtminstone inte med den definition jag brukar tänka av rasism, nämligen att man menar att människor som ser ut på ett visst sätt utgör en ras och att alla dessa kan ha gemensamma (t.ex. negativa) egenskaper som gör dem underlägsna och att detta ger de med bättre egenskaper rättigheter över de underlägsna. Nationalencyklopedin har en artikel om rasism.

Som också påpekas längst ner i artikeln är det vanligare att människor faktiskt är främlingsfientliga. Dvs fientligt inställda till människor de antingen inte känner eller som har viss(t) utseende/härkomst/kultur. Man kan också tänka sig att människor är “främlingsrädda” — något som skulle kunna leda till fientlighet men inte behöver vara det.

Min fördom om hur det är i Sverige är att det finns extremt få rasister, relativt få främlingsfientliga men desto fler med främlingsovilja. Denna främlingsovilja kan i vissa fall kombineras med främlingsrädsla.

För att förtydliga mig lite:
Rasism: Väldigt få tror verkligen att alla i en viss grupp de kallar ras är genetiskt och intelektuellt underlägsna och med vissa medfödda omoraliska åsikter.
Främlingsfientlighet: En begränsad grupp i samhället är verkligen fientligt inställda till människor de inte känner eller kan känna någon form av samhörighet med. Det kan vara både “utlänningar” och “överklass”.
Främlingsrädsla: En del är konstant rädda för sådant som de inte känner igen, exempelvis människor som ser annorlunda ut.
Främlingsovilja: Ganska många är inte särskilt intresserade av att verkligen lära känna nya människor som är annorlunda och inte direkt går att förstå sig på. Det kan också omfatta att man inte har något emot de andra alls och t.o.m. tro väl om dem men ändå inte vilja ha med dem att göra.

Diskrimineringen av människor, exempelvis människor med utländskt utseende, på den svenska arbetsmarknaden tror jag många gånger handlar o en främlingsovilja. När det finns någon man känner igen sig i så tar man den om den är tillräckligt bra (även om den med utländskt utseende eller namn är mycket mer kvalificerad), för att man känner sig tryggare på det sättet. Det behöver inte handla om att man tycker illa om den andra personen, troligtvis tycker man inte så mycket alls, utan har bara ingen lust att utmana sina fördomar.

Jag tycker det är otrevligt om det skulle uppstå någon sorts pseudo-pk-debatt där målet är att alla ska rannsaka sig och hitta den lilla svenska rasisten i sig. Jag tror inte så många verkligen har en just rasist i sig. Att börja använda riktigt starka ord och begrepp för att beskriva företeelser som visserligen är dåliga men inte i paritet med begreppet tror jag är farligt. Det riskerar att urholka och trivialisera orden och kanske t.o.m. till slut få folk att börja “klejma” orden så att de inte längre ses som uteslutande negativa.

Jag tror det är bättre för alla om vi försöker att undersöka hur verkligenheten verkligen ser ut. (Jag inser att mitt beskrivande av mina observationer och fördomar inte är en undersökning utan mer av kanske just fördomar men jag tror ändå att jag har en poäng.)

Det vore bra om vi inte utmålade i mångt och mycket sympatiska personer som bara inte vågar utmana sina fördomar som rasister. Istället borde vi peka på att de exempelvis tar irrationella beslut grundade på privata fördomar och att de måste sluta leva i sin låtsasvärld. Samtidigt ska naturligtvis lagbrott som olaga diskriminering beivras och människor bli bedömda utifrån sig själva och inte fördomar.

Givetvis måste vi också våga se att vi har både rasism och främlingsfientlighet, men spara dessa ord till de som verkligen är det.