Ideér

Jag älskar ideér. Skriva ner dom på små lappar överallt, plocka upp dom efter ett tag och plantera dom. Låta dom växa i tankarna under en tid för att sen kanske en dag plocka dom och göra nånting av dom. Jag älskar hur ideér bara dyker upp, från ingenstans. Kombinera olika inslag ur livet och bygga tanke experiment. Jag tror det är viktigt att skriva ner sina tankar och ideér, iaf dom som bara dyker upp. Det blir som ett slags utvecklat tänkande.

Och så några ord om ideér av David Lynch:

"Jag säger alltid att ideér är som att fiska, och för att fiska måste man ha tålamod, och man måste ha en krok och bete. Och om vi vill fånga små fiskar bhöver vi inte gå så djupt, men vill man fånga större fiskar måste man gå djupare. Och jag tror att vår åtrå är btet, om man åtrår någonting så fokuserar man på det, och när man fokuserar på nånting är det som att sätta betet på kroken. Och om äns medvetande utvidgas blir det möjligare att gå djupare. Och alla ting som är ett ting, allting, kommer från det här fältet av enhet. Så dom här tingen kommer och dom kommer från en djup nivå, och dom är stora där nere, stora och abstrakta."

Frimurare i Uppsala

Alf Sivertsson Omvårdnadsanvarig
Anders Björck Landshövding
Anders Dalhem Revisor
Anders Fogelström Major
Anders Grönberg SjukvårdsBiträdandeäde
Anders Henningsson Tekn dr
Anders Lenhammar Journalist
Anders Marttala Egen företagare
Anders Melin Systemspecialist
Anders Mellström Socionom
Anders Norman Advokat
Anders Wall Vet med Dr
Andreas Gustavsson Grundskollärare
Andreas Richter Läkare
Andreas Sjödin Jur kand
Anthony Krystek Jur stud
Antoine Bitar Ekonom
Arne Lundblad Professor em
Arne Marcström Docent
Arne Nystad Kontraktsprost
Arne Sandemo Landstingsråd
Arne Werlevik Köpman
Arne Åberg Skräddarmästare
Arne S Svensson Löjtnant
Asbjörn Olsen Fil mag Läroverksadj
Bengt Görgenson Avdelningsdirektör
Bengt Halvarsson Titel saknas
Bengt Samuelsson Jur kand
Bengt Skördell 1:e Socialassistent
Bengt Sörman Advokat
Bengt O Agrell Fil lic
Bengt O Benson Kanslichef
Bengt O Persson Överingenjör
Bengt Z Norström Fil kand
Bengt-Erik Jansson Agronom
Bengt-Olof Schöön Fastighetsmäklare
Benjamin Winsner Jur stud
Berndt Wallenquist Fd distriktschef
Bert Lambeck Ingenjör
Bert-Ola Nordahl Kapten
Bertil Norbelie GD
Bertil Wahlberg VD
Birger Svensson Docent
Björn Arenander Överveterinär
Björn Kejroth Flygingenjör
Björn Larsson Bankdirektör
Björn Törnqvist Banktjänsteman
Björn Vesterlund Gymnasielärare
Björn Åhlander Domkyrkovaktmästare
Björnar Rismyhr Product Manager
Bo Carlsson Företagare
Bo Karlsson Jur kand
Bo Nylund Teol dr
Bo Wickström Kriminalkommissarie
Bryn Widmark Hovpredikant
Carl Risinger Fil kand
Carl Thunman Ekon d:r
Carl Johan Hjälme Avdelningsdirektör
Carl Johan Söderbom Jur stud
Carl-Albin Samuelsson Konsulent
Carl-Göran Bergman Kyrkoherde em
Carl-Johan Engström Major
Christer Adolfsson Gymnasielärare
Christer Asklin Överstelöjtnant
Christer Nordin VD
Christian Sandström Civ ek Informatör
Christopher Ekström Egenföretagare
Claes Aldman Civilingenjör
Claes Hillerius Löjtnant
Claes Hjortzberg Ingenjör
Claes Kihlberg Stadsveterinär
Claes Risinger Överläkare
Claes-Göran Barrestam Utredare
Conny Ohlsson Glasmästare
Curt Rune Leg läkare
Dag Hedin Teol dr
Dan Nässelqvist Teol stud Fil stud
Daniel Carlsson-Mård Fil stud
Daniel Larsson Polisinspektör
Daniel Skogsberg Intendent
Daniel Spahr Konsult
Daniel Stattin Jur dr
David Wallsten Studerande
Dick R Öhman Driftschef
Eduardo Bachelet Lärare
Elon B Pettersson Köksmästare
Emil Kamilarov Professor
Eric Bylander Hovrättsfiskal
Eric Bäcklund Direktör
Erik Ahlbom Jur kand
Erik Gregefalk Lärare
Erik Hellerstedt Musiker-körledare
Erik Lawenius Dr m.v.
Erik Lindfors Bergsingenjör
Erik Normann Läkare
Erik Skye Docent
Erik Weiman Politisk sekreterare
Erik G Frisk f. Distriktschef
Erik W Bennbom Hotelier
Eyvind Hassler Fil lic
Folke Freund Docent
Forest Andrist Adjunkt
Fredrik Björkman Officer
Fredrik Ljung Jur stud
Gereon Gustavsson Komminister
Gert Granell Förådsman
Greger Sundin Intendent
Gunnar Almgård Docent
Gunnar Axén Lektor
Gunnar Bergström Bankdirektör
Gunnar Carlsson Fil lic
Gunnar Englund Musikdirektör
Gunnar Granberg Teol dr Stiftsadj.
Gunnar Hambert Överläkare
Gunnar Larsson Föreståndare
Gunnar Norrbohm Ingenjör
Gunnar Sverredal Systemutvecklare
Gunnar Volgsten Företagsläkare
Gunno Nilsson Forskningsingenjör
Gustaf Berg Studerande
Gustaf Björck Komminister
Gustaf Hoffstedt Landstingsrådsekreterare
Gustaf Wetter Jur kand
Gustav Andersson Fil stud
Göran Assarsson Överstelöjtnant
Göran Fredriksson Försäkringsmäklare
Göran Möller Docent
Göran Norblad Agronom
Göran Rångevall Adjunkt
Hannes Lannstål Fil kand
Hans Lindvall Direktör
Hans Årstadius Bankdirektör
Hans-Eric Nilsson Docent
Harry Lenhammar Professor
Harry Nyberg Domprost em
Helge Lundqvist Musikdirektör
Henrik Berg Systemförvaltare
Henrik Bergstrand Slaktare
Henrik Bäckström Docent
Henrik Westelius Teologie studerande
Henrik Widmark Fil mag
Henry Bleichner Tekn Dr
Henry Larsson Föredragande
Hens-Henrik Fuxelius Evolutionsbiolog
Håkan Dahlgren Auktoriserad revisor
Håkan Falk Enhetschef
Håkan Gunneriusson Doktorand
Håkan Lagergren Civilekonom
Håkan Olsson Personalchef
Håkan Thellner Verkmästare
Håkan Wandebäck Bankdirektör
Ingemar Eriksson Chefredaktör
Ingemar Holmberg Leg läkare
Ingvar Folkeson f Rektor
Ingvar Nilsson Guldsmed
Ingvar Ohlsson Docent
Ingvar Onsten Agronom
Jan Alm Leg psykolog
Jan Bjelkeryd Administratör
Jan Carlsson Byggnadsingenjör
Jan Cederholm Docent
Jan Helenius Ekonom
Jan Hellqvist Flygledare
Jan Karlsson Utbildningschef
Jan Lundberg Juris kandidat
Jan Nilsson Målarmästare
Jan Pousette Geolog
Jan Sköldenberg Adjunkt
Jan A Graffner Civilingenjör
Jan H Näslund Fil dr
Jan Olof Björkman Universitetslektor
Jan-Erik Nylund Professor
Jan-Håkan Åberg Domkyrkoorganist
Jan-Ola Ek Leg sjukgymnast
Jarri Ederth Kantor
Jens Grahn Ingenjör
Jens Kjerulf Brandkonsult
Jeremias Penayo Författare
Joel Ingmarsson Teol stud
Johan Hammarberg Jur kand
Johan Jernqvist Kalibreringstekniker
Johan Lantz Sjuksköterska
Johan Lindén Fil dr
Johan Vestin Fil stud
Johan G Delin Kammaråklagare
Johan L Beck-Friis Veterinär
John Långberg Civilingenjör
Jonas Dahlgren Fil kand
Jonas Engberg Avdelningsdirektör
Jonas Eriksson Systemadministratör
Jonas Fagerlund Ingenjör
Jonas Gillow Flygstyrman
Jonas Kihlgren Ekonom
Jonas Matussek Produktionsledare
Jonas Sjögren Grafisk formgivare
Jonatan Lindkvist Jur stud
Jörgen Ebbersten Advokat
Jörgen Jonsson Ekonomichef
Jörgen Luttu IT-samordnare
Jörgen Åswärd Naturläkare
Kaj Lernfelt Leg tandläkare
Karl G Fredriksson Förlagskonsult
Karl Inge Sandred Docent
Karl-Erik Sandström Tekn lic
Karl-König Königsson Fil kand
Kenneth Gustafsson Kapten
Kenneth Kanckos Chefsjurist
Kenneth Ohlsson Glasmästare
Kent Ehliasson Fil dr VD
Kevin Zad Försäljningschef
Kjell Hognesius Teol.dr
Kjell Nilsson Pol mag
Kjell Runeskjöld Key Account Manager
Kjell Tillstrand Systemutvecklare
Kjell Åström Fil Dr
Klas Källström Fil dr
Klas G Berlin Leg läkare
Kurt Sjöstedt Revisor
Kurt Telning Major
Lars Ahlmark f Riksdagsman
Lars Barkman Advokat
Lars Björndahl Direktör
Lars Bäcklund Docent
Lars Hedvall Banktjänsteman
Lars Hultgren Adjunkt
Lars Höglund Professor
Lars Johansson Lärare
Lars Lagerström Kyrkvaktare
Lars Ridderstedt Prost
Lars Sandström Revisor
Lars Söderström Intendent
Lars Yngve Direktör
Lars G Linder Överläkare
Lars H Jönsson Verksamhetsledare
Lars Otto Berg Landsarkivarie
Lars Åke Berglund Konsult
Lars-Gunnar Nilsson Statsagronom
Lars-Olof Fahlén Komminister
Lars-Olof Mattsson VD
Lars-Åke Carlsson Restaurangchef
Lennart Andersson Avdelningschef
Lennart Ericsson J Kyrkomusiker
Lennart Eriksson Lantbrukare
Lennart Hedquist Riksdagsman
Lennart Heljefors f Bankdirektör
Lennart Svärd Flygtekniker
Lennart Tornberg Civilekonom
Leo Weibull Ekonomidirektör
Leonardo Rossiello Docent
Mads Kjersgaard Orgelbyggare
Magnus Engevik Senior Director
Magnus Graner Advokat
Magnus Hänström Polisassistent
Magnus Klaman Fil kand
Magnus Ottosson Professor VDM
Magnus Åkerman Civilekonom
Marcus Hjelte Med kand
Martin Göransson Fil stud
Martin Kjellgren Forskarstuderande
Martin Rigby-Smith Fil mag
Martin Strömberg Fil.mag.
Martin Åberg Skräddare
Mats Ahlner Direktör
Mats Ardhe Advokat
Mats Gerentz Förste Fotograf
Mats Gulliksson Leg läkare
Mats Hellqvist Leg läkare
Mats Hjortberg Universitetslektor
Mats Modéen Finansdirektör
Mats Valli Fil dr Kemist
Mats Vällfors Bergsingenjör
Mats Åberg Kantor
Mattias Harne Ingenjör
Mattias Onsten Inköpschef
Matz Jönsson Fil mag
Melker Wesslegård Direktör
Mentzer Johan von Marinofficer
Michael Boström Bankdirektör
Michael Eklund Musikansvarig chef
Michael Erikson VD
Michael Green Vice President Saes
Michael Persson Project Manager
Michall Lehman Fil stud
Mikael Dahlén Gymnastikdirektör
Mikael Fredriksson Systemarkitekt
Mikael Nordahl Agronom doktorand
Mikael Skogmo Ingenjör
Milke Falck Biträdande Domk organist
Morgan Walfridsson Ekonomichef
Mårten Sundmark Departementssekreterare
Mårten Wahlund Adjunkt
Nicklas Vulcan VD
Nils Billing Fil d:r
Nils Dahlén Köpman
Nils Ekbom Distriktsåklagare
Nils Nehlin Civilekonom
Olle Christoffersson Teol dr
Olof Lindquist Docent
Olof Luhnevåg Ingenjör
Olof Sundquist Överläkare
Olof Tengvar Byggarbetsledare
Patrick Spahr Projektledare
Patrik Johansson Civilekonom
Patrik Lakhsasi Arméingenjör
Patrik Micucci Redovisningschef
Patrik Wallin Universitetslektor
Peder Lidström Ingenjör
Peder Peterson Marknadsförare
Per Almgren Ingenjör
Per Bengtsson Försäljare
Per Hellqvist Fil kand
Per Jannersten Bokförläggare
Per Linton Fil stud
Per Nordenvall Riddarhusgenealog
Per Nylén Präst
Per Selstam Jur stud
Per Axel Skogfeldt Ekonom
Per E Waller Avdelningsdirektör
Per Olov Drape Civilekonom Jur kand
Per-Gunnar Dahlberg Bankkamrer
Per-Gunnar Norman Adjunkt
Per-Olof Öqvist Teol.stud
Per-Åke Saavedra Krögare
Peter Backman Ingenjör
Peter Berg Leg läkare
Peter Forsberg Teol stud
Peter Funning Direktör
Peter Hedberg Fil d:r
Peter Mannheimer Kursledare
Peter Melin Musikpedagog
Peter Olofsson VD/Rådgivare
Peter Piscator Prästkandidat
Petri Kokko Fil stud
Petter Cronsten Banktjänsteman
Pontus Hörling Fil dr
Pär Halldén Poliskommisarie
Pål Abberyd Fil mag
Pål Andersson Polisinspektör
Ragnar Hedlund Doktorand
Rickhard Nordfjäll Officer
Robert Nylén Major
Roger Larsson IT - Kvalitetschef
Roger Lindvall Landskapsarkitekt
Roland Liljenberg Kammarmusiker
Rolf Gäfvert Ingenjör
Rolf Åke Windahl Lektor
Rothes Daniel Svensson Master of Arts
Rune Larsson Professor em
Sam Dahlgren Kyrkoherde Docent
Sergio Luppi PR-man
Seth Ullman Polisinspektör
Sigurd Johansen Agr dr
Sigvard Hovstadius Disponent
Stefan Bosbach Informationssekreterare
Stefan Jonsson Jur kand
Stefan Martinengo Jur.kand.
Sten Bernardsson Fil kand
Sthig Jonasson Redaktör
Stig Martineli Revisionschef
Stokkom Thomas van Direktör
Sune Lindh Avdelningsdirektör
Svante B Eriksson Civilingenjör
Sven Alin Musikdirektör
Sven Jungerhem Ek dr
Sven Nilsson Stadsingenjör
Sven Tengström Docent
Sven-Åke Fogelberg Major
Sverker Syrén Universitetslektor
Tapio Hanka Fil mag
Theo Rydén Rättsvårdsinspektör
Thomas Axelsson-Meurling ADB-tjänsteman
Thomas Ekstrand Diakon teol dr
Thomas Falkenström Studerande
Thomas Harne Redaktör
Thomas Johansson VD
Thomas Lindén Husläkare
Thomas Pauli Fil lic
Thomas Wegener Med dr docent
Thord Göran Alderborn Rektor
Thore Luthander Ingenjör
Tom Engström Redaktör
Tom Lundin Docent
Tom Randgard Teol stud
Tomas Borgh Fil kand
Tomas Ulander Marknadschef
Tommie Olofsson Doktorand
Tony Börjesson Representant
Tor Drape Advokat
Tor Noreland Universitetslektor
Torbjörn Fjellström Fil kand
Torbjörn Helmfrid Skeppsmäklare
Torbjörn Karlén Revisor
Torbjörn Tallroth Företagare
Torbjörn Wandebäck Adjunkt
Torsten Didner Revisor
Ture Ålander Leg läkare
Ulf Appelberg Apotekare
Ulf Göranson Överbibi prof
Ulf Magnusson Docent
Ulf G Stjernefeldt Banktjänsteman
Ulf N Andersson Försäkringschef
Uno Hassö Rektor
Urban Waern Docent chefsöverläk
Valter Axelsson Docent
Welch Christopher Folkeson Fil dr
Wibjörn Karlén Professor em
Wilhelm Löwegren Präst
Y:son Sten Hjortzberg Kommendörkapten
af Wisborg Bernadotte Med lic Greve
Åke Dahlberg Överstelöjtnant
Örjan Zetterqvist Biträdande. professor em.

Lettland

Lettland.
Tidigare mest känt för att vara elaka mot den rysktalande befolkningen, som inte får rösta och diskrimineras på olika sätt om de inte kan klara ett lettiskt språktest. (Detta är vad jag kan förstå en hämnd för att ryssarna Stalin och Brezjnev var just ryssar.)
Nu är landet mer känt för krisen. Landet är i händerna på EU, IMF och frilansande ekonomiska ”experter” från väst (Sverige med flera).
EU kräver att budgetunderskottet kryper under 3% av BNP. Annars får Lettland inte gå med i euro-samarbetet. (Varför inte göra som Montenegro, som använder euro utan att vara med i EU?)
IMF kräver också offentliga nedskärningar. Annars får landet inte låna pengar. Och vad gör då Lettland? Jo, för att fixa krisen sänker man pensionerna. Pensionärerna har det ju redan riktigt taskigt, och dessutom är det säkert de som ligger bakom finanskrisen. Dessutom ska de offentliganställdas löner sänkas. Annars kan det gå illa för de svenska bankerna.
Någon tyckte att problemet kanske också beror på den låga och platta inkomstskatten; alla betalar 23% i skatt, från fattiglappar (de flesta) till miljardärer. Höginkomsttagare bör kunna betala mer. Men idén att införa en progressiv skatt tillbakavisas som farlig av utländska experter. Då skulle ju finansvalpar och rikemansbarn ju få vara med och betala. Och hur skulle det se ut?
Lettland och Island har ju på senare år varit förebilder med sin marknadsliberala politik. Den får vi inte ändra på. Då kan det sluta illa.

Hemmasnickrad "poesi"

Vi har en stor idé stock som vi först grov hugger i med en oslipad tanke om att antingen har vi roligt och är olyckliga eller så är vi lyckliga och har tråkigt. Vi täljer fram en dualistisk staty ur ett enda stycke, och tänker att antingen är vi djur eller odjur. Vi slipar den med samét tills det skiner motsättningar om den. Så tar vi fram vår nyslipade cynism och skär ner skiljeväggen och ser att dom är framsprungna ur samma sak, samma stycke. Varje enhet en delhet av en helhet. För motsattsernas motsatts är ju sammansatt. Men fortfarande frågar vi oss hur vi ska kunna vara banbrytande utan att spåra ur?

EU-valet: Frågor till mig själv

-Du Ingvar röstade ju till sist på Vänstern i EU-valet, trots att du är för EU och länge funderade på att rösta på Miljöpartiet...
-Ja, jag röstade V, men jag är inte för EU, jag är för att stanna kvar och förändra EU.
-Varför inte går ur, som vänstern vill?
-Dels för att jag tycker att vi ska hålla vad alla partier lovade folket; att acceptera folkomröstningens resultat. Och dels för att kapitalets fria rörlighet skapar problem även för nationella vänsterregeringar. Då behövs EU för att kunna reglera. -Men EU driver väl bara på för att underlätta rörligheten?
-Ja, men det vore just därför fel att göra som högern ofta vill, nämligen säga att EU inte ska gå vidare och lägga sig i politiska beslut "som länderna bättre kan besluta om själva". De vill alltså inte att EU ska kunna besluta om minimiregler om anställningsskydd, arbetsmiljö, inkomstskatter och annat. Tanken är väl att länderna ska tvingas konkurrera om kapitalet med hjälp av social dumpning.

-Så du vill föra över mer makt till EU då?
-Jag vill att vi för över makt från marknaden till politiken även på EU-nivå. Det är bra att EU fattar beslut om att inte tillåta dödsstraff, att inte vilken geggamoja som helst får kallas för sylt, att utsläppen av CO2 måste minska och att alla länder måste tillåta en viss föräldraledighet.
-Men de regler som finns är ju så otillräckliga...
-Just det. En vänsterpolitik skulle innebära att dessa regler skärps. Sådant kan ju inte en vänster i EU-parlamentet rösta emot med motivet "Sånt ska inte EU lägga sig i". Helst borde EU också kräva att rätten till abort ska gälla i hela EU också!
-Men är inte det att köra över de stora kulturella skillnaderna i Europa?
-Nej. Vi skulle inte acceptera ett abortförbud i det småländska bibelbältet heller. Detta handlar om mänskliga rättigheter.
-Varför tror du att så få röstar i valen då?
-Dels finns förstås motståndet mot EU kvar, och många av dem som inte gillar unionen är inte alls vänsteranhängare, utan (med rätta) kritiska till byråkratin och politikerlönerna. Men genom att valet är skendemokratiskt saknas också spänningen.
-Hurdå skendemokratiskt?
-Parlamentet är demokratiskt valt men inte det högsta beslutande organet. De kan i bästa fall rösta nej till sådant som Ministerrådet vill driva igenom. Däremot kan en minoritet i ministerrådet alltid stoppa majoritetsbeslut i parlamentet.
-Varför saknar valet spänning då, menar du?
-I Sverige blir riksdagsvalet spännande eftersom hela regeringsfrågan står på spel. Men Europavalet handlar inte alls om vem som ska styra EU. Kommissionen, EU:s regering alltså, utses av ländernas regeringar (en kommissionär per land!) och godkänns i efterhand av parlamentet. Det är som om Riksdagen i nästa val får rödgrön majoritet men borgerliga landstingsstyrelser ändå har rätt att utse sina ministrar. Odemokratiskt. Ministerrådet borde avskaffas så att EU blir en parlamentarisk demokrati.
-Ojojoj! Är du inte på väg att bygga en superstat nu?
-De överstatliga beslut som måste fattas blir bättre om beslutsfattarna är beroende av folket. Och folket deltar i större utsträckning om valet innehåller en spänning där Europas väg mellan vänster och höger står på spel. Det är i alla fall bättre än dagens värld där skatteparadis och valutaspekulation driver politikerna in i en tävlan om det bästa företagsklimatet.
-OK jag fattar vad du menar. Jag börjar tro att du har rätt i en hel del också

Friganism

Friganism är riktigt intresant, gillar det starkt! "Att kalla sig frigan förutsätter i mina ögon ett radikalt miljötänk, precis som ordet vegan förutsätter ett radikalt djurrättstänk." Läs mer på Frigan.se eller kolla ett youtube klipp här.