Livet är ljust :)

Trots en förkylning som är inne på femte dygnet så känns livet ljust just nu!

  • Löneförhöjning som kommer i slutet av april!
  • jobb som är skoj och lärorikt och det jag drömt om att jobba med,
  • lite pengar på banken för att fixa ett annat boende mm ...
  • och kanske verkligen äntligen annat boende! *hoppas*

-> *glad*

//helgonblomma

Detta är en tankeställare………

"Washington DC, en tunnelbanestation en kall januarimorgon 2007.
En man med violin spelar Bach i en timme.
Under den timmen passerar ca 2000 personer.Efter 3 min spelande uppmärksammar en medelålders man musikanten och drar ned tempot i sina steg. Han stannar några sekunder och fortsätter sedan vidare.

Efter 4 min:
Violinisten får sin första dollar. En kvinna kastar myntet i hans hatt utan att stanna.

Efter ca 6 min:
En yngre man lutar sig mot staketet och lyssnar en stund, men tittar snart på klockan och går vidare.

Efter 10 min:
Ett barn i 3-årsåldern stannar, men modern drar honom vidare. (Flera barn stannade men blev utan undantag omgående ivägsläpade av sina föräldrar)

Efter 45 min:
Violinisten har spelat oavbrutet. Endast 6 personer har stannat för att lyssna en kort stund.
Ett 20-tal personer har lagt pengar i hans hatt, men de flesta utan att sakta in. Violinisten fick ihop 32 dollar sammanlagt.

Efter 1 h:
Musikanten slutar att spela och det blir tyst. Ingen lägger märke till att han slutar, ingen applåderar.

Sanningen:
Musikanten som spelade är Joshua Bell, en av världens främsta nu levande violinister och musiker. Han spelade några av Bachs mest krävande stycken på en violin värd 3,5 milj dollar.
Två dagar tidigare spelade Joshua Bell för utsålda hus i Boston, biljetterna kostade i genomsnitt 100 dollar.

Detta är en sann historia. Joshua Bells inkognitospelning på T-banestationen organiserades av Washington Post, detta som en del av ett sociologiskt experiment om perception, smak och människors prioriteringar.
Man ställer frågan: "Lägger vi överhuvudtaget märke till skönheten i en vardaglig miljö vid en opassande tidpunkt? Stannar vi till för att uppskatta skönheten? Känner vi igen en talang i ett oväntat sammanhang? Hur många av oss går på fina koncerter och betalar dyra pengar för något vi inte har vett att uppskatta?"
En slutsats i mängden:
Om vi inte väljer att stanna till när en av världens bästa musiker spelar några av världens bästa stycken på ett av världens finaste instrument.
HUR MYCKET ANNAT GÅR VI INTE MISTE OM?"

Broderskärlek

"Den verkligt fundamentala kärleken, den som finns närvarande i alla typer av kärlek, är broderskärleken. Jag menar känslan av ansvar, omsorg, respekt, kunskap om varje annan mänsklig varelse och önskan att göra livet lättare för honom... Broderskärlek är en kärlek till alla mänskliga varelser; det utmärkande för den är just bristen på exklusivitet... I broderskärleken har man en upplevelse av förening med alla människor, av mänsklig solidaritet, av försoning med hela världen. Broderskärleken bygger på en stark känsla av att vi alla är ett. Skillnader i talanger, intelligens och kunskap är betydelselösa i jämförelse med den identiskt lika mänskliga kärna som finns inom oss alla. För att nå fram till denna väsentliga identitet är det nödvändigt att från perferin tränga ända in till centrum. Om jag mest fäster mig vid ytan hos en annan människa, lägger jag huvudsakligen märke till olikheterna, det som skiljer oss åt. Tränger jag in till kärnan, upptäcker jag vår väsentliga likhet, det faktum att vi är bröder... Broderskärlek är en kärlek mellan likar... Och ändå, kärleken till den hjälplöse, kärleken till den fattige och till främlingen är broderskärlekens upprinnelse. Att älska sitt eget kött och blod är broderskärlekens upprinnelse. Att älska sitt eget kött och blod är ingen bedrift; också djuret älskar sin unge och tar vård om den. Den hälplöse älskar sin herre och mästare, eftersom hans liv hänger på det; barnet älskar sina föräldrar, eftersom det behöver dem. Men endast i kärleken till dem som inte har sin givna plats i vårt liv börjar kärleken växa till på allvar... "

Om broderskapet av Erich Fromm